BeneluxSpoor.net forum

Overige spoorzaken => Grootspoor => Topic gestart door: Vislijn op 23 september 2020, 20:28:02

Titel: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 23 september 2020, 20:28:02
Het lijkt me aardig om hier in het kort een beschrijving te geven van de geschiedenis van de voormalige spoorlijn naar IJmuiden, geïllustreerd met een flink aantal foto’s. Zelf ben ik opgegroeid langs deze spoorlijn, in de tijd dat NS er nog reizigers vervoerde. Dat maakt dat ik zelf nog altijd een warme belangstelling heb voor alles wat met deze spoorlijn te maken heeft, maar ik denk ook dat deze lijn voor andere spoorliefhebbers en modelbouwers een heel interessante is. De IJmuider spoorlijn werd ook wel ‘Vislijn’ genoemd, waarmee meteen duidelijk is hoe ik aan mijn forumnaam ben gekomen.

De lijn was aan de ene kant vrij kleinschalig en had eigenlijk een heel beperkte lengte, maar was aan de andere kant wel geheel dubbelsporig en geëlektrificeerd. Verder was er naast een halfuurdienst met elektrische treinstellen veel goederenvervoer, vooral van vis, maar ook van andere spullen. Voeg daarbij het enorme aantal haltes langs de lijn en je hebt volgens mij een voorbeeld dat voor modelbouwers heel inspirerend kan zijn.

Ik hoop dat ik hier iemand een plezier mee doe.

De spoorlijn naar IJmuiden werd al snel na het ontstaan van de havenplaats aan de monding van het nieuwe Noordzeekanaal aangelegd en kwam al in 1883 gereed.
Aanvankelijk werd gehoopt dat veel passagiersschepen in IJmuiden zouden aanmeren, waarbij de reizigers dan met de trein verder zouden reizen. In de praktijk voeren de schepen echter meestal gewoon via het Noordzeekanaal door naar Amsterdam, dus grote aantallen bootreizigers bleven uit. Wel werd vanuit IJmuiden al snel veel vis aangevoerd. Rond 1900 werd er zelfs een fors ‘visstation’ in gebruik genomen, waarvoor de spoorlijn vanaf het emplacement van station IJmuiden een stuk werd verlengd.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/StationIJmuiden-ca1900.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/StationIJmuiden-ca1900.jpg)

Station IJmuiden, ca. 1900 – Het Utrechts Archief, cat.nr. 165221. Collectie De Pater.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001008778.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001008778.tjp.jpg)

Al heel vroeg, in 1927, werd de lijn geëlektrificeerd, met fraaie vakwerkportalen. Op de foto hierboven nadert de eerste officiële elektrische trein, een toen nog gloednieuwe ‘Blokkendoos’, op 15 mei 1927 de halte Driehuis-Westerveld. [Foto Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands archief, cat.nr. KNA001008778]

De naam IJmuiden roept vast niet bij iedereen de meest idyllische associaties op, maar zoals je hier al kunt zien was het eerste stuk van de lijn, zo tussen Santpoort en de halte Velsen-Zeeweg, heel landelijk gelegen tegen de binnenduinrand. In dat opzicht is er sindsdien trouwens niet zoveel veranderd, de omgeving van het oude traject is op dit stuk nog steeds fraai en groen.
In de Tweede Wereldoorlog werd ook IJmuiden en omgeving zwaar getroffen. Het oude IJmuiden werd voor een groot deel platgelegd, niet alleen door bommen, maar ook door de sloopwoede van de Duitsers, die er rekening mee hielden dat een geallieerde invasie op deze plek zou plaatsvinden en daarbij een vrij schootsveld wilden hebben. Na de oorlog werd IJmuiden grotendeels opnieuw opgebouwd en ook sterk uitgebreid, maar het zwaartepunt van de stad kwam nu meer zuidelijk te liggen, verder van de spoorlijn af. De spoorverbinding verloor hiermee al aan betekenis, omdat de stations voor de meeste IJmuidenaren op flinke afstand waren komen te liggen. De bus was voor velen daarom vaak praktischer. Hiermee was de neergang van de IJmuidenlijn eigenlijk al ingezet.

Een andere belangrijke gebeurtenis voor de IJmuidenlijn was de opening van de Velser(spoor)tunnel in 1957. Tot die tijd takte de IJmuidenlijn bij Station Velsen-IJmuiden Oost namelijk af van de lijn Haarlem-Alkmaar, die iets ten noorden van dit station via een enorme spoorbrug (ooit de grootste spoorwegdraaibrug van Europa) het Noordzeekanaal overstak. Na de opening van de tunnel werd de brug, die intussen een obstakel was geworden voor de steeds grotere zeeschepen, afgebroken.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/532F81F8-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0-1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/532F81F8-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0-1.jpg)

[De situatie van vóór 1957, even ten noorden van Station Velsen-IJmuiden Oost. Links de trein uit IJmuiden (Mat’46), rechts de Mat’36 uit Alkmaar, die net de spoorbrug op de achtergrond is overgestoken. Ca. 1955. Foto Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief, cat. KNA001008781]

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001008896.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001008896.tjp.jpg)

[Een treinstel Mat'36 uit de richting Alkmaar is zojuist de spoorbrug overgestoken en zal binnen enkele seconden station Velsen IJmuiden-Oost binnenrollen. Zo te zien is het een warme zomerdag. De situatie is hier intussen onherkenbaar veranderd. Ca. 1955, Foto collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief cat.nr. KNA001008896]

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-5.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-5.png)

[De spoorbrug werd een obstakel voor de scheepvaart. Hier passeert M.S. ‘Oranje’ de opengedraaide brug, ca. 1950]

Vanaf die tijd volgde het spoor richting Beverwijk en Alkmaar een heel ander traject, want de nieuwe tunnel lag een stuk verder naar het oosten dan de spoorbrug. De splitsing van de sporen naar IJmuiden en naar Alkmaar lag nu niet meer bij station Velsen-IJmuiden Oost, maar bij het nieuwe station Santpoort-Noord, een stuk zuidelijker dus. In 1957 werd Santpoort-Noord dus het beginpunt van de IJmuidenlijn.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Untitled_10.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Untitled_10.jpg)

De situatie begin jaren 50. De spoorbrug ligt nog op zijn plek. Afbeelding van Topotijdreis.nl

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1960_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1960_1.jpg)

De situatie zo’n tien jaar later, aan het begin van de jaren 60. De spoorbrug is weg, het spoor richting Beverwijk en Alkmaar maakt nu een slinger om Driehuis en Landgoed Beeckestijn heen en gaat een heel stuk oostelijker onder de tunnel door. IJmuiden zelf is in de tussentijd ook flink uitgebreid en de spoorlijn en de stations zijn steeds meer decentraal komen te liggen. Afbeelding van Topotijdreis.nl

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Tunnel-Pec.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Tunnel-Pec.jpg)

[De ingang van de nieuwe spoortunnel met een fraai ‘Pec’ postrijtuig, 1957. Dit nieuwe traject lag een stuk oostelijker]

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133809-NS13652.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133809-NS13652.jpg)

[Station Santpoort-Noord, niet lang na de opening, 1958. Foto D.C. Gerdessen (Nederlandse Spoorwegen) via Het Utrechts Archief,  cat.nr. 839981]
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 23 september 2020, 20:32:49
Langs de IJmuidenlijn waren zoals gezegd opvallend veel stations en haltes te vinden; de gemeente Velsen moet destijds met afstand de gemeente zijn geweest met de meeste NS-halteplaatsen:
 
•   Station Santpoort-Noord (sinds 1957)
•   Halte Driehuis-Westerveld (sinds 1885)
•   Halte Velsen-Zeeweg (sinds 1927, verplaatst in 1958)
•   Station Velsen-IJmuiden Oost (sinds 1867)
•   Halte IJmuiden Casembrootstraat (sinds 1927)
•   Halte IJmuiden Julianakade (sinds 1925)
•   Station IJmuiden (sinds 1883)
•   Visstation (sinds 1899)

Verder liggen op het grondgebied van de gemeente Velsen nog de stations Santpoort-Zuid en Driehuis(-Zuid). Deze nog bestaande stations hoorden echter niet bij de IJmuidenlijn.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/aX44378-168973.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/aX44378-168973.jpg)

Dit is de (nieuwe) splitsing van de spoorlijnen naar IJmuiden (links) en naar Beverwijk-Alkmaar (rechts) bij Santpoort Noord, gezien in noordelijke richting. In het midden de kerktoren van Driehuis. Het spoor wat we hier zien is dan nog niet in gebruik genomen; het oorspronkelijke traject lag verder naar het westen. Uiterst links is aan de bovenleidingportalen te zien waar het nieuwe spoor weer aansluit op het oorspronkelijke traject, zie ook de volgende foto. Foto L. Hessels (Nederlandse Spoorwegen), Het Utrechts Archief cat.nr. 168973]

Laten we nu vanaf dit punt teruggaan, links de IJmuidenlijn op. We zullen vanaf hier even stilstaan bij alle stations en haltes die we achtereenvolgens tegenkomen tot we weer terug zijn bij het eindstation IJmuiden.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X132902-NS12695.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/X132902-NS12695.jpg)

↑ We maken onderweg naar de eerstvolgende halte nog even een tussenstop bij de bovengenoemde aansluiting van het nieuwe traject vanaf Santpoort-Noord (links) op het oude (rechts), nu gezien in zuidelijke richting. Om goed te kunnen aansluiten op het nieuwe spoor richting de tunnel is het nieuwe station Santpoort-Noord een stuk verder naar het oosten gesitueerd, het spoor tussen Santpoort-Zuid en Driehuis-Westerveld moest daardoor worden omgelegd. Als je goed kijkt kun je links op de achtergrond de bovenleidingsportalen zien van het nieuwe spoor dat richting de tunnel gaat. Bij de oude baan rechts (we kijken in de richting Santpoort-Zuid en verder naar Haarlem) is de bovenleiding dan al verwijderd. Achter de rug van de fotograaf is het niet ver meer naar Driehuis-Westerveld. Foto L. Hessels (NS) via Het Utrechts Archief, cat.nr. 837791

De eerste halte die we dan, al na paar honderd meter, tegenkomen is Driehuis-Westerveld (later eenvoudig "Westerveld"genoemd), die al in 1885 werd geopend:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/535BB16A-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0-1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/535BB16A-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0-1.jpg)

[Driehuis-Westerveld gezien in zuidoostelijke richting, ca. 1930. Collectie Gemeente Velsen, via het Noord-Hollands Archief. KNA001008980]

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Westerveld1960.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Westerveld1960.png)

[Gezien in noordoostelijke richting in februari 1960. Foto R. Ankersmit via Klassiekebeveiliging.com]
https://www.klassiekebeveiliging.com/Foto/images/NEG101093-089-37.jpg

De beide perrons lagen hier tegenover elkaar en er was een spoorwegovergang (Duin- en Kruidbergerweg). De klassieke wachtruimte uit 1931 werd aan het begin van de jaren 70 vervangen door een veel minder mooi standaard exemplaar:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/107_11.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/107_11.jpg)

[1975. Foto NS via Het Utrechts Archief, cat. 150832]

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001008920.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001008920.tjp.jpg)

[Deze wachterswoning (hier gezien in 1971) bestaat nog steeds. Foto Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief, cat. nr. HNA KNA001008920]

Westerveld is tevens de naam van de bekende begraafplaats en crematorium, de ontvangstruimte hiervan lag direct naast de halte. Het schijnt dat vroeger vaak op rouwkaarten werd aangekondigd dat de plechtigheid zou beginnen ‘na aankomst van de trein van .. : .. uur’… Tussen ± 1890 en 1911 zou er hier een aftakking zijn geweest de begraafplaats op, waarlangs de trein met de overledene (in een afzonderlijke ‘katafalkwagen’) en de bezoekers dan de begraafplaats op kon rijden. Hier heb ik echter nooit foto’s of tekeningen van gezien. Het is ook wel erg lang geleden... Toen het spoor verderop nog over de brug ging, kwamen hier heel veel treinen langs. Of ze hier ook allemaal stopten weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik denk het niet. Na de opening van de tunnel kwam er alleen nog twee keer per uur in elke richting de stoptrein van en naar IJmuiden, en natuurlijk af en toe een vistrein.

Hooguit een kilometer verder naar het noorden komen we terecht bij de volgende halte, Velsen-Zeeweg. Deze werd in 1927 geopend bij de al eerder bestaande spoorwegovergang van de Zeeweg. Het spoor vormde op dit punt de grens tussen IJmuiden en het dorp Driehuis.
Hier de oorspronkelijke plek van de halte:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001006119.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001006119.tjp.jpg)

[We kijken hier in oostelijke richting vanuit IJmuiden naar Driehuis, aan de andere kant van het spoor. Rechts van het bord “Hier Stoppen” is het oorspronkelijke, minieme haltegebouwtje zichtbaar. Foto Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief, cat.nr. KNA001006119]

In 1958 werden de overweg en de halte een meter of 80 naar het noorden verplaatst. Er kwam een nieuw haltegebouw volgens een standaardtype van de hand van architect W. Kloos. In Koudum-Molkwerum en Klarenbeek werden in deze periode vrijwel identieke gebouwtjes neergezet.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133909-NS13776-1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133909-NS13776-1.jpg)

[De nieuwe halte Velsen-Zeeweg bij de opening in 1958. Op de achtergrond is nog het oude haltegebouwtje zichtbaar. Voor 1958 liep de weg vlak langs de huizen op de achtergrond; het grote, wat donkere huis in het midden is op de vorige foto uiterst rechts nog net zichtbaar. Foto W. van Schaik (NS) via Het Utrechts archief, cat. 841189]

Hierboven kijken we in de richting Haarlem. De perrons lagen hier niet tegenover elkaar, om in te stappen in de richting IJmuiden moest je naar de andere kant, aan de noordzijde van de weg. Daar stond een betonnen abri.

(https://live.staticflickr.com/3623/3297879632_b40df9c136_b.jpg)

[Dit is het perron voor de richting IJmuiden, we kijken nu dus in noordelijke richting. 1983, foto Cornelius Koelewijn, https://www.flickr.com/photos/cklx/]

Ook op het perron voor de richting Haarlem stond een kleine abri:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009137.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009137.tjp.jpg)

[1983. Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief, cat. KNA001009137.]

Terug naar 1958. Hier de haltechef, druk aan het schrijven in zijn nieuwe onderkomen, terwijl buiten de bomen net dichtgaan:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133292-NS13774.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133292-NS13774.jpg)

[Foto NS via Het Utrechts archief, cat.nr. 165702, 23 september 1958]

Het aardige haltegebouwtje heeft niet heel lang dienst gedaan bij NS; al aan het begin van de jaren 70 werd de kaartverkoop hier gestopt en moesten reizigers voortaan in de trein bij de conducteur hun kaartje kopen. De aantallen reizigers op de lijn liepen intussen al jaren terug. Na de sluiting van het gebouwtje door NS heeft nog jarenlang een tandarts hier zijn praktijk gehad. De laatste jaren was het gebouwtje gekraakt en uiteindelijk is het pas in 2016 gesloopt, als laatste exemplaar van dit type.
 
Artitec heeft dit gebouwtje onlangs in model uitgebracht, onder artikelnummer 10.387:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/bahnhof-velsen-zeeweg_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/bahnhof-velsen-zeeweg_1.jpg)

In een volgende post gaan we wat mij betreft verder in de richting IJmuiden. Het volgende station zal zijn Velsen IJmuiden-Oost.
Wordt vervolgd!
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: St00mboy op 23 september 2020, 22:42:04
Complimenten voor de mooie beschrijving en foto's, ik heb hem met veel plezier gelezen!  (y)

Leen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 23 september 2020, 22:57:17
Leuk stuk! Ik volg.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 24 september 2020, 07:03:13
Ik hoop dat ik hier iemand een plezier mee doe.
Jazeker.  :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: nkob op 24 september 2020, 09:10:10
mooi verhaald
je ga terug in de tijd
volg je
groet kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: naoorlogsNS op 24 september 2020, 09:40:29
Met zeer veel plezier gelezen.
Zelf heb ik een best groot archief over de ijmuiderlijn.
Daarvan is een deel terug te zien in het boek over de ijmuiderlijn, wat ik persoonlijk erg leuk vond.

Bij mij is er ook zeker de wens om een stukje ijmuiderlijn te bouwen....maar zoals zoveel modelbouwers heb ik meer wensen dan tijd  ;D

Ben zeer benieuwd naar je volgende bijdrage
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: eemstede op 24 september 2020, 11:14:38
Leuk en interessant verhaal. Uit de omgeving komend ook veel herkenbare dingen.
Vanuit Heemstede in mijn jeugd begin jaren zeventig met een groep  met de trein 's avonds naar IJmuiden en dan via strand en Zandvoort  terug.
Bedankt hiervoor.


Gr. Frank
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Peter Kleton op 24 september 2020, 11:17:05
Ik kan het mij wel herinneren ,dat er in rouwadvertenties aangeven stond dat de plechtigheid in het crematorium  begon na aankomst van de trein van zo en zo laat vanuit Amsterdam.
Daar was op het buitenste spoor (14 ? ) een speciale lift voor de kist om op het buitenste perron te komen. Of dat voor de reguliere trein was ri IJmuiden was zou ik niet weten.
Dat laatste stond in een NVBS artikel.
 Een beetje off topic  : Kennisen van mijn ouders woonden in Beverwijk, (Duinvlietstraat) daar reden  de treinen  tot 1958 langs de achtertuin. Als er een trein kwam uit ri spoorwbrug ,hoorde je aan het rammelen van de trekdraden ,dat het inrijsein werd veilig gezet.
Nu weer on topic  :)
Peter
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Jelmer op 24 september 2020, 14:22:36
Zeker interessant, ik kijk uit naar verdere beschrijvingen.  (y)

Groeten,
Jelmer
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 25 september 2020, 12:43:39
Dank voor de positieve commentaren, ik hoop zo snel mogelijk verdet te kunnen met de volgende aflevering  :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 25 september 2020, 12:46:26
Heb jij ook meegewerkt aan “De IJmuider Spoorlijn, zo was het?” Veel foto’s staan daar namelijk ook in.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 25 september 2020, 13:04:41
Nee, toen dat boekje uitkwam was ik nog heel jong. Maar ik ken het wel heel goed. De foto's die ik hier gebruik komen bijna allemaal van het NH- of Utrechts archief. Ik heb nog veel bewuste herinneringen aan de tijd dat de lijn nog in gebruik was (ben van 1970) maar fotograferen deed ik toen nog niet. Helaas geen eigen foto's dus. Rondstruinend op internet kom ik nog steeds foto's van de Vislijn tegen die ik nooit eerder had gezien, er is best veel te vinden.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: NS264 op 25 september 2020, 15:41:58
In de RH stond tijd geleden een artikel over deze lijn.

Ben je van plan dit te bouwen?

Mvg Koen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 25 september 2020, 18:26:30
Ik woonde tegenover de lijn bij IJmc.
Ben van '68.
Altijd als ik speelde hoor ik de muzikale kadans als de trein IJmc naderde (als muziek, dat vergeet je niet meer ;D) en de brullende 2200'n.
Ach...
Ga maar door met dit draadje :D.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 25 september 2020, 19:24:52
Rondstruinend op internet kom ik nog steeds foto's van de Vislijn tegen die ik nooit eerder had gezien, er is best veel te vinden.
Zoals hier op het forum:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=17847.msg3222042472#msg3222042472
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=18056.0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=17847.msg3221768028#msg3221768028
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 04 oktober 2020, 16:21:24
Laten we weer een stukje verder gaan over de IJmuidenlijn.

We waren gebleven bij de halte Velsen-Zeeweg. Vandaar gaan we in noordelijke richting verder, op weg naar station Velsen IJmuiden-Oost. Bij het vertrek vanaf Velsen-Zeeweg komen we al meteen de eerste vistrein tegen:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/E_Velsen-Zeew.-005.jpg)

Foto Leo van Leeuwen, 24 september 1983. De 2247 was toen nog lid van het steeds kleiner wordende clubje van bruine 2200’en.
Tot nu toe liep de IJmuidenlijn door groen, relatief landelijk gebied. Ook hier is het nog groen, maar op de achtergrond zien we al de eerste tekenen van het stedelijke, geïndustrialiseerde landschap dat we verderop gaan zien. Een stukje verder stond rechts een fraai bordessein:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/FB_IMG_1585575356589.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/FB_IMG_1585575356589.jpg)

Ca. 1965, fotograaf onbekend. Dit sein beveiligde het emplacement van Velsen IJmuiden-Oost dat we verderop vinden. Maar voordat we daar aankomen, passeren we eerst nog de overweg van de Groeneweg, waar we een dubbele spoorwoning vinden:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/G_Groeneweg-013.jpg)

Ca. 1989, Foto Leo van Leeuwen. Weer een vistrein, ditmaal getrokken door de 2413. De reizigersdienst is intussen opgeheven en de bovenleiding is verwijderd. Het linkerspoor is niet meer in gebruik. De 2400 was een zeldzame verschijning op de IJmuidenlijn. Maar over het materieel dat we hier zoal aantroffen later meer, in een andere aflevering. De spoorwoning bestaat anno 2020 nog steeds.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/534F61F8-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/534F61F8-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg)

Maart 1980, foto Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief, cat. KNA001008929.
Nog één foto dan van ditzelfde punt, omdat het zo’n lekker plaatje is:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Rijwieltrein-1960-Groeneweg.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Rijwieltrein-1960-Groeneweg.jpg)

Een Sik is hier in augustus 1960 onderweg met een rijwieltrein richting IJmuiden. Fotograaf onbekend.

