BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: NTeering op 02 februari 2016, 21:46:12

Titel: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 februari 2016, 21:46:12
Inleiding
Het gebruik van een Arduino microcomputer in de modelspoorbouw is bij velen wel bekend.
Echter het daadwerkelijk zelf toepassen is voor de meesten een brug te ver.
Het programmeren of het doen van eenvoudige aanpassingen in een programma wordt toch als een groot probleem gezien.
Daardoor blijft de Arduino het domein van een zeer beperkte groep met wat meer technische kennis.
Dat is jammer, want met de Arduino kun je heel je modelspoorbaan goedkoop automatiseren.
Om de Arduino voor iedereen bereikbaar te maken heb ik daarom een programma gemaakt voor een Multifunctionele DCC decoder voor servo's en accessory's op basis van een Arduino.
Met dit programma is het niet meer nodig om zelf nog maar één letter Arduino-code te schrijven.
Deze decoder heb ik MARDEC genoemd(Multifunctionele ARduino DECoder) en is een vervolg op de servo decoder zoals beschreven in dit draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66902.0.html).

Net als bij iedere andere DCC decoder moet deze nog wel geconfigureerd worden. Dit configureren wordt meestal ten onrechte programmeren genoemd.
Om spraakverwarring te voorkomen gebruik ik de term programmeren voor het schrijven van de Arduino-code en de term configureren voor het uitvoeren van het programma. Bij dit configureren worden de servo’s ingesteld.

Het programma werkt in twee verschillende ‘toestanden’.
In de configureerstand kunnen de servo’s en accessory's worden ingeregeld middels één-letter commando’s vanaf het toetsenbord. Hierbij communiceert de MARDEC via een USB-kabel met de computer. Hier zijn dus geen DCC signalen voor nodig.
Middels een specifiek commando (‘E’) wordt overgegaan naar de bedrijfstoestand.
In de bedrijfstoestand worden de servo’s aangestuurd met het DCC signaal. Er is dan geen USB-kabel meer nodig. Door het sturen van een specifiek, zelf te bepalen, DCC adres wordt weer overgeschakeld naar de configureerstand.

Waarom een Arduino?
De belangrijkste reden is de prijs. Je moet ze dan wel in China bestellen bij b.v. nl.Aliexpress.com (http://nl.Aliexpress.com)
Een andere reden is het gemak waarmee alles geconfigureerd kan worden. Dat gebeurt geheel interactief en er is geen DCC-centrale voor nodig.

De installatie van alle software is zeer gebruiksvriendelijk. Hierbij wordt alle vereiste software in één keer geïnstalleerd. Ook het uploaden van het decoder programma naar de Arduino gaat geheel automatisch.

Mogelijkheden
De MARDEC decoder kent de volgende mogelijkheden:
•   Aansturen van maximaal 12 servo’s t.b.v.  wisselaandrijving zonder puntstukpolarisatie of maximaal 8 servo’s met puntstukpolarisatie. De puntstukpolarisatie wordt gerealiseerd middels een extern relais.
•   Het op 7 manieren aansturen van accessory’s, waaronder aansturing van wisselspoelen en variabele PWM aansturing.
•   Interactief, via beeldscherm en toetsenbord dus, configureren van de servo’s en accessory’s. Dat is geheel onafhankelijk van de gebruikte DCC centrale. Hierbij is de Arduino software NIET nodig.
•   Van iedere servo apart kunnen de begin- en eindhoek op de graad nauwkeurig worden ingesteld.
•   Een random DCC adres (1-2048) toekennen aan iedere servo of accessory.
Dus niet noodzakelijkerwijs opeenvolgende adressen.
•   Iedere servo (max. 8 ) kan worden gekoppeld met een relais voor puntstukpolarisatie.
Bij het verdraaien van de servo zal, halverwege de verdraaiing, dit relais worden omgezet.
•   Voor iedere servo kan een aparte draaisnelheid worden ingesteld. Hierdoor kunnen servo’s makkelijker voor andere doelen worden gebruikt dan alleen wisselaandrijving
•   Een test optie. Hierbij gaan alle servo’s tweemaal heen en weer gaan en worden accessory’s geactiveerd.
•   Vastleggen van ‘inversie’. Hiermee kan worden ingesteld of een wissel bij bv een verdraaiing naar de kleinste hoek rechtdoor of afbuigend moet worden gezet. Dit is nodig omdat de servo op meerdere manieren gemonteerd kan worden.
•   Een documentatie optie waarmee alle instellingen worden getoond.
•   Het toekennen van een administratief nummer aan iedere servo/accessory.
•   Een reset optie waarbij alle instellingen uit het geheugen van de MARDEC verwijderd worden.
•   Instelbare default snelheid van de servo arm (5-50 ms. per graad).
•   Vastleggen van het DCC adres waarmee de decoder naar de configuratie toestand gaat. (Default 1000)
•   Vastleggen van het DCC adres waarmee de servo- en accessorystanden worden opgeslagen. Na een herstart worden de servo’s en accessory’s weer in deze stand teruggezet.
•   Accessory’s kennen de volgende opties:
1.   Single steady. Hierbij is ‘n pin permanent hoog of laag afhankelijk van de aansturing.
2.   Double steady. Zelfde als single steady, echter een tweede pin heeft de ‘omgekeerde’ waarde.
3.   Single flashing. Hierbij gaat een pin afwisselend hoog(aan) en laag(uit). De ‘aan’-tijd en de ‘uit-tijd zijn afzonderlijk instelbaar.
4.   Double flashing. Zelfde als single double, echter een tweede pin heeft de ‘omgekeerde’ waarde.
5.   Single one shot. Hierbij gaat een pin een korte instelbare tijd even hoog als de aansturing van laag naar hoog gaat.
6.   Double one shot. Hierbij gaat een pin een korte instelbare tijd even ‘hoog’ als de aansturing van laag naar hoog gaat en een andere pin als deze van hoog naar laag gaat. Hiermee kunnen dus ook wisselspoelen aangestuurd worden.
7.   Analoge (PWM) aansturing. Hierbij gaat een pin, in een apart instelbare tijd, van 0 tot een instelbaar maximum (max. 255) als de aansturing van laag naar hoog gaat en weer terug naar 0, in een apart instelbare tijd, als de aansturing van hoog naar laag gaat.
•   Een help optie toont alle commando’s voor het configureren.
•   Een log-optie waarmee alle configuratiesessies worden bewaard.
•   Onafhankelijk van gebruikte busstructuur (LocoNet, S88 e.d). De aansturing is echter specifiek voor DCC.

Het programma zelf is Engelstalig. De handleidingen zijn in het Nederlands.
Uiteraard gaat het om een eerste beta versie. Dus ik ben bij deze verontschuldigd voor eventuele fouten.

Een voorbeeld dialoog:
MARDEC, the Multifunctional ARduino dcc DECoder
USB version 1.0

Specify number for this MARDEC
Enter value between 1 and 100: 1
This is your MARDEC number 1

Starting configuration of MARDEC 1

Please specify action
P/R/T/D/C/S/M/E/?: p

Specify pin number
3-12,14-19: 3
Pin is undefined. First specify DCC address

Set DCC address for pin 3
Enter value between 1 and 2048: 1
DCC Address set to 1

Specify Accessory(1) or Servo(2)
Enter value between 1 and 2: 2
Pin 3 set as Servo pin.
Servo 0 on pin 3 and address 1 set to 75 degrees

Specify action for Servo on pin 3
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: -
LOW angle set to 74

Specify action for Servo on pin 3
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: c
Servo 0 on pin 3 and address 1 set to 105 degrees
Angle set to HIGH: 105

Specify action for Servo on pin 3
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: +
HIGH angle set to 106

Specify action for Servo on pin 3
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: f

Specify frog pin for servo on pin 3
3-12,14-19: 19
Pin 19 set as frog pin for servo on pin 3

Specify action for Servo on pin 3
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: t
Testing servo 0 on pin 3
Servo 0 on pin 3 and address 1 set to 74 degrees
Servo 0 on pin 3 and address 1 set to 106 degrees
Servo 0 on pin 3 and address 1 set to 74 degrees
Servo 0 on pin 3 and address 1 set to 106 degrees

Specify action for Servo on pin 3
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter:

Pin settings are saved!

Please specify action
P/R/T/D/C/S/M/E/?: p

Specify pin number
3-12,14-19: 4
Pin is undefined. First specify DCC address

Set DCC address for pin 4
Enter value between 1 and 2048: 2
DCC Address set to 2

Specify Accessory(1) or Servo(2)
Enter value between 1 and 2: 1
Pin 4 set as Accessory pin.

Specify mode for this accessory
Enter value between 1 and 7: 4
Mode set to Double Flashing.

Specify companion pin for accessory on pin 4
3-12,14-19: 18
Pin 18 set as companion pin for accesory on pin 4

Specify 'on' time:
Enter value between 100 and 5000: 300
'On' time set to 300 msec.

Specify 'off' time:
Enter value between 100 and 5000: 300
'Off' time set to 300 msec.

Specify action for Accessory on pin 4
A/N/H/L/M/C/?/D/T/F/R/enter: t
Testing accessory 0 on pin 4 in double flashing mode
Accessory 0 on pin 4 and address 2 started flashing
Accessory 0 on pin 4 and address 2 stopped flashing

Specify action for Accessory on pin 4
A/N/H/L/M/C/?/D/T/F/R/enter:

Pin settings are saved!

Please specify action
P/R/T/D/C/S/M/E/?: d

Settings of MARDEC number 1

Pin  3: Servo with DCC 1, Nr 0, Angles 74/106, Frog pin 19, no Inversion, Speed 25
Pin  4: Accessory with DCC 2, Nr 0, Double Flashing, Comp. 18, Time 300/300
Pin  5: not used
Pin  6: not used
Pin  7: not used
Pin  8: not used
Pin  9: not used
Pin 10: not used
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Pin 14: not used
Pin 15: not used
Pin 16: not used
Pin 17: not used
Pin 18: Companion pin for pin 4
Pin 19: Frog pin for pin 3

Default Servo speed: 25 ms/step
DCC address to start configuration mode: 1000
DCC address to save servo settings: 1001

Please specify action
P/R/T/D/C/S/M/E/?:

In deze dialoog gebeurt het volgende:
- Selecteren van Pin 3
- Pin 3 als servo pin instellen
- Een DCC-adres toekennen aan pin 3 (1)
- De 'lage' hoek een graad aflagen.
- Met het C-commando de 'hoge' hoek selecteren.
- Deze hoek met één graad ophogen.
- Met het F-commando een 'frogpin' toekennen (aan deze pin komt het relais voor eventuele puntstukpolarisatie)
- Met het T-commando testen van de servo
- Met <enter> de wijzigingen opslaan en terug naar 'algemene commando's'.
- Met het D-commando een overzicht tonen.
- Selecteren van pin 4
- Pin 4 als accessory pin instellen met mode 4 (double flashing).
- Ingeven van de 'aan'-en 'uit'-tijden.
- Testen van de instellingen.
- Met het D-commando een overzicht van de instellingen weergeven.

Meer weten?
Bekijk dan deze downloads:

Downloads:

Handleiding MARDEC decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
MARDEC Installatie handleiding (volledig) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie MARDEC.pdf)
----------------------------
MARDEC software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de oude versie al een keer hebt geïnstalleerd.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/How to install.pdf)
----------------------------
Alleen CH340 drivers (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt.

Let op:
De MARDEC is NIET compatibel met de oude servo decoder.
Je moet dus eerst een reset commando geven en daarna opnieuw configureren.

Wie durft?

More DCC fun with MARDEC!

Groetjes
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: heuvelbaan op 02 februari 2016, 22:04:31
Gezien mijn resultaten met de vorige versie durf ik het wel aan.
Ik heb de bestanden inmiddels op mijn PC staan en ga er morgen mee aan de slag.  ;D

De handleidingen zien er in ieder geval weer heerlijk duidelijk uit.  8)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: heuvelbaan op 03 februari 2016, 22:29:41
Helaas, bij alles wat ik doe krijg ik de melding dat de drivers niet correct geïnstalleerd zijn.
De speciale package met Chinese driver ook geprobeerd te installeren maar helaas, zelfde resultaat.

Zal morgen de exacte melding wel even plaatsen.

Het gaar hier wel om een Arduino (in programmeerstand) die ik met de eerste versie ook heb gebruikt.  ???
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: Rieks op 04 februari 2016, 16:37:01
IK blijf het geweldig vinden wat je maakt.
Verzoekje van mijn kant als je nog eens wat tijd over hebt zou je dan een decoder voor nederlandse drielichtseinen kunnen knutselen?
Mijn dank heb je alvast.

Mvg Rieks

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: NTeering op 04 februari 2016, 18:51:32
Hallo Rieks,

Dat kun je ook met de  MARDEC doen.
Je hebt alleen minimaal 2 DCC adressen nodig. Eén voor de double steady mode en een voor de single steady mode.
Als ze alle drie onafhankelijk gestuurd moeten worden heb je drie adressen nodig (3 single steady)

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: heuvelbaan op 04 februari 2016, 20:26:48
Helaas, bij alles wat ik doe krijg ik de melding dat de drivers niet correct geïnstalleerd zijn.
De speciale package met Chinese driver ook geprobeerd te installeren maar helaas, zelfde resultaat.

Zal morgen de exacte melding wel even plaatsen.

Het gaar hier wel om een Arduino (in programmeerstand) die ik met de eerste versie ook heb gebruikt.  ???

Ik start zojuist mijn treinen laptop op om een schermafdruk te maken voor Nico en nu werkt alles naar behoren.
Dus ik vermoed dat een reboot na een update noodzakelijk is?

In ieder geval Nico: bedankt voor de support.  :D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: Rieks op 04 februari 2016, 20:29:38
Ok dat ga dus even proberen dit weekend.
In koploper ben ik sowieso 2 adressen kwijt voor een standaard drielichtsein
Misschien nog een idee voor een nederlands stelsel? met geel knippergroen knipper en een cijferbak?
Alles aangestuurd door 3 adressen zoals in koploper.

Mvg Rieks
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: desperado112 op 04 februari 2016, 20:51:20
Erg interessant, snap er nog geen moer van of dit gekoppeld kan worden aan mijn Multimouse incombinatie met xpressnet van Wim Ros. Maar ik ga mij er eens in verdiepen  (y)


gr
Martijn
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: Rieks op 04 februari 2016, 21:03:28
Ja hoor geen probleem gewoon de juiste adressen invoeren.Denk wel aan de offset van de multimuis.
Als je adres 1 programmeert in de arduino dan aanspreken middels adres 5 op de multimuis.Naar de baan worden DCC commando's gestuurd Xpressnet is alleen de koppeling naar de pc.


Mvg Rieks
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: NTeering op 04 februari 2016, 22:00:47
@Heuvelbaan

Mooi dat het nu gelukt is. Ik heb de update vanmorgen nog eens getest. Dat gaf geen problemen en werkte zonder reboot.
Maar ja , ik weet natuurlijk niet wat je precies hebt geprobeerd.
Het is wel belangrijk dat de USB kabel niet is aangesloten als je de installatie start. Pas als er om gevraagd wordt mag de kabel er in.
Door de reboot is mogelijk het insteken gesimuleerd.
Let op:
De MARDEC is NIET compatibel met de oude servo decoder.
Je moet dus eerst een reset commando geven en daarna opnieuw configureren.

@Rieks
Ik heb geen verstand van seinsystemen maar een lichtje is een lichtje, die je dus met de MARDEC, middels 1 of meer DCC adressen kunt aansturen, al dan niet knipperend.
Wat moet ik me precies bij een cijferbak voorstellen? Ik heb er wel een idee van maar hoe ziet een modelspoor variant dan uit?
En dat van die Multimaus ben ik vergeten in de nieuwe handleiding op te nemen. Toch maar toevoegen.

@desperado112
Het gebruik van de MARDEC is geheel onafhankelijk van de gebruikte busstructuur. Het enige wat van belang is dat in bedrijfstoestand de MARDEC alleen maar 'luistert' naar DCC signalen voor accessory's die van je command station afkomen. DCC data voor locdecoders wordt genegeerd. In de configuratetoestand 'praat' hij alleen maar met de terminal emulator (Putty) op je PC.
Overigens gebruik ik van Rosoft wel het USB-Loconet interface. Het enige stukje standaard trein-elektronica wat ik gebruik.

Allemaal veel succes
groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: Rieks op 05 februari 2016, 17:57:36
Nico,

de nederlandse seinen kunnen een aantal seinbeelden tonen.

Rood
Geel
Geel met knipperend cijfer
Geel met vast cijfer
Geel knipper
Groen
Groen knipper
Groen knipper met cijfer
De cijfers geven dan een snelheidsbeperking aan.
Dit kan met 3 bits aangegeven worden de decoder vertaalt dit dan in het bijbehorende seinbeeld.
In jou decoder kan een output of knipperen of aan/uit.
Vandaar mijn vraag.
Kijk maar eens hier (http://marcrpieters.nl/) voorde nederlandse seinbeelden.
Ik ga in elk geval even proberen of ik een werkend sein voor elkaar krijg als dat lukt post ik de beschrijving wel.

Mvg Rieks
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: NTeering op 05 februari 2016, 20:41:51
Hallo Rieks,

Bedankt voor je toelichting.
Je beschrijft 8 toestanden die je inderdaad met 3 bits (middels 3 DCC adressen ?) kunt realiseren.
Dat zou met een Arduino zeker wel kunnen maar het vereist wel maatwerk software.
Op internet vond ik wel dit hoofdsein met cijferbak (http://www.modelspoorseinen.nl/hoofdsein-met-cijferbak/).
Er van uitgaande dat het cijfer altijd hetzelfde is zijn hier dan 4 leds nodig waarbij 3 van de 4 moeten kunnen knipperen èn 'aan' zijn.
Dat kan ook met de MARDEC,
Kijk even naar het schema in de handleiding (pinnen 4 en 6).
Afhankelijk van hoe je de led aansluit (aan massa of aan 5 volt) is een single flashing pin 'aan' en knipperend of 'uit' en knipperend.
Je hebt dus één single steady pin nodig (rood) en drie single flashing pinnen. (geel, groen en cijferbak) op 4 verschillende DCC adressen.
Opgelost?

Hoe je vervolgens de 8 genoemde situaties aanstuurt vanuit bv koploper (ik gebruik Traincontroller) is een ander probleem.

Succes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: Rieks op 05 februari 2016, 22:40:18
Hoi Nico,

nee je hebt twee pinnen nodig die zowel steady als single flashing zijn.
Bvb:
001  rood
010  geel
011  groen
100  geel knipper
101  geel knipper plus cijfer
110 groen knipper
111 groen knipper plus cijfer
Cijfer kan gewoon een enkele led zijn zodat je bvb een vaste snelheids beperking aangeeft.
Je hebt dus drie wissel adressen nodig en dan kan recht 0 zijn en afb. 1.
Zo heb ik het net gedaan.
Ik heb net in koploper een testbaantje gemaakt waarin het met steady pinnen werkt dus rood geel en groen in demomode.
Morgen ga ik dat even op mijn baan proberen .


Mvg Rieks.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder voor iedereen.
Bericht door: NTeering op 06 februari 2016, 01:05:10
@Rieks
Citaat
nee je hebt twee pinnen nodig die zowel steady als single flashing zijn.
Citaat
Rood
Geel
Geel met knipperend cijfer
Geel met vast cijfer
Geel knipper
Groen
Groen knipper
Groen knipper met cijfer
Nu begrijp ik het niet meer. Een pin is of steady of flashing, maar niet allebei. ???
En moet het cijfer nu wel of niet kunnen knipperen?
Ik ben even de weg kwijt. Waarschijnlijk verkeerde afslag bij geel knipperlicht ;D

Groetjes,
Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele DCC decoder met Arduino voor iedere DCC rijder
Bericht door: Rieks op 06 februari 2016, 15:51:34
Nico je hebt voor wat betreft jouw oplossing gelijk.
In jouw decoder zowel de mardec als de dummydecoder kan een pin alleen maar hoog of laag zijn.
In het nederlandse seinstelsel bestaat er geel continue en geel knipper.
Dat is dezelfde lamp\led, die beide kan.
En het cijfer kan zowel knipperen als continue aan zijn.
Kijk maar eens hier (http://marcrpieters.nl/) voorde nederlandse seinbeelden.
En dan even naar seinen.

Mvg Rieks


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 06 februari 2016, 21:10:46
Nico,
ik heb de mardec werkend als decoder voor een standaard drielichtsein in koploper..


DE mardec kan eenvoudig gebruit worden als seindecoder in koploper helaas niet met
alle nederlandse seinbeelden maar wel als als decoder voor een drielicht sein.

Dit werkt als volt.
Configureer de pinnen als steady on/off.
pin 3 adress 101 pin4 adress 104 pin5 adress 105.

In koploper gaan we nu het sein “standaard driestandensein anpassen van 2 bits naar driebits.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel1_1.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel1_1.png)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel2_2.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel2_2.png)


Als dat gedaan is gaan we naar onderhouden baan en gaan we het sein daar configureren in seineigenschappen uitgebreid.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel3.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel3.png)
De adressen worden ingegeven zoals in de decoder geconfigureerd met uitzondering van de roco systemen (multimaus  z21 en Z21)
Als een van deze als digitaal systeem gebruikt word dan geven we de adressen 4 hoger in.
101 word dan 105  102 wordt 106 en 103 wordt 107.
Vergeet niet de juiste volgorde aan te passen omdat anders bijvoorbeeld het sein rood wordt terwijl het groene nog brand.

Mvg Rieks

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 februari 2016, 23:13:13
Hallo Rieks,

Mooi dat je het zo voor elkaar gekregen hebt. De MARDEC is dus toch nuttig gebleken.
Had het beter gekund als je mijn oplossing met 4 adressen had gebruikt?

De schermafdrukken van Koploper lijken me zeer nuttig voor de vele andere Koploper gebruikers.
Aan mij als Traincontroller gebruiker is het niet besteed.

Gebruik je de MARDEC nu ook voor servo's en puntstukpolarisatie?

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Suchet op 07 februari 2016, 20:22:56
IK volg al enige tijd met belangstelling het draadje "DCC Servo decoder met Arduino voor dummy’s" en sinds kort ook dit draadje. Nu is mijn kennis van electronika nagenoeg nihil, maar de hier gegeven uitleg maakt dat ik toch zeer geïnteresseerd ben geraakt in de mogelijkheden van de bediening van Servo's met een Arduino.
Nu wil ik echter mijn wissels (ongeveer 6 stuks) niet digitaal via bijv. een Multimaus of een software programma maar gewoon via een paar simpele schakelaars gaan bedienen en ik vroeg mij af of dit dan ook makkelijk met een Arduino te realiseren is. En uiteraard met de vervolgvraag: hoe dan? Graag hor ik van de deskundigen hier of en wat er mogelijk is.

Rob
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 februari 2016, 21:23:36
Hallo Rob,

Dat is zeker wel mogelijk. Gewoon een kwestie van een programmaatje er voor schrijven.
Dat is juist de kracht van de Arduino. Je kunt er van alles mee. En in software kun je bijna alles maken.
Maar dan dus wel 'even' een programmaatje maken.
Het idee had ik al in m'n hoofd zitten. Ik denk dat daar veel belangstelling voor is; niet iedereen wil digitaal.
Maar ik heb heb geen idee wanneer ik daar aan toe kom.
Laat staan wanneer dat klaar is.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 07 februari 2016, 23:44:28
Ik meen dat de ADservo van Timo met drukknoppen te bedienen is. Even zoeken op het forum.

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 februari 2016, 23:17:08
Citaat
Als je adres 1 programmeert in de arduino dan aanspreken middels adres 5 op de multimuis.

Hallo Rieks,

Voor dit probleem is er wel een oplossing.
Daarvoor  is een kleine aanpassing in de MARDEC nodig.
Deze aangepaste versie  kun je hier (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDEC-MM.zip) downloaden.
Kopieer het bestand in de zipfile naar de map program files\arduino\MARDEC.
Maak eerst een kopie van de bestaande versie.
Gebruik de Arduino IDE om het te uploaden naar je Arduino.

Ik hoor graag of deze aanpassing het probleem oplost.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 09 februari 2016, 16:54:36
Beste Nico,

Dank je wel voor al jouw moeite om ons een goedkoop alternatief voor een uitgebreide decoder aan te bieden.
Het leek mij wel een aardig idee om voor deze Arduino decoder een shield te ontwerpen zodat we gelijk het dcc signaal aan te kunnen sluiten en, indien gewenst de spanning voor het board ook uit de dcc spanning te halen (wel of niet middels 2 jumpers x8 en x9).

Ik heb dit even in elkaar gerommeld:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/shield.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/shield.jpg)

lijkt het wat?

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 februari 2016, 17:49:29
Hallo Erwin,

Ook leuk bezig geweest zie ik. Op zich een prima initiatief.
Maar je bent niet de eerste die hier iets voor bedacht heeft:
Kijk hier even http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66940.msg3221616098.html#msg3221616098 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66940.msg3221616098.html#msg3221616098)
Alleen daar zit ook nog Loconet, Xpressnet en S88 op. Voor mij hoeft dat niet.

De prijs wordt ook sterk bepaald door de oppervlakte geloof ik.
En dan is het jammer dat er zo veel lege ruimte op zit.

De on board voeding hoeft voor mij niet persé; maakt het weer een beetje duurder. Ik wil zelf een vette 12V en 5V ringleiding gaan gebruiken gevoed vanuit een oude, omgebouwde, computervoeding.
En ik zou de voeding zeker niet uit het DCC signaal halen. Dat gaat ten koste van het beschikbaar vermogen voor de treinen.
Dan liever twee extra aansluitklemmen om 12 volt (dc) aan te sluiten. Middels een jumper mag je dan zelf beslissen of je die direct op de Vin zet of er eerst een 78xx tussen zet voor als je er zeg 15 volt ac op zet.

Wat me bij beide ontwerpen opvalt is dat er kennelijk wel een rij pinnen op zit om ze in de Arduino te steken, maar ontbreken er pinnen op het shield om de servo's weer aan te sluiten. Je moet dus op zo'n shield altijd  extra pinnen opnemen (male of female) die 1 op 1 verbonden zijn met de pinnen die je in de Arduino steekt. In een Arduino female pin kan òf een shield òf een servo/accessory.

Wat mij handiger lijkt is een veel kleiner printje waar alleen ruimte is voor het DCC circuit, en desgewenst een voeding, dat alleen maar in de pinnen van het Power blokje zit. Je hoeft dan alleen maar een extra 5V en Gnd pin op te nemen. Zit wellicht minder stevig, maar wel voldoende stevig denk ik; zeker als je het rijtje met 8 pinnen in het midden plaatst. Er is dan wel een kort draadje nodig naar pin 2; maar dat lijkt me niet zo'n probleem. Het grote voordeel is dat alle andere pinnen vrij blijven voor servo's en accessory's.

Een vraagje nog: kun je het schema hier ook nog posten?

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 09 februari 2016, 21:07:07

Hoi Nico,

Ik zal die aanpassing deze nog even testen

Mvg Rieks

Verstuurd vanaf mijn XT1068 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 10 februari 2016, 12:10:36
Hallo Nico,

Je hebt inderdaad gelijk dat het formaat van de pcb niet in verhouding staat tot de de hoeveelheid onderdelen die er op moet komen.
Dit komt doordat ik in eerste instantie schroefterminals voor de pinnen op de pcb wilde maken maar dat kwam niet echt lekker uit.
Mijn uitgangspunt is om bij ons op de club onder iedere module een decoder te schroeven en daar heb ik geen ringleiding voor handen dus pikken we de spanning uit de DCC, op een vaste baan thuis kan dat natuurlijk prima.
Ik heb jouw advies opgevolgd en het printje een stuk kleiner gemaakt (met een aansluiting om een draadje naar pin 2 aan te leggen).

eerst zoals gevraagd het schema:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_schema.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_schema.png)

de pcb:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board.png)

schiet er op wat je wilt maar bedenk dat ik geen electronica achtergrond heb en ook maar wat "aanpruts".

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 februari 2016, 14:26:19
Hallo Erwin,

Dat ziet er al een stuk beter uit (y)
Als je op de club er voor kiest om de voeding uit het DCC signaal te halen is dat natuurlijk prima, maar het is niet de eerste keus.
Maar waar haal de voeding vandaan als je X8 en X9 niet doorverbindt? Je bent dan verplicht om de power jack te gebruiken.
Daar is op zich niks mis mee; het is zelfs de aanbevolen methode.
Het geheel is veel flexiber te maken door de hieronder aangegeven toevoegingen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino.jpg)

X8 en X9 worden nu twee-standen jumpers. Als je 1 en 2 verbindt gebruik je de DCC voeding.
Als je 1 en 3 verbindt kun je een externe voeding gebruiken (12-20 Volt ac of dc)
X3 is een schroefaansluiting voor 7-12 V dc.
X7 is ook een twee-standen jumper. Als je 1 en 3 verbindt gebruik je de interne voeding (van DCC of extern)
Als je 1 en 2 verbindt gebruik je de externe dc voeding en kun je de voedingscomponenten weglaten.

Je bent nu heel flexibel en je kunt het aansluiten zoals je wilt.
Lijkt het je wat?
De extra schroefaansluiting en jumper kun je wellicht aan de rechterkant van SV1 plaatsen.
Let er ook op dat de Vin pin dicht bij de rand van de print zit. Anders kan het gebeuren dat het printje nog net boven A0 hangt.

Wat zijn trouwens de fysieke maten van het huidige ontwerp?

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 11 februari 2016, 13:24:05
Hallo Nico,

Ben blij dat je er al positiever tegenaan kijkt.

Ik heb het schema even aangepast zodat er een 7-12V aansluiting bij komt:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_schema_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_schema_2.jpg)

en dan komt dit board er uit:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board_2.jpg)

lijkt zo heel goot maar is maar 3 x 4cm

Bij het maken van het board heb ik er even een uno template meegenomen voor de afmetingen en voor zover ik kan zien is A0 prima berijkbaar.

gr. erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 februari 2016, 15:27:44
Hallo Erwin,

Alweer een stap verder.
Blij dat je mijn suggesties gedeeltelijk hebt overgenomen.
Jammer dat je mijn suggestie voor externe ac voeding (X8 en X9) niet hebt meegenomen.
Jumper X2 is overbodig. Je kunt de massa gewoon doorverbinden

Je hebt nu 4 jumpers en twee stel schroefklemmen (een voor DCC-input) en een voor externe voeding)
Met dezelfde 4 jumpers en schroefklemmen kun je mijn andere suggestie alsnog toevoegen:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino2.jpg)

Je kunt nu de volgende 3 situaties realiseren:
1) Voeding vanuit DCC:
    J1, J2 en J4 op stand B
    J3 niet nodig
    geen externe voeding

2) Voeding met externe wisselspanning
     J1, J2 en J3 op stand A
     J4 op stand B
     externe voeding 12-20 Volt wisselspanning op powerklemmen

3) Voeding met externe gelijkspanning
     J3 op stand B
     J4 op stand A
     externe voeding 7-12 Volt gelijkspanning op power 1
     GND op Power 2
     J1, J2 en de voedingscomponenten niet nodig.

Alle 4 jumpers zijn 2-standen jumpers. Dus drie pinnen naast elkaar en het jumperblokje over 2 van de drie pinnen.

Gaat dat lukken denk je?

Succes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 11 februari 2016, 16:13:31
Hoi Nico,

Ik denk dat ik 'm snap en ga ermee aan de slag (hoewel mij ergens het gevoel bekruipt dat jij deze pcb zelf in no-time in elkaar had gedraaid...  ;D)

gr. erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 februari 2016, 16:46:19
Nou nee.
Ik heb de pcb software wel in huis maar heb er helemaal geen kennis van. Jij wel zo te zien.
Op papier zou ik er wel uitkomen. Maar ja, daar kun je niet op solderen.
Ben benieuwd.
Voor alle zekerheid: die DCC 1 en 2 zijn uiteraard jouw X8-2 en X9-2.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 12 februari 2016, 10:44:39
poging #4

schema:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_schema_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_schema_3.jpg)

board:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board_3.jpg)

board is ietsje groter geworden 39.04 x 35.55 mm

laat maar horen wat jullie er van vinden, daarna eens kijken waar we ze kunnen laten maken (geen ervaring mee, tot nu toe altijd zelf eenzijdige boardjes ge-etst)

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 februari 2016, 13:41:26
Hallo Erwin,

Je zet er wel vaart achter!
Maar we zijn er nog niet helemaal.
Wellicht heb ik je in verwarring gebracht met mijn opmerking over de DCC aansluiting, maar JP1 en JP2 zijn uiteraard overbodig.
Staan ook niet op mijn schemaatje. Je kunt ze dus gewoon doorverbinden.
Ik heb je schema als volgt aangepast (met wat minder kruisende lijnen):

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino3.jpg)

Is het ook mogelijk om tekst en symbolen op de print te plaatsen?
Dat maakt de montage wat makkelijker.
Als voorbeeld hier de print van de ADservo van Timo.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/adservo_board_v1_1.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/adservo_board_v1_1.png)

@Iedereen,
Wie heeft er ervaring met het (in China ?) laten maken van printjes?
Laat maar weten.

Succes,
Nico


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: HIJ op 12 februari 2016, 14:03:20
Als je zoekt op "itead" op het forum kom je diverse draadjes tegen.
Bv deze http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66940.msg3221618076.html#msg3221618076

De site zelf https://www.itead.cc (https://www.itead.cc)

Zal vast wel iemand ervaring mee hebben / kunnen delen. Ikzelf niet, maar lees graag mee..!  ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 12 februari 2016, 14:20:21
Hallo Nico,

Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk dat jp1 en 2 overbodig zijn, ik zal ze nog even weghalen.
Ik gebruik Eagle en je kunt hierin zoveel tekst (maar volgens mij geen andere symbolen als die er nu op staan) toevoegen als je wilt maar er is niet zoveel ruimte op de pcb, waar denk je aan?

ga weer aan de slag.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 12 februari 2016, 14:34:14
@ TinTin, ik heb je een PB gestuurd ivm het printontwerp. Ik wil me er wel een keer over buigen, met de suggesties van Nico (ben alleen te lui om het .sch bestand zelf te tekenen ;D )

@De rest,

Ja ik heb ervaring met iTead, vandaag nog printjes besteld. Tot nu toe is alles perfect verlopen, alleen als je Registered Air Mail gebruikt, kan het 2-3 weken duren voordat het hier is. Met DHL is het sneller, maar moet je wel invoer betalen etc...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 12 februari 2016, 14:38:42
schema laat ik even zitten, hierbij aangepast board:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/arduino_board_4.jpg)

afmetingen nu 36.50 x 34,28 mm

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 12 februari 2016, 14:40:23
Maar het wordt dus geen Arduino shield?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 12 februari 2016, 14:50:21
@ Servé, ik heb je het schema toe gemaild
@jowi, niet een volledige omdat dit onnodig groot en daardoor duurder is, deze pcp druk je alleen in het power gedeelte.

gr. erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 februari 2016, 17:28:22
@Erwin,

Ik begrijp nu dat die tekst en symbolen op de print zelf staan.
Ik dacht dat wat er nu staat een soort commentaar was.
Dan zou ik willen voorstellen om de waardes van de componenten weg te laten en alleen de nummers er neer te zetten; dus bv R3 en C2 of J1.
In een bouwhandleiding komt toch een stuklijst.
Een beetje dus zoals op de print van Timo.

Bij de voedings aansluitingen zou ik nog een + en gnd zetten. Die gelijkspanning moet je wel correct aansluiten.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 12 februari 2016, 20:29:35
Ik heb dit in elkaar gefröbeld:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016_02_12_om_202809.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016_02_12_om_202809.png)

Is het wat? Ook qua teksten op de print etc.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 12 februari 2016, 21:42:42
Over zelf fröbelen gesproken.
De 12 en 5 V onttrekken uit een oude PC voeding en je kunt de Arduino en servo's van spanning voorzien.
Dat leek me wel wat en ik had nog een oude ATX 450W liggen.
Die dingen kunnen 3.3 V, 5 V en 12 V gestabiliseerd leveren. Ik pakte dat ding van de plank sloot een kabel aan en zette de schakelaar aan.
Er gebeurde niets en ook de ventilator ging niet draaien. Bovendien schrok ik van die bos draden en de vele stekkers die uit het kastje kwamen.
Welke moest ik nemen.
Ik ben aan het googelen gegaan en ik vond als dummy het volgende.
De grootste voedingsstekker met 12 pinnen (moederbordaansluiting) moet je pakken, want daar moet wat aan gebeuren. Wat normaal het moederbord doet moet je kortsluiten.
Een draad in de stekker is groen en daarnaast zit een zwarte draad. In de meeste voedingen vind je deze kleuren. Die twee moet je door knippen en de losse uiteinden met een kroonsteentje verbinden.
(Je kunt het even testen door een draad in de twee pin gaatjes te steken)
En zie de voeding werkt.
Dan de kleuren.
oranje is 3.3 V
rood is 5 V
geel is 12 V
zwart is GND
Neem een stekker waar 2x zwart, rood en geel aan zitten.
Je hebt dan je voedingsdraden voor Arduino en servo's. Ik heb het even gecontroleerd met de multimeter.
Dit ter lering en vermaak voor hen die het niet wisten en het scheelt een of twee voedingen kopen.
Nog niet duidelijk, kijk dan hier.
http://plaatj.es/lekker-knutselen-hoe-start-je-een-atx-voeding-zonder-aanuit-schakelaar/
http://www.instructables.com/id/How-to-power-up-an-ATX-Power-Supply-without-a-PC/

Frans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 februari 2016, 00:20:22
@Frans,

Ik heb zelf al twee maanden geleden al een oude computervoeduing omgebouwd..
Gewoon alle connectors afknippen en alles van dezelfde kleur bundelen.  Daarnaast is er geloof ik nog een groen(paars?) draadje waar altijd 5 v op staat als de stekker er in zit en een grijs(?) draadje waarmee je de voeding start door deze aan massa te leggen. Ben nu niet thuis dus kan het niet controleren. Ruud Boer heeft hierover ook het een en ander geschreven op z'n eigen website.geschreven.
Hiermee wil ik een ringleiding maken.

@Servé.
Dat is ook een mooie print. Mij maakt het niet zoveel uit, die van Erwin of van jou.
Aardig dat je er MARDEC op gezet hebt. Maar het kaartje is natuurlijk gesvhikt voor iedere sketch die een DCC signaal kan verwerken.
Wel een beetje sneu voor Erwin. Hij heeft er veel tijd in gesstoken denk ik.
Maar heb je enig idee wat zo'n kaartje zou moeten kosten?
En bij welke hoeveelheden wordt het interessant?
Welke bestanden moet je aanleveren?

Het punt is wellicht dat het kaartje misschien net zo duur wordt als de Arduino zelf; zeker als je ook de voeding wilt gebruiken. Het voordeel is natuurlijk dat iedereen dit in elkaar kan solderen en het meteen vast zit op je Arduino.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 13 februari 2016, 08:04:22
10 stuks: 10 dollar
20 stuks: 20 dollar
30 stuks: 30 dollar
Grotere getalen moet ik even opzoeken. Hierbij komt wel nog tussen de 5 en 10 dollar aan verzendkosten en dan duurt dat een week of 2 à 3 voordat ze hier zijn.
Als bestand moet je de Gerber-bestanden aanleveren, welke Eagle zelf kan genereren.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 13 februari 2016, 11:06:22
Heren,

Is er voor iedere Arduino een DCC signaal omzetter nodig of kan ik met eentje meerdere Arduino's aansluiten?

Groet,
Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 februari 2016, 11:38:52
De ingang van de Arduino is hoogohmig dus er loopt nauwelijks stroom. Dus 1 optocoupler kan meerdere ingangen aansturen. De afstand kan echter niet te groot worden maar dat merk je vanzelf. Wel even de massa (ground) van de Arduino's met elkaar verbinden.

Gr. Frits

ps. @Nico. In je schema heb je per abuis de tekst gnd en +5V omgedraaid. Het schema klopt wel maar de tekst niet en kan verwarrend zijn.

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 februari 2016, 17:25:16
@Servé
Voor 30 kaartjes ben je dus pakweg 40 euro kwijt. Dus zeg €1,30 per kaartje.
Dat vind ik een acceptabele prijs voor het gemak wat je er van hebt.

@Frits.
Je heb helemaal gelijk. Ik zal het aanpassen.Maar dat kan een paar dagen duren want ik ben nu niet thuis.
Maarre.. Wat is een hoognodige ingang. ??? ;D

@Iedereen

Wie heeft er interesse in dit DCC kaartje van Erwin of  Servé.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 februari 2016, 17:41:00
Beste Nico, dat is precies wat ik aan het zoeken was, kun je me eea mailen op Martin(a)rummens.nl

Verstuurd vanaf mijn LG-H340n met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 13 februari 2016, 18:03:49
Even nog een aanvulling voor de grotere getallen:

40 stuks: 38 dollar
50 stuks: 40 dollar
100 stuks: 51 dollar
150 stuks: 62 dollar
200 stuks: 72 dollar
250 stuks: 82 dollar

Bij 250 stuks zijn de verzendkosten 32 dollar, bij 50 stuks 9 dollar, de rest zit er tussen in.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 13 februari 2016, 18:15:39
@ Servé: netjes gedaan hoor!

@ Nico: niks sneu voor mij hoor, zie het als een voetbalteam, ik zette voor en Servé kopte hem in en samen hebben we gewonnen  (y)

doe mij er maar 5...

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 februari 2016, 18:23:08
@ Nico. Hoognodige ingang  :D  :D  is helaas de eigen wil van mijn foon. Aangepast in hoogohmig  ;D

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 februari 2016, 18:29:02
heb je inmiddels gevonden op de pc en ga eea downloaden
groet
Bentomiz!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 februari 2016, 19:59:20
@bentomiz

Wat was nu eigenlijk je probleem?
Je knipt en plakt de download links in een citaat en dan vraag je aan mij om het te mailen? ???
Maar gelukkig heb je het toch nog gevonden (y)

Hopeilijk voldoet de MARDEC aan je verwachtingen.

mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 14 februari 2016, 15:50:05
Voor diegene die liever dicht bij huis koopt:
http://www.bitsandparts.eu/showarticles/1/Home.html (http://www.bitsandparts.eu/showarticles/1/Home.html)
Hier van allerlei hebbedingetjes, heb er veel gekocht voor mijn robotica hobby
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?IC-6N137-DIP (http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?IC-6N137-DIP) VOTI zit in Amersfoort en verkoopt al jaren allerlei componenten enz. voor de hobbyist.Levert de 6N137 voor €1.09
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 14 februari 2016, 15:56:24
Ik zal vanavond eens bekijken wat de print kost incl alle componenten (uit China)  :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 14 februari 2016, 17:10:32
Ik heb vandaag MARDEC geïnstalleerd, liep allemaal voorspoedig!
Een servo aangesloten op pin 3 (is toch vierde pin , telling 0.1.enz?) met oranje draad.
Rode draad van servo aan +5V en de bruine draad aan de min.
Ik start mardec en geef de arduino nummer 1
Dan druk ik op P en kies voor pin 3 en die geef ik dcc adres 4 en ik vertel hem dat dit een servo is (keuze 2).
Dan kies ik T en verwacht dan dat de servo gaat bewegen, volgens terminalscherm  zou dat ook zo moeten zijn, schakelen tussen 105 en 75 graden.
Ik zie echter niks, en als ik +++++ of -------- druk, verandert de waarde op het scherm maar ik zie de servo niet bewegen (die bewoog alleen maar toen ik de voedings spanning er op zette.
Vervolgens hoor ik de servo wel iets brommen en wordt hij bloedheet.
Hum.....wat gaat hier mis?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 februari 2016, 18:43:28
Beste Henk

De nummering begint inderdaad bij nul. Staat ook zo op de Arduino.
Als ik je goed begrijp gebruik je de 5 Volt  van de Arduino om de servo van voeding te voorzien.
Dat lijkt me niet verstandig.
Zoals je eerder in dit draadje kunt lezen moet je de servo's en eventuele relais voeden vanuit een aparte 5V voeding.
Dat staat ook zo in het aansluitschema in de handleiding. De 5V voor de servo's is daarin ook niet verbonden met de 5V van de Arduino.
Ik neem wel aan dat je 5Volt servo's gebruikt.
Begin dus eerst om de servo van een eigen voeding te voorzien.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 14 februari 2016, 20:15:29
Beste Henk

De nummering begint inderdaad bij nul. Staat ook zo op de Arduino.
Als ik je goed begrijp gebruik je de 5 Volt  van de Arduino om de servo van voeding te voorzien.
Dat lijkt me niet verstandig.
Zoals je eerder in dit draadje kunt lezen moet je de servo's en eventuele relais voeden vanuit een aparte 5V voeding.
Dat staat ook zo in het aansluitschema in de handleiding. De 5V voor de servo's is daarin ook niet verbonden met de 5V van de Arduino.
Ik neem wel aan dat je 5Volt servo's gebruikt.
Begin dus eerst om de servo van een eigen voeding te voorzien.


Nico

Ik heb een servo aangesloten en die had ik al op een aparte 5V voeding!
Ik heb er zo'n TowerPro Micro Servo 9G op zitten, die moet als het goed is op 5V werken.
Het valt me op dat als ik een servo aansluit dat hij een stuk draait, daarna niet meer.
Wel brommen van de motor en heet worden.

update: een andere servo gemonteerd op pin5 en precies hetzelfde. De servo draait gelijk naar zijn eind blokkeringen wordt bloed heet!
Raar, de middelste rode draad is toch +5V en de bruine min?
Als ik alleen die aansluit, beweegt hij klein stukje.
Sluit ik dan de signaal ingang aan op de arduino, dan gaat hij gelijk naar eindstand staan brommen.
Op de arduino brand de groen led en de gele knippert(die het dichtste bij pinnen zit).
Ik heb het programma opnieuw geladen mbv arduino editor, maar zelfde resultaat.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 februari 2016, 21:03:34
Hallo Henk,

Ja, rood is 5V, bruin is massa en oranje stuursignaal.
Als ik het zo lees doe je alles goed.
Heb je de massa van de aparte voeding verbonden met de GND van de Arduino?
Dat is wel belangrijk.
Maar als je dat al gedaan had, zou ik zo gauw niet weten wat er aan de hand is.

Ik weet niet hoe handig je verder bent met de Arduino IDE maar zou je anders het volgende eens kunnen proberen.
Open de Arduino IDE.
Ga naar Bestand->Voorbeelden->Servo->Sweep.
Het 'sweep' programmaatje wordt nu geopend. Dit laat een servo continu heen en weer draaien tussen 0 en 180 graden
De servo moet op pin 9 zitten.
Verander niets maar druk meteen op de 'upload'-toets (zie ook handleiding).

Als dit ook niet goed gaat is er toch wat anders aan de hand en ligt het niet aan de MARDEC.
De testfunctie van de MARDEC doet in principe hetzelfde als dit programmaatje maar dan tussen de twee ingestelde hoeken en ook maar twee keer.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 14 februari 2016, 21:26:04
Hallo Henk,

Ja, rood is 5V, bruin is massa en oranje stuursignaal.
Als ik het zo lees doe je alles goed.
Heb je de massa van de aparte voeding verbonden met de GND van de Arduino?
Dat is wel belangrijk.
Maar als je dat al gedaan had, zou ik zo gauw niet weten wat er aan de hand is.

Ik weet niet hoe handig je verder bent met de Arduino IDE maar zou je anders het volgende eens kunnen proberen.
Open de Arduino IDE.
Ga naar Bestand->Voorbeelden->Servo->Sweep.
Het 'sweep' programmaatje wordt nu geopend. Dit laat een servo continu heen en weer draaien tussen 0 en 180 graden
De servo moet op pin 9 zitten.
Verander niets maar druk meteen op de 'upload'-toets (zie ook handleiding).

Als dit ook niet goed gaat is er toch wat anders aan de hand en ligt het niet aan de MARDEC.
De testfunctie van de MARDEC doet in principe hetzelfde als dit programmaatje maar dan tussen de twee ingestelde hoeken en ook maar twee keer.

Nico

Hallo Nico,

Ik weet het ook effe niet meer!
Ik heb ook nog een andere arduino gepakt, en daar de schets  sweep in geladen.
De editor geeft aan dat dit uploaden voltooit is.
Ik heb de gnd van de externe voeding ook nog aan de gnd van de arduino gelegd, maar er gebeurd precies hetzelfde.
Ga er van de week maar eens verder mee, misschien zie ik dan wat er fout gaat.
Update: heb nog even het voorbeeld programma blink in de arduino geladen, en de led gaat keurig blinken.
De arduino lijkt dus oke!
Vervolgens weer sweep er op, en andere servo, en verrek het werkt!
Ik denk dat ik wat servo's heb die defect zijn! MARDEC draait nu ook op de andere arduino!

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 februari 2016, 21:42:05
Toch nog gelukt!  :)
Eind goed al goed (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 15 februari 2016, 14:58:54
Heb er nog even flink mee gespeeld, en ik moet zeggen dat ik dit zeer bruikbaar vind!
Niet alleen voor de servo aansturing, maar ook om verlichting of wat dan ook ergens op de baan te schakelen.
Mooi stukje werk van jou Nico! (y)
Ga vandaag wat opto's bestellen om de dcc aansturing uit te testen.

bdw. misschien wel goed te vermelden in de handleiding dat als je de servo's extern voeding geeft, de gnd van arduino en externe voeding verbonden moeten zijn! Anders doet hij het ook echt niet, en schiet tegen mechanisch eind aan!

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 15 februari 2016, 16:42:00
Hoi Nico,

Ik zal die aanpassing deze nog even testen

Beloofd is beloofd.
Ik heb net even de MM versie in een arduino geladen en voorwaar je kunt dan gewoon de ingegeven adressen invoeren in de MM.
Dit geld ook voor z/Z21. Die heeft dezelfde roco afwijking.
Blijft natuurlijk wel zo dat je nu twee versies moet onderhouden.


Mvg Rieks
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 februari 2016, 17:38:42
@Henk,
Ja ik zal dat opnemen en in het aansluitschema vermelden. Wel zo duidelijk.


@Rieks,
Mooi dat het werkt.
Twee versies onderhouden? Nou liever niet.
Ik kan wel bij de eerste opstart vragen of je de MM of z/Z21 gebruikt en dan het adres aanpassen.

-------------------------------------------------

Hebben jullie eventueel ook interesse in het kaartje van Servé of Erwin?


Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 15 februari 2016, 19:55:37
Hallo Nico,

die opstartvraag zou prachtig zijn dan is dat probleem uit de wereld.
Niet iedereen denkt eraan (ik was er zelf ook al weer ingetrapt).
Voor wat betreft de printjes ik bestel een paar universele schroefconnectorprinten eventueel met servoconnector.
Voor de power heb ik een oude voeding die 5 12 -12 en 24 volt kan leveren.

Mvg Rieks
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 15 februari 2016, 19:59:22
Hallo Nico,

Citaat
Hebben jullie eventueel ook interesse in het kaartje van Servé of Erwin?

Ik wil wel 2 kale printen kopen.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 16 februari 2016, 10:25:39
Hebben jullie eventueel ook interesse in het kaartje van Servé of Erwin?


Nico
Op dit moment nog niet, moet er zelf nog even over nadenken hoe ik het een en ander ga plaatsen op de baan. Ik zelf vind het namelijk handiger om de decoders aan de buitenzijde van mijn baan te monteren zodat ik er zicht op heb(is moduul actief enz).Hier een filmpje van mijn baan tot op heden https://youtu.be/ZbxsafN5cjA (https://youtu.be/ZbxsafN5cjA) Dat zou in dit geval betekenen dat ik er eerder voor zou kiezen een shield te maken wat alle aansluitingen richting een centraal onder de baan gemonteerde verdeelprint brengt. Ik wil julie ook nog wijzen op een mooi open source software pakket met de naam Fritzing http://fritzing.org/home/ (http://fritzing.org/home/). Hiermee kun je niet alleen mooie optische plaatjes maken van de arduino met aansluitingen, maar ook pcb ontwerpen maken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Suchet op 16 februari 2016, 11:53:52
Ik heb ook wel belangstelling voor twee plaatjes, bij voorkeur inclusief de benodigde (chinese) onderdelen.

Rob
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 februari 2016, 11:55:25
Hallo Henk,

Je bent al aardig op weg met je baan. Door al dat Arduino geprogrammeer bestaat mijn baan alleen nog maar in Anyrail.
Afgezien van het testbaantje dan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=63567.0 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=63567.0)

Alles aansluiten via een centraal verdeelpunt levert natuurlijk wel veel langere kabels op naar de servo's.
Kan misschien een probleem worden.

Fritzing kennen we wel, maar ik ben er (nog) niet erg handig in.

En over het jitteren vond ik nog deze tip:

Citaat
Jitteren tegen gaan kan ook door simpel een weerstand van 4k7 op te nemen tussen de signaal draad en de +. Een smd weerstand kan vaak precies tussen de pennen van de connector.

Groet,

Gerard van der Sel.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 februari 2016, 16:21:00
Bij deze het correcte plaatje zoals beloofd:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino3_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCArduino3_1.jpg)
mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 20 februari 2016, 19:11:54
Ik heb hem aan de gang mbv dcc!
Ik heb alleen pin 3 nog maar geconfigureerd als servo, maar ik kan nu op mijn centrale de servo aansturen  :)
Nu de komende weken nog wat verder experimenteren, heb al wat goedkope arduino's bij besteld bij mijn Chinese vrienden ;D

Zie een kort filmpje van mijn vorderingen op : https://youtu.be/Vzcaj-Et1vk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 februari 2016, 19:23:06
Hallo Henk,

Dat is hartstikke mooi! (y)

Nico
Titel: Re: MARDEC II, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 februari 2016, 13:34:47
De MARDEC is weer verbeterd!
Met een hoop gepuzzel om binnen de maximale programmagrootte van 32.256 bytes te blijven is er nu de MARDEC II.

Hierin zijn een paar bugs opgelost en nieuwe mogelijkheden toegevoegd.
Het volgende is nieuw:

 • Drie extra accessory-opties:
   1) Flikkerlicht optie. Hiermee kan bv vuur of een laslicht worden gesimuleerd. De minimale en maximale lichtsterkte zijn uiteraard instelbaar.
   2) Random on/off. Hiermee kan bv het willekeurig aan en uit gaan van binnenverlichting worden geregeld. De minimale en maximale aan en uit tijden zijn instelbaar tussen 2 en 500 seconden.
   3) Disco lights. Hierbij gaat een aangesloten led een willekeurige, korte tijd (20-500 milliseconden) aan en uit. Ook hier zijn de tijden weer instelbaar.

• Terug naar configuratiestand middels reset knop op Arduino indien het DCC circuit het (nog) niet doet.
• Mogelijkheid tot correctie van de adres offset bij Roco centrales (MM, z/Z21)

Daarnaast zijn er de volgende wijzigingen:
• Er hoeft geen pin meer gekozen te worden voor de puntstukpolarisatie. Deze wordt automatisch toegewezen als je kiest voor puntstukpolarisatie.
• Ook bij de accessory's waarbij twee pinnen nodig zijn wordt deze 'buddy'-pin automatisch toegekend.

De nieuwe downloads:

Handleiding MARDEC II decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
MARDEC Installatie handleiding (volledig) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie%20MARDEC.pdf)
----------------------------
MARDEC II software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/How%20to%20install.pdf)
----------------------------
Alleen CH340 drivers (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt. Ze worden ook mee geïnstalleerd bij de volledige en update installatie.

De MARDEC II is geheel compatibel met de vorige versie. Je hoeft dus niet eerst te resetten en alles opnieuw te configureren.

Succes,
Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 24 februari 2016, 14:26:27
Hola Nico, tegen het einde van het jaar hoop ik zover te zijn met de digitalisering te kunnen beginnen,en was blij verrast jouw Arduino mogelijkheden te hebben ontdekt want daar was ik naar op zoek.
Zelf ben ik een onbenul opelectronica maar dacht het te kunnen redden met het leren van de " arduino taal" , heb ook ng maar weinig idee wat ik nodig heb allemaal.
Had al wel n arduino beginnersset gekocht en wat geleerd. Ben n marklin jongen die voor het eerst in 55 jaar zijn baantje kan uitleggen omdat ik nu de ruimte heb.
werk metde oude m rails en reageer omdat ik nu zie hoe jij je programma uptodate houdt en uitbreid.
Ik wileven laten weten dat ik dat heelerg mooi vindt en over n tijdje met waarschijnlijk heel veel "domme" vragen zal komen
Groet vanuit Arenas
Martin Rummens
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 27 februari 2016, 16:33:15
Hallo Nico,

Ik heb de update gedownload en uitgepakt in de arduino directorie.
Vervolgens installmardec.cmd uitgevoerd, en na dat ik de compoort heb aangegeven start de installatie.
Ik krijg dan een foutmelding dat er in ieder geval een schetsbestand moet opgeven.
Daarna wordt installatie afgebroken met een foutmelding.
Enig idee wat hier fout gaat?

gr
Henk

ps de schets staat wel in de editor, en heb ik daarvandaan geïnstalleerd.De configurator geeft echter foutmelding dat hij com 8 waar de arduino aan zit niet kan openen
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 februari 2016, 17:37:00
Hallo Henk,

Voor alleen de sketch-update was het op zich voldoende om alleen de nieuwe MARDEC.ino te openen in de editor en te uploaden.
De drivers werkten immers al.
Met de installMARDEC.cmd gaat het uiteraard ook, maar dan moet je wel  exact de handleiding volgen (HowToInstall.pdf)
Alle bestanden worden dan vervangen en je krijgt dan dus ook de nieuwe handleiding geïnstalleerd.

Maar ik begrijp dat je de upload nu inderdaad vanuit de editor gedaan hebt.
Als putty.exe (de configurator) de com-poort niet kan openen kan dat twee oorzaken hebben:
1) De com poort is niet de juiste. Dat kun je eventueel aanpassen in de putty settings
Kontroleer ook de com-poort in de Windows configuratie
2) de com poort is 'bezet' door de Arduino IDE of iets anders. Maar dat is eigenlijk alleen tijdens het uploaden.

Kijk ook eens in de handleiding: Overige zaken -> problemen.

Succes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 27 februari 2016, 18:00:50
Hallo Nico,

Ik heb dit alles nogmaals gecontroleerd, pc opnieuw opgestart enz.
Zoals ik al schreef ging de installatie niet volgens de manier die jij beschrijft(ik kreeg foutmeldingen rondom schets).
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/mardec_fout.png)
Ondanks dat stond de schets wel actief in de editor, dus ik heb hem vanuit daar maar geupload,
Volgens windows apparaatbeheer zit de arduino op com 8, en zo staat hij ook in de editor.
Ik sluit de editor af, en start putty via de configurator, en krijg dan dus deze melding (http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/putty_1.png).
Heb ook de instellingen van Putty nog gecontroleerd, maar die staat toch echt ook op com 8
Kortom, schets is goed geinstalleerd in arduino software, de handleiding klopt, en er is een nieuw item mardec administratie geinstalleerd, het gaat echter fout als putty aan de beurt is!
update:
Ik heb alles gedeinstalleerd en weer een volledige installatie van mardec 2 gedaan, nu werkt alles!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 februari 2016, 22:15:33
Hallo Henk,

Tsja, het zal wel onduidelijk blijven wat er fout ging. Die foutmelding komt vanuit de Arduino IDE, ik heb'm nog nooit gezien.
Had je soms de IDE open op het moment van de update? Dat kan het wellicht verklaren.

Ik heb het zo juist nog even getest. Eerst de Mardec I geïnstalleerd en daar overheen de Mardec II volgens de handleiding.
Ging perfect.

Maar goed, alles deïnstalleren en opnieuw beginnen heeft dus geholpen. Ook maar een paar minuten werk.

Succes verder

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 05 maart 2016, 19:02:34
Zijn er mensen die de mardec werkend hebben met de nieuwe centrale van digikeijs de DR5000?
Op dit moment kan ik namelijk alleen werken met mijn oude IB basic centrale, dan functioneert alles naar behoren.
Koppel ik de DR5000 aan, dan functioneert mijn hele baan, alleen de mardec reageert niet op het dcc signaal
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 05 maart 2016, 19:35:54
Eigenlijk kan er in de vorm van het DCC signaal niets mis gaan. De Mardec maakt (volgens mij) gebruik van de DCC decoder library. Deze kan enige fluctuaties in de pulsvorm prima aan. Het enige dat ik kan bedenken is dat de uitgangsspanning van de DR5000 iets lager is waardoor de optocoupler niet goed werkt. De voorschakelweerstand van de optocoupler iets verkleinen zou dat probleem kunnen oplossen. Maar het blijft moeilijk om op afstand de oorzaak te duiden. Heb je de mogelijkheid om pulsen te meten? Bijvoorbeeld met een scoop of een logicanalyser? Je kan eventueel op de uitgang van de optocoupler meten met een universeelmeter in het DCV bereik. Zonder DCC zal je hier (vermoedelijk) 5V meten. Met DCC zal je daar een lagere spanning meten. Indien je dielagere spanning niet meet dan werktje optocoupler dus niet en kan je proberen de weerstand te verkleinen.

Succes,
Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 05 maart 2016, 19:53:23
Eigenlijk kan er in de vorm van het DCC signaal niets mis gaan. De Mardec maakt (volgens mij) gebruik van de DCC decoder library. Deze kan enige fluctuaties in de pulsvorm prima aan. Het enige dat ik kan bedenken is dat de uitgangsspanning van de DR5000 iets lager is waardoor de optocoupler niet goed werkt. De voorschakelweerstand van de optocoupler iets verkleinen zou dat probleem kunnen oplossen. Maar het blijft moeilijk om op afstand de oorzaak te duiden. Heb je de mogelijkheid om pulsen te meten? Bijvoorbeeld met een scoop of een logicanalyser? Je kan eventueel op de uitgang van de optocoupler meten met een universeelmeter in het DCV bereik. Zonder DCC zal je hier (vermoedelijk) 5V meten. Met DCC zal je daar een lagere spanning meten. Indien je dielagere spanning niet meet dan werktje optocoupler dus niet en kan je proberen de weerstand te verkleinen.

Succes,
Frits
Hallo Frits,

Ik heb een scoop en gemeten op pin 6  van de optocoupler, ik heb daar een mooi signaal.
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/scoop.png)
Ook heb ik het sniffer programma van Ruud de Boer in de arduino geladen
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/sniffer_2.png)
De DCC signalen komen dus wel degelijk aan in de arduino, maar er hij reageert nergens op.
Koppel ik de DR5000 af en hang mijn IB er aan, dan werkt alles.
Nu zie ik met dat sniffer programma met de IB dat er veel minder dcc code komt.
Je schakelt een wissel, en plop daar staat de regel in het terminalscherm.
Kies een loc, plof daar komt de loc enz.
Bij de DR5000 komen er veel meer regels tevoorschijn.
Ik heb Karst hierover bevraagd en die geeft aan:dat zijn de locs die gebruikt worden door de IR Controller ;) Die reserveert zijn adressen bij opstarten
Zou de library van de mardec hierin achterlopen?
Vreemd allemaal, ik had begin van de week de mardec nog draaiend op de DR5000 en heb nadien wel een firmware update voor de DR5000 gehad, maar volgens Karst is die niet van invloed.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 05 maart 2016, 19:57:35
Hallo Henk,

Je hebt inderdaad een keurig DCC signaal dus daar kan het niet aan liggen. Voor mij houdt het nu even op. Wellicht dat er andere forumleden een idee hebben.

ps. mooi metertje!

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 05 maart 2016, 21:09:25
Inderdaad :D , en ik zie ook een keurige RailCOm cut-out...

Zet RailCom cut-out generatie eens uit. Missschien kan je arduino firmware daar niet tegen ?? Of, draai de beide signaaldraden eens om ??


Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 05 maart 2016, 21:40:07
Inderdaad :D , en ik zie ook een keurige RailCOm cut-out...

Zet RailCom cut-out generatie eens uit. Missschien kan je arduino firmware daar niet tegen ?? Of, draai de beide signaaldraden eens om ??


Grtzz,

Karst
Dit alles uitgevoerd, helaas geen resultaat.
Wederom sniffer sketch geladen en je ziet keurig de dcc boodschappen doorkomen (dus arduino kan ze lezen!)
Mardec sketch geladen en  pin 3 als dcc adres 400  en knipperled (optie 3)geconfigureerd en getest (op pin 3 aangesloten led gaat volgens configuratie knipperen).
In bedrijfsmodus omgeschakeld, en ik kan adres 400 schakelen wat ik wil op de centrale, er gebeurt niks!
Schakel ik bijvoorbeeld adres 1 t/m 4 waar servo's op zitten via DR4024 dan werken die prima, en laat ik een lok op adres 20 rijden gaat ook prima.
Wil ik weer naar configuratiemodus van de mardec door loc adres 1000 dan gebeurt er helaas weer niks.
Dus op de een of andere manier bijt de dcc code van de DR5000 de dcc library in de arduino denk ik dan (niet gehinderd door echte kennis in deze materie  ;D )
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 06 maart 2016, 08:46:35
Misschien kun je de "marge" van de "0 en 1 detectie" iets versoepelen? Dit was ook het probleem waardoor de OC32 niet met de DR5000 werkte.

Btw: Afgelopen weken waren erg druk, ik ga komende week werken aan een nieuw printontwerp.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 06 maart 2016, 09:22:32
De mardec2 heeft de MM adres offset optie erbij gekregen. Dat is een adres offset van 4. Kijk eens hoe je de mm offset kunt uitzetten of probeer het eens door de accesoire  adres te schakelen door met adres met 4 te verhogen.

Mvg spock

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 maart 2016, 10:57:22
Volgens mij kan ik de situatie als volgt samenvatten:

- De DR5000 heeft bij Henk gewerkt met de MARDEC 1, maar na een firmware update van niet meer. Maar dat heeft er volgens Karst niets mee te maken.
- De sniffer tool werkt wel met de DR5000. Het kan dus niet liggen aan de Mynabay library of de Arduino lijkt me dan.
- Iedere andere centrale, voor zover nu bekend, werkt goed samen met de Mardec.
Zelf weet ik ook weinig van de interne werking van de DCC_Decoder library. Ik weet dus ook niet of daar nog wat te tunen valt en zo ja hoe dan.
Wie weet dat wel?

@Servé
Welke 'marge' bedoel je precies? Iets in de DR5000 of in de Mardec?
De print zien we wel verschijnen.

@Spock
Henk gebruikt die optie niet, want hij heeft geen MM en dus past de MARDEC geen offset correctie toe.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 06 maart 2016, 14:00:41
Hallo Nico,

Ik heb vorig jaar een wisseldecoder sketch geschrevenobv de DCC-decoder en onlangs de DCC-decoder library gebruikt als basis voor het decoderen van een specifiek ir signaal.

Vwb het tunen van de Dcc-library zijn eigenlijk alleen de volgende waarden van toepassing:

#define    kONE_Min         40
#define    kONE_Max         80

#define    kZERO_Min        90
#define    kZERO_Max        140

Hiermee bepaal je wat de minimum en maximum tijden zijn van de pulslengte van een 1 en een 0. Dit vermoed dat hier niet veel te halen is.

Mijn ervaringen is dat er wel eens een commando niet gezien wordt door de DCC library. . Meestal wordt dit opgevangen omdat de centrale een accessoire commando meermaals uitzend en dan mag er wel een wegvallen. Ik kon dit met een testprogramma aantonen. Ik gebruik een Ecos2 centrale.

Ik kon de betrouwbaarheid vergroten door in de loop() meermaals de functie DCC.loop(); aan te roepen. Vooral na het aanroepen van een functie die wel eens langer kan duren.

loop()
{
DCC.loop();
if (dccontvangen != 0) {
    //  zet de wissel code
     DCC.loop();
}
servoControl.update();  //update all servo's
DCC.loop();

// doe nog wat andere dingen

}

Ik ben niet in het bezit van een DR5000, maar ik denk dat Karst wel kan vertellen hoevaak een accessoire commando wordt uitgezonden.

mvg spock

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 06 maart 2016, 14:26:43
Hoi,

Dat kun je instellen bij de "Track Out | DCC-Properties | Advanced | Turnout Repeat"

Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 maart 2016, 14:51:11
Bedankt Spock voor deze informatie.
In de oude dummydecoder deed ik nog één DCC.loop voor alle servo's:

Vereenvoudigde code:
Void loop()
{
  DCC.loop();
  for each servo proces servo
}

In de MARDEC doe ik al een DCC.loop voor iedere servo/accessory

void loop()
{
   for each servo/accessory
  {
     DCC.loop();
     proces servo or accessory
  }
}

Er valt dus eigenlijk geen winst meer te behalen door DCC.loop vaker aan te roepen.Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 06 maart 2016, 15:30:59
@Nico,

Ik bedoel te marge in de MARDEC. Maar als hij wel met de versie I heeft gewerkt en niet met de II, zou dat geen probleem moeten zijn. Als ik van de week tijd heb, zal ik eens even een MARDEC II opbouwen en aan de pijnbank met de DR5000 hangen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 06 maart 2016, 17:25:40
Als ik van de week tijd heb, zal ik eens even een MARDEC II opbouwen en aan de pijnbank met de DR5000 hangen.
Ik ben heel benieuwd! Ik heb software versie 1.1.1. in de DR5000, het zou mooi zijn als jij een oudere versie hebt, en het eerst daarmee test!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 06 maart 2016, 17:27:50
Ik zou het niet weten, ik heb hem net terug van reparatie en heb hem nog niet opgestart.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 06 maart 2016, 18:29:44
Nog even een weetje.
Ik heb mijn eerste 12 servo's werkend onder de baan en het was als ik het goed heb nog een open vraag hoe lang de lengte van de signaaldraad tussen servo en arduino kan zijn zonder storing e.d.
Antwoord: minimaal 2 meter. Dat is bij mij de grootste lengte en het werkt.
Op de club ben ik dinsdagavond aan het stoeien geweest met de DR5000 en ik vind het een prachtige centrale. Dus ik dacht direct...die moet ik hebben ;D
Maar gelet op de vorige berichten wacht ik het even met spanning af.
Ik heb er niet zoveel verstand van om me een oordeel  aan te meten laat staan met oplossingen te komen.

Frans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 07 maart 2016, 10:29:22
Op de club ben ik dinsdagavond aan het stoeien geweest met de DR5000 en ik vind het een prachtige centrale. Dus ik dacht direct...die moet ik hebben ;D
Maar gelet op de vorige berichten wacht ik het even met spanning af.
Ik heb er niet zoveel verstand van om me een oordeel  aan te meten laat staan met oplossingen te komen.

Frans
Hallo Frans,

Ik zou hem gewoon lekker gaan bestellen! De Dr5000 is gewoon een prachtig product, ik ben er nog steeds erg blij mee! Maar je kunt niet verwachten dat een nieuw modern product gelijk met alle door diverse makers geproduceerde randapparatuur werkt. Vraag maar aan Bill Gates, die heeft daar ook last van  ::) Het is ook nog helemaal niet duidelijk waar (aan welke kant!) het probleem(pje) precies zit. Daarom ben ik ook benieuwd of mijn ervaringen door andere DR5000 gebruikers gedeeld worden. Maar door kennis en ervaring en enthousiasme met elkaar te delen, gaat ook dit uiteindelijk gewoon werken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 07 maart 2016, 10:38:12
(y) prima instelling Henk !

Het gaat vast allemaal werken ;)


Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 07 maart 2016, 18:14:24
Mmmm........... breng me aan het wankelen. Ik ben nog 15 wissels boven op die 12 die al werken aan het maken en de DR5000 moet goed samen werken met de Arduino.
Zonder gein, dat ding komt er maar ik moet toch noodgedwongen de oplossingen afwachten, want ze zijn uitverkocht.
Ook ik ben er van overtuigd dat het gaat werken Karst.
 

Frans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 07 maart 2016, 20:31:36
Op het eerste gezicht krijg ik inderdaad de MARDEC niet werkend met de DR5000.

Zou iemand dat DCC-snifferprogramma (.zip of .ino) van Ruud de Boer even willen plaatsen? (Of mailen, zie profiel voor e-mail) De downloadlink (deze) (https://app.box.com/s/yvqfy1hk7kx02t34m2hk79uzpd7pky63) wil bij mij helaas niet werken...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 07 maart 2016, 21:58:25
Op het eerste gezicht krijg ik inderdaad de MARDEC niet werkend met de DR5000.

Zou iemand dat DCC-snifferprogramma (.zip of .ino) van Ruud de Boer even willen plaatsen? (Of mailen, zie profiel voor e-mail) De downloadlink (deze) (https://app.box.com/s/yvqfy1hk7kx02t34m2hk79uzpd7pky63) wil bij mij helaas niet werken...
welke software versie heb jij in de DR5000 Serve?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 07 maart 2016, 22:18:19
V1.1.1

Net even de DCC_sniffer erin geladen, welke inderdaad perfect werkt. Helaas heb ik de MARDEC nog niet werkend gekregen. Ik zal proberen morgen wat dieper in de code te graven.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 maart 2016, 00:32:53
@Servé

1) Ruud heeft kennelijk nog steeds downloadproblemen, maar je hebt het kennelijk toch gevonden.
2) Die sniffer doet bij mij dus helemaal niks noppes nada. ???  Geen idee waarom. Maar m'n servo's draaien wel ;D
3) V1.1.1 is geloof ik ook de versie Henk. Die doet het dus niet met de MARDEC.
    Heb je nog een andere centrale om mee te testen?

@Karst
Dat stukje code komt bijna letterlijk uit het voorbeeld van Mynabay.

void BasicAccDecoderPacket_Handler(int address, boolean activate, byte data)
{
        // Convert NMRA packet address format to human address
    address -= 1;
    address *= 4;
    address += 1;
    address += (data & 0x06) >> 1;
   
    boolean enable = (data & 0x01) ? 1 : 0;
   
    for(int i=0; i<(int)(sizeof(gAddresses)/sizeof(gAddresses[0])); i++)
    {
        if( address == gAddresses[i].address )
        {
            Serial.print("Basic addr: ");
            Serial.print(address,DEC);
            Serial.print("   activate: ");
            Serial.println(enable,DEC);
           
            if( enable )
            {
                gAddresses[i].output = 1;
                gAddresses[i].onMilli = millis();
                gAddresses[i].offMilli = 0;
            }else{
                gAddresses[i].output = 0;
                gAddresses[i].onMilli = 0;
                gAddresses[i].offMilli = millis();
            }
        }
    }
   
}

Ik heb er de originele  output aan toegevoegd.

Resultaat met twee servo's op adres 4 en 5.

MARDEC II, the Multifunctional ARduino dcc DECoder
USB version 2.0

Normal mode of MARDEC #1
For configuration mode use address 8
For saving all settings use address 7

Servo 0 on pin 3 and address 4 set to 105 degrees
Servo 0 on pin 4 and address 5 set to 110 degrees
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 1
Reset now disabled (komt uit MARDEC)
Basic addr: 4   activate: 1
Basic addr: 4   activate: 1
Basic addr: 4   activate: 1
Basic addr: 4   activate: 1
Basic addr: 4   activate: 1
Servo 0 on pin 3 and address 4 set to 72 degrees
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 0
Basic addr: 5   activate: 1
Basic addr: 5   activate: 1
Basic addr: 5   activate: 1
Basic addr: 5   activate: 1
Basic addr: 5   activate: 1
Basic addr: 5   activate: 1
Servo 0 on pin 4 and address 5 set to 69 degrees
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Basic addr: 4   activate: 0
Servo 0 on pin 3 and address 4 set to 105 degrees

Zolang ik de toets van  m'n handregelaar (Daisy II) ingedrukt houdt wordt er output gegenereerd. Maar niet onbeperkt, na zo'n 60 regels stopt hij ermee.

@Henk,
Ik zal je dinsdag deze debug versie mailen. Dan kun je het ook proberen.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2016, 08:02:04
@Nico,

Ik heb nog een MultiMaus liggen, daar ga ik vanavond mee testen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 08 maart 2016, 08:09:19
Hoi,

Ik zou de logging als volgt wijzigen:

boolean enable = (data & 0x01) ? 1 : 0;
   
    for(int i=0; i<(int)(sizeof(gAddresses)/sizeof(gAddresses[0])); i++)
    {
        Serial.print("Basic addr: ");
        Serial.print(address,DEC);
        Serial.print("   activate: ");
        Serial.println(enable,DEC);

        if( address == gAddresses[i].address )
        {
            if( enable )
            {
                gAddresses[i].output = 1;
                gAddresses[i].onMilli = millis();
                gAddresses[i].offMilli = 0;
            }else{
                gAddresses[i].output = 0;
                gAddresses[i].onMilli = 0;
                gAddresses[i].offMilli = millis();
            }
        }
    }
   
}

Dan kun je zien welke adressen er binnen komen, en ben je niet afhankelijk van een adres match ;)

Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 maart 2016, 08:49:17
Die wijziging had ik later ook bedacht.
Heb Henk de gewijzigde versie gestuurd.
Bij mij zie ik dan alle adressen voorbij komen die ik indruk op de handregelaar.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2016, 16:22:47
Met de MultiMaus werkte het meteen goed.

Maar... Bij mij werkt de DR5000 nu wel met de MARDEC. Wat heb ik veranderd? Helemaal niks... Als eerste wilde ik de debug-regels van Karst toevoegen, maar dat ging niet zo 123. De sketch zit zo vol dat het programma-geheugen tot de nok toe vol zat. 1 serial-print was al te veel ;D Dus ergens anders wat ge-comment. Toen kon ik zien dat het DCC-dignaal inderdaad goed gedecodeerd wordt en dat de adressen goed waren. De uitgangen werkten echter niet. Vervolgens de originele MARDEC-code er weer in gezet, en toen werkte het opeens wel fatsoenlijk ???

Uiteindelijk de MultiMaus aan de DR5000 gehangen en daarmee getest. Op een gegeven moment had ik waarschijnlijk wat te vaak op knopjes gedrukt, want de MultiMaus reageerde niet meer en verscheen er "ERR 13" :-\
Even op de STOP en daarna op de GO knop drukken loste het op.

Sindsdien heeft het goed gewerkt, dus ik heb eigenlijk geen idee wat het geweest is...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 maart 2016, 17:03:32
Het moet niet gekker worden !

Inderdaad zit de Mardec tot de laatste byte vol. Wellicht heb je het verkeerde commented waardoor de uitgangen het eerst niet deden. Voor Henk heb ik gewoon wat helptekst commented, dat kan nooit kwaad.

Valt er naar jouw idee nog wat te tunen aan de Mynabay library?
/
// NMRA DCC Definitions
//
    // Microsecond 0 & 1 timings
#define    kONE_Min         52
#define    kONE_Max         64

#define    kZERO_Min        90
#define    kZERO_Max        10000

    // Minimum preamble length
#define    kPREAMBLE_MIN    10
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2016, 17:16:33
Ik heb 2x Serial.print() in het servo-deel ge-comment, dus het heeft geen invloed op het programma gehad.

Daar roep je wat! Daar heb ik gisteravond mee lopen spelen, helemaal vergeten :-\  Een snelle test leert het volgende:

#define    kONE_Max         64 --> Werkt NIET
#define    kONE_Max         80 --> Werkt WEL

Hier zouden we misschien Karst even lief aan moeten kijken wat de pulsbreedte van de "1" is. Morgen zal ik de DR5000 mee naar school nemen en even aan de scoop hangen, kan ik meten wat de pulsbreedte is.

Ik ga nog even verder testen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 maart 2016, 17:28:50
Ik heb Henk een library gestuurd met de aanpassing van Servé.
Gaat Henk nu ook :D worden of blijft het  :-X ?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2016, 17:29:28
Als "#define    kONE_Max" 68 of hoger is, werkt hij bij mij, lager werkt niet... Die 68 is buiten de range die volgens de NMRA gespecificeerd is. Mijn vermoeden gaat toch in de richting van het "te druk zijn" van de decoder, waardoor hij niet op tijd de flank kan detecteren.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 08 maart 2016, 17:36:06
Halelujah!!!
Tranen in de ogen, hij doet het!!!
Is de DR5000 nu MARDEC compatibel? (y) (y) (y) ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2016, 17:40:57
Andersom, de MARDEC is nu DR5000 compatibel :D

Het werkt ja, maar het is niet "netjes". Ik wil de komende dagen toch nog wat tests uitvoeren om te achterhalen waarom de MARDEC buiten de NMRA-specificaties werkt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 08 maart 2016, 17:44:12
Andersom, de MARDEC is nu DR5000 compatibel :D

Het werkt ja, maar het is niet "netjes". Ik wil de komende dagen toch nog wat tests uitvoeren om te achterhalen waarom de MARDEC buiten de NMRA-specificaties werkt.

Karst had nogal wat wantrouwen richting de library die in de MARDEC gebruikt wordt, en stelde een andere voor. Ik begrijp echter van Nico dat dit niet ze makkelijk effe om te gooien is in de source? Komt de stabiliteit wellicht wel ten goede, en dat is toch wel belangrijk lijkt me!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 maart 2016, 17:59:33
Mooi dat het nu ook voor Henk weer werkt.  (y) (y)
Ik zal die aangepaste library in het package opnemen.

De NMRA library in de MARDEC stoppen is wellicht een betere oplossing.
Maar vooralsnog zie ik daar geen gat in. Anders kom ik nooit toe aan m'n eigen baan bouwen ;D

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 08 maart 2016, 18:58:50
Mannen...even Nederlands. Ik kan goed schaken, mijn huis schilderen, snel fietsen en een modeltreinbaan bouwen. Bovendien krijg ik 21 wissels met de arduino aan de praat.
Ik wil eigenlijk over stappen van de intellibox naar de DR5000.
Maar vanaf post 106 begrijp ik er geen (........) meer van.
Kan ik dat ding nu ongestraft kopen of niet. Als dat gedonder oplevert van ga ik gewoon door met mijn intelliboxje  :'(
Kreten als: NMRA library, Als "#define    kONE_Max" 68 of hoger is, Ik heb 2x Serial.print() in het servo-deel ge-comment, dus het heeft geen invloed op het programma gehad.
Dit is toch een forum voor Dummy modelspoorders....................................of niet.

Frans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2016, 19:00:56
Kort gezegd: Het werkt nu, ook met de DR5000 ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 08 maart 2016, 19:06:58
Mannen...even Nederlands. Ik kan goed schaken, mijn huis schilderen, snel fietsen en een modeltreinbaan bouwen. Bovendien krijg ik 21 wissels met de arduino aan de praat.
Ik wil eigenlijk over stappen van de intellibox naar de DR5000.
Maar vanaf post 106 begrijp ik er geen (........) meer van.
Kan ik dat ding nu ongestraft kopen of niet. Als dat gedonder oplevert van ga ik gewoon door met mijn intelliboxje  :'(
Kreten als: NMRA library, Als "#define    kONE_Max" 68 of hoger is, Ik heb 2x Serial.print() in het servo-deel ge-comment, dus het heeft geen invloed op het programma gehad.
Dit is toch een forum voor Dummy modelspoorders....................................of niet.

Frans

Haha Frans,

Je kunt met een gerust hart lekker zo'n DR5000 kopen!
En hij gaat gewoon werken met je servos die je net aan de gang hebt met je MARDEC.
Nico zal de aangepaste library mee verpakken in zijn pakket, dus jij hoeft je daar geen zorgen om te maken.
Er is goed werk verricht door Nico en Serve, en laten we vooral de prima ondersteuning van Karst namens Digikeijs niet vergeten!


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 08 maart 2016, 19:21:41
Dit is toch een forum voor Dummy modelspoorders....................................of niet.

Nee... :P  dwz niet uitsluitend ;)

@Serve,

Ben wel benieuwd wat jij echt meet als 1-tijd. Kan natuurlijk zijn dat mijn scoopje niet helemaal 100% is...


Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 maart 2016, 10:43:04
Zo, even de scoop aangezwengeld. Dit zijn de meetwaardes van een halve periode (linksonder):

Dit is een "0":

(http://i.imgur.com/N4BNjvJ.jpg) (http://i.imgur.com/N4BNjvJ.jpg)
(126 uS)


Dit is een "1":

(http://i.imgur.com/IEfStOZ.jpg) (http://i.imgur.com/IEfStOZ.jpg)
(61 uS)

Allemaal netjes binnen de NMRA specificaties. Het wordt dus toch graven in de MARDEC-code...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 maart 2016, 11:40:19
@Servé
Bedoel je te zeggen dat de waarde van 64 voor kONE_Max voldoende zou moeten zijn omdat je 61 uS gemeten hebt?
Dan is het eventueel graven in DCC_Decoder.cpp maar niet in de MARDEC.ino lijkt me.

Vraagje.
Als je waarde toch op 80 zet kan dat dan 'gevaar' voor de wat minder snelle centrales?
M'n DaisyII doet het overigens ook prima op die 80.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 09 maart 2016, 12:04:53
Citaat van: Servé
Dit is een "0":

(http://i.imgur.com/N4BNjvJ.jpg) (http://i.imgur.com/N4BNjvJ.jpg)
(126 uS)

Da's zoals verwacht.Citaat van: Servé
Dit is een "1":

Citaat van: Servé
(http://i.imgur.com/IEfStOZ.jpg) (http://i.imgur.com/IEfStOZ.jpg)
(61 uS)

Allemaal netjes binnen de NMRA specificaties. Het wordt dus toch graven in de MARDEC-code...

Hmm... dat zou beter 2uS minder kunnen zijn ;) :P Maar idd nog ruim binnen de specs.

Citaat van: NTeering
Bedoel je te zeggen dat de waarde van 64 voor kONE_Max voldoende zou moeten zijn omdat je 61 uS gemeten hebt?
Dan is het eventueel graven in DCC_Decoder.cpp maar niet in de MARDEC.ino lijkt me.

In principe correct Nico, maar het kan ook zijn dat DCC.Loop() niet voldoende vaak aangeroepen wordt. In tegenstelling tot de NMRA library, gaat DCC_Decoder voor het opbouwen van het packet er van uit dat DCC.Loop() dit doet ( 1 van mijn bezwaren ;) ) De NMRA library doet dit in de interrupt routines en levert het paketje pas af als het compleet is. Dan kun je dus wel complete pakketjes missen, maar geen individuele bits zoals bij DCC_Decoder.

Citaat van: NTeering
Vraagje.
Als je waarde toch op 80 zet kan dat dan 'gevaar' voor de wat minder snelle centrales?
M'n DaisyII doet het overigens ook prima op die 80.

Kan geen enkel kwaad. alles is zo goed als goed, zolang je maar binnen de helft van een minimaal 0 bit blijft. Door die waarde iets te verhogen, ben je meteen gewapend tegen DCC-sigalen die wat minder 'stijg- en daalsnelheid' hebben b.v. als gevolg van een grote belasting op de baan.

Citaat van: NmraDcc.cpp
//------------------------------------------------------------------------
// DCC Receive Routine
//
// Howto:    uses two interrupts: a rising edge in DCC polarity triggers INTx
//           in INTx handler, Timer0 CompareB with a delay of 80us is started.
//           On Timer0 CompareB Match the level of DCC is evaluated and
//           parsed.
//
// INTx triggers on falling edge, bit-sampling always based upon the just ELAPSED period.
//   and then restarts the time measurement
//
// ISR(TIMER0_COMPB_vect) only samples the current line status when match occurs.
// timing is based upon the well-defined 58us half-period-time
// of a DCC '1' bit, with a maximum 64us for a valid '1'.
// The '0' bit is NOT well defined.
//
//                           |<------116us----->|
//                           |<-58us->|
//
//           DCC 1: XXXXXXXXX__________XXXXXXXXXX__________XXXXXXXXXX_________
//                           ^-INTx
//                           |---64us--->|
//                                       ^Timer-INT: reads one
//
//           DCC 0: XXXXXXXXX____________________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________________
//                           ^-INTx
//                           |---------->|
//                                       ^Timer-INT: reads zero
//           
//------------------------------------------------------------------------

// The Timer0 prescaler is hard-coded in wiring.c
#define TIMER_PRESCALER 64

// for a 16MHz cpu: TIMER_PRESCALER * 1000000L / F_CPU = 4. Hence every 4us we receive a 'tick'
#define us2ticks(us) (us / (TIMER_PRESCALER * 1000000L / F_CPU))
#define DCC_BIT_SAMPLE_PERIOD us2ticks(64)

Dit is de manier hoe de NMRA library e.e.a. uitlegt. alleen...

void ExternalInterruptHandler(void)
{
  TIFR0  |= (1<<OCF0B); // Clear  Timer0 Compare Match B Flag
  OCR0B   =     TCNT0 + DCC_BIT_SAMPLE_PERIOD ; // reload compare register
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0B); // Enable Timer0 Compare Match B Interrupt

.... tijdens het afhandelen van de interrupt, loopt de hardware clock door. Dus moet de Sample Period bij die doorgelopen clock opgeteld worden. Dit ies iets dat de DCC_Decoder niet doet. Met andere woorden, de DCC_Decoder compenseert niet voor de 'latency' ( verwerkingstijd ) van de interrupt- en 'loop' routines. Daardoor is die kONE = 64 waarschijnlijk te kort ;) En... de resolutie van de Arduino micros() is 4uS. dus 1 tikje mis ( bij 61uS ) en je bent die 64 al voorbij. Dit lijkt te kloppen met Serve's observatie dat kONE = 68 wel werkt :)

Ik denk dat ik de '1-tijd' van de DR5000 naar 59 uS ga brengen, om in de toekomst deze soort van problemen te voorkomen :)

Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 09 maart 2016, 15:12:28
Goed om te zien dat de MARDEC steeds verder wordt verbeterd  (y)

Ik ben nog even terug gegaan naar mijn eerste insteek, een shield waarop alles aangesloten kan worden.
Omdat deze toch iets groter is dan alleen het voedingsgedeelte dacht ik dat de pcb-tjes een stuk duurder zouden zijn maar dat scheelt maar $0,50 per pcb.

hierbij wat ik er van gebakken heb:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MARDEC_shield.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MARDEC_shield.jpg)

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Karst Drenth op 09 maart 2016, 16:57:42
Hoi Erwin,

Voor een niet 'vonkentrekker' aardig gemaakt (y) Maar... besteed wat aandacht aan de dikte van de sporen. Vooral de sporen die de servo's van +5 en GND voorzien. Dat gaat met de dunne spoortjes die je nu hebt niet goed komen ;)

Verder heb je heel optimistisch 20V AC getekend.. dat levert 24 * 1.41 = 28V gelijkspanning op. Dan krijgt je 7809 het wel heel zwaar te verduren:

Bij een stroompje van 100mA moet je dan al 1.9 Watt aan warmte verstoken... ongekoeld wordt hij dan gloeiend heet !

Grtzz,

Karst
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 maart 2016, 18:02:09
@Karst
Die code is voor mij toch te veel 'hogeschool bitneu...'.
Maar ik begrijp wat je bedoelt te zeggen.
Als echter de gevonden oplossing (kONE_Max=80) voldoende is om de Mardec te kunnen gebruiken met de DR5000 zie ik nu geen aanleiding om me te verdiepen in het toepassen van de NMRA library. Ook al is het dan niet de ideale oplossing.

In het schema dat je vindt in de handleiding van de Mardec, zie je dat het de bedoeling is dat de servo's en relais worden aangesloten op een eigen voeding. Er zijn dus geen grote 5V stromen op deze print. Alleen het DCC circuit wordt gevoed vanuit de Arduino.

@Erwin
Weer een stap voorwaarts. Het gebruik van schroefklemmen geeft wel een betrouwbaardere verbinding.
Alleen jammer dat je pin 13 niet gebruikt. De Mardec gebruikt deze als 'toestandsindicator'. Met deze print is pin 13 onzichtbaar geworden.
Is het mogelijk om nog ergens een plekje te vinden voor een (kleine) led met weerstand?
En laat gerust de waardes van de componenten achterwege, die zie je wel in het schema. Nu is het onleesbaar.
Om tegemoet te komen aan het bezwaar van Karst zou je ook een 7812 kunnen nemen. Maar dat staat helemaal los van het printontwerp.
Wellicht ook handig om bij de schroefaansluitingen te vermelden met welke Arduino pin ze zijn verbonden.

Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 maart 2016, 09:12:15
Ik was dit draadje nog even aan het teruglezen en las de bijdrage van Spock nog eens. (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221646333.html#msg3221646333 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221646333.html#msg3221646333))
Hierin had Spock het al over een waarde van 80 voor kONE_Max. Dat had ik helemaal over het hoofd gezien en was er blindelings vanuit gegaan dat dat ook de waarde was in de DCC_Decoder.cpp die ik had.
Hebben we allemaal zitten slapen? ??? ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 10 maart 2016, 09:46:45
Nou, eigenlijk is dat gewoon een paardenmiddel. Het zou gewoon moeten werken met 64, maar aangezien de DCC.loop niet vaak genoeg aangeroepen wordt, gaat dat dus een beetje mis. Wat zou er o.a. moeten veranderen om die NMRA-library te gebruiken? Ik weet niet zo 123 wie welke timers gebruikt etc. Als dit te doen zou zijn, wil ik daar wel eens mee gaan worstelen...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 10 maart 2016, 13:25:42
@ Karst, dank je voor de  (y), je hebt gelijk voor wat betreft de dikte van de sporen. Ik gebruik Eagle en laat de autorouter de de sporen leggen, ik zie alleen nergens een mogelijkheid om de dikte van de sporen in te stellen (wel als je het handmatig doet). Als er hier iemand met kennis van Eagle is die mij kan vertellen waar ik dit moet zoeken dan hoor ik het graag.

Zoals Nico aangaf is er nu niet voorzien in een voeding voor de servo's, wellicht is het een idee om na de 7809 / 7912 een 7805 te plaatsen zodat de voeding voor de servo's ook geregeld kan worden zodat alles op één board kan blijven. Misschien moeten er dan voor de servo's ook wat headers komen...

@ Nico, In jouw handleiding geef je aan dat pin 13 niet gebruikt wordt vandaar dat ik daar ook niets mee heb gedaan. Het is natuurlijk geen moeite om er een weerstand en een ledje aan te hangen maar wat gaat íe aan het geheel toevoegen? Als de Arduino door de shield van spanning voorzien wordt dan gaan de led's op de Arduino toch al branden? Of zie ik iets over het hoofd?
Als je goed kijkt dan zie je dat ik een aantal nummers bij de schroefcontacten heb gemeld, wellicht kan dit nog iets netter.

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 10 maart 2016, 13:42:00
@Erwin, Als je mij de .sch en de .brd file even stuurt, zal ik de sporen wat dikker maken (en sommige wat logischer leggen). Als het goed is heb je m'n e-mailadres nog.

Zelf gebruik ik nooit de autorouter, die doet soms rare dingen. In de Design Rules kun je de minimum breedte van een spoortje aanpassen, de autorouter zal zich daar ook aan houden en de sporen dikker maken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 10 maart 2016, 13:58:55
Erwin,

Stuur me de eagle files maar even, dan zal ik er een betere versie van maken voor je.
Maar je kunt via EDIT->Change->Width de breedte van de sporen veranderen door het spoor dan aan te klikken.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 maart 2016, 13:59:30
Pin 13 (=built-in led) word gebruikt als 'toestandsindicator'.
In configureerstand knippert deze.
In bedrijfstoestand is de led uit en gaat even aan als er een servo beweegt.
Daarom wordt hij juist niet gebruikt voor servo's/accessory's.

Bedoel je de bruine cijfers 1, 8, 9 en 14 en twee keer gnd?
Daar wordt je niet veel wijzer van. De hele configuratie is immers opgehangen aan Arduino pinnummers.
De nummers 1 t/m 8 zijn de Arduino pinnen 3 t/m 10 en 9 t/m 16 zijn de pinnen 11 t/m 19.
Daarom stel ik voor om de Arduino pinnummers bij alle schroefaansluitingen te plaatsen.

Ik ben geen voorstander van nog een 7805 voor de servo's en relais.
Deze zal misschien wel een koelvin moeten hebben. Is er nog wel plek voor?
Maar het kan ook geen kwaad. Je hoeft het immers niet te gebruiken. We hebben ook al drie opties voor de voeding van de Arduino zelf.
Er zouden geen extra headers nodig zijn als je een van de twee GND headers voor die 5 Volt gebruikt. Je kunt immers alle 5V en GND aansluitingen eerst 'aan elkaar knopen', bv middels een extern verdeelplaatje.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 maart 2016, 14:01:28
Gaan we nu met z'n allen aan één print zitten werken?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 10 maart 2016, 14:10:00
Gaan we nu met z'n allen aan één print zitten werken?
Ja, en dan kiezen voor het beste ontwerp.  ::)
Maar het was een voorstel, geen verplichting.
Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 maart 2016, 14:16:45
Zoals toegezegd is het installatiepackage aangepast.
Hiermee is de MARDEC II ook geschikt voor de DR5000 centrale van Digikeijs.
Naast aanpassing van de DCC decoder library zijn er ook wat kleine dingetjes in de MARDEC zelf aangepast.

Nogmaals de downloadlinks:

Handleiding MARDEC II decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
MARDEC Installatie handleiding (volledig) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie%20MARDEC.pdf)
----------------------------
MARDEC II software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/How%20to%20install.pdf)
----------------------------
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 12 maart 2016, 11:18:56
Nico,

Kan deze zonder probleem icm met de Mardec gebruikt worden?

http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-servo-shield-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685-for-arduino/32318739556.html (http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-servo-shield-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685-for-arduino/32318739556.html)

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 maart 2016, 12:00:12
Hallo Marco,

Nee, die is niet geschikt voor de Mardec.
De PCA9685 zie je doorgaans in de volgende uitvoering:
https://www.adafruit.com/product/815 (https://www.adafruit.com/product/815)
Maar je hebt kennelijk een uitvoering gevonden die je direct op de Arduino kunt prikken.
Je kunt er alleen servo's en leds mee aansturen middels pwm en je moet er dus een aparte sketch voor maken.
Hier een toepassing: https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview (https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview)

Met de Mardec heb je niks extra's nodig (behalve het DCC circuit) en ben je veel flexibeler.

Citaat
Ik probeer nu de relais (2 stuks) aan te sturen voor de wissel polarisatie.
Maar krijg het niet voor elkaar.

Maar heb je de relais inmiddels werkend aan de Arduino?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 12 maart 2016, 17:39:41
Nico,

Kan deze zonder probleem icm met de Mardec gebruikt worden?

http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-servo-shield-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685-for-arduino/32318739556.html (http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-servo-shield-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685-for-arduino/32318739556.html)

Groeten Marco
Ik denk het niet Marco, hier zit een servo driver op, en die heb je niet nodig (dit regelt de mardec zelf al!).
Titel: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Sjoerd K op 12 maart 2016, 19:44:21
Wat mij opvalt is wanneer ik de arduino opnieuw start en als eerste een wissel adres omzet naar afslaan dat de servo alleen maar een beetje gaat schokken. Dit houd ook niet meer op. Alleen een herstart van de arduino helpt. Wanneer er na een herstart als eerst handeling een wissel adres naar rechtdoor word gezet, dan begint de servo te lopen en werkt daarna ook goed. Totdat je weer reset dan moet je beginnen om de wissel op rechtdoor te zetten ander staat hij weer te sputteren.
Hebben andere hier ook last van?

Sjoerd
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 12 maart 2016, 20:23:55
69 jaar, geen verstand van electronics, wel met n mooie baan bezig, mijn ideaal is digitaliseren, marklin m rails, 30 wissels, maar wat ik de laatste dagen lees is geen Russisch want dat ken ik dus Grieks kan ik ook lezen maar die mardec gesprekken zijn absoluut veel te technisch voor mij

Verstuurd vanaf mijn LG-H340n met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 12 maart 2016, 20:53:41
69 jaar, geen verstand van electronics, wel met n mooie baan bezig, mijn ideaal is digitaliseren, marklin m rails, 30 wissels, maar wat ik de laatste dagen lees is geen Russisch want dat ken ik dus Grieks kan ik ook lezen maar die mardec gesprekken zijn absoluut veel te technisch voor mij

Verstuurd vanaf mijn LG-H340n met Tapatalk
Daar moet je je niets van aantrekken.
Download het hiervoor in de link aangegeven document " DCC servo decoder met Arduino voor dummy's" en lees het. Het moeilijke werk is reeds gedaan, je hoeft alleen nog maar de toepassing te configureren en dat staat duidelijk beschreven.
Nico Teering heeft het duidelijk beschreven.
Ik ga er ok mee aan de slag, 67 jaar, en heb in china reeds eenarduino als oefenobject besteld voor ongeverr 5 Euro om even mee te oefenen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 12 maart 2016, 20:59:26
Beste Henk , dank voor de aanmoediging, de door jou opgegeven link zie of snap ik niet, Ook ben ik albezig met de Arduino basisset en heb al n beetje begrepen wat leds etc zijn
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 12 maart 2016, 21:57:48
Beste Henk , dank voor de aanmoediging, de door jou opgegeven link zie of snap ik niet, Ook ben ik albezig met de Arduino basisset en heb al n beetje begrepen wat leds etc zijn
groet
Martin
Ergens hierboven staat een link naar handleiding, ook op de errste bladzijde.
Ik heb het ook gedownload en het is een duidelijke hadleiding, en je kunt aan de hand daarvan verder experimenteren.
Het discusieren over de broncode laten we maar aan de technici over, tenminste, zo denk ik als gepensioneerde.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 08:23:55
Gevonden ziet er goed uit ga ermee aan de slag groet Martin :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 maart 2016, 09:14:39
@Sjoerd,

Het probleem dat je beschrijft komt mij niet bekend voor.
Wel vreemd dat je praat over rechtdoor en afgebogen zetten. De Mardec heeft geen idee in welke stand hij de wissel zet. ???
Als ik je goed begrijp is het jitteren afhankelijk van de wisselstand na een reset.
Klopt dat?
Heb je al eens de save-functie geprobeerd? Zie hiervoor de handleiding.
Hierbij zal de Mardec alle servo's en accessory's na een herstart terugzetten in de stand zoals die was op het moment van het save-commando.

@Martin,
De Mardec is juist gemaakt voor 'dummy's' en daardoor kan iedereen een Arduino gebruiken om goedkoop z'n baan te automatiseren.
Je hoeft ook helemaal geen verstand te hebben van wat er in dat ding gebeurt.
Dat er bij een specifiek probleem, de techneuten zich er mee gaan 'bemoeien' is dan wel verwarrend voor dummy's maar helpt wel om het een beter product te maken. Als leek moet je daar gewoon over heen lezen.
De Mardec  haalt de Arduino juist uit het techneuten wereldje.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 09:59:39
@ Nico, vraag me af hoe eea , treinenloop etc gepland wordt ,  Als ik Koploper bijv wil gebruiken.
 mijn marklin m-rails heb ik al wel alle terugmelders met massadetectie klaar .
heb ik ook nog n mobile station en booster nodig??
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 maart 2016, 10:57:54
Martin,

Vooropgesteld: ik ben geen Märklin deskundige.
Maar je hebt wel zoiets als een mobile station nodig. Wat algemener: een digitale centrale die DCC 'praat'.
Het DCC signaal bevat informatie voor zowel de locomotieven als de 'accessory's'.
Een locdecoder 'leest' de voor hem bedoelde data en laat de trein harder/zachter rijden of doet bv de verlichting schakelen.
Data voor accessory's wordt 'opgepikt' door decoders. Een decoder kan daarmee bv wissels omzetten, servo's laten draaien, seinen bedienen etc.
De Mardec is zo'n decoder die werkt met het DCC protocol.
Kijk hier even voor locdecoders http://www.marklin.nl/nieuws/super-sound/ (http://www.marklin.nl/nieuws/super-sound/)
In combinatie met een goed computerprogramma (iTrain, Traincontroller) heb je maar een eenvoudige centrale nodig.

Een booster is alleen nodig als je centrale niet genoeg stroom kan leveren voor de treinen die gelijktijdig moeten rijden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 11:20:55
Nico , mooi nu begin ik het door te krijgen dank fijne dag
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 maart 2016, 11:25:27
Martin,

Ik kan me voorstellen dat je er tegenop ziet om je 'oude' Märklin spullen te digitaliseren.
In dat geval heb ik goed nieuws voor je.
Momenteel werk ik aan een analoge variant van de Mardec.
Hierbij worden de servo's omgezet middels gewone drukschakelaars en is er dus geen DCC signaal meer nodig.
Uiteraard ook met puntstukpolarisatie en indicatieleds die de rijrichting aangeven.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 11:30:08
Ok, voorlopig ben ik toch nog even met de opbouw van de baan bezig, wacht het af
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 maart 2016, 11:41:16
Martin en Nico, ik ben ook geen Marklin expert maar normaal gesproken rijden Marklin treinen niet met DCC maar met Marklin Motorola of Mfx. Je kan wel met DCC rijden maar dan moet je er of DCC of multiprotocoldecoders inzetten. De digitale locomotieven uit de fabriek hebben standaard geen Multiprotocoldecoder. Ik vraag me ook af of een Marklin centrale überhaupt ook DCC praat. Alternatief zou een ESU, Uhlenbrock of Digikeijs zijn.

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 12:25:35
@ Frits
Mobile station 60653 en 60215 kennen beide DCC
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 maart 2016, 12:27:44
Ik zei al, ben geen Märklin expert. Let wel op met reeds gedigitaliseerde locomotieven dat die ook DCC verstaan.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 12:31:15
Frits, dank voor de tip maar ik ga mijn eigen lockes 4 stuks zelf ombouwen en heb ook al wat naar locdecoders zitten kijken maar nu weetik dat voor mij DCC voortaan HEILIG is
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 maart 2016, 12:45:30
Hallo Martin,
Dat is mooi. Dan heb je nog alle keus.  (y)
Als ik je een tip mag geven, zet er dan een multiprotocoldecoder in. Dan kan je op je eigen DCC baan rijden en stel dat je een keer op een andere Märklin baan wil rijden (bij een kennis of op een club) of je wil ze verkopen dan is dat een groot voordeel en de meerkosten nu zijn klein.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 13 maart 2016, 12:51:04
 (y)goed idee
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 13 maart 2016, 15:36:16
Hallo Marco,

Nee, die is niet geschikt voor de Mardec.
De PCA9685 zie je doorgaans in de volgende uitvoering:
https://www.adafruit.com/product/815 (https://www.adafruit.com/product/815)
Maar je hebt kennelijk een uitvoering gevonden die je direct op de Arduino kunt prikken.
Je kunt er alleen servo's en leds mee aansturen middels pwm en je moet er dus een aparte sketch voor maken.
Hier een toepassing: https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview (https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/overview)

Met de Mardec heb je niks extra's nodig (behalve het DCC circuit) en ben je veel flexibeler.

Maar heb je de relais inmiddels werkend aan de Arduino?

Nico

Okay jammer, vond het wel prettig dat je de servo's er zo aan kan prikken.
Nu moet ik een printje maken om de servo's makkelijk te kunnen aansluiten, maar dat gaat wel lukken.

Het relais heb ik inmiddels ook werkend, sorry voor de late reactie.  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 maart 2016, 15:39:22
Zoals je, op pagina 9, kunt zien wordt er aan een print gewerkt.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 13 maart 2016, 15:40:59
Zoals je, op pagina 9, kunt zien wordt er aan een print gewerkt.

Nico

Ja heb ik gezien, even geduld dus maar.
Komt wel goed uit, ben nu de huidige baan aan het afbreken.  :o
Titel: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Sjoerd K op 13 maart 2016, 16:54:05
@Nico, Vanavond zal ik eens kijken of het saven van de standen wil helpen.

@Marco, als je een shield zoekt waar je makkelijk servo's op kan aansluiten kan je hier eens naar kijken. Het voordeel is ook dat je meteen een aparte stroom aansluiting hebt.
http://m.aliexpress.com/item/32223550584.html?productId=32223550584&amp;productSubject=1pcs-Sensor-Shield-Digital-Analog-Module-Servo-Motor-for-Arduino-UNO-R3-MEGA-V5&amp;tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail

Groeten Sjoerd
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 maart 2016, 18:25:53
Sjoerd,

Ook dat shield is niet echt geschikt voor de Mardec. Behalve misschien als je er alleen servo's mee aanstuurt.
Natuurlijk kun je relaismodules en leds er ook wel op aansluiten, maar dan kun je die net zo goed direct in de Arduino steken.
Maar je mist dan nog altijd het DCC circuit.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 14 maart 2016, 18:43:28
Na de verkregen informatie en een sneaky aanpassing heb ik er het volgende voor gemaakt

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marcdec3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marcdec3.jpg)

Mvg
Wim.


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 15 maart 2016, 09:48:20
@ Wim dank je voor jouw werk en de versie die je er van gemaakt hebt, en zo "sneaky" was was de aanpassing niet ik had hier reeds eerder in het draadje melding van gemaakt  :angel:.

Achter de schermen heb ik met Wim de zin van jp3 en 4 besproken, in onze opzet zijn wij er van uitgegaan dat we de ac voeding via de gelijkrichter en de spanningsregelaar naar de VIN laten lopen en dat we de dc spanning gelijk naar de VIN leiden.
Dit is eigenlijk helemaal niet nodig, ook de dc spanning kan via de gelijkrichter en de spanningsregelaar naar de VIN worden geleid zodat jp3 en 4 overbodig zijn.
Bijkomend voordeel is dat het geen kwaad kan als er per abuis eens een voeding met een hogere dc uitgang wordt aangesloten.

Verder is er een extra 7805 spanningsregelaar opgenomen zodat hier servo's mee gevoed kunnen worden, één gnd aansluiting is hier mee komen te vervallen.

De shield is hierdoor weer iets flexibeler geworden.

Ik zal zelf ook nog eens een eigen versie maken maar verwacht niet dat deze veel anders zal worden als die van Wim.

groeten Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 10:13:07
Erwin,

Ook vind ik de JP1 en JP2 een gevaarlijk iets op de print.
Stel je zet de jumpers op DCC, en besluit later toch een aparte voeding te gebruiken en je vergeet de jumpers te verplaatsen, dan is leiden echt in last, want dan zet je een vreemde spanning op de booster uitgang van je centrale, en ik kan je vertellen dat die dat niet leuk vind. Mijn advies is dan ook dat je deze jumpers ook laat vervallen, en dat als je deze via DCC wil voeden gewoon even via een draadjes deze doorlust. Zolas nu ook gebruikelijk is bij andere decoders en modules.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 10:41:36
De print ziet er wel mooi uit. Dat is een goede vooruitgang
Als je J3 en J4 weglaat ben je verplicht om de voedingscomponenten toch op te nemen als je met 12dc wilt voeden.
Terwijl je die dan eigenlijk niet nodig hebt.
Dat vind ik weer een achteruitgang. Of je moet met draadbruggen gaan werken wat ook niet zo elegant is.
Hetzelfde geldt een beetje voor het weglaten van J1 en J2.

Ook mis ik nog steeds de Arduino pinnummers bij de schroefheaders. De nummering bij de headers die je in de Arduino steekt kunnen wat mij betreft achterwege blijven.

@Servé
Ga je toch nog verder met de kleine variant?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 11:15:56
Nico,

Het weglaten van JP1 en JP2 zou ik ten zeerste aanbevelen, want aan een opgeblazen centrale of booster heeft niemand iets. Better save then sorry.
En waarom zo je die componenten weglaten, met vervolgens de kans dat er dan een verkeerde of te hoge spanning wordt aangesloten, ook hier geldt better save then sorry.
Wat spaar je uit misschien iets tussen de €0,50 en €1,00. Is dat een defect waard?
Zal zo nog even een variant plaatsen, waarbij de 7809 en 7805 liggend zijn geplaatst.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 11:20:38
Is het daarbij verstandig om bij het plat leggen rekening te houden met het feit dat de 7805 wellicht een koelvin nodig heeft?
Dus eventueel voorzien in een schroefgaatje.
Als je alle jumpers weglaat zou ik in ieder geval voorzien in extra soldeergaatjes (indien nodig) om draadbruggen in te solderen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 11:21:13
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marcdec4_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marcdec4_1.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 11:22:37
Dat is wel heel snel ;D
En de pinnummers....? ::)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 11:27:24
@Nico, Nee, ik was ook bezig met een variant zoals Wim hem gemaakt heeft. Bij mij gaat het alleen wat langzamer omdat ik nog gewoon school heb, maar qua lay-out komt deze vrijwel overeen met die van Wim. Alleen heb ik er ook nog 3-polige headers op gezet om de servo's meteen aan te kunnen sluiten en de MARDEC-pinnummering, niet de arduino-pinnummering.

Misschien wil Wim zijn .sch en .brd bestanden hier neerzetten (of mailen: serve [at] dg-s [punt] nl), dan kan ik de pinnummering nog even toevoegen, eventueel servo-headers toevoegen en dan prepareren voor de printenboer.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 11:28:10
Nico,

De pin nummers mag de producent op de juist plek plaatsen, dit was alleen maar een voorbeeld, hoe het anders kon.

De soldeerelandjes, heb je al want als je de DF206 de elko en de 7809 weglaat kun je op de soldeer elandjes van de 7809 een GELIJKSPANNING aanbieden van 7-12V.

Koeling wordt via de koperlaag op de print gedaan, is voor deze opzet voldoen, eventueel kan er ook nog een laag op de onderzijde.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 11:41:52
@Servé
Ja school gaat voor alles.
Ik weet niet of 3-polige servo-headers wel een goed idee zijn.
Komen die dan ipv de schroefheaders?
Je kunt immers op een Mardec pin zowel servo's als accessory's aansluiten.
Daarbij is een grote vrijheid van aansluiten nodig.

@Wim
Ik zei ook: 'indien nodig'.
Citaat
De pin nummers mag de producent op de juist plek plaatsen
Maar moet je dan niet alle tekst op je print aanleveren in de bestanden?
Die producent weet toch niet wat je voor tekst wilt.
Of begrijp ik iets niet goed?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 11:43:57
@Nico, ik wilde ze allebei erop zetten, schroefheaders en pinheaders. Zoals je zegt, is de Mardec erg uitgebreid, en op die manier kun je aansluiten wat je wil. Als vervolgens kan ik de prijs berekenen. Als nu blijkt dat het met die pinheaders veel duurder wordt, laat ik ze weg.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 11:51:05
@Servé,
Knap als je daar nog plek voor vindt.
Maar het wordt inderdaad wel allemaal steeds duurder.
Daarom wil ik ook de vrijheid om er zo min mogelijk componenten op te zetten.
Mij gaat het eigenlijk alleen maar om het DCC circuit.
En dat zijn zo weinig componenten dat je ze ook op een strokenprintje kunt zetten dat je met Dupont headers in het powerblokje prikt.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 11:54:01
Ik wacht even op de bestanden van Wim, dan zal ik deze middag een prijsje berekenen (met en zonder componenten)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 11:55:16
Nico, de producent is degene die de PCB maker de opdracht geeft te maken wat via een aangeleverde Gerber file hem wordt aangeboden.
Zoals het op het scherm staat zo krijg je het ook, de PCB maker doet verder niets aan het ontwerp.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 11:57:42
Ik snap 'm. ;D
De producent is niet de producent maar de opdrachtgever die de files aanlevert aan de pcb-producent.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 12:00:25
@Servé,
Knap als je daar nog plek voor vindt.
Maar het wordt inderdaad wel allemaal steeds duurder.
Daarom wil ik ook de vrijheid om er zo min mogelijk componenten op te zetten.
Mij gaat het eigenlijk alleen maar om het DCC circuit.
En dat zijn zo weinig componenten dat je ze ook op een strokenprintje kunt zetten dat je met Dupont headers in het powerblokje prikt.

Nico

Aha daar komt de aap uit de mouw, vroeg me ook al af wat die connectoren voor meerwaarde hadden.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 12:04:53
Dat was ook de oorspronkelijke insteek van Erwin. Hij wilde alleen nog de mogelijkheid hebben om de voeding uit het DCC signaal te halen.
Het hele printverhaal begint al op pagina 2 van dit draadje.
Daarom vroeg ik ook aan Servé of hij nog verder ging met de 'kleine variant'

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 12:28:02
Die aansluitconnectoren lijken mij juist erg handig. Die standaard headerpins op de Arduino zijn nu ook niet bepaald handig met allemaal losse draadjes erin. Maar, om het geheel nog uitgebreider te maken, zal ik ook de kleine versie maken, met alleen DCC en een stukje voeding. Kan iedereen kiezen wat hij/zij wil ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 12:29:47
Dan is dit dus voldoende
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marcdec5.gif) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marcdec5.gif)

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 15 maart 2016, 14:39:11
In principe is dit voldoende, probleem is dat je op deze manier niet bij de headers meer kunt komen waar je iets op wilt aansluiten (tenzij er een soort van doorvoer headers zijn).
Vandaar dat we in eerste instantie een kleine pcb hadden bedacht die alleen op het voedingsgedeelte geklikt wordt.

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 14:48:36
Oke, de basis was dus niet weten wat er allemaal te koop is. En dan voor de moeilijke optie gaan. Zoek ze er zo even bij voor je ;)

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 15:05:04
Deze:

(http://www.shenzhen2u.com/image/cache/data/Connector/2.54%20FEMALE%20HEADER%20DIP%20long%20leg-600x600.jpg)

Die wilde ik er wel op gaan zetten ja, zodat er eventueel nog andere dingen aangesloten kunnen worden.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 15:11:10
Juist Serve, dat is hem, had ik al toegepast op deze stapelprint.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/mardecservo.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/mardecservo.jpg)
Voor het aansluiten van wissels en servo's e.d.
http://www.ebay.com/itm/20pcs-2-54-mm-8Pin-Stackable-Long-Legs-Female-Header-For-Arduino-Shield-/111740440187
http://www.ebay.com/itm/20pcs-6-Pin-2-54-mm-Stackable-Long-Legs-Femal-Header-For-Arduino-Shield-/171907164716?hash=item2806772a2c:g:b7gAAOSwBahVTgMt

Mvg
Wim
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 17:22:51
Zo, hier is de "kleine" versie. Hierop zit de DCC-interface, een kleine voeding voor de Arduino (7809) en een 7805 voor de 5V voor de eventuele servo's. Mocht je het geheel met DCC willen voeden, moet je beneden de 2 connectors gewoon met elkaar doorverbinden.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016_03_15_om_171744.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016_03_15_om_171744.png)

Laat maar wat horen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 maart 2016, 19:37:27
Ben nu niet thuis. Wordt wel morgenavond.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 15 maart 2016, 21:04:18
Bovenstaande print bij een oplage van 100 stuk en een lead time van 8 dagen €0,69 p/s exclusief verzendkosten en eenmalige tooling.
Grotere print 52mmx52mm  bij een oplage van 100 stuks en een lead time van 8 dagen €0,99 p/s exclusief verzendkosten en eenmalige tooling.
Langere productie tijden en groter volume maken het natuurlijk voordeliger.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 15 maart 2016, 23:14:12
Bovenstaande print (100 stuks) in China voor €0,59 per stuk inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
20 stuks zou voor €1,19 per stuk zijn inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
Componenten niet meegerekend.

52mm x 52mm print voor 100 stuks is €0,79 per stuks inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
20 stuks zou voor €1,96 per stuk zijn inclusief verzending en tooling. Levertijd 2 à 3 weken.
Componenten niet meegerekend.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 16 maart 2016, 09:31:41
@ Wim, mooie print en dit gaat heel erg in de richting die ik ook voor ogen heb, ik mis alleen het dcc gedeelte

@ Servé, ook netjes maar de indeling lijkt wat vreemd, als je deze print op de Arduino bevestigd komt er een gedeelte buiten de Arduino te "hangen" en ben ik bang dat ïe over de eerstvolgende pin op de Arduino komt zodat deze niet te gebruiken is.

gr. Erwin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 maart 2016, 10:02:52
@Erwin,

Dat is gedaan om het geheel wat meer stevigheid te krijgen. Ook heb ik rekening gehouden met de andere binnen, deze blijven gewoon bruikbaar, de print hangt er niet niet boven :)

Ik snap wel wat Wim wil, hij wil dat gewoon gebruiken om de hele zooi aan te sluiten en dan nog een losse DCC-interface er weer op prikken. Ik denk alleen dat het te veel wordt, dan heb je al in totaal 3 printen nodig om het geheel werkend te krijgen (Arduino, aansluitprint, DCC-print).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 16 maart 2016, 13:49:56
Ik wil helemaal niets, doe alleen wat voorstellen.

Maar de vraag was, Arduino vanuit de DCC voeden, en bedienen, en daarbij aansluitingen voor de Servo's en eventuele relais of wisselaandrijvingen.
Dat kan dus, als je de printen op elkaar zet. Kost je een euro meer voor de print, en als die ene euro nu ook al teveel is dan weet ik het niet meer.
Een print met SMD onderdelen zal niet zoveel ruimte winst geven dus alles op 1 print zal niet lukken. Of je moet een print nemen die wat groter is dan de onder print dan lukt het wel.
Kan ook nog een prototype voor getekend worden als daar vraag naar is.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 16 maart 2016, 14:20:14
Beste Wim,

Eén print met alle mogelijke aansluitingen heeft mijn voorkeur (ik hoop dat ik niet de enige ben...).
Dat íe dan wat uitsteekt aan één zijde zal niet echt een probleem zijn (gebruik dan wel de zijde tegenover de usb / dc aansluiting op de Arduino).
Als je hier nog een versie van zou willen tekenen heel graag!!

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 maart 2016, 14:21:24
Dat wat Erwin zegt ja, het design daarvoor is al getekend (staat ergens in dit draadje). Ik zou er geen SMD van maken, niet iedereen kan dat solderen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 16 maart 2016, 14:49:51
Erwin,

Bij deze, de afmeting is 69mmx52mm

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MarDec6.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MarDec6.jpg)

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 16 maart 2016, 17:01:11
Dit vind ik een mooie Wim, je kunt hier alle kanten mee op!
En ik denk ook niet dat die paar euro verschil zo belangrijk zijn, wie een goedkope hobby wil kan een treinbaan beter ver van zich af houden  ;D
Met de Mardec kun je alle kanten op, en dat voor echt weinig geld, deze print maakt het ook nog eens goed hanteerbaar!
Ik houd me aanbevolen!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Pjotr500 op 16 maart 2016, 20:05:39
Even een ander vraagje tussendoor:

Kun je de Mardec software uitsluitend met een Windows besturingssysteem gebruiken ?

Sinds kort ben ik privé en zakelijk overgestapt naar Apple, daar kan ik de Arduino software probleemloos aan koppelen.  Daarnaast heb ik nog wel een oude PC met Ubuntu draaien.
Daar valt nog wel iets te regelen met een VirtualBox waarin ik een Windows 7 sessie opstart.


Groeten,
Pieter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 16 maart 2016, 20:39:58
Erwin,

Bij deze, de afmeting is 69mmx52mm

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MarDec6.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MarDec6.jpg)

Mvg
Wim.

Dat ziet er echt top en zeer bruikbaar uit!  ;D
Deze zou ik zelf zeker bij je gaan bestellen.  8)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 maart 2016, 20:45:50
Nou, dan hebben we dus 2 varianten, de "kleine" en de "grote". Wim, wil je mij weer de eagle-bestanden sturen van deze print?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 maart 2016, 21:22:08
@Pjotr,

De Arduino IDE draait inderdaad ook op OS X 10.7 of hoger.
De terminal emulator, Putty.exe, is echter een windows versie.
Ook de eigen Arduino monitor werkt niet met de Mardec samen omdat Mardec juist is aangepast voor Putty.
Maar er is kennelijk wel een Putty voor de Mac.
Kijk hier even: http://techgeek.tech/use-putty-for-mac-os-x/ (http://techgeek.tech/use-putty-for-mac-os-x/)
Geen idee of deze versie goed samenwerkt met de Mardec.
Maar probeer het eens.

Succes,

@Wim , Servé en Erwin
Het wordt steeds mooier. Voor zowel de grote als de kleine valt wat te zeggen.
Maar op de grote mis ik toch wat.
Een paar pagina's terug heb ik het volgende toegelicht:
Citaat
Pin 13 (=built-in led) word gebruikt als 'toestandsindicator'.
In configureerstand knippert deze.
In bedrijfstoestand is de led uit en gaat even aan als er een servo beweegt.
Daarom wordt hij juist niet gebruikt voor servo's/accessory's.
Ik had daarom al aan Erwin al gevraagd om een led te hangen aan pin 13.
Voor de kleine print is dat minder van belang omdat deze de standaard led waarschijnlijk niet afdekt.
De grote doet dat wel en is die extra led dus een gemis.
Ook zie ik geen 3 pins headers voor de Arduino pinnen 16 t/m 19. Die moeten het dus doen met de schroefaansluitingen?
Of is dat omdat daar nooit servo's op kunnen zitten? Maar relais hebben ook een Vcc, Gnd en signaal aansluiting. Die zouden dus ook op zo'n 3-pins header kunnen

Nu staan er typenummers en waardes op de print. Zelf zou ik alleen de nummering vermelden (D1, R1, R2, IC1 etc). De waardes en typenummers horen dan vermeld te zijn in een stuklijst. Maar op het schema moeten beiden vermeld staan naar mijn idee.
Ook als je direct een DC voeding gebruikt is het handig om een aanduiding te hebben waar de draadbruggen moeten worden geplaatst.

Vooralsnog gaat mijn voorkeur uit naar de kleine variant.

Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 maart 2016, 21:26:35
Dat was o.a. 1 van de dingen die ik nog wilde toevoegen, de status-led op pin 13 (en nog wat andere kleine dingetjes).
Op 16 t/m 19 kun je toch geen servo's aansluiten, dus daar hoeft geen 3-polige header bij.
Verder kun je een DC-voeding gewoon op de AC-ingang aansluiten, werkt net zo goed (y)

Ik ga ze gewoon allebei maken en dan merken we vanzelf welke het beste loopt :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 maart 2016, 21:33:30
Nou Servé je bent me voor. Ik heb net m'n tekst aangepast. Dus lees 'm nog een keer. ;D

En ik wil geen DC op de AC zetten, want ik wil die componenten er gewoon niet bij hebben.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 maart 2016, 21:40:05
Oké, dan ben je met 3 draadbruggen klaar, die voorziening is heel makkelijk te maken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Pjotr500 op 16 maart 2016, 21:43:33
Hallo Nico,

Bedankt voor je reactie. Het is mij nog niet duidelijk waarvoor ik Putty nodig heb, maar de Mac draait onderhuids op een Unix besturingssysteem.  Deze heeft al een prima terminal functionaliteit, waarmee je bijvoorbeeld ook een Raspberry via ssh kunt benaderen.  Ik ga mij er eens in verdiepen binnenkort hoe ik dit kan aanwenden, want ik vindt het Mardec project bijzonder interessant.

Groeten,
Pieter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 16 maart 2016, 21:46:31
Nou Servé je bent me voor. Ik heb net m'n tekst aangepast. Dus lees 'm nog een keer. ;D

En ik wil geen DC op de AC zetten, want ik wil die componenten er gewoon niet bij hebben.

Nico

Prima Nico, en dan het gevaar dat er een verkeerde spanning wordt aangesloten. Maar je mag die componenten gewoon weglaten en de gelijkspanning op de eilandjes van de LM7809 aansluiten. Sta je helemaal vrij in. Daarvoor hoeft de print layout niet te worden aangepast.

Maar houd er dan wel rekening mee dat er dan geen gemeenschappelijke PLUS (+20V) meer beschikbaar is voor de normale wisselaandrijvingen, die gaan het over het algemeen niet doen op 12V = of minder.

plaatsen van een plaatje lukt even niet, server werkt niet mee.

Een ledje zit er zo op geen enkel probleem.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 maart 2016, 23:15:14
@Pjotr,
Putty is het programma waarmee de Mardec communiceert met je PC. De schermdialogen die je ziet in de handleiding komen uit Putty.
Putty functioneert hierbij als terminal emulator ter vervanging van de eigen monitor van de Arduino.
Maar als je eigenlijk op Unix draait en niet op OS X heb je wellicht de Unix variant van Putty nodig.

@Wim,
Ik ben even de weg kwijt.
Citaat
Maar houd er dan wel rekening mee dat er dan geen gemeenschappelijke PLUS (+20V) meer beschikbaar is voor de normale wisselaandrijvingen, die gaan het over het algemeen niet doen op 12V = of minder.

Wat hebben de de normale wisselaandrijvingen te maken met dit printontwerp. Of heb ik iets gemist? ???
De voedingscomponenten op dit printje hebben toch alleen betrekking op de voeding van de Arduino zelf (7809) en eventuele servo's en/of relais (7805)
Ben wel benieuwd naar dat plaatje.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 maart 2016, 23:30:28
@ Wim, om wissels aan te sturen heb je sowieso nog een externe versterkingstrap nodig.

@ Nico, dat plaatje is hetzelfde als het vorige plaatje, maar dan met een extra LED geplaatst (gok ik).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 16 maart 2016, 23:47:46
@ Wim, om wissels aan te sturen heb je sowieso nog een externe versterkingstrap nodig.


Citaat
Om de Arduino voor iedereen bereikbaar te maken heb ik daarom een programma gemaakt voor een Multifunctionele DCC decoder voor servo's en accessory's op basis van een Arduino.

Oh, maar die heb ik dan gemist in de documentatie zeker?

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 16 maart 2016, 23:59:57


@Wim,
Ik ben even de weg kwijt.
Wat hebben de de normale wisselaandrijvingen te maken met dit printontwerp. Of heb ik iets gemist? ???
De voedingscomponenten op dit printje hebben toch alleen betrekking op de voeding van de Arduino zelf (7809) en eventuele servo's en/of relais (7805)
Ben wel benieuwd naar dat plaatje.

Nico

Nico,

Ik heb de indruk dat je je eigen project niet (meer) begrijpt.
Maar maakt mij verder niet uit, want dan stop ik gewoon met tekenen.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 17 maart 2016, 07:56:29
Dat staat perfect in de specificatie van de Arduino zelf, een pin kan maar 30mA sinken/sourcen. Ik ben wel met je eens dat dit extra in de documentatie van de MARDEC zelf vermeld kan worden.

Zou je mij wel nog de eagle-files willen toesturen? Dan kan ik verder gaan met tekenen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 17 maart 2016, 11:07:34
hallo mannen,

Net als Wim ging ik er, niet gehinderd door kennis van de Arduino  ;D , van uit dat met de Mardec ook wissels geschakeld kunnen worden.
Nu ik het zo terug lees zie ik dat er inderdaad niet voorzien is in een schakelspanning (weet niet of dit de juiste term is maar jullie begrijpen mij vast wel) voor wissels en dat de Arduino van zich zelf niet genoeg vermogen levert om wissels om te zetten.

De vraag is of het überhaupt te realiseren is om de Mardec ook wissels aan te laten sturen (als dit zou lukken dan hebben we natuurlijk helemaal een fantastisch multifunctionele decoder voor handen!!).
Wat hebben we hier voor nodig: extra programmeerwerk van de Arduino en welke extra hardware voor op de print??

ik hoor het graag

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 maart 2016, 12:13:57
Hallo Erwin,

Met de MARDEC kun je direct servo's aansturen. Daar is niks extra's voor nodig. En met die servo's kun je de wissel omzetten.
Maar, zoals ook in de handleiding vermeld, moet je de servo's zelf (net als relais) op een externe voeding aansluiten.
In deze voeding kan worden voorzien door de extra 7805 zoals die nu bedacht is op de print, maar kan ook een geheel andere voeding zijn.

Een van de accessory functies is 'double one shot'. Daarbij wordt bij iedere 1->0 overgang van de DCC data een korte puls op de Arduino pin gezet en bij de 0->1 overgang wordt de puls op de 'buddy' pin gezet.
Daarmee zou je wisselspoelen kunnen aansturen. Deze optie wordt slechts terloops genoemd en is niet verder toegelicht. Maar dat gaat inderdaad NIET DIRECT vanuit de Arduino (er staat ook niet dat het wel kan). Wisselspoelen hebben immers een veel hogere spanning nodig en trekken soms een hoge stroom. Ik ging er, kennelijk ten onrechte, van uit dat men dat wel zou begrijpen. Toch niet genoeg 'dummy proof' die handleiding ;D
Daar heb je inderdaad een extra versterking voor nodig zoals Servé al aan gaf.
Dat zou je kunnen doen door met de puls vanuit de Arduino kort een relais aan te sturen, maar dat is geen elegante oplossing.
Daarom ben ik nog altijd op zoek naar een geschikte schakeling hiervoor waarbij de spoel geschakeld wordt met een geschikte transistor. De schakeling op zich is niet spannend, maar welke transistors kun je hiervoor gebruiken?
Als ik daar uit ben zal ik dat zeker in de handleiding opnemen. Vooralsnog zal ik, om toekomstige misverstanden te vermijden,  wel vermelden dat er wat extra's nodig is.

Maar, voor alle duidelijkheid, dat alles heeft NIETS te maken met de print waar nu aan gewerkt wordt.
De 7809 wordt alleen gebruikt als voeding voor de Arduino zelf en de 7805 kan (moet niet) gebruikt worden voor de servo's en relais.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 17 maart 2016, 12:20:08
Dat staat perfect in de specificatie van de Arduino zelf, een pin kan maar 30mA sinken/sourcen. Ik ben wel met je eens dat dit extra in de documentatie van de MARDEC zelf vermeld kan worden.

Dat was mij al bekend, en is niet anders dan een wisseldecoder op basis van een PIC of een Atmel. Ik deed even aan de boom schudden.  ;) Maar ik vond daar niets over terug in de documentatie, en ook de manier waarop de aansluitingen van de relais en de motor is getekend heb ik zo mijn bedenkingen bij. Het enigste wat daar juist in is getekend is de aansluiting van de ledstrip.

@TinTin,

Voor de wisselaandrijvingen, moet er per spoel een transistor of een fet bij. Ook weer een aparte print.

Mvg
Wim.


Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 17 maart 2016, 12:26:57
Met een BD675 en 2 weerstanden heb je je versterker al gebouwd. Per wissel heb je 2 versterkers nodig (je hebt immers ook 2 stuursignalen). Als ik de bestanden heb, ga ik vanavond weer eens tekenenen hopelijk tot een definitief ontwerp komen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 17 maart 2016, 12:30:32
Hallo Erwin,


Een van de accessory functies is 'double one shot'. Daarbij wordt bij iedere 1->0 overgang van de DCC data een korte puls op de Arduino pin gezet en bij de 0->1 overgang wordt de puls op de 'buddy' pin gezet.
Daarmee zou je wisselspoelen kunnen aansturen. Deze optie wordt slechts terloops genoemd en is niet verder toegelicht. Maar dat gaat inderdaad NIET DIRECT vanuit de Arduino (er staat ook niet dat het wel kan). Wisselspoelen hebben immers een veel hogere spanning nodig en trekken soms een hoge stroom. Ik ging er, kennelijk ten onrechte, van uit dat men dat wel zou begrijpen. Toch niet genoeg 'dummy proof' die handleiding ;D

Daarom ben ik nog altijd op zoek naar een geschikte schakeling hiervoor waarbij de spoel geschakeld wordt met een geschikte transistor. De schakeling op zich is niet spannend, maar welke transistors kun je hiervoor gebruiken?


Maar, voor alle duidelijkheid, dat alles heeft NIETS te maken met de print waar nu aan gewerkt wordt.
De 7809 wordt alleen gebruikt als voeding voor de Arduino zelf en de 7805 kan (moet niet) gebruikt worden voor de servo's en relais.

Groetjes,
Nico

Oke Nico, mij is het duidelijk je biedt een project zonder kennis van zaken. En verwacht dat iemand dan begrijpt wat een buddy pin is, en hoe dat werkt.
Heb er al weer veel spijt van dat ik hier mijn tijd aan heb besteed. Ik wens je veel suc6 met dit project en hoop dat het bij de eventuele gebruikers niet te veel schade veroorzaakt.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 17 maart 2016, 13:54:08
@Erwin en Servé,

Wie A zegt moet ook B zeggen, daarom hier mijn laatste bijdrage in dit project.

(http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/MarDec8.png) (http://s5.photobucket.com/user/xammax/media/MarDec8.png.html)

Mvg
Wim.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 18 maart 2016, 06:31:57
Hallo Wim,

Dank je voor jouw inzet en kennis mbt dit project Nico, Servé en ik gaan er mee verder.
Zou je mij nog wel de sch. en brd. files willen toemailen? Alvast bedankt!

Gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 18 maart 2016, 10:23:07
Ik heb ze je gemaild ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 18 maart 2016, 17:03:32
De laatste weken liep dit topic als een trein, maar dan vooral vanwege technische problemen in samenhang met de DR5000 van Digikeijs en de discussie hoe de opsteek print er uit zou moeten zien. We zouden haast vergeten wat het voordeel is van de MARDEC! Ik kreeg vandaag mijn bij Aliexpress bestelde Arduino Uno's binnen.
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/arduino.png)
Ik heb voor vier van deze Arduino's die ook nog geleverd worden met een header, net 13 euries betaald, en hiervoor brachten ze deze ook nog naar Nijkerk!! Gelijk MARDEC er in geladen, ging zonder enig probleem. En configureren maar!! Als je hier even mee bezig bent, blijkt al snel dat dit echt niks voor stelt. Je hoeft steeds minder vaak in de handleiding te kijken, het went heel snel. De uitslagen van de servo's instellen is een peulenschil, en het instellen van de accessoires ook.Bij MARDEC twee zijn die flink uitgebreid, ik vind met name de opties waarbij je een vuur of lasboog idee kunt simuleren prachtig. Ik heb een klein filmpje online gezet, hier zie je mijn nieuwe UNO met de optocoupler schakeling op een breadbord gestoken. Stel servo's aangesloten en een paar LED's. Beetje een rommeltje, maar het werkt! En als straks het enige echte MARDEC shield door onze Chinese vrienden voor een vriendenprijs beschikbaar is, kan iedereen met de MARDEC leuke dingen doen op zijn baan voor echt weinig geld. En dan zonder een rommeltje aan draden enz. maar alles keurig op het shield gestoken.Maar dat vind ik persoonlijk nog niet eens het grootste voordeel, je bent hiermee zeer leuke dingen doen op je baan, en het is ook nog eens leuk om te configureren. En ook te zien is op de video dat het nu echt werkt OOK met de DR5000 van Digikeijs (TOP centrale!).Ook kun je zien, dat als je de MARDEC nog even verbonden laat met de USB na hem in bedrijf te hebben gesteld, op het terminalscherm mooi kan zien of de signalen aankomen. Klik HIER https://youtu.be/mxDyR99zWR0 (https://youtu.be/mxDyR99zWR0) om de video te bekijken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 maart 2016, 17:42:28
Hallo Henk,

Leuk te lezen en te zien dat er ook modelspoorders zijn die wel enthousiast zijn over de MARDEC.  (y)
En je bent zeker niet de enige.
Het ziet er goed uit! Nu inderdaad nog even wachten op een mooie opzetprint. Maar daar zijn Servé en Erwin mee bezig.
Bedankt voor je reactie.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 maart 2016, 18:21:46
Nico , gezien het succes dat Henk heeft wordt ik wel erg nieuwsgierig:
Die digikeys centrale kan ik die ook voor wisselstroom gebruiken of is het gelijkstroom?
Wat heb ik nodig ? Kun je me n goed advies geven?
Ik rij marklin.
Heb ongeveer 30 elektrische wissels en ongeveer 75 Terug- cq bezetmelders.
4 locs die nog gedigitaliseerd moeten worden.

Als het niet teveel gevraagd is door een DUMMY, graag advies
Groet
Martin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Dirk J op 18 maart 2016, 18:32:27
Martin, DR5000 praat alleen DCC. Als alle decoders die je gebruikt multiprotocol decoders zijn die o.a. DCC verstaan, kun je hem gebruiken. Anders niet.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 maart 2016, 18:45:27
mooi, en arduinos??  en s88 ?? servos dus niet omdat mijn wissels electrisch zijn??
1 Mardec? of meerdere?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 maart 2016, 18:46:38
ik heb dus nog helemaal niets!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 18 maart 2016, 18:47:18
Die digikeys centrale kan ik die ook voor wisselstroom gebruiken of is het gelijkstroom?

Hallo Martin,
Lees hiervoor dit topic op drierail forum:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=59662.msg1050217#msg1050217 (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=59662.msg1050217#msg1050217)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 18 maart 2016, 18:53:33
Voor wie ook van die goedkope Arduino's wil bestellen:
http://nl.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html (http://nl.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html)
PS in ben zo enthousiast geworden over die chinezen, dat ik nu een maandmenu ga halen  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 maart 2016, 20:22:46
Hallo Martin,

Zoals eerder gezegd: ik ben geen Märklin deskundige.
Met de MARDEC kun je wisselspoelen aansturen, al is daar wel wat extra versterking voor nodig (zie eerdere berichten hierover aan Erwin). Dat gebeurt door een korte stroompuls op de ene dan wel op de andere spoel. Maar het is misschien handig om eerst te vertellen welk type wissels je hebt.
Echte Märklin kenners kunnen je dan wel vertellen of je wissels geschikt zijn voor de MARDEC en of je eventueel kunt overstappen op servo's. Op het 3rail forum kwam ik wel dit draadje tegen: http://forum.3rail.nl/index.php?topic=46354.0 (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=46354.0) Misschien heb je er wat aan.

Hetzelfde geldt voor de terug/bezetmelders. Wat heb je precies? De echte kenners kunnen je dan wellicht vertellen wat een geschikte busstructuur is.

Op één MARDEC kun je 8 wissels met spoelen aansluiten. Voor 30 wissels heb je dus 4 MARDEC's nodig.

Nico


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 maart 2016, 22:18:17
De handleiding voor de MARDEC liet toch wat te wensen over. Met name de technische specificaties van de Arduino waren wat onderbelicht. Dat kon aanleiding geven tot misverstanden m.b.t. de aansluitmogelijkheden.
Daarom is de handleiding nu wat aangepast.

Uit reacties is ook gebleken dat men de MARDEC ook zou willen gebruiken op een Linux of een OS X computer.
De hele installatieprocedure en bijbehorende scripts zijn echter specifiek voor Windows. De Arduino IDE is weliswaar ook voor Linux en OS X beschikbaar, maar de combinatie met Putty kan voor problemen zorgen.
Om toch tegemoet te komen aan deze gebruikers is er nu een aparte MARDEC versie die gebruikt maakt van de Seriële Monitor van de Arduino IDE. Hierdoor is Putty niet meer nodig maar is het wel minder gebruiksvriendelijk.
Alle vereiste bestanden kun je vinden in de volgende download:
MARDEC for niet-Windows PC's (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmonitor.zip)

De downloads van de gewone MARDEC zijn nu voorzien van de nieuwe handleiding.

Handleiding MARDEC II decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
MARDEC Installatie handleiding (volledig) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie%20MARDEC.pdf)
----------------------------
MARDEC II software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/How%20to%20install.pdf)
----------------------------
Alleen CH340 drivers (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt. Ze worden ook mee geïnstalleerd bij de volledige en update installatie.

Succes,
Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 18 maart 2016, 23:06:29
Wat een service Nico, echt diepe buiging.  :D (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 19 maart 2016, 09:02:31
@Nico,@ Erwin

AHA Nico nu begrijp ik de opmerkingen van Erwin.
Erwin ik heb m-rails electrische wissels, dus met 16 volt spoelen begrijp ik, die niet door Mardec "gevoed" kunnen worden.
Ik begrijp dat Erwin bezig is met andere forumleden om daarvoor een aanpassing te maken!!??
Overigens mijn wissels werken perfect met de drukschakelingen dus heb ik geen "wisselprobleem" (zoals vermeld op 3railinzake c-rails) maar wil wel graag overgaan tot digitalisering
groet
Martin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 19 maart 2016, 09:20:56
En MASSADETECTIE terugmelders
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 maart 2016, 09:53:56
Hallo Martin,

Nee, Erwin is niet bezig met een aanpassing voor wisselspoelen. Erwin en Servé zijn bezig met de opzetprint voor het DCC circuit en de voeding.
Ik ben zelf bezig met de wisselspoelen. Hiervoor gebruik ik een engelse wissel van Fleischmann om mee te testen.  Zoals aangegeven is hier een extra transistor nodig ter versterking.
Op het 3-rail forum vond ik dit (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=39263.msg929615#msg929615)

Citaat
de m-rail wissels :

de wissel heeft als aandrijving 2 spoelen.
1 voor recht door en de ander voor afbuigend (allebij met een blauwe draad welke naar massa geschakeld wordt)
de gele draad geeft op zijn beurt voeding aan het lampje en de plus van de spoel ( altijd 16 volt aanwezig)
massa van het lampje komt van de railstaven af.
de wissels worden via een mosfet schakeling aangestuurd welke ik nog had liggen.
voor de mosfets hangen ook opto's, die op hun beurt bedient gaan worden door de arduino.

Je kunt dus ook je wissels aan de MARDEC hangen

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 19 maart 2016, 10:29:26
@Nico, Mooi, Nico fijn dat je meedenkt en zoekt.
Dus na de arduino komt er n"optocoupler en een transistor en dan de wisselaansluiting als ik het goed begrijp, betekent dus dat ik heeeeel goedkoop kan digitaliseren
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 19 maart 2016, 10:31:17
@Nico, Mooi, Nico fijn dat je meedenkt en zoekt.
Dus na de arduino komt er n"optocoupler en een transistor en dan de wisselaansluiting als ik het goed begrijp, betekent dus dat ik heeeeel goedkoop kan digitaliseren
Martin

Nee een mosfetSCHAKELING????
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 19 maart 2016, 10:49:01
En MASSADETECTIE terugmelders

Klikkerdeklak (http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1098879/S88-n.html)

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 19 maart 2016, 10:54:13
@ wim
mooi wim en die s88 gaan naar de centrale bijv central station?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 19 maart 2016, 11:46:33
Hallo Nico,

Mijn complimenten over de voortgang van het MARDEC project.

Op de print zijn alle aansluitingen voor de servo naast elkaar gelegd. De connector van een servo is net iets dikker als 2.54 mm. Vaak wordt dit opgelost door een blok van vier aansluiten te maken en dan een kleine tussenruimte en dan weer een blok van vier. Zie hiervoor op Ali naar de shields met een PCA9685 chip.

Nog een vraag. Ik heb zlef ook een wisseldecoder sketch geschreven en gebruik voor het afregelen een andere arduino (met scherm) om hem af te regelen. Zij praten met elkaar mbv het i2c protocol. Ik hen voor de wisseldecoder de Adservo gebruikt, het maken van de i2c aansluiting is dan niet de meest handige. Ik sta nu op het punt om of zelf een print te maken of te zoeken naar een bestaande print. De print van Wim voldoet van wat ik zoek muv een i2c aansluiting.

Ik zie dat bij de print van Wim dit eenvoudig te realiseren is (naast de LM7805). Is het nog mogelijk om er een i2c aansluiting bij te maken? Een 4 pin header is al voldoende.

mvg spock

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 19 maart 2016, 12:07:49
@ wim
mooi wim en die s88 gaan naar de centrale bijv central station?

Ja, of een andere centrale met een s88 aansluiting, of anders via een LocoNet adapter (s88LN), of s88xPressnetLI.
Terug/bezetmelding staat los van dit onderwerp.
Niet voor alles hoef je een nieuw wiel uit te vinden.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 19 maart 2016, 12:35:51
Spock,

Als er voor gezorgd wordt dat je de printen kunt blijven stapelen heb je standaard je I2C aansluitingen inclusief de voeding.  :-X :-X

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 maart 2016, 13:03:52
Hallo Spock,

Bedankt voor je compliment.
Als er ruimte voor is vind ik het best.
Maar dan moet je Erwin of Servé eerst even lief aankijken. Zij maken de print.
Maar waarom 4 pins? De I2C communicatie heeft toch maar twee lijnen nodig: de SDA en SCL pin.
Deze zouden extra uitgevoerd moeten worden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 19 maart 2016, 20:03:43
Hallo,

@Wim: De i2c connector zit wel op de Mega , maar niet op de Standaard Uno R3. Ik wil graag 1 connector hebben en niet 4 losse draadjes. Dat is m.i. niet zo handig onder de baan.

@Nico: De I2C communicatie bestaat uit twee signalen, de SDA en SCL pin. Daarnaast is ook de Gnd nodig. Als ik kijk naar verschillende bordjes (bv Arduino Mega) , dan lijkt het erop dat er een "standaard" is voor een 4 pins i2c connector. De pin aansluiting is dan 1:GND,  2: +5Volt, 3: SDA, 4: SCL.

mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 19 maart 2016, 20:25:51
Hallo,

@Wim: De i2c connector zit wel op de Mega , maar niet op de Standaard Uno R3. Ik wil graag 1 connector hebben en niet 4 losse draadjes. Dat is m.i. niet zo handig onder de baan.Spock kijk eens naar A4 en A5 op de UNO R3
I2C zit er standaard op.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 maart 2016, 20:28:02
@Pjotr,

De SDA en SCL pinnen zitten wel op de UNO R3. Vlakbij de resetschakelaar.
Maar er is ook een apart groepje van 4 soldeergaatjes, zoals jij bedoelt,  waar geen connector in zit. Die mag je zelf solderen. Althans op mijn Chinese kloon Arduino zit dat zo.
Voor de communicatie tussen de Arduino's hoef je echter de 5V en GND niet te verbinden. Ze moeten uiteraard wel een gemeenschappelijke GND hebben maar dat hoeft geen directe verbinding te zijn.
Die 5V en GND heb je alleen nodig als je een device aansluit dat geen eigen voeding heeft.
Dus voor de print volstaat het om alleen de SDA en SCL uit te voeren. 5V en GND zijn immers al voorzien.
A4 en A5 zou ik niet gebruiken want die gebruikt MARDEC zelf.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 19 maart 2016, 21:24:57
https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 19 maart 2016, 22:22:41
Hallo,

@Wim: Ik begrijp dat ik niet duidelijk beschrijf wat ik wil. Ik wil een 4 polige i2c connector die op de printplaat zit en makkelijk bereikbaar is. Ik wil geen 3 losse pinnetjes in A4, A5 en GND drukken. Ik zat er naast dat deze connector niet op de standaard Uno R3(gemaakt door arduino.cc) aanwezig was (mea culpa). Deze zit er wel op, echter wordt geblokkeerd door de nieuw ontworpen printplaat. Ik dacht dat het een kleine aanpassing zou zijn om de i2c connector mogelijk te maken. De ruimte voor deze connector in aanwezig tussen de A5 en de LM7805.

@Nico: Even een situatieschets: De gebruikte arduino's (de wisseldecoder en afregelunit) hebben beide hun eigen voeding en zijn zelfstandige apparaten. Het is dan echt nodig om de GND door te verbinden om een gemeenschappelijke GND te maken.

Ik gebruik mijn eigen sketch, dus dat MARDEC deze gebruikt voor iets anders zit mij niet in de weg. Dat is het mooie van een Arduino, standaard hardware en de software maakt het flexibel.

mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 20 maart 2016, 00:22:01
Spock,

Ik had je helemaal begrepen, alleen zal ik geen aanpassing meer plaatsen/maken op het getoonde ontwerp.
maar een pin opstelling
1 SCL
2 SDA
3 +5V of +3V3
4 GND
is niet zo moeilijk denk ik voor de huidige.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 20 maart 2016, 10:39:57
Ik zal het meenemen in het ontwerp!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 maart 2016, 11:10:47
Gebruik dan wel de aparte SDA/SCL pinnen bij de resetschakelaar en niet A4/A5. Anders kun je A4/A5 niet meer gebruiken i.c.m I2C.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ArduinoUno_R3_Pinouts.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/ArduinoUno_R3_Pinouts.png)
En op een Chinese Arduino kun je eenvoudig zelf een 4-pins header aan de onderzijde solderen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3616.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF3616.jpg)

@Servé
Wil je op mijn pb reageren?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 20 maart 2016, 11:59:32
Hallo Nico en Serve,

Het maakt niet uit of je de i2c bij de A4/A5 of bij de i2c connector aftakt. Ze zijn met elkaar verbonden.

@serve: Wil nog kijken naar het groeperen van de servo connectors in blokken van 4?

mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 21 maart 2016, 19:57:53
Ik zit momenteel volop proef te rijden op mijn baan, en heb af en toe wat weigerende servo's.
Nog niet met de Mardec, dit is mijn reeds bestaande gedeelte met schaduwstation (de MARDEC komt op de hoofdbaan)
De servo's zitten hier allen op DR4024 decoders.
Ik merk nu echter wel dat het heel handig is dat daar een indicatie LED op zit!
Als Itrain de servo's aan stuurt, dan brand de LED zolang het signaal in uitvoering is.
Als de op die decoder aangesloten servo's (die in de te berijden baan) dan niet goed functioneren weet je in ieder geval dat het signaal er aan gekomen is.
Kan zoiets nog meegenomen worden in de MARDEC, en dan dus ook op het shield ?

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 maart 2016, 21:00:03
Henk,

Ik ken de DR4024 zelf niet. Wel zie ik op een plaatje dat er een Power led en een Activity led op zitten. Klopt dat?
En klopt het dat die activity led aan gaat zolang het signaal in uitvoering is?
Nou dat zit ook op de MARDEC. De led op pin 13 gaat aan zolang er 'n servo in beweging is.
Daarom had ik ook gevraagd om op de print te voorzien in een extra led, die aangestuurd wordt vanuit pin 13.
Overigens betekent dat alleen maar dat de MARDEC (en ook de DR4024 neem ik aan) een dcc signaal binnenkrijgt voor 'n servo.
Maar je weet niet welke servo.
Dat is overigens nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een stuursignaal staat op de servopin. Er kan altijd een hardware probleem zijn.

Wat je met de MARDEC ook kunt doen is een double steady accessory configureren op hetzelfde adres als de servo.
Je hebt er dan meteen een positie indicator bij ;)
Of twee leds antiparallel schakelen en dan een single steady accessory configureren. Scheelt een pin.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 21 maart 2016, 21:04:31
Ik ken de DR4024 zelf niet. Wel zie ik op een plaatje dat er een Power led en een Activity led op zitten. Klopt dat?
En klopt het dat die activity led aan gaat zolang het signaal in uitvoering is?
Nou dat zit ook op de MARDEC. De led op pin 13 gaat aan zolang er 'n servo in beweging is.
Daarom had ik ook gevraagd om op de print te voorzien in een extra led, die aangestuurd wordt vanuit pin 13.
Overigens betekent dat alleen maar dat de MARDEC (en ook de DR4024 neem ik aan) een dcc signaal binnenkrijgt voor 'n servo.
Maar je weet niet welke servo.
Dat is overigens nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een stuursignaal staat op de servopin. Er kan altijd een hardware probleem zijn.
Nico
Hallo Nico,

Helemaal top, die LED is inderdaad aan als hij in programmeer modus is, en brand in bedrijf zolang er een van de aangesloten servo's aangestuurd wordt.
Welke weet je natuurlijk niet!
Dan is het inderdaad zaak dat die led op het shield komt, want dat is toch wel belangrijk bij diagnose

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 maart 2016, 21:27:43
Volgens mij is er al in voorzien.
En hij knippert in programmeer stand.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 01 april 2016, 11:40:27
Ik vroeg me zo eens af hoe het met de shields gaat? Is er al een definitief ontwerp, zijn ze al besteld?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 01 april 2016, 11:43:53
Ik ben er mee bezig, maar ik wil er meteen ook een mogelijkheid tot versterking op zetten. Dat is redelijk wat werk en ik heb ook nog wat tussendoor dat "school" heet... Zo veel te doen, zo weinig tijd... Maar het komt eraan!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 02 april 2016, 14:11:39
Het gekke is dat ik alles geinstalleerd heb, juiste COM3 poort gekozen maar dat er een foutmelding komt na het complieren van de MARDEC.

avr-g++: error: missing filename after '-o'
exit status 1
Fout bij compileren.

Ik zoek me het rambam maar kan het niet vinden
Iemand een suggestie?

By the way: deze melding verschijnt ook na het simpele programmatje BLINK, dus ik ga er vanuit dat ik ergens wat over het hoofd zie, maar ik weet niet wat.
En we hebben het over windows 10.


Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 april 2016, 14:55:39
Hallo Henk,

De Arduino compiler is nogal eenkennig als het gaat om hoofd- en kleine letters.
Je kunt bv wel Arduino\examples\01.Basics\Blink\BLINK.INO openen, maar niet compileren.
De compiler zoekt naar Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino, en die is er niet.
De mapnaam en programmanaam moeten dezelfde naam hebben en dus ook dezelfde hoofd-en kleine letters.
Is dat soms je probleem?

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 02 april 2016, 15:12:46
Het gekke is dat ik alles geinstalleerd heb, juiste COM3 poort gekozen maar dat er een foutmelding komt na het complieren van de MARDEC.

avr-g++: error: missing filename after '-o'
exit status 1
Fout bij compileren.

Ik zoek me het rambam maar kan het niet vinden
Iemand een suggestie?

Hallo Henk,

Ik heb exact hetzelfde gehad!
Dit nadat de IDE aangaf dat er wat updates beschikbaar waren, en ik die had uitgevoerd.
De oplossing is updaten naar de nieuwste versie 1.6.8
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 02 april 2016, 15:35:10
Nico,

Blink was een programmaatje wat ikzelf even had overgenomen.
Kiezen uit de lijst dus exact de benaming.
 En ik heb alles al ge-deinstalleerd en opnieuw gedaan maar het blijft.
Op Amerikaanse fora lees ik dat het een bekend probleem is maar niemand weet de exacte oplossing.
Het schijnt een samenspel tussen de IDE en bordenbeheerder die parten speelt.
Ik heb dan ook een chinese UNO maar dat zou niks uit moeten maken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 02 april 2016, 16:18:28
Inmiddels alles aan betreffende software eraf, en opnieuw Arduino IDE 1.6.8 er op gezet en Boarden manager 1.6.10 er bij. helpt ook nog niets
De IDE schijnt wel te communiceren met de UNO want buiten dat de LED "ON" brandt zie de "RX" en "L" LED regelmatig beurtelings opflitsen.
Maar het programmaatje geeft nu aan dat hij een file niet kan hernoemen, maar de hele map kan in geschreven worden, dus waarom er geen file daar ter plaatsen weggeschreven kan worden is een raadsel.
(https://www.flickr.com/photos/zandman48/26162702716/in/dateposted-public/)
Krijg de foto niet zichtbaar, even klikken voor een opening in een tabblad.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 02 april 2016, 16:31:41
Hatsekidee,

Probleem opgelost§
ik had een antivirus programma die ik ook al even uitgezet had, maar dat hielp niet.
Daarnaast had in Bytefence, een anti-malwere programma actief. Dat draaide op de achtergrond en dat beet schijnbaar de IDE tijdens het compileren.

Bedankt voor het meedenken.
Henk Boshuyzen
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 03 april 2016, 18:21:31
iets te vroeg gejuigd, nadat de computer weer opgestart was bleek het weer helemaal mis te zijn.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 03 april 2016, 19:31:44
Is Bytefence dan weer opnieuw mee opgestart?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 04 april 2016, 07:28:52
Een hele nieuwe installatie van Windows 7 en nog wil het niet.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 04 april 2016, 09:30:02
Een hele nieuwe installatie van Windows 7 en nog wil het niet.
henk,

Nog dezelfde melding met compileren of lukt het om een andere reden niet?
En nieuwste IDE er op gezet nu?

Gr
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 07 april 2016, 21:49:48
Inmiddels werkt het als een tierelier, wel even nog alle servo's netjes nastellen. Met het MARDEC sketch is het eigenlijk heel simpel.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 07 april 2016, 22:10:06
Henk, wat heb je gedaan om een en ander op te lossen?

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 08 april 2016, 19:43:00
Ik heb eigenlijk een hele schone installatie uitgevoerd. Er zat en fout op de harde schijf, niet meer te fixen dus richting Kliko met dat ding. Nieuwe harddisk erin en Win 7 opnieuw erop. Begonnen met alleen IDE 1.6.8 en de door Nico beschikbaar gestelde CH340 driver geinstalleerd, alles weer ingesteld zoals Nico beschreef.
Programma Blink gedownload gecompileerd en geupload, dat werkte.
Toen uiteindelijk de mardec software geinstalleerd, CH 340 drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
Mardec sketch geladen, gecompileerd, was oke.
Uploaden gaf een foutmelding..
Nico had al aangegeven dat bij chinese borden misschien een probleem kon zijn met de bootloader.
Dus ik heb Nico zijn handleiding gebruikt voor het vernieuwen van de bootloader.
Mardec sketch, gecompileerd en geupload.
Vanaf nu werkt het prima, ook nu Windows 7 al zijn updates binnenhaalt.
Het is voor servo aandrijvingen een hele verbetering zoals uit de eerste testen bij mijzelf blijkt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 08 april 2016, 19:52:56
Nico,

Voor de accesoiry's, optie 9, random on/off is een maximum tijd van 500 seconden.
Is dat een instelmogelijkheid die je zelf ingebracht hebt?
Ik heb een aantal verlichtingsgroepen op de modeltrambaan die in een dag/nacht cyclus geschakeld moeten worden. Een beetje nachtcyclus is minimasl 15 minuten, oftewel 900 seconden.
Het is nattuurlijk wel op te lossen door een pseudo servo met frogpin te maken voor het relais, dan zit ik niet meer aan de maximum tijd van 500 seconden vast, maar als het iets is wat je zelf ingebracht heb, overweeg dan het bovenstaande als je een update maskt en verleng de tijd tot 900 of 1000 seconden.
Voor de rest: prachtig hulpmiddel tegen aanvaardbare prijzen voor langere en grotere modelbanen.
Dank voor je inspanningen en adviezen, dat mag ook wel eens gezegd worden.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 april 2016, 20:38:00
Hallo Henk,

Ja die 500 seconden is een 'hard coded' keuze van mij.
Het idee was om dit te gebruiken voor woningverlichting waarbij er zo af en toe in huis een lamp aangaat. Het effect is nog wat mooier als je daarbij woningen/gebouwen van een compartimentering voorziet. Ik heb niet gedacht aan een dag/nacht cyclus.
Voor een langere periode kun je ook 'single steady' gebruiken en een relais of MOSFET aansluiten. Maar je hebt dan geen random effect meer.
Als ik het maximum verdubbel dan zul je waarschijnlijk voor een dag/nacht cyclus waardes gebruiken tussen 800 en 1000 seconden.
Bedenk wel dat door de random functie je dag/nacht cyclus dan 'uit de pas' kan gaan lopen. Tenzij je beide grenzen bijna gelijk maakt.
Omdat het me niet verstandig lijkt om per direct aan iedere wens te voldoen zal ik al het nu niet wijzigen.
Komen er nog meer wensen (of worden bugs gevonden) kan ik wellicht een update doen.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 08 april 2016, 21:51:16
Nico,

Ik gebruik nu 2 mardec's, elk in een hoek van de trambaan, die de groepen verlichting schakelen door middel van een relais.
Het relais is aangesloten op een frogpin van een gesimuleerde servo.
Het werkt prima, zo kunnen 2 groepen straatverlichting, 3 groepen huisverlichting, 1 groep winkelverlichting en twee groepen diversen geschakeld worden
Met een beetje inventiviteit, 5 mardec's, war servo's en relais heb je tegen alleszins aanvaardbare kosten een digitale aansturing van de modelbaan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 april 2016, 22:59:16
Hallo Henk,

Een relais op een frogpin van een gesimuleerde servo.
Dat lijkt me niet handig. Dat kost je een hele pin.
Zoals gezegd kun je beter accessory type 1 gebruiken. De single steady.
Dat heeft precies hetzelfde effect. Daar is de single steady ook voor bedoeld. Voor het schakelen van van alles en nog wat.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 09 april 2016, 19:52:13
Nico,

Gaan we doen .
Ik liep nog tegen iets vervelends aan:
Het printje DCC scheiding voor pin 2 van de Arduino gebouwd en het wou maar niet werken
Ook met de DCCmonitor niets te zien.
Maar ik had de 10K weerstand tussen plus en pen 6 van de 6N137 niet aangebracht naar aanleiding van je tekst.
De chinese boards  hebben toch wel een verschil met de normale UNO's want nadat ik de 10K weerstand aangebracht had tussen Vcc en pen 6 stroomde de data binnen op de DCC monitor.
Voor de Chinese boards is die weerstand, in tegenstelling tot de tekst, dus WEL nodig.
We gaan weer verder
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 09 april 2016, 20:21:00
Ik vroeg me af waarom je die weerstand weg liet en zag het volgende in de manual staan:

Citaat
Pin 6 van het IC word verbonden met pin 2 van de Arduino.
De 10k weerstand aan pin 6 kan achterwege blijven omdat de Arduino zelf al een interne pull-up weerstand heeft.

Dat is een schrijffout. Volgens het datablad kan de weerstand op pin 7 achterwege blijven. Die op pin 6 MOET er wel in.

edit: ik zie zojuist elders een schema waarbij de weerstand op 6 ontbreekt en die op 7 er wel inzit. In dat geval zal de interne weerstand op deingang van de ATmega (Arduino) geprogrammeerd moeten zijn en dan is maar de vraag of die de uitgang 6 hoog genoeg maakt.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 april 2016, 08:57:21
Henk, Frits

Volgens mij mag de weerstand aan pin 7 weg gelaten worden maar dan moet pin 7 wel direct met Vcc verbonden worden.
De weerstand tussen pin 6 is een pullup weerstand en is niet nodig indien verbonden met pin 2 van de Arduino en pin 2 is gedefinieerd als pinMode(2, INPUT_PULLUP).. Wat uiteraard zo is in de Mardec in de bedrijfstoestand.
Als je het DCC-circuit wilt testen zonder Arduino kun je dat doen door 5 volt op de 1k5 weerstand te zetten. Omdat pin 6 een open collector uitgang heeft is de weerstand dan wel nodig. Door de 5 volt zal de interne uitgangstransistor open gestuurd worden en pin 6 'laag' worden.

Ook Ruud Boer is dit van mening:
Citaat
De 10k pull up naar pin 6 is niet nodig. We gebruiken de interne pull up in de Arduino.
Ook de 10k naar pin 7 is niet per se nodig, ik heb daar een rechtsreekse verbinding naar 5V.
Dat maakt het allemaal nog weer wat kleiner ... en minder werk. :)

Na wat rondkijken op internet lijkt het toch wel verstandig om de weerstand aan pin 6 te gebruiken. Alhoewel ik hiervoor geen 'harde bewijzen' heb gevonden.

@Henk
Wel vreemd dat het bij jou zonder weerstand aan pin 6 niet werkte. Aan die Chinese Arduino's  ligt het niet; die hebben echt wel een pull-up weerstand. Zorg wel dat je een UNO R3 hebt. Had je niet abusievelijk pin 7 open gelaten?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 10 april 2016, 09:51:47
Nico,

Ik had de sketch DCCmonitor gebruikt om te kijken of er data binnen kwam.
En daar bleek heel duidelijk dat er niks binnen kwam, behalve als ik de 10K weerstand tussen Vcc en pin 6 aanbracht.
Die weerstand doet me verder geen kwaad dus ik laat hem maar zitten.
Ik zal eens kijken in de sketch van DCCmonitor of pin 2 zo gedefinierrd is als zou moeten.
Het werd geleverd bij de librairie DCCdecoder.

Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 april 2016, 11:20:56
Henk,

Ik heb vast even gekeken maar er staat GEEN pinMode instructie in de DCC_Monitor.ino
Dat verklaart dus een hoop.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 12 april 2016, 21:44:20
Hallo Nico,

Even een opmerking over het weglaten van de pullup weerstanden van de pin 6 en 7.

De standaard dcc opto schakeling is een stabiele schakeling. Door het weghalen van de twee weerstanden is de betrouwbaarheid verminderd. Het is bv niet goed om ingangen (pin 7 - enable) los te laten zweven en dan maar te vertrouwen (of hopen) dat hij wel hoog blijft.
Met het weglaten van weerstand van  pin 6 vertrouw (of hoop) je dat de interne weerstand van de Arduino goed genoeg is. Vaak is dit ook het geval, maar door deze verandering is de pinmode PULLUP van belang geworden (=extra verandering).

Kijk eens een paar postings terug en bedenk eens of deze er ook waren geweest als je de weerstanden had gebruikt.

De schakeling is ook moeilijker te onderhouden. Een  voorbeeld: Ik had onlangs een Adservo (van Timo) die het niet werkte. Bij deze print kan de Arduino verwijderd worden en je kunt gelijk de probe van de scope op pin6 zetten en meten of de opto schakeling zelfstandig werkt. Bij de mardec zal je eerst een weerstand op de Pin6 en Vcc moeten solderen voordat je hem kunt doormeten.

Bedenk eens of de verminderde betrouwbaarheid en moeilijker meten opweegt tegen het besparen van 2 weerstanden van 2 cent. En dan heb ik het nog niet over de tijd die je kwijt bent om dit te onderzoeken ipv je tijd in nieuwe functionaliteit te steken van de Mardec.

Ik hoop dat je deze opmerkingen weet te waarderen.

mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 april 2016, 23:13:41
Hallo Spock,

Je reactie suggereert dat ik de weerstanden weg zou willen laten of niet gebruikt heb.
Dat is natuurlijk niet zo. Integendeel. De weerstanden kunnen beter blijven zitten. Ze staan gewoon in het schema. En dat heb ik ook gezegd. Die paar centen maken inderdaad niet uit. Ook op het printontwerp zijn deze weerstanden opgenomen.
Ik heb alleen maar willen aangeven dat ze theoretisch niet strict nodig zijn. (Pin 7 dan wel aan Vcc en zeker niet open laten).
Maar dat is daarom nog geen pleidooi om dat dan ook maar te doen.

Mijn toelichting op die weerstanden was alleen maar een reactie op de vermeende schrijffout die Frits geconstateerd had. (Die hij overigens zelf corrigeerde).

In feite bevestig je alleen maar wat ik ook van mening ben.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 april 2016, 23:47:06
Nieuwe handleiding

Er is een nieuwe, verbeterde, handleiding van de MARDEC beschikbaar.

De gewijzigde downloads:

Handleiding MARDEC II decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
(Let op: het msi-bestand bevat niet de gewijzigde handleiding! Deze zit echter wel in de zipfile.
----------------------------
MARDEC II software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
----------------------------
MARDEC for niet-Windows PC's (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmonitor.zip)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 17 april 2016, 10:54:26
Na wat probleempjes met de aangeschafte Arduino klonen is het na het (her)installaren van de bootloader gelukt om het eerste board werkend te krijgen.
Het stuurt nu onder de tafel 3 servo's en 8 relais aan.
Dus de stoute schoenen weer aangetrokken en geprobeerd een kloon zo direct uit de verpakking te voorzien van Mardec software.
En jawel, weer fout.
Aan de hand van de aanwijzingen die ik van Nico had ontvangen een bootloader geplaatst op dit board en weer geprobeerd de Mardec software te uploaden.
Zonder problemen!
Hier gaat dus het gezegde op: Alle waar naar zijn geld!
Maar het kan best, als je maar even weet waar het fout kan gaan.
Op Aliexpress even zitten zoeken en er zijn inderdaad verkopers die aangeven met of zonder bootloader.
Dus even oppassen geblazen.
Eén van de grote voordelen van het werken met de Arduino boards  is naar mijn inzien nog wel onderbelicht gebleven.
Mijn modeltrambaan is 6 meter lang en er zijn 8 verlichtingsgroepen gepland, 2 straatverlichting, 1 winkelverlichting, 3 huisverlichting en 2 diversen.
Daarnaast nog de nodige andere functies.
Maar met namen de verlichtingsgroepen zouden zonder meer al 8 dikke draden moeten bevatten onder de hele tafel door.
Met toepassing van een arduinog aat er naar elke hoek van de tafel een boom van 4 dikke draden. 0-3-5-12 Volt
vanuit de relaismodule is het mogelijk om met telefoonkabeldraden de LED huisverlichting te voeden.
Via een DCC commando word een bijbehorend relais geschakeld voor een verlichtingsgroep.
Koploper geeft bijvoorbeeld accessoire commando 51 af en beide Mardec's laten het betreffend relais opkomen.

Ik heb me door de beginmoeilijkheden niet laten afschrikken en met hulp van Nico door de eerste problemen heen gekomen.
Het is een prachtige en goedkope oplossing voor automatisch bedrijf van een modelbaan (en andere toepassingen)
Ik hoop dat als er meer mensen zijn die probleempjes ondervinden die zich melden, dan kunnen we hier op BNLS misschien een hulpdraadje starten.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 april 2016, 13:40:53
Hallo Henk,

Fijn te horen dat alles toch nog goed komt.
Zelf heb ik nog geen Arduino's gehad zonder bootloader.
Heb je een link op Aliexpress die vermeld dat er geen bootloader op zit?
Wellicht verstandig om hiervoor te waarschuwen in de handleiding.

Succes verder met je trambaan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 24 april 2016, 19:10:35
Hallo,

toch nog een onverwacht probleem!
Elke keer als ik de modelbaan opstart dan blijft de MARDEC van de linker module ( servo's en 8 relais) hangen;
de 12 Volt voeding komt van een oude PC voeding.
De chinese kloon blijft de LED "L" knipperen.
Elke keer moet de USB kabel er aan en het "E" commando gegeven worden, dan werkt het verder uit de kunst.
Iemand een idee over de mogelijke oorzaak?

Er blijkt ook heel veel mogelijk te zijn.
Aan de hand van voorbeeld programma's en een aantal "lessen" op youtube is het programmeren ook wel te leren.
En omdat zelf doen ook beter is als alleen maar lezen ook zelf maar eens gaan stoeien;
Een verkeerslicht schakeling met een apart licht voor afbuigend verkeer.
Een loop licht voor werkzaamheden
een flitspaal voor snelheidsovertreders.
En dat alles tegen zeer aanvaardbare kosten

Maar eerst nog even het opstartprobleempje te lijf.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 april 2016, 19:52:43
Hallo Henk,

Dat verschijnsel van het terugvallen naar de configuratiestand heb ik zelf ook gemerkt bij het maken van een demo opstelling.
Een nieuwe feature van MARDEC II is de optie om middels de resetknop terug te gaan naar de configuratiestand in geval het DCC circuit niet werkt.
Je hoeft dan niet het speciale scriptje uit te voeren dat is meegeleverd met de installatie.
Als MARDEC II eenmaal een DCC-signaal ontvangen heeft wordt deze optie uitgeschakeld.
Maar als je baan 'in opbouw is en je haalt regelmatig de spanning er af kan hetzelfde gebeuren.
Als je de spanning uitschakelt zonder eerst een DCC-signaal te hebben gegeven, zal bij inschakelen weer de configuratiestand worden gestart.
Dus geef na inschakelen van de spanning eerst een DCC signaal.

Als je wilt kun je deze feature als volgt uitschakelen in de code.
Zoek het volgende stukje op rond regel 193

190    Serial.println(atosave);   
191    Serial.println("");
192   
193    EEPROM.write(500,1);
194
195    pinMode(2,INPUT_PULLUP); //DCC input
196
197    for (byte n=3; n<maxpins; n++)    //restore

Zet als volgt commentaartekens bij regel 193 :  //  EEPROM.write(500,1);

En ja, er is heel veel mogelijk met een Arduino. Ook op je modelbaan.
Die flitspaal zou je kunnen maken met een accessory type Single of Double One Shot en de kortste tijd.
Misschien komt er nog eens een vervolg op de MARDEC met nog meer opties.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 24 april 2016, 20:28:01
Nico,

Dank voor de tip. Als ik inschakel en daarna koploper dan geeft koploper een hele riedel DCC signalen. Toch gaat bij afsluiten dan iets fout want de volgende keer blijft de MARDEC hangen.
Ik las ergens op een engelstalig forum dat het verschijnsel ook veroorzaakt kan worden door het "langzaam" wegvallen van de 12 Volt voedingsspanning.
Een nadeel van een PC voeding.
Een "uitschakelrelais" zou mogelijker wijs een oplossing zijn.
Ik hou jullie op de hoogte van de bevindingen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 april 2016, 22:25:37
Henk,

Wat bedoel je precies met hangen? In welke 'toestand' is dat?
Als je de USB kabel aansluit, wat is dan het laatste wat je ziet in putty?
Zelf gebruik ik ook een computervoeding, maar die levert geen probleem op.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 25 april 2016, 06:08:50
Nico,
Ik zet de baanvoeding aan.
De Mardec krijgt voeding en de "L" led blijft knipperen.
De USB kabel plaatsen en in de PC, de MARDEC reageert maar komt niet in de goede toestand.
Configureer Mardec opstarten.
E commando en bevestigen
DCC code 1001 afgeven aan de Mardec
bevestiging dat alles gesaved is.
Dan USB eruit en de MARDEC werkt
Voedingsspanning uit en dan zie je MARDEC nog even actief totdat de PC voeding geen spanning meer levert.
Weer baanspanning erop en dan doet de MARDEC weer niets.

Als de mardec vooraf losgekoppeld wordt van de voeding bij de PC gaat alles goed.
Dus ga nog even een paar opties uittesten.


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 april 2016, 13:18:32
Henk,

Ervan uitgaande dat MARDEC inderdaad in config mode opstart klopt je verhaal met mijn ervaring.
MARDEC wil er dan een USB-kabel aan hebben en putty gestart. In de config-mode kun je dan een 'E'-commando geven en de USB kabel verwijderen.
Vervolgens een save-commando (DCC 1001) geven in bedrijfsstand heeft hier niets mee te maken en kun je achterwege laten.
Waar het om gaat is de melding: Reset now disabled. Die krijg je als er een geconfigureerd DCC-adres ontvangen is.
Als je die niet gezien zal MARDEC altijd in config mode opstarten na uit- en inschakelen van de voeding.

Als je het langzaam 'doven' van de voedingsspaning verdenkt kun je dat testen door de voedingskabel los te maken. De spanning valt dan abrupt weg.
Mijn ATX (computer) voeding is echter meteen 'dood' als ik de schakelaar om zet.

Hoe zet je die voeding trouwens uit? Je moet dat doen door de oorspronkelijke groene draad los te maken van massa. Niet door de stekker er uit trekken.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 25 april 2016, 19:24:17
Nico,

Daar zat hier ook de fout bij de voeding.
De boel werd spanningloos gemaakt waarna de uitgangsspanning niet direct weg was.
Nu staat op een  trafo een relais wat de groene draad schakelt, bij uitschakelen dus ook de groenen draad onderbreken.
Het ging altijd goed en heb er niet bij stil gestaan dat het nu wat anders kon zijn.
Inmiddels hangen er 3 Mardec's onder de tafel voor servo en accesoire sturing.
Ik heb nu nog één vreemd verschijnsel:
Er is één servo, SG92R, dus digitaal, die soms geen goede stand vind.
Het vreemde is alleen dat dit alleen gebeurde in de normale bedrijfstoestand en dat ik daar met inregelen geen enkele last van heb gehad.
zet ik de servo op een servo tester dan ondervind ik geen enkele moeilijkheid en werkt de betreffende servo perfect.
Misschien eens een ferrietstaafje toepassen om alle mogelijkheden van verstoring uit te sluiten.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 25 april 2016, 19:32:30
Misschien eens een ferrietstaafje toepassen om alle mogelijkheden van verstoring uit te sluiten.
Ik heb hem ergens in een ander topic al eens gepost, maar hier nog een keer:
https://youtu.be/sEp4VT6NL6o (https://youtu.be/sEp4VT6NL6o)
Ik heb wat vragen uitstaan bij een gespecialiseerd bedrijf die mij hier alles over moeten kunnen vertellen, ik vraag me namelijk af welk soort ferrietkern je het beste kunt gebruiken voor deze toepassing.
Ik loop toch ook elke keer weer tegen vreemde dingen aan met servo's (heb de mardec alleen nog maar in test opstelling, die komt ruim aan bod op mijn nog te bouwen hoofdbaan) zij het dan op andere decoders.
Veel is denk ik te wijten aan stoor signalen op wat voor manier dan ook.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Sjoerd K op 25 april 2016, 22:00:27
Heren,

Doordat ik er tegen aanliep dat Mardec vrij makkelijk terug valt naar zijn config-mode heb ik voor mijzelf een kleine aanpassingen gemaakt.

Wat ik heb aangepast is het volgende. Wanneer Mardec in bedrijfs-mode word gezet zal hij daar niet meer uitkomen. De Arduino kan zo achter elkaar worden gereset en telkens zal hij weer opstarten in bedrijfs-mode.

Om nu weer terug te keren naar de config-mode kan het configuratie DCC adres worden geschakeld (Standaard 1000).
Of je sluit de Arduino serieel aan, en d.m.v. Putty druk je op de C toets.
De Mardec zal nu in de config-mode blijven totdat er weer naar de bedrijfs-mode word geschakeld d.m.v. E optie.

Aangezien andere ook tegen dit probleem aanlopen, deel ik mijn versie met jullie.

[Download link verwijderd dit word opgenomen in versie 2.2]


Mijn versie is Mardec 2.1 Custom. Deze versie is verder gelijk aan Mardec 2.1.

Sjoerd
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 april 2016, 11:16:22
Toch maar even nogmaals een toelichting op het vermeende probleem van het terugvallen naar config mode.
Dit is GEEN fout maar een feature.
In MARDEC 1 kon je eenmaal in bedrijfsstand alléén naar config mode door het DCC adres.
Als je DCC circuit  (nog) niet werkte was je genoodzaakt om het speciale script te gebruiken dat bij installatie wordt meegeleverd (zie handleiding).
Omdat een aantal mensen aanvankelijk problemen met dit DCC-circuit had, leek het me handig om ook middels de resetknop op de Arduino terug te kunnen naar config mode.
In MARDEC II is daar in voorzien.
Als MARDEC II opstart in bedrijfsstand wordt 'een achterdeur open gezet' om met de resetknop terug te gaan config mode. Dit is de 'reset-optie'.
Omdat deze deur niet permanent open kan blijven wordt deze 'dicht gedaan' op het moment dat er een geconfigureerd adres wordt ontvangen. Het DCC-circuit werkt dan immers en is er geen achterdeur meer nodig. In putty wordt dit gemeld met de boodschap 'Reset now disabled'.
Als echter geen DCC-adres ontvangen wordt voordat de spanning er af gaat, blijft de achterdeur open staan en zal MARDEC II dus opstarten in config mode.
Ook deze situatie is niet altijd handig gebleken; ik heb dat zelf ook gemerkt.
Daarom heb ik in reactie 282 een 'workaround'  gegeven om te voorkomen dat de achterdeur wordt open gezet. Dit als tussenoplossing voor wat slimmers. Daarbij wordt in feite de situatie van MARDEC 1 'hersteld'.

@Sjoerd
Ik waardeer je meedenken om de MARDEC een beter product te maken. Maar om zonder overleg de sketch aan te passen en te publiceren lijkt me niet de juiste weg.
In de sketch staat niet voor niks:
* Please mail nico.teering@ziggo.nl if you have any comment or 
* suggestions for improvement on this program.


Versiebeheer wordt anders een lastige zaak.

Uiteraard heb ik wel je oplossing getest en hij werkt inderdaad. Door in bedrijfsstand de USB-kabel aan te sluiten en putty te starten kom je met een 'C'-commando in config mode.
Dit is de 'slimmere' oplossing die we nodig hebben. Mijn dank daarvoor.

Ik zal de wijziging meenemen in versie 2.2. Hierin worden ook wat minor bugs opgelost.
Ook de handleiding zal worden aangepast.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Sjoerd K op 26 april 2016, 11:28:14
Hoi Nico,

Ik heb de link naar de aangepaste versie weggehaald.

Sjoerd
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 26 april 2016, 13:18:51
Nico, je kan je mail adres hier beter niet neerzetten als je spam wil voorkomen.  Ik zou, als ik je een advies mag geven,  een alias of alternatief mail adres aanmaken voor dit soort zaken.

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 02 mei 2016, 17:27:08
Ik heb nu 3 mardec's onder de baan voor servo's en relaisgroepen.
Het ligt soms wat uit elkaar, dus met de stuurdraden voor de servo's had ik een probleem.
Ik heb in China maar een crimping tool besteld voor nog geen 11 Euro, 1000 male pennen voor 4,50 Euro, 500 female pennen voor 2,30 Euro en de nodige  enkele en dubbele hulsjes.
De kosten zijn het niet en het werkt veel fraaier om een leiding te leggen op maat.
Gezien de kosten van een Uno vond ik deze kosten ook wel meevallen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 mei 2016, 17:39:00
Henk,

Heb je hiervan de links? Wellicht handig voor andere geïnteresseerden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 mei 2016, 17:49:34
Henk,
zojuist eerste proef- oefen- leersetje arduino mosfets en diodes besteld,
groet Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 mei 2016, 18:11:33
Hola Nico,
Beurt aan Henk, was voor inundated, sorry,
@Henk,
Graag de links
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 mei 2016, 18:12:44
*** Kindle zet alles in engels om
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 mei 2016, 18:15:22
Hola Nico
dat bericht aan Henk was voor jou bestemd, sorry


Henk idd graag de links


Probeerde via mijn Kindle te communiceren maar alles ging fout *** ding vertaalt alles in engels

groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 mei 2016, 18:16:11
Wel en HEILIGE forumbeheerder *******************
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 mei 2016, 18:51:35
Ik denk niet dat Henk het speciaal tegen mij had. ::)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 02 mei 2016, 19:27:26
Alles via Aliexpress:
de tang:
http://www.aliexpress.com/item/SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1-1-0mm/1774206687.html
de MALE contacten:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1000pcs-lot-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-male-Connector-Terminal-Crimps-2-54mm-wholesale/32222348992.html
de FEMALE con,tacten:
http://www.aliexpress.com/item/500PCS-2-54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-Terminal/32581137202.html
En de hulsjes:
http://www.aliexpress.com/item/1000pcs-lot-connectors-dupont-1Pin-Dupont-Shell-plug-jumper-Wire-Cable-Dupont-Housing-Pin-Pitch/1873610601.html
http://www.aliexpress.com/item/2-54mm-100x-2P-Plastic-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-New/32265951793.html
http://www.aliexpress.com/item/2-54mm-3P-Plastic-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-100PCS/32328039001.html

Het werkt een stuk netter.
Hier nog de link naar het Youtube filmpje over crimping:
https://www.youtube.com/watch?v=DGzpzUTbZgQ
Dit is wel met Female contacten maar MALE is hetzelfde.

Dope Er Uw Voordeel Mee (DEUVM)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 mei 2016, 19:35:24
 (y) (y) (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 02 mei 2016, 20:04:19
Een andere vraag, hoe is de stand van zaken bij het shield?
Is het ontwerp af?
Zijn er al PCB's besteld?

Groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 02 mei 2016, 21:43:53
Ontwerp is nu op ongeveer 75%. Het is wat lastiger omdat je elke pin apart optioneel kunt versterken. Zodra het af is, zet ik een plaatje hier neer en zal ik ze bestellen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: tuurtje op 02 mei 2016, 21:53:55
 (y) (y) (y)

Groetjes

Arthur
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 03 mei 2016, 22:22:00
MARDEC 2.2 is beschikbaar.

De belangrijkste wijziging betreft het vervangen van de resetknop-functie door het 'C'-commando in Putty.
Daarnaast zijn er wat minor bugs opgelost.
Ook de handleiding is weer verbeterd. Met name is het Save-commando is beter beschreven. Ook het schema is aangepast..

De nieuwe downloads:

Handleiding MARDEC II decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
MARDEC Installatie handleiding (volledig) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie%20MARDEC.pdf)
----------------------------
MARDEC II software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/How%20to%20install.pdf)
----------------------------
Alleen CH340 drivers (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt. Ze worden ook mee geïnstalleerd bij de volledige en update installatie.


Succes,
Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 07 mei 2016, 09:11:42
Nico,
Even Mardec versie 2.2 getest met een losse UNO.
Mooi dat de Arduino nu gelijk in bedrijfsmodus komt als je opstart.
Nu even mijn 3 Arduino's onder de baan van deze nieuwe sketch voorzien.
Eén opmerking nog:
Als je een Arduino wil configureren zonder DCC spanning op de baan (dus via de USB) dan mis ik de verwijzing naar de C toets.
Ook als je een losse arduino wilt configureren op de werktafel is het wel handig om het te vermelden bij opstarten.
Maar dit is een hele goede aanpassing.
Edit: Dit is als je een tweede keer een Arduino opstart nadat je hem al een DCC adres gegeven hebt voor een configuratiemodus.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2016, 09:55:03
De Mardec kwam altijd al in bedrijfsmodus als hij daar in stond bij afsluiten. Behalve als je verzuimde de 'achterdeur' dicht te doen.
Configureren doe je per definitie via USB en zonder DCC. Spanning op Vin maakt niet uit.
En in configuratiemodus heeft de C-toets een andere functie, dus ik begrijp je gemiste verwijzing niet helemaal.
Alle 32.256 bytes zijn nagenoeg verbruikt en er is geen ruimte voor meer tekst op het scherm.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 07 mei 2016, 14:28:28
Hier een beginners vraag:
Ik zou graag eens willen proberen of de mardec wat is om mijn wissels aan te sturen en later waarschijnlijk meer.
Ik heb een 12v voeding als ringleiding onder mijn baan liggen kan ik daar de arduino op aansluiten of is het beter om er een 7v voeding voor te gebruiken.
En ik heb een aantal 5v voedingen liggen dit zijn simatic logo voedingen kan ik deze dan gebruiken als voeding voor de servo's? Het is een 3 ampere voeding.
Als ik het goed lees dan gebruik ik de massa aansluiting, van de 5v voeding die de servo's van spanning voorziet, om aan te sluiten op de gnd pin van de arduino.
En welke arduino kan ik nu het beste bestellen in het verre oosten zonder dat ik problemen krijg met drivers e.d.

Met vriendelijke groet,

Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2016, 15:01:20
Hallo Johan,

Je kunt die 12 volt prima gebruiken voor de Arduino. Zelf heb ik ook 12 volt.
En die 5V is ook geschikt voor de servo's.
En je moet inderdaad de massa's van beide voedingen verbinden met de GND van de Arduino
Ik neem aan dat je ook een GND ringleiding onder de baan hebt.
Deze Arduino is prima: http://nl.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html (http://nl.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html)
De drivers worden mee geïnstalleerd met de gehele installatie. Zie daarvoor de installatiehandleiding.

Succes
Nico

 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 07 mei 2016, 15:08:06
Nico,

Bedankt voor de snelle reactie. Ik wil de arduino voorzien van spanning dmv de powerjack. Dan hoeft de ground/massa toch niet aan elkaar komen te liggen of wel? 

Met vriendelijke groet,

Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2016, 15:43:43
De powerjack bevat inderdaad een massa aansluiting. Daarmee heb je de gnd van de Arduino verbonden met die van de 12v voeding.
Maar je moet nog wel de massa's van beide voedingen verbinden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 07 mei 2016, 16:57:37
Ik heb voor mijzelf even een schets gemaakt hoe ik het dan zou moeten aansluiten. Kan iemand dit beoordelen?
Ik heb tevens bij de dcc aansluiten wat veranderd met de aansluiting. Is mijn gedacht gang goed zo of zit ik nu de ground en de massa door elkaar te halen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/original_version_arduino.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/original_version_arduino.jpg)

Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2016, 17:56:19
Johan,

1) GND (ground) en massa zijn precies hetzelfde. De min van je voeding noem je ook gnd of massa.
GND heeft in dit verband niets te maken met de aardleiding in je eigen huisinstallatie.

2) Je hebt een lijntje gezet tussen de condensator en gnd. Waarom? Er stond toch al dat de condensator aan gnd zit door dat dikke lijntje.
Dat doen we juist om onnodige lijnen te voorkomen waardoor het onoverzichtelijk wordt. Daardoor is wel de waarde van 100nF verdwenen.

3) Je wilt de jackplug gebruiken. Waarom zet je dan 12 V (+ en -) bij de Vin pin? De jackplug heeft de voorkeur omdat deze kortsluitbeveiliging kent en de Vin pin niet. Je mag ze nooit tegelijk gebruiken.

Alles over het voeden van een Arduino vind je hier: http://www.open-electronics.org/the-power-of-arduino-this-unknown/ (http://www.open-electronics.org/the-power-of-arduino-this-unknown/)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 07 mei 2016, 18:34:12
De Mardec kwam altijd al in bedrijfsmodus als hij daar in stond bij afsluiten. Behalve als je verzuimde de 'achterdeur' dicht te doen.
Configureren doe je per definitie via USB en zonder DCC. Spanning op Vin maakt niet uit.
En in configuratiemodus heeft de C-toets een andere functie, dus ik begrijp je gemiste verwijzing niet helemaal.
Alle 32.256 bytes zijn nagenoeg verbruikt en er is geen ruimte voor meer tekst op het scherm.
Klopt allemaal Nico.
Maar ik heb een Uno deels geconfigureerd, nummer 91 met DCC code voor de configuratiestand 910.
Ik sluit hem af met "E" omdat ik ga eten.
Ik kom terug, zet de USB er weer op en start weer config Mardec.
Ik zie nu alleen het nummer van de Mardec(91) en  dat DCC code 910 hem weer in de config stand zet. Code 1001 sluit hem weer af. De cursor blijft er onder staan knipperen.
Hier mist een verwijzing naar de "C" om hem wer in config stand te krijgen.
Dat bedoelde ik in mijn bericht.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 07 mei 2016, 19:02:29
Nico,

2. Ik had dat getekend om aan te geven of dat ik het begrepen had ;D
3. Ik had het zo gedaan omdat ik anders niet begrijp hoe ik de gnd van de 12V op de pin gnd van de arduino kan krijgen of moet ik deze separaat van de voeding aansluiten als ik met de plug werk. Of wordt dit intern in de arduino geregeld. Ik zal de site over de voedingen vanavond eens doorlezen.

gr. Johan
 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2016, 19:12:40
Johan,

De massa aansluiting van de jackplug is uiteraard verbonden met de GND pinnen op de Arduino.
Als je niet met de jackplug werkt  moet je inderdaad een van de GND pinnen verbinden met de 'min' van beide voedingen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2016, 19:44:49
@Henk,

Ik had je berichtje over het hoofd gezien.
Je wilt dus bij starten van de bedrijfstoestand niet alleen de vermelding van het config DCCadres maar ook de vermelding van de 'C'-toets optie.
Zou inderdaad duidelijker zijn, maar wil je dat helder vertellen kost dat zoveel bytes extra die er niet meer zijn.
Maar ik zal eens broeden op een korte maar heldere tekst. Heb je een suggestie?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 07 mei 2016, 21:31:38
Nico,

Misschien de eerste zin wijzigen in "Voor config toestand DCC code Xxx of toets "C".
Dit kost toch niet zoveel?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 mei 2016, 09:06:54
MARDEC II, the Multifunctional ARduino dcc DECoder
USB version 2.2

Normal mode of MARDEC #1
To configuration: DCC 8 or connect USB and press 'C'
For saving DCC 15


Zo beter?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 08 mei 2016, 20:12:51
Duidelijk Nico!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 12 mei 2016, 20:59:33
Zo, bijna af!

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-05-12_om_20.48.46.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-05-12_om_20.48.46.png)

Hij is even breed als een normaal Arduino-shield, maar hij is wat langer geworden.

Morgenavond nog even wat teksten erop zetten en dan gaat-ie naar de printenboer voor een prototype.
Wat is er mogelijk:
- Externe voeding(AC of DC)
- DCC-interface
- Elke uitgang apart versterkbaar (d.m.v. mosfet of (darlington)transistor)
- On-board 5V voeding voor eventueel servo's aansturen
- LED-indicatie voor configuratieprogramma
- DCC-interface en aansturen werkt ook op de voeding van de USB als er geen externe voeding is aangesloten

Wat er niet op zit:
- Aansluitingen voor I2C-interface, is toch onbruikbaar i.c.m. MARDEC

Nu hoor ik mensen denken "Links is toch nog plaats zat?". Ja, maar daar zitten de connectoren van de Arduino en om kortsluiting te voorkomen met de USB-connector heb ik daar geen componenten geplaatst.

Als er nog op/aanmerkingen zijn, laat maar horen :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 12 mei 2016, 21:12:56
Ziet er top uit, ben reuze benieuwd naar het eindproduct.  :D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 mei 2016, 21:56:18
Hallo Servé,

Ziet er goed uit. Je bent er kennelijk zo trots op dat je 'm maar twee keer gepost hebt? ;)

Kun je ook het schema publiceren van wat er op deze kaart zit?

Zie ik het goed dat je middels jumpers de versterking kunt in- of juist uitschakelen?

Bij mosfets wordt doorgaans de gate middels een 10k weerstand aan massa gelegd, dus tussen source en gate.
Zo te zien is daar niet in voorzien. Je zou ze desnoods aan de onderkant kunnen solderen, maar handig is dat niet.
Heb je daar nog een slimmigheidje voor? Alhoewel ik er ook maar weinig ruimte voor zie.  ???

In het verleden heb ik meerdere keren aangegeven dat het wenselijk is om de nummering van de headers identiek te houden aan die van de Arduino pinnen waar ze bij horen. Anders heb je een conversietabelletje nodig en wordt het lastig aansluiten.
Ik zie dat niet zo snel terug. Maar je moest toch nog wat aan de teksten doen. ;D

Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 12 mei 2016, 22:05:45
Even een snelle reactie via m'n telefoon.

Schema komt morgen.
Er zitten soldeerpads op waarmee je de versterking kunt in- en uitschakelen.
Die weerstand tussen gate en source wordt inderdaad erg lastig, heb ik al op lopen puzzelen maar ik zie er zo 123 de ruimte niet voor. Ik zal er nog eens over nadenken.
Uiteraard komt de MARDEC-nummering erop, ik denk dat daarvoor de print toch ietsje breder moet worden.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 mei 2016, 23:11:51
Is het volgende een oplossing:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/mosfet2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/mosfet2.jpg)
Niet helemaal scherp met twee trillende handjes, maar toch wel goed te zien.
Omdat de mosfet altijd een stukje boven de print uitsteekt, is er wat ruimte voor een weerstandje.
Het is daarbij wel nodig om de draadjes van de weerstand iets naar binnen te vouwen, maar met de kleine Chinese weerstandjes is dat geen probleem.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 mei 2016, 07:00:12
Als de gate en source naast elkaar zitten kan je aan de koperzijde een smd solderen.
Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 13 mei 2016, 08:03:46
Ziet er netjes uit. Ben ook erg benieuwd naar het schema.

Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 13 mei 2016, 08:33:04
Zoals beloofd:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schematic.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schematic.png)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Board.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Board.png)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 mei 2016, 11:31:16
In het schema is een weerstand, die dus niet op de print zit, opgenomen tussen Arduino en de basis van de TIP41C.
Dat is ook gebruikelijk bij een gewone (power)transistor of een power darlington als de TIP120.
Bij een mosfet zet je een weerstand tussen gate en source. Oftewel tussen Arduino/gate en GND/source.
Dus afgezien van het ruimtegebrek op de print is de vraag: waar zet je 'm neer?
Ik denk dat een mosfet, weliswaar iets duurder, toch de voorkeur heeft.
Interessant in dit verband is dit artikel (http://sensitiveresearch.com/elec/DoNotTIP/index.html)
Overigens zijn de mosfet versterkers ook kant en klaar  (http://nl.aliexpress.com/item/TOP-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi/32278750001.html)te koop.

@Frits,
De gate en de source zijn de buitenste pinnen. Die afstand lijkt me te groot voor een SMD weerstand. Ook het solderen van zo'n ding is niet voor iedereen gesneden koek denk ik.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 13 mei 2016, 12:41:05
Die weerstand toevoegen in SMD-formaat is geen probleem. Through-hole wordt errug lastig...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 13 mei 2016, 18:46:37
Dat die print wat groter is als de arduino vind ik geen enkel probleem.
De functionaliteit is het voornaamste!
Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat, bedankt voor je inspanning tot op heden.
Ik heb zo wie zo interesse in een stuk of 10 stuks.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 mei 2016, 19:56:46
@Servé,

Zie ik het goed dat nu de basis cq gate van de transistor direct verbonden is met de Arduino uitgang?
Zo ja:
- dan is de print denk ik niet goed bruikbaar met bv de TIP41C; die wil toch wel een weerstand in de basis hebben.
- maar wel geschikt voor een mosfet en dan zien we wel hoe we die 10k weerstand er op krijgen.
- en moet het schema aangepast worden.
- dan kan ie naar de printenboer.
Zo niet: hoe dan wel?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 13 mei 2016, 20:52:27
Elke versterkingstrap ziet er zo uit:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-05-13_om_20.40.57.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-05-13_om_20.40.57.png)

De Collector hangt aan de schroefconnector van de pin. De Basis is via een weerstand aan de Arduino-uitgang gekoppeld. Als er geen versterking nodig is, wordt de transistor niet geplaatst en wordt het soldeerpad doorverbonden. Zo wordt de uitgang van de Arduino direct verbonden met de schroefconnector. Ik ben nog even aan het denken hoe het zit met een mosfet, ik denk niet dat ik het universeel kan maken. Het wordt dus óf (darlington)transistor, óf mosfet. Laat maar weten wat je liever hebt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 mei 2016, 22:24:41
Maar die weerstand zie ik NIET op de print.
Dus ik herhaal mijn vraag: waarmee is op de print de Arduino uitgang verbonden als die weerstand er niet is, anders dan met het soldeerpad?

Bij een MOSFET zit het zo:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/mosfetR.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/mosfetR.jpg)
Dus Arduino pin direct aan gate, de load aan de drain en de source aan massa; met een weerstand tussen gate en source die bedoelt is om de MOSFET 'dicht' te houden als de Arduino geen voeding heeft. De drain aan de schroefconnector.

Zoals eerder aangegeven gaat mijn voorkeur uit naar een MOSFET. Op de print moet dan de Arduino pin direct verbonden zijn met de gate van de MOSFET.
Deze zit op dezelfde plaats als de basis van de TIP41C.
Je hebt het soldeerpad dan niet nodig. Als je een draadbrugje maakt tussen de gate en drain ben je ook klaar.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 13 mei 2016, 22:47:34
Deze weerstanden zitten tussen de schroefconnectoren, inderdaad lastig te zien. Als je er MOSFET's op wil, zal ik dat morgen even aanpassen. Geeft wel weer een klein gebruik-issue. Als er namelijk geen mosfet is aangesloten, zit er nog altijd een weerstand tussen de arduino-pin en de GND. Dit kan hinderlijk zijn bij het gebruik van o.a. servo's. Ik laat mijn gedachte er morgen nog eens over gaan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 13 mei 2016, 23:02:56
Citaat
Als er namelijk geen mosfet is aangesloten, zit er nog altijd een weerstand tussen de arduino-pin en de GND

ehhh....als je de mosfet weg laat dan laat je toch ook de weerstand weg........ ??? Of mis ik iets?

gr.Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 mei 2016, 23:14:30
Tussen de schroefconnectoren. ???
Dat zijn toch 3 blokjes van 3 connectors die één geheel vormen? Ik zie het nog niet voor me.
En als je het aanpast voor de MOSFET, kan daar dan niet de weerstand zitten tussen source en gate?

En als je geen MOSFET wilt, laat je natuurlijk ook de weerstand weg.
Alleen maar een draadbrugje tussen gate en drain. En geen soldeerpads.
Dat had Frits ook al gezien. (y)

Overigens zie ik het wel zitten om eerst een weerstandje om het dikkere deel van pootjes van gate en source te solderen;  net onder de behuizing. Vervolgens de MOSFET op de print steken tot aan de verdikking.
Visueel wordt het dan een beetje als in mijn reactie 326.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 14 mei 2016, 08:44:59
ehhh....als je de mosfet weg laat dan laat je toch ook de weerstand weg........ ??? Of mis ik iets?

Ja, een Through Hole weerstand kan iedereen wel solderen, maar een SMD-weerstand is een ander verhaal.


(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-05-14_om_08.29.04.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-05-14_om_08.29.04.png)

Kijk, tussen de schroefconnectoren in, tussen de pinnetjes, daar zit nu de SMD-weerstand.
Het probleem bij de MOSFET is, dat je niet zomaar even zegt "Dan laat je de weerstand weg", want het is een SMD-weerstand en niet iedereen kan dat solderen.
Ik ga er nog eens over denken hoe ik dat een beetje gebruiksvriendelijk kan maken met de MOSFET. Overigens ben ik geen fan van draadbruggen. Ze erin zetten is geen probleem, maar eruit halen is wat lastiger. Daarom heb ik ook een soldeerpad gepakt, dat werkt vele malen makkelijker.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 14 mei 2016, 12:49:20
Uhm, als je het draadje van de draadbrug doorknipt is hij er toch uit, het lijkt mij lastiger om het soldeer tussen op het pad te verwijderen tussen de transistoren en de connectoren.
Maar het is natuurlijk je eigen feestje.

Groetjes
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 mei 2016, 19:49:01
MARDEC 2.3 is beschikbaar.

De belangrijkste wijziging betreft de functie van de indicatie led.
In de configuratiestand is deze nu continue aan. Dat was eerst knipperen.
In de bedrijfsstand wordt een korte puls gegeven als een geconfigureerd adres voorbij komt.
Eerst was de led aan zolang een servo in beweging is, maar was er geen indicatie van een accessory. Nu dus wel.
Ook de handleiding is weer wat verbeterd.

De nieuwe downloads:

Handleiding MARDEC II decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
---------------------------
Alle MARDEC II software inclusief de Arduino IDE 1.6.6 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmsi.zip)
MARDEC Installatie handleiding (volledig) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie%20MARDEC.pdf)
----------------------------
MARDEC II software zonder Arduino IDE (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MARDECoder.zip)
Deze moet je gebruiken als je de vorige versie al een keer hebt geïnstalleerd of de Arduino IDE al hebt.
Verwijder eerst de USB kabel alvorens de installatie te starten en gebruik dezelfde USB poort.
Installatie handleiding (MARDEC only) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/How%20to%20install.pdf)
----------------------------
Alleen CH340 drivers (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Deze zijn nodig als je een Chinese Arduino hebt. Ze worden ook mee geïnstalleerd bij de volledige en update installatie.