Nadat we de overweg zijn gepasseerd, komt Station Velsen IJmuiden-Oost in beeld:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009042.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009042.tjp.jpg)

↑ November 1956. Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief, cat. KNA001009042. Er lag in die tijd veel spoor. We zien in het midden de stationsoverkapping al. Het gebouw rechts is de loods van Van Gend & Loos. Rechts takken sporen af naar loswegen, één ervan liep omlaag en ging via straatspoor richting een aantal bedrijven langs het kanaal. Daar zien we straks nog iets meer van. Ook aan de linkerkant takt een opstelspoor af. Links is verder het nog bestaande politiebureau van IJmuiden zichtbaar.

Het station Velsen IJmuiden-Oost is in feite ouder dan de IJmuidenlijn zelf, maar het lag eerst nog op een andere plaats. Nadat halverwege de 19e eeuw wat dienstgebouwen en barakken als provisorisch station hadden dienst gedaan, werd in 1891 het eerste ‘echte’ station Velsen IJmuiden-Oost in gebruik genomen:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-8.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-8.png)

Ca. 1895, fotograaf onbekend. We kijken hier richting het noordoosten.

Toen de toenmalige spoorbrug over het Noordzeekanaal voor de scheepvaart te hinderlijk, te laag en te krap was geworden, werd besloten een nieuwe, grotere spoorbrug te bouwen, die een stukje westelijker kwam te liggen. Deze brug kwam in 1905 gereed en had ook een grotere doorvaarthoogte, waardoor ook het spoor op beide oevers hoger moest komen te liggen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/423_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/423_1.jpg)

↑ De nieuwe brug in opengedraaide toestand, hier rond 1935. Foto NS, Het Utrechts Archief cat. nr. 153611.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/5345A4B0-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0-1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/5345A4B0-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0-1.jpg)

1953. Collectie Gemeente Velsen via het Noord-Hollands Archief, cat. KNA001008884.

Door de meer westelijke en hogere ligging van het spoor moest er ook een nieuw station Velsen IJmuiden-Oost komen. Architect D.A.N. Margadant ontwierp een groot gebouw met een zeer forse overkapping. De perrons waren opvallend lang.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-7.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-7.png)
↑ Rond 1905, gezien in noordelijke richting.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-11.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-11.png)

↑ Rond 1910, gezien in zuidelijke richting.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X104159-151650-1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/X104159-151650-1.jpg)

↑ 1932. De noordzijde van het station. De Blokkendoos is zojuist vertrokken naar IJmuiden. Foto NS via Het Utrechts Archief, cat.nr. 151650.

Er was een onderdoorgang met een plaatskaartenkantoor. Vandaar konden de reizigers met de trap naar de perrons, waar onder andere een sfeervolle stationsrestauratie gevestigd was:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133475-NS2976.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/X133475-NS2976.jpg)

Foto Nederlandse Spoorwegen, Het Utrechts Archief cat.nr. 166241, maart 1941.

Aan de westelijke, IJmuidense kant van het station (want het spoor vormde hier de grens tussen IJmuiden en Velsen-Zuid) stond een fraaie ingangspartij, die zo te zien van later datum is dan de rest van het station. De stijl lijkt me zo van rond 1925.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009045.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009045.tjp.jpg)

1967. Foto Piet Korpershoek, Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief cat.nr. KNA001009045.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009044.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009044.tjp.jpg)

1967. Foto Piet Korpershoek, Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief cat.nr. KNA001009044

Zolang de spoorbrug er nog lag was Velsen IJmuiden-Oost een station van betekenis. Hier konden reizigers vanuit IJmuiden overstappen op de treinen richting Beverwijk en Alkmaar en andersom. Treinen vanuit de richting Haarlem reden lange tijd gekoppeld tot aan Velsen IJmuiden-Oost, waar de treinstellen werden gesplitst: het voorste gedeelte ging door over de brug richting Alkmaar, terwijl het achterste linksaf ging richting het eindpunt IJmuiden. In de richting Haarlem ging het uiteraard net zo: nu kwamen de treinen uit IJmuiden en Alkmaar vrijwel tegelijk binnen, om vervolgens samen verder te gaan. Veel later ging dit nog steeds zo, zij het dan dat werd gekoppeld en gesplitst in Santpoort-Noord.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-3.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-3.png)

Foto Piet Korpershoek, ca. 1967.

Tegenwoordig vinden we op een station van een dergelijke grootte misschien hooguit een kaartautomaat en een alarmknop, maar ooit verdienden zo’n 25 mensen op Velsen IJmuiden-Oost hun boterham. Hier het voltallige personeel in 1925:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009035.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009035.tjp.jpg)

Ook werden op het station veel goederen overgeslagen. Er waren diverse loswegen en er was een vestiging van Van Gend & Loos waar altijd wel een rijtje geelbanders voor de deur stond en iets zuidelijker was er nog een aparte, kleinere goederenloods. Het station had voor het rangeerwerk een eigen Sik die hier was gestationeerd.

(https://www.klassiekebeveiliging.com/Foto/images/NEG101093-092-30.jpg)

1960. Foto R. Ankersmit via Klassiekebeveiliging.com (https://www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenVij.htm)

Eén spoor ging langs de spoordijk omlaag en bediende een aantal bedrijven, waaronder een handel in oude metalen, langs de oever van het kanaal:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001002342.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001002342.tjp.jpg)

Hier steekt loc 2254 (als ik het goed zie), in elk geval nog zonder geluiddemper, de Stationsweg over met een goederentrein. 20 juli 1957, Foto Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief KNA001002342.

Overigens is na het gereedkomen van dit laatste station Velsen IJmuiden-Oost het oude station nog een hele tijd blijven staan, het is pas in de oorlog afgebroken. Het oude stationsgebouw heeft nog jaren als woning voor de chef van het nieuwe station gefungeerd. Hier is de splitsing te zien van het afbuigende spoor richting IJmuiden op de voorgrond en het rechtdoorgaande richting Alkmaar daarachter. Links is heel vaag de brug zichtbaar. Het witte gebouw rechtsboven is het oude station:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001011702.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001011702.tjp.jpg)

1938. Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief KNA001011702. Het latere station Velsen IJmuiden-Oost lag rechts buiten beeld.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009039.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009039.tjp.jpg)

1942. Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief KNA001009039

Na de opening van de tunnel verviel de functie van overstapstation en nam de betekenis van Velsen IJmuiden-Oost snel af. De treinen van en naar Alkmaar en de kop van Noord-Holland kwamen hier niet meer, alleen de stoptreinen van en naar IJmuiden stopten er nog. Rond 1970 waren de goederensporen verdwenen en was Van Gend & Loos vertrokken. De loods werd nog enige tijd verhuurd aan een drankenhandelaar. Rond dezelfde tijd werd het perron flink ingekort en is een flink stuk van de fraaie overkapping verwijderd. Aan onderhoud werd duidelijk niet veel meer gedaan:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/536AB1F6-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/536AB1F6-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg)

1973. Foto Piet Korpershoek, Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief KNA001009051

In 1974 verdween ook de rest van de overkapping:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009058.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001009058.tjp.jpg)

Foto Piet Korpershoek, Collectie Gemeente Velsen KNA001009057

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/536CD5B2-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/536CD5B2-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg)

Foto Piet Korpershoek, 1974. Collectie Gemeente Velsen, NL-HlmNHA_1098_KNA001009062

Nadat het laatste stuk overkapping was verwijderd, werd een miezerige glazen abri geplaatst op het enorme eilandperron. Deze abri dekte aan de ene kant het trapgat naar de onderdoorgang af, en bood aan de andere zijde enige beschutting. Kaartjes werden er op het station allang niet meer verkocht, dat moesten reizigers in de trein bij de conducteur doen. Het werd zo wel een vrij treurige bedoening, en het reizen per trein werd er zo niet uitnodigender op. Uiteindelijk bleef er van het trotse, ooit zeer forse station weinig over. Tegen het einde van de reizigersdienst zag het er zo uit:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/536D06C2-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/536D06C2-FB8F-11DF-9E4D-523BC2E286E2-_0.jpg)

Juni 1975. Foto Piet Korpershoek, Collectie Gemeente Velsen, NL-HlmNHA_1098_KNA001009063

In een volgende post gaan we verder richting IJmuiden. Het volgende station is: IJmuiden-Casembrootstraat!
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 04 oktober 2020, 16:46:02
Nooit geweten dat er een aftakking was naar een stuk straatspoor :o.
Ik zie uit naar IJmc :D.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 04 oktober 2020, 16:54:25
Zal dan het witte spoor oost van de hoofdlijn zijn, wat aan de zuidzijde van het emplacement aftakt van die hoofdlijn.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost.jpg)

Bron: Topotijdreis.nl (1960)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 04 oktober 2020, 16:57:38
Dat moet het zijn ja.
Het kruist de oude stationsweg.
Het spoor liep langs waar nu de Minister van Houtenlaan is.
En topotijdreis heeft het fout, denk ik.
Kaart is van begin WW2.
Het gearceerde gedeelte toont de bebouwing die de moffen wilden slopen, is dus ook gebeurd.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 04 oktober 2020, 17:30:47
"Fout" of geen beschikbaar materiaal Arnold.
Deze versie 'duikt op' bij 1952 in de tijdbalk en wordt gebruikt tot 1961, daarna wordt het beeld zo:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost-2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost-2.jpg)

Om in 1969 weer hierin:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost-3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost-3.jpg)

te veranderen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 04 oktober 2020, 17:44:11
 (y)
Fout is inderdaad relatief ja.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 04 oktober 2020, 21:38:13
Wel mooi om de verandering zo te kunnen volgen. Er is op de plek van dat straatspoor helemaal niets meer hetzelfde, de situatie is onherkenbaar veranderd.
Ik denk trouwens dat dat spoor ongeveer het traject volgt van het hoofdspoor vóór 1905, dat toen over de eerste spoorbrug ging.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 04 oktober 2020, 21:47:57
Daar lijkt het wel op als ik wat heen en weer schakel tussen de verschillende kaarten op tptr.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 05 oktober 2020, 14:49:27
Ben je van plan dit te bouwen?

Voorlopig niet, maar misschien dat ik ooit aan een diorama van één van de haltes ga bouwen. Ik vind modeltreinen en-banen geweldig, als kind was ik er al door gefascineerd, had ook een flinke Märklin-baan, maar voorlopig komt het er niet van: drukke baan, jonge kinderen, geen ruimte in huis, noem maar op. En twee linkerhanden  ;D

Ik woonde tegenover de lijn bij IJmc.
Ben van '68.
Altijd als ik speelde hoor ik de muzikale kadans als de trein IJmc naderde (als muziek, dat vergeet je niet meer ;D) en de brullende 2200'n.
Ach...
Ga maar door met dit draadje :D.

Dan zijn we inderdaad tijdgenoten :-). Ik ben zelf al heel lang weg uit Velsen, woon nu aan de andere kant van het land. Maar ik mis de zee, de duinen en havens nog wel eens hoor!
En ja, die brullende 2200'en... Daar heb ik ook mooie herinneringen aan. Ik groeide op vlakbij de halte Velsen-Zeeweg en speelde daar altijd op de landjes vlak langs het spoor, tussen de bomen en struiken. Van daaruit kon je een heel stuk baan overzien: van de bocht bij Westerveld in het zuiden tot bijna Velsen-IJmuiden-Oost in het noorden. Als de 2200'en met hun vistreinen vanuit de richting Haarlem/Santpoort naderden, dan kon je ze, als het verder stil was en de wind de goede kant op stond, in de verte al horen brullen voordat je ze bij Westerveld de bocht om zag komen. Pas als je daar in de verte dan de bomen dicht zag gaan wist je zeker dat je het goed gehoord had. Na Westerveld volgde een wat langer recht stuk waarop ze even vaart maakten en, zodra de kruissnelheid bereikt was, weer wat gas terugnamen en daarbij maakten ze zo'n mooi loeiend geluid. Een paar minuten later kwamen ze dan bij jou voor de deur langs...
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 05 oktober 2020, 16:59:13
https://www.flickr.com/search/?user_id=26491560%40N06&sort=date-taken-desc&advanced=1&text=ijmc&view_all=
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: NS264 op 06 oktober 2020, 22:02:15
Hoi,

Of je nou bouwt of niet, zulke jeugd herinneringen met 2200/2400-den vergeet je nooit meer. Andere spoorse herinneringen ook natuurlijk :D.
Een goede grondlegging voor een baan/baantje.
Dit zou een mooi thema zijn.

Zulke herinneringen heb ik ook maar dan zoals sommigen weten rondom/door Utrecht.

Gr Koen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: 5166 op 06 oktober 2020, 22:14:47

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001002342.tjp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001002342.tjp.jpg)

Hier steekt loc 2254 (als ik het goed zie), in elk geval nog zonder geluiddemper, de Stationsweg over met een goederentrein. 20 juli 1957, Foto Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief KNA001002342.

Interessante foto, kende ik nog niet. Waar moet ik deze nu precies plaatsen, want dat lukt me nog niet. Kan iemand dat op bijv Google-maps aanwijzen?
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 06 oktober 2020, 23:05:15
Het moet ongeveer op deze plek zijn :

https://maps.app.goo.gl/B2ewpZtgEgdadGVG7

Onherkenbaar veranderd...
Als je in Streetview achterom kijkt, dan zie je het nog bestaande spoorviaduct. Maar daar komen we in een volgende 'aflevering' op terug.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: laurent op 06 oktober 2020, 23:25:02
Interessant... Mijn grootouders woonden in Driehuis, ik ken bij bewuste herinnering alleen het lijntje als dood, maar schijn het vroeger altijd over de groene trein gehad te hebben. Lovers dus.

Hebben ze met de aanleg van de nieuwe lijn, ook de aansluiting bij Santpoort verlegd? Als je namelijk op de map kijkt, zie je het spoor een slinger maken, terwijl je daar denkbeeldig een rechte lijn kan trekken. "Toevallig" ligt daarlangs ook nog een slootje. Het spoor maakte rond de Zeeweg ook een knik. Als je het rechtdoor trok, kwam je dus op de kruising Stationsweg/Minister van Houtlaan/Parkweg uit, of misschien zelfs wel op het laatste stuk van de Savormin Lohmanlaan.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 06 oktober 2020, 23:25:44
https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59510
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: laurent op 06 oktober 2020, 23:51:05
Ja, die snap ik. Maar ik doel meer op de oude brug.

Wat het lastig oriënteren maakt, is dat de hele zooi aan de kanaalkant gesloopt is. Want dit:
Dorp Velsen, Stationsweg (https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID2972)

Moet ongeveer hier ter hoogte van de oversteek in de middenberm zijn:
link (https://www.google.com/maps/@52.462357,4.6393528,3a,75y,254.64h,87.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPLXPFzjSNau41oNRBTY9wQ!2e0!7i16384!8i8192)

https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59510

We zien hier hetzelfde gebouw direct achter het spoor als hier:
https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59513
Maar van het spoor zelf is/lijkt geen sprake.

Dit is ook wel een leuke: Nog de brede oever met de spoorbrug duidelijk zichtbaar. Waar de keet rechts staat was de draagvleugelboot dwars doorheen gevaren, een aantal jaar later.
https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59519

Hier zie je in de verte nog net het emplacement of de afbuiging richting IJmuiden.
https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59530
Ik denk dat je zo kijkt hier:
link google maps (https://www.google.com/maps/@52.4623983,4.6352713,3a,48.7y,280.38h,91.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVIn17gKAXOJcsAB8q00SfA!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DVIn17gKAXOJcsAB8q00SfA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D75.47728%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192)

Hier hebben we links weer ons gebouwtje uit de foto:
https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59549
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 07 oktober 2020, 07:27:17
@Laurent,

Ik begrijp niet precies waar je de slinger in het spoor bedoelt. Als je wilt weten hoe het spoor liep kun je op Google maps beginnen bij station Santpoort Noord. Het laatste stuk spoor langs het perron is verdwenen. Het perron is heel lang en alleen zuidelijke deel wordt nog gebruikt.  Op maps kun je de boog na het perron nog duidelijk zien in het gras.

Net voorbij de boog ligt nu de busbaan waar vroeger het spoor liep. Als je de busbaan volgt en inzoomt bij de Zeeweg verschijnt naast de boom nummer 292. Als je hier naast de witte auto de weg aanklikt krijg je een venster waar je vanaf die plek rond kunt kijken op straatniveau en dan zie je de oude situatie nog met stukken spoor en het oude stationsgebouwtje van Velsen Zeeweg.

Als je daarna de busbaan weer volgt kun je zien dat de busbaan bij het Tiberiusplein / sporthal Velsen oost een bocht naar links maakt. Voorbij de bocht in de busbaan is een voetpad met een paar kronkels en een klein stukje verder is de Stationsweg. Als je hier de kaart inzoomt verschijnt het viaduct op de kaart waar het spoor overheen lag richting de Kanaaldijk. Links van de autoweg kun je het pad volgen dat op het oude tracé ligt tot aan het perron van station Casembroodstraat waar spoor ligt om te wandelen of fietsen en je op bankjes kunt zitten op het vroegere perron.

Ik hoop dat ook mensen die niet uit de buurt van Ijmuiden komen nu ook op Google maps kunnen vinden hoe de lijn gelopen heeft.

Vriendelijke groet Ruud B.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 07 oktober 2020, 07:50:34
Hebben ze met de aanleg van de nieuwe lijn, ook de aansluiting bij Santpoort verlegd? Als je namelijk op de map kijkt, zie je het spoor een slinger maken, terwijl je daar denkbeeldig een rechte lijn kan trekken. "Toevallig" ligt daarlangs ook nog een slootje.

Voordat Santpoort-Noord en de Velsertunnel werden geopend, liep het spoor vanaf de overgang Middenduinerweg in Santpoort recht naar boven richting Westerveld. Je gedachte klopt dus.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 07 oktober 2020, 08:50:20
Klopt inderdaad, dat kun je op deze foto mooi zien:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/X132902-NS12695.jpg)

Rechts het oude, kaarsrechte spoor van Santpoort-Zuid naar Westerveld, links het spoor dat met een slinger van het nieuwe, oostelijker gelegen Santpoort-Noord komt.
Het oude traject is nu nog met niet al te veel fantasie in het landschap terug te vinden. Als je station Santpoort-Noord aan de achterkant verlaat en tussen de manege en het spoor door richting Driehuis loopt, dan loop je over het talud van het oude spoor. Best een mooie wandeling trouwens.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 07 oktober 2020, 09:01:57
Interessante foto, kende ik nog niet. Waar moet ik deze nu precies plaatsen, want dat lukt me nog niet. Kan iemand dat op bijv Google-maps aanwijzen?

Op het kaartje was het bij deze kruising, die dus allang niet meer bestaat:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost-2_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-Velsen-Oost-2_1.jpg)

Het is er allemaal niet mooier op geworden, wat een treurnis als je het vergelijkt met die oude foto's op dorpvelsen.nl (die site kende ik nog niet, interessant!)
Let op, het kanaal is later een heel stuk verbreed, waardoor deze plek nu dichter bij het water ligt en het lastig oriënteren is.

Zulke herinneringen heb ik ook maar dan zoals sommigen weten rondom/door Utrecht.

Yes, we komen elkaar ook regelmatig tegen in het LageWeide-draadje  ;DTitel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 07 oktober 2020, 10:01:37
@Vislijn,

Ik heb gezocht en zitten draaien met de kaart, maar ik krijg jouw foto niet ingepast tussen Westerveld, Santpoort Zuid en het latere station Santpoort Noord ( voor zover ik begrijp uit dit draadje )

Vriendelijke groet Ruud B.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 07 oktober 2020, 10:11:30
Over welke foto heb je het nu dan?
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 07 oktober 2020, 10:15:14
Hoi Daan,

Twee berichten boven dat van mij. De zwart wit foto met links spoor met bovenleiding en rechts de oude rechte sporen.

Vriendelijke groet Ruud B.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 07 oktober 2020, 10:15:23
Die met de oude lijn richting Santpoort neem ik aan.

@Vislijn,

Ik heb gezocht en zitten draaien met de kaart, maar ik krijg jouw foto niet ingepast tussen Westerveld, Velsen Zuid en het latere station Velsen Noord ( voor zover ik begrijp uit dit draadje )
Dat is logisch want het gaat om Santpoort Noord.  :P  De foto is van ongeveer deze plek (https://www.google.com/maps/place/Santpoort+Noord/@52.442092,4.6317776,634a,35y,169.69h,2.22t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1dcf40e13d3dd627!8m2!3d52.4338087!4d4.6328109) genomen waar de busbaan iets naar links afbuigt, op de achtergrond ligt de nieuwe lijn richting Driehuis.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 07 oktober 2020, 10:18:05
Ruud,

Klik (https://www.youtube.com/watch?v=1RMu6M7kJ3Q) en dan op 11min. Daar is de foto aan de rechterkant/westelijke kant van het tracé, genomen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 07 oktober 2020, 10:20:26
@Rick,

Ik bedoelde Santpoort, maar ik had Velsen geschreven. Maar dan nog kan ik het niet vinden.