Succes,
Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 29 mei 2016, 09:48:26
Gisteren alles binnen gehad uit heet verre oosten en gelijk maar eens de Arduino geladen en een proef opstelling gemaakt.
Het werkt (y) (y) het is een leuke toepassing voor de servo's en led's.
Weet iemand ook wat de maximale afstand is tussen de Mardec en de servo's. Ik lees er verschillende verhalen over. Van 70 cm. tot 2 meter.
En als je b.v. tot een meter gaat is het dan verstandig om een ferrietkern toe te passen en de kabels te twisten?
En ik heb het verschijnsel dat de servo's een hele korte slag maken bij het inschakelen. Hiervoor kan ik toch een weerstand van 4k7 tussen de 5V en de signaal draad zetten toch? Of moet dat een andere waarde zijn? Ik ben van plan d.m.v. een gaatjes print een soort aansluiting te maken tussen de Mardec en de servo en hier dan een smd op te solderen.
Voor de prijs van een Arduino (< 3 euro) zou je om de twee meter een onder de baan kunnen plaatsen.
In ieder geval wil ik Nico heel erg bedanken voor de Mardec.
Nu nog even wachten op mijn centrale die in bestelling staat om het dcc circuit te testen.

Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 mei 2016, 10:21:14
Hallo Johan,

Mooi dat het allemaal lukt.  :)
Bij het opstarten van de Arduino worden de servo's allemaal naar de 'lage' hoek gezet. Daarmee krijgen ze dus een stuursignaal.
Daarbij wordt de servo eerst snel naar de middenstand (=exact tussen beide hoeken) gezet en daarna in 'eigen' tempo naar de lage hoek. Is dat soms het bewegen wat je ziet bij inschakelen? Het is tamelijk onschuldig omdat de servo daarbij nooit buiten de ingestelde hoeken komt. Het wordt in beide toestanden gedaan.
De ervaring leert dat zonder deze actie de servo's wel behoorlijk onrustig worden bij inschakelen.
Als je echter helemaal geen beweging wilt kun je de servovoeding desgewenst vertraagd inschakelen.

Een afstand van twee meter is doorgaans geen probleem. Maar een Mardec extra kan nooit kwaad.

Dat weerstandje kan helpen, maar mogelijk dat ook de servo dan helemaal niet meer reageert.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 29 mei 2016, 10:31:01
Nico,

Dat de servo's naar de lage hoek gaan zie ik alleen maar als ik de Configure MARDEC applicatie opstart. Als ik de 5V inschakel nadat ik de 12V van de arduino heb ingeschakeld (en gewacht heb dat de arduino is opgestart) dan maken de servo's echt een minimale beweging.
Ik zie wel de servo's naar een lage hoek gaan als ik de Configure MARDEC applicatie opstart.
Ik zal eens gaan kijken wat een 4k7 weerstand doet als ik de 5V inschakel.
Ik zal mijn bevindingen hier wel melden.

Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 02 juni 2016, 10:10:33
Tadaaaa:

(http://i.imgur.com/OFq0mBv.jpg) (http://i.imgur.com/OFq0mBv.jpg)

(http://i.imgur.com/rUeELtj.jpg) (http://i.imgur.com/rUeELtj.jpg)

In overleg met Nico is besloten om de versterkingstorren/fets er niet op te zetten, omdat de weerstanden dan in SMD geplaatst moeten worden.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 juni 2016, 11:21:27
Hallo Servé,

Het is er dus toch van gekomen. Zou je mij 3 stuks kunnen doorsturen voor een evaluatie?
Dan zal ik er nog een handleiding bij maken.
Laat maar weten wat de kosten zijn.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 juni 2016, 11:58:12
 (y) (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: tuurtje op 02 juni 2016, 11:59:13
 (y) (y)

Als ze de verkoop ingaan hoor ik het graag

Groetjes

Arthur
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 02 juni 2016, 12:05:26
Ik heb er 10 op test besteld. Deze worden eerst getest en dan kunnen er meer besteld worden :) Ik zal eens overleggen met Nico hoe we dat bestellen gaan regelen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 02 juni 2016, 12:58:14
Top Serve!!
Al vast bedankt voor je inzet in deze, en ik hoor graag wanneer beschikbaar.

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 03 juni 2016, 08:54:29
Hoi Servé,

Ziet er super uit  (y), als ze goed werken wil ik er ook wel 5 stuks (om te beginnen....)

groeten Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Valentijn op 06 juni 2016, 22:17:49
Hi,

Ik probeer de 2.3 schets te compileren voor een arduino pro mini, maar krijg de volgende foutmelding:

De schets gebruikt 32.160 bytes (104%)  programma-opslagruimte. Maximum is 30.720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 1.375 bytes (67%) van het dynamisch geheugen. Resteren 673 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.

Hoe kan ik dit oplossen?

Valentijn
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: JeroenM op 06 juni 2016, 22:28:57
Had een vergelijkbare melding bij een "oude" Uno.
"Nieuwe" chinese kloon deed het wel. Nieuwe bootloader op de "oude" gezet en voila!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: lok1614 op 07 juni 2016, 07:59:29
Hallo

@Valentijn

Dit komt door de bootloader van de pro mini (het voor geïnstalleerde programmaatje dat het mogelijk maakt dat je zonder programmer je de pro mini van software kan voorzien) deze is bij de pro mini groter dan bij de uno.

atmega328 heeft geheugen van 32.768 bytes, uno bootloader is groot +/- 500 bytes dus blijft er zo'n 32.200 over voor programma de 32.160 past dus .
atmega328 heeft geheugen van 32,768 bytes, pro mini bootloader is groot +/- 2000 bytes dus blijft er zo'n 30.720 over voor programma  je komt 1440 te kort.

Je moet een programmer hebben (kan via een andere pro mini of uno) om  het programma zonder bootloader in de pro mini te zetten.
Naar mijn weten is er geen kleinere bootloader voor de promini, mogelijk dat andere wel wat hebben.

Gr Peter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 juni 2016, 17:13:43
Pro-Mini

Ik heb zelf de laatste versies niet meer op een pro-mini getest.
Maar kennelijk is er het probleem van een te grote bootloader op de pro-mini.
Dit recept (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Install%20Bootloader%20Arduino.pdf) kan wellicht ook gebruikt worden om een andere bootloader op de pro-mini te zetten.
Het is eigenlijk bedoeld om een Uno te 'repareren'. Maar vervang de Uno eens door de pro-mini.
Ik zal het zelf ook nog eens testen. Als het goed werkt zal ik het in de handleiding opnemen.
Een andere bootloader is de Optiboot.
Meer info op https://www.arduino.cc/en/Hacking/MiniBootloader (https://www.arduino.cc/en/Hacking/MiniBootloader)

DCC print.
Servé heeft nog 6 DCC printjes liggen om mee te experimenteren. (zonder componenten)
Stuur even een PB met naam en adres naar Servé om er een te bestellen.

Na de evaluatie van deze testserie zullen we een grotere serie bestellen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Valentijn op 07 juni 2016, 22:43:51
Heb het recept geprobeerd met een leonardo bordje, maar zonder succes. Nu kan dit ook liggen omdat in de 10uF condensator vervangen heb door een 100uF exemplaar (deze had ik nog liggen).
Zal eens proberen om aan een uno bordje te geraken om te testen.

Valentijn
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 juni 2016, 23:10:35
Een Leonardo is een heel ander bordje; dus dat zal inderdaad niet werken.  Alleen de UNO en de Pro-mini zijn compatibel met elkaar. Dat zou dus wel moeten werken. Henk Boshuyzen heeft het al wel succesvol gebruikt tussen twee Uno's.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 08 juni 2016, 08:54:07
Inderdaad werkt het goed.
Ik had nog een chinees UNO board wat niet wilde en foutmeldingen gaf.
Weer dezelfde truc uitgehaald en dat board werkt ook weer als een tierelier.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 08 juni 2016, 20:27:44
Is er al een onderdelenlijst beschikbaar?

Volgens mij heb ik zeker 10 van deze prints nodig, en dan kan ik vast wat onderdelen gaan bestellen bij mijn Chinese vrienden.  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 juni 2016, 12:59:02
Bij deze het schema van de print.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-circuit2_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-circuit2_3.jpg)

LET OP:
De condensator van 470 uF (C3) heeft een te kleine footprint. Dit zal nog worden aangepast.
De condensator van 10 uF(C6) is nog niet opgenomen op de print. Ook dit zal nog worden aangepast.
De waarde van weerstand R4 is 330 ohm en geen 680 ohm zoals vermeld op de print.
De schroefterminals hebben een pitch (afstand tussen de soldeerpinnen) van 5.08 mm.

Je kunt het schema  ook hier downloaden (http://www.globalvisuals.nl/downloads/dcc-circuit.pdf)

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 juni 2016, 13:03:13
Even handig om te zeggen: De schroefterminals hebben een pitch van 5,08mm ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 juni 2016, 11:58:24
Bij deze de première van de DCC print:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MardecPrint.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MardecPrint.jpg)

Omdat ik een externe voeding gebruik zitten de voedingscomponenten er niet op.
De twee draadbruggen die dan nodig zijn, zijn goed te zien.
 
Het DCC deel werkt in ieder geval.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 10 juni 2016, 22:00:48
Ziet er weer zeer gelikt uit, ben benieuwd naar de productie exemplaren.  8)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 11 juni 2016, 08:51:17
Ik ben bezig om de mardec via dcc aangestuurd te krijgen maar tot nu toe lukt dat niet.
Nu heb ik geen scoop op dit moment tot mijn beschikking maar kan ik nog iets meten op mijn zelf gebouwde printje?
Het klopt toch dat er maar 1 led brand op de arduino in bedrijfstoestand?
Ik gebruik trouwens de DR5000 als centrale.
Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 juni 2016, 09:17:32
Hallo Johan,

In bedrijfstoestand brandt inderdaad alleen de powerled.
Op het DCC circuit valt weinig te meten tenzij je een scoop gebruikt. Dan zou je de dcc signalen moeten kunnen zien.
Alleen als MARDEC een adres 'ziet' dat is geconfigureerd knippert de ingebouwde led op pin 13.
Zoals je in dit draadje kunt lezen zijn er problemen geweest i.c.m. de DR5000 centrale.
Maar deze zijn inmiddels opgelost. Andere gebruikers van de DR5000 hebben nu geen problemen meer.
Ik neem aan dat je de laatste MARDEC versie gebruikt.
Als je nog een andere dcc-centrale hebt kun je die eens proberen.

Je zou aan Servé een testprint kunnen vragen en daar het DCC circuit opzetten.
De ervaring leert dat zelfgebouwde DCC circuits nogal storingsgevoelig zijn.

mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 11 juni 2016, 09:28:41
Ik zal hem eens aan de Sprog3 hangen om te kijken wat er gebeurd. Ik heb inderdaad de laatste versie.

Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 juni 2016, 17:45:32
Bij deze een volledig gemonteerde opzetprint.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/F4-DCCcompleet.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/F4-DCCcompleet.jpg)


@Ferry As
Zo beter?

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 juni 2016, 19:53:08
MARDEC en de Arduino Pro-Mini

Standaard heeft de Pro-mini een andere, grotere, bootloader dan de UNO. Hierdoor is de maximale programmagrootte slechts 30270 bytes.
Dat is te weinig voor de MARDEC; deze heeft 32176 bytes nodig.
Dit kan worden opgelost door op de Pro Mini dezelfde bootloader te zetten als op de UNO. Dat is de zgn. Optiboot bootloader.
Het recept hiervoor heb ik lang geleden al eens van Timo gehad. Maar omdat het niet nodig was heb ik het nooit getest.
In feite is het hetzelfde recept als eerder in dit draadje vermeld.
Vanmiddag heb ik het toch maar eens geprobeerd.

Wat heb je nodig?

* Een goed werkende Arduino UNO
* Een goed werkende Arduino Pro-Mini waarvan je de bootloader wilt aanpassen.
* 6 Dupont kabels M-V

Doe als volgt:
* Verbind de UNO met de USB kabel met de PC
* Verbind de UNO als volgt met de Pro-Mini:
   - Pin 10 van de UNO aan RST (reset) pin van Pro-Mini
   - Pin 11, 12 en 13 van de UNO met pin 11,12 en 13 van de Pro-Mini 
   - 5V en GND van UNO met de Vcc en GND van de Pro Mini.
 Die condensator van 10uF tussen reset en gnd  is niet echt nodig. Je kunt 'm toevoegen als je problemen hebt.
* Stel in bij 'hulpmiddelen':
   - de juiste COM-poort
   - board: Arduino/Genuino UNO
   - Programmer: Arduino as ISP
* Open vanuit Bestand-> Voorbeelden de sketch 'ArduinoISP'
* Upload deze naar de Arduino UNO.
* Start vanuit 'Hulpmiddelen' de optie 'Bootloader branden'

De pro-mini wordt nu voorzien van de optiboot bootloader. Dit duurt maar kort.
Nu kun je de Pro-Mini weer normaal aansluiten, dus via het speciale USB interface.
Open nu MARDEC en probeer deze te uploaden. Je zult zien dat je nu 32.256 bytes beschikbaar hebt.

LET OP: Het boardtype MOET nu Arduino/Genuino UNO blijven!

Succes,
Nico

Als je meer over de bootloader wil weten kijk dan hier even: https://www.baldengineer.com/arduino-bootloader.html (https://www.baldengineer.com/arduino-bootloader.html)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 13 juni 2016, 15:01:52
Hallo mannen,

Ik heb mijn test exemplaar bijna klaar (wachten is even op de C3) mijn vraag is of het "kwaad" kan dat de C6 nu niet op de print zit, en zo nee waarom zou je 'm er dan alsnog bij plaatsen?
Overigens hoeft de footprint voor de C3 niet aangepast te worden de 470µF condensatoren zijn er ook in 8mm.

gr. Erwin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 juni 2016, 19:24:04
Erwin,

Veel kwaad zal dat niet kunnen. Maar je kunt 'm ook aan de onderzijde solderen. Het is maar een klein ding.
Heb ik ook gedaan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ferry As op 13 juni 2016, 21:24:23
Hallo Nico,

Kan zijn dat deze 2 pinnen sowieso doorverbonden zijn aan de andere kant van de print maar ik zie soldeersluiting tussen deze 2 pinnen....

Just in case...

Grt

Ferry

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCcompleet_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCCcompleet_1.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 juni 2016, 21:40:03
Welke twee pinnen bedoel je?
Ah nee ik zie het al.

Lijkt er wel op.
Zal even nakijken en er de soldeer zuiger op zetten.
Heb deze print ook nog niet getest.

Zijn de pinnen SDA en ARef. Deze worden niet gebruikt door Mardec.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 juni 2016, 14:34:30
Vooruitlopend op de correcties van de print door Servé lijkt het me verstandig om eens te inventariseren wie er geïnteresseerd is in een of meer printjes.

De volgende opties zijn mogelijk:

- Alleen de print (€1,25)
- De print met alle componenten(€3,25)

De prijzen zijn een voorlopige schatting en kunnen (hopelijk naar beneden) nog worden bijgesteld.
Verzendkosten zijn ongeveer €2,50

Als je interesse hebt stuur dan een e-mail naar MARDEC@ZIGGO.NL met opgave van:
- Gewenst aantal
- Met of zonder componenten
- Naam
- Adresgegevens
- e-mail adres

Mvg
Nico

PS
Is er iemand die hiervoor een quick en dirty data-entry webpagina voor kan en wil maken?
Liefst in een Microsoft omgeving. Dus met .NET en Access database
Alvast bedankt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 14 juni 2016, 21:06:08
Nico,
Bij Ali besteld (2 mei)diodes arduinos en mosfits, de mosfits zijn nog steeds niet aangekomen  heb jij een directe lik naar n bedrijf???

En mijn vraag is de print die ontwikkeld is kan ik die ook gebruiken en zoja waarvoor???  ik dacht mede voor het plaatsen van de mosfits????
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 14 juni 2016, 21:06:59
@Nico moet zijn LINK  ipv lik
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 juni 2016, 10:34:04
@Martin,

Nee, deze print is niet geschikt voor het plaatsen van mosfEts . Dat was al duidelijk te zien op de foto van Servé. Uit de discussie over de mosfets was ook al duidelijk dat dat te ingewikkeld werd. Daarom heeft Servé er van af gezien.

Wat heb je precies besteld dan? Losse mosfets of die kant en klare mosfet versterkers?
Je kunt op Aliexpress een dispuut openen over een bestelling.
Log in en open je bestellijst. Klik op 'open dispute' bij het artikel dat er nog niet is.
Hier moet je ook de ontvangen spullen 'afmelden'.

Nico

PS
Je hoeft niet een tweede bericht te versturen voor een correctie. Klik gewoon op 'verander'  voor een wijziging op je laatste bericht.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 16 juni 2016, 15:12:38
Inmiddels heb ik een aantal chinese UNO klonen laten komen.
Op dit moment zijn er drie uitgevoerd als MARDEC en één als GPS gestuurde klok op mijn bureau.
Maar de drie MARDEC's hangen onder de baan, één stuurt er drie servo's aan en 8 relais, één stuurt 7 servo's aan en 3 "frogpinnen"
De 8 relais dienen als schakelaars voor de 8 scenery groepen
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2853a.jpg)
Met de "frogpinnen" heb ik een truc uitgehaald. Waarom?
Ik ben nu eenmaal in verband met de krappere bogen van modeltram aangewezen op zelfbouw van kruisingen.
Voeg daarbij dat ik nog lang niet met bovenleiding kan rijden maar wel alles wilde kunnen testen; Dus het moest twee rail voeding zijn.
Sluiting in de kruisingen en bij het kopspooreindpunt van de museumtram dus.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2859a.jpg)
Door nu 2 relais op de frogpin aan te sluiten kan het kopspoor bijvoorbeeld omgepoold worden door de wissel (servo) stand.
De relais van aliexpress worden door de mardec via een optocoupler aangestuurd dus dat kan heel goed.
Punt was wel met de hele installatie, onder andere met het afregelen van de servo's, dat je weer onder de baan moest om een USB kabel in te prikken.
Nu werden de chinese UNO klonen geleverd met een USB kabeltje van ca 25 cm.
Deze kabel heb ik in de Mardec gestoken en het andere eind aan de voorzijde vastgezet.
Nu kan ik zonodig daar een USB verlengkabel insteken en zo met de PC de Mardec's zonodig opnieuw afregelen zonder onder de tafel te moeten kruipen.
Het werkt prima zo, nu even alle draadbomen fatsoeneren en dan verder werken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 17 juni 2016, 09:37:12
Ziet er goed uit Henk!
Zou alleen wel shields gaan gebruiken met schroef verbindingen, ik weet uit ervaring dat draadjes in de arduino steken prima is voor test opstellingen.
Dit is echter in bedrijf niet wenselijk, geeft vaak problemen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 juni 2016, 15:50:01
Bij deze een testje met de 'on board' voeding.
Dat werkt dus ook.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dccpower.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dccpower.jpg)

Het is wel oppassen met de schroefjes van de 7809 en 7805. Deze zitten wel dicht tegen de ICSP pinnen op de Arduino.
Tip voor Servé: Maak de print iets langer en verplaats de IC's zodat de schroefjes buiten de Arduino vallen. Komt er ook wat ruimte voor de 10 uF elco en de powerled.

@TinTin
Wellicht dat een kleine 470 uF condensator beter past. Maar bij het bestellen in China voor de laagste prijs ben je toch afhankelijk van wat er aangeboden wordt. En dat is doorgaans het model dat je op de foto ziet. Hij past wel, maar zit ook strak.

Wat zijn de ervaringen van andere printtesters?

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 19 juni 2016, 14:09:39
Wat ik me afvraag; als je meerdere Arduino/Mardec's  op je baan hebt, en je wilt de instellingen wijzigen, moet je dan steeds 1 van de Arduino's via USB met je pc verbinden, instellen, afkoppelen etc?

of is het mogelijk meerdere Arduino's via een USB hub oid. tegelijk met 1 pc te verbinden en dan op de pc zelf de Arduino te kiezen die je wilt aanpassen?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 19 juni 2016, 19:39:24
Imiddels ook een bestelling geplaatst :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 juni 2016, 11:19:34
@Jowi,

Interessante vraag.
Als je meerdere MARDECs aan een USB-hub hangt moet wel iedere hub-aansluiting z'n eigen COM-poort krijgen.
Dat betekent ook dat je meerdere 'versies' van Putty moet hebben met ieder hun eigen COM-poort. De Putty settings staan in een HKCU register sleutel.
Daarvan kun je er, middels het instellingen scherm van Putty, meerdere maken met ieder hun eigen COM-poort. Bij opstarten van Putty wordt bepaald welke setting er gekozen wordt. Dat vereist dan een aparte snelkoppeling voor iedere MARDEC.
Ik zal er eens een testje mee doen.

Handig in dit verband is de tip van Henk Boshuyzen:
Sluit op iedere MARDEC een korte, meegeleverde, USB kabel aan en leg deze naar de rand van de baan.
Je kunt nu eenvoudig met een wat langere USB-kabel, één van de MARDEC's aan de PC hangen zonder onder de baan te moeten kruipen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 20 juni 2016, 12:48:59
Ja, dat laatste had ik ook al bedacht, dat is op zich ook prima.
Misschien is er iets met I2C mogelijk? Dat er 1 master MARDEC is, en vervolgens 1 of meer MARDEC slaves?
Al vermoed ik dat geheugen(gebrek) dan een serieuze rol gaat spelen als I2C bijgeprogrammeerd moet worden, als ik het topic zo lees...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 juni 2016, 14:26:51
Ja, je kunt meerdere MARDEC's tegelijk configureren op één PC, door ze op een USB hub aan te sluiten.
Recept:
- Sluit 2 of meer Arduino's via de hub.
- Controleer in Windows de nieuwe COM-poorten:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dubbel340.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dubbel340.jpg)

- Start putty direct op vanuit de installatiemap
- Selecteer session Arduino en klik op load
- Verander de sessionnaam in MARDEC1 en klik op Save
- Selecteer opnieuw session Arduino en klik op Delete
- Pas bij Serial line de COM-poort aan
- Pas bij Window -> Behaviour de Window title aan
- Bij session: geef nieuwe sessionnaam op (MARDEC2) en klik op Save
Je hebt nu twee verschillende sessies voor twee verschillende COM-poorten

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dubbelputty.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dubbelputty.jpg)

- Maak twee nieuwe snelkoppelingen (MARDEC1 en MARDEC2) naar putty.exe en configureer ze verschillend:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dubbelsnel.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dubbelsnel.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/M1M2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/M1M2.jpg)

Je kunt nu beide snelkoppelingen starten en beide MARDEC's naast elkaar configureren.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardecdubbel.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardecdubbel.jpg)

Eén probleem: de logging in de logfile gaat door elkaar lopen. Maar je kunt natuurlijk ook nog de log-opties aanpassen.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 20 juni 2016, 15:04:47
Hoi Nico, ondertussen ook mezelf lekker aan het inlezen, terwijl de Arduinootjes en aanverwant verzonden zijn.
Is het ook mogelijk een Frogpoint te koppelen aan het DCC adres ipv aan de (servo)pin, zodat per Arduino 18 frogrelais aan te sluiten zijn, wat 18 schakelende uitgangen voor verlichting of wissels oplevert?
Uiteraard moeten er dan ook 18 adressen per Arduino mogelijk zijn, geen idee of je stack hierdoor te groot word of anders, maar simple gedacht is dit de meest simple aanpassing om naar 18 aan te sturen relais per Uno te gaan, zodat deze een heel goedkoop alternatief wordt voor een DigiKeijs4018...
Heb zelf ook wat relais modules bested en denk even hardop mee.  :-X
Ik ben benieuwd, of wellicht denk ik net te simpel. in iedergeval lekker bezig!  (y)
Greetz, Hans

PS, wellicht nog een shieldje maken voor alleen de DCC module, alhoewel heel simpel, kan ook veel mensen misschien helpen.  :laugh:
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 20 juni 2016, 15:43:34
In principe zou je met de MARDEC 16 relais kunnen schakelen.
Ik gebruik de MARDEC als een sturing voor 8 relais voor de verlichting en war andere grappen, zoals een flitspaal.
Een andere MARDEC stuurt 3 servo's en 8 relais.
Mogelijkheden genoeg.
Download de handleiding van Nico en daar staat alles in.
Hou er wel rekening mee dat je nog een "DCC snuffelaar" nodig hebt om de arduino te sturen.
Het schema staat in de handleiding.
Het werkt hier prima, één MARDEC voor 3 servo's en 8 relais, één MARDEC voor 7 servo's en 3 frogpinnen en de derde voor 8 relais.
Mocht je in China bestellen doe dan gelijk een bestelling voor de relais die bij de Arduino passen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 20 juni 2016, 16:02:40
Hoi Henk, ik denk dat er meer kan dan je nu beschrijft, wat je meld had ik al gezien. Ik kijk over de grenzen.
Met name na inlezen kwam ik tot die conclusive dat met lichte uitbreiding mogelijk meer kan.
Ik ben nu bezig de software te bekijken, dat zal leiden tot een eindconclusie, maar iemands anders software lezen blijft lastig. Ik hoop nog op een antwoord van Nico.  :D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 20 juni 2016, 16:22:56
Maar waaorom zou je een frogpin gebruiken als je het gewoon met een accesoire pin kan?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 juni 2016, 16:25:46
Hallo Hans,

Je kunt, zoals Henk zegt, maximaal 16 relais aansluiten voor het schakelen van van alles en nog wat. Ieder met een eigen DCC adres.
Daarvoor heb je het accessory type 1, single steady, nodig.
Daarbij kun je de relaismodules gebruiken zoals Henk maar ook een los relais.
Alleen bij een los relais heb je nog een schakeltransistor per relais extra nodig.
Het is inderdaad een aanmerkelijk goedkopere oplossing dan een DR4018.

Het maximum is 16; van de 20 pinnen kun je 0,1,2 en 13 niet gebruiken.
Maar 16 of 18? Is dat spannend? Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Als je de code wilt hacken, kun je ook 13 nog gebruiken.

Maar waar zoek je dan naar in de code?

Nico.

PS.
Het huidige shield is ook te gebruiken met alleen de DCC componenten. Dus een apart shield is niet nodig. Hoe meer variaties des te lager de aantallen  en dus duurder per stuk.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ruudns op 20 juni 2016, 21:09:41
Als ik bij Ali zoek op "arduino relais shield" varieerd de prijs daar van één enkel relais a €0.50 tot een relais kaart met 8 stuks a €6.00. Daar tussen zit dan nog de kaart met 4 relais (of opsteek regelrecht op de arduino met 4 relais voor €4.00). Kun je zelf geen printen voor gaan zitten maken denk ik ;).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 21 juni 2016, 09:59:29
Hoi Nico,
dank voor je antwoord. De relais modules had ik al gevonden en besteld, en inderdaad 16 of 18 is niet boeiend.
De genoemde 16 is voldoende, maar ik kwam tot nu toe op 9 vanwege de koppeling met de pin.
Ik zit alleen nog met 1 vraag:
Hoe kan ik de 16 uitgangen configureren als relais, binnen de bestaande software? Ik zie alleen een koppeling als frogpin, terwijl dit nu niet van belang is, ik hoef het relais alleen te kunnen aansturen met een DCC adres. Vandaar ook de vraag naar de adres koppeling. Wellicht heb ik iets gemist, en helaas nog geen Arduino binnen om mee te testen.
Wellicht kun je een hint geven, en als dit inderdaad zo werkt is hacken overbodig, weer een pluspunt.
Is het een idee om deze configuratie voor dummies kort toe te lichten?
Ik puzzel vrolijk verder, en zie veel toepassings mogelijkheden.  (y)
Nogmaals bedankt, groetjes, Hans
 :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 21 juni 2016, 19:38:17
@ Nico ,ik bestelde voor de marklin spoelen wissels: MOSFET Button IRF520 MOSFET Driver Module voor Arduino
Maar sinds 5 mei niets vernomen ik wil ze in een andere shop dan A+A+A+ bestellen,vandaar mijn vraag naar jouw link
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juni 2016, 22:25:49
@Hans

Citaat
Daarvoor heb je het accessory type 1, single steady, nodig.
Had je dat over het hoofd gezien?

Je sluit de relaismodules dus direct aan op een pin die je hebt geconfigureerd als een accessory van het type 1: single steady.
Kijk nog eens in de handleiding bij de toelichting op zo'n accessory.
Ik weet niet wat ik er meer over moet zeggen om het duidelijker te maken.

@Martin
Op Aliexpress zijn heel veel verschillende leveranciers van deze modules. Dus probeer eens een andere.
Aliexpress is zelf GEEN webwinkel, maar een platform waar leveranciers hun spullen aanbieden.
Elders kopen is alleen maar duurder.
Ik had de mijne vrij snel binnen (http://nl.aliexpress.com/item/TOP-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi/32278750001.html (http://nl.aliexpress.com/item/TOP-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi/32278750001.html))
Maar je moet sowieso een dispuut openen om eventueel je geld terug te krijgen. Daarvoor staat een maximum termijn.
Heb je wel een verzendbericht ontvangen destijds?

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 21 juni 2016, 22:40:00
Hoi Nico, weer bedankt voor je antwoord.
ik moet ergens iets in de dummy handleiding over het hoofd zien, maar zie nergens het pin specifieke commando single steady staan. Ik zie 9,+,_,c,n,f,a en i, maar niet wat jij aanduid.
kun je me lichtjes op weg helpen waar deze config gedaan wordt? Wellicht heb ik de verkeerde handleiding? Hij is van 8 juni 2016.
Mijn manco is dat ik nog geen Arduino binnen heb, dus niet even kan proberen wat kan helaas.
nogmaals bedankt, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 21 juni 2016, 23:04:54
@ Nico
order staat nog steeds op seller delivered order , dus fase 1.
ga dispuut openen geld terugvragen en op jouw link opnieuw bestellen
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juni 2016, 23:33:40
@Hans,

Het is ook geen servo commando maar een accessory commando!
Als je een pin aanmerkt als een accessory pin, wordt er daarna om accessory commando's gevraagd.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/accessp.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/accessp.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Access.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Access.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 22 juni 2016, 07:28:29
ik moet ergens iets in de dummy handleiding over het hoofd zien, maar zie nergens het pin specifieke commando single steady staan. Ik zie 9,+,_,c,n,f,a en i, maar niet wat jij aanduid.
 Hans

Hans,

Mij overkwam in eerste instantie hetzelfde.
Maar vanaf bladzijde 12 in de handleiding staat het beschreven.
En inderdaad, als je een Arduino als MARDEC gaat configureren wordt een hele hoop duidelijk.
Bij mij werken de relais nu heel mooi als Single Steady (8 stuks) en er komen nog 4 relais bij.
Kortom, ik heb me ook van te voren ingelezen met de handleiding, maar het echte inzicht kwam pas goed nadat ik de UNO's binnen had en zelf begon met instellen van de diverse zaken.
De eerste was zoeken en nu is het een fluitje van een cent zogezegd.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 22 juni 2016, 08:18:28
Henk, Nico, bedankt voor de uitleg!!
Ik ga even rustig de binnenkomst van de Arduino's afwachten, maar denk dat het nu wel gaat lukken.
Dit ook omdat ik een niet up to date handleiding aan het raadplegen was. Da's nu ook verholpen :-)
Beide, bedankt!!
Greetz, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 22 juni 2016, 08:50:14
Hans,

Nog wel een waarschuwing vooraf.
Installeer de dingen zoals Nico ze hier aangeleverd heeft en installeer GEEN updates van boarden en bibliotheken als je de melding krijgt!
In een later stadium kan dat misschien altijd nog, maar blijf in eerste instantie bij het door Nico aangeleverde.
Ik had het per ongeluk wel gedaan en moest dingen gewoon opnieuw doen.
Vandaar even mijn waarschuwing.

Veel succes,

Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2016, 10:49:36
Citaat
Dit ook omdat ik een niet up to date handleiding aan het raadplegen was. Da's nu ook verholpen :-)

Het verhaal van de diverse commando's en 'commandosoorten' (algemeen, servo en accessory) voor de MARDEC staat al sinds de eerste versie van februari 2016 nagenoeg onveranderd in de handleiding.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 juni 2016, 11:48:37
@ Nico, vanmorgen refund gevraagd, zojuist zijn de mosfets aangekomen. tbv mijn spoelenwissel hoe sluit ik ze dan aan op de Arduino,
voor foto zie PM
Ik weet niet hoe ik die hier bijvoegen
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2016, 13:11:05
@Martin
Beter laat dan nooit. Het refund verzoek kun je nu dus intrekken.
Voor het aansluiten heb ik je een tijd terug (2 mei) al een plaatje gestuurd.
Maar bij deze nogmaals:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MOSFETversterker.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MOSFETversterker.jpg)

Sluit de min (gnd) aan bij GND óf GND2. Niet allebei. Ze zijn immers doorverbonden.

Hier nog een filmpje van een Engelse wissel (http://www.globalvisuals.nl/downloads/kruiswissel.mp4).
Let op de knipperende led.

Mvg
Nico

PS
Kijk even linksboven op deze site onder het kopje 'Algemeen'.
Daar staat Plaatje uploaden en Hoe werkt een plaatje uploaden.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 juni 2016, 17:13:23
@ nico
Ik heb 2 blauwed raden van de spoel en 1 gele vd massa, hoe sluit ik die aan en zijn de diodes nodig
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 juni 2016, 17:56:57
@ Nico,
we hebben het idee dat er niet genoeg ampere op de 2e mosfet komt.
Direct op de voeding, gnd en vin  doet de 1ste mosfet het prima, maar op de v+ en v- trekt hij het niet maar er staat wel 18 volt op en het "programmaatje "schakelt wel
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 juni 2016, 18:19:05
@Nico
HET WERKT GEEL  bij MARKLIN is de PLUS
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2016, 18:20:15
@Martin
De gele draad aan de voeding (V+) van beide MOSFETS. Dus niet aan massa!
De plus van de voeding aan Vin (Vin en V+ zijn doorverbonden)
De blauwe draden aan de beide V- aansluitingen.
Ja de diode is nodig. Is een zgn blus- of sperdiode. Ook wel vrijloopdiode. (1N4148 o.i.d.)
Deze voorkomt dat de transistor defect raakt door (te) hoge (inductie)spanningen, die ontstaan bij het 'afvallen' van het relais, dus op het moment dat de spoelspanning op het relais uitgeschakeld wordt. Een wisselspoel is in deze vergelijkbaar met een relaisspoel.
De massa (min) van de voeding moet verbonden zijn met de gnd van de Arduino!
Je gebruikt wel gelijkspanning neem ik aan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2016, 18:25:08
@Nico
HET WERKT GEEL  bij MARKLIN is de PLUS
Martin

Dat is mooi! (y)

Wisselspoelen hebben geen plus of min. Het zou ook werken als je geel verbind met de min van de voeding en de blauwe beurtelings aan de plus van de voeding houdt.
Maar geel is de gemeenschappelijke draad voor beide spoelen en uit het schema volgt dan direct dat geel dus aan V+ moet.

Nico

Edit:
Ik neem aan dat je accessory type 6 gebruikt: double one shot. Een pulsduur van 300 ms is voldoende.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 juni 2016, 20:28:40
Hola
Zijn er speciale "bevestigingen" boutjes moertjes om de mosfets driver modules  aan elkaar te maken?
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2016, 20:40:10
Nee, gewoon twee boutjes/moertjes M2 (M2,5) of een dunne zelftapper en een afstandsbusje.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 24 juni 2016, 18:02:24
@Nico,
Vandaag begonnen Mardec op oude laptop te  installeren maar met het downloaden van de goeie usb2.0 - serial driver haakt windows af,
eerst maar nieuwe laptop kopen, daarmee moet ik even wachten omdat als ik er hier een koop dat met n Spaans toetsenbord is en dat is n beetje vervelend.
Eind juli komt n kennis met de auto die kan er een voor me meebrengen.
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 juni 2016, 23:44:07
@Martin,

Als die oude PC Windows XP heeft klopt dat.
Heb ik toevallig gisteren nog getest. Ik heb daar andere drivers voor gevonden.
Die moet je handmatig installeren.
je kunt ze hier downloaden (http://www.globalvisuals.nl/downloads/ch341_xp.zip)
Ga in Windows XP naar: Configuratie->Systeem->Hardware-> Apparaatbeheer->Poorten. Klik rechts op de 'foute' Serial 2.0 port en selecteer stuurprogramma bijwerken.
Ik hoop dat je er uit uitkomt.
Als dat lukt is er nog een andere hindernis.
Maar probeer eerst dit maar.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 25 juni 2016, 19:06:19
@ Nico,
Heel wat uurtjes aan gespendeerd, maar t lukt niet bovendien is die laptop zo traag dat gaat mijn geduld te boven.
Overigens t is windows 7 , maar ik heb m van de berg gegooid (zie email)
dank en groet
ik ga met Mardec eind juli op n nieuwe  aan de gang
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 25 juni 2016, 19:31:49
Paar schoonheidsfoutjes.

Ik heb bij het loskoppelen van de usb kabel dat als je dan ook niet Putty (terminal) afsluit, de communicatie met de com poort bij daarna herverbinden, niet meer werkt.
Je kunt dus niet de usb lostrekken, en terwijl putty blijft draaien, opnieuw de usb kabel verbinden. Je moet de mardec dan eerst resetten (met de resetbutton, of dmv het (in mijn geval standaard) adres 1000. Of jezelf aanleren dat als je de usb kabel lostrekt, ook putty afsluit, ook als je daarna weer wilt verbinden.

Daarnaast heb ik ook dat bij het loshalen of insteken van de usb kabel de (op dit moment enige) servo af en toe een extra zwiep krijgt, en over zijn ingestelde bereik wordt gezet. Ook dit is weer op te lossen met een reset, of door de betreffende servo even om te zetten.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 juni 2016, 22:19:57
Hallo Johan,

Als je de USB eruit trekt is putty de verbinding kwijt en geeft een foutmelding. Dat is ook logisch.
Maar je hoeft de Arduino niet te resetten.
Gewoon foutmelding wegklikken en putty afsluiten en na opnieuw verbinden putty weer starten.
Zo werkt het bij mij in ieder geval.
Dus inderdaad putty afsluiten na verbreken van verbinding.
Als je weer naar de configuratiestand wilt, kun je gewoon de kabel insteken, putty starten en een 'C' commando geven.

Van die zwiep heb ik geen last. Waar haal je de voeding van de servo vandaan?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 25 juni 2016, 22:35:26
Een beetje late reactie op de vraag hoe Mosfets aan te sluiten op de MarDec (Arduino). Als je niet zelf wil solderen kan je dit printje (http://www.ebay.com/itm/361454575286?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) toepassen.
(http://i64.tinypic.com/2zrf67q.jpg)
Groet Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 25 juni 2016, 22:36:36
Ach, als de putty nog openstaat als de kabel eruit gaat is dat eigenlijk niet erg.
Alse maar aanleert dat je na configuratie de boel goed afsluit met het exit commando en de putty sluit voor je opnieuw aansluit.
Met de goedkopere servo's kun je wel eens rare dingen krijgen, ik had er ook één met een zwiep met inschakelen. Vervangen door en ander, geen probleem meer. En voor die 2 euro via Aliexpress ga ik niet meer zoeken maar gaat de verdachte servo gelijk de kliko in of uit elkaar. Hetzelfde met "Jitterende" servo's.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 25 juni 2016, 22:46:46
De zwieper komt als ik de usb kabel niet snel genoeg in de laptop duw, of even laat jitteren tegen de usb connector. Dus inderdaad een ietwat vergezochte situatie geeft ik toe, die normaal waarschijnlijk niet voor zal komen. De servo krijgt nu zijn 5v direct van de arduino. Later zal dat een aparte voeding worden.

Nog iets wat ik een beetje vreemd vind, als je de usb kabel insteekt en putty start, dan 'reset' de mardec meteen en volgt de welkomstmelding, om dan vervolgens weer terug in bedrijfsmode te gaan. Je moet dan alsnog c intikken om naar de configmode te gaan. De reset heeft dan weer het gevolg dat alle servo's even sweepen naar midden en terug. Ik snap niet helemaal wat de gedachte daar achter is.

Ik zou het logischer vinden dat de mardec bij het verbinden met putty gewoon in bedrijfstoestand zou blijven tot de gebruiker c ingeeft, OF bij verbinden meteen zelf al naar de configtoestand gaat.

Allemaal triviale usability dingetjes hoor, het werkt in principe allemaal heel netjes, in de praktijk zul je zo'n ding 1 of 2x instellen en daarna kom je er niet meer aan...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 juni 2016, 23:14:30
@Frits
Ja dat kan ook. Waar heb je die vandaan?
Net als deze: http://nl.aliexpress.com/item/Four-Channel-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V2-0-MOSFET-Switch-Module/32445246306.html?spm=2114.010208.3.10.L46mny&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_405_507_10033_10032,searchweb201603_10&btsid=8081cb7a-c595-4020-9a07-ac988274bee3 (http://nl.aliexpress.com/item/Four-Channel-4-Route-MOSFET-Button-IRF540-V2-0-MOSFET-Switch-Module/32445246306.html?spm=2114.010208.3.10.L46mny&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_405_507_10033_10032,searchweb201603_10&btsid=8081cb7a-c595-4020-9a07-ac988274bee3)
Maar die zijn wel wat duur.

Dan toch maar de printjes met één MOSFET: http://nl.aliexpress.com/item/TOP-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi/32278750001.html (http://nl.aliexpress.com/item/TOP-MOSFET-Button-IRF520-MOSFET-Driver-Module-for-Arduino-ARM-Raspberry-pi/32278750001.html)

@Henk
Waarom zou je een Exit commando geven na configureren als je de boel afsluit?
Als je putty en de Arduino afsluit maakt het niet uit in welke toestand MARDEC is. Het zal altijd opstarten in de toestand waarin het werd afgesloten.

@Jowi
Als je de servo een andere voeding geeft zal dat zwiepen over zijn.
De 'reset' met welkom scherm (en initialisatie van de servo's) die je ziet bij  starten van Putty en de kabel insteken doet de Arduino zelf. Dat zit zo ingebakken in de bootloader. Maar dat is toch niet erg. Daarna komt MARDEC gewoon weer in de toestand waarin hij was.
Als MARDEC geen initialisatie doet heb je dus wel last van ongecontroleerd gedrag. Daarom gebeurt dat ook.
Een servo wordt:
- naar de lage hoek gezet als er geen 'save' informatie is
- naar de 'opgeslagen' stand gezet als er wel 'save' informatie is.

Omdat eventuele save informatie niet hoeft overeen te komen met de werkelijke stand van de servo(kan immers nog verdraait zijn na save-commando) weet MARDEC bij opstarten niet hoe de servo werkelijk staat. Daarom wordt hij eerst met maximale snelheid naar het midden gezet en vandaar met de 'eigen' snelheid naar één van beide hoeken. De servo zal hierdoor nooit buiten de ingestelde hoeken komen.

Bedenk wel dat je dit soort perikelen alleen hebt bij het uitproberen en configureren. Eenmaal 'uitgeconfiguurd' en operationeel onder de baan is het allemaal niet zo'n probleem.

Mvg
Nico

Edit:
In configmode zal een servo altijd naar de lage hoek gaan. Het hierboven gestelde is alleen van toepassing op de bedrijfstoestand.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 25 juni 2016, 23:34:49
Ah natuurlijk, die bootloader doet dat... ik snap het (y)
Maar inderdaad, eenmaal ingesteld draait de boel gewoon probleemloos.

Ik heb nog wel iets waar ik niet zo snel oplossing voor vond. Ik heb een frogpin toe laten voegen bij mijn servo, dat werkt prima. Maar hoe verwijder ik die frogpin weer mocht dat nodig zijn? "0" ingeven is niet geldig?

*edit* als je in Putty de flowcontrol op DSR/DTR zet, dan grijpt de bootloader niet in bij het aanzetten van de terminal :) dus geen reset ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 26 juni 2016, 05:54:51
@nico: bedoelde save commando in plaats van exit commando.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 juni 2016, 10:40:08
@Jowi

Frogpin verwijderen:
--------------------------------------------
Specify action (P/R/T/D/C/S/M/E/?): p

Specify pin number (3-12,14-19): 4
Servo with DCC 2, Nr 1, Angles 45/130, Frog pin 18, no Inversion, Speed 40
Angle set to LOW: 45

Specify action for Servo on pin 4
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: f

Do you want to remove frogpoint polarisation ? Y/N
-------------------------------------------------

De flow control op DSR/DTR zetten helpt bij mij in ieder geval niet. Ook dan herstart MARDEC als Putty start.
Maar belangrijker is dat de commando's dan niet meer werken.

@Henk
Ook een save commando hoef je niet te geven. Ik denk dat je een verkeerd idee hebt van dat save commando.
Alles wat je instelt bij de configuratie van een specifieke pin wordt opgeslagen als je de configuratie van die pin beëindigt door ingave van <enter>
Het save-commando is alleen van toepassing op de bedrijfstoestand.

------------------------------------
Specify action for Servo on pin 4
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: m

Set speed for pin 4
Enter value from 5 to 50 (40): 35
Speed set to 35 ms/step

Specify action for Servo on pin 4
A/N/9/+/-/C/F/D/T/M/I/?/enter: <enter>

Pin settings are saved!

Specify action (P/R/T/D/C/S/M/E/?):
---------------------------------------

Citaat
om dan vervolgens weer terug in bedrijfsmode te gaan. Je moet dan alsnog c intikken om naar de configmode te gaan
Dit is niet helemaal juist.
Bij insteken van de kabel is er een reset, maar MARDEC blijft in bedrijfstoestand.
Bij starten van Putty is er weer reset, maar MARDEC blijft in bedrijfstoestand.
Pas na ingave van 'C' start MARDEC in configmode.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 26 juni 2016, 10:48:10
De flow control op DSR/DTR zetten helpt niet. Ook dan herstart MARDEC als Putty start.
Bij mij werkt het wel, verschil kan zitten in de hardware. Ik heb een originele uno... de chinese klonen kunnen net anders zijn. Bij de originele zit de DTR via een weerstand verbonden met de reset pin op het board.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 26 juni 2016, 11:51:08
@Frits
Ja dat kan ook. Waar heb je die vandaan?

 ??? Ik had de link er in gezet. Bij deze de link nog eens (http://www.ebay.com/itm/361454575286?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) (y) ;D

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 juni 2016, 12:10:24
@Frits
Ja stond er in. Over het hoofd gezien. :-\
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 26 juni 2016, 17:00:06
Ik begrijp die 2 adressen 1000 en 1001 niet.

Ik zie dat als ik adres 1000 selecteer mbv de multimaus, dat de mardec in configmode  raakt (als die in runtime mode is), en als ik tijdens runtime 1001 met de multimaus verander, worden de settings nog een keer gesaved. Ik begrijp niet waarom... is dit een dcc eis/feature die ik niet ken?

Waarom zou ik mbv een dcc commando de mardec's settings willen saven, en waarom zou ik via een dcc commando de configmode aan willen zetten, als ik daarna vervolgens met putty en toetsenbord verder moet voor de settings?

De settings worden toch ook gesaved zodra ik mbv Putty de configmode verlaat? Dat is toch voldoende?

Een hoop vragen ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 juni 2016, 23:23:05
@Jowi,

Maar al die vragen zijn al een aantal malen beantwoord in dit draadje.

Citaat
Bij mij werkt het wel, verschil kan zitten in de hardware. Ik heb een originele uno
Maar kun je dan ook nog commando's ingeven?

Citaat
als ik tijdens runtime 1001 met de multimaus verander, worden de settings nog een keer gesaved
Hoezo 'nog een keer'? Met adres 1000 wordt er NIETS gesaved. MARDEC wordt alleen maar in configmode herstart.
Dat was t/m versie 2.1 de enige methode. De 'C'-toets methode is pas in versie 2.2 toegevoegd.

Citaat
Waarom zou ik mbv een dcc commando de mardec's settings willen saven
Zelfde denkfout als bij Henk? Zie hiervoor. Het save-commando slaat GEEN Mardec instellingen op. Dat gebeurt ALLEEN in configmode. Het save commando (alleen in bedrijfsstand beschikbaar!) slaat alleen de toestand van de servo's en accessories op zoals ze op dat moment zijn. Dat is dus heel iets anders dan configuratie instellingen.
Voorbeeld: als een accessory type double steady voor een seinpaal een rood licht heeft op moment van 'saven' zal MARDEC bij een herstart in bedrijfstoestand dat sein ook weer op rood zetten.

Citaat
De settings worden toch ook gesaved zodra ik mbv Putty de configmode verlaat?
Dat is nou precies je denkfout. Je verwart de toestand van een servo/accessory met z'n configuratie.
Toestanden worden verandert in bedrijfstoestand en instellingen worden verandert in configmode.
Bovendien is het niet juist dat de instellingen worden gesaved bij verlaten van de configmode. Dat heb ik hiervoor toch ook al aan Henk uitgelegd. Dat gebeurt per pin!

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 27 juni 2016, 00:27:19
Ik denk dat we een beetje langs elkaar praten. Ik begrijp niet waarom je daar een 2 tal dcc adressen voor nodig hebt... Dat gebruik van dcc adressen impliceert dat je dus ZELF actief dat commando moet geven (op adres 1001) bijv. met een multimaus? Of is dat iets wat je centrale automatisch doet als de spanning uit gaat ofzo? Is het deel van een dcc standaard die ik niet ken of waar ik geen weet van heb?

Ik heb de code nu aangepast zodat die 2 adressen niet gevraagd, gesaved en/of opgehaald worden, en ik merk geen verschil in werking... allles doet het nog prima.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 juni 2016, 08:54:00
Ja natuurlijk moet je die twee adressen zelf ingeven via dcc-centrale, handregelaar of computerprogramma. Hoe anders?
Heeft niets te maken met de dcc standaard. Het enige bijzondere is dat MARDEC die adressen voor zichzelf gereserveerd heeft en dus niet bruikbaar zijn voor servo's en accessory's.
Het 'save'-adres kun (moet niet!) je bijvoorbeeld gebruiken alvorens je baan af te sluiten.
Het 'config'-adres moest je t/m versie 2.1 gebruiken om naar configmode te gaan. Vanaf 2.2 kan dat ook met de 'C'-toets.
En natuurlijk werkt alles nog goed als je die adressen in MARDEC niet meer gebruikt. Er is immers geen noodzaak om ze te gebruiken. Alleen ontzeg je dan jezelf de functie van het 'save'-adres. Maar in plaats daarvan kun je ook in je computerprogramma een initialisatie procedure uitvoeren bij het opstarten van de baan. Het is een keuze.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 27 juni 2016, 10:11:19
Ja precies... ik begrijp nu de gedachte er achter. Ik zou er zelf niet op deze manier voor gekozen hebben.
Het lijkt mij dan logischer, als je zou willen dat alles na uitzetten (of kortsluiting!) weer terug zou gaan naar de staat waar het vlak daarvoor was, om dan telkens als de status van een uitgang wordt veranderd, die meteen in de EEPROM op te slaan, en bij opstarten die status weer uit te lezen. Dat geeft dan wel veel meer EEPROM schrijfacties, en die dingen zijn 'beperkt houdbaar', er is een grens aan het aantal keren dat je er in kan schrijven ;) ik weet niet of dat dan wel zo'n goed idee is...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 juni 2016, 11:33:09
Uiteraard heb ik dat ook overwogen. Maar dat gaat wellicht inderdaad teveel schrijfacties kosten.
Daarom is er voor de 'save'-optie gekozen.
In configmode wordt er natuurlijk wel een hoop geschreven. Maar configureren is een eenmalige zaak en daarna ben je doorgaans alleen in bedrijfstoestand.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 27 juni 2016, 23:09:28
Hoe dan ook, het is in ieder geval een mooi stukje werk (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 29 juni 2016, 18:38:48
Als leek op het gebied van elektronica een vraag: hoe sluit ik de servo's aan?
Moet ik daarvoor de stekker van de servo afknippen en de draadjes afzonderlijk vastsolderen?
In de handleiding wordt gesproken over Dupont kabels maar het is me niet duidelijk of deze voor de servo's gebruikt worden of alleen voor de analoge toepassingen (zie pagina 4 van de handleiding)

Alvast bedankt voor de reactie.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 29 juni 2016, 19:37:13
Ik vind dat ook wel een nadeeltje; ik zou bijv. heel graag het eerder getoonde shield/board willen zien met 3 polige stekkers voor de 1e 8 servo's, zodat je de servo's er direct op kan prikken, aangezien ik het ding 100% voor servo's met frogrelais wil gaan gebruiken, al die effect uitgangen heb ik niet zo'n behoefte aan in 1e instantie. Misschien ga ik zelf een poging wagen voor een dergelijk board, lijkt me ook wel eens leuk om te doen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 29 juni 2016, 20:24:35
Je zou volgens mij de print van de AdServo (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61213.0.html) van Timo Engelgeer kunnen toepassen. Daar kan je 8 servo's op 3 polige headers prikken/aansluiten. De uitgangen voor je relais moet je er dan zelf bij bastellen.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 juni 2016, 23:30:21
@AlbertG
Je sluit de servo's in principe geheel met Dupont kabels aan.
De servokabel verleng je met Dupont kabel. Doorgaans is de servokabel toch te kort om direct op de Arduino aan te sluiten
Van die verlengkabel steek je de signaaldraad in de Arduino en de voeding en gnd kun je aansluiten op een verdeelprint met Dupont stekkers:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/verdeelplaat.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/verdeelplaat.jpg)
(foto Henk Boshuyzen)
Het nadeel van deze methode is dat Dupont verbindingen niet zo betrouwbaar zijn. Na een tijdje gaan ze losser zitten.
Veel beter is dan het gebruik van schroefconnectors. Daar kun je prima een Dupont steker in vastklemmen. Zie foto's eerder in dit draadje.
Ook de verdeelplaat kun je beter voorzien van schroefconnectors. Die verbind je eenvoudig met de +5v en gnd van de dcc-print.
En het is inderdaad het beste als je de stekker van de servokabel af knipt en er een drie-aderige kabel aan soldeert en er krimpkous over doet. Het andere eind kun je vertinnen of er een Dupont steker aan solderen of aanklemmen met een speciale krimptang.

@Jowi
Om bovengenoemde reden ben ik geen voorstander van 3 pins connectors op de dcc-print. 8 Is te weinig als je 12 servo's wilt gebruiken.
En waarom dan ook niet 3 pins connectors voor de relaismodules? Die gebruiken immers ook 3-aderige Dupont kabel. Dat is 'discriminatie' ;D
Bovendien geeft het een hele spaghetti van draden.
Als je alleen maar accessory's aansluit heb je er niks aan.

@Frits
De print van de Adservo is niet geschikt omdat:
- Er een Pro Mini gebruikt wordt (Bootloader aanpassen is niet voor iedereen weggelegd)
- Er maar acht servo's op kunnen en geen accessory's
En omdat we niet willen 'bastelen' heeft Servé juist zo'n mooie print gemaakt.

De huidige print is prima geschikt. Er is ook niet echt ruimte voor 3 pins headers. De print zou dan weer bijna opnieuw ontworpen moeten worden.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 30 juni 2016, 06:26:24
Het is maar net hoe je het ding wilt inzetten. Ik ga alleen servo's met puntstukpolarisatie toepassen, dan zit ik aan 8 servo's max. + relais. Gezien de prijs van alles is dat prima... die wirwar van kabels valt denk ik wel mee, het alternatief met het verdeelprintje is alleen maar het verplaatsen van de kabelspaghetti :) relaisaansluiting had ik nog niet aan gedacht, goeie tip. Ik ga er mee aan de slag, uberhaupt erg leuk om te doen, een board ontwerpen! Misschien wordt het niks, zien we dan wel weer.

Er zijn overigens verlengkabels te koop voor de servo's. Al zijn die bijna net zo duur als een losse Arduino ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 30 juni 2016, 07:55:03
Bedankt voor de reacties. Ik heb servo verlengkabeltjes liggen. Dupont kabels zijn onderweg.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 30 juni 2016, 10:36:06
Citaat
Het is maar net hoe je het ding wilt inzetten
Precies. De 'M' van MARDEC staat voor Multifunctioneel.
Daarom moeten we ons met de print niet focussen op specifieke wensen.
Bij een verdeelprint is de spaghetti veel minder. Er zijn maar twee rijen aansluitingen die op enige afstand van elkaar zitten.
Op deze foto zit er nog een 'lege rij' tussen de pinnen, maar is nu al een gedoe.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/F8-ProMini.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/F8-ProMini.jpg)
Op de dcc print zelf zou alles strak tegen elkaar zitten.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 01 juli 2016, 17:47:36
Ik kan het zelf (nog) niet uittesten, maar hoe gaat MARDEC om met een situatie dat alle 8 of 12 servo's in 1x of heel kort achter elkaar aangestuurd worden vanuit een centrale? Bijv. op een schaduwstation, een pad vrijmaken met 8 wissels of een paar engelse.

Als ik de code bekijk lijkt het er op dat er pas een volgende servo wordt afgewerkt als de huidige afgehandeld is. De interrupt handler pakt alle DCC commando's wel op, maar kan processervo ze daarna wel afhandelen? De pins worden immers sequentieel 1 voor 1 afgehandeld vanuit loop->NormalMode() en ik zie geen queue voor de binnenkomende commando's, of zit dat in de dcc_decoder lib verwerkt?

for (byte n = 2; n < maxpins; n++)
{
if (pin[n].type == 2)
processervo(n);
}
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 juli 2016, 19:05:19
@Jowi,

Geen probleem Johan,
Alle servo's kunnen (bijna) tegelijk draaien.
Als je in de procedure processervo kijkt zie je dat de servo op pin n slechts een graad verdraait en ook alleen als de intervaltijd voorbij is.
Bij een verdraaiing van zeg 30 graden voor één servo wordt processervo dus tientallen keren aangeroepen.
Hetzelfde geldt voor de processing van de accessories.
Maar zien is geloven. Dus sluit 12 servo's aan en stuur 12 adressen 'de baan op'.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 02 juli 2016, 10:59:18
Ah ik zie het. Ondanks dat ik zelf programmeur ben, heb ik moeite met de door de architectuur afgedwongen continue loop() functie. Dat is een mechanisme/principe waar ik nogal aan moet wennen... het trekt een enorme wissel (!) op hoe je de software moet bouwen. 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 02 juli 2016, 11:23:52
Vandaag voor het eerst een Arduino met wat leds eraan gehangen getest. Werkt razend leuk.
Moet het DCC interface nog maken, ben nu een weekendje weg, maar lang leve de Hotspot functie van de GSM!
Het viel me op dat de standaard off voor Arduino betekend dat de uitgang bij normale configuratie 5V afgeeft, dus ledje aan.
Als je de uigangen als puls of disco zet is er geen probleem, maar bij single steady staat bij een geresete Arduino de uitgangen off, dus gaan de leds aan. Is het een idee om hier een inverse functie per pin op te kunnen configureren? Ik weet, met relais is het geen probleem, dan gebruik je de enkel om functie andersom, maar toch is dan het relais altijd bekrachtigd. Zo maar een eerste indruk, maar wel razend enthousiast!!!!  (y)
Eerste indrukken na een uurtje testen. Het is echt voor dummies heel geschikt!! Super gedaan. Groetjes, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 juli 2016, 12:01:06
Ligt er maar net aan hoe je de leds aansluit op Arduino. Zie schema in handleiding

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 02 juli 2016, 13:19:47
 :) begrepen. Ben benieuwd hoe de relais en opto's geschakeld staan qua polariteit.
Heb deze helaas niet bij me...
Bedankt!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 03 juli 2016, 13:16:31
Als je de relaismodules met optocoupler gebruikt zoals vermeld in de handleiding kan ik je zeggen dat deze actief LAAG zijn.

Nog wel even wat over de voeding van deze modules.
Er zit standaard een jumper over de pinnen Vcc en JDVcc.
Je hebt nu twee opties:
1) Jumper laten zitten en Vcc aansluiten op externe voeding

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RelaisC.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RelaisC.jpg)

2) Jumper verwijderen en:
  - Vcc aansluiten op een Arduino 5V uitgang
  - JDVcc aansluiten op externe voeding

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/RelaisNC.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/RelaisNC.jpg)

In dit plaatje zie je ook dat het relais bekrachtigd wordt als de Arduino pin LAAG is.

Je mag in ieder geval NIET de jumper laten zitten en Vcc aansluiten op de Arduino. In dat geval trek je de spoelstroom ook uit de Arduino en dat is niet verstandig.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 07 juli 2016, 12:20:27
Beste Nico,

Is het ook mogelijk om de aansturing van een stappenmotor op te nemen in de MARDEC om bv een draaischijf aan te sturen?
Dit zou wat mij betreft fantastisch zijn!

Stappenmotoren met aansturingsprint voor de arduino kosten niet veel bij onze chinese vrienden:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/stappenmotor.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/stappenmotor.png)

groeten Erwin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 juli 2016, 12:59:01
Hallo Erwin,

Zoals je wellicht weet zijn de 32 Kb beschikbare bytes nagenoeg allemaal in gebruik voor MARDEC.
Er is dus eenvoudigweg geen geheugenruimte meer om nog wat toe te voegen.
Ik heb overigens geen idee wat die besturing zou moeten als het bijbehorende DCC adres voorbij komt?
Met Google vond ik dit: http://www.instructables.com/id/BYJ48-Stepper-Motor/?ALLSTEPS (http://www.instructables.com/id/BYJ48-Stepper-Motor/?ALLSTEPS)
Kennelijk zijn er 2 of 4 pinnen nodig.
Als ik de standaard stepper library bekijk kun je daarmee de snelheid instellen en een gewenste verdraaiing.
Maar wat laat je MARDEC dan doen als er een DCC-adres voor de stappenmotor voorbij komt?
De snelheid kun je vooraf configureren net als bij een servo.
In tegenstelling tot een servo die maar twee standen kent, is de gewenste verdraaiing bij een draaischijf natuurlijk steeds anders.
Hoe vertel je het aantal stappen aan MARDEC?

Nico

Tip:
Je kunt het plaatje wat kleiner maken door in de URL naar het plaatje, de Width en Height aan te passen.
Deze worden automatisch toegevoegd als je een keer op Bekijken hebt geklikt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 07 juli 2016, 14:18:50
Hallo Nico,

Dat het volledige geheugen al gebruikt wordt heb je inderdaad eerder gemeld, had ik nog niet aan gedacht.
Op RMweb kwam ik het volgende draadje tegen: http://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/78578-dcc-controlled-peco-turntable-project/page-1
Hierin sturen ze een stappenmotor ook aan met een Arduino middels DCC en ik dacht één plus één te kunnen combineren.
Misschien een MARDEC2 waarin wat functionaliteit uit MARDEC1 wordt weggelaten en nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd....?  ::)

groeten Erwin

ps bedankt voor de bijlage tip  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 07 juli 2016, 15:08:48
Ik wil in de toekomst ook een draaischijf middels Arduino en stappenmotor gaan maken/aansturen
Gaat er meer om hoe je een draaischaaf aan moet sturen denk ik, en hoe je hem uit kan lezen bezetmelding e.d.
Ik heb me hierin nog maar een klein beetje ingelezen, en je moet in ieder geval vasthouden aan bepaalde protocollen om hem bijvoorbeeld via ITRAIN te kunnen aansturen.
Misschien ooit apart project lijkt me, gaat veel te veel buiten functionaliteit van de mardec om.
En maakt het dan ook weer gecompliceerder, en dat is juist net niet de bedoeling voor het grootste deel van de gebruikers!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 juli 2016, 15:41:22
Ik denk dat Henk gelijk heeft. De truc zit 'm in de terugmelding.
Je computerprogramma kan de het DCC-bit hoog maken zodat MARDEC de motor kan laten draaien.
Het stoppen zal moeten gebeuren door je computerprogramma middels een terugmelding die hoort bij de gewenste stand.
Dan kan het DCC-bit weer laag worden en zal de motor stoppen. Zo bezien gebruik je dan een single steady accessory waarbij je 2 of 4 pinnen aanstuurt i.p.v. één.
Maar wellicht in een andere versie.
Het programma in die link is wel heel specifiek. Het doet zelf de sensors uitlezen. Dat zal Mardec nooit doen.

Edit:
Zojuist m'n Chinese ATmega2560 binnengekregen (€5,50).
Met 256 Kb aan geheugen!
Dus wellicht tijd voor een Mardec-XXL. ???

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 09 juli 2016, 17:24:40
Voor wie interesse heeft in de arduino werkgroep:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66940.new;topicseen#new
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 12 juli 2016, 21:46:17
Vandaag samen met Nico Teering heerlijk gestoeid met de Mardec.
Het apparaatje op een Arduino geklikt, de configuratie uitgevoerd met het dialoogprogramna (tjee, wat eenvoudig, zeg), servo en enkele accessoires er aan gehangen en er lustig op los getest.

Vervolgens Traincontroller ingesteld op het werken met de Mardec, en deze aan het DCC signaal gehangen van de Digikeijs DR5000.

Prettig te zien dat alles doet, wat het moet doen.
Schakelaartjes toevoegen op het Edit scherm van Traincontroller en meteen zien welk effect dat heeft op de Mardec. En dan moesten we zelfs nog een beetje improviseren omdat ik geen trafo met wisselspanning ter beschikking had. 😄

Een aanrader, dus.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 juli 2016, 16:43:11
Citaat
Het apparaatje op een Arduino geklikt
Hiermee bedoelt Hans de testversie van de DCC-voedingsprint van Servé.
Als het goed is zal Servé deze week de definitieve versie naar China sturen.
Er zal een eerste oplage van 100 stuks worden gemaakt.
Een groot deel van de componenten is al binnen.

Er kan uiteraard nog steeds besteld worden:
Stuur een e-mail naar MARDEC@ziggo.nl
Vermeld het aantal printen, je naam en adres en of je er de componenten bij wilt.
Als je niet zelf wilt/kunt solderen kun je tegen meerprijs een gemonteerde print bestellen.

mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 juli 2016, 18:51:13
Hola Nico,
Hoewel het erg rustig op het forum is (vakantie??)  waag ik n vraag:
Zojuist hele stapel dupont kabels uit china aangekomen.
Zijn er ook "kroonsteentjes" of "dubbele stekkers" voor die kabeltjes?
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 juli 2016, 18:54:15
@ nico de dcc voedingsprint waar heb ik die voor nodig???
sorry maar dit lijntje al meerdere keren doorgenomen maar begrijp het nog niet.
ik heb 25 wissels 75 terugmelders, hoeveel van die printjes heb ik nodig
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 juli 2016, 19:55:13
Ik heb ondertussen een paar varianten gebouwd, werkt super gemakkelijk. Relais, servo's, beide... Eigen shieldje gemaakt, en wat experimenter shieldjes gebruikt. Het werkt echt heel makkelijk. Enige nadelen die ik tot nu toe gevonden heb is dat de 7809 erg warm wordt, wat wel logisch is bij DCC in, hij staat dan 10 volt te verwerken, hetgeen toch tot behoorlijk wat warmte dissipatie leidt. Dus een koellichaampje erop gezet en dan werkt het beter. Ook wat step down convertertjes besteld, even kijken  of dat beter gaat. Ook de initialisatie bij de servo's is nog even een dingetje, alsook het save adres lijkt mij niet echt te werken. Wellicht kan hier nog wat toelichting op gegeven hoe dit te doen?

Ik zal binnenkort eens wat foto's van de bouwsels plaatsen. Maarre, ik ben om!!
Goed project heren, bedankt, ik ben er blij mee en vindt het leuk. Is er ook een Arduino voor dummies boek wellicht?
Het lijkt me leuk ook zelf wat te gaan prutsen, het is aanstekelijk... (y)
Greetz, Hans

PS: is er een optie om een shield te maken waarop je de "ouderwetse" Cu strips hebt zitten ala een test PCB? Ik zie ze nu alleen met servo opstelling erop. Kost niks, maar is niet wat ik nodig heb. Gewoon lekker een ouderwetse strokenprint?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 18 juli 2016, 20:55:23
Hans,
Bij de IDE zitten al wat voorbeelden bijgevoegd.
Zo ben ik ook begonnen, samen met deze handleiding: http://www.kompanje.nl/arduino/Arduino%20manual%201_0%20NL.pdf
Veel experimenteren en je niet laten tegenhouden als het even tegen zit.
Inmiddels fungeert hier een UNO als een satelliet gestuurd digitale klok met temperatuur meting.
Leuk stoeien met projectjes in de winter.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 juli 2016, 20:58:03
Henk, bedankt voor de link!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 18 juli 2016, 21:23:35
Zoiets? (http://www.aliexpress.com/item/UNO-Proto-Shield-prototype-expansion-board-with-SYB-170-mini-breadboard-based-For-ARDUINO-UNO-ProtoShield/32249145574.html) Met extra gratis mini breadboard.

En tja, internet staat vol met dummy boeken (how to's of tutorials). Paar dingen die veel fout doen
- delay() is leuk als eerste test en in debug, buiten dat, niet gebruiken
- Blijft weg van String, gebruik een C stijl string, een array van char
- Laat de loop zo vaak mogelijk loop'en
- Gebruik een library als je buttons uit leest. Kan zonder en is leuk om te snappen wat de problemen zijn, daarna is het zo veel overzichtelijker en makkelijker om een library te gebruiken


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 18 juli 2016, 21:29:28
@Henk,

Deze Arduino handleiding van het ROC A12, is door Spock bewerkt en aangevuld.
Je vindt deze beginners handleiding op de mediapagina van de website van het Permanent Future Lab Strijp-S (https://pflab-strijps.org/media/).