Vriendelijke groet Ruud.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 07 oktober 2020, 10:51:46
Klik dan op de links die Daan en ik gegeven hebben.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 07 oktober 2020, 10:56:08
@Rick,

Ik zit te kijken !

Vriendelijke groet Ruud B.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Quinzeedied op 07 oktober 2020, 11:13:41
Die foto is niet gemaakt bij Santpoort Noord, maar vanaf de locatie waar nu de bushalte Driehuis, Westerveld ongeveer is.
Je kijkt richting het zuiden (ook te zien aan de schaduw van het portaal, richting de fotograaf).

Zoals Vislijn al aangaf, ligt het huidige Santpoort-Noord oostelijker dan oorspronkelijk. Op Google-Maps kun je in het landschap nog goed de ligging terugzien van het oude trace, dat vanaf Santpoort-Zuid in een min of meer rechte lijn richting IJmuiden liep. De aansluiting van de IJmuider spoorlijn moest dus met een nieuwe S-bocht aansluiten op het nieuwe trace, dat is het dubbelspoor dat naar links buigt op de foto, en verderop weer naar rechts buigt.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 07 oktober 2020, 11:14:02
Kijk, hier kun je het mooi zien:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Untitled_7.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Untitled_7.png)

De foto is gemaakt bij de pijl, de fotograaf kijkt in zuidelijke richting.

Deze kaart komt van Topotijdreis, 1966. Daar staan zowel het oude als het nieuwe traject op (in werkelijkheid zal dat oude traject rond 1958 al opgeruimd zijn).
Je ziet dat de nieuwe baan een slinger maakt naar het oosten, zodat het spoor goed uitkomt voor de tunnel en aan dat nieuwe stuk is station Santpoort-Noord gebouwd. Het is hier nog niet ingetekend op de kaart, maar het ligt net een stukje ten zuiden van die splitsing.

Voor de komst van station Santpoort-Noord heette station Santpoort-Zuid gewoon "Santpoort" (op de kaart "Santpoort Station")
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 07 oktober 2020, 12:35:44
Bedankt allemaal,

Ik heb alleen lijn gefotografeerd toen het nog geen busbaan was ergens rond 2009 2010. Nooit geweten dat de lijn vroeger anders heeft gelopen. Dus dan is het het moeilijk om een foto te linken aan de voorbije werkelijkheid. Allemaal van ver voor mijn tijd.

Maar ik vind dit draadje en de oude foto's over de lijn naar Ijmuiden wel heel leuk, ondanks dat ik het nooit mee heb gemaakt toen Lovers rails er nog pendelde of de NS tot in de jaren 80.

Het volgen van de zwaar overgroeide lijn en er foto's maken vond ik leuk om te doen. Later vond ik een filmpje van Spookspoor die dit ook heeft gedaan;

https://youtu.be/Y4gqZL5bRBY

Misschien leuk voor mensen die behalve foto's van de lijn naar Ijmuiden ook bewegende beelden willen zien voor de lijn opgebroken werd om de busbaan aan te leggen.
De jongens die dit filmpje hebben gemaakt zijn ook op andere voormalige lijnen wezen filmen.

Vriendelijke groet Ruud B.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: PaulRoman op 07 oktober 2020, 13:44:15
Hallo,

Erg leuk draadje. De spoorlijn Haarlem-IJmuiden, en Haarlem-Beverwijk met die imposante draaibrug is op zich al erg interessant, maar voor mij des te meer omdat ik in IJmuiden ben opgegroeid. Ik kan me de brug nog vaag herinneren. En dat we gingen kijken toen ze na de sloop de pijlers in het kanaal gingen opblazen.
Het is er allemaal niet mooier op geworden, wat een treurnis als je het vergelijkt met die oude foto's op dorpvelsen.nl (die site kende ik nog niet, interessant!)
De stationsweg is in mijn herinnering aan toen een prachtige weg, met veel bomen, en aan de kanaalkant een aantal statige huizen. Ik herinner me de twee bakstenen viaductjes vanuit IJmuiden naar de pont (die toen een roteind weg lag) en daarna een weg met volgens mij kinderhoofdjes als rijbaan, met aan de zijkanten gewone straatstenen voor de fietsers. En in het midden van die kattenogen. Die vond ik reuze interessant in het donker. Op de foto's zie ik die nergens. Maar de weg zal vast wel eens herbestraat zijn. Of mijn herinneringen lopen wat door elkaar. Ik weet wel nog dat er een hoop te doen was om de sloop van een deel van oud-Velsen voor de kanaalverbreding. Wat er nu nog staat is maar een deel van toen. Maar wel in een veel betere staat !
Als klein jochie ging ik na de opening van de tunnel als uitje met mijn moeder met de bus naar Haarlem, dan met de trein naar Beverwijk, en met de bus weer terug naar IJmuiden. Twee keer door de Velsertunnel ! Dat was echt een belevenis.
Ik blijf dit draadje met veel plezier volgen. En trouwens ook het bouwdraadje van IJmc (Casembrootstraat).

Groet,

Paul
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: PaulRoman op 07 oktober 2020, 14:49:31
Nog even terugkomend op het straatspoor ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan.

https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59510

Als je op deze foto kijkt https://dorpvelsen.nl/Straten/Stationsweg/#/view/ID59581 zie je de twee bakstenen viaductjes over de stationsweg. Een onder de lijn naar IJmuiden, en een onder de lijn naar Beverwijk. Rechtsboven op de foto, het witte gebouw, is dan volgens mij het oude station Velsen (zie ook post #16) Dan zou het industriespoortje langs het station hebben gelopen, waarschijnlijk over het oude tracee van de spoorlijn Haarlem-Beverwijk, toen over de eerste spoorbrug over het kanaal. Ik weet niet tot wanneer het oude station er nog gestaan heeft. Kan het me in ieder geval niet herinneren.

Groet,

Paul
 
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 07 oktober 2020, 15:09:36
Met zeer veel plezier gelezen.
Zelf heb ik een best groot archief over de ijmuiderlijn.
Daarvan is een deel terug te zien in het boek over de ijmuiderlijn, wat ik persoonlijk erg leuk vond.

Is dat het boek van Wim Wegman? Of het oudere boekje van Guus Hartendorf en Leo van Leeuwen?
Allebei erg leuk en interessant.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 07 oktober 2020, 17:00:12
Het spoor maakte rond de Zeeweg ook een knik. Als je het rechtdoor trok, kwam je dus op de kruising Stationsweg/Minister van Houtlaan/Parkweg uit, of misschien zelfs wel op het laatste stuk van de Savormin Lohmanlaan.

Hmm, dat is wel interessant wat je daar zegt. Dat zou inderdaad best eens kunnen, want het oude station Vij lag ook zo'n beetje in het verlengde van de Min. van Houtenlaan/De Savornin Lohmanlaan. Ik zat alleen met die dubbele spoorwoning op de foto's in mijn 'reportage' over Velsen IJmuiden-Oost hierboven, die zou dan niet direct aan het spoor hebben gelegen als je de 'knik' bij Velsen-Zeeweg wegdenkt. Toen bedacht ik me dat ik ook deze foto had gezien:

(https://www.klassiekebeveiliging.com/Foto/images/NEG101093-089-34.jpg)

20 februari 1960, foto R. Ankersmit via KlassiekeBeveiliging.com (https://www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenVij.htm)

Zie, er stond ook een oudere spoorwoning (die is wél allang verdwenen) bij de overweg van de Groeneweg/Cederstraat, die woning lag ook lager dan de andere en deze lijkt inderdaad te corresponderen met de ligging van het oude station verderop. Zo lag het spoor dus vroeger! Deze spoorwoning moet dus ouder zijn dan die op de achtergrond. De bouwstijl is wel dezelfde, maar dat kan best: tussen het oude station Vij (1891) en het nieuwe (1905) zit immers maar 14 jaar. Weer een raadseltje opgelost!  :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 07 oktober 2020, 17:14:55
Zo lag het spoor in 1983 ook.
Overgang over, stukje door en rechts op de hoek heb je de stadschouwburg aan de wilgenstraat.
Het spoor is nu een busbaan.
Rechts ligt nog het perron IJmuiden-Oost.

https://www.google.nl/maps/@52.4564838,4.6325212,3a,75y,247.87h,83.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-mA6p-9LYWLfpSs1rZsuBA!2e0!7i16384!8i8192
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 07 oktober 2020, 17:21:50
Klopt, maar vóór 1905 zou het spoor dan dus vlak voor de spoorwoning op de voorgrond langs hebben gelopen, richting het oude station. Daarna over het wat hogere en iets westelijker tracé langs de nieuwere, dubbele spoorwoning op de achtergrond, om aan te sluiten op de nieuwe, hogere spoorbrug uit 1905.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 07 oktober 2020, 17:26:13
Mensen vermaken zich wel met aanpassen heb ik de indruk.
Toen, en nu nog...
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 07 oktober 2020, 17:30:45
Klopt, maar vóór 1905 zou het spoor dan dus vlak voor de spoorwoning op de voorgrond langs hebben gelopen, richting het oude station. Daarna over het wat hogere en iets westelijker tracé langs de nieuwere, dubbele spoorwoning op de achtergrond, om aan te sluiten op de nieuwe, hogere spoorbrug uit 1905.

Is heel goed mogelijk.
Hier zie je ruimte ertussen.
In de regel stonden die woningen pal langs het spoor, b.v. in Velsen-Noord.
In Awhv staat er nog 1.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: 5166 op 07 oktober 2020, 22:04:50
Het moet ongeveer op deze plek zijn :

https://maps.app.goo.gl/B2ewpZtgEgdadGVG7

Onherkenbaar veranderd...
Als je in Streetview achterom kijkt, dan zie je het nog bestaande spoorviaduct. Maar daar komen we in een volgende 'aflevering' op terug.
Dank! Ondanks dat ik al veel foto's gezien heb over de IJmuidenlijn, was deze mijn niet bekend! Ik blijf dit volgen, erg leuk!

Is heel goed mogelijk.
Hier zie je ruimte ertussen.
In de regel stonden die woningen pal langs het spoor, b.v. in Velsen-Noord.
In Awhv staat er nog 1.
Ik denk dat die inmiddels wel weggebroken is; bedoelde je dat witte huis welke je net na vertrek uit de Westhaven tegenkwam?

Gr. Edwin
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 07 oktober 2020, 22:22:47
Dank! Ondanks dat ik al veel foto's gezien heb over de IJmuidenlijn, was deze mijn niet bekend! Ik blijf dit volgen, erg leuk!
Ik denk dat die inmiddels wel weggebroken is; bedoelde je dat witte huis welke je net na vertrek uit de Westhaven tegenkwam?

Gr. Edwin


Bedoel ik ja.
Eentje was een paar jaar geleden al gesloopt, die ketel moet je maar wegdenken:
https://www.flickr.com/photos/heyst/3977145918/
Deze weet ik niet:
https://www.flickr.com/photos/heyst/4841039222/
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: tijgernootje op 08 oktober 2020, 11:53:08
Voor de mensen die deze site niet kennen,nog meer info over die lijn.
http://www.railtrash.net/images/Santpoort_Noord-IJmuiden_2004/ (http://www.railtrash.net/images/Santpoort_Noord-IJmuiden_2004/)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 08 oktober 2020, 12:39:15
Deze weet ik niet:
https://www.flickr.com/photos/heyst/4841039222/
Ik wel, die is ook weg inmidels.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 23 oktober 2020, 12:56:32
[even een berichtje om te laten weten dat de volgende aflevering, over de haltes Casembrootstraat en Julianakade, er zeker binnenkort aankomt, het duurt alleen wat langer wegens grote drukte  ;)]
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 08 december 2020, 12:50:18
Hoog tijd om weer eens een stukje verder te gaan richting IJmuiden!

We waren de vorige keer gebleven op Station Velsen IJmuiden-Oost, vanwaar we nu in noordelijke richting vertrekken:

(https://www.klassiekebeveiliging.com/Foto/images/NEG101093-092-29.jpg)

Op deze foto van R. Ankersmit uit maart 1960 (via KlassiekeBeveiliging.com https://www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenVij.htm), genomen vanaf het noordelijkste puntje van station Velsen IJmuiden-Oost, zien we dat de spoorbrug en het spoor richting Beverwijk-Alkmaar intussen zijn verdwenen, er rest rechts enkel nog een opstelspoor dat een jaar later eveneens zou worden opgebroken. Voortaan kunnen we alleen nog linksaf richting IJmuiden.

Ongeveer op de plek van de bomen op de foto hierboven liggen twee viaducten waar de Stationsweg onder de beide sporen doorliep:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/aX32392-170126.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/aX32392-170126.jpg)

Op deze foto uit ± 1915 kijken we in westelijke richting, het spoor op de voorgrond is dus het doorgaande in de richting Alkmaar. Het Utrechts Archief cat. 170126.
Dit viaduct is in de zomer van 1961 tegelijk met het hele talud verwijderd:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1961-KNA001009164.tjp-1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1961-KNA001009164.tjp-1.jpg)

Foto collectie Gemeente Velsen via Het Noordhollands Archief, cat. KNA001009164.

Kort daarna is het andere viaduct, dus dat onder het spoor naar IJmuiden door, grotendeels vernieuwd en daarbij flink verbreed, zodat er ruimte kwam voor vier rijbanen. Alleen het meest noordelijke gedeelte (op de foto hieronder links) is daarbij min of meer intact gebleven en het dient sinds die tijd voor fietsers en voetgangers. Anno 2020 kun je het nog steeds zien. Het eerder genoemde straatspoor (https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001002342.tjp.jpg) zal rond die tijd ook verdwenen zijn. Het liep op de achtergrond langs dat vierkante gebouw met blinde muur, vergelijk de foto’s maar.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-18.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image-18.png)

Foto Collectie Gemeente Velsen, Noord-Hollands Archief cat. KNA001005670

Vanaf de andere kant gezien:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1967_KNA001009170.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1967_KNA001009170.png)

Foto Piet Korpershoek, 1967, via Het Noord-Hollands Archief, cat. KNA001009170

Zoals op de bovenstaande foto aan de fraaie, gloednieuwe Plan V is te zien maakt het spoor nu een boog naar links. Vanaf hier komt het Noordzeekanaal in zicht, en waar de IJmuidenlijn tot nu toe door redelijk groen gebied liep, wordt het IJmuidense karakter vanaf dit punt in volle “glorie” zichtbaar:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/L_Bocht-069.jpg)

Foto Leo van Leeuwen, 5 juni 1983. De Koploper, toen nog gewoon ICM geheten, bracht op die dag een eenmalig bezoek aan IJmuiden.

Vanaf hier tot aan de halte Julianakade loopt de IJmuidenlijn een paar kilometer parallel aan het Noordzeekanaal, met aan de overkant de PEN-centrale, de cementfabrieken van de CEMIJ, de Mekog-kunstmestfabrieken (met vroeger de kenmerkende gele pluim, zie hierboven) en natuurlijk de Hoogovens. Erg fraai is het misschien allemaal niet, maar dynamisch en fascinerend is het zeker, vooral als ’s avonds alle lichtjes aangaan. Ook is er natuurlijk een komen en gaan van zeeschepen. Het verveelt in elk geval nooit. Ter hoogte van het enorme sluizencomplex buigt het spoor weer van het kanaal af, maar daar zijn we nog lang niet.

Net voorbij de bocht lag ooit een overloopwissel, zoals op onderstaande foto van J.C. de Jongh uit 1954 te zien is. De brug op de achtergrond is hier open, en het draaibare gedeelte ervan ligt in zijn geheel verscholen achter de Mat46. Links de oude papierfabriek van Van Gelder. Deze fabriek bestaat nog steeds, op dezelfde plek ook, maar ziet er nu heel anders uit. De gebouwen rechts lagen in de ‘oksel’ van de twee sporen, deze waren aan het begin van de jaren 60 al verdwenen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1954a-J.C.de-Jongh.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1954a-J.C.de-Jongh.png)

Weer een klein stukje verder lag een bekend punt voor veel IJmuidenaren, het zogenaamde “Klaphekkie”. Hier konden voetgangers de spoorlijn oversteken en ter hoogte hiervan was aan de oever van het kanaal de aanlegsteiger van de veerdienst van Donkersloot. Veel inwoners van IJmuiden die bij de Hoogovens werkten, of bij de andere industrieën aan de overkant, staken hier het kanaal over. De grotere Rijksponten voeren toen nog een stuk oostelijker heen en weer, ter hoogte van het oude dorp Velsen, en dat was voor veel mensen een heel eind omfietsen. De spoorovergang bij het ‘Klaphekkie’ had geen enkele vorm van beveiliging, dus het was opletten geblazen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1970_3808198.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1970_3808198.jpg)

Foto Frits Houtgraaf, 1970

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_5.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/image_5.png)

1969, fotograaf onbekend
Let ook op de fraaie vakwerkportalen uit 1927.
Nog een klein stukje verder en we naderen intussen de volgende halte, de halte IJmuiden Casembrootstraat, op nog geen anderhalve kilometer van Velsen IJmuiden-Oost. De haltes liggen dicht op elkaar aan de IJmuidenlijn!

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1982Casembroot.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1982Casembroot.png)

Ca. 1982, fotograaf onbekend

(http://www.stationsweb.nl/ijmuidencasembrootstraat/afb34.jpg)

Foto R. Ankersmit via Stationsweb.nl, maart 1960 (http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=ijmuidencasembrootstraat&vraag=casembroot)

Halte Casembrootstraat… Heel veel heeft het eerlijk gezegd nooit voorgesteld, en de aantallen reizigers zullen evenmin overweldigend zijn geweest. IJmuiden-Casembrootstraat (IJmc) werd geopend in 1927 en heette oorspronkelijk Halte Velseroord. Er was een klein haltegebouwtje, van waaruit kaartjes werden verkochten en gecontroleerd, en een wachtruimte die een stukje verder op het perron stond.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/afb30.jpg)

(± 1970, collectie Wichor Bramer via Stationsweb.nl)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_0047_4.jpg)

± 1966. Hier ↑ staat de haltechef al klaar om het kaartje te controleren van de ook nu weer weinig talrijke reizigers. Ook deze man zal, net als zijn collega bij Velsen-Zeeweg, geen heel drukke baan hebben gehad.

Een opvallend aspect van de halte was wel, dat één perron tussen de sporen in lag, zonder dat het een echt middenperron was: de reizigers konden vanaf dit perron alleen in de treinen richting IJmuiden stappen, aan de andere kant stond een hek.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1983HenkWolf.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1983HenkWolf.png)

1983, foto Henk Wolf.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/TORLINE1983.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/TORLINE1983.png)

(1983, fotograaf onbekend) Op de achtergrond ligt in de grote sluis één van de twee zusterschepen Tor Britannia en Tor Scandinavia, die voor de Zweedse ‘TOR LINE’ een veerdienst tussen Amsterdam en Göteborg (Zweden) onderhielden. Deze karakteristieke en sierlijke schepen waren jarenlang een bekend gezicht in IJmuiden. Later vertrokken ze niet meer vanuit Amsterdam, maar vanuit een nieuwe terminal in IJmuiden zelf.
De halte had maar één echte ingang, vanaf de IJmuiderstraatweg. Aan de andere kant van het spoor lag de drukke Kanaaldijk, ook nu nog een drukke autoweg, waar men via een hekje ook bij de halte kon komen, maar omdat auto’s hier (officieel) niet mochten stoppen en het ook niet voor de hand lag om langs de autoweg te gaan lopen, zullen er niet veel reizigers van die kant zijn gekomen. 
Opvallend waren de fraaie bovenleidingmasten langs de IJmuidenlijn, die bij de elektrificatie in 1927 werden geplaatst en tot de opheffing van de reizigersdienst in 1983 zijn blijven staan. Ze hebben het dus een hele tijd uitgehouden in de winderige, zilte zeelucht:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1965_1585577400301.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1965_1585577400301.jpg)
(± ca. 1965, fotograaf onbekend)

Hier ↑ rolt een treinstel Mat36 met bestemming Haarlem-Amsterdam de halte binnen. Links op de achtergrond is één van de grote gashouders van het Gasbedrijf Velsen te zien. Het Gasbedrijf zelf heeft een stukje verderop ook enige tijd een eigen aftakking gehad die parallel aan de hoofdlijn lag, en waar meestal ’s nachts treinen met propaan werden gelost. Dit zijspoor heeft er maar kort gelegen, het is in de tweede helft van de jaren 50 aangelegd en was begin jaren 60 alweer verdwenen, toen door de komst van het aardgas de aanvoer van propaan niet meer nodig was. 
De beide gebouwtjes op de halte zullen het tot ongeveer begin jaren ’70 hebben uitgehouden, er kwam toen een simpele abri voor in de plaats. Vanaf dat moment ook werden er geen kaartjes meer verkocht, reizigers konden vanaf toen in de trein door de conducteur een kaartje laten schrijven en afrekenen. Deze abri heeft er nog verbazend lang gestaan; pas een paar jaar geleden is deze (intussen wel grondig gevandaliseerd) uiteindelijk verwijderd.

Van de halte Casembrootstraat zijn tegenwoordig nog wel resten terug te vinden, ik zal daar in een latere post nog wel wat van laten zien.