Hier vindt je ook een door Nico Teering gevonden Engelstalige manual voor gevorderde Arduino gebruikers.
Nico en ik zijn bezig met het ontwikkelen van educatieve demo's. Hierop worden veel voorkomende modelspoor issues gemonteerd die mbv een Arduino en Mardec geconfigureerd kunnen worden. Vanaf september kan dit in ieder geval in het PFLab in Eindhoven uitgeprobeerd worden. En uiteraard kunnen we die demo's ook gebruiken bij werkgroep bijeenkomsten.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 juli 2016, 21:44:53
Hoi Timo, die heb ik nu, en is eigenlijk niet datgene wat ik zoek. Ik zoek juist zonder verbindingen, of alleen stroken..
Toch bedankt voor de tips, ook aan Hans.
Het lukt leuk, dus ga gewoon verder prutsen.. ;D
Hans

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 18 juli 2016, 21:58:13
Hans,

Zonder verbindingen! (http://www.ebay.com/itm/1x-Prototype-PCB-for-Arduino-UNO-R3-Shield-Board-DIY-/131350540308?hash=item1e951a3014:g:2K4AAOxyUgtTNuE1)

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 juli 2016, 22:07:44
Yes, en voor een betere prijs als Banggood!!
Bednakt, greetz, Hans
 (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 18 juli 2016, 22:19:26
Ga ik er nog even onder zitten  ;D
http://www.aliexpress.com/store/product/Prototype-PCB-for-UNO-R3-Shield-Board-DIY-bte16-04-pin-version/213957_32675951771.html (http://www.aliexpress.com/store/product/Prototype-PCB-for-UNO-R3-Shield-Board-DIY-bte16-04-pin-version/213957_32675951771.html)


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 juli 2016, 22:26:39
 ;D ik ben geholpen!!  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 juli 2016, 00:04:47
@Bentomiz,
 Er zijn mij geen speciale kroonsteentjes bekend, maar gewone kroonsteentjes werken ook.

De voedingscomponenten op de MARDEC print zijn er om de Arduino van voeding te voorzien. Logisch toch?
Je kunt ook een externe voeding gebruiken en dan heb je die componenten niet nodig.
Het 5volt deel van de voeding kun je gebruiken om servo's en relais mee aan te sturen. Maar ook dat kan met een externe voeding.

Op één MARDEC zijn 16 pinnen beschikbaar. Voor een wissel met spoelen heb je twee pinnen nodig. Dus 8 wissels per MARDEC.

@Hans sprinter
Leuk dat je het leuk vind. Daar doe we het uiteindelijk voor. :)
Ben benieuwd naar de foto's.
Aan de 'save' functie ben ik nog aan het sleutelen.

@Timo
Bedankt voor je minicursus Arduino. Maar dat is nou net wat ik de gemiddelde MARDEC gebruiker wil besparen.
Maar natuurlijk niks mis als je je er verder in wilt verdiepen.
Enne... ken je deze nog?
Citaat
@Nico, zou je misschien de "nl." uit de link willen halen? Trap er elke keer weer in om op zo'n link te klikken en dan staat AliExpress weer op verschrikkelijk slecht vertaald Nederlands. Scheelt weer ergernissen
Dus dan zelf ook niet doen hé. ;D

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 19 juli 2016, 10:18:37
Bedankt voor je minicursus Arduino. Maar dat is nou net wat ik de gemiddelde MARDEC gebruiker wil besparen.
Dat snap ik, maar Hans vroeg er om  :) Als je dat niet hier wilt moet je de mods even verzoeken de boel te splitsen  ;)

Enne... ken je deze nog?Dus dan zelf ook niet doen hé. ;D
http://www.aliexpress.com/store/product/Prototype-PCB-for-UNO-R3-Shield-Board-DIY-bte16-04-pin-version/213957_32675951771.html (http://www.aliexpress.com/store/product/Prototype-PCB-for-UNO-R3-Shield-Board-DIY-bte16-04-pin-version/213957_32675951771.html)
Ik zie geen nl. hoor. Daar let ik wel op, irriteer me dood aan de automatisch vertaalde AliExpress. En ga jij toch naar de Nederlandse AliExpress dan heb je het ongeluk gehad om voor mijn link op een .nl link te klikken. Irritante is namelijk dat AliExpress dat hardnekkig onthoudt. En laat me raden: :angel:
ook te vinden op alibaba:
https://nl.aliexpress.com/item/Low-Signal-Relays-PCB-ThruHole-Hi-Sens-DPDT-24DC-200mW-Seal-G5V-2-H1-24VDC-PCB/32343917819.html?spm=2114.010208.3.17.sNUbqZ&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10057_10056_10055_10037_10049_301_10033_10032_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_4&btsid=b68940b1-c4ed-475b-8577-9213e13aaf31
Je mag Jowi bedanken.  ;) Eerst dus even checken voor je iemand met zijn eigen uitspraken probeert om de oren te slaan  ;) ;D


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 19 juli 2016, 11:36:49
Timo, wel bedankt voor de link, ik wil me graag verdiepen en vraag er dus idd om.  :angel:

Nico, is er een redden waarom je na opstarten van de Arduino de servo's initialiseert?
Ik wil ze gaan gebruiken voor bv locloods deurtjes, maar daar staat standard bij mij een loc tussen,
en bij inituialiseren krijgen deze een beklemmend gevoel..  Gevolg een benauwde stoonloc.  ;D

Ik hoor het graag weer, ook hoe de save routine nu bedoeld is. Groetjes, en bedankt voor iedereen zijn hulp.
Hans

PS denk dat ze in oktober op Eurospoor te zien zijn op de BNLS stand, ik neem ze mee, naast de reeds bekende ledstrips en lokdocteren.  :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 juli 2016, 17:03:42
@Hans,

De save-functie is reeds meermaals toegelicht in dit draadje. Kijk bv. eens op pagina 29. Daar lijkt Jowi dit ook niet begrijpen.
Ook in de handleiding staat het toegelicht.

De initialisatie is nodig om ongecontroleerde bewegingen van servo's tegen te gaan bij inschakelen van de spanning en/of de eerste 'omzetting'.
Daarbij kan een servo ver buiten de ingestelde hoeken komen.
Zonder 'save' functie wordt er geïnitialiseerd naar de 'lage' hoek. Met save-functie wordt er geïnitialiseerd naar de 'opgeslagen' hoek.
Maar juist met een betere initialisatie i.c.m. de save-functie ben ik nu bezig.
Vooral bij deuren, seinen en spoorbomen is er een onnatuurlijke beweging. Dat zou beter mogen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 19 juli 2016, 17:33:50
De save-functie is reeds meermaals toegelicht in dit draadje. Kijk bv. eens op pagina 29. Daar lijkt Jowi dit ook niet begrijpen.
Ik begrijp nog steeds niet waarom dat er in zit... Wekt alleen verwarring en het pikt 2 adressen in.
Ik vind het geen nuttige toevoeging.

De initialisatie is nodig om ongecontroleerde bewegingen van servo's tegen te gaan bij inschakelen van de spanning en/of de eerste 'omzetting'.
Ik probeer dit met 'mijn' shieldje en software op te lossen; ik bewaar de positie van de servo's (en de frogrelais!), zodat ik ze niet meer hoeft te initialiseren. Echter heb ik ook het probleem dat de servo's bij opstarten (en afsluiten!) vaak nog een zwieper krijgen, dat probeer ik ook op te lossen... het lijkt aan de soort/kwaliteit servo te liggen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 19 juli 2016, 19:05:36
@Hans sprinter, zelfs zonder save, je kan natuurlijk altijd opstarten in open stand, dat is gewoon altijd veilig. Gewoon een kwestie van open en dicht omdraaien :)


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 19 juli 2016, 21:57:38
Mijn probleem is dat de servo eerst naar bijna de middenpositie en terug gaat bij opstarten. Op een of andere manier wil hij niet de laatste stand opslaan als ik adres 1001 opgeef. Nu typende besef ik plots dat door de combi Lenz en MM ik bij  mijn test opstelling adres 1005 moet nemen..... :-X
Soms kom je er vanzelf op..
Ik snap wel wat het moet doen. Toch zou ik voorstellen iedere keer dat er geschakeld wordt de stand op te slaan. Kost 16 bit maar scheelt de initialisatie.
Toch blijft het eeniet fantastisch project en voor mij de instap met Arduino.
Bedankt! ! Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 juli 2016, 22:11:19
Bij de eerste keer opstarten wordt gevraagd of je een MM of zZ21 hebt.
Als je Y opgeeft zal Mardec zelf die correctie doorvoeren.
Na een algehele reset van Mardec wordt de vraag opnieuw gesteld.

Iedere keer 'de stand' opslaan ipv eenmalig 'saven' kost een write in het EEPROM. Dat is aan een maximum gebonden (100.000 writes). Dat had Jowi ook al bedacht: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221670312.html#msg3221670312 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221670312.html#msg3221670312)
Bovendien lost dat niet het probleem op van je 'loc tussen de deur'.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 20 juli 2016, 06:28:06
Die 100.000 is per adres... niet het totaal aantal writes per eprom :)
Je kunt dus (minstens) 100.000 keer een wissel omzetten en bewaren.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 20 juli 2016, 07:22:18
Bij de eerste keer opstarten wordt gevraagd of je een MM of zZ21 hebt.

Iedere keer 'de stand' opslaan ipv eenmalig 'saven' kost een write in het EEPROM. Dat is aan een maximum gebonden (100.000 writes).

Nico, ik rijdt met mijn baan op een LZ100, maar test met een MM, dus ik veroorzaak mijn eigen probleem.  ;) soms vergeet je dat even.

Voor wat betreft het saven werk ik zelf in de Chipwereld bij Nederlands grootste chipfabrikant en ben ik bekend met wat je bedoeld. Ik weet echter ook dat dit niet zo zwart-wit ligt, en zou het zeker dus wel aan durven. Die 100.000 zijn we in de praktijk best vaak overheen gegaan, met flash halen we in automotive (process afhankelijk) vaak wel het 10 tot 20 voudige. Dat lijkt mij voldoende voor de levensduur van een modelbaan. Je zou hierdoor niet meet hoeven initialiseren lijkt mij en daardoor is het deur probleem toch weg. ???
Neemt mijn conclusie niet weg: Mooi stukje werk, voor jullie om trots op te zijn, meen ik. Echt een aanwinst!
 
Greetz, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 juli 2016, 07:49:38
Het moment van opslaan verandert niets aan de initialisatie.
De 'bewaarde' stand bij initialisatie wordt toch uit EEPROM gelezen ongeacht hoe vaak (eenmalig of tig keer) deze is geschreven.
Dus het probleem van ongewenste bewegingen bij opstarten los je daar niet mee op.
De huidige initialisatie garandeert wel dat er geen ongecontroleerde bewegingen plaatsvinden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 20 juli 2016, 07:58:02
De ongewenste beweging, waar ik ook last van heb nu, zou worden veroorzaakt doordat er analoge servo's gebruikt worden. Met digitale servo's zou het geen probleem moeten zijn (zegt men, fingers crossed!)...  dus als je na (of voor!) de beweging van de servo de (gewenste/huidige) positie opslaat in eeprom, spanning er af, en de volgende ochtend start je weer op, de servo blijft op zijn plek, en je leest de eeprom weer uit... geen bewegingen en je weet precies welke servo waar staat. Tip: let ook op de frogrelais :-X

Mbt de 100.000x, je kunt ook met pages werken, na 100.000 keer schuif je alles een paar honderd bytes op en kun je weer 100.000x etc :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 20 juli 2016, 08:23:12
Nico, heb al 2 SG92 in bestelling staan, hoop dat het daarbij minder is.
Mocht dit zo zijn is het probleem ook weg. Nu zie ik echter bij opstarten dat de 6 aangesloten servo's keurig netjes bij aan zetten van de MARDEC naar het midden schieten en daarna gecontroleerd terugdraaien. Als dit zijn oorzaak in de servo vindt heb je gelijk, en zouden andere servo's wellicht uitkomst bieden. Ik ga het proberen en deel het hier dan weer.
Ik blijf enthousiast en ga vanavond hoop ik weer verder proberen.
Greetz, Hans

PS: als ik het goed begrepen heb is het wissel adres 1000 en 1001, en dan een keer schakelen?  :P
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 juli 2016, 08:34:24
Nog wat 'gegoogeld' over die 100.000. Daarbij vond ik deze test:
http://tronixstuff.com/2011/05/11/discovering-arduinos-internal-eeprom-lifespan/ (http://tronixstuff.com/2011/05/11/discovering-arduinos-internal-eeprom-lifespan/)

Dus het zal inderdaad wel loslopen met die 100.000.

@Hans.
Die beweging die je beschrijft wordt door MARDEC gedaan. Dat is dus precies de gecontroleerde initialisatie die er nu in zit.
Is dus niet iets van de servo. Een SG92 doet het inderdaad beter dan een SG90.

Edit:
De adressen 1000 en 1001 hebben niets met elkaar te maken!

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 20 juli 2016, 20:03:19
En de beloofde foto's:  :D
Van boven naar beneden:
6 servo's met 10 relais
16 relais, een eigenbouw test ledbord, een setje status leds om aan de arduino te hangen en een servoshield met DCC input.
Servoshield en eigenbouw shield op een arduino Uno

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4093_9.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4093_9.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4094_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4094_4.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4095_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4095_3.jpg)
Alles werkt uiteraard naar behoren en nu ook de save en config functie/adressen.  (y)
Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 juli 2016, 21:56:59
Hallo Hans,

Ziet er goed uit (y)
Mooi dat alles goed werkt!
Aardig stukje huisvlijt!

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juli 2016, 10:17:14
Servé heeft de MARDEC printen besteld.
De print ziet er nu zo uit:

 (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-print.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-print.jpg)

Het schema is als volgt:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-circuit.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-circuit.jpg)

De eerste serie van 100 printen is bijna 'volgeboekt'.
Bestellen kan nog.
Stuur een mail naar MARDEC@Ziggo.nl
Vermeld: Naam, Adres, e-mail, het aantal printen en of je er ook componenten bij wilt.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juli 2016, 20:43:08
Op is op!

De  eerste 100 MARDEC printen zijn gereserveerd!
Uiteraard kun je nog wel bestellen maar dan kom je op de lijst voor de volgende serie.
Ik wil eerst deze 100 'de deur uit hebben' alvorens aan een volgende serie te beginnen.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 23 juli 2016, 23:29:33
Vandaag mijn eerste looplichtje met 16 leds gemaakt, met variabele snelheid en minimale ruimte.
Eens kijken of we dit kunnen integreren met een DCC adres. :-)
Arduino is fun!
Greetz, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 juli 2016, 18:12:32
Een looplicht staat ook op de planning voor een MARDEC XXL met een Atmega!

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 24 juli 2016, 21:05:46
 ;D 70 uitgangen en looplicht... :D
Ik had ook al naar een Mega zitten kijken, aangezien dit in verhouding tot de uitgangen nog veel voordeliger is, met waarvoor ik hem wil gebruiken. Ben alleen bang dat mijn voorraad 4018 dan niet meer opkomt  8)
Ik vind het leuk om mee te spelen, heb nu ook een 4 regelig display besteld en wil proberen een Arduino standalone DCC sniffer te maken, eens kijken of me dat lukt. Gelukkig ben ik het C++ meester, had niet zo snel door dat dat de basis is.
 :angel: Hans.

PS: Wellicht een keer alleen een print voor de DCC omzetting met een step down converter mogelijkheid ontwerpen?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: johan0903 op 24 juli 2016, 21:25:54
Vandaag eindelijk tijd gehad om de mardec print te testen. Ik heb een print aangevraagd omdat ik met een strookjes print niet het DCC gedeelte netjes afgewerkt kreeg. Ik had de test print al een tijdje binnen maar bij de eerste test heb ik gelijk een extra functie van de mardec getest en dat was een rookgenerator ;D. Deze werd door de arduino naar buiten gebracht. Ik wilde te snel en had niet goed in de schema's gekeken en had de 12V voeding en de massa verkeerd aangesloten op de mardec print daarna was het plof en een rookpluimpje. Helaas had ik niet nog een arduino en moest ik wachten op een nieuwe bestelling uit het verre oosten.
Nu alles netjes aangesloten volgens het schema en het werkt in een keer met de DR5000.
Gezien de kosten die je ervoor kwijt bent is het echt een heel goed alternatief voor de decoders van de bekende merken.
Ik zelf wil nog proberen een soort aansluit printje te maken waar ik de servo's op kan aansluiten waar ook een weerstand in verwerkt is. Dit om het jitteren tegen te gaan.
Ik woon onder de rook van Assen als iemand het eens in werking wil stuur een PM.

Gr. Johan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 juli 2016, 22:20:01
@Hans.
Nou niet helemaal 70, maar 64. Daarvan vallen 0,1,2 en 13 af, net als bij de MARDEC.  Dus zijn er nog 60 over. Dat is toch andere koek dan de 16 van de MARDEC.  Ook geen 12 servo's maar 48. Ik heb een testje gedaan met 24 en dat werkt.
Een print met een buck converter lijkt mij ook een goed idee.

@Johan.
Op de nieuwe print  staat keurig een min en plus. Kan niet meer fout gaan.
Het probleem met het gebruik van Vin is dat deze geen beveiliging kent. De powerjack heeft dat wel.
Dus wel blijven opletten.

Nico


Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 31 juli 2016, 20:59:51
Beste Nico,
Ik werk met Linux Mint voor mijn treinbaan en Arduino. Kan ik je sketch  op een andere manier krijgen dan via het .msi bestand voor Windows gebruikers.

Kan de MARDEC ook samenwerken met dit bordje https://www.adafruit.com/product/815 (https://www.adafruit.com/product/815)?

Alvast bedankt.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 31 juli 2016, 21:16:17
Gewoon de "MARDEC software zonder Arduino IDE" pakken. Aan de Windows IDE heb jij dan toch niets. En je zult zelf wat moeten doen met een terminal maar dat moet geen probleem zijn. Putty is in dat opzicht afgekeken van Linux.  :angel:


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 31 juli 2016, 21:27:48
Hallo Albert,

Kijk even naar dit item in het MARDEC draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221649572.html#msg3221649572 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221649572.html#msg3221649572)
Daar vind je een speciale MARDEC versie 2.1 (de laatste is 2.3) die geen gebruik maakt van Putty maar gewoon van de IDE monitor.

Dat printje van Adafruit is een verhaal apart en niet geschikt voor MARDEC.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 31 juli 2016, 22:08:23
Hoi Nico,
Bedankt. Ik ga er mee aan de slag.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 31 juli 2016, 22:14:27
@Albert

Je kunt ook doen wat Timo zegt.
Dan heb je wel de 2.3 versie maar dan moet je wel een Linux versie van Putty zien te vinden.
Echter alle bijbehorende VBscriptjes zullen niet werken.

Succes
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 01 augustus 2016, 14:06:29
Beste Nico,
Hoe kom ik aan de DCC_decoder.h bibliotheek? Via de IDE kan ik die niet vinden en hij zit niet in het zip bestand.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 augustus 2016, 14:12:15
Hallo Albert,

Hij zit toch echt in die zipfile:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/dccdec.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/dccdec.jpg)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 01 augustus 2016, 14:45:00
Hoi Nico, zit het nog in de planning om de initialisatie te vervangen voor het wegschrijven per wijziging naar EEPROM?
Voor mij zou dit wel een zeer welcome aanvulling zijn.
Shieldje ondertussen al gemaakt met een buck converter en DCC input, werkt naadloos als verwacht.  ;)
Groetjes, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 augustus 2016, 15:15:22
Hallo Hans,

Je haalt toch wat door elkaar.
Enerzijds de initialisatie zelf. Daar wil ik nog wel wat aan sleutelen zodat ook de 'sprong' naar het midden er uit kan.
Een servo wordt nu geïnitialiseerd naar de 'lage' hoek als er geen 'save'-info is of naar de hoek zoals 'gesaved'.
Hoe er gesaved is staat daar los van.
Anderzijds de wijze van opslaan: met 'save'-commando of EEPROM.
Dat zijn twee verschillende zaken. Opslaan naar EEPROM betekent dus NIET dat daarmee de initialisatie verandert.
Beiden zitten nog wel in de planning, maar ik heb wat weinig tijd op dit moment.

Mooi dat de buckconverter werkt. Het geeft ook wat minder onderdelen op de print.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 01 augustus 2016, 18:08:03
Ik heb het zip-bestand Mardecmonitor gedownload, want dat zou volgens de beschrijving voor niet Windows gebruikers zijn bestemd. In mardecoder.zip zit inderdaad het door jou genoemde bestand. Welke sketch moet ik nu gebruiken op mijn Linux Mint laptop?
Ik ben een absolute beginner als het gaat om Arduino.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 augustus 2016, 21:32:58
Hallo Albert,

In de zipfile Mardecmonitor.zip ontbreekt inderdaad de DCC library.
Die had daar wel in gemoeten. Ik zal 'm alsnog toevoegen.
Maar die library is overigens ook makkelijk te vinden op internet.

Welke versie je gebruikt is je eigen beslissing.
Dat heeft niet zozeer te maken met Arduino kennis maar meer met Linux kennis.
Zoals al aangegeven heb je voor de ene (standaard)variant een Linux versie van Putty nodig.
Die moet je zelf ergens vandaan halen, installeren en zodanig configureren dat hij goed samenwerkt met MARDEC.
De 'Linux'-versie maakt geen gebruik van Putty maar van de Seriële Monitor van de IDE.
Dus dan heb je geen zorgen om Putty.

In beide gevallen moet je zelf zorgen dat:
- de juiste drivers voor de Arduino geïnstalleerd worden
- de sketch wordt ge-upload naar de Arduino
- Putty geconfigureerd word. (bij gebruik van de Putty variant)
Kortom alles wat in de Windows variant door de VBscriptjes voor je gedaan wordt moet je zelf doen.

Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 02 augustus 2016, 08:59:35
Beste Nico,
Bedankt voor je uitgebreide toelichting.
Waarom zal ik dan moeilijk doen als jij het me al gemakkelijk(er) hebt gemaakt. Ik ga e.e.a. toch maar op een Windows laptop installeren.
 (y)
Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 12:09:32
Hallo Nico,
Sinds n week een Windows laptop in huis, wel n beetje wennen.
Mardec geïnstalleerd en 1ste Arduino tbv wisselspoelen geprogrammeerd, nu wil ik de 2e beginnen maar ik kan nergens de snelkoppeling"Upload servo decoder " vinden!!!
misschien mijn gebrekkige Windows kennis?
MARDEC is wel n heel mooi programma,
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 02 augustus 2016, 12:11:06
Start==>All Programs==>MARDEC==>Upload MARDEC  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 12:25:32
Aha Hans, mooi
uploading failed error 1
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 02 augustus 2016, 12:41:01
Hoi Martin, die error krijg ik als ik de Arduino niet aan de usb heb hangen.
Waarschijnlijk ziet hij dus je Arduino niet..  :-[
Succes, groetjes, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 13:23:00


bij n nieuwe arduino begon de server,   maar weer error 1 en hij pakt iedere keer n andere compoort
ook toen ik com 8 toch gebruikte kwam hij met error 1   (arduino led brant wel)
uit de handleiding begreep ik dat com 8 gebruikt moet worden
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 augustus 2016, 16:24:37
Hallo Martin,

In de handleiding wordt geen specifieke COM-poort genoemd. In de handleiding zie ik alleen COM7 en dat was toevallig bij mij de COM poort die door windows gebruikt werd voor de CH340 drivers.
Als de upload van de eerste Arduino goed ging, na installatie van de software, moet de tweede ook goed gaan middels de snelkoppeling.
Controleer het poortnummer in Windows apparaatbeheer zoals vermeld in de handleiding.
Je kunt ook uploaden direct vanuit de Arduino IDE, dus zonder het upload script. Zie pagina 15 van de handleiding.
Gebruik wel altijd DEZELFDE USB-poort. Een andere USB-poort betekent ook een andere COM-poort.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 18:12:57
Halo Nico

Toch weer fout :
 Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"

De bibliotheek kan niet zowel de 'src' als 'utility' mappen gebruiken.

Fout bij compileren.
Ongeldige bibliotheek gevonden in C:\Program Files (x86)\Arduino166\hardware\arduino\avr\libraries\Wire: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.
Ongeldige bibliotheek gevonden in C:\Program Files (x86)\Arduino166\hardware\arduino\avr\libraries\Wire: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.
Ongeldige bibliotheek gevonden in C:\Program Files (x86)\Arduino166\hardware\arduino\avr\libraries\Wire: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.

  Dit rapport zou meer informatie hebben met
  "Tijdens de compilatie uitgebreide uitvoer weergeven"
  ingeschakeld in Bestand > Voorkeuren.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 18:50:58
Hola Nico,
arduino gedesinstalleerd
mardec opnieuw geinstalleerd
WERKT PERFECT zover dank (voor mooie programma) en groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 augustus 2016, 19:37:36
Martin,

Werkt het nu zoals het moet? Begrijp ik dat nu goed?
Wat heb je dan aanvankelijk verkeerd gedaan?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 19:49:15
Nico ,
Geen idee zag de compilatie foutmelding en concludeerde dat er met de arduino programmatuur iets fout moet zijn dus daarom verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Overigens ik heb ook nog n Nederlandse Arduino, moet ik die zonder de ch340 drivers installeren en zo ja hoe doe ik dat???
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 02 augustus 2016, 19:58:17
Een "Nederlandse Arduino" bestaat niet. Maar als je bedoelt een originele dan nee, dan moet je de drivers gebruiken die met de IDE komen. Als je de installer gebruikt dan zal deze al geïnstalleerd. Drivers installeer je niet per apparaat, maar per type apparaat ongeacht of je er 1 of 20 aansluit :)

En volgens mij krijg je die foutmelding als je in een oudere Arduino IDE (zoals 1.6.6) de nieuwste boardfiles probeert te gebruiken.


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 02 augustus 2016, 20:13:16
Timo,
Correct, 1.6.9. gedownload en werkt!!! groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 augustus 2016, 20:15:14
Wordt dus tijd om het package eens te vernieuwen.
Stond toch al op de planning.
Het package installeert overigens automatisch de drivers voor de originele Arduino.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 02 augustus 2016, 21:24:23
Zolang je de boards zelf niet update blijft het gewoon werken :) En ben er de laatste tijd even uit geweest wat betreft IDE dus ik weet niet of de laatste echt goed is. Ben zelf dan ook nog altijd aan het werk op1.6.4 want 1.6.5 t/m 1.6.8 hebben allemaal irritante bugs.... Wel netjes steeds een andere :p


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PietB op 02 augustus 2016, 22:12:11
Ik download alleen tegenwoordig nog maar de zip file.
https://www.arduino.cc/download_handler.php
Dan bepaal ik zelf wel of ik een oudere versie wil behouden.
De Win installer ramt de nieuwe gewoon over de oude heen.
Kun je tenminste ook nooit meer terug, heerlijk. Maar niet heus!

grt Piet.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 02 augustus 2016, 23:13:51
Tuurlijk kan je dan nog wel terug  ;) Gewoon de oude deinstalleren en de versie die je wilt installeren  :) Ook helpt de zip je niet tegen het updaten van je boards naar een incompatible versie want die worden centraal ergens anders opgeslagen (AppData).

Nu gebruik ik zelf ook de zip maar dat is zodat ik gewoon alle versies heb zodat ik ook versie specifieke problemen kan reproduceren. Enige nadeel voor veel mensen, je sketch bestanden zijn niet gelinkt aan de IDE om daar vanzelf te openen.


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 augustus 2016, 14:52:15
De definitieve printen zijn binnen. Inmiddels is er begonnen met de uitlevering van de printen met de componenten.

Het resultaat:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/MarrdecExtPower.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/MarrdecExtPower.jpg)
Print met alleen DCC deel en externe voeding.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/mardec1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/mardec1.jpg)
Print inclusief voeding.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 06 augustus 2016, 15:55:52
@Nico,

Ik kijk er naar uit!

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ruudns op 06 augustus 2016, 19:11:33
 (y) ziet er gelikt uit Nico (y).
De arduino's liggen hier al te wachten ;).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 06 augustus 2016, 21:05:36
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20160806_210019.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20160806_210019.jpg)
Mardec en alternatief gebouwd.  ;D

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 augustus 2016, 21:12:29
Ja zo kan het ook. Alleen wat minder degelijk.
Maar hoe heb je de 5V voor de relais uitgevoerd?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 06 augustus 2016, 21:27:50
Nico,  niet.  Er komt een ander shield bovenop.  ;)
Ik gebruik alleen het DCC deel.
Voor wat betreft de degelijkheid valt het wel mee.
Green,  Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 augustus 2016, 21:44:52
Ik gebruik alleen het DCC deel.

Maar waarom monteer je dan toch de voedingscomponenten?
En wat ga je er nog bovenop zetten?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 06 augustus 2016, 22:45:15
Eh, vergat ik te melden, ook de 5V voor de servo's wordt gebruikt.
Er komt een servo shield v3 bovenop met alleen servo aansluitingen.
Daardoor kunnen er rechtstreeks servo's op worden aangesloten met verlengkabels.
Scheelt een heleboel zelfbouw.
Greetz, Hans.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest9985 op 07 augustus 2016, 23:30:52
Ik heb ook zo'n servo shield.
Daar zit echter een verbinding tussen de +5V van de servo's en de +5V van de Uno.
Ik heb dit aangesloten op een 5V/2A voeding, en de Uno start gewoon op.
Dit is dan zonder servo's.

Maar wat gebeurd er als ik dan de USB kabel aansluit om de servo's in te stellen?
Werkt dat, of gaat de boel raar doen wegens een mogelijk spanningsverschil? ???
Ben ik dan toch genoodzaakt om 2 voedingen  te gebruiken?

Martin.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 augustus 2016, 23:46:31
Bedoel je dat je zowel de Arduino als de servo's voedt met een externe 5V voeding en deze aansluit op de 5V pin van de Arduino?
Dat laatste is zeker niet verstandig. Meneer Arduino zegt hierover:

Citaat
The power pins are as follows:

    Vin. The input voltage to the Arduino/Genuino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source).
You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.

    5V. This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V).
Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.

Gebruik altijd een aparte voeding voor de Arduino van 7-12 Volt op de Vin (via Mardec print) of de power jack en een van 5 Volt voor de servo's (kan ook via Mardec print)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest9985 op 07 augustus 2016, 23:50:03
Juist ja - dat is duidelijk.

2 voedingen dus.

Martin.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 08 augustus 2016, 16:01:18
Dit geldt alleen voor de Uno. Dit omdat de 5V en de USB 5V dan aan elkaar komen te hangen. Zolang de Vin niet aangesloten zit al je board dit (5V op de 5V pin en USB) niet erg vinden. Je PC zal het hier het minst mee eens zijn want dat is de slapste voeding. De twee voedingen komen namelijk parallel en zullen gaan vechten... Dus gewoon je Uno voeden met 5V via de 5V pin kan prima mits je geen USB aan sluit (en niets aan Vin hangt). Maar de 5V voor een microcontroller wil je niet ver van je board reguleren en al helemaal niet die regulatie op afstand delen met power hongerige servo's.  ;D

Een Nano of een Pro Mini kent de beperking van USB en 5V niet omdat deze allemaal een (Schottky) diode tussen de 5V en de USB 5V hebben zitten.


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PietB op 09 augustus 2016, 16:23:45
Zo een half uur geleden in de brievenbus gevonden 2 sets MARDEC.
De éérste zit in elkaar.

(http://i63.tinypic.com/2nbtxrk.png)

Nu programma in de Arduino laden, testen en op de baan aansluiten.

grt Piet.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 augustus 2016, 23:57:36
Naar aanleiding van het artikel over de MARDEC in Railhobby zijn er weer nieuwe bestellingen geplaatst.
Er zal dus wel een tweede serie komen.
Als je ook een of meer MARDEC setjes wilt stuur dan een e-mail naar MARDEC@ziggo.nl.
Vermeld je naam, adres, woonplaats en e-mail adres en geef aan hoeveel printjes je wenst en of je er componenten bij wilt.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 22 augustus 2016, 21:31:33
Hallo Nico,

Ik ben lekker bezig met de nieuwe printjes, alvast wat voorbereiden zodat ze na de vakantie onder de clubbaan geschroefd kunnen worden om de seinen en de overgangbeveiliging aan te kunnen sturen.

Nu loop ik tegen het volgende aan, de overgangpaaltjes wil ik netjes laten knipperen, dit gaat met commando 3 "single flashing" goed. Allen na het knipperen mogen ze weer uit maar dat gebeurd  niet, ze blijven dan constant branden.
Heb ik niet goed gelezen en kun je dit aanpassen of heb je dit zo geprogrammeerd?

Alvast bedankt voor jouw input!

gr. Erwin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 augustus 2016, 21:42:32
Hallo Erwin,

Ze gaan knipperen als het DCC signaal hoog is en weer uit als dat laag wordt.
Als ze daarna blijven branden heb je ze wellicht verkeerd aangesloten (WUBO ipv AHOB).
Je kunt zowel de anode aan de Arduino hangen als de kathode. Kijk even in het aansluitschema in de handleiding.

Ik hoor wel als het gelukt is.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: TinTin op 22 augustus 2016, 21:50:25
Hallo Nico,

Ik heb even naar de handleiding gekeken en zie al wat ik heb fout gedaan, dank je voor de insteek!

gr. Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 23 augustus 2016, 20:41:58
Hola Nico ,
vandaag een pakketje arduinos uit china ontvangen.
Als ik configure mardec opstart krijg ik alleen een asci tabel over het scherm.
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 augustus 2016, 21:20:56
Martin,

Ik denk dat er iets niet goed geïnstalleerd is.
Wellicht verstandig om alles te de-installeren en weer opnieuw te installeren.
Als je dat (nog) niet wilt controleer dan:
- Je drivers
- MARDEC wel goed geladen? Kun je ook handmatig laden.
- ARDUINO IDE goed ingesteld (board en poort)
- Putty goed ingesteld?

Nico

PS
Wil je ook reageren op mijn mail van 18/8?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 23 augustus 2016, 21:38:05
Nico
mijn laatste email dat ik kreeg was de vraag of "we haast hadden met het shield" via een vreemd mail adres.
ik heb gezegd geen haast te hebben.

Wat mardec installatie betreft de Oudere arduinos kan ik gewoon installeren.
dus lijkt me alles prima. De puty is voor de communicatie met traincontroller begreep ik maar zover ben ik nog niet.
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 24 augustus 2016, 09:07:08
Ik heb hetzelfde gehad met een partij UNO's.
Ik heb aan de hand van een beschrijving van Nico de betreffende UNO's van een nieuwe bootloder voorzien en daarna geen probleem meer.
Sommige chinese UNO's kunnen dit verschijnsel vertonen.
Een kennis van me had 10 UNO's binnen gekregen waarvan er twee een nieuwe bootloader moesten hebben.
Dus als de dingen die Nico aangeeft niet helpen zule misschien ook een nieuwe bootloader moeten plaatsen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 augustus 2016, 10:12:37
Dat is zeker een mogelijkheid.
Ik heb Martin hiervoor al een mail gestuurd met het recept hiervoor.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 25 augustus 2016, 20:44:15
Hola, de eerste MArdec gebruiker aan de costa del Sol esta muy feliz, erg gelukkig
Okk deze 8 arduinos middels BOOTLOADER geconfigureerd
Muchas Gracias
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 augustus 2016, 21:33:01
Dat is hartstikke mooi Martin. :)
Goeie tip van Henk (y)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 25 augustus 2016, 22:23:39
He Nico Maar ik beschouw jou toch wel als mijn :PERSONAL COACH""
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 31 augustus 2016, 21:22:13
Nico,
langzaam aan ben ik zover om met een proefbaantje te gaan digitaliseren maar er moeten nog n paar dingen gebeuren en ik heb nog n paar vragen.

Allereerst wil ik 2 van mijn (marklin) locs digitaliseren of dit over 2 weken in Utrecht laten doen, in ieder geval DCC ik wil dat daar even bespreken.

Enige tijd geleden heb ik mobile station 3 (marklin ) gekocht en begreep van je dat ik dan nog een can cc schnitte nodig heb, de prijs hiervan is  174 euro.

Maar velen gebruikn de roco of fleischmann multimaus, en die zie ik ook op marktplaats. Is die ook geschikt en wat heb ik dan nog meer nodig, ook een cc schnitte?

En een prangende vraag is kan ik mijn bezetmelders (met 2 condensatoren welke 6- 8 volt leveren ) ook met MARDEC aansturen?

Of is Rudy 's  s88 arduino voldoende ?


Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 31 augustus 2016, 23:34:26
Martin,

Je vind me dan wel je personal coach, maar GOOGLE is een nog veel betere vriend:
 http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37677.0 (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37677.0)

Uhlenbrock komt binnenkort met iets nieuws:
http://uhlenbrock.de/de_DE/produkte/newitems/I005AB42-001.htm!ArcEntryInfo=0004.2.I005AB42 (http://uhlenbrock.de/de_DE/produkte/newitems/I005AB42-001.htm!ArcEntryInfo=0004.2.I005AB42)

Citaat
mijn bezetmelders (met 2 condensatoren welke 6- 8 volt leveren)
Sinds wanneer leveren condensatoren een spanning van 6-8 volt? Een voeding of batterij levert spanning maar een condensator is alleen maar een zeer tijdelijke opslagplaats van elektrische lading.
Je bezetmelders zijn toch van die aangepaste M-rails met massadetectie?
Dus wat bedoel je hiermee?
En, nee dus, MARDEC snapt daar niks van. Je verwart aansturing van accessory's naar de baan met terugmelding vanaf de baan.
Terugmelding zou kunnen met het S88 programmaatje van Ruud. Maar Ruud sluit de S88-Arduino aan op de S88-bus van z'n Ecos centrale die via een normaal IP-netwerk verbonden is met traincontroller. (als ik me goed herinner)
Ook kun je mijn loconet programma waarschijnlijk gebruiken. Dat 'praat' via de loconet-USB omzetter van Rosoft direct met traincontroller.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 02 september 2016, 15:59:00
Hallo Allemaal,

Wat een mooi product Nico.  (y)
Ik volgt dit draadje vol bewondering en ben voornemens om met Mardec te gaan starten en een aantal Uno's, versterkers en opzet boordjes te gaan bestellen.  :)

Ik twijfel echter of dit wel de juiste plaats is om mijn vraag te stellen. Heb bijna het hele topic doorgenomen alsmede de Mardec handleiding maar ik kom er nog niet goed uit.

Ik rijd NS en wil 3 licht seinen (eventueel met cijferbak) volgens NS seinstelsel aan kunnen sturen. In de handleiding lees ik echter dat de Mardec alleen tweelicht seinen aan kan sturen.

Bestaat de kans dat er in de toekomst een uitbreiding te verwachten is die 3-licht seinen naar NS voorbeeld kan aansturen? Opties: schakelen over geel, fading en cijferbak?


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 september 2016, 16:38:10
Hallo Misha,

Leuk dat je de MARDEC een mooi product vindt.

Over NL-seinbeelden is in het begin van het draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221638360.html#msg3221638360)  ook het nodige gezegd.

Je hebt gewoon meer adressen nodig en meer aansluitpinnen.
Afhankelijk van hoe je de led aansluit is deze continue aan of uit als hij niet knippert.

Het is een kwestie van slim combineren van de mogelijkheden van MARDEC in samenwerking met je computerprogramma.

Iets speciaals verzinnen binnen MARDEC voor specifieke seinbeelden is niet te doen. Er zijn niet alleen NL seinbeelden maar ook Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse seinbeelden (en tig anderen). Daar zijn allemaal wel liefhebbers voor.
Daar zou je een apart programma voor moeten maken.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 02 september 2016, 19:53:55
Hoi Nico,

Wat stom dat ik niet op de eerste pagina had gekeken.  :o Ben ooit halverwege begonnen en naar het eind toe alles verslonden.

Heb het stuk van Rieks nu gelezen en snap ongeveer wat de bedoeling is. Ik gebruik ook Koploper. Heb er vertrouwen in dat het gaat lukken dus alvast enkele uno's besteld.

Zijn er nog van die opzetbordjes bij je verkrijgbaar? Ik heb interesse in 5 stuks met onderdelen.


@Rieks

Is jouw programma met de seinaansturing beschikbaar voor anderen? Ik heb daar wel interesse in. Anders moet ik zelf iets in elkaar gaan klooien. Lukt waarschijnlijk wel maar alle hulp is welkom. :)


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 september 2016, 14:49:03
MARDEC 3.0 is nu beschikbaar.

Wijzigingen:
DCC adres voor configuratie toestand is vervallen. Dit was al eerder vervangen door de 'C'-toets
DCC adres voor save-functie is vervallen
Alle wijzigingen van servos'en accessory's  worden opgeslagen in EEPROM
Alle servo's en accessory's worden bij opstarten gezet op de laatst opgeslagen toestand.
De initialisatie van de servo's laat deze niet meer bewegen.
De Arduino start op met 3 keer knipperen van de status led.
Wisselen tussen configuratietoestand en bedrijfstoestand gebeurt zonder herstart van de Arduino.

Er wordt geen bronbestand meer uitgeleverd (.ino) maar een precompiled binair (.hex) bestand.
De installatie bevat GEEN Arduino IDE meer.
Er zit wel upload software en drivers bij de installatie.
Upload scripts voor UNO, Pro Mini, Nano en ATMega2560.
Er is één installatie voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers.

Download hier de nieuwe versie (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardec.zip)
En hier alvast de nieuwe handleiding (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
Of de installatie handleiding (http://www.globalvisuals.nl/downloads/InstallatieMARDEC.pdf)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 07 september 2016, 15:06:48
De link gaat nog naar de oude handleiding van versie 2.3
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 september 2016, 15:09:02
De link gaat nog naar de oude handleiding van versie 2.3

Nu niet meer! (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 september 2016, 16:42:14
Bekijk hier even een filmpje  (http://www.globalvisuals.nl/downloads/servoaanuit.mp4) van heel stil staande servo's bij in- en uitschakelen.
En dat allemaal zonder ingewikkelde inschakel vertragingen.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 07 september 2016, 17:29:18
Super Nico!

Lijkt me nog eenvoudiger installeren. Kan niet wachten tot de Uno's binnen zijn.

Bestaat er ook een Arduino simulator waarop je alvast wat kan oefenen met het configureren van de Mardec?


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 september 2016, 18:57:06
Citaat
Bestaat er ook een Arduino simulator waarop je alvast wat kan oefenen met het configureren van de Mardec?

Mij niet bekend.
Je kunt wel de software vast installeren.
Alleen moet je met het configureren wachten op je Arduino.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 08 september 2016, 21:01:59
Hallo Misha,
Je kunt drielichtseinen aansturen dmv drie dcc adressen. In koploper vul je dan de drie adressen in. Het is helaas nuet mogelijk om het volledige seinbeeld te maken omdat op een mardec pin of alleen een steady signaal of alleen een knippersignaal beide gaat niet je kunt dus geen geel en groen knipper maken. Ik zoual een dezer dagen de configuratie in koploper wel even posten. Ik heb dus geen eigen programma gemaakt.

Succes Rieks

Verstuurd vanaf mijn Moto G 2014 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 september 2016, 23:07:30
Hallo Rieks,

Lang niks meer van je gehoord. Gebruik je MARDEC nog?

Nog even teruggegrepen naar een heel oud item van je in dit draadje.
Citaat
In het nederlandse seinstelsel bestaat er geel continue en geel knipper.
Dat is dezelfde lamp\led, die beide kan.
En het cijfer kan zowel knipperen als continue aan zijn.

Met MARDEC kan één led ook óf continue aan zijn óf knipperen.
Dat is gewoon een single flashing accessory. Als je de led aansluit met de kathode aan de Arduino (en anode aan 5V) zal deze altijd aan zijn als hij niet knippert. De pin is dan laag.
De constructie van je seinpaal moet het wel toelaten om per led te kiezen hoe je die aansluit.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert_Apd op 09 september 2016, 10:36:10
Hallo Nico,

Toch even een vraagje aan je van een niet-MARDEC gebruiker met betrekking tot NS lichtseinen met al of niet knipperende lampen en/of cijferbakken...

Ik lees het volgende:

...
Het is helaas niet mogelijk om het volledige seinbeeld te maken omdat op een mardec pin of alleen een steady signaal of alleen een knippersignaal beide gaat niet je kunt dus geen geel en groen knipper maken.
...

...
Nog even teruggegrepen naar een heel oud item van je in dit draadje.
Met MARDEC kan één led ook óf continue aan zijn óf knipperen.
Dat is gewoon een single flashing accessory. Als je de led aansluit met de kathode aan de Arduino (en anode aan 5V) zal deze altijd aan zijn als hij niet knippert. De pin is dan laag.
De constructie van je seinpaal moet het wel toelaten om per led te kiezen hoe je die aansluit.


Als ik het goed begrijp (en corrigeer me als ik het mis heb) dan heb je met de MARDEC voor wat betreft het aansturen van leds dus alleen onderstaande combinatie-mogelijkheden:

 1. aan of uit
 2. knipperen of uit
 3. knipperen of aan

Daarmee kun je (althans via één pin) dan dus niet de onderstaande combinatie voor één en dezelfde led creëren:

 1. uit
 2. aan
 3. knipperen

Voor de NS drielichtseinen zijn deze mogelijkheden minimaal nodig voor geel, groen en de eventuele cijferbak.
Voor de perfectionisten zou ook rood moeten kunnen knipperen...  ;)

Hoe zou je dit nu kunnen realiseren via de MARDEC?

Groeten,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 09 september 2016, 10:53:15
Om dit te realiseren zou er een routine geschreven moeten worden die  op drue dcc adressen reageert. We hebben dan drie bits waarmee 8 torstanden gedefinieerd kunnen worden bv. pin 5 uit pin 2 knipper en pin 3 uit. Voor de avr 2313 bestaan die routine dave van der locht ( ook hier wel actief )heeft dat gemaakt .

Verstuurd vanaf mijn Moto G 2014 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert_Apd op 09 september 2016, 11:17:34
Hallo Rieks (en Nico natuurlijk),

Voordat er routines geschreven gaan worden voor de aansturing via DCC zou ik eerst graag een aansluitschema van de diverse leds op de diverse pinnen willen zien om elke led òf uit òf aan òf knipperend te krijgen...

Dan weten we tenminste hoeveel pinnen er per sein (4 leds) nodig zijn en hoeveel seinen er per MARDEC aangestuurd kunnen worden.

Groeten,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 11:27:16
Met 2 uitgangen kun je 1 led aan, uit en laten knipperen.
Je hangt bijvoorbeeld de + van de led aan een uitgang die alleen maar Aan/Uit kan, en de min aan een uitgang die Uit/Knipperen kan (en uiteraard ergens een weerstand). Dan is het nog een kwestie van goed definiëren. Als ik vanmiddag/vanavond even tijd heb, wil ik wel even een testopstellinkje maken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 september 2016, 12:00:27
@Bert_Apd

Je conclusie is helemaal juist.
Op dit moment kan MARDEC dat niet en is er, zoals Rieks al aangeeft, maatwerk nodig om dat te realiseren.
Een, meer generieke, oplossing voor de toekomst kan zijn dat je voor de betreffende accessory (lees: pin) drie(of meer) opeenvolgende adressen gebruikt.
De werking van de accessory kun je dan laten afhangen van het gebruikte adres.
Het type is dan niet steady of flashing maar een nieuw type, bv 'multi'.
Voorbeeld:
Pin 5 heeft als basisadres 100 en is van het type multi met 3 adressen.
adres 100: uit
adres 101: aan
adres 102: knipperen

Het idee van drie adressen en dus 8 toestanden die meerdere pinnen 'bedienen', zoals Rieks zegt, zal ingewikkeld worden op een generiek programma als MARDEC. Je moet dan iedere toestand apart kunnen configureren (dus niet hard in de code opnemen!). Dat kan wel, maar maak dan een aparte Seinpaal Mardec die ook nog eens een seinarm  kan laten bewegen met een servo inclusief dendereffect.

Even wat filosoferen over een generieke sein-Mardec:
Een MARDEC heeft 16 pinnen. Met 4 leds per sein kun je dus 4 seinen bedienen. Gebruik je 2 of 3 leds per sein, kun je meer seinen maken.
Je sluit gewoon op iedere pin een led aan. Afhankelijk van de montage in de seinpaal (common anode of common kathode) sluit je de leds zó aan dat ze uit zijn als de Arduino pin laag is. (zie schema in handleiding).
Ieder sein heeft een basis adres en een basis pin.
Bv:
Sein 1 adres 100 op pin 3 -> gebruikt adressen 100, 101 en 102 en pinnen 3,4,5 en 6
Sein 2 adres 110 op pin 7 -> gebruikt adressen 110, 111 en 112 en pinnen 7,8,9 en 10
Sein 3 adres 120 op pin 11 -> gebruikt adressen 120, 121 en 122 en pinnen 11,12,14 en 15
Sein 4 adres 130 op pin 16 -> gebruikt adressen 130, 131 en 102 en pinnen 16,17,18 en 19

Voor ieder van de 8 toestanden moet je de 4 bijbehorende pinnen configureren; daarbij leg je vast welke pin wat doet (aan/uit/knipperen)
Bij opstarten is de toestand altijd 000 -> alles uit
Door nu bv op adres 101 een '1' te sturen komt sein 1 in toestand 010 (=toestand 2)
Met een '1' op adres 102 komt sein 1 in toestand 110 (=toestand 6)
Met weer een '0' op adres 101 komt sein 1 in toestand 100 (=toestand 4)

Na iedere toestandswijziging verandert de toestand van de leds overeenkomstig de gemaakte configuratie.

Een sein-mardec kent dus ook een configuratie- en bedrijfstoestand. Op deze manier heb je denk een heel generieke seinbesturing gemaakt.
In de configuratie bepaal je de basisadressen, het aantal leds per sein en de 8 toestanden. De pinnummers worden automatisch toegekend.


@Servé
Gaat wel werken denk ik.  (y)
Als de knipperpin knippert zal de led altijd knipperen.
Als de steadypin laag is en de knipperpin ook is de led uit
Als de steadypin hoog is en de knipperpin is laag, is de led aan
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert_Apd op 09 september 2016, 12:38:33
Hallo Nico,

Bedankt voor je toelichting.

Met de (huidige) MARDEC kun je dus niet alle gewenste NS-seinbeelden oproepen.

De eventuele oplossing van Servé met de (huidige) MARDEC kan naar mijn idee weer niet toegepast worden voor de "standaard in de handel verkrijgbare" seinen aangezien deze meestal òf een common anode òf een common kathode hebben. Voor de oplossing van Servé dient elke led voorzien te zijn van een eigen anode en kathode aansluiting, dus twee draden per led, per sein (4 leds) dus 8 aansluitdraden. Bovendien zijn er bij de oplossing van Servé dan maar twee (volledige) NS seinen per (huidige) MARDEC mogelijk.

Correct?

@Servé:

Ik kijk met belangstelling uit naar het aansluitschema van je testopstelling.
Vast bedankt voor de moeite!

Groeten,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 12:56:22
Ik moet eerst even een MARDEC in elkaar solderen ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert_Apd op 09 september 2016, 12:57:30
Neem rustig je tijd, het heeft helemaal geen haast!  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 14:25:12
@Nico,

Klopt het dat ik commando's niet kan inverteren? Volgens de handleiding kunnen servo's wel geïnverteerd worden, maar andere opties niet.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 september 2016, 14:53:07
@Servé

Dat klopt. 'Uit' is altijd laag. Inverteren is ook niet nodig. Gewoon de led omdraaien. Zie aansluitschema.
Inverteren van een servo is iets anders.

Maar je truc werkt wel (http://www.globalvisuals.nl/downloads/aan-uit-knipper.mp4) (y)
Zonder inverteren.

Het probleem van Bert blijft wel overeind. Commerciële seinpalen hebben altijd een common anode of common kathode.

Is er interesse in een MARDEC special voor seinpalen?
De vragen over seinbeelden komen toch regelmatig terug.

Mvg
Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 15:33:33
Ik was ondertussen al bezig met een commerciële seinpaal. Echter moet ik de uitgangen "hoog" hebben in de ruststand. Bij de Single Steady maakt het niet veel uit, maar wel bij de Single Flashing. "Uit" moet "hoog" zijn op de uitgang, anders krijg ik het niet werkend.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 september 2016, 15:39:05
@Servé,

Dat lukt dan dus niet met de huidige Mardec.
Was ook niet direct van plan dat er bij te bouwen.
Je kunt er natuurlijk altijd een inverter tussen zetten. ULN2003?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 15:41:57
Is het niet mogelijk om het I-commando voor alle pinnen te laten gelden? Alles dat een common-anode heeft, moet de uitgang "hoog" hebben in ruststand.
Ik wilde proberen om het zonder ingewikkelde extra hardware werkend te krijgen. Ik moet nu ook 5 pinnen gebruiken, met een transistor of 2 kan ik het reduceren tot 4, misschien 3, maar dan krijg je ook een ingewikkeldere schakeling.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 september 2016, 16:06:01
Ik heb er nog wat over zitten denken.
Het is alleen nuttig voor accessory's die een uit-stand hebben. Voor PWM pinnen zie ik het ook niet zitten.
Dus alleen bij:
single/double flashing
single/double one shot
random on/off en disco

Het zou kunnen. Hoeft denk ik ook niet ingewikkeld te zijn.

Maar een Mardec-special voor seinen blijft toch veel flexibeler.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 16:18:07
Met een ULN2803 en 5 adressen heb ik een NL-sein werkend.
Instellingen MARDEC:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-09-09_om_16.10.23.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-09-09_om_16.10.23.png)

Instellingen Koploper:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-09-09_om_16.09.45.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-09-09_om_16.09.45.png)

Schemaatje:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-09-09_om_16.47.23.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding_2016-09-09_om_16.47.23.png)

Filmpje is aan het uploaden...
Filmpie:
https://youtu.be/BKgxx2BAEY4
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ajean op 09 september 2016, 16:33:05
Hallo,

Een speciale MARDEC voor o.a. armseinen, inclusief het dendereffect, lijkt me ideaal.

Groeten,

Adri
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 09 september 2016, 16:48:24
Wellicht is de armsein Mardec te combineren met een drielicht nl sein met snelheid aanduiding ?
Een speciale sein Arduino zeg maar.  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 september 2016, 17:15:35
Mooi dat dat allemaal kan met MARDEC (en een beetje extra).

Ik zie 3 verschillende lichtjes  met 5 verschillende toestanden op 5 verschillende pinnen en 5 dcc adressen.
Als ik inversie zou toevoegen hoeveel pinnen ben je dan kwijt?

Met een Mardec-special, zoals beschreven kost dat 3 pinnen en 3 dcc adressen zonder extra hardware.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 09 september 2016, 17:27:48
Met inversie ben ik nog steeds 5 pinnen kwijt, de ULN2803 vervalt dan. Ik ben er nu even mee gestopt, maar zal morgen nog eens denken of het ook met minder pinnen kan.
Als je gaat denken over een seinen-MARDEC, dan neem even contact met me op. Ik heb een manier waarop je die vervelende "tussen-seinbeelden" kunt voorkomen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 09 september 2016, 18:01:17
Mensen wat word ik hier vrolijk van. ;D

Een sein Mardec vind ik ook een prima idee. Ik heb meer seinen dan andere artikelen te besturen.

En als we dan toch ons richten op het NS Seinstelsel. De lampen gloeien aan en bij uitgaan gloeien ze na.

https://www.youtube.com/watch?v=c9NEDHiAaiA (https://www.youtube.com/watch?v=c9NEDHiAaiA)

Zou wel vet gaaf zijn als dit mogelijk is met de Mardec.

Ik begrijp wel dit een behoorlijke uitdaging gaat worden voor jullie. Maar niet geschoten is altijd mis.  :)Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 09 september 2016, 19:12:47
Ik heb nog eens zitten denken over het aantal poorten en commando's.

Kun je niet handiger een timer loopje laten draaien om de led's te laten knipperen ipv een flashing state?

Wanneer een bepaalde stand met DCC adressen is gezet en de stand knipperen is gecommandeerd dan kan je toch via die loop de led aan en uit laten gaan. Of werkt dat zo niet in Arduino?

Ik ben ten slotte maar een leek op dit gebied.

Op deze manier zou je met 3 adressen 9 seinstanden kunnen instellen.

Ik heb ooit (mijn enige project tot nu toe) een flitser gemaakt met de Arduino op deze wijze.


int FLR1_State=1;
long previousMillis_FLR1 = 0;        // will store last time LED was updated

// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long Interval_FLR1= 70;           // interval at which to blink (milliseconds)

int FLR1 = 10;  // Flitser 1


void setup() {   
  Serial.begin(9600); 

  pinMode(FLR1, OUTPUT);     
 
}

void loop() {
 
  unsigned long currentMillis = millis();
 
   // FLITSER 1
   if(currentMillis - previousMillis_FLR1 > Interval_FLR1) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis_FLR1 = currentMillis;   
   
    switch (FLR1_State) {
    case 1:
    digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
    break;
    case 2:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 3:
    digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
    break;
    case 4:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 5:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 6:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 7:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 8:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    }
    FLR1_State=FLR1_State+1;
    if (FLR1_State > 8) {
      FLR1_State=1;
    }
    }
 
}


Groetjes Misha.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 september 2016, 19:30:14
@Servé.

Ik zal je van de week nog wel apart mailen.

@Hans
Met snelheid aanduiding bedoel je waarschijnlijk een cijferbak?
Dat is toch ook alleen maar een lampje achter een plaat met gaatjes?

Een Mardec seinspecial gaat niet alleen over 3 lichts NL seinen.
Het idee is gewoon om met max 3 dcc adressen in een 8-tal mogelijke combinaties een aantal ledjes (max 4) aan/uit/knipperend te laten zijn.
Dan heb je alle seinbeelden ter wereld lijkt me. Als 8 te weinig is heb je machinisten nodig met een universitaire opleiding.

@Misja
Zo kan het wel werken in een Arduino maar niet in een Mardec. Daar draait alles om timesharing. Hij moet immers veel zaken tegelijk doen en bijhouden waar iedere servo/accessory mee bezig is.
En dimmende lampjes? Gewoon een RC filter er voor? Met software kan het alleen met PWM aansturing.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 09 september 2016, 19:37:19
Nico,

Ik begrijp dat het dus vanwege de timing niet in een Mardec kan. Dat kan ik snappen. Ik denk er gewoon te simpel over.

Maar stel dat er wellicht een optie is/komt dat er een sein Mardec komt dan is dat toch weer een ander verhaal lijkt mij. Maar goed ik wil niet aandringen.  :)

Eerst maar eens zien hoe eea gaat werken. Succes met het verder uitwerken.  (y)


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert Mengerink op 09 september 2016, 22:51:58
Hoi Nico,

Ik ken wel Duitse seinen, welke meer dan 8 verschillende seinbeelden kunnen tonen, zoals het uitrijsein. Ik heb met 3 adressen toch nog 8 verschillende beelden kunnen creëren, maar dan zonder knipperen. Ik stuur in totaal 9 LED's aan, n.l. 2 keer Rood, 1 keer Groen, 1 keer Geel, dan 2 middel kleine Wit voor rangeren en 3 hele kleine voor de eenvoudige extra snelheidsbeperking. Dan heb ik de snelheidsbeperkingen nog niet allemaal ingebouwd, maar ik rij zelf periode 3 en dan is dat nog niet nodig. Dit alles met 5 draadjes naar de seinpaal (3 adressen plus voeding en aarde).
Dan heb ik het nog niet over een eventueel gekoppeld voorsignaal.

Groet,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 september 2016, 08:03:10
Hallo Bert,

Heb je dat met een MARDEC gedaan?
Zo ja hoe ziet je configuratie er dan uit?
Lijkt me toch interessant voor anderen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 september 2016, 08:18:29
@Misha

Ik zie nu pas dat je 1 minuut na mijn reactie nog wat code hebt toegevoegd.
Tip 1: Gebruik de code tags voor code (button met #)

int delaytime;
int FLR1_State=1;
long previousMillis_FLR1 = 0;        // will store last time LED was updated

// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long Interval_FLR1= 70;           // interval at which to blink (milliseconds)

int FLR1 = 10;  // Flitser 1

void setup() {   
  Serial.begin(9600);
  pinMode(FLR1, OUTPUT);     
  delaytime = 100;
}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
   // FLITSER 1
   if(currentMillis - previousMillis_FLR1 > Interval_FLR1)
  {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis_FLR1 = currentMillis;   
   
    switch (FLR1_State)
    {
    case 1:
    digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
    break;
    case 2:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 3:
    digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
    break;
    case 4:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 5:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 6:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 7:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    case 8:
    digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED on
    break;
    }
    FLR1_State=FLR1_State+1;
    if (FLR1_State > 8) FLR1_State=1;
  }
 
}

Vragen:
De variabele delaytime wordt niet gebruikt? Of heb je dat vervangen door de millis() truc.

Waarom zet je de led steeds LOW en maar twee keer HIGH? Dat zou twee korte flitsen moeten opleveren en dan even niks. Klopt dat?

Waarom gebruik je geen for-next loop?
  for (FLR1_State=1; FLR1_State<9; FLR1_State++)

Waarom zet je in de states 5 t/m 8 de led steeds LOW? Dat staat ie toch al.

Probeer het zo eens:

int FLR1_State;
unsigned long previousMillis_FLR1; // will store last time LED was updated
unsigned long currentMillis;
int Interval_FLR1= 70;           // interval at which to blink (milliseconds)
int FLR1 = 10;                   // pinnummer Flitser 1

void setup()
{   
  Serial.begin(9600);
  pinMode(FLR1, OUTPUT);     
}
void loop()
{
   // FLITSER 1
   for (FLR1_State=1; FLR1_State<9 ;FLR1_State++)
   {
     currentMillis = millis();
     if(currentMillis > previousMillis_FLR1 + Interval_FLR1)
     {
        // save the last time you blinked the LED
        previousMillis_FLR1 = currentMillis;   
        switch (FLR1_State)
        {
          case 1:
          digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
          break;
          case 2:
          digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED off
          break;
          case 3:
          digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
          break;
          case 4:
          digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED off
          break;
          // In states 5-8 FLR1 will remain LOW
        }
     }
   }
}


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 10 september 2016, 09:18:11
Hoi Nico,

Ik heb in het kader van beter goed gepikt dan slecht gemaakt een bestaand programmaatje aangepast en uitgebreid. Een beetje programmeren kan ik wel dus snap wat je met je For one liner bedoelt. Ziet er inderdaad simpeler uit. Ik ben nog van de oude stempel die vroeger op school nog basic geleerd heeft. One liners bestonden toen geloof ik (nog) niet. :)

Mbt de Delaytime, wat ik geplaatst heb is een snelle samenvatting van een groter deel waar deze wel in gebruikt wordt. Het gaat dan om meerdere flitsers (dubbele flits, op de grill) en zwaailichten (ronddraai effect) die off sinc moesten werken. Zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=-qyUXT6oLok (https://www.youtube.com/watch?v=-qyUXT6oLok). Daar heb ik millis() voor gebruikt.

Indien er interesse is voor de gehele code wil ik hem wel hier plaatsen, maar ik wil ook je draadje niet vervuilen. :)

Bedankt voor je tips.


Groetjes Misha.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 10 september 2016, 09:28:17
Het switch commando heeft een paar extra mogelijkheden om het wat efficienter te maken

Orgineel:

        switch (FLR1_State)
        {
          case 1:
          digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
          break;
          case 2:
          digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED off
          break;
          case 3:
          digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
          break;
          case 4:
          digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED off
          break;
          // In states 5-8 FLR1 will remain LOW
        }


Kan ook zo:

        switch (FLR1_State)
        {
          case 1:
          case 3:
             digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
             break;
          default:
             digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED off
             break;
         }

of nog compacter zonder switch

  if ((FLR1_State == 1) || (FLR1_State == 3)) digitalWrite(FLR1, HIGH);   // set the LED on
     else digitalWrite(FLR1, LOW);   // set the LED off


mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 september 2016, 09:42:44
@Cok
De code kan inderdaad vaak nog handiger. Maar daar was ik nu niet op uit.

@Misha
Deze code is zeker niet zoals MARDEC werkt. Alhoewel millis() wel een grote rol speelt.
De gehele code lijkt me voor dit draadje daarom niet relevant.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 10 september 2016, 09:50:15
@Spock

Bedankt voor je tips. Ik zal het nog eens bestuderen. Al is de Kraanwagen al klaar, maar meer om het programmeer technische. :)


@Nico

Helemaal mee eens.


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert_Apd op 10 september 2016, 19:07:07
Hallo Servé,

Bedankt voor je uitwerking voor een sein met drie leds.
Zoals het filmpje laat zien werkt dat goed.  (y)

Klopt het dat wanneer het sein ook nog is voorzien van een cijferbak (uit, aan, knipperend) je bij jouw methode dan in totaal zeven pinnen en ook zeven DCC adressen nodig hebt?

...
Ik ben er nu even mee gestopt, maar zal morgen nog eens denken of het ook met minder pinnen kan.

Heb je nog wat kunnen bedenken voor het minimaliseren van het aantal pinnen en/of aantal DCC adressen?

Groeten,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 10 september 2016, 19:11:03
Hoe meer ik met de mardec bezig ben, hoe enthousiaster ik wordt!
Ik denk wel eens bij mijzelf, dat het onbegrijpelijk is dat de reguliere handel nooit met zo iets gekomen is.
Je ziet het ook met loc decoders, alleen ESU levert een goed en gebruikers vriendelijk stuk software om je decoder in te stellen.
De rest verwacht dat je dit maar moet doen door het instellen van cv waarden via je centrale.
Ze verwachten dan gelijk maar even, dat iedereen alles weet over geheugen adressen en digitale techniek.
Ze willen je laten overstappen op digitaal rijden, maar maken de instap veel te moeilijk.

En dat is nu de kracht van de mardec, nu met versie drie is instap al helemaal simpel geworden.
Ik vind dat Nico hier een geweldig stuk werk (lees tijd) en professionaliteit in gestoken heeft!
Mijn complimenten Nico!
Niks meer met de IDE van doen, gewoon klikken en de software wordt naar de arduino geladen en naderhand start gelijk Putty op.
De commando structuur heb je snel door en instellen van snelheden enz. is kinderspel geworden.
En als je dan kijkt wat het kost blijf je helemaal lachen, hiermee wordt de hobby ook nog eens een beetje betaalbaar!
Een arduino meer of minder onder de baan, kan je de kop niet kosten.
En nog belangrijker, je bent enorm flexibel.
Want je hoeft geen 12 servo's aan te sluiten, je kan er bijvoorbeeld vier aansluiten en de rest van de poorten gebruiken voor verlichting enz.
Niks geen en een servo decoder en een schakel decoder, je doet alles met een mardec.
Het is mijn ervaring dat bestellen in China super werkt, ik had mijn laatste vijf arduino's binnen twee weken in huis.
Even onder de 22 euro blijven, dan heb je geen gezeur met douane enz.

Ik voorzie nog een grote toekomst voor de arduino in de modelspoor wereld, met dank aan mensen als Ruud Boer die hier al jaren mee bezig is, en Nico(en ik vergeet er hier vast een paar!)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 10 september 2016, 19:16:28
Klopt het dat wanneer het sein ook nog is voorzien van een cijferbak (uit, aan, knipperend) je bij jouw methode dan in totaal zeven pinnen en ook zeven DCC adressen nodig hebt?
Juist (y)

Verder nog niet over nagedacht, had vandaag een Scouting-activiteit. Later vanavond zet ik de denkpet weer op ;D

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 11 september 2016, 00:26:55
Hier weer eens war terug melding van mijn zijde. In navolging van Henk zie ik het ook zo.
Een Arduino voor nog geen drie euri s, en relais aansluiten nog voor geen 50 cent per stuk. Configureren is simpel en binnen no time heb je voor een tientje een servo en relais decoder onder je baan, waar je ook watervul pijpen, locloods deurtjes en kranen mee kan laten draaien. Kost een fractie van een commercieel product en werkt net zo goed. Sinds de laatste update geen hikkende of initialiserende servos meer, en alles werkt gewoon zoals het moet.
Uit enthousiasme weer aan het programmeren geslagen en uit ballorigheid zelfs al een mega besteld. Eens kijken hoe dat gaat. Ik ben blij, enthousiast en ook Nico en consorten dankbaar voor deze ontwikkeling. Groetjes, Hans, die de Mardec ook op eurospoor zal demonstreren, mocht iemand de voordelen willen zien met eigen ogen.  :police:
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 11 september 2016, 16:22:55
Ik  hoop by the way dat nog een verdere stimulans kan zijn voor de Arduino.   :D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert_Apd op 17 september 2016, 10:51:37
Hallo allemaal,

Is er nog nieuws mbt de Arduino en seinen?
Het is na de storm zo stil...  ;)

Hoi Nico,

Ik ken wel Duitse seinen, welke meer dan 8 verschillende seinbeelden kunnen tonen, zoals het uitrijsein. Ik heb met 3 adressen toch nog 8 verschillende beelden kunnen creëren, maar dan zonder knipperen. Ik stuur in totaal 9 LED's aan, n.l. 2 keer Rood, 1 keer Groen, 1 keer Geel, dan 2 middel kleine Wit voor rangeren en 3 hele kleine voor de eenvoudige extra snelheidsbeperking. Dan heb ik de snelheidsbeperkingen nog niet allemaal ingebouwd, maar ik rij zelf periode 3 en dan is dat nog niet nodig. Dit alles met 5 draadjes naar de seinpaal (3 adressen plus voeding en aarde).
Dan heb ik het nog niet over een eventueel gekoppeld voorsignaal.