De volgende keer gaan we verder naar de volgende halte: IJmuiden-Julianakade!
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 08 december 2020, 13:12:36
De spoorbrug net ten noorden van Velsen IJmuiden Oost wordt bedreigd met sloop omdat het verkeersplein, Pontplein geheten, wordt heringedeeld. Jammer wat betreft de historie maar wel een begrijpelijke keuze.

Bedankt voor je verslag!
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 08 december 2020, 20:56:03
Hee, dat wist ik niet. Het viaduct is wel de grootste en meest tastbare herinnering aan de IJmuidenlijn die we nu nog hebben, dus het zou jammer zijn als het verdween. Aan de andere kant heeft het inderdaad geen enkel nut meer, dus het zal vroeg of laat wel sneuvelen. Dan moeten de IJmuidenaren wel op zoek naar een andere plek voor hun felicitatiespandoeken, want dat is de laatste decennia wel een echte lokale traditie geworden!  :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 09 december 2020, 10:02:41
Overigens is ook in dit draadje aardig wat info te vinden over Halte Casembrootstraat: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=65836.0

Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met de bouw is
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 09 december 2020, 10:07:22
Ook al kom ik iedere dag langs het viaduct, ik wist het ook niet.  :P Er loopt tegenwoordig een wandelpad over, ik ben benieuwd of dat dan terugkeert als het viaduct verdwijnt.
Het overloopwissel vlak na (of voor) het viaduct  kon ik niet, dat was in 1965 kennelijk ook al verwijderd.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: nighttrain1 op 09 december 2020, 13:26:28
Leuk stuk om te lezen, inderdaad wel heel veel veranderingen doorgemaakt door de jaren heen.

Wat ik me kan herinneren is dat ik vroegùh als ik bij m`n neef in Heemskerk logeerde een paar keer naar Ijmuiden zijn gefietst over de sluizen heen en dan met de Rijkspont weer terug, of andersom.
Altijd weer kijken welk soort materieel er stond en reed over de vislijn, als we mazzel hadden stond er een ronkende diesel, maar heel vaak ook niet.

Moses, wat kon het er hard waaien als je tegenwind had tussen het kanaal en de spoorlijn richting Ijmuiden en als het regende en het waaide ook nog eens was je helemaal zeikensnat en in en in koud voor je het doel bereikt had.
Altijd weer blij als we dan onder de douche mochten om op te warmen.
Nee,  :(  natuurlijk geen foto`s gemaakt van toen, gewoon niet omdat daar geen geld voor was.  Maar de herinnering leeft nog steeds voort.  :)

Schrijf over de tijd van zo rond 1975
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Peter Kleton op 09 december 2020, 18:37:26
In 1970 woonde mijn broer in IJmuiden. Vanuit Noordwijk gingen  we een keer op een Zondag naar IJmuiden.
Het was zo stil in de trein van Haarlem naar IJmuiden ,dat de conducteur gewoon bij ons kwam zitten ,ik geloof dat we de enige reizigers waren tussen Velsen IJmuiden-Oost en het eindpunt.
Logisch dat de lijn later werd opgeheven, ook door de week was het wss alleen druk in de spitsuren.
Bovendien reed de bus van de NZH parallel dezelfde route.

Na afloop van  een door de NVBS   afdeling Haarlem  georganiseerde excursie bij de Hoogovens ,reden we met de excursiebus terug naar Haarlem,waar die ook gestart wasm .
Op de terugweg vertelde iemand ,dat men (Ik weet niet wie ) plannen had om de spoorlijn van het eindpunt in IJmuiden te verlengen naar die grote woonwijk in Zuid West IJmuiden. (Ik ben de naam van die wijk vergeten )
Zulke plannen waren er toen ook.
Groeten ,
Peter
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 09 december 2020, 19:12:41

Op de terugweg vertelde iemand ,dat men (Ik weet niet wie ) plannen had om de spoorlijn van het eindpunt in IJmuiden te verlengen naar die grote woonwijk in Zuid West IJmuiden. (Ik ben de naam van die wijk vergeten )
Zulke plannen waren er toen ook.

Dat moet Zeewijk geweest zijn.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 09 december 2020, 19:50:52
Klopt:

(http://1.bp.blogspot.com/_FLHvaN-5xjQ/THUehhpHm7I/AAAAAAAADs4/lNrB1Z8NpzE/s400/720930-ijc-NS-station-2.JPG)

Helaas is daar niets van terechtgekomen. Daarmee zou de IJmuidenlijn mogelijk levensvatbaar zijn gebleven, in ieder geval een stuk langer. Hoe die lijn dan vanaf station IJmuiden gelopen zou hebben zie ik overigens niet helemaal voor me. Ik denk wel eens, als die lijn er nu nog gelegen had zouden er, ondanks de niet ideale ligging t.o.v. de woonwijken van IJmuiden, veel meer reizigers zijn geweest, door alle files van de laatste jaren. Met de toen bedachte maar nooit uitgevoerde verlenging naar Zeewijk sowieso.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Peter Kleton op 09 december 2020, 21:33:34
 Ja ,dat was i.d.d. Zeewijk, mijn broer woonde in de Dennekoplaan. Een deel van die hoge flats is later gesloopt.
Ik ben er nooit meer geweest.
Ik meen dat de route langs de Vissershaven  zou gaan en  dan  vanuit het Noord Westen Zeewijk inging.
Peter
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 11 december 2020, 17:16:27


(http://www.stationsweb.nl/ijmuidencasembrootstraat/afb34.jpg)

Kiek dan, een heel bord voor het station! Die wist ik nog niet. Super!


(https://images.beneluxspoor.net/bnls/afb30.jpg)
Die huisjes bestaan inmiddels al ettelijke jaren in 1:87 ;-)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_0047_4.jpg)
Mijn nicht en ik kwamen tot de conclusie dat de dame mijn oma was, de man bij het hokje haar vader, die zijn moeder kwam ophalen.....


Ik ben bezig met IJmc op vier 1m10-lange fremo modules te bouwen. Op het moment schiet het niet op, maar dat komt wel weer.
Gebouwd wordt IJmc met de gevels aan de Straatweg en het karakteristieke klaphekje, eerder ook al te zien in deze foto/verhaalreeks.

Zie dit draadje (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=65836.0)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/basistekening2.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/basistekening2.png)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 11 december 2020, 17:33:46
Mijn nicht en ik kwamen tot de conclusie dat de dame mijn oma was, de man bij het hokje haar vader, die zijn moeder kwam ophalen.....

Volgens mijn moeder was dit mijn oma, zelfde loopje en kleren.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 11 december 2020, 17:36:23
Egnie.....  ;)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: 1200blauw op 11 december 2020, 20:14:30
Jullie hebben gewoon dezelfde oma  ;)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 11 december 2020, 21:58:15
Egnie.....  :o
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 11 december 2020, 22:25:00
Kom, we gaan vissen. Oma's..........  ;D
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Arnold van Heyst op 12 december 2020, 09:18:22
Is een idee ja maar ik speel liever met treintjes, vissen is zo saai.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Locofiel op 12 december 2020, 13:57:04


Egnie... :laugh:Gr,

Dirk
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 12 december 2020, 21:36:03
Is een idee ja maar ik speel liever met treintjes, vissen is zo saai.

Zonder vissen geen vistrein.....
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 12 december 2020, 21:55:11
En zonder vistrein(en) ... géén vislijn  ;D
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 18 december 2020, 11:32:22
Nu moeten we toch weer even een stukje terug langs de IJmuider spoorlijn, naar de omgeving van station Velsen IJmuiden-Oost, want er zijn op Stationsweb twee foto's opgedoken die ik eerlijk gezegd helemaal niet kan plaatsen:

(http://www.stationsweb.nl/velsenijmuidenoost/afb63.jpg)

http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=velsenijmuidenoost&num=63

(http://www.stationsweb.nl/velsenijmuidenoost/afb62.jpg)

http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=velsenijmuidenoost&num=62

Dit moet ergens in het verlengde van dat eerder genoemde straatspoor zijn geweest. Volgens het fotobijschrft gaat het om een "kleine dienstwoning vergroot met wachtkamer en bureau. Deze lag ten noorden van de Stationsweg". Het is niet het oude station Vij, want dat zag er anders uit (hoger en witgepleisterd) en was bovendien tijdens de oorlog al gesloopt, terwijl deze foto's van R. Ankersmit uit 1960 dateren.  ???

Zo ontdek je toch steeds weer iets nieuws... Voor mij is dit gebouw even een raadsel, iemand een idee?
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 18 december 2020, 12:00:00
Zou het het op deze afbeelding geel omcirkelde gebouw kunnen zijn?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Pontplein.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Pontplein.png)

Kaartbron: Topotijdreis.nl
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 18 december 2020, 12:05:36
Iets lager dan waar Eric aanwijst op de foto lijkt mij. Op de tweede foto zie je namelijk links in de foto achter de bomen bovenleidingsportalen staan. Als het inderdaad bij Velsen IJmuiden Oost is, dan moet het daar zijn.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 18 december 2020, 12:11:16
Zou het het op deze afbeelding geel omcirkelde gebouw kunnen zijn?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Pontplein.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Pontplein.png)

Kaartbron: Topotijdreis.nl

Hm, dat zou best wel eens kunnen ja, dank je. Dat moet haast wel, eigenlijk

Ik vind het vooral zo gek dat het oudere station al in 1942 is gesloopt, maar dit bijgebouw (?) zeker nog tot in 1960 is blijven staan, hoewel het hier zo te zien al wel rijp voor de sloop was...
Het spoor zelf was toen zo te zien al een tijdje weg.

Op deze overzichtsfoto op pag. 2 van dit draadje heb ik het gebouw nog niet ontdekt

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/KNA001011702.tjp.jpg)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 18 december 2020, 12:17:13
Ik denk dat het zuidelijker heeft gestaan dan Eric schetst. Ik denk hier (https://www.klassiekebeveiliging.com/wegleer/WegleerVij1957.gif) op het eiland waar losweg op getekend is.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 18 december 2020, 12:25:03
Daar ga ik in mee Daan, dat zou betekenen op de overzichtsfoto nog meer naar rechts t.o.v het kleine huisje, dat zou zomaar de retirade kunnen zijn, rechts van het witte stationsgebouw.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 18 december 2020, 12:33:30
Denk het ook inderdaad, alleen klopt dat bijschrift "ten noorden van de Stationsweg" dan niet.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 18 december 2020, 12:36:25
In het Utrechts Archief kwam ik 1342 leggen en verleggen sporen en wissels, maken stopplaatsen, abris en wachtposten met bijkomende werken te Zeeweg, Velseroord en IJmuiden-Oost ten behoeve van de lijn Haarlem-Uitgeest, 1926 (https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=914&minr=924340&miview=inv3&milang=nl&mialg=) tegen.
Wellicht dat daar nog wat in te vinden is, helaas (nog) niet gedigitaliseerd.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 18 december 2020, 22:45:20
Interessant, hopelijk binnen afzienbare tijd digitaal beschikbaar.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: spoorzeven op 19 december 2020, 11:42:48
Even in de Beeldbank van de onvolprezen NVBS gekeken. Dat oude stationsgebouw stond op wat nu de Minister van Houtenlaan heet en wel net iets ten zuiden van de Dr. Kuyperlaan. Het bijschrift op Stationsweb klopt inderdaad niet.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 19 december 2020, 12:12:56
Nog een keer op Topotijdreis.nl gekeken, in een ander jaar en dus op een andere versie van de kaart en dan zie twee ander bouwwerken welke in aanmerking zou kunnen komen, één noord en één zuid van de Stationsweg.


(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Velsen-zuid.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Velsen-zuid.png)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 19 december 2020, 12:25:17
Laatste post van Frank nog een keer gelezen en nu wel goed  ;)

Op basis van die info zouden we dus hier terecht komen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Velsen-zuid-2.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Velsen-zuid-2.png)

Wederom Topotijdreis.nl als bron.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: spoorzeven op 19 december 2020, 13:17:26
Lijkt mij correct en tevens juist.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 11 januari 2021, 11:23:08
Op Youtube vond ik twee mooie filmpjes uit 1957:

Laatste dag van de Velser spoorbrug: https://www.youtube.com/watch?v=VcVep3ABD6M

Fraaie beelden uit de tijd dat schepen nog schepen waren en geen blokkendozen, een toen nog nieuwe Mat54 en het bekende stroomlijmaterieel. Mooi is te zien hoe de brug open en dichtdraaide en werd vastgezet

De officiële opening van de Velsertunnel: https://www.youtube.com/watch?v=YlNyTyrp5gY

Koningin Juliana en ir. F.Q. den Hollander rijden gezamenlijk per glanzende Hondenkop over de oude brug van Velsen naar Beverwijk, en na de ceremonie aldaar gaan ze met de Kameel door de tunnel terug. Let ook op het fraaie, sonore motorgeluid van de Kameel, weerkaatst door de tunnelbak.

Als ik binnenkort weer eens wat meer tijd heb schrijf ik de volgende 'afleveringen' in dit draadje, met als volgende stopplaats de halte Julianakade en daarna Station IJmuiden en alles daar omheen (visstation, havensporen). Het is nu even hectisch allemaal. Komt goed.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 11 januari 2021, 12:26:04
Dan kan deze geluidsopname er ook wel bij:
Met de 'blokkendoos' door de Velsertunnel https://www.youtube.com/watch?v=kR4U91YVIx8& (https://www.youtube.com/watch?v=kR4U91YVIx8&)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 11 januari 2021, 15:21:13
Leuk, dank je wel! Nu begrijp ik ook goed waarom de Blokkendozen ook wel 'Stofzuigers' werden genoemd :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 31 maart 2021, 00:19:46
Hallo,
Heb me sinds kort ingeschreven en kan daardoor nu ook reageren op je topic.
Ben een geboren en getogen IJmuidenaar en heb me, doordat ik belangstelling kreeg voor de IJmuiderlijn, nogal verdiept in de geschiedenis daarvan.
Ik zal maar gelijk bekennen: ja IK ben die “idioot” die geprobeerd heeft de spoorlijn te reactiveren en kan daar boeken over vullen maar zal jullie en mezelf daar niet mee lastig vallen.
Op de diverse kaarten van voor 1961 is het witte lijntje wat van station Velsen/IJmuiden-oost loopt naar het Noorden het tracé van de oude spoorlijn die hier het Noordzeekanaal kruiste.
De rails zijn blijven liggen als aanvoerspoor naar de daar aanwezige bedrijven en had aan het eind een stootblok.
Het omcirkelde zwarte vlakje op de kaart in de reactie van EricB geeft een stenen gebouw aan van een kolenhandel.
Het witte haakje daarboven was het opslagterrein van lompen en metalenhandel D. de Waard gevestigd aan de Velserbrugweg 2 te Velsen.
Op de plaats van de foto van de 2200 op de stationsweg was eens een spoorwegovergang met bomen, maar die is bij het opheffen van de doorgaande verbinding verdwenen.
Gezien het geringe verkeer vond men het niet nodig deze dure installatie te handhaven en iedereen hield zich ook netjes aan de aanwijzingen van het spoorpersoneel (hoe anders is dat nu).
Op de foto die je laat zien waarop het oude (eerste) stationsgebouw nog is te zien is zie je de stationsweg voorlangs lopen en kun je ook ongeveer zeggen wanneer die is genomen.
Je ziet namelijk rechts, tegenover het garagebedrijf, een bouwplaats en dat is het in aanbouw zijnde hoofdbureau van politie wat begin 1945 gereed kwam.
De stations van Velsen/IJmuiden-oost zijn er eigenlijk 4 in de verschillende fases.
1.   Een “eenvoudig” stations/haltegebouw.
2.   Door het toenemende belang uitgebouwd tot een volwaardig station.
3.   Nieuwbouw en verplaatsing door de aanleg van de boog naar IJmuiden.
4.   Nieuwbouw en verplaatsing door de bouw van de Velser spoorbrug.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0236-6063a274df60e.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0236-6063a274df60e.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-E0238-6063a2e4b94d2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-E0238-6063a2e4b94d2.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-E0239-6063a32f38b3d.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-E0239-6063a32f38b3d.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0240-6063a36399607.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0240-6063a36399607.jpg)
Op de foto van fase 3 zie je het eerste stationsgebouw op de achtergrond en ook hoe dicht deze bij elkaar stonden, de spoorlijn bleef gelijk en de trein reed ook nog steeds langs het oude station.
Hoe de bruggen er uitzagen en de plaatsing over het Noordzeekanaal, voordat de oude lijn in onbruik raakte, kun je zien op deze foto.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0233-2-6063a39c59b67.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0233-2-6063a39c59b67.jpg)
De foto die je plaatst van het voor jou onbekende gebouw is het oude stationsgebouw van fase 3.
Als kind speelden wij vaak op het braakliggende terrein met de weidse naam “de snip” en ken het gebouw van binnen en van buiten.
Toentertijd hoefde nog niet eerst iets gesloopt te worden om nieuw te kunnen bouwen, zoals dat tegenwoordig heel normaal wordt gevonden.
Vandaar dat het gewoon bleef staan totdat de vernieuwing toesloeg en de minister van Houtenlaan en de bebouwing erop aangelegd werden.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 31 maart 2021, 14:16:05
Trambrug 🙃🙃😊
Groet, Huibert, ook zoon oud IJmuidenaar
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 31 maart 2021, 15:53:43
Nee Huup/Huibert, absoluut niet, de foto laat de beide spoorbruggen zien!
Ik zuig dit niet uit mijn duim en als je over het boek "Hart van Kennemerland" beschikt kun je het zelf nalezen.
(De daarin geplaatste foto)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0262-1-60647aa60339a.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0262-1-60647aa60339a.jpg)
(en heeft als onderschrift)
'De Velser voetbrug, gezien in de richting Velsen-Noord.
De foto moet voor 1896 gemaakt zijn. In dat jaar begon de stoomtram Haarlem-Alkmaar te rijden en deze passeerde de voetbrug. De rails ervoor waren nog niet gelegd.'

Toen de voetbrug vervangen werd door de ponten Velsen/Velsen-Noord stak de tram met de pont over.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0263-60647cbe614df.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-0263-60647cbe614df.jpg)
Ik kan me als kind nog herinneren dat, wanneer we naar "de overkant" gingen, op het dek van de toen nog stoomponten de rails nog aanwezig waren, opgestopt met hout.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 31 maart 2021, 17:51:46
Kees, de tram reed eerder toch via die voetbrug?
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 31 maart 2021, 22:19:00
Ja Huib dat klopt, de Velser voetbrug verbond het dorp Velsen met Velsen-noord.
Ik heb in het begin verteld dat mijn insteek in het begin de IJmuiderspoorlijn was maar omdat die zo verweven is met het totale historische plaatje van IJmuiden, komt vanzelf de rest (en dus ook de tram) om de hoek kijken.
In het begin was er dus het oude dorp Velsen en de "industrie" gevestigd in "noord" en het Noordzeekanaal is hier dus tussendoor gegraven.
Bij het graven van het kanaal was deze verbinding dus verbroken.
Met grote politieke druk is bedongen en zelfs in de "Grondwet" opgenomen dat Velsen te allen tijde een oeververbinding (in welke vorm dan ook) zou hebben toegankelijk voor voetgangers, fietsen en geduwde, getrokken of mechanisch voortbewogen voertuigen.
Toen de tram ging rijden (zoals je op de foto kunt zien was de brug er eerder dan de tram) heeft dus ook de tram daarvan geprofiteerd en was het dus mogelijk van de voetbrug gebruik te maken.
Nou weet ik niet of je hier in IJmuiden woont, maar als dat niet zo is kun je dat wel op een kaart bekijken.
Je moet je voorstellen de tram kwam uit Haarlem en had een halte bij cafe de Weijman in Santpoort en via de Rijksstraatweg reed hij (langs Beeckenstein en Waterland) door het dorp Velsen en vervolgde over de brug zijn tocht naar Alkmaar.
Bij de eerste verbreding van het kanaal en dus ook de bouw van de grote draaibrug, moest er ook een nieuwe oeververbinding bij Velsen komen en gezien voetgangers, fietsen enz., heeft men gekozen voor ponten.
Door dezelfde wet heeft dus ook weer de tram daar gebruik van kunnen maken, waarvan het fotografisch bewijs geleverd wordt door foto 2.
Kees
Sorry voor het lange epistel, maar mijn woonplaats kent een onvoorstelbaar rijke geschiedenis en ik wil altijd zo duidelijk  mogelijk zijn.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 01 april 2021, 09:47:30
Nee, ik woon er niet meer. Velsen ken ik niet zo. Bij ons thuis was Velsen een mooi dorp voor de rijke mensen: daar kwam je niet zomaar. Van die tram weet ik ook nog niet zo lang. Een bezoek aan dat dorp staat op de lijst😉
Lange epistels hierover lees ik graag, trouwens. 🙃
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 01 april 2021, 14:00:28
Ja Huib en daar geef je in je bericht ook precies weer wat het probleem met de IJmuiderlijn was.
Off topic
Velsen heeft in het begin en feitelijk nog steeds een beetje een hekel aan IJmuiden gehad.
Velsen was rijk en ze wilden met het "rapalje" van kanaalgravers niets te maken hebben.
Ook mijn voorouders zijn in "Velseroord" terecht gekomen door het graven van het Noordzeekanaal en wel als transporteurs van de uitgegraven grond.
Wij kunnen het spoor van de familie terug volgen tot in Frankrijk en de voor Napoleon gegraven kanalen.
Eerst met paard en wagen en later (hoe toevallig) met stoomtreinen (het zal dus wel in het bloed zitten).
Toen het kanaal klaar was (en de "kanaalmaatschappij" niet betaalde en mijn familie failliet ging) en er helaas geen verdere kanalen gegraven werden zijn deze mensen daar dus "gestrand" en moesten het zelf maar uitzoeken.
Doordat vissers uit de omliggende plaatsen, bij stormweer beschutting zochten en vonden tussen de pieren ontstond er een levendige handel in vis en waardoor steeds meer vissers dit gingen gebruiken.
Het werd zelfs zo erg dat de schepen voor Amsterdam (waar het kanaal voor gegraven was) er niet of nauwelijks nog door konden komen.
De vissershaven is feitelijk alleen maar gegraven om de doorvaart van schepen naar Amsterdam weer mogelijk te maken (dit is ook nog een heel verhaal op zich).
Dit nam al snel zo'n vlucht dat men zich genoodzaakt zag de IJmuiderspoorlijn aan te leggen om de grote hoeveelheid vis te kunnen transporteren (vervoer stelde, afgezien van het spoor, in die tijd nog niet zoveel voor).
Echter altijd heeft Velsen een hekel aan de visserij gehad.
Velsen/IJmuiden moest meer "allure" krijgen en daarom een "badplaats" worden.
De visserij werd bewust afgebroken (gelukkig kregen ze hulp van de vangstbeperkingen en daardoor minder aanvoer) en Velsen ging zich toeleggen op toerisme.
Toen de NS na het (terecht) stopzetten van het reizigersvervoer naar IJmuiden ook nog eens van het goederenvervoer af wilde en daar eerst extreme bedragen voor ging vragen en later de concessie verkocht, was het pleit voor de IJmuiderlijn eigenlijk beslecht en vrachtwagens namen deze taak over.
Echter, met het wegvallen van het grootste deel van de visserij verviel ook het grootste deel van de inkomsten van de gemeente, met als gevolg; Velsen moest ander geld gaan zoeken om de gemeentelijke begroting weer rond te krijgen.
Dat werd gevonden bij de Provincie die echter als voorwaarde stelde dat Velsen (IJmuiden) de spoorlijn moest opgeven om er een vrije busbaan van te maken en aldus geschiedde.
On topic
Met het verdwijnen van de IJmuiderlijn is een van de oudste en ook een van de eerste geëlektrificeerde spoorlijnen in Nederland verdwenen, een spoorlijn, die eens zeer rendabel was (en dat zonder meer weer had kunnen worden), die "verkwanseld" werd en daardoor nodeloos verloren gegaan is.
Wij kunnen alleen met weemoed terugkijken op de rijke geschiedenis, de verhalen aanhoren en de foto's bekijken en alleen maar hopen dat de spoorlijn nog lang herinnerd zal worden.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 01 april 2021, 15:19:41
Echter, met het wegvallen van het grootste deel van de visserij verviel ook het grootste deel van de inkomsten van de gemeente, met als gevolg; Velsen moest ander geld gaan zoeken om de gemeentelijke begroting weer rond te krijgen.
Dat werd gevonden bij de Provincie die echter als voorwaarde stelde dat Velsen (IJmuiden) de spoorlijn moest opgeven om er een vrije busbaan van te maken en aldus geschiedde.

Dat heb ik, als IJmuidenaar, nooit meegekregen. Volgens mij is er pas in late 2000'en sprake van een busbaan, terwijl NS in 1983 stopte met personenvervoer, in 1995 met goederen en Lovers alleen zomers reed.
Ik heb juist in m'n hoofd dat Velsen graag wilde aansluiten op HOV/R-Net en dat mooi met geld van de provincie kon realiseren.

Met het verdwijnen van de IJmuiderlijn is een van de oudste en ook een van de eerste geëlektrificeerde spoorlijnen in Nederland verdwenen, een spoorlijn, die eens zeer rendabel was (en dat zonder meer weer had kunnen worden), die "verkwanseld" werd en daardoor nodeloos verloren gegaan is.

Ik denk dat de lijn echt geen potentie meer had. De drukke bussen, 382 (Amsterdam) en 385 (Haarlem) doen het centrum van IJmuiden beter aan dan dat de trein dat doet en doet dat ook nog eens frequenter.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Edgar op 01 april 2021, 15:41:53
Dat denk ik ook. De IJmuider lijn bedient alleen IJmuiden. Er zijn geen andere kernen aangesloten. IJmuiden heeft 30.000 inwoners en geen ruimte voor grote groei. En een aansluiting op het strand is ook al geen optie. Bovendien ben je vanuit het grootste deel van IJmuiden binnen een kwartier op station Driehuis. Dus er is gewoon niet voldoende potentie om een spoorlijn van te onderhouden en te exploiteren.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 01 april 2021, 15:50:22
een van de oudste en ook een van de eerste geëlektrificeerde spoorlijnen in Nederland verdwenen,
Vooral dat was het probleem, er was groot onderhoud nodig en dat woog niet op tegen het aanwezige vervoer.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 01 april 2021, 21:12:05
Het stoort me enorm om ook hier weer te moeten vaststellen hoeveel fabeltjes, desinformatie en kletskoek er over de IJmuiderlijn in omloop was en nog steeds is.
In mijn eerste bericht zei ik het al:
Ik zal maar gelijk bekennen: ja IK ben die “idioot” die geprobeerd heeft de spoorlijn te reactiveren en kan daar boeken over vullen maar zal jullie en mezelf daar niet mee lastig vallen.
Heren blijf niet de NS, de Overheden enz. napraten over waarom de IJmuiderlijn zo nodig moest verdwijnen.
Goud was het en dan heb ik het niet alleen over het verleden maar dat had het ook nu nog kunnen zijn.
In dit Coronajaar kan/mag er niets, maar tijdens de verkiezingen in 2017 kwam ik vele gemeenteraadsleden tegen tijdens hun wervingsacties en steevast hoorde ik: dat is die meneer van de spoorlijn, 'hadden we maar naar je geluisterd en je gesteund'.
Ik laat het daar voorlopig maar bij.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 01 april 2021, 21:26:42
Ik herinner me plannen om de lijn ipv naar Oud IJmuiden te verleggen naar een eindpunt in de Kennemerduinen. Soort IJmuiden Badstrand.
Wij namen zelden de trein naar Haarlem of andersom. Wel kwam ik geregeld op 0Casembroodstraat (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=65836.): mijn oma woonde in de Trompstraat, dus dat was deur en drempel.
Wij reden inderdaad met de bus naar Beverwijk en Haarlem, de laatste om daar over te stappen op de trein naar Utrecht, wat dan in de regel een mat'46 was.
Kees, je overweegt niet om een boek te schrijven?  ;)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 01 april 2021, 21:48:38
Heren blijf niet de NS, de Overheden enz. napraten over waarom de IJmuiderlijn zo nodig moest verdwijnen.
Dat doe ik niet, dat komt van iemand die er verstand van heeft:

Citaat van: Broek53 op Somda: https://www.somda.nl/forum/11442/p439051/spoorlijn-ijmuiden-santpoort/
Alles kan, als je het geld er maar voor over hebt. NS heeft sinds eind jaren zestig met enige regelmaat moeten opgeven welke verbindingen en welke lijnen het meest "onrendabel" waren (sorry Sjoerd), uitgedrukt in inkomsten die aan zo'n lijn toe te rekenen waren versus de kosten van de instandhouding en van de exploitatie. Bij de top-tien hoorden altijd dezelfde lijnen, met bovenaan Almelo - Mariënberg, Sneek - Staveren en Santpoort - IJmuiden. Door vooral maatschappelijk verzet en druk is er nooit een van die verbindingen gesloten, met uitzondering van - jawel - Santpoort N - Ijmuiden. De das is uiteindelijk omgedaan door de vervanging van de draagconstructies van de bovenleiding, die in de jaren tachtig in heel Noord-Holland plaatsvond. Een kapitale investering die voor een van de meest "onrendabele" (sorry Sjoerd) lijnen van Nederland niet verantwoord werd gevonden. En zo is eigenlijk de heel vroegtijdige elektrificatie van de lijn (jaren '20 al) 'm uiteindelijk fataal geworden, zou je kunnen zeggen.
(Speculeren over hoe lang hij het anders uitgehouden zou hebben, daar waag ik mij niet aan.)

Citaat van: Broek53 op Somda: https://www.somda.nl/forum/11442/p439880/spoorlijn-ijmuiden-santpoort/
Kijk, vooropgesteld dat ik niet tegen een reactievering van de lijn ben en ook niet per se voor, wil ik toch wat beelden die men van buitenaf heeft over "spoor" in technische zin een beetje bijstellen.
Zo lees ik over dit en meer te heropenen lijnen de opvatting dat het een kwestie zou zijn van de boel snoeien, en voor de aansluiting hebben we nog wel een tweedehands wissel liggen.
Alleen snoeien zou mooi zijn voor een toeristische lijn waarop met lage snelheid gereden wordt. Voor een serieuze spoorlijn zal de hele bovenbouw er inmiddels af moeten, inclsief de ballast omdat deze helemaal dicht geslagen is en niet meer doet wat hij moet doen: afwateren. Zoiets geldt ook voor de rest van de waterhuishouding (greppels, duikers en dergelijke). Dan zien we nog voorbij aan het feit dat er nog maar één spoor ligt en dat lijkt mij wat weinig. Twee sporen aansluiten vraagt ook meer wissels in Santpoort. Verder kost een wissel maar een fractie van de wijzigingen in het beveiligingssysteem die daarvoor nodig is, en dan hebben we het nog niet over de beveiliging van de lijn zelf en van zoiets als bovenleiding.
Kortom: zoals ik al eens gezegd heb: reactievering komt neer op de aanleg van een nieuwe spoorlijn, waarvan je alleen niet meer het tracé hoeft aan te kopen en de bedding er grotendeels al ligt.
Het stoort me enorm om ook hier weer te moeten vaststellen hoeveel fabeltjes, desinformatie en kletskoek er over de IJmuiderlijn in omloop was en nog steeds is.
Als iedereen dat vindt moet je misschien eens bij jezelf nagaan of je het zelf fout hebt.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 01 april 2021, 21:57:35
Zullen we het leuk houden, please?
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 01 april 2021, 22:55:54
Ja Huib, daar heb ik in het begin (2012/2014) over gedacht.
Later bedacht ik me dat de spoorlijn daar toch ook niet mee terug komt.
Zo vaak heb ik te horen gekregen; 'daar hebben we nu al zoveel gemeenschapsgeld ingestoken, dat kunnen we niet meer terugdraaien'.
Vergeet niet dat het "grapje" om de bus naar IJmuiden te laten rijden uiteindelijk 90 miljoen heeft gekost (en niet de oorspronkelijke geschatte 67,5 miljoen en het kletsverhaal dat de kosten meevielen en er maar 63 miljoen was uitgegeven).
Geen enkel argument of economisch belang is dus in staat dit nog eens terug te draaien.
Wij hebben al jaren een kantoor dat naast de weg naar het strand ligt en, omdat ik zo'n leuke knutselaar ben en zo handig, heb ik daar talloze uren doorgebracht.
Steevast zie ik daarbij de bus langsrijden, als ik jou nou vertel dat ik in deze jaren pas 4 keer de bus vol heb zien passeren en dat was vorig jaar tijdens de hete zomer en ook alleen omdat er op het strand iets bijzonders te doen was.
Alle andere keren (zomer en winter) zie je de bus meestal leeg (oh nee er zit wel altijd een chauffeur in) soms met 1,2 en in uitzonderingsgevallen een paar meer, passagiers voorbijgaan.
Leuk om even erbij te vertellen; ook de draagvleugelboot werd het slachtoffer van de "busgekte" van de Provincie.
Tot 2 maal toe moest de parkeerplaats en fietsenstalling uitgebreid worden vanwege de grote toeloop (wie zei ook alweer dat de trein niet door de hoofdstraten reed en daardoor onrendabel zou zijn?).
Het mooiste was nog toen Rover de draagvleugelverbinding IJmuiden/Amsterdam tot de beste en meest aangename vervoersverbinding in Nederland verklaarde, de Provincie bij de uitreiking van de prijs (met een rood hoofd) moest vertellen dat de verbinding de daarop volgende maand opgeheven werd!
Wij (ik en mijn partners) zijn/waren commercieel ingestelde personen en stelden ons de vraag of de trein (en dus de IJmuiderspoorlijn) exploitabel te maken zou zijn.
Wij gingen dus op zoek naar klanten en kwamen direct al uit bij DFDS-seaways waarvoor wij dagelijks (365 dagen per jaar) twee treinen met gesloten vervoer naar Amsterdam konden laten rijden (s;morgens heen, s;middags terug).
In de ochtend, genoeg forensen als passagiers naar Haarlem en evenzo in de avond (hoezo geen passagiers) waarop de dienstregeling aangepast zou worden.
Doortrekken van de spoorlijn naar de voorhaven/strand, MSC zegde ons toe elke 2 weken met een cruiseschip IJmuiden aan te doen ('denkt u dat u 1000 passagiers naar Amsterdam kunt vervoeren?, ja dat gaan wij realiseren).
Strandbezoek: met de trein kun je vanuit heel Nederland naar het IJmuiderstrand rijden, kopje koffie/drankje, wc bezoek, dat kan allemaal in de trein en absoluut niet met de bus.
Vrachtvervoer naar Engeland er waren 3 havens die stonden te dringen om een verbinding met IJmuiden te krijgen.
Gegadigden voor transport?, "kleine" bedrijfjes: Ikea, Opel, Volkswagen, Basf, de gemeente en de Provincie vonden het maar niks, de bus bood veel meer.
Een boek schrijven Huib?, ik zou niet weten wat ik erin zou moeten zetten en dan ook nog eens moeten opschrijven wat de Overheden en ambtenaren allemaal gedaan hebben om me/ons tegen te houden!
De IJmuiderspoorlijn; goud, goud en nog eens goud, maar ook een kras op mijn ziel en een nagel aan mijn doodskist.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 01 april 2021, 23:05:25
Nog even aanvullen: een van mijn partners had al een contract voor visvervoer naar Italië afgesloten (sukkel).
Moet je voorstellen; geen IJmuiderlijn dus vrachtwagens laden in IJmuiden, naar het Westelijk havengebied in Amsterdam rijden, overladen in spoorwagons en vertrek naar Italië.
Amsterdam heeft dat uiteindelijk de nek omgedraaid (er waren al kolentransporten naar het Ruhrgebied en dan ook nog eens 2 keer in de week een trein vis, weg ermee!!!)
Het heeft hem heel veel geld gekost om van het contract af te komen.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 01 april 2021, 23:31:49
Het Kennemrduinplan was van de jaren 70, als ik het me goed herinner. Naar IJmuider Slag, zeg maar. Ook toen al waren er te weinig passagiers. De ferry voer toen nog niet.
Een doortrekken van een dfds-lijn naar het strand lijkt me lastig....
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 02 april 2021, 00:00:24
Huib, ik weet niet of je dat van vroeger kunt herinneren maar ter hoogte van de huidige toegang tot het "ferry-terrein was een heel emplacement met meerdere opstelsporen.
Het was dus absoluut mogelijk daar een opstapplaats ten behoeve van de ferry-passagiers te maken.
DFDS had toegezegd dat (in het geval er een spoorverbinding zou komen) de kosten van dit "'station" te zullen dragen,
In het gemeentelijke bestemmingsplan is lange tijd (het is nu verdwenen) een traject gereserveerd geweest voor een spoorverbinding met het strand en daar is ook altijd ruimte voor vrijgehouden.
Er was de mogelijkheid een afbuigend spoor te leggen onder/na de spoorbrug aan het eind van de Kennemerlaan en vervolgens naar het strand.
Het plan waar jij naar verwijst:
Het verleggen van het spoor langs de Heerenduinweg en dan naar Zeewijk had betekend dat de afbuiging over begraafplaats Westerveld had moeten lopen,
Stel je even voor het oudste crematorium van Nederland en de duurste begraafplaats van ons land hadden daarvoor plaats moeten maken (ook Pim Fortuin heeft daar nog een poosje gelegen).
Wie denk je wie er allemaal bezwaar hadden gemaakt?, er liggen heel veel belangrijke personen begraven.
Daarnaast kwam heel milieu-Nederland in het geweer tegen het aanleggen van een spoorlijn door het duinterrein.
Men wist niet hoe snel men deze keu... weer in moest trekken.
Nogmaals; een boek schrijven over de IJmuiderlijn?, ik zou niet weten wat ik erin zou moeten zetten  ::).
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Vislijn op 02 april 2021, 12:28:30
Leuk, over halte Velsen-Zeeweg in model:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/283370/halte-velsen-zeeweg-terug-van-weggeweest-pure-nostalgie

Gesprek met forumgenoot Floris Dilz en met Mark Hoogendijk, de man die het haltegebouw heeft gekraakt en er jarenlang heeft gewoond.
Ook een paar leuke plaatjes uit de oude tijd.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 06 april 2021, 00:24:47
Hallo Vislijn,
Wij zijn het weekend weggeweest en kan dus nu pas reageren.
Ik ken Mark uit 2005 en heb vaak koffie bij hem gedronken.
Het plan was om tijdens "Sail Amsterdam 2005 de spoorlijn voor het eerst na jaren weer te berijden met 2 sikken en een railverblijfswagon, waarvoor wij toestemming hadden gevraagd aan Prorail.
Er heeft een "schouwing" plaatsgevonden en omdat de spoorbaan in volledig berijdbare staat bevonden werd, werd door Prorail daarvoor toestemming verleend.
Om deze trein voor bezoekers toegankelijk te maken wilden wij de diverse stations/haltes toegankelijk maken.
Begonnen werd met station zeeweg en kwamen daardoor in contact met Mark en om te laten zien dat dit geen verzinsel van mij is (wat nog steeds de ronde doet) bijgaande foto's.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2004-08-10-026L-Medium-606b85cae94ec.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2004-08-10-026L-Medium-606b85cae94ec.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/008-IJmuiderlijn-04-2005-606b85de30a7a.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/008-IJmuiderlijn-04-2005-606b85de30a7a.jpg)

Daarna is ook halte Casembroodstaat aangepakt.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2005-04-23-004-perronwerk-606b86f26b7b8.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2005-04-23-004-perronwerk-606b86f26b7b8.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2005-04-16-084-IJmc-606b870a232a2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2005-04-16-084-IJmc-606b870a232a2.jpg)

En vervolgens Driehuis/Westerveld, waarvan ik helaas geen goede foto's heb.
Uiteindelijk is het rijden helaas niet doorgegaan door toedoen van de gemeente Velsen en hebben wij nog wel onze sik  tijdens het "havenfestival" op het haventerrein kunnen laten rijden.
Omdat wij teveel medestanders kregen (6000 handtekeningen van inwoners) heeft de gemeente mede daardoor alle contacten met de WIJS verbroken en waren wij genoodzaakt via andere kanalen te proberen ons doel te bereiken.
De uitkomst daarvan is bekent en de rest is geschiedenis.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Jeronimos op 06 april 2021, 10:13:35
Laten we dit topic informatief houden. Niet om ons gram te halen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 06 april 2021, 11:23:19
Tot nu toe  vind ik het bijzonder informatief. Ook Dadwo's verhaal hoort bij de geschiedenis van de apoorlijn, hoe persoonlijk zijn verhaal ook is. Sterker, dat persoonlijke geeft sjeu aan het verhaal.
Mag toch verwachten  dat iedereen dat ziet en er ook zo mee omgaat.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: aad52 op 06 april 2021, 16:19:20
Helemaal mee eens!

M.vr.groet,

Aad
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 06 april 2021, 17:24:17
Waarde (mee)lezers,
Het is geenszins mijn bedoeling mijn gram te halen (dat is voor mij een reeds lang "gepasseerd station"), wat mij echter wel nog steeds stoort zijn de onwaarheden die (nog steeds) de ronde doen betreffende de IJmuiderlijn.
Waar: er zijn 2 onderzoeken geweest naar het laten voortbestaan van de IJmuiderlijn (Arcadis en Ecorys), die beide een negatief beeld schetsten over het voortbestaan van de spoorlijn.
Echter: het ene onder toezicht van de gemeente Velsen (die de spoorlijn zagen als een potentiele rondweg om de woonkern van Driehuis), het tweede onder toezicht van de provincie (die de spoorlijn zagen als mogelijkheid tot het aanleggen van een vrije HOV-busbaan).
Eigen onderzoek toonde echter aan (zie mijn vorige "schrijfsels") dat er wel degelijk meer dan voldoende economisch potentieel voor de spoorlijn aanwezig was.
In de jaren dat ik mij sterk maakte voor de spoorlijn (2004-2013) heb ik mij dan ook vaak een soort "Don Quichot" gevoeld in mijn strijd tegen "de windmolens" van de betrokken Overheden.
Ik vond het echter nodig ook dit laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de spoorlijn te vertellen en dat ik misschien op "lange tenen ben gaan staan" komt omdat ik hierbij betrokken was en alle "ins en outs" persoonlijk heb meegemaakt.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: henk op 06 april 2021, 18:09:51
Maar goed, dan hebben we het dus over 'onwaarheden' in jouw ogen. Het is zeker mogelijk dat adviesbureaus opschrijven wat de opdrachtgevers graag horen. Aan de andere kant komt het ook wel voor dat activisten de werkelijkheid naar de eigen kant oprekken.