Hallo Bert,

Heb je dat met een MARDEC gedaan?
Zo ja hoe ziet je configuratie er dan uit?
Lijkt me toch interessant voor anderen.

Heeft ook mij interesse...

Hopelijk meldt Bert Mengerink zich nog...

... en 3 hele kleine voor de eenvoudige extra snelheidsbeperking.

Welke drie ledjes in het seinbeeld zijn dit? Heb je daarvan een voorbeeld?

Groetjes,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 september 2016, 11:59:07
Hallo Bert,

Helaas heeft Bert Mengerink nog niet gereageerd; ben ook wel benieuwd naar zijn reactie.
Wellicht een beetje stil maar er gebeurt echt wel wat.
Ik heb contact gehad met Servé hoe e.e.a. het beste aangestuurd kan worden.
Het idee is om per adres twee verschillende seinbeelden aan te sturen.
Dus bv met:
adres 100: seinbeeld 1 en 2
adres 101: seinbeeld 3 en 4
etc.
Bij de configuratie voor een sein wordt gevraagd naar het aantal seinbeelden (max 12) en aantal ledjes (max 8 )
Per seinbeeld wordt gevraagd wat iedere led moet doen (aan/uit/knipperen)
Maar zo'n Mardec special doe je niet zomaar op een regenachtige zondagmiddag. Dat kost wat tijd.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 17 september 2016, 17:35:31
Ik heb vandaag een tweede testbord gemaakt, met daarop de arduino met MARDEC shield en vier servo's.
Ook heb ik er een relais board met 8 relais en een breadboard met een aantal LED's op gemonteerd.
Dan nog twee voedingen, een 5V voor de voeding van de servo's en het relaisboard, en een 12V voeding voor de spanningsverzorging van shield en arduino.
Mardec 3 geïnstalleerd en het geheel geconfigureerd.
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/mardec.jpg)
Mijn maatje was er ook, en samen liepen we ineens tegen een vraag aan.
Ik had tot nu toe de servo's gewoon wat afgesteld, zonder echt te weten wat ik aan het doen was.
En dat bleek toch lastiger te doorgronden, als in eerste instantie gedacht.
Dit terwijl het echt simpel is!
Daarom gooi ik het toch maar even in de groep, wellicht help ik er anderen mee.
Als je een nieuwe servo configureert dan kom je na instellen dcc adres enz tot het moment dat je de servo moet gaan instellen.
Het is naar mijn idee het beste dan eerst op 9 te drukken om de servo in zijn middenstand te brengen.
Dan monteer je het armpje op de servo en monteert hem onder het wissel, zorg er daarbij voor dat het wissel mechanisch in de middenstand komt.
Vervolgens druk je op + of -, je ziet dat mardec de servo arm naar rechts of links beweegt, en in putty zie je dat hij hem high of low geschakeld heeft en naar een bepaalde stand.
Laten we zeggen, de servo gaat naar links(low) en de waarde in putty staat op 74 graden.
Als je dan op - drukt gaat de waarde steeds een graad verder naar beneden (richting de 0 graden), druk je de + dan gaat hij richting de 90 graden.
Laten we zeggen dat de wisseltong bij 70 mooi aanligt, dan druk je op C
De servo zal de andere kant op bewegen(in dit geval rechts)en in putty lees je af dat hij nu naar HIGH geschakeld is en op 104 graden staat.
Druk je dan op de - dan zal hij richting de 90 graden lopen en druk je op + dan zal hij richting de 180 graden gaan.
Daarna leg je de instellingen vast.
Belangrijk is daarbij dat je de waarde NOOIT naar 0 graden of 180 graden moet laten lopen!
Blijf daar in ieder geval een beetje uit de buurt, anders raakt het geheel behoorlijk in de war.
Hieronder nog een plaatje die het een en ander wellicht verduidelijkt.
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/servograden.png)
Toch wel handig eerst een goede proefopstelling te maken om alles door te testen!
En hoe meer je er mee bezig bent, hoe leuker het wordt!
De mogelijkheden van de mardec zijn echt vrijwel onbeperkt.
De plaat waar alles op gemonteerd is, is overigens een snijplank van de action, kun je lekker in schroeven!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 september 2016, 18:13:55
Hallo Henk,

Zoals je het beschrijft is het ook altijd door mij bedoeld geweest. (y)
Daarom zit die 90 graden optie er ook bij.
Kortom:
- servo op 90 graden zetten
- armpje erop en zodanig met wissel verbinden dat je ongeveer 'halverwege' bent.
- C-commando laat servo naar (standaard) 75 of 105 graden lopen
- met + en - de ene hoek afregelen
- Met C-commando naar andere hoek
- ook weer met + en - de andere hoek afregelen.
- Testen met T-commando of een aantal malen het C-commando.
- <enter> ingeven om de pinsettings op te slaan.
Al je verwacht dat de verdraaing minder dan 30 graden zal zijn, eerst de beide hoeken aanpassen (bv 80 en 100 graden)

Overigens vind Mardec het niet goed als beide hoeken te dicht bij elkaar komen. De minimale afstand moet 5 graden zijn.
Je kunt dus niet in bv de L-stand, door continu een + in te geven boven de H-stand uitkomen.

In versie 3.1 zal ik de hoeken ook beperken tot 5 en 175 graden.

Mvg
Nico

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert Mengerink op 18 september 2016, 09:37:34
Hoi Nico en de anderen,

Ik was een tijdje onderweg en nog steeds. De configuratie is specifiek voor een Duits uitrijsein en er zijn bepaalde LED's anti-parallel geschakeld en ook wordt de plus en min gebruikt. Er blijven dus dan drie draden over om te schakelen. Hier meer zijn dan in totaal 8 verschillende combinaties mogelijk. Ik zal kijken of ik er een tekening van kan maken, hoe het een en ander geschakeld is.

Ik gebruik verschillende decoders om dit te bewerkstelligen. Een specifieke decoder is niet direct noodzakelijk, als de individuele uitgangen maar onafhankelijk geschakeld kunnen worden. Op mijn spoor 1 demobaan komen dergelijke seinen te liggen en die worden met Loconet aangestuurd.

Groet,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 september 2016, 21:07:23
Vandaag na een heerlijk ontspannen vakantie ook weer eens aan de slag gegaan.
Ik gebruik de Mardec voor 3 lokloods deuren, 2 waterkranen, een kolenbunker kraan en een brug. Config is ingesteld voor 12 servos en 4 relais, momenteel zijn er 7 servos en 4 relais aangesloten op 1 Arduino daarvoor.
Na nogal wat afstel problemen had ik voor mijn vakantie een aparte 5 volt voeding besteld van 25W.
Voor de lokloodsdeuren heb ik het originele open/dicht rijden van de lok aangepast door daar ipv de lok de deuren te bewegen door een servo. Daardoor is er door de servo best wat kracht nodig om de deuren te bewegen, maar in eerste instantie ging dit best goed. Na het nu toepassen van een aparte 5V voeding zijn  alle ondervonden problemen veredwenen en gaat alles open en dicht zoals gepland. Het symptoom waar ik aan merkte dat de 7805 onvoldoende vermogen leverd was het zoemen van de relais tijdens het bewegen van een servo. Dit is geheel verdwenen, de Arduino onthoud nu ook de goede standen van de servo en beweegt ook tijdens DCC bedrijf nu gelijk aan de instelling met PC. Ook dit bleek te verschillen.
Ik trek voor mijzelf de conclusie dat de 7805 bij mij niet meer gebruikt gaat worden, maar iedere Arduino zijn Eigen 2A 5V voeding krijgt om zo problemen te vermijden. Een servo blijkt meer te gebruiken dan verwacht, maar ik ben razend tevreden over het resultaat. De extra voiding kost 4 euro(incl. verzenden), en klaar is Clara.
Top product en heel universeel!!

Ga binnenkort weer eens verder spelen, met diverse dingen op het oog, waaronder de nu ook bij mij binnen gekomen Arduino Mega.  (y) 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 18 september 2016, 21:23:28
. De extra voiding kost 4 euro(incl. verzenden), en klaar is Clara.
Top product en heel universeel!!Hallo Hans,

Waar heb je deze voeding vandaan?
Ik ervaar nu zelf met een externe 5V voeding dat bij met name afschakelen van de spanning, de relais (board met 8 relais) rommelen en de servo;s bewegen.
Ik denk dat dit ligt aan het feit dat de spanning niet direct weg is, maar langzaam afbouwt (of er condensator leeg loopt).
De soort/kwaliteit van de voeding is dan ook zeker van belang denk ik nu!

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 september 2016, 22:30:51
Hoi Henk,
bij mij hoor je wel licht zoemen van de relais bij afschakelen, maar de servo's blijven stil.
Wellicht ligt het aan de afschakel volgoorde die bij mij nu werkt, als eerste gaat de DCC eraf, dan de voiding van de Mardec, voor de 9 volt, en dan pas de 5 volt. Dat zit hem in de manier hoe ik alles bedraad heb ingebakken.
De voiding komt gewoon van Ali vandaan, met metalen behuizing, 5V, 25W.
Ik zie nog wel een fenomeen waar ik niet uit ben, maar alleen als ik de afschkel volgorde met de hand anders doe, oftewel eerst de 5V uit, en dan pas DCC en Mardec voiding.Er lijkt een spanning te blijven staan vanaf de Mardec op de 5V lijn. Ik denk dat die uit de Arduino komt, alhoewel deze hardware matig niet verbonden is, dus nog een raadseltje. Vice versa is niet het geval.
Greetz, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 september 2016, 22:35:37
PS: ik heb op de MARDEC gewoon de 7805 eraf geknipt, maar zie dat jij hem nog wel hebt aangesloten.
Waarom heb je die erop laten zitten als ik vragen mag?
Greetz, good luck, Hans  :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 september 2016, 23:21:26
Citaat handleiding
Citaat
Ook bevat de print een 5V voeding (max. 1 Amp) die o.a. voor relais, leds en servo’s kan worden gebruikt.
Voor servo’s wordt echter een externe voeding aangeraden.

Dat die 7805 niet geschikt is voor servo's was me al duidelijk.
Op 18 augustus had ik Henk de volgende mail gestuurd:
Citaat
Als ik de 5V van de MARDEC print gebruik zijn de servo’s zeer instabiel. De ferrietkern helpt dan niet veel.
Als ik de 5V van mijn computervoeding gebruik is het al heel veel beter.
Op mij demo opstelling gebruik ik een aparte geschakelde 5V/2A voeding.
De servo’s zijn dan doodstil bij het inschakelen. Althans de SG92R. Een SG90 maakt nog een kleine zwieper, maar wel binnen de grenzen.
Voorlopige conclusie: de kwaliteit van de voeding is heel belangrijk.
Daarom blijf ik voorstander van een degelijke en krachtige externe voeding voor de servo’s.
De MARDEC voeding is wel prima geschikt voor relais en leds.

Duidelijk toch?
Zelf gebruik ik de Mardec print zonder de voedingscomponenten.
Maar waarom die 7805 amputeren? Hij is prima geschikt om een boel leds aan te sturen en ook relais.
Als een relais 'vervelend' doet komt dat eerder door storing op de aansturing dan storing op de voeding.

Henk, heb je al eens een buckconverter geprobeerd?
Als je wilt stuur ik er wel een op.

M'n 5 en 12 V voedingen komen hier vandaan (https://nl.aliexpress.com/item/AC-220V-to-DC-12V-2A-3A-5A-8A-13A-17A-29A-25W-36W-60W-100W/32670591326.html?spm=2114.13010208.99999999.285.NzswEj)

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 september 2016, 10:48:50
@Nico,
Hola , met koffer vol prints uit Nederland weer thuis aangekomen. Dus wilde ik mijn soldeerervaring gaan uitbreiden met de DCC prints.
Echter als Niet elektronicus kom ik al niet uit de kleurcodering zoals die in de (toch duidelijke en uitvoerige) handleiding is beschreven.
Ik kan onder de loep alleen maar ontdekken:
bruin groen zwart bruin bruin 1X
bruin rood zwart zwart bruin 2x
oranje oranje zwart zwart bruin 2 x

graag nadere uitleg en groet
Martin


 inmiddels is uit duitsland ook de canbus van watterott aangekomen.
daarbij geleverd een MCP23S08  en 10 k5k condensators

Alleen voor het functioneren van de canbus heb ik die blijkbaar niet nodig , maar waar zijn ze voor, wat kan ik ermee?

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 september 2016, 13:46:28
Martin

Citaat handleiding
Citaat
R1   weerstand 1k5 ohm, kleurcode bruin-groen-rood
R2/R3   weerstand 10k ohm, kleurcode bruin-zwart-oranje
R4/R5   weerstand 330 ohm, kleurcode oranje-oranje-bruin

Die Chinezen zetten er wat meer streepjes op dan nodig is.
Maar de weerstand waar je er maar één van hebt zal dan wel R1 zijn, daar heb je er ook maar een van nodig.
En die twee oranje-oranje-nog_wat zijn dan R4 en R5.
De overige twee kunnen dan alleen nog maar R2 en R3 zijn.

Let goed op de oriëntatie van de diode, de diodebrug(DB107) en de elco's (grote en kleine zwarte ding)

Zit er geen handleiding bij die canbus?
Is die MCP23S08 een los IC-tje, of zit die op een printje?
Wat is een k5k condensator? K5k is geen normale aanduiding voor de waarde van een condensator.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 september 2016, 14:09:55
Het is n losse ic, er is geen handleiding bij

Verstuurd vanaf mijn ZP951 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 september 2016, 14:14:00
Op de condensatoren staat aan 1 kant ,104, andere zijde k5k

Verstuurd vanaf mijn ZP951 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 22 september 2016, 15:31:27
Martin, 104 staat voor een 10 met 4 nullen, dus 100.000 pF = 100nF  ;)
Als goed is heb je er 4, en 2 elco's. (grote en kleine zwarte ding)
De elco's hebben een [lus en min, dus zoals Nico aangeeft, even opletten, ook met de diode.
Soms even vergelijken met de foto van de MArdec in dit draadje helpt.  ;D
Succes, groetjes, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 september 2016, 16:18:15
 (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 september 2016, 17:26:58
Martin,

Bij de Mardec print zitten 4 condensators van 100 nF (=nano farad) met inderdaad (ook) het opschrift 104.
Op de andere zijde staat niets.
Ik begrijp dat jouw 10 condensators van 100 nF (104/k5k) geleverd zijn bij die canbus kaart?
Wel vreemd dat daar geen handleiding bij zit. Is er op de print niet ergens een leeg IC-voetje waar je die MCP23S08 in moet steken?
Of ook plek om die condensators nog te solderen?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 september 2016, 18:54:28
Nico, los voetje bijgeleverd ruimte genoeg zie:

http://wiki.mchobby.be/index.php?title=Railuino-Asm-Cable
http://wiki.mchobby.be/index.php?title=Railuino-Asm-CanDIY
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 22 september 2016, 19:44:21
Citaat van: bentomiz
bruin groen zwart bruin bruin 1X
bruin rood zwart zwart bruin 2x
oranje oranje zwart zwart bruin 2 x
...
graag nadere uitleg
Volgens digikey.nl (http://www.digikey.nl/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band) blijkbaar 1% weerstanden van 1,5k, 120 en 330 ohm.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 september 2016, 20:23:06
Je moet wel de goede kant op lezen:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/R10k.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/R10k.jpg)

Die Chinezen gebruiken de 5-bands code. Wat ik beschrijf in de handleiding is de  4-bands code

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/R10k2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/R10k2.jpg)


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 22 september 2016, 21:41:22
Uiteraard... je kunt ze ook even doormeten met een multimeter.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mario op 27 september 2016, 12:17:54
hoi Nico en Serve
Mijn complimenten voor de MARDEC, het werkt schitterend.
Ook door de moeite die in putty is gestoken kun je er erg prettig mee werken.

Een vraag over de USB aansluiting.
Ik heb een complete MARDEC, d.w.z. met een aparte voeding voor de servo's, aangesloten naast de DCC aansluiting.
Is het mogelijk om deze voeding tegelijk te gebruiken met de USB voeding & aansturing vanuit een PC?
Of hangt dat af van de omringende aansluitingen van de externe voeding?

Als dat niet tegelijk kan, dan moet ik het MARDEC schild eraf halen en de servo's direct in de arduino prikken om te configureren. En daarna de MARDEC weer erop en alles daaraan schroeven om te testen met de MultiMaus.
Dat werkt, maar het is ietwat onhandig.

groet,
Mario
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 september 2016, 12:31:17
Hallo Mario,

Leuk dat je de MARDEC zo waardeert.
Je kunt de USB kabel zonder problemen aansluiten tegelijk met de voeding via de MARDEC print.
De Arduino zal dan automatisch de juiste voeding selecteren.
Om te configureren kun je dus alles aangesloten laten op de MARDEC print en de USB kabel aansluiten.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 28 september 2016, 13:01:53
Hoi Nico,
nog wat rond gesnuffeld, helaas komt het programmeren er op dit moment niet van,
zou het geheel ook werken op een pro mini (5V), uiteraard dan met een aangepast printje die de functie van de MARDEC gedeeltelijk overneemt?  Dit omdat het dan wellicht in te bouwen is in een goederen wagon, om zo
met een servo de deur open en dicht te schuiven? Zo maar een gedachte, en volgens mij erg goedkoop.
Groetjes, en nogmaals bednakt voor een bereleuk product! Hans  (y)
 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 28 september 2016, 13:45:50
Hallo Hans,

Ja, de Mardec draait ook op een pro-mini. Kijk even in de laatste handleiding.
Omdat versie 3.0 een stuk kleiner is, hoef je waarschijnlijk niet de bootloader te vervangen.
De distributie van 3.0 bevat een uploadscript voor de pro-mini.
Je moet dan wel de voeding halen uit het DCC-signaal. (Dcc connectoren verbinden met voedingsconnectoren)
Dat gaat ten koste van andere treinen, maar als je booster genoeg stroom kan leveren zou het kunnen.
Je moet dan wel de Mardec print nabouwen op een smal strokenprintje om in een wagon te laten passen.
Maar de ervaring leert ook dat servo's niet zo stabiel zijn op de 5V voeding van de Mardec print.
Dus kun je het beste eerst even alles uitproberen met een UNO en de Mardec print.

mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 28 september 2016, 22:51:04
Nico, bedankt voor je antwoord. Ik kan hier weer verder mee!
Boosterpower genoeg, dat word geen probleem.  ;D
Groetjes, Hans  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 29 september 2016, 11:25:58
Ik heb een paar vragen over het aansluiten van de Mardec Shield.
Mag het DCC signaal en de aansluiting voor de voeding ernaast van dezelfde booster komen? Scheelt weer een paar kabels.
En moet er een aparte voeding op de Arduino of mag dit ook van de USB komen?
Sluit ik het zo goed aan?
   +5V op de shield naar de + van de servo
   GND op de shield naar de - van de servo
   Poorten 3 t/m 19 naar de signaal van de servo. Dan kom ik totaal op 16 servo's. Ik gebruik geen puntstukpolarisatie.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 september 2016, 11:58:20
@Albert

Citaat
Mag het DCC signaal en de aansluiting voor de voeding ernaast van dezelfde booster komen?

Ik weet niet zeker wat je bedoelt met deze vraag. Wil je het shield voeden vanuit het DCC signaal?
Ja dat kan, maar je booster moet dat wel kunnen leveren. In dat geval de twee DCC connectoren verbinden met de twee voedingsconnectoren.

Citaat
En moet er een aparte voeding op de Arduino of mag dit ook van de USB komen?
De USB sluit je alleen maar aan tijdens het configureren. Als dat gedaan is verwijder je de kabel weer. Dus daar haal je geen voeding vandaan.
De Arduino kan op meerdere manieren gevoed worden:
Vanuit shield:
- Met DCC-booster (zie hiervoor, maar niet aangeraden)
- Met wisselspanning. (12-18V op de voedingsconnectoren)
- Met gelijkspanning (7-12V op de voedingsconnectoren. Let op polariteit)
Zonder voedingsdeel van shield:
- Met gelijkspanning (7-12V) op de jackplug aansluiting.

De laatste manier is technisch de beste, maar in jouw geval zou ik gaan voor de wisselspanning.

De aansluiting van de servo's is inderdaad correct.
Maar op die 5V van het shield kun je echt geen 16 servo's aansluiten!
Kijk even terug naar pagina 40, onderste helft.
Daarvoor raadt ik toch echt een aparte degelijke 5V voeding aan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 29 september 2016, 14:44:01
Beste Nico,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb pagina 40 doorgelezen maar begrijp niet op welk deel je doelt. Uit de handleiding begrijp ik dat ik alleen de eerste 12 aansluitingen kan gebruiken voor de servo's. De overige 4 zijn voor relais.

Maar hoeveel voedingen heb ik nodig om de Arduino, de Mardec shield en de servo's van stroom te voorzien?

Ik heb deze voeding besteld Klik (https://nl.aliexpress.com/item/AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-9V-1A-Power-Supply-EU-Plug-DC-5-5mm-x/1447776798.html) voor de Arduino.
Dan moet er blijkbaar een voeding 12V/2A op de shield? Waar is die voor nodig dan?
En dan nog een aparte voeding van 5V/2A voor de servo's?

Misschien is het zinvol om ook een handleiding te maken voor de Mardec Shield?

Alvast bedankt voor je hulp,
Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 29 september 2016, 15:00:17
Hallo Albert,

Het beste kun je een aparte voeding hebben van bijvoorbeeld 12V voor aansluiting op het shield.
Als je op de mardec beide spanningsregelaars gemonteerd hebt, voed je daarmee de arduino en heb je op de 5V aansluiting 1A te verbruiken!
Het beste kun je dan een aparte 5V(mag ook 10A zijn hoor!) voeding gebruiken voor je servo's, vergeet dan niet de min van deze voeding te verbinden met de min op het mardec shield (staat ook in handleiding).
Als je het dcc (dus railspanning) signaal gebruikt voor voeding van het shield, gaat dit ten koste van het aantal treinen wat op je booster tegelijkertijd kan rijden (deze kan normaal gesproken max 3A leveren)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 september 2016, 15:32:01
Hallo Albert,

Kennelijk heb je niet helemaal begrepen dat het Mardec shield de Arduino al van voeding voorziet.
In de handleiding staat:
Citaat
Ook is er een opzetprint ontwikkeld voor deze schakeling. Hierop kan de tevens de voeding voor de Arduino geplaatst worden.
Ook bevat de print een 5V voeding (max. 1 Amp) die o.a. voor relais, leds en servo’s kan worden gebruikt.
Voor servo’s wordt echter een externe voeding aangeraden.

Waar het om gaat is dat je een keus moet maken hoe je het shield dan van stroom voorziet.
Dat zijn de drie genoemde mogelijkheden.
De voeding die je gekocht hebt werkt wel maar is overbodig. Je hebt immers een volledig gebouwd shield ontvangen inclusief voeding.
Daarom is de wisselspanning voor jou de beste optie. Die haal je bv direct vanuit een treintrafo. Een modelspoorder heeft die doorgaans nog wel liggen.

Daarnaast is het zo, zoals Goosie zegt, dat je de servo's niet moet gaan voeden vanuit het shield.
Daarvoor wordt een aparte voeding aanbevolen.  Zoiets als dit bijvoorbeeld (https://nl.aliexpress.com/item/20W-5V-4A-Switching-Power-Supply-Voltage-Transformer-AC-110V-220V-to-DC-5V-for-Led/32340489390.html)
Ook kun je de door jou bestelde voeding gebruiken voor de servo's; maar 1 Amp is dan wel een beetje krap.

Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 29 september 2016, 15:48:19
Hoi Nico en Hans,
Bedankt voor de aanvulling.
Ik ben een leek op dit gebied en ik zoek een plug en play oplossing met een uitleg in Jip en Janneke taal  (y).

Ik heb een aparte Tams booster die alleen de accessoires voedt. Deze zou dus ook de Arduino kunnen voeden, dat gaat niet ten koste van de treinenloop.
Daarnaast koop ik dus de door Nico aanbevolen voeding die servo's van stroom gaat voorzien. Gezien het vermogen heb ik aan 1 voeding voor 24 servo's wel genoeg.

Hans, ik neem aan dat je met de 'min' op de shield de GND aansluiting bedoelt?

[Edit] inmiddels de handleiding van de Shield ontvangen van Nico. Dat maakt de zaak een stuk duidelijker. Bedankt.


Albert.

 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 29 september 2016, 17:08:02


Hans, ik neem aan dat je met de 'min' op de shield de GND aansluiting bedoelt?ja, die bedoel ik!
Nog een opmerking, het is zo wie zo niet handig de mardec te voeden via de baanspanning!
Als je de baanspanning er af haalt of hij valt uit door bijv.kortsluiting, dan is de voeding ook van de arduino af en zal deze opnieuw opstarten bij inschakelen baanspanning.
Altijd apart voeden dus!
Betekend in de praktijk dat je onder de baan een ringleiding voor de baanspanning moet maken en een voor bijvoorbeeld 16V wissel (ik gebruik ringkerntrafo).
En dan nog een derde ringleiding voor de 5V!
Als je die 16V wisselspanning omwisselt voor bijvoorbeeld een 12V gelijk spanning, dan zou je maar een draad voor de 5V hoeven trekken, want dan zou je de  min van de 12V kunnen gebruiken als min voor de 5V(je moet dan wel als je beide omvormers naast elkaar gemonteerd hebt zitten beide GND aansluitingen met elkaar verbinden).
Hiermee is dan gelijk voldaan aan de eis de min van de arduino te verbinden met de min van de servo's.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 10 oktober 2016, 09:47:09
Hallo MARDEC gebruikers,

Ik heb de print opgebouwd werkt allemaal perfect  (y) nu wil ik een 2de Arduino / Mardec aansluiten en configureren! via de Upload MARDEC Tool maar dan kan het de juiste COM port niet vinden COM 18 in dit geval. De eerste MARDEC is op COM 16 geïnstalleerd. Wat  doe ik niet goed? zie de printscreen.:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec.jpg)

Alvast bedankt voor het meedenken,

met vriendelijke groeten Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 10 oktober 2016, 09:59:37
Hallo Erwin,

Dan moet je even bij configure putty de compoort aanpassen!

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 oktober 2016, 10:11:35
Hallo Erwin,

Ja, de COM poort in Putty  aanpassen is een optie. Maar dat moet je dan steeds doen als je wisselt van Arduino.
Beter is het om de USB kabel alleen te verbinden met de Arduino die je wilt configureren.
Alleen maar kabel omsteken dus.
Een andere methode wordt uitgelegd in de handleiding op pagina 20. Je kunt daarbij meerdere Mardec's tegelijk configureren door meerdere Putty profielen aan te maken met ieder een eigen COMpoort en eigen snelkoppeling.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 10 oktober 2016, 11:54:54
Hallo Nico en Henk,

Bedankt alleen lukt het niet ik heb de USB kabel op de 2de arduino aangesloten ( omsteken kabel ) deze staat standaard op COM18 geïnstalleerd.
De eerste arduino op COM16. En krijg de melding zoals eerder aangegeven can't open device. 

Met vriendelijke groeten,
Erwin


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 10 oktober 2016, 11:57:56
Hallo Nico en Henk,

Ik was iets te snel het is inmiddels gelukt!  (y)

Bedankt met vriendelijke groeten,
Erwin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 oktober 2016, 12:04:34
Erwin,

Mooi dat het gelukt is. Bij deze nog wat uitleg.
Je moet de USB kabel altijd op dezelfde USB poort van de PC aansluiten. In jouw geval op de USB poort met COM16.
Die COM18 moet je gewoon niet gebruiken.
Een Arduino staat niet op een COMpoort geïnstalleerd maar een USB poort is gekoppeld met een COMpoort.
Als je een andere USB poort gebruikt om een Arduino aan te sluiten krijg je er meteen een COMpoort bij.
Ik raad in ieder geval af om de COMpoort in Putty aan te passen in het standaard Arduino profiel.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 12 oktober 2016, 08:21:10
MARDEC op Eurospoor bij BNLS:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino_BNLS_small.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino_BNLS_small.jpg)
Fun met Arduino's!!
 :D Te zien is een display op een Arduino met MArdes en een aantal Mardec varianten.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 12 oktober 2016, 08:59:25
hallo Hans,

Indrukwekkend, maar wat zie ik allemaal?

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 12 oktober 2016, 10:06:29
Ja wil ik ook wel weten. Ziet er interessant uit.

Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 12 oktober 2016, 13:38:19
Na de zomerstop weer flink aan de gang gegaan!
Ik heb in mijn schaduwstation 24 wissels liggen die ik aanstuurde met een zestal DR4024.
Ik heb de eerste 12 wissels nu op één MARDEC gezet, en er ook een relais aan gehangen waarmee ik een stuk spoor omschakel als programmeer spoor.
Instellen gaat helemaal top, makkelijker is echt niet mogelijk.
Met mijn draadloos toetsenbord in de hand had ik ze in no time ingesteld (bij de DR4024 heb je daar aanmerkelijk meer tijd voor nodig, en moet je echt goed doorhebben hoe het werkt).
Ik heb de mardec aan een externe 12V DC 6A hangen en voed de servo's met een externe 5V DC 10A voeding.
Beide voedingen hebben een gemeenschappelijke min/gnd, waardoor ik maar drie draden als ringleiding hoefde te trekken.
Voor die 5V  heb ik een gaatjesprint gemaakt waar ik de voeding van de servo's kan aansluiten en waarmee ik een 4K7 weerstand tussen +5V en signaal heb hangen.
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/mardec_1.jpg)
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/mardec_2.jpg)
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/mardec_4.jpg)

Alles draait ook nog onder de nieuwste versie Itrain nl nummer 4!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 oktober 2016, 14:52:53
Hallo Henk,

Je bent weer goed bezig (y)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 15 oktober 2016, 17:45:37
Ik heb de mardec aan een externe 12V DC 6A hangen en voed de servo's met een externe 5V DC 10A voeding.
Beide voedingen hebben een gemeenschappelijke min/gnd, waardoor ik maar drie draden als ringleiding hoefde te trekken.
Voor die 5V  heb ik een gaatjesprint gemaakt waar ik de voeding van de servo's kan aansluiten en waarmee ik een 4K7 weerstand tussen +5V en signaal heb hangen.

Beste Hans,
Kun je nog iets meer details geven van hoe je dit hebt aangesloten? Hoe heb je bijvoorbeeld de verbinding met de servo's zelf gemaakt? Heb je de stekker er af geknipt of anderszins verbonden met de de voeding en de Mardec?
Waarom heb je een voeding van 6A aan de mardec aangesloten als je de servo's met een aparte voeding van stroom voorziet?
(Ik ben een leek en probeer te begrijpen waarom je dit zo doet?

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 15 oktober 2016, 18:05:51
Beste Hans,
Kun je nog iets meer details geven van hoe je dit hebt aangesloten? Hoe heb je bijvoorbeeld de verbinding met de servo's zelf gemaakt? Heb je de stekker er af geknipt of anderszins verbonden met de de voeding en de Mardec?
Waarom heb je een voeding van 6A aan de mardec aangesloten als je de servo's met een aparte voeding van stroom voorziet?
(Ik ben een leek en probeer te begrijpen waarom je dit zo doet?

Albert.
Hallo Albert,

Ik heb heb verlengkabels gemaakt van getwiste servo kabels.
Ik heb 30 meter van deze kabel gekocht bij onze chinese vrienden.
https://nl.aliexpress.com/item/DIY-JR-Color-26-26AWG-Servo-Extension-Cable-Twisted-Wire-30-Meters-without-Connector-for-RC/32484484253.html?spm=2114.13010608.0.0.00xduI&detailNewVersion=&categoryId=200001407 (https://nl.aliexpress.com/item/DIY-JR-Color-26-26AWG-Servo-Extension-Cable-Twisted-Wire-30-Meters-without-Connector-for-RC/32484484253.html?spm=2114.13010608.0.0.00xduI&detailNewVersion=&categoryId=200001407).
Binnen twee weken in huis!
Je kunt deze kabel ook in kortere lengte kopen bij Conrad, in verhouding echter tig keer duurder.

Ik heb daar contra stekkers aan geknepen, maar dit kun je ook prima doen door drie pinnen van een header af te knippen en deze aan de drie draden te solderen.
Als je krimpkousje over draden doet is alles na dat je servo stekker er aan hebt zitten af geïsoleerd, je kunt er ook isolatie tape over doen nadat je de stekker er in gestoken hebt.
Op een van mijn foto's zie je een gaatjesprint waar ik drie rijen schroef connectoren op heb gesoldeerd.
De ene rij is +5V de andere Gnd, hier kun je de plus en min van de servo op monteren (deze heeft dan externe 5V).
Die 5V 10A voeding heb ik dus aangesloten op deze print middels de ringleiding.
Ik heb 4K7 weerstanden tussen de +5V en de derde rij connectoren gesoldeerd.Hier zit ook een draad gesoldeerd die naar de mardec gaat. Je kunt dan de signaaldraad van de servo aansluiten aan de connector. Je kunt ook deze signaaldraad rechtstreeks op de mardec aansluiten, lang niet iedereen doet die 4K7 weerstand er tussen (ik had toch wat gerommel van de servo's).
Die 6A 12V voeding is een voeding die ook onder mijn hele baan door ligt. Hier kun je van alles op aansluiten en dus ook de verzorgings spanning voor de arduino vandaan halen.
Maar dit laatste kan op diverse manieren lees daarvoor de handleiding.

Ik hoop het hiermee wat verduidelijkt te hebben, maar misschien zie je nu helemaal door de bomen het bos niet meer.
Ik heb nog even paar foto's gemaakt.
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/servokabel_1.jpg)
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/servokabel_2.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 16 oktober 2016, 09:27:51
Hoi Henk,
Bedankt voor je uitleg. Die 6A leek me wat veel voor alleen de Arduino, maar je sluit er meer op aan begrijp ik.
Bedankt voor de link naar de 30 meter verlengkabel, dat lijkt me wel voldoende voorlopig.
Op mijn vorige baan heb ik verlengkabels doormidden geknipt en er losse draad tussen gesoldeerd. Ik wist niet dat je ook losse contrastekkers kunt kopen.

De functie van die extra weerstand is me nog niet duidelijk. Je hebt het over 'gerommel'. Wat bedoel je daarmee?

Alvast bedankt.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 16 oktober 2016, 09:42:16
Die losse (contra) stekkers, die zoek ik ook, male en female. Heb je een linkje? Is daar nog een speciale tang voor nodig?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 oktober 2016, 09:58:18
Jowi, kijk even terug naar reactie 301 van Henk Boshuyzen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221658952.html#msg3221658952

De tang van Goosie:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1/32623801618.html
(dezelfde maar met korting)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 16 oktober 2016, 10:25:46
Thanks Nico, die had ik over het hoofd gezien! Ik heb meteen eea besteld (y)

Altijd weer een avontuur, dat ali... het betalen via ideal gaat bij mij altijd gepaard met foutmeldingen vanaf ali, maar op 1 of andere manier schijn ik achteraf toch altijd betaald te hebben. Ik denk altijd dat ik opgelicht wordt, zo raar gaat het meestal ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 16 oktober 2016, 17:29:35
Jowi, kijk even terug naar reactie 301 van Henk Boshuyzen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221658952.html#msg3221658952

De tang van Goosie:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1/32623801618.html
(dezelfde maar met korting)

Nico
Dat zijn losse behuizingen enz.
Hier de complete stekkers:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20-Pairs-Lot-JR-Futaba-male-female-Connector-model-connector-servo-connector/1229754741.html?spm=2114.13010608.0.0.1Pf9k4&detailNewVersion=&categoryId=200001407 (https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20-Pairs-Lot-JR-Futaba-male-female-Connector-model-connector-servo-connector/1229754741.html?spm=2114.13010608.0.0.1Pf9k4&detailNewVersion=&categoryId=200001407)
Met de tang moet je even oefenen, je moet de buitenkant van de stekker niet gelijk houden met de buitenkant van de tang. Zo veel mogelijk naar binnen steken. Dan draad zover er in steken dat de isolatie binnen de stekker valt. Als je dan knijpt, perfecte verbinding en druk je hem zonder problemen in het huis. Ik vind het makkelijker als header er aan solderen. O ja, Conrad verkoopt deze stekkers ook, maar voor ander prijsje!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 16 oktober 2016, 17:31:04
Oh ja ik heb nou al die losse zooi al besteld... dit had ik iets eerder moeten weten :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 16 oktober 2016, 17:32:57
De functie van die extra weerstand is me nog niet duidelijk. Je hebt het over 'gerommel'. Wat bedoel je daarmee?

Alvast bedankt.

Albert.
Mijn servo's bleven een beetje bewegen bij inschakelen spanning, op dit forum wordt in dat verband meermalen gesproken over een 4K7 weerstand tussen de plus en de signaal ingang van de servo. Bij mij hielp dit inderdaad, maar als jij geen problemen hebt met de servo's hoef je dit niet te doen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 17 oktober 2016, 17:26:27
Nog even over de servo stekkers.
Wat ook prima gaat is eenzelfde stekker monteren als dat er aan een servo zit:
https://nl.aliexpress.com/item/2-54mm-3P-Plastic-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-100PCS/32328039001.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536&detailNewVersion=&categoryId=400103 (https://nl.aliexpress.com/item/2-54mm-3P-Plastic-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-100PCS/32328039001.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536&detailNewVersion=&categoryId=400103)
Met stekker pennen:
https://nl.aliexpress.com/item/2-54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-Terminal/32365218016.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536&detailNewVersion=&categoryId=400103 (https://nl.aliexpress.com/item/2-54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-Terminal/32365218016.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536&detailNewVersion=&categoryId=400103)
Die er aan knijpen met tang:
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1/32623801618.html (https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1/32623801618.html)
Die knijp je dus op getwiste verlengkabel:
https://nl.aliexpress.com/item/DIY-JR-Color-26-26AWG-Servo-Extension-Cable-Twisted-Wire-30-Meters-without-Connector-for-RC/32484484253.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536 (https://nl.aliexpress.com/item/DIY-JR-Color-26-26AWG-Servo-Extension-Cable-Twisted-Wire-30-Meters-without-Connector-for-RC/32484484253.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536)
Dan koop je bij onze chinese vrienden nog wat headers:
https://nl.aliexpress.com/item/10pcs-1-40-40Pin-2-54mm-20mm-Long-Header-Pin-Male-Breakable-Pin-Header/32712717169.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536 (https://nl.aliexpress.com/item/10pcs-1-40-40Pin-2-54mm-20mm-Long-Header-Pin-Male-Breakable-Pin-Header/32712717169.html?spm=2114.13010608.0.0.a1u536)

Die steek je op een van de twee stekkers met de lange pinnen, en knipt die vervolgens door vlak voor het plastic brugje.
Dan schijf je de andere stekker er ook op, en heb je een prima stekker verbinding!

Succes!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 18 oktober 2016, 15:13:19
Vanmiddag mijn tweede mardec in gebruik gesteld.
Hiermee alle 24 wissels/servo's van mijn schaduwstation op een mardec staan(12 per mardec).
Wat me nu wederom opviel, was dat het instellen zo enorm gemakkelijk gaat.
Vooral de testfunctie tijdens het instellen van de servo's is handig.
Als je de uitslagen hebt ingesteld (ik loop even naar de wissel toe met draadloos toetsenbord)even de T drukken en de wissel gaat een paar keer heen en weer.
Alles oke, dan enteren, en klaar.
Heb net een 10 meter lange USB kabel besteld, kan ik echt overal komen vanaf de pc!!
https://www.aliexpress.com/snapshot/8276642470.html?orderId=79482022115707&productId=32525083780 (https://www.aliexpress.com/snapshot/8276642470.html?orderId=79482022115707&productId=32525083780)
Hieronder de tweede mardec in vol bedrijf, komt net dcc signaal binnen(zie gele led).
Wat ook zichtbaar is, is dat ik alleen het dcc gedeelte op het shield gemonteerd heb (ook beide draadbruggen zijn dan niet nodig).
Als je 12V DC rechtstreeks op de arduino aansluit via ronde plug, dan is dit kortsluit/ompool vast, in tegenstelling als je de voedings aansluitpunten op het shield gebruikt in combinatie met de twee draadbruggen.
Overigens alleen bij DC, bij AC loopt je dit risico niet!
(http://www.henkdegans.nl/tijdelijk/mardec_5.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 oktober 2016, 15:49:34
Je gaat steeds beter Henk! (y)

Ennee.... nee, Henk heeft geen 'aandelen'

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 oktober 2016, 20:40:19
Kom ook vooral even langs bij BNLS op Eurospoor, dan kun je de Mardec met de nodige variatie in actie zien.
Een fors aantal Arduino`s in diverse uitvoering zal aanwezig zijn. :laugh:
Gewoon even buurten. Het is zo makkelijk!!
Hans

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 18 oktober 2016, 20:42:08
Kom ook vooral even langs bij BNLS op Eurospoor, dan kun je de Mardec met de nodige variatie in actie zien.
Een fors aantal Arduino`s in diverse uitvoering zal aanwezig zijn. :laugh:
Gewoon even buurten. Het is zo makkelijk!!
Hans
Hans,

je hebt nog niet gereageerd op je vorige post, maar ik ben erg nieuwsgierig wat je daar op die foto allemaal toonde!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 18 oktober 2016, 21:46:48
Henk, ik had het eronder bijgezet.
In principe verschillende MARDEC uitvoeringen met shields om de Servo's makkelijk aan te kunnen sluiten en een MARDEC voorzien van een 4 regelig display, waar de commando's per adres op komen te staan als de MARDEC deze krijgt.
Deze is werkend geimplementeerd. Helaas kost het wel twee pinnen van de Arduino, A4 en A5, die voor I2C gebruikt worden om het display aan te sturen. Het geheel is werkend te zien op de BNLS stand. Gezien de prijs van een display (3,50 euro) is de opoffering van de pinnen bij mij erger.  ;D
Toch bevalt het wel, dus nu bezig met een 2 regelig display, wat onderweg is, en daar de adressering van de MARDEC op toveren. Dus in combi met de 4 regelige. Ben alleen bang dat het niet past, gezien ik al wat toeren heb moeten uithalen voor alleen het 4 regelige display passend te krijgen binnen de RAM ruimte, zonder waarschuwingen van de putty.
Maar, Arduino is fun. Heb er nu een stuk of 10, waarvan 1 in werkelijk gebruik onder de baan hangen.
 :D   
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert Mengerink op 19 oktober 2016, 01:07:30
Hallo Hans,

Ik heb een Arduino R4 van Elektor en die heeft ook nog A6 en A7, dus verlies je dan de poorten niet.

Groet,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 19 oktober 2016, 09:33:37
Hoi Bert, intressant. Is daar ook een Chinese vriend voor die deze levert?
Ik zie ze niet bij Ali. En voor de prijzen van europese leveranciers, koop je 10 Chinese Arduino's.
Ben zelf al bezig met een Mega, maar heb er nog niet mee kunnen testen. Tijd...  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 20 oktober 2016, 14:01:22
Hallo,

Ik heb hier een arduino uno liggen waar ik de oude DCC Servo Decoder software op heb staan.
Kan ik deze overschrijven met de MARDEC software?
Zo ja, hoe doe ik dat?

Gr, Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Eegtrain op 20 oktober 2016, 14:02:19
Hoi hoi, interessant draadje dit!

Is de Mardec met Arduino al getest met iTrain?
Dat zou evt interessant kunnen zijn voor 28 wissel servo's.

Groeeten, Jake
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 20 oktober 2016, 14:22:04
Hoi hoi, interessant draadje dit!

Is de Mardec met Arduino al getest met iTrain?
Dat zou evt interessant kunnen zijn voor 28 wissel servo's.

Groeeten, Jake

hallo Jake,

Zekers, ik heb 24 wissels(servos) en een relais op dit moment via twee mardecs aangestuurd onder Itrain.
Lees daarvoor even pagina terug.
Heeft ook niks met Itrain te maken, vanuit Itrain stuur je gewoon een dcc adres.

Gr
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 20 oktober 2016, 14:23:50
Hallo,

Ik heb hier een arduino uno liggen waar ik de oude DCC Servo Decoder software op heb staan.
Kan ik deze overschrijven met de MARDEC software?
Zo ja, hoe doe ik dat?

Gr, Jan.

Hallo Jan,

Dat kan zeker, gewoon met UPLOAD MARDEC!
Als je MARDEC installeert zie je dit vanzelf in het menu staan.

Gr
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 oktober 2016, 14:33:12
Hallo,

Ik heb hier een arduino uno liggen waar ik de oude DCC Servo Decoder software op heb staan.
Kan ik deze overschrijven met de MARDEC software?
Zo ja, hoe doe ik dat?

Gr, Jan.

Hallo Jan,

Ja, dat kun je gewoon overschrijven.
Download en installeer de laatste versie  (http://www.globalvisuals.nl\downloads\mardecmsi.zip)
Geef na installatie eerst een 'R'eset commando om alles op te ruimen.

Nico

Edit:
Ook hier was Goosie me weer voor ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 20 oktober 2016, 14:35:07
Henk, Jan,
ik zou eerst de Arduino geheel resetten via de R optie, anders blijven er settings in EEPROM staan.
Op zich bij een kleine update geen ramp, maar afhankelijk van de leeftijd van de software kan dit anders zijn.
Groetjes  en Succe, Hans  8)

Edit:
Nico en Goosie zijn me voor  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 oktober 2016, 14:49:43
Op Eurospoor is er een demo opstelling van de MARDEC te zien op de stand van 'Kijken, spelen, leren' van Hans van der Burgt (12E008).
Daar zal ik doorgaans ook te vinden zijn.

@Jakeman,

Het antwoord van Goosie laat niks te vragen over lijkt me. Hij heeft z'n DR4024 op marktplaats gezet en vervangen door Mardec's.
En de Mardec is niet alleen interessant voor je wissels!

Ik heb je TT-baan vanaf het begin gevolgd. (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,53117.msg859940.html#msg859940)
Zelf was ik in februari 2015 ook begonnen met een TT-baan. (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63567.0.html)
Maar ben bij de Arduino blijven steken. Hoop toch een keer te beginnen met de definitieve baan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert Mengerink op 20 oktober 2016, 16:24:42
Hoi Bert, intressant. Is daar ook een Chinese vriend voor die deze levert?
Ik zie ze niet bij Ali. En voor de prijzen van europese leveranciers, koop je 10 Chinese Arduino's.
Ben zelf al bezig met een Mega, maar heb er nog niet mee kunnen testen. Tijd...  ;D
Ik denk op dit moment nog niet. Het is een ontwerp van Elektor zelf met een iets grotere processor en een mini-USB als voeding. Verder helemaal compatible met de Uno.
Ik heb er 20 euro voor betaald direct bij Elektor.

Groet,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 20 oktober 2016, 17:41:23
Ik heb een paar Chinese Arduino's gekocht en het Mardecspul gedownload en geïnstalleerd. Dat ging allemaal feilloos, maar waar vind ik nu de Mardec broncode, als .ino of .pde bestand?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 oktober 2016, 17:48:44
Ik heb een paar Chinese Arduino's gekocht en het Mardecspul gedownload en geïnstalleerd. Dat ging allemaal feilloos, maar waar vind ik nu de Mardec broncode, als .ino of .pde bestand?

De broncode wordt vanaf versie 3.0 niet meer meegeleverd. Ook de Arduino IDE zit niet meer bij de installatie.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 20 oktober 2016, 18:28:56
De IDE is geen probleem, is te downloaden van https://www.arduino.cc/en/Main/Software (https://www.arduino.cc/en/Main/Software).
Ik heb bij de mardec download allerlei dingen meegeleverd gekregen die ik niet nodig heb, maar ik was juist nieuwsgierig naar een mardec.ino/.pde zodat ik zelf iets kan aanpassen.

Ik dacht dat het 'open source' was. Is een eerdere versie van vóór 3.0 nog wel te krijgen?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: HansCl op 21 oktober 2016, 11:13:19
De broncode wordt vanaf versie 3.0 niet meer meegeleverd. Ook de Arduino IDE zit niet meer bij de installatie.

Nico

Wat is de reden dat de broncode niet meer geleverd wordt?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 oktober 2016, 22:48:38
De reden voor het ontbreken van de .ino file zal ik later een keer op terugkomen.

Inmiddels is er een derde serie Mardec shields in bestelling.
Je kunt hiervoor nog een reservering plaatsen op MARDEC@Ziggo.nl

Het schema is een klein beetje aangepast:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-circuit_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/DCC-circuit_2.jpg)

Op Eurospoor is er een demo opstelling van de MARDEC te zien op de stand van 'Kijken, spelen, leren' van Hans van der Burgt (12E008).
Daar zal ik op vrijdag en zondag doorgaans ook te vinden zijn. (Niet op zaterdag!)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Overet op 29 oktober 2016, 11:30:36
Vrijdag heb ik op Eurospoor de demo opstelling van Nico kunnen zien en inmiddels heb ik dit draadje van voor tot achter gelezen. Indrukwekkend! Het kriebelt nu natuurlijk om er mee aan de slag te gaan. Net als Nico heb ik na een verhuizing nog geen baan (wel materieel, een ruime zolder en een claim op een deel daarvan) en blijf ik de laatste jaren hangen in het ontdekken van nieuwe digitale techniek en het maken van te wilde plannen. De Mardec is misschien het zetje om nu eens echt aan de slag te gaan. Top!

Zo maar eens wat bestellingen plaatsen ......

Tom
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 07 november 2016, 21:15:55
Ik krijg de drivers niet geïnstalleerd. Ik start 'Configure Mardec' zonder de USB kabel in de laptop. Als er om gevraagd wordt verbind ik de USB kabel. Dan gebeurt er een tijd niets en dan verschijnt de melding 'Time out when installing drivers; installation aborted!'
Tweede Arduino met Mardec idem, waarbij het me opvalt dat de status led op de Mardec hier wel knippert en op de eerste Arduino niet.
Ik heb de drivers geprobeerd apart te installeren van het installatie bestand op pagina 1, zelfde resultaat.

Laptop met Windows 10, verder geen bijzonderheden. Arduino Uno alleen via USB aangesloten op de PC.
(Nico heeft mijn Mardecs gesoldeerd, dus die zijn vast wel goed)

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 november 2016, 21:45:24
Hallo Albert,

Dacht eigenlijk dat je die Mardec al lang geïnstalleerd had.
Zelf heb ik het ook op een Windows 10 PC draaien. Maar die drivers stonden er onder Windows 8 al op.
Geen idee wat er mis is.
Ik zal het nog eens op een virtuele Windows 10 proberen.
Heb je 64 of 32 bits Windows?
Zijn er anderen die ook met Windows 10 draaien?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 07 november 2016, 21:48:22
Geen problemen daarmee
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 07 november 2016, 22:15:54
Hoi Nico,
Het project heeft hij mij even een tijdje op de plank gelegen. Geen idee wat voor Windows versie ik heb, waar kan ik dat zien?

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 07 november 2016, 22:32:46

Ik zal het nog eens op een virtuele Windows 10 proberen.
Heb je 64 of 32 bits Windows?
Zijn er anderen die ook met Windows 10 draaien?

Nico
Ik draai onder windows 10 incl. de laatste grote update naar nieuwste versie, en ik heb een 64 bit pc.
Geen enkel probleem!
Kan wel zijn dat hij mardec cq drivers moet installeren als admin!
Ik had onderlaatst problemen met de installatie van de firmware van mijn DR5000 centrale.
Steeds foutmeldingen tijdens installatie.
Daarna instal uitgevoerd door met rechter muisknop er op te drukken en te kiezen voor uitvoeren als admin en geen problemen meer.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 07 november 2016, 22:37:08
Hoi Nico,
Het project heeft hij mij even een tijdje op de plank gelegen. Geen idee wat voor Windows versie ik heb, waar kan ik dat zien?

Albert.
Kijk hier even Albert:
https://www.seniorweb.nl/artikel/welke-versie-heb-ik (https://www.seniorweb.nl/artikel/welke-versie-heb-ik)
of hier bij de maker:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/13443/windows-which-operating-system (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/13443/windows-which-operating-system)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 november 2016, 22:59:18
Bingo.
 :-[
Er zit een fout in het installatiescript van de drivers.
Iedereen die het 3.0 package geïnstalleerd heeft en niet eerder al de drivers had geïnstalleerd moet hier tegenaan gelopen zijn.
Toch nog niet goed genoeg getest. :'(
Ik zal morgen z.s.m de fout herstellen.

Mvg.
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 november 2016, 16:09:56
Er is een nieuw, gecorrigeerd, 3.0 installatiepakket beschikbaar voor de Mardec.

De downloads:

Handleiding MARDEC decoder (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MardecManual.pdf)
---------------------------
De MARDEC software  (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardec.zip)
MARDEC Installatie handleiding (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Installatie MARDEC.pdf)
----------------------------
Alleen CH340 drivers (incl. Linux en iOs) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Deze zijn nodig voor Chinese kloon Arduino´s.

Mvg
Nico Teering
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 08 november 2016, 18:58:03
Nico, Henk,
Het werkt op 1 Arduino. Ik heb mijn eerste servo in kunnen stellen.  (y)
Hij blijft wel brommen in 1 eindstand.

Op de andere Arduino krijg ik een hele lijst met X- en Y waardes in beeld. Het zou best kunnen dat ik hier als een ander script op heb gezet. Wat is de beste oplossing om hem weer 'leeg' te maken? Met de Mardec software lukt het niet.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 november 2016, 19:07:44
Heb je al een reset commando geprobeerd?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Edit:
Heb je MARDEC wel geladen op die tweede Arduino?
Gebruik daarvoor het upload script dat je start met de snelkoppeling in het Windows startmenu.
Zie ook de handleiding.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 09 november 2016, 21:14:29
Heb je MARDEC wel geladen op die tweede Arduino?
Zie ook de handleiding.
Nico

Bedankt voor je geduld, Nico.
Ik heb nu 2 werkende Mardecs. Ik had inderdaad de Mardec niet geladen in de tweede Arduino, nu dus wel. En ik heb de handleiding niet volledig gelezen. Dat ga ik dus eerst doen voor ik verder ga, alhoewel ik al wel gezien heb dat het werken met die + en - toets en de lettertoetsen prima gaat als je eenmaal de betekenis weet.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 november 2016, 20:23:20
Sinds ik mac OS Sierra heb krijg ik arduino niet meer aan de praat, het programma wel maar de mac ziet niet de goede usb driver,dus dacht ik nog maar n keer ch34xx installeren: fataal,zodra ik de usb kabel in de uno doe klapt mijn Mac in elkaar.
Mijn Mac gebruik ik gelukkig alleen maar om wat met arduino te spelen en is niet relevant voor mijn baan
Misschien iemand met dezelfde ervaring??
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 november 2016, 20:31:17
Hallo Martin,

Wil je daarmee zeggen dat je voordat je OS Sierra had de Arduino wel goed werkte?
Met welke CH340 drivers dan?
Bedenk wel dat deze alleen voor Chinese Arduino's zijn.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 november 2016, 20:43:10
Halo Nico,
het duurde even voor ik kon reageren , want toevallig was ik met mijn enige europese arduino bezig, daarom een chinees geprobeerd maar hetzelfde resultaat. Een nog nooit op Apple gezien e gebeurtenis dat de pc spontaan "stopt"
Ja volgens mij is het sinds ik Sierra heb
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 november 2016, 20:50:35
Heb je wel ch340 divers voor os siërra?

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 november 2016, 20:55:08
Ik heb jouw drivers gedownload tbv mardec gedownload, maar nu ik sierra drivers zoek zie ik:
CH340 CH341 serial adapters on macOS 10.12 Sierra

After installing your new, shiny, macOS update you might have found out like me that plugging in any device that relies on a CH340/CH340G/CH341 device (like the ESP8266 based Wemos D1 Mini) immediately throws a kernel panic. Not ideal…

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Harm op 10 november 2016, 21:33:44
Op de pagina die je citeert staat ook een link naar een driver die naar zeggen wel werkt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 november 2016, 21:41:24
ok ga tmorgen even proberen
groet
en dank Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 november 2016, 22:19:26
Citaat
Op de pagina die je citeert

Ben toch wel benieuwd welke pagina hier bedoeld wordt?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Harm op 10 november 2016, 22:28:19
Sorry, vorige post was vanaf mijn telefoon.

Deze pagina:https://tzapu.com/ch340-ch341-serial-adapters-macos-sierra/ (https://tzapu.com/ch340-ch341-serial-adapters-macos-sierra/)

Heb zelf geen mac dus weet niet of dit werkt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 november 2016, 23:01:25
OK. Bedankt. Ik heb de CH340.zip hiermee bijgewerkt.
Deze bevat  CH340 drivers voor Windows XP, 7, 8, 10 en Linux en OS Sierra.
CH340 drivers (http://www.globalvisuals.nl/downloads/CH340.zip)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 11 november 2016, 14:31:22
Hola Nico Harm,
kernel probleem is verdwenen!
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 11 november 2016, 14:46:22
heb nog wel n probleem maar ik snap niet hoe ik n bijlage kanstuur m daarom naar email Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: michel-zeeland op 11 november 2016, 16:17:27
Hallo Nico,

ik heb de Mardec decoder V3 eens nagebouwd en mee lopen spelen. Persoonlijk vind ik dat je wat meer flexibiliteit kan aanbrengen rondom de puntstuk polarisaties.

De bijbehorende "frogpin" is niet te inverteren, in tegenstelling tot de servobeweging. Dit lijkt me nu niet zo heel erg moeilijk implementeren. Met andere woorden: Je kan de servo beweging wel inverteren (servoarmpje naar links/rechts), maar daarbij veranderd ook het gedrag van de frogpin, terwijl die nu juist wel goed zou kunnen zijn.

Dit is voornamelijk handig als je de servo al gemonteerd heb, en te maken heb met een default instelling van het relais, mocht bijvoorbeeld de decoder stuk zijn of even niet aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand wezen bij (club)modulebanen.

Verder een mooi stukje werk, waar veel mensen plezier van kunnen hebben,

groeten,
Michel
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 november 2016, 17:08:51
Hallo Michel,

Uiteraard heb ik daar wel aan gedacht. Maar als het puntstuk 'verkeerd om' gepolariseerd word, dus niet overeenkomstig de wisselstand,
kun je toch gewoon de draden omwisselen op het relais. Dan wordt het puntstuk verbonden met de andere spoorstaaf. Dat is een eenmalige correctie na montage.

Overigens is in de volgende versie (3.1) nog een verbetering doorgevoerd.
Daarbij kun je twee relais gebruiken bij de polarisatie. Het extra relais schakelt het puntstuk geheel af voorafgaand aan de verdraaiing en schakelt het weer in na de verdraaiing. Tijdens de verdraaiing wordt er omgepoold.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 12 november 2016, 16:47:34
Hallo Nico

Een vraagje, is het mogelijk met een arduino een hand rijregelaar(s) met draaipotmeter te realiseren.
Dan zou je met een display en arduino goedkope handregelaars kunnen zelfbouwen voor dcc.

gr Wesly
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 12 november 2016, 17:37:58
Ja, dat is mogelijk. Er zijn al voorbeelden op internet te vinden. Zelfs gewoon complete centrales:  Zentrale eigenbau (http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Eigenbau) en zoiets:  controlling-your-trains-with-an-arduino (http://modelrail.otenko.com/arduino/controlling-your-trains-with-an-arduino),  An Arduino-based DCC System, Part 1: Hardware (http://bvlcorr.tumblr.com/post/137862049517/an-arduino-based-dcc-system-part-1-hardware)

Het zal wel even uitzoeken worden met componenten e.d.

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 12 november 2016, 17:52:41
@Wesly, wil je dat analoog of digitaal? Digitaal zou dat dan via Loconet of XpressNet moeten, analoog is wat makkelijker.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 november 2016, 18:41:50
Als je centrale er geschikt voor is:
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2016/04/11/a-dcc-throttle-for-e6/
 of dit
http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Arduino_Loconet_Throttle

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 12 november 2016, 18:48:38
ONGELOOFLIJK!!!!!!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 12 november 2016, 19:25:08
@martin: Wat is zo ongelooflijk?  Dat je het zo moet uitschreeuwen? :)

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 12 november 2016, 19:26:24
Dat er zoveel arduino programmas tbv treintjes zijn
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 12 november 2016, 19:30:30
Tja...  ::) Even met google wat zoeken dan kom je er nog heel veel tegen. Al wijzen mijn linkje van de centrale naar dezelfde webzijde als die van Nico ;) Als je denkt dat is nog niet "uitgevonden" dan kan je beter maar eens met google aan de gang en hup.... Het probleem is meestal de juiste zoektermen te gebruiken. Zo heb ik al een paar websites gevonden voor een andere toepassing van arduino met modeltreintjes. Doordat veel mensen de broncode ook erbij zetten kan je als hobby-programmeur gewoon verder met de code die er staat en verbeteringen / aanvullingen op maken en deze publiceren. Dat is de hele gein van dat arduino verhaal.

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 12 november 2016, 19:54:34
Citaat
... Doordat veel mensen de broncode ook erbij zetten kan je als hobby-programmeur gewoon verder met de code die er staat en verbeteringen / aanvullingen maken en deze publiceren. Dat is de hele gein van dat arduino verhaal.
Ja, precies... daarom vraag ik me af waarom bij de MARDEC geen broncode  zit...  ???


De reden voor het ontbreken van de .ino file zal ik later een keer op terugkomen. ...


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 12 november 2016, 20:01:47
@72sonett, dit heb ik laatst aan Nico gevraagd. Aangezien ik hem af en toe help met programmeren, kan ik me wel voorstellen waarom hij dit doet. Hij levert de source-code niet (meer) mee om de versie-administratie een beetje op orde te houden. Toen er bijvoorbeeld iemand kwam met het C-commando (dat overigens een goede feature is/was, daarom is dit ook meteen ingebouwd), ging hij dat zelf verspreiden. Daardoor kwamen er 2 verschillende versies in omloop. Als iedereen dat gaat doen, komen er zo veel versies in omloop en wordt het lastig om het bij te houden.

Maar ik weet vrijwel zeker dat, als je Nico even een PB'tje stuurt, hij je vast de source-code wil toesturen ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 12 november 2016, 20:14:19
Citaat
... Hij levert de source-code niet (meer) mee om de versie-administratie een beetje op orde te houden.
Er is altijd maar één versie en dat is zíjn versie. Als ik het programma wijzig voor eigen gebruik is versiebeheer daarvan mijn probleem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 november 2016, 20:19:32
Zo is het maar net Servé en 72Sonett.
Voor de betere lezertjes onder ons: in de laatste, gecorrigeerde, distributie zit ie weer in.
Maar lees wel eerst de 'readme'.

Het probleem van de meeste Arduino hobbyisten is, dat wat ze delen alleen maar geschikt is voor andere hobbyisten.
De Arduino leek heeft er niks aan. Dat programmeren is voor de meesten echt een brug te ver.
Met de MARDEC heb ik dat willen doorbreken en de Arduino bereikbaar gemaakt voor iedereen (met DCC).

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 12 november 2016, 20:26:20
En daar ben ik je dankbaar voor!

Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 12 november 2016, 20:28:53
En ik ook ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 13 november 2016, 14:16:05
Nico

Bedankt voor de linkjes heel interessant.
Maar ik als leek, pas begonnen met digitale treinbesturing, zie graag een systeem als de mardec.
Waar ik trouwens zeer tevreden mee ben.
Eenvoudig te installeren software en makkelijk te bouwen hardware, ook voor de niet electronicus
en goede functionaliteit.

Maar om makkelijk met meerdere loc,s te kunnen rangeren zonder steeds te moeten omschakelen.
Denk ik aan een sigaren doos met één arduino en daarop 4 draaipotmeter.
Doormiddel van drukknop wijs je elke potmeter toe aan locadres en rangeren maar.

Verder niet draadloos en geen funtie,s, die kun je met je centrale uitvoeren.
Natuurlijk kun je rangeren  via het beeldscherm met de muis maar dat is minder makkelijk als 4 potmeters onder de vingers.

Dus de brutale vraag is,, Nico en mede hobbieisten met veel elctronica kennis, is dit te realiseren.
Ik denk dat er veel gegadigden voor zoiets zijn .
Met vriendelijke groet Wesley   


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 13 november 2016, 14:20:29
Ja ik wil ook een afstand bediening hebben maar dan draadloos. Zal nog een hele puzzel worden om zoiets zelf te maken. Al zullen de diverse oplossingen daar wellicht behulpzaam bij moeten zijn.

Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 13 november 2016, 14:35:26
Hoi Allen, op dit moment loopt er al een draadje voor een WAM (Wireless Acces Mouse)
deze werkt op de Xpressnet bus van de muis en Lenz, samen met de Android Z21 app.
Ik heb daar momenteel de onderdelen voor in bestelling staan.
Mocht het redelijk probleemloos en makkelijk blijken te werken zou dit een optie voor de Xbus zijn..
Groetjes, Hans
 :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 november 2016, 10:36:48
Het 'probleem' met al die zelfbouwprojecten is dat ze niet geschikt zijn voor de Arduino/Elektronica leek.
De beschrijvingen zijn te technisch en er wordt niet voorzien in een all-in software-installatie zoals bij de Mardec.
Doorgaans moet er nog wat op een strokenprintje gesoldeerd worden en als er al een print ontworpen is, is onduidelijk hoe je daar aan kunt komen.
En als je al iets wilt maken voor 'de massa' is er de vraag: wat dan?
Iedereen wil wat anders. Wesly wil een sigarendoos voor 4 locs met draadje en Misha wil het draadloos. Maar welk protocol? Alleen de snelheid regelen is niet genoeg. Je  moet ook die locs kunnen selecteren.
Draadloos? Ja dat kan: met Blue Tooth of internet? En waar 'praat' die sigarendoos dan mee? Met een andere Arduino of met een z21?
En een ander wil geen sigarendoos maar 4 luciferdoosjes.
Kortom, het valt niet mee om een project te definiëren waar een zo groot mogelijke groep wat aan heeft. En dan bedoel ik niet alleen de gewenste functionaliteit maar ook de haalbaarheid ervan voor de leek.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 14 november 2016, 11:22:23
Tja,

Het 'probleem' met al die zelfbouwprojecten is dat ze niet geschikt zijn voor de Arduino/Elektronica leek.

Meestal is het project gedreven door de hobbyist zelf. Je ontwikkelt iets omdat je de bestaande oplossingen niet goed genoeg vindt. Of het net iets anders wil doen. Of als een bestaande oplossing vrij kostbaar is. Dat is meestal het beginpunt. Als je dan de keuze maakt om een product te maken dat ook voor de leek geschikt is, is dan stap 2 en verder :) En dat is geen probleem maar een "uitdaging" als je het echt wil. Als er nog eens leken zijn die geneigd zijn om voor jouw project / oplossing te betalen dan ben je opeens fabrikant met een product. En dan begint het proces weer opnieuw met een hobbyist die denkt dat hij zelf beter kan  ;D

Maar om makkelijk met meerdere loc,s te kunnen rangeren zonder steeds te moeten omschakelen. Denk ik aan een sigaren doos met één arduino en daarop 4 draaipotmeter. Doormiddel van drukknop wijs je elke potmeter toe aan locadres en rangeren maar.

Meerdere multimausen (http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Roco_Multimaus) of Lokmausen gebruiken? De oudere lokmaus is al voor een 10-tje te krijgen op de diverse beursen. Meerdere aansluiten en je hebt diverse mogelijkheden om te rijden. Ook op je DR5000.

Verder niet draadloos en geen funtie,s, die kun je met je centrale uitvoeren. Natuurlijk kun je rangeren  via het beeldscherm met de muis maar dat is minder makkelijk als 4 potmeters onder de vingers.

Ik weet niet wat je hiermee bedoelt... maar bij veel centrales kan je gewoon via een draaiknop of knoppen gewoon alles bedienen. Er zijn maar een paar centrales, o.a. de Digikeijs DR5000, de IB-COM en software-centrales zoals MR-direct / DDW je de boel niet via knoppen op de centrale zelf kan aansturen.

Dus de brutale vraag is,, Nico en mede hobbieisten met veel elctronica kennis, is dit te realiseren. Ik denk dat er veel gegadigden voor zoiets zijn .

Alles is te realiseren. Maar zoiets kost veel tijd en energie. Zie ook eerder in het bericht over "productontwikkeling". Er zijn ontwikkelingen ook voor een leek:  DR5022 Digicontrol (http://www.digikeijs.nl/dr5022-digicontrol.html). Dat is denk ik de richting waar je naar toe wil.

Ja ik wil ook een afstand bediening hebben maar dan draadloos. Zal nog een hele puzzel worden om zoiets zelf te maken. Al zullen de diverse oplossingen daar wellicht behulpzaam bij moeten zijn.

Zoals Hans al aangaf:  Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70159.msg3221673512.html). Tenzij je met eigen protocollen aan de gang wil :) Dan kan je inderdaad wat bij elkaar moeten puzzelen.

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 14 november 2016, 11:48:11
Nico, precies wat je schrijft.

De meeste zelfbouw projecten zijn te ingewikkeld, zo ook de linkjes die op mijn vraag (sigarendoos) werden geplaatst.
Een van de links, bv arduino als regelaar voor €6 Rudy dcc throttle.
Die is bedoeld voor speciale poort ?? to dcc sniffer.????

Is er niet zoiets naar poort op digikeijs dr 5000.

Daarom is jou project zo gewaardeerd door zijn laagdrempelige instap.
dat is denk ik ook het succes van dit soort projecten.

Mijn vraag over de sigarendoos met arduino en potmeter was ook zo bedoeld, eenvoudig en
doeltreffend.
Om dan direct zeer hoge eisen te stellen, zoals draadloos enz. is al direct een brug te ver.
Het gaat om eenvoud met goed verkrijgbare onderdelen, en niet te vergeten te realiseren.

Als je alle toeters en bellen wil hebben , gewoon maar één kopen van een regulier merk. 

Wesley
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 14 november 2016, 12:29:21
Ronald

Natuurlijk komt een project van de grond als de ontwikkelaar er wat in ziet, en is gemotiveerd.
Maar met laagdrempelige instap komen er sneller meer gegadigden wat weer motivatie is voor de technische mensen
die aan zo,n projectje gaan meewerken. ;D
En daardoor ook meer kans van slagen heeft.

Mijn sigarendoos vraag komt ook voort uit het mardec project.
Wat je wel succes vol kan noemen.
Verder denk ik dat veel mensen er wat van opsteken, :laugh:

Gr Wesley
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 14 november 2016, 13:02:32
Ik zie een hele nieuwe discussie op gang komen die eigenlijk los staat van MARDEC!
Gezien de populariteit van de ARDUINO zou een eigen hoekje op dit forum fijn zijn  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 november 2016, 13:04:50
Daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in Henk
Meer iets voor de Arduino werkgroep?
Maar die komt maar niet van de grond.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 14 november 2016, 13:06:19
Ik ben hierover al in gesprek met de moderatoren & bestuur ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 20 november 2016, 12:58:23
'Het 'probleem' met al die zelfbouwprojecten is dat ze niet geschikt zijn voor de Arduino/Elektronica leek.'

Deze arduino/elektronica leek komt er niet uit. Het instellen met de de Mardec software gaat prima, voor mij ook het bewijs dat ik het goed aangesloten heb, maar daarna gaat het mis.

Ik heb de eerste servo op pin 3 het adres 101 gegeven. Ik sluit het DCC signaal van de booster aan op de Mardec en bedien wissel 101. Dan gebeurt er niets, terwijl de test met de Mardec software de servo keurig heen en weer laat gaan.

De servo's voed ik met een 5V voeding, dit werkt bij het instellen prima. De - (min) van deze voeding heb ik op de GND van de Mardec aangesloten.
Ik heb de Arduino via de jacket aangesloten op een externe voeding, speciaal voor dit doel gekocht.
De Tams B-2 booster werkt prima bij de wissels die op de (DCC) Digikeys wisseldecoder zijn aangesloten.

Zodra ik wissel 101 bedien knippert de led op de Mardec 1 keer, maar de servo beweegt niet. Ik hoor de servo wel licht brommen.

Ik heb de Mardec gevoed via de booster en de voeding op de jacket op de Arduino verwijderd. Dat maakt geen verschil. Ik heb in deze opstelling de servo aangesloten op de 5V / GND van de Mardec, maar dat werkt ook niet.

Ik heb de handleidingen er op nageslagen maar zie niet wat er fout kan zijn.
Iemand nog een idee wat ik verkeerd kan doen?

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 20 november 2016, 13:11:15
Albert,
Weet je zeker dat je DCC signaal goed op de Mardec binnenkomt?
Ik had ook zo'n verschijnsel en dat bleek toch in het DCC printje te zitten.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 20 november 2016, 13:12:51
'Het 'probleem' met al die zelfbouwprojecten is dat ze niet geschikt zijn voor de Arduino/Elektronica leek.'

Deze arduino/elektronica leek komt er niet uit. Het instellen met de de Mardec software gaat prima, voor mij ook het bewijs dat ik het goed aangesloten heb, maar daarna gaat het mis.

Ik heb de eerste servo op pin 3 het adres 101 gegeven. Ik sluit het DCC signaal van de booster aan op de Mardec en bedien wissel 101. Dan gebeurt er niets, terwijl de test met de Mardec software de servo keurig heen en weer laat gaan.

De servo's voed ik met een 5V voeding, dit werkt bij het instellen prima. De - (min) van deze voeding heb ik op de GND van de Mardec aangesloten.
Ik heb de Arduino via de jacket aangesloten op een externe voeding, speciaal voor dit doel gekocht.
De Tams B-2 booster werkt prima bij de wissels die op de (DCC) Digikeys wisseldecoder zijn aangesloten.

Zodra ik wissel 101 bedien knippert de led op de Mardec 1 keer, maar de servo beweegt niet. Ik hoor de servo wel licht brommen.

Ik heb de Mardec gevoed via de booster en de voeding op de jacket op de Arduino verwijderd. Dat maakt geen verschil. Ik heb in deze opstelling de servo aangesloten op de 5V / GND van de Mardec, maar dat werkt ook niet.

Ik heb de handleidingen er op nageslagen maar zie niet wat er fout kan zijn.
Iemand nog een idee wat ik verkeerd kan doen?

Albert.
Meer spanning geven, 7 of 9 volt, mijn ervaring met marklin, die geef ik meer dan de gebruikelijke 18

Verstuurd vanaf mijn ZP951 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 20 november 2016, 13:31:06
@Henk,
Nico heeft zelf de Mardec print in elkaar gezet en getest. Daar zal het niet aan liggen.

@bentomiz
Ik snap (als leek) niet wat je bedoelt. De booster gebruik ik alleen voor de wissels en dat werkt gewoon goed in combinatie met decoders van Digikeys en ESU. Waar moet ik dan meer spanning op zetten?

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 november 2016, 14:56:06
@AlbertG

Zoals je het beschrijft zou het moeten werken.

Citaat
terwijl de test met de Mardec software de servo keurig heen en weer laat gaan.
Dat betekent dat de Mardec zelf goed werkt en de servo ook.

Citaat
Ik heb de Arduino via de jacket aangesloten op een externe voeding
Wat voor spanning? Ook de min daarvan is verbonden met de GND van de Arduino?

Citaat
Zodra ik wissel 101 bedien knippert de led op de Mardec 1 keer
Dus het DCC signaal voor adres 101 wordt 'gezien' door de Mardec.

Citaat
Ik hoor de servo wel licht brommen.
Doet ie dat constant of alleen maar even nadat je adres 101 gestuurd hebt?

Zit die servo al onder de baan? Is er geen mechanische blokkering van de servo?

Als je weer teruggaat naar de configuratiestand en je doet een test met het T- of C-commando dan draait de servo dus wel?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 20 november 2016, 19:05:26
Nico,
De voeding op de Arduino is 9V, 1A DC. Ik zou niet weten hoe ik de min van deze voeding op de GND aan zou moeten sluiten.
Deze: Klik (https://www.aliexpress.com/item/AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-9V-1A-Power-Supply-EU-Plug-DC-5-5mm-x/1447776798.html)

De servo's bewegen vrij, ze zijn nergens mee verbonden. Ze brommen licht, doorlopend. Dus niet alleen als ik ze aanstuur.

Als ik de booster gebruik om ook de Mardec te voeden, dan zou ik toch op zijn minst 1 servo moeten kunnen bedienen via de 5V en de GND van de Mardec? Dus alle andere voedingen uitsluiten? Ook dan gebeurt er niets.
Ik wil de tweede Mardec ook nog uitproberen maar weet niet of ik daar vanavond nog aan toe kom.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 november 2016, 19:14:19
Ja, domme vraag van mij. Als je voedt via de jackplug is de massa automatisch verbonden.
Die voeding is verder wel goed lijkt me.
Wat voor voeding van 5V gebruik je voor de servo's?
Voeden met de 5V van de Mardec is minder verstandig.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 22 november 2016, 19:12:12
De hele zaak kan de prullenbak in. 3 servo's naar de knoppen en een paar avonden frustratie omdat het niet werk. Wat is nu mis is gegaan met de servo's weet ik niet maar ze zijn zo dood als een pier. Ik heb ze aangesloten op de Esu lokpilot en ze doen niets meer. Ook even een 'verse' servo aangesloten en die doet het gewoon op de ESU.

Bedankt voor de hulp Nico, maar ik houd er mee op. Het leek zo leuk en eenvoudig maar het pakte anders uit.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 november 2016, 20:54:28
Hallo Albert,

Jammer dat het niet wil lukken zoals je wilt.
Heb je enig idee waarom de servo's kapot zijn gegaan?
Misschien per ongeluk op een hogere spanning dan 5 volt?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 22 november 2016, 21:21:46
@Albert,

Je hebt toch niet per ongeluk de + en de - van de servo omgedraaid?
Is mij ook een keer gebeurt daarna was de servo overleden. :-[

Mvg Rieks.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 22 november 2016, 22:40:46
Waar het mis is gegaan is dat de servo's na het instellen niet reageren op het DCC signaal van de centrale/booster.
Daarna ben ik wat aan het experimenteren gegaan, onder andere met een tweede Mardec/Arduino. Het zou maar zo kunnen dat ik daarbij de plus en de min van de servo's verwisseld heb. Ik had er 3 aangesloten op de Mardec.

Feit blijft dat het instellen van de servo's prima werkt met de bijgeleverde software. Daarna gaat het mis. De servo's reageren niet op de DCC signalen van mijn centrale/booster. Mijn ESU en Digikeys decoders werken prima in deze constructie.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 26 november 2016, 17:43:15
De wondere wereld van de elektronica blijft me verbazen.
Gisteren de SprogII aangesloten om met behulp van Rocrail de CV's van de  ESU servoswitch in te stellen. Omdat de Mardec toch nog in de buurt lag die ook maar even op de SprogII aangesloten.
Voeding op de plug van de Arduino, DCC signaal van de SprogII op de Mardec. 1 servo aangesloten op de Mardec (rechtstreeks dus zonder aparte voeding voor de servo). In Rocrail wissel op adres 101 en de servo gaat keurig heen en weer.
Vervolgens de Mardec aansloten op de TamsMC en tot mijn stomme verbazing werkt het gewoon.

Morgen testen met de 5V voeding voor de servo's. Ik houd jullie op de hoogte.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 02 december 2016, 22:27:15
De afgelopen dagen 6 servo's afgesteld met de Mardec. Als ik ze daarna aansluit op de centrale lopen ze niet ver genoeg om.
Bij 2 servo's heb ik een verlengkabel toegepast. Dan krijg ik zoveel verstoring dat ik ze niet af kan stellen. Aangezien er max 12 servo's op een Mardec passen ontkom ik niet een een paar verlengkabels.

Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Wat me het meest frustreert is dat ik blijkbaar de enige ben die het niet voor elkaar krijgt.

Iemand interesse in 2 Uno's compleet met Mardec?

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 02 december 2016, 22:39:54
Als je in Noord Holland woont wil ik je wel helpen. Het zou gewoon moeten werken.
Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 december 2016, 22:47:17
Albert woont in Zwolle. Niet echt in de buurt.

Maar hoe lang zijn dan die verlengkabels Albert?
Eerder heb ik je gevraagd:
Citaat
Wat voor voeding van 5V gebruik je voor de servo's?
Is die voeding niet te zwak?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 03 december 2016, 09:28:54
De voeding is 5V, 4A. Made in China.
De verlengkabel is max. 1 meter.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 03 december 2016, 09:31:49
De voeding is 5V, 4A. Made in China.
De verlengkabel is max. 1 meter.

Albert.
Zou allebei geen probleem mogen zijn.
Nico

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 december 2016, 11:31:14
Woont er iemand in de buurt van Zwolle om eens te kijken wat er mis gaat bij Albert?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder en MRDIRECT?
Bericht door: Bart Sanders op 07 december 2016, 14:24:40
Beste allemaal, beste Nico,

Ik volg dit draadje al een hele tijd.

Tijdens de laatste Eurospoor op de stand van de Eindhovense Scholengemeenschap heb ik twee MARDEC opzetprintjes besteld. En gisteren viel een keurig pakketje met twee bouwkitjes in de bus. Voor het luttele bedrag van ca. € 5,- incl. componenten per kitje hoef je dan niets meer te verzamelen. Chapeau!

En vandaag vielen de twee Arduino UNO's ook in de bus. Een uit China en een uit Italië. (7,- resp. 11,-). Ook vrijwel niks dus.

Via dit draadje heb ik de meest actuele software en documentatie verzameld, dus binnenkort ga ik de eerste MARDEC bouwen en configureren.

Doel is om daarmee voorlopig drie wissels op mijn DCC deel van de baan aan te sturen. Daar staat straks een (AVR ATmega bestuurde) oude Fleischmann 1780 draaischijf - die overigens prima digitaal te besturen is - voor de bedrijfswerkplaats. En dat baangedeelte is DCC.

Wie mijn posts met Marco Roede (maker van MRdirect) kent, weet dat ik MRdirect gebruik en zo nu en dan Marco help met wat tests.

Mijn vraag hier: wie gebruikt MARDEC in combinatie met MRdirect? (Ik gebruik de recente versie MRD80G). Zo ja, welke ervaringen met MARDEC?

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ruudns op 07 december 2016, 14:28:13
Citaat
Een uit China en een uit Italië. (7,- resp. 11,-).
met een beetje zoeken of via de eerder gegeven link, had je er bijna 5 voor die €18 gehad ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder en MRDIRECT?
Bericht door: Hans van de Burgt op 07 december 2016, 18:43:49
Tijdens de laatste Eurospoor op de stand van de Eindhovense Scholengemeenschap heb ik twee MARDEC opzetprintjes besteld.

@Bart,

Je was te gast in de stand van de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV). We demonstreerden er de resultaten van een scholenproject dat uitgevoerd werd voor en met basisschool leerlingen van 11 en 12 jaar oud.

Het is erg leuk om met zulke jonge kinderen te experimenteren met Arduino's. De Mardecs lenen zich daar bij uitstek voor. 😄

Ben het met Ruud eens, dat je in China goedkoper had kunnen slagen. Wel een tip. Op de Mardecs kunnen veel accessoires aangesloten worden. Ben er niet te zuinig mee. Je kunt bijvoorbeeld het best niet meer dan vier wissels aansluiten. De bedrijfszekerheid neemt dan toe. Enne... zo'n Mardec/Arduino is en blijft spotgoedkoop.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder en MRDIRECT?
Bericht door: Ronald Koerts op 07 december 2016, 19:01:44
@Hans:

Wat bedoel je met onderstaande?

Je kunt bijvoorbeeld het best niet meer dan vier wissels aansluiten. De bedrijfszekerheid neemt dan toe.

Dat betekent dat het ding dus niet meer dan 4 servo's aan kan en dan niet meer betrouwbaar werkt? Dat ben ik nog niet in het hele verhaal tegengekomen. Hoe ben je erachter gekomen dat het niet goed werkt? En waarom niet?

Groeten Ronald.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 december 2016, 19:31:20
Citaat
Ik heb in mijn schaduwstation 24 wissels liggen die ik aanstuurde met een zestal DR4024.
Ik heb de eerste 12 wissels nu op één MARDEC gezet, en er ook een relais aan gehangen waarmee ik een stuk spoor omschakel als programmeer spoor.
Instellen gaat helemaal top, makkelijker is echt niet mogelijk.

Dit kun je teruglezen op http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221691469.html#msg3221691469

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 07 december 2016, 20:00:56
Hallo Nico,

Daarom vroeg ik ook aan Hans waar hij het vandaan haalt dat het niet stabiel werkt met meer dan 4 wissels. Waarop is dat gebaseerd? Eigen ervaring? Ervaring op de club? Daar ben ik benieuwd naar.

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 08 december 2016, 16:23:48
Wellicht is enige nuancering op zijn plaats. Ik heb met mijn opmerking niet willen beweren dat de Mardecs onbetrouwbaar zijn. Integendeel...
Ze zijn echter zo goedkoop dat je zonder pijn er meerdere kunt aanschaffen. Zoals eerder hier al opgemerkt moeten de Mardecs bij voorkeur dicht bij de accessoires liggen.
Je kunt dus wel 12 wissels op je decoder aansluiten, maar - bij mij in ieder geval - liggen die doorgaans niet in deze aantallen dicht bij elkaar.
Het is dan maar de vraag of ik het ga redden met verlengde aansluitkabels. Immers als die te lang zijn, wordt de zaak wel onbetrouwbaar.

Vanzelfsprekend werkt het aansturen van de servo's beter, indien de voeding goed geregeld is - dus via een aparte voeding van de servo's.
Ik geef de voorkeur aan wissels met een geschakeld puntstuk. Dus so wie so kan ik maar max. 6 wissels aansluiten op de Mardecs.
Maar ook dan kies ik voor 4 wissels en 4 andere accessoires.

Wat ik nog niet uitgeprobeerd heb, is hoeveel wissels ik tegelijkertijd kan schakelen.
In Traincontroller stelt de computer rijwegen in op basis van een programma, of op basis van de detectie van een trein.
Bij de instelling van een rijweg krijgen in dat geval dus meerdere wissels op hetzelfde moment een opdracht.
Of er in dat geval verschil is tussen een wisselstraat op een Mardec, of een die verdeeld is over meerdere Mardecs, weet ik nog niet.

Gr, Hans
   
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 december 2016, 16:42:10
Bij gebruik van puntstukpolarisatie kun je 8 wissels bedienen.
Mardec 3.1 (nog niet beschikbaar) maakt het mogelijk om ook middels twee relais puntstukpolarisatie te realiseren.
Deze methode is nog betrouwbaarder. Je kunt dan 5 wissels bedienen met één Mardec.

Het maakt absoluut niet uit met welke Mardec de wissels worden omgezet.
Indien een treinbesturingsprogramma voor een rijweg meerdere wissels moet omzetten maakt het dus absoluut niet uit of die wissels op dezelfde Mardec zitten of allemaal op een andere Mardec.
Iedere wissel heeft immers z'n eigen DCC-adres en een Mardec reageert alleen op de adressen die zijn geconfigureerd voor die Mardec.

Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 08 december 2016, 17:58:17
@Hans: Nu is je verhaal wat duidelijker.

Wellicht is enige nuancering op zijn plaats. Ik heb met mijn opmerking niet willen beweren dat de Mardecs onbetrouwbaar zijn.

Daarom vroeg ik om een uitleg. Als je eerste post lees dan kan het anders opgevat worden. Dat jij niet meer aansluit dan 4 of 6 servo's is wat anders dan dat het niet kan ;)

Bij de instelling van een rijweg krijgen in dat geval dus meerdere wissels op hetzelfde moment een opdracht.

Dat idee kan je uit je hoofd halen. Ook bij het gebruik van een programma zullen meerdere adressen achter elkaar gestuurd worden. ?Al dan niet met een bepaalde tussentijd. Nooit tegelijk. Het enige pijnpunt kan zijn of de mardec de commando's op tijd kan verwerken.

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 08 december 2016, 18:05:47
Ook bij het gebruik van een programma zullen meerdere adressen achter elkaar gestuurd worden. Al dan niet met een bepaalde tussentijd. Nooit tegelijk. Het enige pijnpunt kan zijn of de mardec de commando's op tijd kan verwerken.

Het programma geeft de opdracht in een keer door. De verwerking door de Mardecs gaat een voor een. En inderdaad mijn vraag is of de verwerking van e.e.a. op tijd zal zijn. Bij gebruik van meerdere (nogmaals goedkope) Mardecs wordt de "last" verdeeld.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Ronald Koerts op 08 december 2016, 18:16:52
@Hans:
Het programma geeft de opdracht in een keer door.

Alle programma's geven de opdrachten achter elkaar door. Nooit tegelijk. Alleen met welke tussenpozen is de vraag. Kijk maar naar de diverse protocollen. Een tweede vraag is hoe snel de decoder de opdrachten kan verwerken c.q. eventueel buffert. Het zal een combinatie zijn of iets wel of niet gaat werken. En dat heeft niets te maken of het een goedkope decoder is of een dure.

Groeten Ronald.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 08 december 2016, 18:50:03
Citaat
met een beetje zoeken of via de eerder gegeven link, had je er bijna 5 voor die €18 gehad

Beste Ruudns,

Inderdaad, je kunt in China veel voor weinig inkopen.

Maar, ik gun de kleinere leveranciers in NL ook wat. Dus, daar bestel ik vandaag, heb morgen mijn spullen, heb garantie en mijn teruggeefrecht. 

En dan is EUR 7,- of 11,- voor een goed gemaakt stukske electronic nog steeds niet veel geld. Zeker die 11,- voor het Itialiaanse origineel.

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 08 december 2016, 18:52:18
 O ja, nu weet ik nog steeds niet of iemand MARDEC al gebruikt in combinatie met MRdirect...

Nou ja, als ik zo ver ben dan zal ik het hier wel laten weten!   ;D

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 08 december 2016, 19:45:17
@Bart,

Juist omdat die Arduino-Mardec combinatie zo goedkoop is, kun je er makkelijk wat meer inzetten, zonder arm te worden. :) Mijn Traincontroller geeft in een keer opdracht tot het omzetten van veel wissels bij een wisselstraat. De software vertaalt dat in DCC opdrachten die na elkaar worden uitgevoerd. De Mardecs verwerken deze DCC opdrachten vervolgens ook weer na elkaar. Ik denk dus dat meerdere Mardecs samen nét iets sneller werken dan een Mardec alleen. Dat wil ik dus uittesten.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest9985 op 08 december 2016, 20:18:39
@Bart,

Geen probleem ondervonden met MRdirect en 12 servo's op de Mardec.
3 wisseldecoders invoeren (= 12 adressen) als DCC en lopen/draaien maar.

Groet, Martin.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Pjotr500 op 08 december 2016, 21:53:17
Deze week heb ik m'n Mardec printje ontvangen.  Omdat ik sinds een jaar geen Windows PC meer in huis heb, had ik nog wel een uitdaging.

Met VirtualBox is het mogelijk om een Windows machine te simuleren op een MAc of een Linux Ubuntu PC.
Hiermee is het uiteindelijk ook vrij eenvoudig om Mardec aan de praat te krijgen heb ik gemerkt.

Dit weekeinde maar eens beginnen met het maken van een testopstellling met servo's en accessoires.
Ik heb er zin in.


Groeten,
Pieter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 december 2016, 21:58:04
Ik zal hier binnenkort een kleine handleiding neerzetten hoe je een MARDEC kunt instellen via het Terminal-programma van Mac.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 09 december 2016, 18:46:19
Citaat
Geen probleem ondervonden met MRdirect en 12 servo's op de Mardec.
3 wisseldecoders invoeren (= 12 adressen) als DCC en lopen/draaien maar.

Hallo Martin,

Kijk, dát wilde ik nou gewoon even weten. Ik had - gezien de overige ervaringen hier gemeld - ook niets anders verwacht.

Het zal wel een Kerstproject worden, maar binnenkort meer in dit theater!

Groet,

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 09 december 2016, 19:12:58
mijn analoge baan met 29 wissels heb ik bijna perfect rijdend en werkend. Maar inmiddels heb ik me georiënteerd op digitaal rijden.  Op het forum kreeg ik het advies vooral DCC als basis te houden. Daarom kocht ik een mobile Station met "gleissbox" 60113.

Dat bleek echter niet genoeg om met een PC eea te kunnen besturen en regelen. Dus kwam ik terecht bij de firma Watterott die een canbus shield op de arduino maakt zodat ik met het programma desktopstation mijn locs kan besturen.
Maar nu wil ik mijn wissels via mardec op desktopstation kunnen plannen. Hoe maak ik de combinatie CAN bus  met MARDEC????
Dat is nu mijn 1ste probleem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 december 2016, 11:15:43
Hallo Martin,

Als je nu met Desktopstation (http://desktopstation.net/feature.html (http://desktopstation.net/feature.html)) je trein kunt laten rijden op DCC dan kun je toch ook je wissels bedienen via de Mardec.
Het DCC signaal dat naar de rails gaat sluit je ook aan op de Mardec.
Zo te zien bevat desktopstation alle basisfuncties van een treinbesturingsprogramma.(http://desktopstation.net/screen.html (http://desktopstation.net/screen.html))
Dan kun je toch ook wissels omzetten en accessoires aansturen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 11:56:38
Hola Nico,
Voor de goede orde nu heb ik n proefopstelling met 2 marklin spoelenwissels die worden via mosfets aangestuurd middels mijn Ärduino "drukknopprorammaatje",

Jouw DCC shield heb ik volledig gesoldeerd omdat ik de diverse toepassing "niet begreep"of niet wist wat ik zou gaan gebruiken.

Als ik het goed begrijp ga ik als volgt te werk. ik programmeer middels Mardec de pinnen , plaats het dcc shield op de mardecArduino, verbindt de pinnen met mijn wissels en maak een dcc aftakking vanaf mijn 60113 gleissbox naar de dcc ingang van het dcc shield.
De voeding van mijn wissels geschiedt nu met een gelijkstroomtrafo van 18 volt blijft dat zo??
de proefarduino voedt ik met een 5v trafo
groet
Martin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 december 2016, 12:14:32
Ja zo moet het.  Hoe had je anders gedacht dat het zou moeten?
Dat is toch de hele opzet van de Mardec.
Alleen de volgorde is andersom:
- plaats het shield op de Arduino
- verbind de Arduino met USB kabel aan PC
- laad het Mardec programma op de Arduino
- configureer de Mardec
- sluit het DCC signaal aan op het shield
- ga naar bedrijfsmodus (E-commando)
- Zet een wissel om met desktopstation. Deze wissel moet natuurlijk hetzelfde DCC-adres hebben als je hebt geconfigureerd.

Die trafo blijft natuurlijk.
Er is toch geen principieel verschil tussen de Mardec en jouw drukknopprogramma.
in beide gevallen stuur je de Mosfet vanuit de Arduino.
Voor de voeding van de Arduino kijk je nog even in de montagehandleiding.
Maar niet met een externe 5V voeding.
Je kunt die 18v DC ook op de voedingsklemmen van het shield aansluiten.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 12:31:01
 :) :)proef arduino vervangen door mardec en met de Test werkt prima
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 12:34:18
Nico

ik citeer:

Voor de voeding van de Arduino kijk je nog even in de montagehandleiding.
Maar niet met een externe 5V voeding.

DAt begrijp ik niet waarom geen 5 v ??

Martin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 12:56:29
Ja GELEZEN SORRY
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 13:11:35
DE EERSTE MARDEC AAN DE COSTA DEL SOL !!!!!!!! (denk ik)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 10 december 2016, 13:51:29
schreeuw je nu van blijdschap  ;D ;D ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 december 2016, 14:05:38
Martin:

Gaan je wissels nu om en rijden je treinen met desktopstation?
Zo ja dan: (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 14:52:59
@fritsprt INDERDAAD
@ nico
ik heb nog niet door in desktopstation hoe ik de wissels kan programmeren,ga t vanmiddag uitzoekem

Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 december 2016, 16:19:01
Martin,

Ik neem aan dat je deze pagina gevonden hebt?
http://desktopstation.net/play.html#PLAY_TURNOUT (http://desktopstation.net/play.html#PLAY_TURNOUT)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 16:52:48
Ja Nico maar wat ik ook probeer krijg geen kontakt.

Ik heb 2 wissels met Mardec op adressen 101 en 102 gezet.

Dan ga ik naar mijn baantje op desktopstation en klik met potlood op linkergedeelte van wissel, programmeer daar bij de ene 101 en de andere 102

wat ik ook probeer er gebeurt niets
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 december 2016, 17:50:49
Dan heb je toch te vroeg gejuicht.
De trein rijdt wel via desktopstation?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 10 december 2016, 19:52:39
Nico
ja rijdt met 2 locs,
mardec matched niet met desktopstation ????
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: AlbertG op 10 december 2016, 21:42:27
Heb je bij de wissels het juiste protocol ingesteld? Mardec is alleen DCC.

Albert.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 10 december 2016, 21:53:16
Toch niet de multimuis/z21 optie met ja beantwoord bij de eerste installatie van mardec?
Hierdoor wordt een offset van 5 meegenomen in de wisseladressen.

Mvg Rieks.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 11 december 2016, 17:54:30
Dank voor het meedenken, maar NU SNAP IK HET E commando
ik hat de arduino dus niet äan"gezet
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 december 2016, 17:57:06
Werkt het nu dan wel?

RTFM
(Read The Fu.... Manual)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 11 december 2016, 19:17:07
FLITSEND !!!!!!!!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 december 2016, 19:27:05
Martin,

Op naar de volgende uitdaging!
De S88 terugmelding!

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 december 2016, 22:00:21
Eindelijk is de nieuwe Arduino seindecoder beschikbaar :D :o

Kijk hier even:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71976.msg3221707178.html#msg3221707178 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71976.msg3221707178.html#msg3221707178)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arsigdec.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arsigdec.jpg)

Download de handleiding (http://www.globalvisuals.nl/downloads/ArsigdecManualdb.pdf)
Download de Arcomora software (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Arcomora.zip)

ArCoMoRa is de nieuwe naam voor de zelf configureerbare  software voor de Arduino.
ARduino COntrolled MOdel RAilway.

Deze software vervangt ook de Mardec installatie!

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 december 2016, 14:13:38
Nu uit voorraad leverbaar!

De opzetprint voor de Mardec en Arsigdec. Ook toepasbaar voor alle andere programma's die een DCC signaal moeten lezen.
Prijs €3,95 voor print+componenten.
De print bevat het vereiste DCC-circuit en een 9V voeding voor Arduino met een extra 5V voeding.
Verzendkosten €3,- tot €6,-

Stuur een mail naar Mardec@ziggo.nl
Vermeld je naam en adres en het aantal setjes.

Print ook los verkrijgbaar: €1,95
Print gebouwd: €10,-

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 15 december 2016, 20:44:19
Hola Nico vandaag traintech terugmelder s88 succesvol aangesloten. Desktopstaition werkt perfect. (denk ik). Ook al automatisch programmaatje gemaakt in de stijl van harder, langzamer wacht stop etc.
Heb alleen 1 probleempje:
als ik mijn marklin lok op het baantje zet kan ik de spoelenwissels via mosfets perfect schakelen, maar zodra ik mijn piko lok gebruik  komen de digitale signalen nauwelijks of meestal helemaal niet door naar mijn wissels.
e.e.a. doorgemeten maar alles lijkt ok !???
PS Proficiat met je Seinen programma, helaas heb ik er geen.
groet
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 december 2016, 23:20:58
Hallo Martin,

Is die PIKO loc ook van een DCC lokdecoder voorzien, zoals je oude Märklin loc?
- Zo ja, rijdt die dan probleemloos op DCC via desktopstation en de 60113?
        Als dat zo is heb ik niet zo direct een verklaring. Heb je nog andere DCC-apparaten om mee te testen?
- Zo nee, dan weet ik niet wat die loc doet met het DCC signaal. Soort kortsluiting ?
Zoals vaker gezegd: ik ben geen Märklin deskundige. (en PIKO ook niet)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 16 december 2016, 08:36:24
Nico,
 die PIKO is piksplinternieuw  was de goedkoopste ( 3rail) dcc lok die de marklin winkel in utrecht had.
Die kocht ik omdat n stoomloc die ik wilde digitaliseren naar hun zeggen wel erg oud was.
Momenteel heb ik geen andere lok om te testen.
Mijn oude 1100 marklin van 1955 rijdt omgebouwd prima met 60113 en desktopstation.
Ik zal het probleem de marklin winkel voorleggen.
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 december 2016, 10:26:50
Martin,

Als die PIKO loc  probleemloos rijdt op DCC met de 60113 en desktopstation zal meneer Märklin er weinig aan kunnen en willen doen.
Schakelen de wissels weer wel op het moment dat je de PIKO loc van de baan haalt?
Je zou ook hier eens een vraag kunnen stellen: http://www.dccdecoderservice.nl/
Heb je nog andere DCC apparaten om mee te testen?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 16 december 2016, 13:17:08
Nico

Ja zodra de Piko van de baan af is schakelen de wissels perfect

OK ik ga informeren

Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 21 december 2016, 19:20:25
Hallo Mardecers,

Ik ben vandaag de hele dag al bezig met de Mardec. Configureren geen probleem. Was effe uitzoeken hoe de mosfet's aangesloten moesten worden voor de wisselbediening van een Marklin spoelenwissel, maar gelukt. Er kan een wissel aangestuurd worden via DCC (TAMS Easy Control). Wel merk ik dat het moeizaam gaat en soms zelfs niet omgaat. Leds op de mosfet's gaan conform het geschakelde aan en uit. Spanning is 12V DC 2A adapter op de mosfet's. Is 12V te zwak?

Ben ook al een tijdje aan het rommelen met de servo's. Als ik de spanning op de servo aansluit springt (draait) hij een klein stukje. Als ik daarna pin 3 (geconfigureerd als servo) aansluit van de Mardec dan slaat hij direct de hoek in en zit dan brommend vast. Alleen met geweld terug te draaien. Slecht voor de tandjes van de servo! Ook op pin 4 geprobeerd zelfde verhaal. Plus en min omdraaien op de servo maakt niet uit. Iemand een idee?

De Mardec wordt gevoed met een 12v DC adapter van 300mA. Ik heb dit ook met een andere adapter van 12V DC 2A geprobeerd maar als ik dan de USB aansluit op de laptop knalt mijn laptop eruit. Moet ik de accu eruit halen om hem te resetten. Min zit op min van de Mardec. Omdraaien had ook geen zin. Iemand een idee?

Vrijdag weer verder. Zucht!


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ArjanM op 21 december 2016, 20:30:41
Misha,

12v is inderdaad te zwak voor het aansturen van wisselspoelen. Ik heb zelf recent dezelfde ervaring opgedaan. Na een hoger voltage (18v) aangesloten te hebben ging het prima.

De servo's op de Mardec heb ik helaas gen ervaring mee. Daar kan ik je niet mee helpen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 december 2016, 23:35:32
Hallo Misha,

Ja, 12V is te weinig. Die 18V lijkt me een stuk beter.

Het is natuurlijk niet normaal dat je laptop 'er uit knalt' als je de USB kabel aansluit op de Arduino.
Zelf heb ik ook een 12V/2A voeding voor de Arduino's en ledstrips. Mag geen probleem zijn.
Als je servo al in de stress schiet door hem alleen maar aan de Arduino te hangen is er toch iets niet in orde.
Soldeerfoutjes op het shield? Ergens kortsluiting?
Maar de spoelenwissel doet het weer wel ???

Citaat
Plus en min omdraaien op de servo
Hoe bedoel je? Plus is plus en min is min. Dat kun je niet zomaar omdraaien.

Al eens een andere servo geprobeerd? Welk type gebruik je?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 22 december 2016, 17:10:06
Ja, 12V is te weinig. Die 18V lijkt me een stuk beter.

Kan ik met de 18v voeding dan ook nog meerdere Mardecprinten (en Arduinos) van spanning voorzien? Ik vind 3 voedingen (5V servo's, 12v Mardec en 18v wissels) wat overdreven worden.
Is DC18V 3A dan voldoende?

Als je servo al in de stress schiet door hem alleen maar aan de Arduino te hangen is er toch iets niet in orde.
Soldeerfoutjes op het shield? Ergens kortsluiting?
Maar de spoelenwissel doet het weer wel ???

Ik zal het eens rechtstreeks op de Arduino proberen dus zonder de Mardecprint en tevens nog een andere Mardecprint in elkaar solderen.

Hoe bedoel je? Plus is plus en min is min. Dat kun je niet zomaar omdraaien.

Al eens een andere servo geprobeerd? Welk type gebruik je?

Gewoon de + en de - op de stekker van de servo omgedraaid. gewoon om te proberen. (gewoon omdat het kan :-) ) Natuurlijk had dat geen zin!
Andere servo zelfde effect. Zodra ik in de configuratie stand pin 3 (of 4) selecteer dan schiet de servo de bocht uit. Lijkt wel een constante spanning op te staan. 1 servo lijkt inmiddels te zijn overleden. Moet ik eens een keer nakijken want hij zit helemaal vast.

Servo Type: Tower Pro Micro Servo 9g SC90.


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rieks op 22 december 2016, 18:40:39
Wees maar voorzichtig met het omdraaien van plus en min van de servo's.
Ik heb dat eens per ongeluk gedaan en daarna was de servo naar de eeuwige servo velden.

Mvg Rieks.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 december 2016, 19:56:37
Op mijn mac heb ik het ook gehad dat hij eruit klapte als ik de usb aansloot, lag bij mij aan JAVA
Mijn marklin wissels draaien op MARDEC 18 - 20 volt gelijkstroom (tip van Nico)

Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 22 december 2016, 19:59:06
@ Nico, Ik draai momenteel op mijn "echte" baan en als de Piko rijdt heb ik geen probleem meer met de wissels!!.
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 december 2016, 23:00:38
@Misha,

Ja + en - omdraaien heeft je servo toch de kop gekost.

Je zegt SC90, maar bedoel je niet de SG90?
Dat model is toch duidelijk minder. Gebruik bij voorkeur minimaal de SG92R.
Of beter de HXT900, TG9d (digitaal) of TG9e (analoog)

Door de servo direct op de Arduino te steken kun je in ieder geval testen of er geen soldeerfouten op zitten.

Citaat
Ik vind 3 voedingen (5V servo's, 12v Mardec en 18v wissels) wat overdreven worden.
Je kunt die 18Vdc ook voor de Arduino gebruiken als je de voedingscomponenten hebt gesoldeerd.
Kijk nog eens in de montagehandleiding.
Voor je servo's toch liever een aparte 5V en niet die van het shield.

@Bentomiz

Dat is mooi. Maar wat is het verschil met je testbaantje?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 23 december 2016, 13:49:58
@Nico, geen idee Nico.
SInds zojuist worden de wissels ook via terugmelder aangestuurd
Maar Mardec werkt mooi
Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 23 december 2016, 13:57:30
@Misha,

Ja + en - omdraaien heeft je servo toch de kop gekost.

Je zegt SC90, maar bedoel je niet de SG90?
Dat model is toch duidelijk minder. Gebruik bij voorkeur minimaal de SG92R.
Of beter de HXT900, TG9d (digitaal) of TG9e (analoog)

Nee hij lijkt alleen te zijn vastgelopen door het doordraaien tot ie vastliep.
Het is inderdaad een SG90. Bril verkeerd op de kop gehad.  ;D
Hier had ik er een paar een jaar of vier geleden van gekocht. Ik zal eens naar die andere servo's zoeken.

Vanavond en van het weekend ga ik ermee verder.


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 23 december 2016, 20:39:52
Nico en anderen,

Ik ben er weer mee bezig geweest. Ik raak het spoor een beetje bijster.

De volgende zaken heb ik gedaan:
- Op Arduino1 heb ik rechtstreeks de servo's geprobeerd. Beide servo's kan ik configureren en testen. Kan alleen niet via DCC testen omdat de Mardecprint niet geplaatst is.
- Daarna een nieuwe Mardecprint gesoldeerd, de getest en op Arduino1 geplaatst. Hierna geprobeerd om een servo te configureren. Zodra ik de pin instel (p, 3) dan direct na <enter> vliegt de servo uit de bocht. Hierna geprobeerd om eerste de uitslag klein te maken en dan pas de servo aan te sluiten. Dat hielp een beetje zij het dat na een paar keer testen de servo alsnog uit de bocht vliegt.
- Daarna heb ik een andere Arduino (2) aangesloten met daarop de pas gesoldeerde Mardecprint. Nog steeds dezelfde problemen.
- Op deze configuratie een andere 12v voeding aangesloten. Maakt niets uit zelfde probleem.
- De servo's blijven soms ook grommen en zijn dan niet in rust.

Resumerend heb ik dus verschillende Arduino's gebruikt, verschillende Mardecprinten en verschillende voedingen. Er is dus kennelijk iets structureels mis met wat ik hier wil gebruiken.

Heb jij, of iemand anders, nog ideeën wat ik kan proberen?

Inmiddels heb ik reeds een 18vDC Voeding besteld en 3 nieuwe Arduino's van de hardware uitvoering die meer algemeen is. Ik heb op Eurospoor met Hans van der Burgt gesproken en hem mijn Arduino hardware laten zien. Het is inderdaad andere Arduino hardware maar het werkte wel en leek alles te doen wat Hans ervan verwachte. Toch ben ik nu gaan twijfelen. Enigszins al doordat de Vin op mijn Arduino niet werkt en door de problemen die er nu zijn.
Het probleem met Vin is op aangeven van Hans opgelost door een powerkoord te solderen met de plus op de ingang van de 7805 (pin 17 op de Mardecprint). De plek/ het gaatje waar eventueel een brug geplaatst kon worden, maar die ik niet gebruik en de min op de GND van de Mardecprint. Vervolgens de plug in de Arduino plaatsen en dan werkt het verder inderdaad. Maar dat is nu niet meer mijn probleem.

Nu weer 4-6 weken wachten op de leveringen van onze oosterse vrienden? Of zijn er toch nog opties?


Groetjes Misha.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder - Installatie onder XP SP3
Bericht door: Bart Sanders op 24 december 2016, 12:00:36
Beste allemaal,

(Eindelijk) met mijn Arduino UNO's en MARDEC aan de slag gegaan. In onze club (N.L.M.V.) staan nog een aantal DELL pc's met Windows XP erop. Het idee is dat over een tijdje onze clubleden geïnformeerd worden over MARDEC en de voordelen daarvan. In elk geval is al duidelijk dat tussen commercieel ingekochte functiedecoders en MARDEC een enorm prijsverschil zit. Voor een modelspoorclub niet onbelangrijk!

Zelf gebruik ik nog steeds XP SP3 en via een apart contract dat de NL overheid met Microsoft heeft gesloten, wordt XP nog steeds ondersteund door Microsoft. Officieel heeft Microsoft al lang deze support gestopt, maar regelmatig vallen vanwege dat contract de updates/beveiligingen keurig in de "bus". Mits je legale licenties gebruikt. Het activeren van je legale licentie is nog steeds mogelijk en een speciale Microsoft app op je smartphone werkt daartoe perfect, ook voor XP!

Dus, ik bekijk de installatie die Nico aanbiedt hier eens van de Windows XP (SP3) gebruikerskant. En dat dit zinvol is lijkt mij duidelijk. XP is qua PC-hardware en -resource gebruik veel minder happig dan latere Windows versies en oude(re) PC's die nog prima werken liggen vaak voor het oprapen. Zie onze eigen modelspoorclub. Nico heeft dan ook XP in zijn lijst van ondersteunde besturingssystemen staan.

Ik maak hier geen aanspraak op volledigheid of "de kortste route naar succes" of zo. Wat ik hier wel probeer is de XP gebruikers onder deze forumleden te vertellen wat ik tegenkom en hoe ik het heb opgelost.

Naast de aanwezige XP SP3 omgeving heb ik een originele Arduino UNO van Italiaanse oorsprong gekocht (EUR 11 incl. USB-kabel bij Ben's Electronics) en een UNO van Chinese oorsprong (EUR 7 bij Ben's). Dit omdat ik eventuele installatieverschillen wil testen. En uiteraard zijn de opzetkaartjes (shields) bij Nico besteld en ontvangen (EUR 4,95/stk. incl. componenten).

Om de installatie zelf te doen en eventuele problemen te ontdekken kun je meteen aan de slag. Het shield hoef je nog niet in elkaar te zetten om MARDEC te installeren en uit te proberen.

Maar, meteen al maar, de installaties gaan niet vlekkeloos alhoewel uiteindelijk wel succesvol. Ik heb twee installaties gedaan met eerst de Italiaanse UNO en daarna de Chinese versie. De handleidingen van Nico en de software (3.0) zijn beschikbaar. De software (een ZIP archief) wordt na download op een voor jou geschikte plek op je harddisk gezet.

De MARDEC installatie zelf
Uiteraard worden de door Nico gegeven stappen opgevolgd. Het archief "mardec.zip" uitpakken. De MARDEC installatie starten m.b.v. het installatieprogramma "mardec.msi". Volg het standaard voorstel waar de uitgepakte software moet komen te staan (C:\Program Files). Alles verloopt hier vlekkeloos en uiteindelijk staan op je desktop twee nieuwe icons "Configure MARDEC" en "MARDEC Manual".

So far, so good!

De Italiaanse UNO en de drivers
Omdat ik verwacht dat met een oorspronkelijke UNO - waarvoor geen speciale CH34x driver nodig is - de nu volgende installatie van de driver probleemloos verloopt, deze dus eerst.

Wat doet die driver eigenlijk?

Nadat alles klaar is kan een Terminal Emulator (wie kent Hyper Terminal nog?) via een seriële verbinding met de Arduino communiceren (9600 baud, 8 bits, etc.). Alleen, moderne PC hardware kent geen RS-232 seriële poort(en) meer. Daarvoor zijn USB interfaces in de plaats gekomen. In essentie ook serieel maar veel sneller. De driver die door "Configure MARDEC" eerst wordt geïnstalleerd zorgt ervoor dat een Terminal Emulator - zoals Putty dat door MARDEC wordt gebruikt - een USB poort "ziet" als een traditionele RS-232 poort. In de Arduino zelf kun je nog steeds ofwel direct, echte RS-232 gebruiken, ofwel USB. Er zit een chipke in de Arduino dat hetzelfde doet: de USB signalen aan de ingang worden omgezet in RS-232 signalen die de ATMega chip zelf kan verwerken.

Kortom, een USB kabel aan de Arduino en MARDEC communiceert met die Arduino op elke PC voorzien van USB. Mits die driver succesvol is geïnstalleerd....

Volgens de handleiding nu op "Configure MARDEC" klikken en omdat het de eerste keer is wordt eerst de USB driver geïnstalleerd. Zoals aangegeven: USB kabel eerst losnemen, dan de USB kabel weer aansluiten. Inderdaad, Configure MARDEC vertoont activiteit, disk LED knippert enz.. Maar, helaas, na enige tijd komt er een melding die ongeveer luidt "Time Out, no driver installed".

Nog maar een keer proberen dus: zelfde resultaat!

Ik kan mij voorstellen dat u als modelspoorliefhebber die alles van treinen weet, maar wat minder van PC's nu toch wat in paniek raakt. Hoeft niet echt, maar enige handigheid is nu wel nodig.

Dus, maar eens kijken wat de installatie precies heeft achtergelaten op C:\Program Files. Inderdaad: een nieuwe map MARDEC met daarin o.a. een map AllDrivers. Dat biedt hoop. Want, in Windows kun je altijd zelf een driver installeren als het automatisch (weer eens) niet lukt. Op je desktop staat vaak een icoon met de naam "Deze Computer". Met de rechtermuisknop klik je die aan en klik dan op Eigenschappen. Daarna open je het tabblad Hardware en daarin klik je op Apparaatbeheer.  Je ziet nu een aantal hardware onderdelen die in je PC zitten. Ook: Poorten (COM&LPT). Klik die open. Omdat XP wel heeft gezien dat er een USB apparaat is aangesloten, maar nog zonder driver daarvoor, zie je een geel vraagteken. Klik met de rechtermuisknop op het vraagteken en klik dan op Stuurprogramma bijwerken. Een venster opent en klik dan "Nee, nu niet" aan. Dan klik je op "Ik wil zelf kiezen". In het dan geopende venster geef je in het tekstvak voor "Bladeren" de padnaam naar genoemde AllDrivers, dus C:\Program Files\MARDEC\AllDrivers. Zet ook het vinkje bij "Ook op deze locatie zoeken", aan. En dan op "Volgende" en keurig gaat XP de in AllDrivers staande bestanden zoeken en installeren die horen bij dit USB apparaat.

Lees vervolgens verder bij MARDEC configuratie.

De Chinese UNO en de drivers
Heb je een Chinese Arduino UNO, dan zal een andere USB driver met de naam "CH34x" moeten worden geïnstalleerd. Dat komt omdat in China een andere "USB naar serieel" chip wordt gebruikt in de chinese Arduino UNO kloon. Op die chip staat dan ook o.a. "CH340".

Dus, nu volgens de handleiding op "Configure MARDEC" klikken en omdat het de eerste keer is wordt eerst de USB driver geïnstalleerd. Zoals aangegeven: USB kabel eerst losnemen, dan de USB kabel weer aansluiten. Je kunt zien dat automatisch een CH34x bestand wordt geopend. Dat lijkt goed te gaan. Maar, helaas! Op een gegeven moment meldt een venster dat de driver niet kan worden geïnstalleerd. "Deze software is niet geschikt voor de hardware". Of iets dergelijks.

Hmm. Nog maar eens, met hetzelfde resultaat. Gezien de ervaring met de Italiaanse UNO dan maar de driver met de hand installeren. De CH34x bestanden zitten in de MARDEC bundel, dus die map wordt daarbij gekozen. Mispoes! Weer dezelfde melding "niet geschikt" en zo. Vreemd. De hele wereld spreekt over deze driver voor die Chinese versie en dan werkt het niet? Maar, wat ik ook doe, telkens dezelfde "ongeschikt" melding.

Dan maar weer eens Google raadplegen en daarbij stuit ik op een wat mysterieus programmaatje genaamd:
"unov3ch340w.EXE". Een beetje valt het te ontcijferen, UNO, V3, CH340 en een uitvoerbaar bestand. Dan maar dit programma starten. En, verhip, een klein venster opent, er wordt een driver geïnstalleerd en dan volgt een succes melding! Vlug kijken in Apparaatbeheer/Hardware/Poorten en warempel "USB op COM6" !

MARDEC Configuratie
Klik je nu weer op "Configure MARDEC" dan ontdekt dit programma dat er nu wel een USB driver is en gaat door met de nog te installeren Arduino machinecode. Een daartoe geconfigureerd AVR programma "avrdude.exe" weet waar deze machinecode te vinden is (het MARDEC.hex bestand) en begint nu de Arduino UNO te vullen met de MARDEC software die straks op de Arduino wordt uitgevoerd.

Dat verloopt allemaal prima, je klikt op OK en vervolgens wordt een scherm geopend. Dit is het scherm van de al genoemde Terminal Emulator "putty" die nu nu met de kersvers geïnstalleerde software in de Arduino UNO begint te communiceren.

En dat resulteert in het MARDEC configuratie scherm dat je vervolgens altijd gaat gebruiken om de 16 functiepennen die MARDEC kent in te stellen.

Ik heb als kleine test maar eens pin 3 genomen, op DCC adres 1000 gezet en die met funtie 7 geconfigureerd: PWM van 50 tot 200, dus bijv. een LED zacht aan, dan steeds feller branden en dan weer terug dimmen. Met een multimeter tussen GND en pen 3 kun je dat prima zien gebeuren als je de (T)est functie van MARDEC gebruikt.

Alles werkt! Nu nog de shields bouwen.

Disclaimer: zoals boven al geschreven, bovenstaande ervaringen en oplossingen kunnen wellicht veel beter of sneller tot resultaat leiden. Laat dat dan hier weten en dan krijgen we voor XP SP3 omgevingen ook een altijd werkende installatiehandleiding....  :D

Groet en een Prettig Kerstfeest gewenst!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 december 2016, 13:19:03
Hallo Bart,

Bedankt voor deze uitvoerige test.
Helaas heb je gebruikt gemaakt van een oude installatie.
Op dit moment is er maar één installatiebestand voor zowel Mardec als Arsigdec: Arcomora.zip

Even wat theorie over driver-installaties.
Bij de installatie van de drivers wordt gebruik gemaakt van de Windows Driver Preinstall feature (DPinst.exe)
Dit programma 'zoekt' naar driverbestanden die in dezelfde map staan als dpinst.exe zelf en zal deze kopiëren naar de driverstore van Windows.
Hierbij worden de drivers nog niet 'gekoppeld' aan een apparaat waarvoor ze bedoeld zijn.
Dat gebeurt pas bij het voor de eerste keer starten van de configuratie.
Omdat Putty dan nog geen COM-poort kent gaat het configuratie script (VBscript) deze poort 'zoeken'.
Dat gebeurt door voor en na aansluiten in het Windows-register te kijken en te 'zien' welke com-poort er bij gekomen is.
Door het aansluiten van een nieuw apparaat gaat Windows zelf op zoek naar een driver. Deze word gevonden in de driverstore en drivers worden 'gelinkt' aan een nieuwe com-poort. Het com-poort nummer wordt door Putty 'onthouden' in het Windows register. Dit mechanisme is er ook de oorzaak van dat als je een andere USB-poort gebruikt je ook een andere com-poort krijgt waardoor Putty de weg kwijt raakt.
Als tijdens installatie de pre-install van de drivers niet goed gaat, wordt er ook geen com-poort gevonden en treedt de door Bart genoemde 'time-out' op.

Omdat ik sinds kort beschik over echte UNO's heb ik dit mechanisme ook hiermee kunnen testen. Daarbij bleek dat de originele drivers niet goed werden pre-installed. Dat kwam omdat ze 'unsigned' zijn. D.w.z dat ze formeel geen 'bewijs van echtheid' (=certificaat) hebben. Dat heb ik verholpen door eerst eenmalig het certificaat uit de driverbestanden te exporteren en vervolgens tijdens de installatie op je PC weer te importeren en vervolgens de pre-install te starten. Deze aanpassing zit alleen in de nieuwe Arcomora.msi.
De CH340 drivers hebben hier geen last van.

Windows XP
Ik weet niet of voor Windows XP de certificaten van de Arduino-drivers  geschikt zijn. Maar omdat Bart de oude mardec.msi gebruikt zit hier de import van de certificaten gewoon niet bij waardoor de pre-install fout gaat. Dat moet je dus zelf oplossen door de klassieke manier van drivers installeren, namelijk de 'Nieuwe Hardware Wizard' en daarbij zelf de map met drivers aanwijzen.
De CH340 drivers worden wel pre-installed maar zijn dus niet geschikt voor Windows XP.
Echter in de map Alldrivers staat ook CH340.zip. Daarin staan CH340 drivers voor Windows XP, Linux en OSx. Ook deze drivers zijn te installeren met dezelfde wizard. (Althans de XP-drivers, geen idee hoe dat werkt onder Linux of OSx)

Ik kan niet ontkennen dat de driverinstallatie voor Windows XP slechts marginaal door mij wordt ondersteund. Enerzijds is dat bewust en anderzijds gewoon luiheid. Windows XP is toch echt niet meer van deze tijd en de doorsnee gebruiker heeft ook geen contract met Microsoft.
Het werkt natuurlijk prima maar Windows 7 en 10 zijn toch echt een slag beter. Dus maar gauw die DELL PC's upgraden.
De installatiehandleiding vermeld niet de CH340.zip. Dat is een tekortkoming die ik t.z.t zal corrigeren.
Ben overigens wel nieuwsgierig naar unov3ch340w.EXE. Waar heb je dat gevonden Bart?
Wellicht kan dat worden meegenomen bij de installatie.

Groetjes,
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 december 2016, 14:42:23
Citaat Bart:
Citaat
EUR 4,95/stk. incl. componenten.
Het Mardec/Arsigdec shield kost slechts €3,95.
Er zijn er nog een paar in voorraad!

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 24 december 2016, 14:56:15
Hallo Nico,

Kom nog terug op de Arcomora.zip nieuwe installatie software. Klinkt goed wat je schrijft!

Citaat
Windows XP is toch echt niet meer van deze tijd en de doorsnee gebruiker heeft ook geen contract met Microsoft.

Het eerste deel van je opmerking is deels smaak en wat je gewend bent, maar deels ook een centenkwestie. Onze modelspoorvereniging heeft net als veel andere clubs best wel wat geld voor de clubactiviteiten. Maar om nu weer 4 WIN10 licenties én Office licenties te moeten gaan aanschaffen, dan is het budget al bijna weg. Daarom is jouw ontwikkeling zo interessant! Het lijkt best goed en is in elk geval niet duur.

Het tweede deel van je opmerking is eenvoudig niet waar: mits je een geldige XP licentie gebruikt en dus keurig geactiveerd hebt/bent ontvangt elke aan Internet hangende XP licentie die Microsoft updates - mits Update ingeschakeld is. En dát is dankzij het aparte contract tussen NL en Microsoft. En dus krijgt elke doorsnee XP gebruiker gewoon zijn updates. Krijg je nog wat terug van je belastingcentjes....  ;D

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 24 december 2016, 15:50:01
Hallo Nico, hallo allemaal,

Waar ik deze - waarschijnlijk Chinese - driver installatie vandaan heb? Weet ik niet meer.... Een lange zoeksessie en ineens had ik dit gevonden. Staat op onze server, kijk maar of je er iets aan hebt:

www.motorwerk.nl/bigstuff/Modeltrein/unov3ch340w.EXE (http://www.motorwerk.nl/bigstuff/Modeltrein/unov3ch340w.EXE)

Bij mij werkte het meteen.

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 24 december 2016, 16:02:44
Het tweede deel van je opmerking is eenvoudig niet waar: mits je een geldige XP licentie gebruikt en dus keurig geactiveerd hebt/bent ontvangt elke aan Internet hangende XP licentie die Microsoft updates - mits Update ingeschakeld is. En dát is dankzij het aparte contract tussen NL en Microsoft. En dus krijgt elke doorsnee XP gebruiker gewoon zijn updates. Krijg je nog wat terug van je belastingcentjes....  ;D
Nope: https://www.microsoft.com/netherlands/windows/windowsxp/
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/14223/windows-xp-end-of-support

Al sinds 2014 is er geen support meer voor XP vanuit Microsoft en zijn er ook geen updates meer geweest.

(https://www.microsoft.com/netherlands/windows/windowsxp/resources/img/general/windowsxp.png)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: santerdam op 24 december 2016, 16:11:54
... ontvangt elke aan Internet hangende XP licentie die Microsoft updates - mits Update ingeschakeld is. En dát is dankzij het aparte contract tussen NL en Microsoft. En dus krijgt elke doorsnee XP gebruiker gewoon zijn updates.

Bart, enige nuancering :

- Microsoft heeft geen contract met NL maar met enkele overheidsorganisaties.
- De updates die jij ziet, zijn alleen maar definities voor de schadelijke software scanner.
- Microsoft stuurt geen software updates (behalve naar de betreffende overheidscontracten).

Sander
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 24 december 2016, 17:47:52
Hallo Nico,

Citaat
Op dit moment is er maar één installatiebestand voor zowel Mardec als Arsigdec: Arcomora.zip

Dat had ik met een half oog lezend wel meegekregen, maar ik ging ervan uit dat het meer de nieuwe seinbeeld decoder betreft.

Niet dus, kennelijk! Ik heb arcomora.zip opgehaald en meteen uitgeprobeerd. Eerst de "oude" installatie verwijderd, de drivers verwijderd zodat de nieuwe installatie op een schoon systeem kan beginnen.

Resultaat: Installatie gestart an alles verloopt vrijwel perfect! Aan het einde van het *.msi script komt vier keer de melding "certmgr-x86.exe geen geldige Win32 toepassing" maar die stoort uiteindelijk niet. De drivers worden daarna meteen geïnstalleerd zodra de Chinese of de Italiaanse Arduino worden aangesloten. Bij het starten van Configure Mardec wordt de MARDEC code in de Arduino geladen en start de zaak keurig op.

Ik kan voor de XP SP3 omgeving alleen maar zeggen: werkt!

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 24 december 2016, 18:01:49
Hallo Sander,

Citaat
- De updates die jij ziet, zijn alleen maar definities voor de schadelijke software scanner.
- Microsoft stuurt geen software updates (behalve naar de betreffende overheidscontracten).

Nee, klopt niet. Er worden werkelijk ook updates gestuurd. Inderdaad, veel beveiligingsdingetjes, maar vaak ook echte updates. Zie dit screenshot van enkele minuten geleden:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/XP-Updates.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/XP-Updates.jpg)

Kijk maar eens naar de lijst: beveiligingszaken, maar met name de laatste is een goed voorbeeld: een update voor de 32 bits versie van Office 2010.

Wij gebruiken XP SP3 nog steeds zakelijk en vanwege deze nog steeds active update policy van Microsoft zien wij ook geen noodzaak over te stappen.

Met dank aan die overheidscontracten!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 december 2016, 18:08:22
Dat zijn dus GEEN XP Updates

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: santerdam op 24 december 2016, 18:34:18
Bart, wat jij ziet bij de updates zijn geen XP-updates. Je ziet alleen maar beveiligingsupdates en updates voor Office 2007 en 2010. En dit alles heb je niet te danken aan de overheidscontracten - iedereen krijgt deze updates en je hoeft daarvoor niet eens in NL te wonen.

Bij de overheid worden updates voor XP nooit gedistribueerd via de internet updates. Sterker nog, die vorm van updates is uitgeschakeld. Microsoft stuurt de nieuwe updates naar de systeembeheerders van de diverse diensten. Daar worden de updates uitgebreid getest en daarna opgenomen in de reguliere interne updates - dat is een mix van allerlei overheidsapplicaties. Distributie loopt via de eigen netwerken van de overheid en nooit via publiek internet.

PS : Office 2007 en Office 2010 loopt ook gewoon op Windows 10.

Sander
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ruudns op 24 december 2016, 18:37:59
...... en die xp-updates worden per 2017 een fractie 4x zo duur. Wij sluiten de laatste xp-machines per 01/01/2017 af ;).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 24 december 2016, 18:41:05
Hallo Sander,

Jij hebt helemaal gelijk!

XP heb ik - foutje - gelijk geschakeld aan de applicaties zoals binnen Office e.d. Inderdaad, XP zelf wordt niet meer aangepast/onderhouden.

Wat niet wegneemt dat wij er hier - ook zakelijk - nog prima mee kunnen werken, zeker omdat de beveiliging goed wordt bijgehouden.

Een Prettig Kerstfeest!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: santerdam op 24 december 2016, 22:01:40
Bart,

Over de XP-updates is inmiddels wel duidelijkheid ontstaan. Daarover zijn we het wel eens.

Blijft alleen de vraag waarom je meerdere PC's nodig hebt voor de MARDEC met beveiligings-risico. Als het gaan over de MARDEC heb je geen enkele internet verbinding nodig in het operationele gebruik en het je geen infectie risico. Gewoon niet verbinden met internet !

Vervolgens schrijf je :

Wat niet wegneemt dat wij er hier - ook zakelijk - nog prima mee kunnen werken, zeker omdat de beveiliging goed wordt bijgehouden.

- De beveiliging wordt NIET goed bijgehouden. Je hebt allen maar een update met één maal per maand een poetsbeurt - je voorkomt geen internet-troep. Een maand lang mag alle narigheid op je PC binnenkomen en eens per maand komt de schoonmaker.

- Je hebt het ook nog over 'zakelijk' - dat heeft natuurlijk niets te maken met MARDEC. Dat kunnen we in dit draadje dus beter vergeten.

Sander
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 25 december 2016, 11:00:26
Inderdaad, laten we het in dit draadje maar over MARDEC hebben - daar wordt hier al vaak genoeg van afgeweken....

Mijn oorspronkelijke bijdrage is alleen bedoeld geweest om diegenen die ook nog met XP werken te laten zien dat MARDEC 3.0 ook op dit platform redelijk goed kan worden geïnstalleerd.

En gewoon heel goed nadat Nico mij op de Arcomora installatie heeft gewezen.

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 25 december 2016, 11:23:06
Eigenlijk maakt het besturingssysteem niks uit. De software waar het om gaat draait niet op de pc maar in de Arduino. Je hebt alleen een pc of mac of unixbak oid nodig om met de arduino te communiceren via een terminal. Dat kunnen zo ongeveer alle systemen sinds de jaren 70... al moet je dan wel iets verzinnen om direct over rs232 met de arduino te praten en niet via usb ;)

Echter omdat Nico er voor gekozen heeft er een heel installatiepakket omheen te bouwen, wordt het doelgebied beperkt tot min of meer recente windows versies en spelen dit soort zaken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 26 december 2016, 12:06:18
Citaat
Eigenlijk maakt het besturingssysteem niks uit. De software waar het om gaat draait niet op de pc maar in de Arduino.

Klopt! Maar nu weten de mensen die dit draadje lezen, dat het MARDEC pakket ook vlekkeloos installeert op een (oude) XP computer.

Mocht de geneigde liefhebber tóch RS-232 seriële communicatie willen doen met een Arduino UNO, dan kan dat ook. Je zult maar zo'n oude PC willen gebruiken waar geen USB op zit.... Op de UNO zijn de TX en RX lijntjes beschikbaar. Met bijv. de ST232 chip maak je daarmee een RS-232 verbinding. Deze chip maakt intern de hogere RS232 spanningen, dus geen extra voedingen nodig. Ik gebruik de ST232 in een ander ATMega project o.b.v. een AVR Board Light. Een oude, maar prima werkende FLM 1780 draaischijf die ongewijzigd daarmee heel goed digitaal bestuurd kan worden. Maar, dat is een ander topic.

Groet,

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 december 2016, 18:42:55
Citaat
omdat Nico er voor gekozen heeft er een heel installatiepakket omheen te bouwen, wordt het doelgebied beperkt tot min of meer recente windows versies
Het succes van de Mardec is volgens mij te danken aan:
- een lage prijs met veel functionaliteit, zonder dat programmeerkennis nodig is.
- het aanbieden van een shield
- het aanbieden van een compleet installatiepakket.

Projectjes met een Arduino zoals de Mardec worden op diverse (vaak specialistische) sites besproken.
De auteur komt doorgaans niet verder dan een technische bespreking van zijn product, het aanbieden van wat Eagle files voor een printje, een sketch publiceren die je nog naar eigen wens moet aanpassen en een waslijst aan activiteiten die je zelf allemaal nog moet doen om het aan de gang te krijgen.
Je moet zelf maar zien:
- dat je een printje maakt of laat maken.
- de componenten verzameld.
- de vereiste software ergens vandaan haalt, installeert, aanpast en op je Arduino krijgt.
Voor de technisch onderlegde modelspoorder is dat doorgaans wel te doen. Maar een leek haakt direct af.

Dus het 'installatiepakket voor Windows' is geen beperking van de doelgroep maar juist een uitbreiding. 90% Gebruikt immers Windows.
Zonder dat installatiepakket waren de meesten al lang afgehaakt.
Bovendien heeft Bart aangetoond dat zelfs XP-gebruikers er mee aan de slag kunnen. Zij het met wat meer moeite maar wel met standaard XP-tools.

Nico
 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 december 2016, 22:02:09
Citaat
Aan het einde van het *.msi script komt vier keer de melding "certmgr-x86.exe geen geldige Win32 toepassing"
Dat is op zich wel merkwaardig omdat certmgr-x86 natuurlijk de 32bits variant is van certmgr-amd64.exe die voor de 64bits Windows is.
Mogelijk dat deze certmgr-x86 gewoon niet voor XP bedoeld is. Komt ook uit de Windows 7 SDK.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 27 december 2016, 14:35:15
Citaat
Mogelijk dat deze certmgr-x86 gewoon niet voor XP bedoeld is.

Dat is heel goed mogelijk, de nieuwe installatiewerkwijze m.b.v. de Arcomora installatie werkt zoals geschreven verder perfect onder XP SP3. Als je die 4 x foutmelding gewoon negeert, werkt daarna alles en de installatie lijkt verder ook volledig te zijn.

En je lijst van "verkoop argumenten" van MARDEC (en vervolgzaken) is precies de reden waarom ik het geheel wil presenteren bij onze N.L.M.V. clubleden. Men staat daar toevallig net aan de vooravond van de DCC digitalisatie van een nu nog analoge baan. Een clublid vertelde mij al dat zijn 8xwissel decoder hem EUR 243,- had gekost.

Nadat ik op de club binnenkort een demo-omgeving heb opgebouwd, ben ik benieuwd op het commentaar rond het gebruikersgemak!

Groet,

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder
Bericht door: Bart Sanders op 03 januari 2017, 23:21:06
Hoi,

Gisteren op de club (NLMV) over MARDEC gepraat met clubleden. Daarbij werd een interessante vraag gesteld.

Ik heb dit draadje er (nog) niet op nagekeken, misschien is dit thema al eerder opgedoken.