Dat mag allemaal en ik ben het met Huibert eens dat het een zinnige aanvulling is op de geschiedschrijving. Maar ook niet meer dan dat.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Sikje248 op 06 april 2021, 18:41:11
Echter: het ene onder toezicht van de gemeente Velsen (die de spoorlijn zagen als een potentiele rondweg om de woonkern van Driehuis), het tweede onder toezicht van de provincie (die de spoorlijn zagen als mogelijkheid tot het aanleggen van een vrije HOV-busbaan).

Hiermee wordt toch (indirect) gesuggereerd dat de adviesbureaus niet integer te werk zijn gegaan, zonder inhoudelijke onderbouwing. Dat mag je prima uiten, maar neigt in mijn ogen toch naar een persoonlijke vete/gram halen. Zonde, want ik vind het best interessant. Daarom ben ik het ook eens met Henk.

die beide een negatief beeld schetsten over het voortbestaan van de spoorlijn

Ik heb het idee dat er binnen andere kaders gekeken is naar het voortbestaan; wet- en regelgeving is behoorlijk veranderd (maatschappij ook) en naar de huidige staat kan ik mij voorstellen dat voor het opnieuw in dienst nemen van de lijn als onderdeel van het hoofdspoorwegnet men er vanuit moet gaan dat deze compleet vernieuwd moet worden en dat er veel meer voorzieningen bij moeten komen zoals geluidschermen, milieumaatregelen, etc. In dienst nemen als museumorganisatie is een ander verhaal en sneller haalbaar, maar vraagt nog steeds behoorlijk wat werk en investering.

Dat er economisch potentieel is geloof ik graag, maar of het ook rendabel is en welke partij de risico's en verantwoordelijkheden (private vs. publieke organisaties) draagt is iets anders. Overheden moeten investeringen met publiek geld verantwoorden en dan is, helaas, een busbaan vaak (en zeker niet altijd) een economisch beter alternatief voor de maatschappij als het om lage reizigersaantallen. Wel leuk om te lezen dat er een serieuze poging is gedaan rond Sail en dat er gereden is met een sik.

Groet, Laurens
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Reinout van Rees op 08 april 2021, 11:30:35
Als ik het goed gelezen heb was het wèl een lijntje dat structureel hoog eindigde in het lijstje verlieslijdende spoorlijnen. Maar ja, andere financiële-ramp-lijntjes op dat lijstje zijn nog steeds in bedrijf. Toendertijd kon je ook niet gokken dat Zutphen-Winterswijk ooit een pracht van een halfuursdienst zou krijgen i.p.v. stilgelegd te worden!
Jammer dat het bij IJmuiden niet gelukt is.

Reinout

Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: tijgernootje op 08 april 2021, 18:09:34
Bureaucratie kan voor en tegen je werken,indien het laatste dan kan je springen en over water lopen dan win je t nooit.
Feit is ,we zullen nooit alle ins en outs kennen,en die worden ook nooit meer openbaar gemaakt.
Persoonlijk denk ik dat er met wat flexibele mensen en wel willende gemeente's/spoor instantie's iets winstgevends van te maken was geweest.
Maar na het snelle reageren van partijen is een potentieel herstarten op serieuze schaal verknalt nog voor men met de ogen heeft geknipperd.
Zo vlot mogelijk de lijn "onherstelbaar" verbouwen,zodat het re activatie kostenplaatje "te duur" zou uit vallen,dat is ook een "oplossing"
Met de denkwijzes en personen die dit hebben bedacht en hun blijvende invloed op hun zetel in de democratie,zal dit plaatje nooit veranderen.
Als de inwoners en een frisse wind in de bestuursplekkendie invloed uit oefenen uitblijven,dan zal er steeds meer verdwijnen omdat "het in de geijkte ogen enkel overlast en en geen geld" oplevert.
Winst is te behalen op meer vlakken dan enkel een berekening bruto/netto,tourisme,meer werk voor lokale mensen,nieuwe mensen dier vanwege werk willen komen wonen,minder vrachtwagens,ofwel inkomsten waar de tunnelvisie persoon niet naar kijkt.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 10 april 2021, 13:44:38
Prima verwoordt Floris  (y)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Sikje248 op 10 april 2021, 15:06:01
ofwel inkomsten waar de tunnelvisie persoon niet naar kijkt

Die punten worden tegenwoordig wel degelijk meegenomen in zo'n afweging, omdat dit soort afwegingen vaak op basis van een Maatschappelijk Kosten-BatenAnalyse (MKBA) plaats vinden.
Maar ook binnen deze analyse is er ruimte voor interpretatie en afbakening, met google vind je meer informatie.

Zo vlot mogelijk de lijn "onherstelbaar" verbouwen,zodat het re activatie kostenplaatje "te duur" zou uit vallen,dat is ook een "oplossing"

Hiermee lijk je in mijn ogen te suggereren dat de busbaan zo neergelegd is om te voorkomen dat in de toekomst de spoorlijn nog in gebruik genomen kan worden, maar kan het niet gewoon zo zijn dat dit het beste (reizigerspotentieel, kosten, overlast omgeving, grondeigendom, etc.) tracé voor de bus is?

Maar ja, andere financiële-ramp-lijntjes op dat lijstje zijn nog steeds in bedrijf.

Ik vermoed dat het te maken heeft met het regionaal aanbesteden van deze lijnen en beschikbare OV-alternatieven. Provincies maken deze afwegingen los van elkaar en de overige vervoersdiensten in het OV-netwerk hebben daar grote invloed op. Lijkt niet altijd logisch, maar gelukkig wordt afgelopen jaren weer meer geïnvesteerd in regionale lijnen door de provincies.

Groeten, Laurens
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: laurent op 10 april 2021, 16:25:50
Reizigerspotentieel is er volgens mij nauwelijks voor de bus. Hij mijdt de kernen zorgvuldig.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 10 april 2021, 16:31:26
Laurens, een busroute zoals over deze busbaan kan  alleen succesvol zijn als er noodzaak toe is. Snel van IJmuiden naar Haarlem bv.
In de regel denk ik dat de gemiddelde passagier meer heeft aan een verbinding dicht bij huis.
Wat nu gebeurt, over het algemeen, is het strekken van lijnen (niet meer door de dorpen maar langs de dorpen). Wat ik als buschauffeur als gevolg zie, is minder passagiers. In feite voldoet men met het strekken aan het  vooroordeel dat een bus vertrekt van waar je niet bent en gaat naar waar je niet moet zijn.
De provincie Groningen lijkt dat goed in de gaten te hebben. Daar rijdt men snel en stopdiensten.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 10 april 2021, 16:35:16
De busbaan langs Driehuis en IJmuiden is 750m langer dan de route door Driehuis. Tel daar bij op dat het stuk tussen het stadhuis en de Briniostraat maar 30km/h gereden mag worden en de tijdwinst is weg. Dat heb ik op verschillende manier geconstateerd: reistijd 75 vs 385 vergeleken maar ook fysiek doordat lijn 3 nog wel door Driehuis gaat en de 3 wel eens sneller was dan mijn 385.
Maar de gemeente heeft wel R-Net, een busbaan en een opgeknapte winkelstraat en route naar het strand.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 10 april 2021, 16:51:42
Als ik het goed gelezen heb was het wèl een lijntje dat structureel hoog eindigde in het lijstje verlieslijdende spoorlijnen. Maar ja, andere financiële-ramp-lijntjes op dat lijstje zijn nog steeds in bedrijf. Toendertijd kon je ook niet gokken dat Zutphen-Winterswijk ooit een pracht van een halfuursdienst zou krijgen i.p.v. stilgelegd te worden!
Jammer dat het bij IJmuiden niet gelukt is.
Dat vind ik ook jammer, ik had graag 10 bakken IRM langs het kanaal zien rijden om de vele bedachte cruisepassagiers te vervoeren naast een standaard halfuursdienststoptrein. Over het goederenvervoer heb ik mijn twijfels; als ik zie dat in de Westhaven de meeste aansluitingen niet eens in gebruik zijn, waarom zou dan in IJmuiden wel het nodige vervoer zijn? Maar misschien had het staalvervoer vanaf Tata dan wel hierheen gereden.

Zo vlot mogelijk de lijn "onherstelbaar" verbouwen,zodat het re activatie kostenplaatje "te duur" zou uit vallen,dat is ook een "oplossing"
Tussen het stoppen van Lovers en de ombouw tot busbaan zit 15 jaar, als je dat vlot wilt noemen....

Reizigerspotentieel is er volgens mij nauwelijks voor de bus. Hij mijdt de kernen zorgvuldig.
Waar worden die kernen dan gemeden?

De provincie Groningen lijkt dat goed in de gaten te hebben. Daar rijdt men snel en stopdiensten.
Die reden ook op IJmuiden - Haarlem, tegenwoordig is het één buslijn. Geen idee wat tegenwoordig de reistijd daarvan is, ik gebruik geen bus meer maar vroeger deed de snelbus er nog geen 25 minuten over.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: tijgernootje op 10 april 2021, 17:28:11
Hiermee lijk je in mijn ogen te suggereren dat de busbaan zo neergelegd is om te voorkomen dat in de toekomst de spoorlijn nog in gebruik genomen kan worden, maar kan het niet gewoon zo zijn dat dit het beste (reizigerspotentieel, kosten, overlast omgeving, grondeigendom, etc.) tracé voor de bus is?
Mijn inziens is gekeken naar wat de toekomst voor het doodgemaakte trace ( als spoorlijn) nog kon zijn,uitkomst als spoorlijn 0
En ja als die ruimte er dan toch ligt ,vul m dan merendeels met asfalt en verkoop het als busbaan, "everybody wins"  ::)

Tussen het stoppen van Lovers en de ombouw tot busbaan zit 15 jaar, als je dat vlot wilt noemen....
Bureaucratie is nooit vlot geweest als het gaat om van iets wat onbruikbaar is (gemaakt) ,dat om te zetten naar een nieuw idee incl uitvoering om er wel "iets" van te maken.
Het vlotte slaat dan ook vaak op zorgen dat iets wat in bepaalde ogen onwenselijk is geworden,zo vlot mogelijk te vernachelen zodat een nieuw idee wat kan werken met het bestaande,te duur word om uit te voeren voor die nieuwe partij.
Daarna gaat alles traaag,want ambtenaren zijn nou eenmaal niet snel te krijgen in besluitvoering,tenzij de 1 of andere iets word voorgehouden waar ze zelf beter van worden.

Om een spoors iets te gebruiken als voorbeeld,vanaf het moment tot nu,hoeveel is er echt gedaan/tastbaar om bij maastricht de spoorlijn te hergebruiken om er met trams over te rijden,incl naar belgie rijden ?
Het verhaal sappi hoelang heeft het geduurd vanaf het 1ste moment dat men de spoorlijn wilde hergebruiken,tot het echt rijden van de 1ste trein ?
Wat hebben enkel deze 2 random voorbeelden gekost ?

het opknappen en verlengen van stamlijn roosendaal,hoelang is men over die dingen aan het praten geweest van de 1ste keer  dat iemand een idee had,tot uitvoer ?
(waarbij helaas die verlenging zover ik weet,nooit in gebruik is genomen door het bedrijf wat spoorvervoer nieuw leven in wilde blazen daar.)
En wat heeft dit gekost om de ambtenaren zich erover te laten buigen ? )

Mijn mening is dat ambtenarij snel geld verslind,maar traag is bij concrete afspraken maken en dingen vlot uitvoeren.
Waardoor enig initiatief van mensen met een plan word verzopen in een put omdat het voorwerk teveel kost en het te traag af raakt waardoor men niks kan gaan (terug)verdienen van hun investering.

Zoals ik al eerder typte:
Winst is te behalen op meer vlakken dan enkel een berekening bruto/netto,tourisme,meer werk voor lokale mensen,nieuwe mensen die er vanwege nieuw werk willen komen wonen,minder vrachtwagens,ofwel inkomsten waar de tunnelvisie persoon niet naar kijkt.

Maar ik ben dan ook maar een ouwe zeikerd,die waarschijnlijk alles verkeerd ziet,en er niks van snapt  ::)  :-X
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: henk op 10 april 2021, 17:59:39
Nou, je komt vooral met wat vage algemeenheden over 'de ambtenarij', maar voegt niks toe aan de discussie over de IJmuider spoorlijn. Dat kan ook niet, want je weet daar niet meer van dan de meesten hier, inclusief mezelf.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: sncf231e op 10 april 2021, 18:27:10
Erg jammer van het verdwijnen van de IJmuider spoorlijn is dat Driehuis nu nog maar één station heeft; volgens mij was Driehuis het dorp met de meeste stations per inwoner.
Groet
Fred
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: tijgernootje op 11 april 2021, 18:28:21
voegt niks toe aan de discussie over de IJmuider spoorlijn. Dat kan ook niet, want je weet daar niet meer van dan de meesten hier, inclusief mezelf.
Het enigste wat ik concreet toevoeg is hoe ik het zie dat ambtenarij voor je of tegen je werkt,dat klopt.
Al is het wel zo dat je door veel te lezen en het horen van verhalen van mensen die langs die lijn (hebben gewoond/gewerkt) dat het beeld wat ik schets(mijn inziens) wel heel behoorlijk klopt.
Zowel de genoemde vooroordelen ,als de tegenwerking.
Maar goed het is een gepasseerd station,en het spoor (zover het er nog ligt)zal daar nooit meer worden gebruikt.
Tijd dus om terug te keren naar wat als......  ;)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: sncf231e op 11 april 2021, 19:15:51
Dit draadje brengt nu de herinnering boven aan een zeer prematuur idee ontstaan na de Lovers periode om het trace tussen Santpoort Noord en IJmuiden te gaan gebruiken voor een toeristische (stoom) trein op 15 inch spoor waarbij vanaf station IJmuiden een verlenging werd gemaakt via Dokweg, Kromhoutstraat en Strandweg naar het strand. Een en ander volgens het voorbeeld van de Romney, Hythe and Dymchurch (https://www.rhdr.org.uk/ (https://www.rhdr.org.uk/)) of Ravenglass And Eskdale Railway (https://ravenglass-railway.co.uk/ (https://ravenglass-railway.co.uk/)) in Engeland. Er vonden wat gesprekken plaats en een globale kosten inschatting is gemaakt waarna het idee weer ten grave werd gedragen. Was achteraf wel leuk geweest!

Groet
Fred
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Reinout van Rees op 11 april 2021, 20:43:17
Over het goederenvervoer heb ik mijn twijfels; als ik zie dat in de Westhaven de meeste aansluitingen niet eens in gebruik zijn, waarom zou dan in IJmuiden wel het nodige vervoer zijn? Maar misschien had het staalvervoer vanaf Tata dan wel hierheen gereden.

De hoogovens liggen aan de andere kant van het Noordzeekanaal (en hebben hun eigen uitgebreide spooraansluiting).

Reinout
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 12 april 2021, 08:58:29
Serieus, dus dit (https://www.flickr.com/photos/denniskoster/41111875790) en dit (https://www.flickr.com/photos/83776910@N06/50982949726) vervoer was niet nodig? Nou ja, op de weg naar huis maar eens kijken welke treinen er nu weer bij de uitgebreide spooraansluiting staan.  ;)

Bureaucratie is nooit vlot geweest als het gaat om van iets wat onbruikbaar is (gemaakt) ,dat om te zetten naar een nieuw idee incl uitvoering om er wel "iets" van te maken.
Het vlotte slaat dan ook vaak op zorgen dat iets wat in bepaalde ogen onwenselijk is geworden,zo vlot mogelijk te vernachelen zodat een nieuw idee wat kan werken met het bestaande,te duur word om uit te voeren voor die nieuwe partij.
Nogmaals, de lijn heeft er nog 15 jaar gelegen voor de aanleg van de busbaan begon. Dat is niet vlot, niet onbruikbaar (na opknappen wat sowieso nodig was) en bij sommigen wenselijk.

Al is het wel zo dat je door veel te lezen en het horen van verhalen van mensen die langs die lijn (hebben gewoond/gewerkt) dat het beeld wat ik schets(mijn inziens) wel heel behoorlijk klopt.
Neuh, Henk heeft gelijk.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: tijgernootje op 12 april 2021, 21:43:43
Ik volg dit draadje verder gewoon in stilte,ik heb getypt wat ik wilde typen.
Ieder zijn interpretatie,van wat had gekund en wat had kunnen zijn.
Het word wel weer is tijd voor wat geschiedenis en plaatjes over deze lijn,daar is dit draadje tenslotte voor gemaakt  :angel:
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Sikje248 op 12 april 2021, 23:23:42
door veel te lezen en het horen van verhalen

Jammer Floris, ik was wel benieuwd naar meer bronnen en informatie over de afweging of de niet-meetbare maatschappelijke baten.
Helaas krijg ik het idee dat je vooral  je ongenoegen over de ambtenarij wilt uiten en niet open staat voor nieuwe inhoudelijke inzichten. In mijn ervaring is het werk van de ambtenarij niet zo zwart-wit en het zeer lastig is om maatschappelijk beste afwegingen te maken die bij iedereen goed valt. Nouja, dit dus

de tunnelvisie persoon

Maar inderdaad terug naar de geschiedenis
Westerveld is tevens de naam van de bekende begraafplaats en crematorium, de ontvangstruimte hiervan lag direct naast de halte. Het schijnt dat vroeger vaak op rouwkaarten werd aangekondigd dat de plechtigheid zou beginnen ‘na aankomst van de trein van .. : .. uur’… Tussen ± 1890 en 1911 zou er hier een aftakking zijn geweest de begraafplaats op, waarlangs de trein met de overledene (in een afzonderlijke ‘katafalkwagen’) en de bezoekers dan de begraafplaats op kon rijden. Hier heb ik echter nooit foto’s of tekeningen van gezien. Het is ook wel erg lang geleden... Toen het spoor verderop nog over de brug ging, kwamen hier heel veel treinen langs. Of ze hier ook allemaal stopten weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik denk het niet. Na de opening van de tunnel kwam er alleen nog twee keer per uur in elke richting de stoptrein van en naar IJmuiden, en natuurlijk af en toe een vistrein.

Foto gevonden van het rouwstation: http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=westerveldrouwstation&num=1 (http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=westerveldrouwstation&num=1)
De aftakking zou in gebruik zijn geweest van 1889 tot en met 1910/1911 en stopte de trein vlak voor het gebouw langs een kort perron. De aftakking was alleen direct bereikbaar vanuit Uitgeest, uit de richting van Haarlem moesten treinen achteruit de aftakking op. Het gebouw is in 1962 gesloopt.

Offtopic: in Amsterdam was ook een rouwstation aan De Ruyterkade https://vislijn.files.wordpress.com/2014/01/18900502_handelsblad.jpg (https://vislijn.files.wordpress.com/2014/01/18900502_handelsblad.jpg)

Groeten, Laurens
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 13 april 2021, 00:44:15
Lang heb ik geaarzeld of ik Überhaupt nog zou reageren in dit draadje.
Toen ik mijn vrouw vertelde dat ik mij bij de schrijvers over de IJmuiderlijn wilde voegen (was voorheen meelezer als gast) raadde ze mij dit af en kreeg gelijk gezien de reacties van de betweters en de criticasters op het delen van mijn kennis over de IJmuiderlijn.
Let wel, ik ben niet bang voor kritiek, maar die dient dan wel gebaseerd te zijn op kennis van zaken of fouten/onjuistheden van mijn kant.
Pijn doet het echter nog steeds wanneer ik daarmee weer geconfronteerd word, maar er zijn echter ook andere reacties en om die ter wille te zijn vertel ik maar verder.
Dit wordt ook geen klein relaas, echter als ik alles zou moeten vertellen kan ik toch maar beter dat boek eens gaan schrijven (wordt dan wel een 6-delige serie).

Daarom maar wat info en beelden van activiteiten van de WIJS.
Zoals ik al vertelde hebben wij onze sik tijdens het havenfestival in 2005 op de kade laten rijden.
Hiervoor waren een dieplader en een 100tons kraan nodig en wij hebben onze “sympathisanten” gevraagd of zij dit transport voor ons (wederom gratis) wilden doen.
Als het rijden tijdens “Sail” doorgegaan was hadden wij de (gratis) beschikking gehad over: transport van Haarlem naar Beverwijk, 3 diepladers en een 100tons kraan, het inleggen van een extra pont (dat verklaar ik mogelijk later weleens), politiebegeleiding van opstelplaats Beverwijk naar de pont.
Velsen wilde echter dat wij voor het inzetten een vergunning aanvroegen en voor transportbegeleiding naar en afzetting van het inzetpunt zouden betalen.
Toen echter Prorail de gemeente sommeerde dit gewoon mogelijk te maken (ik weet niet op welke gronden), vervielen de betalingen.

Op zaterdag in alle vroegte (6 uur) arriveerde de sik aldus bij de haven om op het daar aanwezige straatspoor gezet te worden.
Al voor de officiële opening had zich al een grote groep belangstellenden rond ons “treintje” verzameld en wij waren het hele weekend de grootste publiekstrekker op het terrein.
Slimme ondernemers die IJmuidenaren want halverwege de zaterdagochtend begonnen de ons omringende handelaren hun opstallen en kramen om te draaien om zodoende te profiteren van dit feit.
Wij hadden een stukje spoor van +/-20 meter waarop wij heen en weer reden en er stond een enorme rij “kinderen” van 8 tot 88 jaar om een ritje op de lok te maken.
Op zondagochtend kregen wij voor de opening bezoek van het bijna voltallige organisatie-bestuur, die ons bevalen het rijden drastisch te beperken omdat daarover vele klachten waren ontvangen.
Mensen konden bijna niet voorbijlopen vanwege het vele publiek dat bij ons stond en “de loop” was verstoord (omgedraaide “vreetkarren” en kramen) in de looppaden.
Later bleken die hoofdzakelijk te komen van andere “standhouders”, die met lede ogen aanzagen dat veel bezoekers niet veel verder kwamen dan het rijden van de WIJS en van een theatergezelschap dat een toneelstuk opvoerden (dat uitermate weinig belangstelling kende) maar die echter steeds gestoord werden door de fluit die aangaf dat de sik weer ging rijden.
Wij werden daardoor ernstig beperkt maar bleven wel gewoon rijden (attentiesein kan ook met een rode vlag en ach, af en toe vergat iemand weleens dat er eigenlijk niet gefloten mocht worden).
Enorm was het aantal steunbetuigingen en men vond het vooral erg jammer dat dat wij niet konden zeggen wanneer wij dachten op de spoorlijn te gaan rijden.
Onderstaande foto’s geven er een, helaas niet compleet, beeld van (heb namelijk geen beelden van de mensenmassa) omdat wij het allemaal te druk hadden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1010103-6074baa64a2b1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1010103-6074baa64a2b1.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Nieuwe-afbeelding-6074bad7d1938.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Nieuwe-afbeelding-6074bad7d1938.jpg)

Enige maanden later, na een bespreking op het gemeentehuis met een van de met ons sympathiserende politieke partijen werden wij aangesproken door een (ons toen nog) onbekende ambtenaar die ons werkelijk “toebeet”;
‘Jullie moeten niet denken dat je met de spoorlijn enige kans maakt, want wij zullen ervoor zorgen dat jullie nooit meer iets op de spoorlijn zullen kunnen laten rijden, er zijn immers in deze gemeente geen 100 personen te vinden die de trein terug willen hebben’.
Later hebben wij deze ambtenaar leren kennen als onze fanatiekste tegenstander bij het behouden van de spoorlijn.
Wij hebben toen een handtekeningenactie opgezet, waarbij wij 6000 handtekeningen van bewoners inzamelden en hebben deze officieel overgedragen aan het college B en W en de gemeenteraad.
Wij hebben de gemeente er vele malen op gewezen, maar die is daar nooit op ingegaan.
Nooit iets op de spoorlijn laten rijden stak ons echter nog meer en lang hebben wij gepiekerd hoe wij dat ooit nog eens konden “logenstraffen”.
In latere jaren toen wij wilden bewijzen dat wij nog steeds “springlevend” waren is het idee geboren met een draisine tijdens de st. Nicolaasintocht te gaan rijden.
Toestemming gevraagd aan Prorail en (na een “schouwing” van de spoorbaan in alle vroegte) daarvoor vergunning gekregen en hebben daarover de hele dag gereden onder grote belangstelling.
Let bij de eerste foto even op hoe de spoorbaan er bij de “schouwing” erbij lag nadat wij met onze vrijwilligers deze hadden ontdaan van de “overgroeiing”.
De laatste foto laat zien hoeveel plezier wij beleefden aan de “poets” die wij de gemeentelijke ambtenaar gebakken hadden.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sint-en-zo-001-6074bb5ebd43a.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sint-en-zo-001-6074bb5ebd43a.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Pieten1-6074bb98250df.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Pieten1-6074bb98250df.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lachen-6074bbbecaf3b.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lachen-6074bbbecaf3b.jpg)

Laurens/sikje, een foto van het "rouwstation" van de andere kant waarop het aftakkende spoor te zien is en een tekening van de  lijkwagen/katafalk is te vinden in het boekje 'De IJmuider spoorlijn, zo was het' van Leo van Leeuwen/Piet Korpershoek (die ik beide persoonlijk ken) en wat in mijn bezit is.
Daarnaast echter spijt het mij te moeten vaststellen dat jij een van die mensen bent die zich niet bewust schijnen te zijn van het functioneren van "ons" ambtenaren-apparaat.

Ik laat het even hierbij
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Modellbahnwagen op 13 april 2021, 01:59:55
Sympathieke actie van WIJS. Altijd goed om je niet te laten intimideren door zulke ambtenaren. Of je er iets mee bereikt is een tweede en in dit geval dus niet. Maar voor jezelf geeft het iig. een beter gevoel dat je je niet zonder meer hebt laten inpakken door die bewuste ambtenaar die ongetwijfeld z'n invloed heeft laten gelden binnen de gemeenteraad om de boel letterlijk op dood spoor te zetten.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 13 april 2021, 07:56:25
Let wel, ik ben niet bang voor kritiek, maar die dient dan wel gebaseerd te zijn op kennis van zaken of fouten/onjuistheden van mijn kant.
De toon in je berichten geeft mij niet bepaald die indruk, het helpt als je niet begint over betweters en criticasters maar aangeeft waar die het fout zouden hebben.

Maar vooruit, een plaatje van toen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/1983-08-xx-Plan-V-te-IJmuiden-2-60753265c4aed.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/1983-08-xx-Plan-V-te-IJmuiden-2-60753265c4aed.jpg)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Huup op 13 april 2021, 08:37:05
Er zit een hoop oud zeer, dat is wel duidelijk.  Ik neem het gewoon mee in hoe ik het lees. Blijft over dat de gemeente vrij stelselmatig tegen de komst van WIJS was en vandaaruit heect gehandeld.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Falkenberg op 13 april 2021, 09:15:55
Citaat
Daarnaast echter spijt het mij te moeten vaststellen dat jij een van die mensen bent die zich niet bewust schijnen te zijn van het functioneren van "ons" ambtenaren-apparaat.

Volgens de laatste tellingen bedraagt het aantal ambtenaren rond de 1 miljoen (https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/omvang-publieke-sector/). Dit maakt 11% van de werkende bevolking uit. Als uit jouw zure betoog op te maken valt dat van die ambtenaren niks te verwachten valt, valt het mij mee dat we nog droge voeten hebben, we elke maand betaald worden en de economie draait. Dan zou ik aan de hand van jouw redenatie moeten concluderen dat iedere persoon die zich inzet voor het behoud van oude treinen en spoorlijnen een verbitterde zeur is. Maar dat doe ik niet, het geeft me wel een goed beeld van hoe jij in de wereld staat.

dirkjan
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Sikje248 op 13 april 2021, 09:26:45
Let wel, ik ben niet bang voor kritiek, maar die dient dan wel gebaseerd te zijn op kennis van zaken of fouten/onjuistheden van mijn kant.
...
Daarnaast echter spijt het mij te moeten vaststellen dat jij een van die mensen bent die zich niet bewust schijnen te zijn van het functioneren van "ons" ambtenaren-apparaat.

Sorry Kees, maar wij kennen elkaar niet en daarmee heb je geen idee wat ik wel of niet weet over het functioneren van ons ambtenarenapparaat.

Ik geloof graag dat je een slechte ervaring er mee hebt en ik probeer die ook niet onderuit te halen, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Enige waar ik vragen over heb, zijn een aantal beschuldigingen en weinig inhoudelijke onderbouwingen van het verhaal. Je mag van mij prima je mening hebben en uiten, ik wil niemand de mond snoeren, maar ik mag toch doorvragen naar de onderbouwing van de feiten en beschuldigingen? Jammer, ik vind namelijk dit soort burgerlijke initiatieven best interessant en zijn toch best wat mooie museumlijnen uit voort gekomen.

Blijft over dat de gemeente vrij stelselmatig tegen de komst van WIJS was en vandaaruit heect gehandeld.
Ben onvoldoende op de hoogte hierover, maar wel benieuwd naar de achterliggende redenen en onderzoeken. De vervoerkundige studie naar de busbaan (en daarin eventuele afwegingen heractivering of lightrail) kan ik helaas niet vinden. Is er vanuit de verschillende initiatieven ooit een business case opgesteld?

Groeten, Laurens (geen ambtenaar trouwens)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Menno de Vries op 13 april 2021, 10:12:25


(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-4174-6075523b1ac61.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-4174-6075523b1ac61.jpg)

ansichtkaart uit eigen collectie

Menno
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Menno de Vries op 13 april 2021, 10:14:02


(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-4173-607552aa0c4a6.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-4173-607552aa0c4a6.jpg)

ansichtkaart uit eigen collectie

Menno
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: R v/d Hoven op 13 april 2021, 11:31:50
Op 25 oktober 2013 heb ik IJmuiden bezocht. Allereerst naar Seinpostweg om de veerboot uit Newcastle te fotograferen bij aankomst. In december 2012 ben ik met deze boot naar Newcastle geweest. Na aankomst veerboot terug richting de veersteiger op de oude plek van de spoorbrug over het kanaal gelopen (de Fast-Ferry voer toen nog en dus ook meegeweest) via de oude spoorlijn. Een eind wandelen maar genoeg gezien onderweg. Dan kom je uiteraard eerst langs de haven van IJmuiden en daar naar spoorse resten gezocht. Die vond ik op de Trawlerkade:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3650-Middel-60756266672c0.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3650-Middel-60756266672c0.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3638-Middel-6075626672605.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG-3638-Middel-6075626672605.jpg)
Waren dit nu die befaamde 20 meter?

Een bezoek aan Google Earth en Streetview laat zien dat ook dat restant is verdwenen:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/screenshot-www-google-nl-2021-04-13-11-17-41-60756268b0224.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/screenshot-www-google-nl-2021-04-13-11-17-41-60756268b0224.png)
In de haven verder geen spoor meer gevonden. De foto's van de wandeling langs de oude 'echte' spoorlijn plaats ik later wel eens.

Groet, Raymond van den Hoven
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 13 april 2021, 11:53:44
Dan ben je niet ver gelopen, in 2015 lag dit (https://www.google.com/maps/@52.4594531,4.5842484,3a,75y,132.07h,82.74t/data=!3m7!1e1!3m5!1sIBxrUtxNSx9hcZW7hlQYgQ!2e0!5s20150601T000000!7i13312!8i6656) er nog. Als je wisselt naar 2009 zie je in de straat nog meer sporen liggen, ik weet niet wanneer die precies weg zijn gehaald. Tegenwoordig hoef je in de haven niet meer naar spoor te zoeken, het is allemaal opgeknapt.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: R v/d Hoven op 13 april 2021, 12:09:00
Inderdaad, gemist. Die Industriestraat ligt ook niet langs een kade. En dus die niet bekeken. Was in de veronderstelling alleen op kades spoor te vinden en niet daar. Zonde... Gezien de schuinte van de Haringkade zal daar ook wel spoor gelegen hebben. Ik had ook geen spoorkaart oid bij me met alle oude sporen er op. Moet me beter voorbereiden, dat blijkt wel weer.

Groet, Raymond van den Hoven
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 13 april 2021, 15:18:26
Dat is jammer ja. Bij de Haringkade lag in 2011 nog dit stuk (http://www.railtrash.net/images/IJmuiden_2011/ijmuiden/slides/DIA_0230.html), op Maps kan je in 2009 het verwijderde spoor in de bestrating nog terugzien. Ik heb nog een kaart of luchtfoto waarop de sporen daar zichtbaar zijn, eens kijken of ik die kan vinden. De leuke dingen waren helaas toen al lang verdwenen, zoals de 2253 met rongenwagens (http://www.railromantiek.nl/p-ns-ijmuidenlijn2.htm) in de haven.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 13 april 2021, 20:48:11
Bij het zoeken naar oude foto's van de sporen in de haven kwam ik toevallig deze foto (https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/48BD7B44FB8F11DF9E4D523BC2E286E2/media/fc6299c9-13f2-c458-42d5-1b035b79ff09?mode=detail&view=horizontal&q=trawlerkade&rows=1&page=113&fq%5B%5D=search_s_afbeelding:%22Ja%22) tegen. Heeft iemand een idee wat er op de foto staat, het lijkt me een soort railbus.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: R v/d Hoven op 13 april 2021, 21:24:38
Motorrijtuig M1503 – Diesel    "Uil"   1955
(Talbot, Aken)   
In 1955 als VT3 gebouwd voor de AG Ruhr-Lippe-Eisenbahnen. In 1967 naar de Hümmlinger Kreisbahn. In 1971 naar de SHM. Ging in 1979 naar de stoomclub van de Hoogovens. In 1982 afgevoerd naar VSM (later gesloopt).

van https://nl.wikipedia.org/wiki/Museumstoomtram_Hoorn-Medemblik#Materieeloverzicht

Een van zijn laatste ritjes dan...

Groet, Raymond van den Hoven
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 13 april 2021, 22:30:21
Geachte lezers,
Natuurlijk generaliseer ik bij mijn reactie over "de ambtenarij", niets menselijks is mij vreemd dus generaliseren doe ik dus ook.
Veel slechte ervaringen gehad moet je maar denken, echter in het laatste hoofdstuk van de spoorlijn hebben ambtenaren een prominente rol gespeeld.

Raymond, Er waren op de Havenkade 2 sporen; 1 waarvan je een stukje laat zien, 1 in het midden van de kade rechts.
Aan het begin was er een wissel en het spoor aan de rechterkant liep tot aan het "havenhoofd" (een soort uitstulping van de kade, waarop het "havenlicht" stond, met in de hoek een houten steiger met trap en waar je geweldig kon "poeren") met aan het einde een stootblok en een vaste laadkraan.
Het stukje straatspoor dat je laat zien is het andere spoor dat langer was en voorbij het havenhoofd liep, ook met een stootblok aan het eind en nee dat was niet "onze" 20mtr dat moet je situeren onder de drie "busachtige" gebouwen op de rechterkant van jouw foto.
Waarom die 2 sporen?, in de tijd van de stoomschepen verstookten deze kolen en werden via het spoor beladen, heb geen herinnering aan gebruik in later jaren.
Het linkse spoor was voor aanvoer van tonnen, kisten etc. en goederen voor de daar gevestigde bedrijven (machinedelen enz.).
Het wegvervoer stelde in het verleden natuurlijk weinig voor omdat de toenmalige vrachtwagens niet op grote, zware lasten berekend waren.
In de, achter de Havenkade liggende straten, zijn nog veel resten van straatspoor te vinden en ook langs de "Strandweg" liggen nog vele restanten.
Er lag zelfs spoor tot aan de duinrand wat in de oorlog gebruikt werd voor aanvoer munitie en kustversterkings-materiaal, wat later ook nog gebruikt is voor de aanvoer van de steenblokken uit België voor het verlengen van de pieren.
IJmuiden, maar ook Zandvoort hebben erg "geleund" op hun spoorlijn (Vroegha, kwamen er daar zelfs tankwagons met bier over het spoor) en hebben daardoor verzuimd, toen het nog kon, hun wegennet op de nieuwe ontwikkelingen aan te passen.
Zandvoort prijst zich gelukkig nog een spoorlijn te hebben (denk maar even aan de formule 1), zonder deze hadden ze dat kunnen vergeten.
IJmuiden kent daardoor giga-problemen met het verkeer en is mede daardoor o.a. de Hiswa kwijtgeraakt (spoorlijn?, hebben we helemaal niet nodig, helemaal geen passagiers hier te vinden!) wij hebben een HOV-bus en dat is de oplossing van al onze problemen! (Sorry wordt weer een beetje chagrijnig)


Rick, deze heeft tijdens een evenement op de IJmuiderlijn gereden (weet alleen niet ter gelegenheid waarvan) en ook de stoomlocomotief "Bonne" (met wagons) heeft dat gedaan.

Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 13 april 2021, 22:58:38
Rick ik word oud.
Zag eerder de foto op mijn Ipad niet, nu op de laptop wel en daarmee kwam ook de herinnering terug.
Ik was net lid af van de Hoogoven Stoom Club (had dat net opgegeven omdat ik in scheiding lag) en mijn hoofd niet naar leuke dingen stond.
Je ziet op de foto het begin van het toegangsspoor naar de havenkade waar ik het eerder over had en de railbus die naast de "Bonne", de hele dag gereden heeft.

Kees

Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: laurent op 14 april 2021, 00:02:39
Inderdaad, gemist. Die Industriestraat ligt ook niet langs een kade. En dus die niet bekeken. Was in de veronderstelling alleen op kades spoor te vinden en niet daar. Zonde... Gezien de schuinte van de Haringkade zal daar ook wel spoor gelegen hebben. Ik had ook geen spoorkaart oid bij me met alle oude sporen er op. Moet me beter voorbereiden, dat blijkt wel weer.

Groet, Raymond van den Hoven
Daar heeft inderdaad spoor gelegen. Zelfs ik herinner mij dat nog. Maar dat komt wellicht omdat ik als kind vaste klant in de havens van IJmuiden was... Dat heb je zo met een opa die op de Middenhavenstraat zijn bedrijf heeft gehad. Sterker nog, de locatie waar het huidige hoofdkantoor van de KNRM staat, daar heeft hij zich hard voor gemaakt tijdens de privatisering van de staatsvissershaven IJmuiden. De eerste dwarse stukje vanaf het KNRM gebouw gezien, daar is op de kopse kant een parkeerplaats gemaakt. Daar stonden vroeger prikkelbosjes waaronder nog wat rails uitstak. :D ;)
Overigens is het ook geen toeval dat de Wilhelminakade zo gebogen weg loopt.

Uit mijn hoofd even snel ingetekend, niet geheel met het aantal sporen, ik weet alleen dat halverwege de trawlerkade nog een Y wissel lag, kom ik op volgend uit:
(https://i.imgur.com/m3qubcw.png)

Deze foto vond ik op het web (even hotlinken):
(https://timboric.home.xs4all.nl/fotoalbums/plaatjes/ijmuiden_trawlerkade.jpg)
Lunchroom Bart staat nu hier op het begin als ik mij niet vergis.

Kwam ik hier tegen: https://timboric.home.xs4all.nl/fotoalbums/plaatjes/
Staan nog meer leuke beelden. Station of Geul bijvoorbeeld.

Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Forever Rocofan op 14 april 2021, 04:20:30
@Laurent,

Het gebouw op jouw foto staat er nog, maar met een extra verdieping er op. Lunchroom Bart staat verderop rechts.

Vriendelijke groet Ruud B.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 14 april 2021, 07:46:01
Motorrijtuig M1503 – Diesel    "Uil"   1955
(Talbot, Aken)   
In 1955 als VT3 gebouwd voor de AG Ruhr-Lippe-Eisenbahnen. In 1967 naar de Hümmlinger Kreisbahn. In 1971 naar de SHM. Ging in 1979 naar de stoomclub van de Hoogovens. In 1982 afgevoerd naar VSM (later gesloopt).

van https://nl.wikipedia.org/wiki/Museumstoomtram_Hoorn-Medemblik#Materieeloverzicht

Een van zijn laatste ritjes dan...
Bedankt, dat had ik niet gevonden.

Rick ik word oud.
Zag eerder de foto op mijn Ipad niet, nu op de laptop wel en daarmee kwam ook de herinnering terug.
Ik was net lid af van de Hoogoven Stoom Club (had dat net opgegeven omdat ik in scheiding lag) en mijn hoofd niet naar leuke dingen stond.
Je ziet op de foto het begin van het toegangsspoor naar de havenkade waar ik het eerder over had en de railbus die naast de "Bonne", de hele dag gereden heeft.
Ik weet waar het is, het ging me om de railbus. Wel leuk dat Bonne daar ook heeft gereden.

In de, achter de Havenkade liggende straten, zijn nog veel resten van straatspoor te vinden en ook langs de "Strandweg" liggen nog vele restanten.
Volgens mij is dat allemaal weg tegenwoordig, de straten daar zijn allemaal opgeknapt.

Uit mijn hoofd even snel ingetekend, niet geheel met het aantal sporen, ik weet alleen dat halverwege de trawlerkade nog een Y wissel lag, kom ik op volgend uit:
(https://i.imgur.com/m3qubcw.png)

Daar ben ik gisteren ook mee bezig geweest, schematisch en niet op schaal:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sporen-IJmuiden-607677cb55f75.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sporen-IJmuiden-607677cb55f75.jpg)
Op Sporenplan staan tekeningen van het station en de sporen daarachter. Via de Dokweg liep het spoor de haven in waar een eerste aftakking naar de genoemde Trawlerkade liep (in 1925 zelfs met Engels wissel aan het begin waar een stuk terugstak richting de Dokweg). Een tweede aftakking ging schuin naar de Industriestraat waar het spoor aan het eind splitste, het noordelijke spoor liep nog een stukje door tot aan de loodsen naast de vuurtoren. Vanaf de Dokweg liep het spoor door naar de Strandweg waar bij de Rondweg nog een aansluiting was. Op een foto zag ik bij de Kromhoutstraat nog een spoor lopen, dat is het afbuigende deel. Het spoor liep nog door naar de pieren maar zover ben ik niet gekomen, ik heb ook nog geen foto gevonden hoe het precies liep.

Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 14 april 2021, 21:25:21
Geachte forumleden,
Was zojuist op het internet op zoek naar wat precieze data voor het vervolg van mijn inbreng, kom ik dit onderwerp daarop tegen.
Ik schrok daarvan omdat ik dacht dat dit een gesloten discussiegroep was van louter spoorliefhebbers.
Heb inmiddels, voor mijn gevoel, al teveel verteld over personen en hun zienswijze die uiteindelijk tot de sluiting van de IJmuiderspoorlijn hebben geleid.
Wat ik reeds vermeld heb zijn louter feiten, maar als ik verder ga zou men mij kunnen verwijten dat ik gevoelige en daardoor ongewenste informatie naar buiten heb gebracht en mij dat ten laste kunnen leggen.
Het is dan ook daarom dat ik mij terugtrek uit dit forumonderwerp.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Thom op 15 april 2021, 13:05:36
Bij het zoeken naar oude foto's van de sporen in de haven kwam ik toevallig deze foto (https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/48BD7B44FB8F11DF9E4D523BC2E286E2/media/fc6299c9-13f2-c458-42d5-1b035b79ff09?mode=detail&view=horizontal&q=trawlerkade&rows=1&page=113&fq%5B%5D=search_s_afbeelding:%22Ja%22) tegen. Heeft iemand een idee wat er op de foto staat, het lijkt me een soort railbus.
Inmiddels komt de link uit bij een boot ;)

Met deze archieven werkt het niet om de URL uit de browserbalk te kopiëren maar moet je even de link kopieren die verschijnt na het aanklikken van het 'link' knopje met de twee schakels links :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: eemstede op 15 april 2021, 14:18:02

Als je op de link klikt, naar rechts scrollen, dan komt de bewuste foto na een paar klikken.
(ik ging 'natuurlijk' eerst naar links, veel leuke oude foto's. Er stonden toch architectonische schoonheden tussen. In jaren '70 en '80 erg rommelig gebied. Anderhalf jaar geleden weer eens door het oude deel gereden, ziet er nu wel weer aardig uit, maar natuurlijk jammer, dat allerlei sporen verdwenen zijn- Laurent, bedankt voor het schematische sporenoverzicht).

gr. Frank
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: aad52 op 15 april 2021, 15:59:35
Beste Kees,

Om te beginnen is (bijna) alles te vinden met google. Google maar eens op Dadwo en selecteer dan Nederlands.
Maar ik zou het jammer vinden als je nu nergens meer op zou reageren of vermelden.
In mijn optiek kan je toch altijd wel reageren of zelf posten zonder mensen en/of instanties in de gordijnen te jagen.
De meningen over ons ambtenaren bestand lopen uiteen, logisch, maar het is ook zo dat als 11% van de werkende bevolking
ambtenaar is, deze ook ruim vertegenwoordigd zijn op dit forum.
En sommige mensen hebben langere tenen dan andere, ook dat zie je duidelijk in dit draadje.
Niettemin Kees, heb je heel goed duidelijk gemaakt hoe je over bepaalde dingen denkt, maar zou ik het zonde vinden als je nu
aan je stutten zou trekken.
Kom op, reageren kan ook zonder "beschuldigen"!

M.vr.groet,

Aad

PS, ik volg dit draadje met grote belangstelling, ben Noord-Hollander en woon sinds 4 jaar niet ver van HO.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Marc tramt op 15 april 2021, 16:47:48
En die 11% bestaat dan weer voor twee derde uit onderwijzers, docenten, politieagenten, militairen, hoogleraren, rechters, personeel in Universitaire ziekenhuizen en zo verder.
Hardcore ambtenaren (rijk, gemeente, provincie) zijn dus iets van 3% van de beroepsbevolking.
Feiten, altijd lastig.

Om de boel op te vrolijken een plaatje van eigen hand:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/0034-60785436827a1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/0034-60785436827a1.jpg)
873 IJmuiden -Velsen Zeeweg  18-9-1983
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: R v/d Hoven op 15 april 2021, 19:45:10
https://hdl.handle.net/21.12102/508DCB44FB8F11DF9E4D523BC2E286E2
met onderin het spoor naar de Haringkade en verder en boven het spoor de Trawlerkade op.
https://hdl.handle.net/21.12102/45CDBAC0FB8F11DF9E4D523BC2E286E2
met weer een blik meer richting Haringkade
https://hdl.handle.net/21.12102/4F2A5B1EFB8F11DF9E4D523BC2E286E2
Industriestraat
https://hdl.handle.net/21.12102/47D57D1CFB8F11DF9E4D523BC2E286E2
Strandweg

Veel foto's met spoor er op te vinden maar op weinig staat ook een wagen (of meer).

Groet, Raymond van den Hoven
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 15 april 2021, 20:42:27
Inmiddels komt de link uit bij een boot ;)

Met deze archieven werkt het niet om de URL uit de browserbalk te kopiëren maar moet je even de link kopieren die verschijnt na het aanklikken van het 'link' knopje met de twee schakels links :)
Gek genoeg komt veel in de haven uit bij een boot.  :P

Ik heb mijn weergave van de havensporen bijgewerkt met wat ik op foto's kon vinden:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sporen-IJmuiden2-60788761982c4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sporen-IJmuiden2-60788761982c4.jpg)
Bij het station was het me te priegelig om alle wissels te tekenen maar verder staat alles wat ik kon vinden erop. De sporen in rood zijn hier (https://hdl.handle.net/21.12102/491BB39EFB8F11DF9E4D523BC2E286E2) te zien, waarschijnlijk in de jaren daarna weer verwijderd. De rest van de havensporen was eind jaren '80 op wat restanten na ook verwijderd, uiteindelijk resteerden aan het eind twee kopsporen en een omloopspoor waar ooit het station was.

Veel foto's met spoor er op te vinden maar op weinig staat ook een wagen (of meer).
Bij het zoeken kwam ik wel wat tegen, waaronder:

- kolenwagens bij de vishal
- een sleepje ketelwagens bij het station
- losse koelwagen en rongenwagens aan de Strandweg
- twee gesloten wagens in de Industriestraat
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: GerardvV op 15 april 2021, 23:16:32
Dan gooi ik mijn foto's van IJmuiden hier ook maar neer, helaas geen Trawlerkade  :angel:
Alles gemaakt op 17 september 1983.

(https://live.staticflickr.com/65535/48222093956_52a80c5387_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gtdQv3)830917 150-30 IJmuiden (https://flic.kr/p/2gtdQv3) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/48222154052_4aca74ef78_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gte9nb)830917 150-26 IJmuiden (https://flic.kr/p/2gte9nb) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/48222160442_ba6928d23f_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gtebgm)830917 150-23 IJmuiden (https://flic.kr/p/2gtebgm) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/2642751275_147ee30062_c.jpg) (https://flic.kr/p/52wMTa)830917  IJmuiden (https://flic.kr/p/52wMTa) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/2642749571_25a0e4460c_c.jpg) (https://flic.kr/p/52wMnM)830917 IJmuiden (https://flic.kr/p/52wMnM) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/2642753453_15163c5fa5_c.jpg) (https://flic.kr/p/52wNwH)830917  IJmuiden (https://flic.kr/p/52wNwH) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/2643584652_a35714448c_c.jpg) (https://flic.kr/p/52B4BJ)830917 IJmuiden (https://flic.kr/p/52B4BJ) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/2642757961_d12cedced1_c.jpg) (https://flic.kr/p/52wPSr)830917 IJmuiden (https://flic.kr/p/52wPSr) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/4657805290_afe084b7a8_c.jpg) (https://flic.kr/p/86AteL)830917 IJmuiden (https://flic.kr/p/86AteL) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/4657805470_e0cb5d24b3_c.jpg) (https://flic.kr/p/86AthS)830917 IJmuiden (https://flic.kr/p/86AthS) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/48222364572_0a72cdd298_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gtfdWQ)830917 150-19aa IJmuiden (https://flic.kr/p/2gtfdWQ) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/48222148597_aa47823ec6_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gte7K8)830917 150-29 IJmuiden (https://flic.kr/p/2gte7K8) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/48222143702_9c8978a936_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gte6hJ)830917 150-34 IJmuiden station straatzijde (https://flic.kr/p/2gte6hJ) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

(https://live.staticflickr.com/65535/48222095736_81c70181c9_c.jpg) (https://flic.kr/p/2gtdR2J)830917 150-28 IJmuiden (https://flic.kr/p/2gtdR2J) by Gerard van Vliet (https://www.flickr.com/photos/spoorvliet/), on Flickr

Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: laurent op 15 april 2021, 23:44:39
Heb je ze al lang online staan, Gerard? Want ze komen mij bekend voor.

Volgens mijn vader zou er trouwens vroeger spoor tot Bad Noord gelegen hebben.

https://hdl.handle.net/21.12102/508DCB44FB8F11DF9E4D523BC2E286E2
met onderin het spoor naar de Haringkade en verder en boven het spoor de Trawlerkade op.
https://hdl.handle.net/21.12102/45CDBAC0FB8F11DF9E4D523BC2E286E2
met weer een blik meer richting Haringkade
Spoorverloop tussen Haringkade en Trawlerkade toch iets anders dan verwacht. Die slinger richting Haringkade kende ik niet.

Leuke anekdote... Ik tikte de naam van mijn opa in, wat ook in de bedrijfsnaam zat... Kom ik jeugdfoto's van hem tegen in het archief. :o Leuke verrassing vandaag. Uiteindelijk via een andere weg ook een oude foto van het bedrijf gevonden.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Thom op 16 april 2021, 01:30:54
Als je op de link klikt, naar rechts scrollen, dan komt de bewuste foto na een paar klikken.
(ik ging 'natuurlijk' eerst naar links, veel leuke oude foto's. Er stonden toch architectonische schoonheden tussen. In jaren '70 en '80 erg rommelig gebied. Anderhalf jaar geleden weer eens door het oude deel gereden, ziet er nu wel weer aardig uit, maar natuurlijk jammer, dat allerlei sporen verdwenen zijn- Laurent, bedankt voor het schematische sporenoverzicht).

gr. Frank
Als je de URL uit de browser kopieert dan kopieer je eigenlijk de zoekopdracht die tot de bedoelde foto in het archief leidde, alleen worden die archieven nog weleens aangevuld en zorgen de algoritmes er ineens voor dat als je een dag later op de link klikt je ineens bij hele andere foto's uit komt ;) Oftewel, elke dag kom je weer bij een andere foto uit en dat heb je dus niet als je de link kopieert onder de knop met twee schakels :)
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Eric B op 16 april 2021, 07:49:06
Zo lagen de sporen volgens de topografische kaart uit 1969 ...

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-1969-607924d5e34ad.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IJmuiden-1969-607924d5e34ad.jpg)

Bron: Topotijdreis.nl
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 16 april 2021, 07:55:29
Leuk, dan zat ik er dichtbij met mijn tekening. Het is in de loop van de tijd wel aangepast.

En nog een eigen post van vroeger:
Een keer is de loc die de vistrein kwam brengen ontspoord op een wissel, aangezien de trein nog op de overweg stond is een tweede loc gekomen om de wagens daarvan af te slepen. De terugweg reed de vistrein toen met 2 2200'n in dubbeltractie.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/img007_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/img007_2.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/img007_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/img007_3.jpg)

Later kwamen er ook 6400'n de vistrein halen en brengen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/img008_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/img008_2.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/img008_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/img008_3.jpg)

Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Marc tramt op 16 april 2021, 21:35:51
En in het kader van terugkijken.... In de publicatie "Spoor naar '75' (uit 1969) van de NS stonden deze regels over de IJmuider lijn:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20210416-085856-6079e690e8bdc.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20210416-085856-6079e690e8bdc.jpg)
De lijn lag dus al in de jaren '60 onder het vergrootglas.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Dadwo op 18 april 2021, 01:50:51
Kan het toch niet laten.
Wil niet dat mijn kennis en inzicht in de geschiedenis van de IJmuiderlijn verloren gaat.
Daarom pak ik de/het draad(je) toch maar weer op.
Eerst dit: Laurent en Rick, jullie hebben de sporen geprojecteerd op een recente kaart van IJmuiden, er is echter zoveel veranderd dat daar geen passende weergave op te maken is.
EricB, jouw weergave is redelijk; echter, dit is een summiere weergave van de sporen die in IJmuiden gelegen hebben.
Hoe het emplacement IJmuiden er in werkelijkheid heeft uitgezien is te zien op deze tekening van sporenplan.nl en is, zoals je kunt zien, “iets” uitgebreider.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ijmuiden-61-607b70dce1b26.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/ijmuiden-61-607b70dce1b26.jpg)

Marc tramt, de tekst die je laat zien is een onderdeel van de “kolderverhalen” die steeds weer gebezigd werden om o.a. andersdenkenden de mond te snoeren.
Steeds weer (en die is ook hier op het forum alweer langsgekomen) werd gezegd ‘de trein ligt te ver van de woonwijken af, die gaat er helemaal omheen’!
Waarom is de tekst een kolderverhaal?, nou heel eenvoudig dan had de trein aan de andere kant van IJmuiden gelopen en had dan nog verder van het merendeel van de woonwijken gelegen!
Op de volgende foto is te zien hoe perfect de spoorlijn in het begin was gesitueerd.
Eerst even “reclame” maken als voorwaarde voor plaatsing, nee ze verkopen niets maar het is een site met prachtige oude foto’s voor liefhebbers (foto’s.serc.nl).

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Luchtfoto-IJmuiden-607b718c535ff.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Luchtfoto-IJmuiden-607b718c535ff.jpg)
Rechts Oud-IJmuiden met het station en in de punt onderin de elektriciteitscentrale die er de oorzaak van was dat  de IJmuiderlijn al zo vroeg geëlektrificeerd werd.
Links de watertoren met het begin van de groeiende bebouwing, later verder als een soort “lintbebouwing” die langs de spoorlijn en het Noordzeekanaal plaatsvond.
De uitbreiding van de bebouwing, feitelijk gestopt door de spoorlijn Haarlem/Alkmaar (Velserspoorbrug) is later steeds in zuidelijke richting gegaan tot aan de “Kennemerduinen” waar het grondgebied van Velsen ophield.
Enerzijds was het belang van de spoorlijn de afvoer van vis en de aanvoer van materialen om de visserij en de daar omheen opererende bedrijven te kunnen laten functioneren.
Daarnaast het passagiersvervoer dat voor een flink deel bestond uit handelaren, opkopers en zakenlieden uit heel Nederland maar ook daarbuiten.
Hoe belangrijk IJmuiden was mag blijken uit het feit dat toen het “Bell-telefoonhuisje” (met 2 telefoonaansluitingen) in gebruik werd genomen, heel Amsterdam (toch een wereldhavenstad) 5 telefoonaansluitingen kende.
Steeds betere verbindingen (telefoon etc.) zorgde ervoor dat steeds minder mensen “lijfelijk” naar IJmuiden moesten komen en daarmee nam natuurlijk ook het passagiersvervoer af.
Toen ook nog eens de groei van de verkeersmiddelen toenam (brommers, scooters, motoren, auto’s bussen) bleef er alleen een vaste groep forenzen over die in de ochtend en avond van de trein gebruik maakten en werd dat de reden om het passagiersvervoer te staken.
Een factor die echter daarnaast een rol speelt maar steeds over het hoofd wordt gezien is het feit dat de NS een openbaar vervoer ”monopolie” nastreefde en inmiddels verworven heeft.

Zo ik dacht het maar meteen goed te doen als ik weer even meedeed.
Kees
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Falkenberg op 18 april 2021, 10:01:55
Citaat
Een factor die echter daarnaast een rol speelt maar steeds over het hoofd wordt gezien is het feit dat de NS een openbaar vervoer ”monopolie” nastreefde en inmiddels verworven heeft.
Ik zal niet op de hele set van halve waarheden en foute conclusies reageren, maar als voorbeeld deze maar. De NS heeft een vervoerstaak vanuit de (landelijke) overheid. Diezelfde overheid verdeelt de OV waar zij verantwoordelijk voor zijn aan meerdere partijen, van wie de NS het hoofdnet toegewezen heeft gekregen. Het hoofdnet voldoet echter niet aan de definitie van een monopolie. Andere belangen heeft de NS zelf afgestoten (zoals het belang in Syntus)  Daarnaast heeft de NS in het streekvervoer, waar ze in de 60-er jaren een bijna monopolie had, na het losweken van VSN en daarmee alle buslijnen geen belang meer. Zelfs QBuzz en de HTM aandelen zijn recent weer afgestoten. Dus van een monopolie, met concurrenten als Deutsche Bahn(Arriva), Transdev (Connexxion) en Keolis is in NL op het OV gebied geen sprake en vertoont de NS, door het afstoten van OV aandelen, nou niet echt het gedrag van een monopolist. Volgens mij zit dat beeld meer in jouw perceptie.

dirkjan
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Daan! op 18 april 2021, 10:11:32
Marc tramt, de tekst die je laat zien is een onderdeel van de “kolderverhalen” die steeds weer gebezigd werden om o.a. andersdenkenden de mond te snoeren.
Steeds weer (en die is ook hier op het forum alweer langsgekomen) werd gezegd ‘de trein ligt te ver van de woonwijken af, die gaat er helemaal omheen’!
Waarom is de tekst een kolderverhaal?, nou heel eenvoudig dan had de trein aan de andere kant van IJmuiden gelopen en had dan nog verder van het merendeel van de woonwijken gelegen!

Probeer eens op de inhoud te discussiëren Kees en niet mensen weg te zetten met “kolderverhalen”.
In eerst instantie lag de spoorlijn centraal, maar door de verplaatsing van het centrum van IJmuiden van oud-IJmuiden naar Lange Nieuw, kwam de spoorlijn wel buiten de kern te liggen. Als IJmuiden een spoorlijn had willen houden voor personenvervoer, had het de spoorlijn moeten verleggen vanaf misschien al wel overweg Zeeweg of Velsen-IJmuiden Oost.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: henk op 18 april 2021, 10:20:00
Het gaat inmiddels over compleet verschillende tijdperken.

Kees heeft het in zijn laatste bericht vooral over een periode die heel ver voor de sluiting van de lijn ligt en daar dus niet zoveel over zegt. Uit de rest maak ik op dat ten tijde van de sluiting het vervoer daadwerkelijk heel beperkt was geworden.
Ten tijde van de sluiting had NS een monopolie, omdat dat ook al vrij lang daarvoor zo was bepaald. Daar hoefde NS dus niet meer naar te streven. Het verband met de sluiting van de lijn ontgaat me.
Inmiddels heeft NS dat monopolie niet meer, zeker niet op dit type lijn. Als het lijntje was blijven bestaan, denk ik niet dat NS daar nog had gereden.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Marc tramt op 18 april 2021, 10:44:56
Ja het grappige is dus dat NS de suggestie doet om de spoorlijn te verleggen om het bereik te vergroten en hem zo rendabeler te maken.

Volgens mij lag in die tijd de beslissing over sluiten van spoorlijnen bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat, en had NS niet zoveel te zeggen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: henk op 18 april 2021, 11:17:21
Dat klopt en ook dat gaat om verschillende tijdperken. Begin jaren tachtig moest Neelie nog een gat in de begroting dichten en daartoe moesten verliesgevende lijnen sluiten. NS mocht nog wel suggesties doen welke lijnen dan in aanmerking kwamen, maar meer ook niet. De Tweede Kamer ging akkoord met het staken van het reizigersvervoer op de lijn naar IJmuiden in 1983.

De discussie over spoor danwel busbaan was dus 15 jaar later onder heel andere omstandigheden. Toen was het een regionale en lokale discussie geworden waar Kees zich in heeft geweerd, maar niet zijn zin heeft gekregen.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Nullem op 18 april 2021, 12:05:07
Ik zag nu pas de foto's van Gerard, een feest van herkenning. Als ik vis ging halen in IJmuiden, mocht ik altijd graag rondslenteren daar.
Van de historie wist ik niets, dankzij Vislijn is me veel duidelijk geworden.

Kleine anekdote uit de tijd van de sluiting van die lijn: ik had in IJmuiden en Velzen een paar vrienden wonen, die werkten en studeerden in Haarlem. Die gingen allemaal met de bus: die was goedkoper en in de meeste gevallen ook nog sneller. Dus toen over sluiting gesproken werd kon hen dat geen lor schelen, ze hadden niets met die trein. Waar ze alleen niet op gerekend hadden: tegelijk met de sluiting werden allerlei busroutes herzien en, erger nog, de zone-indeling van dat gebied omgegooid. Gevolg: na de sluiting was het busritje naar Haarlem duurder dan een toenmalige treinrit, en de bus deed er ook langer over.
Titel: Re: De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes
Bericht door: Rick op 18 april 2021, 16:57:06
Eerst dit: Laurent en Rick, jullie hebben de sporen geprojecteerd op een recente kaart van IJmuiden, er is echter zoveel veranderd dat daar geen passende weergave op te maken is.
Hoe het emplacement IJmuiden er in werkelijkheid heeft uitgezien is te zien op deze tekening van sporenplan.nl en is, zoals je kunt zien, “iets” uitgebreider.

Zo ik dacht het maar meteen goed te doen als ik weer even meedeed.
Niet goed dus want ik geeft zelf al aan dat de sporen van het stationsemplacement op Sporenplan staan en dat die me te priegelig werden om te tekenen. De luchtfoto die ik heb gebruikt is inderdaad een recente foto, daarom gaan sporen dwars door gebouwen en over wegen heen. Maar waar het juist om ging was hoe de sporen in de haven liepen en juist die staan niet op de tekening die jij geplaatst hebt.