De stelling is: "Voor een modeltreinclub is langdurige beschikbaarheid van een leverancier een belangrijke eis. Dus de continuïteit van producten zelf en van de leverancier daarvan moet gewaarborgd zijn. Vaak wordt lang aan een project gewerkt en dan is het erg vervelend als bouwstenen van zo'n  project er ineens niet meer zijn of niet meer worden ondersteund."

Uit de zaal kwam meteen een opmerking in de trant van: "Ha, MÄRKLIN was niet lang geleden zelf bijna verdwenen en dan had je daar mooi gestaan met je kostbare MÄRKLIN investering!". Er werd dus ook gerelativeerd.

Maar, er zit toch een goede vraag in verborgen: kan een modeltreinclub langdurig - dus echt jarenlang - op een product als MARDEC vertrouwen en bouwen?

En als ik schrijf "product" dan betekent dit hier geen commercieel product in de zin van een fabrikant die ingeschreven is, die garantieverplichtingen heeft enz. Hier is MARDEC veel meer een ontwikkeling die zonder winstbejag van liefhebbers voor andere liefhebbers wordt ontwikkeld.

Wat denkt Nico zelf van deze vraag? Wat denken anderen die dit draadje volgen?

Groet!

Bart

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 04 januari 2017, 08:52:14
Bart, een kleine overdenking van mijn kant:
Ik heb me een tijdje geleden dit ook al bedacht en daarvoor een voorraad micro controllers aangelegd als spare.
Een soort van lifetime stock, die in de IC wereld niet ongebruikelijk is.
Het is een oplossing voor het aangedragen probleem, wat volledig terecht is overigens, gezien de turn around time van een microcontroller, zelfs bij ons in automotive.
Aangezien de gemiddelde prijs onder de drie euro ligt is dit redelijk te doen.
Ik ben benieuwd hoe anderen dit probleem benaderen.
Groetjes, Hans
 :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 januari 2017, 11:07:24
Ik denk dat Bart niet zozeer doelt op de toekomstbestendigheid van de microcontroller(Arduino) maar eerder van die van de Mardec.
Maar vroeg of laat (hopelijk heel laat, ben nu 65) zal ik er wel een keer mee ophouden. Het voordeel van de Mardec is echter dat het in essentie alleen maar software is, een Arduino sketch. Dat kun je altijd blijven gebruiken; daar ben ik niet voor nodig. De extraatjes als het DCC-shield en het installatiepakket zijn strikt genomen niet nodig. Als modelspoorclub kun je daar best wel wat op verzinnen. Ook zou de levering van het shield door een ander kunnen worden overgenomen (kan BNLS geen printservice opzetten?).
Daarom is de toekomstvastheid van de Mardec naar mijn idee groter dan die van andere kleine hardwareleveranciers zoals PiCommIT,  Hans de Loof, Leon van Perlo en Digikeijs. Zij leveren een kant en klaar product met ingebakken software. Als deze verdwijnen is dat toch een groter 'probleem' denk ik dan dat de Mardec-auteur er mee stopt.
De Mardec vereist hoe dan ook een stukje eigen inbreng door zelf een Arduino te bestellen en software te installeren. Daarvoor ben ik niet nodig. Maar daarvoor krijg je dan ook wat voor terug: een product met een unieke prijs/functionaliteit verhouding.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 04 januari 2017, 13:58:37
Ik ondersteun Nico zijn antwoord hierin!
De sketch is beschikbaar, en de arduino is al zo enorm lang een stabiel platform en is in zulke enorme aantallen geproduceerd dat het niet nodig is naar mijn idee een voorraad aan te leggen.

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Eegtrain op 04 januari 2017, 14:50:57
Ik ben na het zien van de laatste nieuwe Mardec's Arloco's etc erg positief over het systeem. Zeer benieuwd hoe de ontwikkelingen gaan.

Groetjes Jake
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 09 januari 2017, 23:11:22
Elke leverancier van elk product kan ieder moment failliet of dood gaan, gewoon lekker gebruiken zolang als t mogelijk is
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 10 januari 2017, 11:49:54
Citaat
Elke leverancier van elk product kan ieder moment failliet of......

Klopt, maar voor een modeltreinclub is het zaak om te proberen juist met die mogelijkheden rekening te houden.

Ik voel wel wat voor Hans Sprinter zijn idee om een goed geschat aantal MARDECs op voorraad te nemen, incl. de opsteekprint.

Nico zegt het al: het commerciële Arduino product (of de Chinese kloon daarvan) zal nog best lang beschikbaar blijven. Misschien niet in de huidige vorm, maar wel in functionaliteit. Niettemin, ook daarvan een x-aantal op voorraad nemen.

Er zit wel een logisch gevolg aan de benadering die Nico heeft gekozen: de source code zal beschikbaar moeten zijn/blijven. Samen met die voorraad kan een club daar dan voldoende mee vooruit mocht het orginele product ooit een keer verdwijnen. Die source code situatie is mij niet duidelijk. Ik lees hier en daar dat de source (ooit) wel werd meegeleverd en nu niet meer.

Nico, wat wordt daar je beleid?

Groet!

Bart Sanders
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 10 januari 2017, 12:24:11


Er zit wel een logisch gevolg aan de benadering die Nico heeft gekozen: de source code zal beschikbaar moeten zijn/blijven. Samen met die voorraad kan een club daar dan voldoende mee vooruit mocht het orginele product ooit een keer verdwijnen. Die source code situatie is mij niet duidelijk. Ik lees hier en daar dat de source (ooit) wel werd meegeleverd en nu niet meer.

Je hebt de hex file toch, die kun je nog 200 jaar gebruiken  (y)
De ino file zou je alleen nodig kunnen hebben als je wijzigingen aan wilt brengen in het programma, maar eerlijk gezegd kan ik echt niks bedenken om het beter te maken als dat het is!
Buiten dat is de geheugenruimte van de uno vol, dus valt er weinig meer aan toe te voegen (en als je dit al zou kunnen, heb je Nico zijn software niet nodig, want dan kan je zelf alles al!)!
Anders gezegd, wat je nu hebt is nog tot in lengte van jaren te gebruiken!
Hetgeen niet gezegd kan worden van elk ander product waar software in zit die je niet beschikbaar hebt(zoals elk commercieel product)

En wat het shield betreft, als Nico de productie hiervan stil zet, kun je zo een experimenteer shield kopen bij onze chinese vrienden.Optocoupler er op solderen of in breadboard steken, en nog een paar kleine componenten en je bent weer klaar.
Schema staat in handleiding, er zijn geen geheimen bij de MARDEC!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder
Bericht door: spock op 10 januari 2017, 12:27:33
Gisteren op de club (NLMV) over MARDEC gepraat met clubleden. Daarbij werd een interessante vraag gesteld.

De stelling is: "Voor een modeltreinclub is langdurige beschikbaarheid van een leverancier een belangrijke eis. Dus de continuïteit van producten zelf en van de leverancier daarvan moet gewaarborgd zijn. Vaak wordt lang aan een project gewerkt en dan is het erg vervelend als bouwstenen van zo'n  project er ineens niet meer zijn of niet meer worden ondersteund."


Dit is een goede algemene insteek voor het bouwen van een baan. Ik vind het echter niet van toepassing mbt een Mardec. Een mardec is een servo en/of een functiedecoder. Deze bouwstenen zijn ook te verkrijgen bij andere leveranciers. Als een mardec defect is kun je deze binnen een dag vervangen door een apparaat van een andere leverancier. Daarmee is de continueit van de baan gewaarborgd.

Ik had deze discussie eerder verwacht bij een product als dinamo. Een prachtig product met bijbehorend prijsplaatje, zeer belangrijk in een baan, maar slechts 1 fabrikant.

Nico heeft Mardec gratis ter beschikking gesteld en het zou te waarderen zijn als het ook als zodanig wordt behandeld, nl. als een kado.

Of de Mardec wel of niet bij je past mag je zelf beslissen. Nico verplicht je tot niets.

mvg spock

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 10 januari 2017, 12:34:07
Nico,

Je kunt RoSoft wel uit je opsomming verwijderen, voor de toekomst en ondersteuning zijn afdoende maatregelen genomen, deze artikelen kan men tot in het oneindige blijven gebruiken.

Groetjes
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder
Bericht door: Hans van de Burgt op 10 januari 2017, 12:43:36
Nico heeft Mardec gratis ter beschikking gesteld en het zou te waarderen zijn als het ook als zodanig wordt behandeld, nl. als een kado.

Helemaal mee eens!

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: tuurtje op 10 januari 2017, 13:39:54
Even een punt ter overweging waar ik nu aan denk.

Afgezien van al de geweldige oplossing van Wim en Nico, waar ik blij mee ben. Wat doet over een paar jaar het OS, ben begonnen met Windows 3.0 en wat toen werkte is nu niet meer te benaderen.
Voor de jongeren onder ons, Wndows 3.0 stond op 3 diskette´s van elk 1,44 Mb  :o :o

groetjes

Arthur
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 januari 2017, 13:55:53
Tsja, wat zal ik er nog van zeggen?
Alles is al gezegd. In de kern is het heel simpel.
Zolang er Chinese Arduino's zijn kun je de Mardec blijven gebruiken. De software is er gewoon (ook de source code!) en kun je blijven gebruiken.
De DCC printjes kan iedere club zelf ook wel maken als het moet.
De Arduino IDE zal geen probleem zijn voor nieuwe OS-versies. Wel zelf bijblijven natuurlijk.

@Wim
Rosoft is verwijdert Wim.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MartinH0 op 10 januari 2017, 20:15:12
Ik wil hier toch even op reageren al ben ik nieuw en legt mijn steun nog geen gewicht in de schaal.

Ik vind het fantastisch dat iemand zoiets kan maken, dit geheel belangeloos beschikbaar stelt aan software dummies zoals ik en dan ook nog een shield kan leveren voor bijna niets. Een diepe buiging als mijn rug dit toe zou laten.  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 10 januari 2017, 20:33:17
Samen met die voorraad kan een club daar dan voldoende mee vooruit mocht het orginele product ooit een keer verdwijnen.

Als je er zo instaat moet je niet aan deze zelfbouwproducten beginnen. Het lijkt me verstandiger om veel meer geld uit te geven aan fabrieksspullen, die overigens ook van de markt kunnen verdwijnen maar dan slaap je waarschijnlijk wel rustiger.
De arduino's en de daarop toegepaste microcontroller blihven voorlopig wel bestaan en de software kan je er waarschijnlijk de komende 20 jaar nog wel op zetten maar ook daar hoef je je geen zorgen over te maken want als het er eenmaal opstaat blijft het gewoon werken. En mocht je over tig jaar willen uitbreiden en de arduino bestaat niet meer en ook geen vergelijkbare opvolgers koop je gewoon de servodecoders die dan bestaan. Die kan je dan gewoon met je oude arduino's gebruiken. Ze bijten elkaar niet.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 12 januari 2017, 11:27:04
Citaat
Als je er zo instaat moet je niet aan deze zelfbouwproducten beginnen.

Eigenlijk was uit mijn door jou aangehaalde citaat al duidelijk dat ik er precies andersom insta: namelijk als fan van het MARDEC product dit in onze club gaan gebruiken. En uit die club kwamen de hierboven te lezen, op zich zinvolle vragen naar de continuïteit.

En MARDEC van Nico Teering is zeker net zo'n cadeau als MRdirect van Marco Roede: goed, niet duur/gratis en tóch goede support!

Wat mij beftreft dank voor jullie antwoorden en inzichten! MARDEC is tot in lengte van jaren te gebruiken, wel een voorraadje aanleggen voor nog steeds weinig clubgeld. Dan is er straks het minste gedonder. En het uitgespaarde geld gebruiken voor de baan zelf!

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 12 januari 2017, 11:39:36
Tja het is feitelijk een non-discussie dit. De software is open source en beschikbaar door Nico, het platform is open source by default.
Mocht de Arduino over een paar jaar zo verouderd zijn of opgevolgd door iets anders, wat dan ongetwijfeld nóg toegankelijker is, dan is het een kwestie van de boel porten naar dat platform, nieuwe printje oid maken en that's it. Er is altijd wel een it-er of hobbyist die dat kan, zeker bij een club.

Tot een paar jaar terug waren microcontrollers nog lastig en moeilijk, met o.a. de arduino is een weg ingezet die alles zo laagdrempelig en toegankelijk maakt, die trend gaat gewoon verder. Het wordt alleen maar makkelijker om zaken die voorheen moeilijk en lastig waren, in een of andere microcontroller te proppen etc.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 20 januari 2017, 16:40:29
In mijn bouwdraad Wateringbury Railway Station in OO (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60089.msg3221715483.html#msg3221715483) liet ik aansluitschema's zien voor wissels met wisselspoelen en die met servo's op een Mardec Shield. En de laatste met één of twee relais voor het ompolen van het puntstuk.

Maar het kan nog anders... niet minder interessant.

Mede EMV-lid Paul liet afgelopen woensdag een opstelling zien waarbij een stappenmotor werd omgezet via een Arduino.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino-stepper01.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino-stepper01.png)  (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino-stepper02.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino-stepper02.png)

De snelheid van omzetten, en de maximale hoeken lieten zich perfect instellen. En het omzetten van de wissel ging prachtig.
Vervolgens was de vraag, hoe kunnen we e.e.a. gebruiken binnen een DCC systeem? Hoe en op welke manier zouden we het aan zo'n Mardec Shield kunnen knopen? Het bleek al snel dat dit niet zonder meer mogelijk is. Maar inmiddels zijn Ruud Boer (RudyB) en Nico onderling aan het discussiëren wat voor de "niet-Arduino-deskundige" een prettige oplossing zou kunnen zijn.

Terecht heeft Nico al opgemerkt dat zo'n stappenmotor voor veel meer in te zetten is, dan alleen voor het omzetten van wissels. Ik ben dus benieuwd.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 20 januari 2017, 19:33:21
Een wissel bedienen met een stappenmotor kan maar is m.i. niet praktisch. Een servo gebruikt maar één I/O pin, een stappenmotor tenminste 4. Een servo kun je de opdracht geven 'draai naar de stand 90 graden' en dat gebeurt dan ook zonder dat de beginstand bekend is. Bij een stappenmotor kan dat ook maar dan moet je wel eerst de beginstand vaststellen door terugkoppeling met b.v. een schakelaar en dat kost nóg een I/O pin.

Een stappenmotor is goed te gebruiken als je met grote herhalingsnauwkeurigheid exacte standen nodig bent, b.v. bij een draaischijf, met een servo lukt dat niet.

Ik heb een schuifbak gemaakt met 6 sporen, van oude printeronderdelen (incl stappenmotor). Door de preciese stapgrootte is de bak steeds perfect te plaatsen tegenover de aansluitende sporen. Met een servo zou dit niet lukken.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCI2566.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 20 januari 2017, 19:39:43
@72Sonnet,

Je hebt in principe gelijk. De discussie tussen Nico en Ruud gaat onder andere daar ook over.
Leuk dat je een traverse hebt gemaakt. Daar moet ik ook een keer mee aan de gang. Ik hoor graag wat meer details hoe je dat hebt aangepakt.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 10:35:35
@72sonett

Het idee is om iedere stappenmotor aan te sturen met z'n eigen Attiny85.
Deze heeft 6 pinnen. 4 Voor de motor , 1 voor een eventueel puntstukrelais en 1 om te communiceren met een Arduino.
De Arduino ontvangt de DCC signalen voor de (maximaal 16) aangesloten motoren en stuurt een 0 of een 1 naar de Attiny85 die moet worden 'omgezet'.
De discussie gaat erover hoe daarbij de motoren gemakkelijk èn gebruiksvriendelijk te configureren v.w.b. de snelheid en hoeken.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 23 januari 2017, 11:37:12
Een ATtiny is mogelijk, maar dan blijft het probleem van de beginstand van de stappenmotor; om een stappenmotor in een aantal stappen naar een bepaalde positie te laten draaien moet je weten wat de beginstand is na inschakelen.
Een oude matrixprinter lost dit op door na inschakelen de printkop eerst naar links /rechts te schuiven totdat een schakelaartje wordt ingedrukt, dan pas is de beginstand bekend.
Ik heb in mijn vakantiehuis een IP camera staan, die doet hetzelfde, na inschakelen draait die eerst helemaal links/rechts en op/neer.

Je komt dan dus een pin tekort, maar je zou de puntstukpin daarvoor kunnen gebruiken en dan het puntstuk mechanisch omschakelen via een microschakelaartje aan b.v. de stang naar de wisseltong.

Of je kunt er een 74595 serieel --> parallel schuifregister tussen maken, dwz drie pinnen van de ATtiny naar het schuifregister en dan 4 pennen van het schuifregister naar de stappenmotor (via b.v een ULN2001). Je houdt dan 1 pin op de ATtiny over.

Via die andere Arduino/ATtiny pin kun je natuurlijk ook serieel communiceren, dan kun je wat meer informatie overbrengen dan alleen een 0 of een 1...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 12:20:04
Het gaat om dit ding: https://nl.aliexpress.com/item/5V-stepper-motor-with-ULN2003-driver-board/32761755625.html (https://nl.aliexpress.com/item/5V-stepper-motor-with-ULN2003-driver-board/32761755625.html)
Daar valt een hoop over te vinden op internet ook i.c.m. een Arduino.
Het genoemde inschakelprobleem vind ik echter nergens terug in alle voorbeeldsketches.
Heeft dit model daar wellicht geen last van of zie ik iets over het hoofd?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 23 januari 2017, 13:49:18
Die heb ik hier ook liggen, is bruikbaar, ik gebruik zoiets om een traverse aan te sturen.

Het 'probleem' van een stappenmotor is dat je bij inschakelen nooit weet in welke stand hij staat en dus ook niet weet hoeveel stappen je moet draaien om in de gewenste stand te komen.
Je kunt de motor wel met de hand verdaaien naar b.v. de stand 'wissel links' en dan van daaruit je programma schrijven door b.v. 100 stappen linksom te doen naar stand 'wissel rechts' en weer 100 stappen terug en aannemen dat dit altijd zo blijft, maar als de motor om welke reden dan ook is verdraaid, of tegengehouden tijdens het draaien zodat er stappen zijn overgeslagen, dan kun je de stand 'wissel rechts' nooit meer terugvinden.

Je moet in de initialisatie dus eerst de motor verdraaien totdat er b.v. een schakelaartje wordt ingedrukt die een puls geeft naar de processor om aan te geven dat de stand 'wissel rechts' (of 'wissel midden' of een andere bekende stand) is bereikt. Vanuit die stand kun je dan de stappen tellen om in iedere andere exacte stand te komen.

De hardware kan er dan zo uitzien:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/tinymardec.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 13:55:21
Maar waarom kom ik die initialisatie dan nergens tegen in alle voorbeeldcode ???
Lijkt me dan toch toch essentieel.
En je weet altijd in welke stand je de baan hebt afgesloten. Iedere verdraaiing wordt in EEPROM gezet.
Je moet er uiteraard niet tussentijds handmatig aan draaien.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 23 januari 2017, 14:38:23
Alle voorbeeldcode geeft alleen aan hoe je in half step of full step pulsen naar de stappenmotor kan sturen zodat die stapsgewijs linksom of rechtsom draait.
Dat gaat dan altijd zo (in pseudocode):
stap[1] = %1000    // in full step
stap[2] = %0100
stap[3] = %0010
stap[4] = %0001

t = 0
repeat
  t = t+1
  out D = stap[t]             // op resp. pin 5, 6, 7, 2  van de ATtiny
  if t = 4 then t = 0
until false

en dan blijft het motortje vanuit een willekeurige beginstand voor eeuwig in grote stappen in één richting rondjes draaien.

Citaat
Je moet er uiteraard niet tussentijds handmatig aan draaien.
Precies, want dan is alles ontregeld, net als bij spanningsuitval/reset e.d.

Wat je in EEPROM op kan slaan is voor iedere wisselmotor het aantal stappen om vanuit de stand 'wissel links' naar 'wissel rechts' te gaan. Nogmaals; je moet dan wel eerst weten wat de beginstand 'links' is.

 Voor uitwerking zie hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,72648.msg3221720539.html#msg3221720539).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 23 januari 2017, 16:51:54
Heel interessant, maar heeft weinig met MARDEC te maken! :police:
Hoe ver zou het zijn met een eigen plek op dit forum voor de ARDUINO?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 17:16:18
Sorry Henk,

Ik zal er niks meer over zeggen :angel:

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 23 januari 2017, 17:17:54
@Goosie, Dat past naar mijn idee prima tussen Vraag en antwoord -> Elektronica. Waar ik meer op zit te wachten is een Wat zijn we aan het bouwen -> Elektronica. Een showcase board waar iets als een MARDEC beter zou passen.

En inderdaad, 72sonett heeft gelijk. In alle voorbeelden zal het de maker een worst wezen waar begonnen wordt, het gaat er om hoe te draaien. Ja, je kan dit altijd opslaan in EEPROM maar dan moet de boel niet ooit van slag raken.

@72sonett, [plaag modus aan] mooie pseudocode met een pseudo data overflow  ;D ;D ;D


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 23 januari 2017, 18:10:59
Heel interessant, maar heeft weinig met MARDEC te maken!

@Henk,

Het heeft m.i. alles met de Mardec te maken. Al moet ik het iets nuanceren. De claim van het Mardec programma is dat het icm een Arduino en Mardec Shield een universele DCC decoder vormt waarmee je servo's en andere accessoires kunt besturen via een DCC centrale en/of PC. Een stappenmotor wordt hier gezien als een accessoire. En anders dan een servo of ledstrip kun je die niet zomaar aan een Mardec knopen. De onderlinge vraag was, wat moet je doen om zo'n stappenmotor toch te kunnen gebruiken in het Mardec "verhaal".

Ik ben geen techneut. Wat ik zag was dat de proefopstelling van Paul werkte. De wisseltongen bewogen simpel van de rechtdoor stand (=startpositie) naar afbuigend. Niet meer en niet minder.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 23 januari 2017, 19:59:18
Als ik geautomatiseerd wissels zou willen aansturen zou ik als eerste denken aan een relais en vertrouwen op de eindafschakeling van de wissel.
Als tweede oplossing een wisselmotortje type Conrad e.d.
Als derde een lineaire servo gekoppeld aan een microprocessor, dan kun je met 2 I/O pinnen via een 16-kanaals servo driver (https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/hooking-it-up) (meer dan) 16 servo's aansturen.
Uiteindelijk, als het dan echt moet, iets met een stappenmotor...  :)

Citaat van: Hans van de Burgt
... Wat ik zag was dat de proefopstelling van Paul werkte. De wisseltongen bewogen simpel van de rechtdoor stand (=startpositie) naar afbuigend
Dat is zonder meer mogelijk, maar hoe ziet de code van Paul er uit?

Citaat van: Timo
... pseudo data overflow
Wat bedoel je precies?

Citaat van: Goosie
... heeft weinig met MARDEC te maken!
Jawel hoor, we zitten hier wat te brainstormen hoe je via een Mardec/Arduino een stappenmotor kan aansturen, voor een wissel of wat anders; havenkraan, draaischijf ...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 23 januari 2017, 20:33:33
Jawel hoor, we zitten hier wat te brainstormen hoe je via een Mardec/Arduino een stappenmotor kan aansturen, voor een wissel of wat anders; havenkraan, draaischijf ...
Dat laatste wil ik ook graag(rolbrug met stappenmotor /arduino).
Alleen denk ik dat het MARDEC Topic er voor de nieuwkomer cq inlezer niet eenvoudiger op wordt als er teveel "zijstromingen"invoegen!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 23 januari 2017, 20:34:45
@72sonett,

Paul heeft me onderstaande code gestuurd.

Gr, Hans

#include <EEPROM.h>
#include <CustomStepper.h>

CustomStepper stepper(2, 3, 4, 5, (byte[]){8, B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001}, 4075.7728395, 12, CW);//parametrisering module CustomStepper: pin 2, 3, 4 en 5; instelling steps; aantal steps van de steppermotor 28BYJ-48 voor volledige rotatie, RPM en clockwise,
boolean quit = false;
int wisselstatus;
int teller = 0;
int eeaddress = 0;

void setup()
{
    stepper.setRPM (0.25);  //rotatiesnelheid instelling
    stepper.setSPR(4075.7728395);
 }

void loop()
{
  EEPROM.get (eeaddress, wisselstatus);
  if (stepper.isDone() && wisselstatus == 0 && quit == false)
  {
     stepper.setDirection (CW);
     stepper.rotateDegrees(9.0);// rotatieboog instelling clock wise
     wisselstatus = 1;
     EEPROM.put (eeaddress, wisselstatus);
     quit = true;
   }
 
  if (stepper.isDone() && wisselstatus == 1 && quit == false)
  {
    stepper.setDirection(CCW);
    stepper.rotateDegrees(9.0);// rotatieboog instelling counter clock wise
    wisselstatus = 0;
    EEPROM.put (eeaddress, wisselstatus);
    quit = true;
  }
    stepper.run();
}

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 21:04:35
Ik denk dat Henk helemaal gelijk heeft.
De Mardec sketch kan en zal geen stappenmotor ondersteunen. Misschien wel ooit door een 'ArduStepper'.
Alhoewel het een interessant onderwerp is, is het in dit draadje inderdaad een non discussie.

Nog een laatste opmerking.
Niet in dit script opgenomen, maar wel nodig, is het vooraf eenmalig vaststellen van de gewenste snelheid en beide standen.

@Hans
Wil je code tags (# button) toevoegen aan het script.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 23 januari 2017, 21:11:42
Haaa gezellig  :D

Er is weer beweging op deze topic.
Nico als je niets meer te doen hebt ;) ,dat lijkt er niet op!
Heb je nog eens nagedacht over de handregelaar in sigaren doos.
Of is dit geheel niet mogelijk met een arduino.
Het leek mij wel een mooie  aansluiting op de rest van de mardec mogelijkheden.
 (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 21:13:59
Weer zo'n non discussie in dit draadje.
Ja het kan. Op internet staan een aantal oplossingen.
Maar ik begin er zeer zeker niet aan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 23 januari 2017, 21:30:56
Als ik Pauls code snel doorlees, zie ik dat er vanuit een willekeurige stand gestart wordt. Dat gaat goed als dat ook een goede wisselstand is omdat de stappenmotor vooraf met de hand in die positie gedraaid is, maar als de motor tijdens het draaien geblokkeerd wordt, of als er een storing of reset optreedt tijdens het verdraaien, dan is de boel ontregeld.  :(

Overigens zal die ene met de hand ingestelde positie doorgaans ook niet overeenkomen met de eerste stap van de stappenmotor, slechts een kans van 1:4 (bij full step, 1:8 bij half step) dat het toevallig goed staat.

Voorbeeld:
Je draait de motor met de hand naar stand 'wissel links', dan staan de 4 spoelen van de motor b.v. toevallig in step[3] (uit mijn codevoorbeeld). In de Arduinocode neem je dan terecht aan dat de motor ook 'links' staat en dan moet je beginnen te draaien vanuit step[3], maar dat gebeurt niet, de code begint met step[1], 2 stappen mis dus. Gelukkig zit er nog een 1:64 vertraging in het  stappenmotortje dus de afwijking is erg klein, zeker voor een wisselbeweging, maar als je een exacte positionering van de rails tegenover elkaar moet hebben voor b.v. een draaischijf of traverse, dan kan de afwijking al genoeg zijn voor een ontsporing.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 23 januari 2017, 21:38:31
Nico

Dan is de vraag beantwoord,wel mogelijk.

Alleen de opmerking
Weer zo'n non discussie in dit draadje.


Nico

Het gaat hier toch over mardec /arduino.
Of moet ik deze vraag op het goudvissen forum plaatsen.
Als er geen vragen (staat iedereen vrij ) mogen stellen kun je deze topic
wel sluiten.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 23 januari 2017, 21:49:49
@Wesly

Natuurlijk mag je vragen stellen. Maar die vraag heb je al eerder gesteld en uitgebreid beantwoord gekregen op pagina 47 van dit draadje.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 23 januari 2017, 22:43:22
 Nico

Inderdaad is er vorige keer gereageerd op mijn vraag,
maar wel door iemand anders , met opmerking dat er op internet veel voorbeelden
te vinden zijn.
Ik had er al op gezogt, maar dat valt tegen.

Dus daarom had ik jou die vraag gesteld.
Maar die is nu geheel duidelijk, je gaat je daar niet mee bezig houden.

Dat is je goedrecht uiteraard.
Maar wie niet vraagd ...... :)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 februari 2017, 13:00:11
MARDEC 3.1 nu beschikbaar

Mardec 3.1 kent weer een aantal nuttige uitbreidingen:

- Een 'Input'-functie. Hierbij kan een pin ook als input worden gedefinieerd.
Indien deze pin 'laag' gemaakt wordt door bv stroomdetectie, reedswitch, IR-led of wat dan ook zal  een servo of accessory met hezelfde DCC adres als de input pin worden omgezet alsof er een DCC signaal was ontvangen.
Tevens kan er nog een tweede adres  vastgelegd worden om een tweede servo/accessory te schakelen.
Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van een terugmelding naar de computer om b.v. een sein of wissel om te zetten of spoorbomen te sluiten en de AHOB te laten knipperen.

- Het puntstuk van een wissel kan nu ook met twee relais geschakeld worden. Het tweede relais verbreekt de verbinding met het puntstuk tijdens de gehele verdraaiing van de servo. Hierdoor ontstaat een veel betrouwbaardere omschakeling.

- De single one shot optie kan aan het eind van de puls een accessory schakelen die hetzelfde adres heeft als de one shot.
Hiermee kun je een accessory schakelen met een vertraging.

- Er is een hulp-optie toegevoegd bij het kiezen van een mode voor een accessory.

Ook zijn er een paar bugs opgelost:
- De random on/off functie werkte niet goed bij wat langere tijden. (bedankt Bart Sanders)
- De single one shot gaf ook een puls bij de 1->0 overgang van het DCC signaal. Dat hoort alleen bij de 0->1 overgang te gebeuren.
- Een hoge servo activiteit kon soms een loop veroorzaken waardoor er geen servobewegingen meer konden starten. (Bedankt Henk de Gans).

De downloads:
Handleiding Mardec 3.1 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/MardecManual.pdf)
Installatie Arcomora met Mardec 3.1 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Arcomora.zip)
Update naar Mardec 3.1 (alleen vanaf 3.0) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/updatemardec31.msi)

Succes.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 15 februari 2017, 13:38:36
Nico,

FANTASTISCH!

Heb ik net het MARDEC demobaantje klaar voor een presentatie op de club, zat ik zo te denken....

...als MARDEC nou eens - net zoals MRdirect dat als centrale kan - zou kunnen reageren op een "S88" signaal....

...dan kan ik bijv. de seinen automatisch laten werken of misschien zelfs een pendelbaantje maken (hmmm... niet zo makkelijk).  Maar toch, altijd leuk voor een Open Dag of zo.

En zie daar: MARDEC 3.1 kan dat nu!

De hulp functie bij het configureren van een pin/functie is ook verdraaid handig. Is me ook al gebeurd dat ik die "?" zou willen hebben.  En de rest van de verbeteringen is ook goed bruikbaar.

Mooi werk Nico!

O ja, hier een foto van mijn demobaantje voor die clubpresentatie (die draden-warboel wordt nog strak gemaakt):

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20170213_002.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20170213_002.jpg)

Groet!

Bart

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 17 februari 2017, 11:05:31
Hallo Nico,

Ik probeer een update naar mardec 3.1 te doen maar dat lukt niet.
Krijg de melding updatemardec31(5).msi wordt niet vaak gedownload en is mogelijk schadelijk voor uw computer.
Ik heb mijn virusscanner en firewall uitgezet maar dat helpt niet.
Weet je misschien hoe ik dit probleem kan oplossen?

Groet, Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 februari 2017, 11:49:12
Gewoon doorgaan. Moet kunnen.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 17 februari 2017, 12:49:23
Dat lukt niet. kan alleen verwijderen aanklikken en downloads weergeven.
Moet ik de soms de arduino (mardec) aansluiten?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 februari 2017, 12:52:14
Stuur een PB met meer details van wat je precies gedaan hebt

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder - vraag R3.1
Bericht door: Bart Sanders op 18 februari 2017, 12:15:10
Dag Nico,

Nu ik je 3.1 manual lees - en met name bij de nieuwe input mogelijkheid - valt mij iets op.

Je tekst op pag. 13:
.....Op pin 12 is een single flashing led geconfigureerd voor DCC adres 34.
Op pin 5 is een input geconfigureerd met ook DCC adres 34.
Standaard wordt door Mardec een input pin ‘hoog’ (5 V) gehouden. Als deze nu ‘laag’ gemaakt wordt zal Mardec dit zien als een DCC signaal voor adres 34 en zal de knipperende led op pin 12 uit gaan of juist gaan knipperen.
Als er ook nog een servo zit op adres 34 zal de servo ook gaan verdraaien.
Er gebeurt niets als de input pin weer hoog wordt......

Mijn vraag zit in de onderlijnde tekst.

Was het toekennen van hetzelfde DCC adres aan meerdere pinnen in 3.0 ook al mogelijk?

Ik meen dat in de 3.0 manual niet te hebben gelezen/begrepen.

Want: dat is heel handig! Als je bijv. een spoorwegovergang wilt maken met mooi langzaam bewegende bomen (men neme daartoe een servo) plus het geknipper van de waarschuwingslichten, dan is dat hiermee mogelijk zonder twee DCC adressen te moeten vastleggen/bedienen.

Voor 3.1 lijkt het in elk geval zo, gezien je tekst.

Klopt dat? En als dit klopt hoeveel pinnen in/out mogen dan op hetzelfde DCC adres "zitten"?

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Remco_Nzo op 18 februari 2017, 12:31:23
Heet wel geen Nico maar kan uit ervaring melden dat je in dezelfde Mardec 3.0 meerdere keren een DCC adres kan gebruiken.
Het configuratie programma geeft keurig een waarschuwing en vraagt of je het zeker weet.

Ik heb het gebruikt om naast de servo ook een double-steady aan te sturen waar een rood/groen led aangeknoopt zit.

Remco.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 februari 2017, 12:32:03
Ja, dat was altijd al mogelijk. Hetzelfde adres voor meerdere servo's en accessoires
Staat indirect ook wel  in de handleiding, maar is ook een beetje eigen fantasie.
Je krijgt een waarschuwing als je dat doet, maar vervolgens kun je er mee akkoord gaan.
Je kunt desnoods alle servo's/accessoires op één adres zetten.
Niet nuttig maar het kan.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Eegtrain op 18 februari 2017, 14:45:20
Wel leuk tijdverdrijf; een Mardec :)

Jake
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bart Sanders op 18 februari 2017, 16:24:10
Citaat
Ja, dat was altijd al mogelijk. Hetzelfde adres voor meerdere servo's en accessoires

Mooi!

Ik zou het meteen duidelijk in de handleiding opnemen. Een waarschuwing vanuit de configuratie is OK, maar als het handboek dan vermeldt dat het dubbel gebruiken van een DCC adres juist tot leuke toepassingen kan leiden...

 (y)

Groet!

Bart
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: cadeboer op 19 februari 2017, 05:55:18
He Mannen

IK heb de dcc coupler na gebouwd en aan een z21 centrale gekoppeld maar voorals nog krijg ik geen signaal binnen. Moet ik met de z21 ergens rekening meehouden? hoor graag van jullie.

Grtn Casper
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 februari 2017, 11:10:07
Beste Casper,

Gebruik je de 'dcc coupler' in combinatie met Mardec?
Zo ja, hoe heb je dan deze vraag beantwoord?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Z21_3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Z21_3.jpg)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 februari 2017, 14:13:42
MARDEC 3.1.1 nu beschikbaar

Een Mardec gebruiker liep tegen nog twee andere bugs aan.
- Bij ingave van alleen <enter> bij het pinnummer kon het gebeuren dat je pin -1 ging instellen.
  Dit is hersteld. Bij alleen <enter> wordt weer gewoon een algemeen commando gevraagd.

- Als een pin al een 'second' frogpin was, kon je deze toch wijzigen.
  Ook dit is hersteld. Je krijgt nu de melding 'Pin x not available'

De downloads:
Handleiding Mardec 3.1.1 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)
Installatie Arcomora met Mardec 3.1.1 (http://www.globalvisuals.nl/downloads/arcomora.zip)
Update naar Mardec 3.1.1 (alleen vanaf 3.0 en 3.1) (http://www.globalvisuals.nl/downloads/UpdateMardec31.msi)

Als je 3.1 al hebt geïnstalleerd kun je opnieuw de update uitvoeren.

Succes

Mvg
Nico Teering
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: djharry op 25 februari 2017, 14:54:13
Hallo wat ik ook probeer krijg steeds de zelfde fout melding
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00

als ik de ardunio ide gebruik kan ik van alles laden in de arduino op com4
als ik  het bestand configure arsigdec of configure mardec gebruik krijg ik deze fout melding

what goes wrong ?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 februari 2017, 15:10:39
De upload scripts van de Mardec en Arsigdec gaan er van uit dat je een Arduino UNO gebruikt.
Heb je die er aan hangen?

Voor de Nano en Mega2560 zijn er losse uploadscripts, Zie handleiding pagina 20, uploadscripts

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 25 februari 2017, 16:44:40
He Mannen

IK heb de dcc coupler na gebouwd en aan een z21 centrale gekoppeld maar voorals nog krijg ik geen signaal binnen. Moet ik met de z21 ergens rekening meehouden? hoor graag van jullie.

Grtn Casper
Ground van coupler en mardec ook aan elkaar?
Ik had ook zoiets toen, bleek een ondeugdelijk draadje.
Titel: Re: MARDEC, Mardec shield, net even anders
Bericht door: Fritsprt op 07 maart 2017, 23:14:32
Beste Mardec fans,

Omdat ik andere wensen had voor het aansluiten van servo's en relais heb ik een alternatief Arduino (Mardec) shield ontworpen. Mijn grootste wens was om eenvoudig 8 servo's en 8 bijbehorende puntstuk-relais aan te sluiten. Omdat servo's altijd van een 3-polige Dupontstekker voorzien zijn wilde ik graag zonder de stekkers er af te moeten knippen of verloopsnoertjes te moeten maken de servo's zo op het board steken. Om die reden heb ik alle uitgangen uitgevoerd in 3-voudige pinheaders. Om het universeel te houden heb ik niet alleen uitgang 1 t/m 8 maar ook 9 t/m 16 van dezelfde pinheaders voorzien. Op die manier kunnen er ook 16 servo's of andere atributen zoals leds en relais worden aangesloten.

Om het nog iets breder inzetbaar te maken heb ik op de print ruimte gemaakt voor een ULN2803. Deze driver zorgt ervoor dat er per uitgang 250mA geleverd kan worden. Is voor een servo of een relais met voorschakel transistor van Ebay niet nodig maar altijd handig om te hebben als er bijvoorbeeld meerdere leds aangestuurd moeten worden. Indien de ULN2803 niet geplaatst wordt zijn er op de print soldeerbruggetjes te maken die de uitgang van de Arduino verbindt met de pinheaders.

De schakeling rond de optocoupler is vrij standaard. Ik heb hier twee leds aan toegevoegd zodat optisch zichtbaar is dat er een DCC signaal aangeboden is en dat de optocoupler goed werkt.

De optocoupler wordt door de Arduino gevoed. De Arduino wordt gewoon via zijn eigen voedingsbus gevoed met 7 - 12V. Voor de servo's, relais, leds enz. is er er een aparte voedingsaansluiting. Deze kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Gewoon met een flinke 5V DC voeding. De brugcel, spanningsregelaar en C4 kunnen in dat geval vervallen en de desbetreffende soldeerbruggen moeten worden overbrugd. Ook kan een voeding van zo'n 7 a 12V DC worden gebruikt. De spanningsregelaar en C4 dienen nu wel gemonteerd te worden. Tot slot kan er een wisselspanning van 5 - 10V AC worden aangesloten. In dat geval moet ook de bruggelijkrichter worden gemonteerd. Een led geeft aan dat de servospanning aanwezig is.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_v1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_v1.jpg)

Ik hoor graag of er meer mensen interesse hebben in deze uitvoering. Ook tips en opmerkingen zijn natuurlijk welkom.

Gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: tuurtje op 07 maart 2017, 23:31:07
Beste Frits,

Afhankelijk van de prijs van de print heb ik wel interesse een aantal, ik loop nog met zoveel ideeën in mijn kop dat ik hier voor de toekomst ook wel weer een toepassing ga vinden  ??? ;D

Groetjes

Arthur
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 08 maart 2017, 09:48:35
Hallo Frits,

Mijn complimententen voor het ontwerpen van de print. Componenten bijna allemaal in lijn en de ic's zodanig gepositioneerd dat de ic's makkelijk zijn vervangen uit de voeten.

Het is misschien te overwegen om de aansluitingen van de servo's op te delen in 2*4 aansluitingen ipv 1*8. Omdat de connector van een servo net iets breder is dan 2.54mm gaat dat wringen. Zie als voorbeeld bv de servo printjes met een PCA9685 van AliExpress:

Persoonlijke wens: Ik mis een makkelijk toegankelijke i2c connector op alle voorgaande DCC shields. Het is daardoor mogelijk om eenvoudig een i2c chip aan te sluiten en de functionaliteit eenvoudig te vergroten, met bv een LCD display. Dit bied m.i. zo veel voordelen voor algemeen gebruik (en niet alleen voor de Mardec). Er is ruimte rechts naast de IC2. Denk dan svp ook aan de pullup weerstanden. En, als klap op de vuurpijl, het verzoek om zoveel ruimte te  reserveren dat er gebruikt gemaakt kan worden van een JST-XH connector. Dat zijn deze connectoren.
https://www.martoparts.nl/XH2.54-4-polig
Wil men later dan geen gebruik maken van deze connector, dan past er nog altijd een standaard (2.54) pinheader op.

mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 08 maart 2017, 12:57:12
En nu in mardec taal!!!!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 08 maart 2017, 13:10:28
Ik heb een paar maanden terug ook zo'n alternatief gemaakt, met 10 servo's en 10 relais, echter gebaseerd op afzonderlijke 5V en 12V voeding.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70147.300.html

De sketch bevat ook alleen code voor de servo's.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 08 maart 2017, 13:46:06
Best wel knap, al die hardware varianten. Het leuke van de oplossing van Nico c.s. is nu juist dat er een Multifunctionele ARduino dcc DECoder is ontwikkeld. Niet een specifieke voor één toepassing. Dát en het handige configuratie script spreekt mij bijzonder aan.

Gr, Hans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 maart 2017, 14:19:10
Vergeet ook niet dat de MARDEC alleen maar software is. Het shield maakt het gewoon wat makkelijker om aan te sluiten. De versie van Frits is erg handig als je weet dat je veel met servo's wil doen (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 08 maart 2017, 14:26:21
Best wel knap, al die hardware varianten. Het leuke van de oplossing van Nico c.s. is nu juist dat er een Multifunctionele ARduino dcc DECoder is ontwikkeld. Niet een specifieke voor één toepassing. Dát en het handige configuratie script spreekt mij bijzonder aan.
Ja precies, ik was echt op zoek naar een pure dcc based servo en puntstuk controller, en de mardec was een mooie basis voor wat ik wilde. Heb er ook een hoop van geleerd.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 09 maart 2017, 09:48:26
Hallo Spock,  dank voor je reactie. Ik heb al even gekeken en ik denk dat het wel mogelijk is om er een 4 polige jst connector bij te plaatsen. Is er een voorkeursvolgorde voor de aansluitingen? Op Google word ik niet veel wijzer behalve dan dat veel Chinese printjes en kant en klaar kabeltjes Sda, scl,  plus, gnd aanhouden terwijl NXP juist Sda,  plus, gnd en scl voorschrijft en jouw voorbeeld kabel heeft plus en gnd aan de buitenzijde. Hoor graag wat de gebruikelijke volgorde is, gezien van bovenop de stekker met de nokjes aan de bovenzijde. 

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 maart 2017, 10:01:06
Als je zo graag een servo-specifiek shield wil, kun je er beter een ontwerpen waar je eenvoudig de PCA9685 (https://www.sossolutions.nl/adafruit-16-channel-12-bit?fee=4&fep=743?utm_source=shopping&utm_medium=adwords&utm_term=Adafruit%2016-Channel%2012-bit%20PWM/Servo%20Driver%20-%20I2C%20interface%20-%20PCA9685&utm_campaign=shopping&gclid=Cj0KEQiAl4TGBRDhgvmikdHPsdABEiQAtBcc8C_ruE9LSYooa8AcoE3UzjjEn4B21qCmEEYy0zCBhNgaAtya8P8HAQ)  op kunt monteren.
Dan heb je meteen 16 servo's. Hier te koop (https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170309003916&SearchText=PCA9685)
De I2C pinnen zitten, op zowel Chinese als originele Arduino's, op A4 en A5.
De overige pinnen kunnen dan voor puntstukpolarisatie gebruikt worden voor max 14 servo's.
Dit alles met uiteraard een aangepaste sketch.

@Frits
Als je de DCC OK led aan pin 13 knoopt ben je Mardec compatible


Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: jowi op 09 maart 2017, 10:17:55
Als je zo graag een servo-specifiek shield wil blabla alieexpress ding
Mwaah. Dat is dus geen shield, en ik vond een shield een beter idee. Dan blijft het compact. En ik had nog wat aanvullende wensen die dat ding ook niet kan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: 72sonett op 09 maart 2017, 11:37:27
Citaat van: NTeering
...De I2C pinnen zitten ... op A4 en A5.
Voor de volledigheid; SCL (clock) op A5 en SDA (data) op A4, ieder met een 4k7 optrekweerstand.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 09 maart 2017, 15:43:09
Heren, fijn dat u meedenkt. De vraag is echter of er een voorkeurswijze is in volgorde waarop de sda,  scl, plus en gnd op de 4-polige jst connector moeten komen.

@Nico. Die status led op 13 ben ik inderdaad vergeten. Die zal ik er bij maken. Mijn DCC ok  led is om de juiste werking van de optocoupler te kunnen controleren.  Ik las dat bij niet functioneren van de Mardec men zich afvroeg of de optocoupler wel werkte. Dat is dmv de leds dan eenvoudig te zien. Als mijn DCC ok led wel knippert en de servo's bewegen niet dan zit het probleem dus niet in de optocoupler maar in de arduino/sketch.

Bedankt voor de link naar het servobordje. Leuk ding. Ik wil juist een shield maken voor de Arduino. Zodat ik eigen functies kan toevoegen.  Ik heb nergens geschreven dat ik alleen maar servo's wil aansluiten.

@allen. Mijn shield maak ik in eerste instantie voor 8 servo's en 8 relais tbv puntstuk polarisatie. Zowel de servo's als de relais sluit ik aan met Dupont stekkers op de pin headers. Ik zal hier later nog eens een schemaatje van maken. Ook wil ik het shield kunnen gebruiken voor andere verbruikers die meer stroom vragen, tot 250mA.

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 09 maart 2017, 16:47:39
Hallo Frits,

Er zijn idd meerdere standaards (dus geen standaard  >:(). Je ziet in de Arduino scene vooral de volgende aansluiting:

SCL-SDA-VCC-GND  (bovenaanzicht print- nok naar boven)

Als je in de ruimteproblemen komt met de pullup weerstanden kun je ze ook als 0805 SMD weerstanden uitvoeren.

mvg spock
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 09 maart 2017, 22:19:23
Naar aanleiding van de tips een gewijzigde (alternatieve) Mardec shield.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_v3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_v3.jpg)

Toegevoegd/gewijzigd:
De Mardec compatible status LED (STS) op pin 13
De I2C connector
De 8 servo posities zijn in 2x 4 headers verdeeld om de servostekkers iets meer ruimte te geven.

gr. Frits
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: spock op 09 maart 2017, 22:56:08
Hallo Frits,

Mooi werk. De positie van de pullups zijn ideaal. Nu zijn ze naderhand makkelijk toe te voegen of te verwijderen.

Nog een paar tips.

Het zou logisch zijn om de "STS" en de "DCC OK" led naast elkaar te plaatsen. De ene geeft de DCC hardware status aan en de ander de DCC software status.

De nummering van de servopinnen is nu oplopend. Het lijkt me duidelijker om de pin nummer van de Arduino te vermelden. Daardoor is het eenduidig tussen de pindefinitie in de MARDEC en welke servoconnector daar bij hoort.

mvg spock


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 09 maart 2017, 23:06:30
Hoi Spock, Ik vind de positie van de leds niet zo relevant. Ik denk dat ik het zo laat. Vwb de nummering heb ik juist die van de Mardec aangehouden. 

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest7822 op 11 maart 2017, 23:22:26
Ik ben op zoek naar een oplossing om een segmentdraaischijf met drie railaansluitingen met dcc aan te sturen, maar ook met momentschakelaars aan de zijkant van de de baan. Ik heb het idee dat ik met een arduino die een steppermotor aanstuurt een heel eind moet komen, is Mardec daarvoor geschikt??

Walter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 maart 2017, 08:48:41
Hallo Walter,

De Mardec sketch is niet geschikt voor het aansturen van stappenmotoren.
Wel kun je daar een Arduino voor gebruiken.
Van Goosie kreeg ik daarvoor de volgende link: http://trains4africa.co.za/?p=2890 (http://trains4africa.co.za/?p=2890)
Wellicht heb je daar wat aan.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Fritsprt op 12 maart 2017, 08:59:56
Mooie link. Die gaat bij de favorieten. De DCC schakeling met de optocoupler kan overigens ook op het Adafruit shield bijgebouwd worden. Daar is mooi ruimte voor met gaatjespatroon. 

Gr. Frits

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 maart 2017, 09:04:37
En het shield haal je hier (https://nl.aliexpress.com/item/2016-Newest-Professional-Motor-Stepper-Servo-Robot-Shield-For-Arduino-v2-with-PWM-Driver-Shield/32773679321.html?spm=2114.13010608.0.0.6eBkRi)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 12 maart 2017, 17:03:28
Ik ben op zoek naar een oplossing om een segmentdraaischijf met drie railaansluitingen met dcc aan te sturen, maar ook met momentschakelaars aan de zijkant van de de baan. Ik heb het idee dat ik met een arduino die een steppermotor aanstuurt een heel eind moet komen, is Mardec daarvoor geschikt??

Walter

naast de link die Nico al gedeeld heeft, hier het verhaal vanaf een forum waar anderen ook nog waardevolle uitbreidingen enz. hebben!
http://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/78578-dcc-controlled-peco-turntable-project/ (http://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/78578-dcc-controlled-peco-turntable-project/)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest7822 op 12 maart 2017, 20:25:54
Allen, dank, da's alavast een begin. Ik ben er wel achter dat het niet zo simpel is als het op het eerste oog lijkt, en ga eerst maar een studeren  ;D

Walter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: RudyB op 13 maart 2017, 00:04:14
Walter, het kan heel eenvoudig als je de Mardec gebruikt voor het DCC gedeelte en een 2e Arduino voor de aansturing van de stappenmotor and de handbediening. De Mardec laat je een uitgang schakelen, eentje voor elke draaischijf positie (die elk een DCC adres krijgen). Die uitgangen sluit je aan op ingangen van de 2e Arduino, waar je dan ook je handbediening schakelaars op aansluit. Koop bij Ali een stappenmotortje met stuurprintje voor €1:75 en klaar. De software voor de 2e Arduno kan ik je emailen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest7822 op 13 maart 2017, 08:13:28
Whoa, dat klinkt goed! Ik ga me inlezen, en meld me snel!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest7822 op 13 maart 2017, 10:30:13
Rudy, die arduino die de stappenmotor aanstuurt kan ik dan waarschijnlijk ook aansturen met een normale wisseldecoder lijkt me? Daar heb ik er namelijk zat van liggen en kan er mee lezen en schrijven. Verder denk ik dat ik de schakelaars om de positie te kiezen laat inlezen met bezetmelders naar m'n ecos en die vervolgens de decoder laat aansturen, dan weet de ecos ook hoe de brug staat. Praktische vraag, stappenmotor en stuurprintje heb ik gevonden, welke Arduino raad je me aan?

Walter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 maart 2017, 23:22:10
Tijdens de stoomdag van de Stoomgroep Zuid in Loon op Zand was de EMV o.a. present met de  Kinderbaan van Jake (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68728.0.html).
Deze baan is geheel geautomatiseerd met Arcomora componenten (Arduino Controlled Model Railway).
- Een Mardec bedient de wissels
- Een Arsigdec bedient de dwergseintjes
- Een Arloco zorgt met twee Okkies (stroomdetectieprinten) voor de terugmelding middels LocoNet naar de DR5000 centrale van DigiKeijs.
Deze is op zijn beurt met een USB kabel verbonden met de PC waarop Traincontroller alles in de gaten houdt
De Arloco werkt nog niet helemaal tot tevredenheid en is dus nog niet gepubliceerd op dit forum.
Maar op zondag 19 maart draaiden 4 treinen probleemloos hun rondjes.

Voor een kleine impressie kijk hier even  (http://www.globalvisuals.nl/downloads/arcomorabaan.mp4)

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 20 maart 2017, 11:43:20
Helemaal TOP Nico!
Ben erg benieuwd naar de ARLOCO met de OKKIES.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 21 maart 2017, 13:45:20
Beste Nico,

Ik heb de mardec geinstalleerd met 4 servo's
Het werkt prima via mijn rocomuis.
Maar via I-train kan ik de servo's niet bereiken.
Is dit al vaker voor gekomen of doe ik iets stoms  :)

Vriendelijke groet,
Bert Straathof
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 21 maart 2017, 13:47:48
Probeer eens in iTrain het adres met 4 te verhogen. (Dus als je adres 1 geprogrammeerd hebt, vul dat eens 5 in iTrain in) Misschien lost dit je probleem op.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 21 maart 2017, 15:00:13
Eureka,
Ik heb het adres eerst met 4 verhoogd, maar helaas geen reactie.
Toen met 4 verlaagd en joepie het werkt.

Top Serve, heel hartelijk bedankt.

Vriendelijke groeten
Bert Straathof
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 maart 2017, 15:07:33
@Bert

Wat voor centrale heb je Bert?
Een Multimuis of z/Z21?
Kijk dan nog eens in de handleiding op bladzijde 8 en 10. ;D
Heb je een andere centrale?
Dan hoor ik graag welke. Dan kan ik dat opnemen in Mardec

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 21 maart 2017, 15:11:34
Het werkt prima via mijn rocomuis.

Denk dat het een MultiMaus is ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 21 maart 2017, 15:36:43
Nico en Serve,

Ik heb een ordinaire roco maus met een xpressnet van rosoft om hem aan mijn laptop te hangen.
Itrain draait op apple en mardec op windows 7
Maar het werkt en daar ben ik alweer 2 stappen mee verder.
Nu de seinen !

Groeten,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 maart 2017, 15:49:23
Mooi dat het werkt.

Maar heb je nu iTrain aangepast of Mardec opnieuw geconfigureerd?
Dat laatste is wel zo handig. Anders zie in Putty andere adressen dan in iTrain.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 21 maart 2017, 20:38:34
Ik heb in Itrain de adressen met 4 verlaagd maar de naamgeving hetzelfde gelaten als in Mardec.
Ook heb ik in Itrain bij de betreffende servo's een aantekening gemaakt dat het adres 4 nrs lager ligt dan het werkelijke adres in Mardec.
 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 maart 2017, 21:49:23
Hallo Bert,

Ik zou je toch aanraden om de Mardec geheel te resetten met het R-commando en de openingsvraag daarna met Y te beantwoorden.
Mardec zal dan zelf de adressen corrigeren. Je ziet dan in Mardec en iTrain dezelfde adressen maar Mardec zal 'onder water' rekening houden met het foute adres van de Roco muis.
Maak eerst een screendump van je huidige configuratie of gebruik de logfile (zie handleiding)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 22 maart 2017, 12:19:43
Hallo Nico,

Ga ik doen.
Dank je wel.

Vriendelijke groeten,
Bert Straathof
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 30 maart 2017, 20:05:31
Hallo Nico,

Daar ben ik weer  ;)

Ik probeer arsidec te installeren maar krijg "arsidec not installed error 1".
Heel vervelend terwijl mardec prima draait.
Wat te doen?

Vriendelijke groeten,
Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 31 maart 2017, 10:39:47
Hallo Bert,

Weet je wel zeker dat dat de juiste melding is?
De melding "Arsigdec not installed. error: " komt niet voor in de Arsigdec software.
Wel mogelijk is:
"Arsigdec is not currently loaded via port x . Continue?" Je kunt dan doorgaans gewoon verder gaan.
of
"Uploading ARSIGDEC has failed; error: x".
Dan is het uploaden van Arsigdec niet goed gegaan.
of
"Arcomora software not properly installed"

Welk installatiebestand heb je gebruikt voor de installatie?
Kun je anders een schermafdruk van de melding sturen naar MARDEC@ziggo.nl
Kijk ook hier even: Hoe maak je een goede schermafdruk (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Hoe maak je een goede schermafdruk.pdf)

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 31 maart 2017, 22:52:33
Nico,

Is het ook mogelijk om met gebruik van een Y kabel (1 ingang, 2 uitgangen) met 1 pin 2 wissels aan te sturen?
In mijn schaduwstation wil ik de wissels van 1 spoor tegelijkertijd omzetten.
Of moet ik dan toch het buddy systeem gebruiken?

Verder zou ik graag weten wat de status van de bezetmelding door middel van Mardec is?  ;D

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Remco_Nzo op 31 maart 2017, 23:26:21
Twee wissels gelijktijdig omzetten. Bedoel je dan met twee servo's aan dezelfde pin?
Dat lijkt me electronisch gezien geen probleem - ik heb dat zelf ook overwogen.
Maar het afregelen van de twee servos dat ze exact dezelfde uitslag nodig hebben was mij te lastig.
Ik heb daarom beide servos aan verschillende pinnen aangesloten maar hetzelfde DCC address gegeven. Die kon ik daardoor individueel afstellen en toch gelijktijdig omzetten.

Remco.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 31 maart 2017, 23:48:30
@Marco,

Als je inderdaad bedoelt wat Remco ook al dacht dan moet ik zeggen dat de oplossing van Remco de enige juiste is.
Als je het over spoelenwissels hebt is je oplossing wel bruikbaar. Je kunt twee wissels op hetzelfde stel pinnen aansluiten.
Maar als je het hebt over 'buddy systeem' bedoel je misschien ook de ASAR?
Daarbij moet je inderdaad het buddy systeem gebruiken. Dus twee servo's op twee verschillende pinnen, waarbij de een 'n 'buddy' is van de ander.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 01 april 2017, 12:03:53
Hoi Nico,

Nee, ik bedoelde de Mardec, maar die heeft geen buddy functie als ik het goed begrijp?
Dan zal ik de handleiding van de Asar en de Mardec door elkaar gehaald hebben.

Ik vond het namelijk zonde om voor 2 wissels een extra Arduino te moeten gebruiken.

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 april 2017, 12:08:47
Hallo Marco,

Mardec kent wel buddy pinnen, maar die worden automatisch toegekend bij een aantal accessoire types.

Citaat
Ik vond het namelijk zonde om voor 2 wissels een extra Arduino te moeten gebruiken
Je bedoelt waarschijnlijk 'een extra pin' i.p.v. extra Arduino?


Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 01 april 2017, 12:12:13
Haai Nico,

Nee ik bedoel inderdaad een extra Arduino.

Ik heb namelijk per schaduwstation 14 wissels, en ik kan er (per Arduino) maar 12 aansturen.  8)

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 april 2017, 13:57:43
Je kunt de overige 14 pinnen van de extra Mardec weer voor andere leuke dingen gebruiken :)
Eventueel puntstukpolarisatie? Dan heb je bijna twee Mardec's vol.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 03 april 2017, 21:58:03
Geachte lezers,

Ik heb al het nodige gelezen over de vele mogelijkheden met dit onderdeel. Ik vraag mij af of ik het ook kan toepassen op mijn baan, ik rijd DCC  met Mrdirect, Koploper en voor het bedienen van de wissels en seinen maak ik gebruik van het HCCM systeem. Ik zou het leuk vinden om wat met servo's te kunnen doen om te beginnen en er zodoende wat ervaring mee op te te kunnen doen.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 03 april 2017, 22:31:54
Beste Peter,

Zoals je dan inmiddels wel begrepen hebt kun je met Mardec inderdaad servo's aansturen.
Waar je die servo's toepast doet er niet toe. Dat is jouw fantasie.
Gewoon beginnen dus.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 04 april 2017, 11:40:25
Hallo Nico,

Ik dacht dat het voor mij mogelijk moest zijn om het aan de gang te krijgen maar ik zie iets totaal over het hoofd. Het is voor mij niet duidelijk waar of hoe ik het Dcc adres van de Mardec moet opgeven in Koploper en/of Mrdirect.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 04 april 2017, 13:06:33
Zoals je dat voor iedere andere wisseldecoder doet, in koploper of MRDirect, dat heeft niets met MARDEC te maken, maar meer met niet weten hoe je bestruringsprogramma's werken.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 april 2017, 17:14:29
@PeterC

Bij deze een wat minder cryptisch antwoord.
Heb je de handleiding echt goed gelezen?
Dan kun je daaruit begrijpen dat de Mardec zelf uiteraard GEEN DCC adres heeft.
Alleen de aangesloten servo's en accessoires hebben een DCC adres.
Dat geef je in bij de configuratie.
De Mardec wordt aangesloten op de DCC uitgang van je centrale.
Mardec zal alleen de adressen oppikken uit het DCC signaal van de servo's en accessoires die je hebt geconfigureerd.
De ervaring van anderen leert dat Mardec prima samenwerkt met MRDirect en koploper.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 04 april 2017, 21:42:46
Heren, bedankt voor het reageren. Ik dacht inderdaad de handleiding goed gelezen te hebben maar omdat het niet lukte dacht ik dat het dus op een andere manier opgegeven moest worden. Ik heb nu weer een poging gedaan om een servo aan de gang te krijgen zoals het volgens de handleiding zou moeten maar het lukt me toch niet om het werkend te krijgen. Kan ik de sketch hier uploaden en zou iemand hier eens een blik op willen werpen?
PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 april 2017, 22:07:09
@Peter,

Waarom zou je de sketch willen uploaden?
Ik ken als auteur de sketch vrij goed.
Ik neem aan dat je de Mardec-software hebt gedownload en geïnstalleerd.
Daarbij wordt de Mardec sketch direct naar de Arduino ge-upload.
Wat gaat er dan fout? ???
Stuur anders eens een schermafdruk die je probleem illustreert.
Kijk ook hier even: Hoe maak je een goede schermafdruk (http://www.globalvisuals.nl/downloads/Hoe maak je een goede schermafdruk.pdf)

Wellicht ten overvloede:
Mardec is GEEN hardware, maar 100% software!
De hardware schaf je apart aan in de vorm van een Arduino en je maakt zelf of koopt een DCC shield.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 05 april 2017, 12:13:38
Nico,

omdat de servo niet reageert als ik het wissel op het scherm aanklik dacht ik dat het misschien aan mijn ingevoerde gegevens(alleen het nummer van het wissel) kon liggen. Met testen reageert de servo wel. Misschien een domme vraag maar kan het niet aan het HCCM systeem liggen? Ik heb een originele Arduino en het Mardec shield en de software 3.0 geïnstalleerd.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 05 april 2017, 12:17:44
Heb je Mardec wel in de bedrijfstoestand gezet?
Pagina 12 van de handleiding.

Als je dat wel hebt gedaan, knippert dan het gele ledje even als je een wissel omzet?

Mardec reageert alleen op een DCC signaal van je centrale en zal direct een servo aansturen.
Wat doet het HCCM systeem in dit geheel?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 05 april 2017, 13:35:43
Ik heb de Mardec in de bedrijfstoestand gezet, dat is wel duidelijk voor mij. Als ik het wissel omzet knippert het gele ledje niet. Het HCCM systeem is een blijkbaar wat apart systeem waarmee ik mijn wissels en seinen aanstuur. Het schijnt dat alleen Koploper dit ondersteund. Ik moet dat in Koploper ook apart aangeven. Het is een nogal verouderd systeem indertijd ontwikkeld bij HCC. Maar het funcioneerd bij mij zoals gewenst.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 05 april 2017, 15:52:30
Ik weet nu nog niet wat dat HCCm systeem precies doet.
Volgens mij heb je dat helemaal niet meer nodig.
Vanuit MRDirect stuur je het DCC signaal met het juiste adres naar Mardec. De betreffende Arduino pin verbind je dan direct met de signaaldraad van de servo.
Waar zit dan nog dat HCCm systeem?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 05 april 2017, 18:41:24
Hallo Nico,

Dank voor je info, het is gelukt om de servo te laten bewegen met Mrdirect. Ik probeerde het vanuit Koploper en dat werkt dus niet bij mij. Het automatisch rijden gebeurd dus allemaal via koploper en de wissels had ik dus verder niet ingevoerd in Mrdirect. Nu gaan proberen om de servo vanuit koploper aan de gang te krijgen.
Nogmaals mijn dank voor je hulp in deze. We gaan verder experimenteren.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 10 april 2017, 11:54:50
Ik probeer de laatste update van 25 feb te installeren doch ik krijg de volgende foutmelding. "Error 1606. Could not access network location Mardec." Ik heb de Arduino met shield  aangesloten op de com poort waar deze altijd op zit. Wat doe ik verkeerd?

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 april 2017, 14:48:56
Hallo Peter,

Welke versie heb je nu geïnstalleerd staan?
De update werkt alleen vanaf 3.0.
Is die 3.0 dan wel correct geïnstalleerd?
De update wil wat in twee mappen zetten:
Mijn Documenten/Mardec
en
Program files (x86)/Arcomora/Mardec
Als je deze mappen niet hebt, heb je niet de juiste versie van vanaf te updaten.

De beste oplossing is om te de-installeren wat je nu hebt. (Configuratiescherm-->Programma's)
Installeer daarna de volledige versie. (http://www.globalvisuals.nl/downloads/arcomora.zip (http://www.globalvisuals.nl/downloads/arcomora.zip))

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 april 2017, 14:54:30
In de Mardec handleiding zoals die wordt meegeleverd met de installatie zit een storend foutje.
De tekening op pagina 25 voor de aansluiting van wisselspoelen is niet correct.
Een correcte tekening is opgenomen in de laatste versie van de handleiding.
Deze kun je hier downloaden. (http://www.globalvisuals.nl/downloads/mardecmanual.pdf)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 10 april 2017, 22:10:32
Hallo Nico,

Versie 3.0 was geïnstalleerd. Ik heb alles verwijderd en via de door jouw gegeven link alles weer opnieuw geïnstalleerd. Helaas wil dat niet lukken, heb het 2 maal geprobeerd maar ik krijg steeds de mededeling "Uploading Mardec has failed; error:1". Heb dus ook de link al 2 keer geïnstalleerd maar het blijft bij deze mededeling. Volgens de handleiding zou ik bestand Arcomora.msi in een aparte map moeten plaatsen doch deze zie ik nergens, ik kan de zip file niet verder uitpakken, als ik er dubbel op klik of openen opgeef, krijg ik het installatiescherm te zien.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: tuurtje op 10 april 2017, 22:13:48
Hallo Peter,

Complete wildshot van mij, maar heb je het al eens geprobeerd om het te installeren als administrator?

Misschien dat je bijv. je Virus scanner roet in het eten gooit

Groetjes

Arthur
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 april 2017, 00:15:29
Hallo Peter

Citaat
Volgens de handleiding zou ik bestand Arcomora.msi in een aparte map moeten plaatsen doch deze zie ik nergens
Ik weet niet wat je hierbij denkt dat de bedoeling is, maar je moet arcomora.msi zelf kopiëren (uitpakken of 'slepen') vanuit de zipfile naar een willekeurige andere (een bestaande of nieuw gemaakte)  map (bv My Documents) en dan pas starten door te dubbelklikken op de kopie.
En je moet inderdaad administrator zijn.
Als het goed is heb je wel het zware scherm gezien waarin de feitelijke upload gedaan wordt. Zo niet dan heb je waarschijnlijk een 'pad'-probleem. De installatie kan dan niet de juiste map vinden.
Je mag de installatie niet uitvoeren direct vanuit de zipfile; dat heb je kennelijk wel gedaan.

Succes,

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 11 april 2017, 13:35:05
Ik blijf de foutmelding krijgen hoewel ik al van alles geprobeerd heb. Ik heb de file met een uitpakprogramma naar een andere directory verplaatst, ik zie echter geen verschil in de gedownloade versie en de z.g. uitgepakte. Ik voer het uit als administrator en ook het zwarte scherm krijg ik te zien, dit was eerder ook al zo. Op het Mardec scherm staat dat dit USB versie 3.0 is. Ik heb het nu op 2 computers geprobeerd beide hebben de windows10 versie. Blijkbaar doe ik toch nog steeds iets niet goed maar wat.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 april 2017, 21:01:50
Peter,
Zie je in het zwarte scherm de voortgang van de upload 2 keer tot 100% gaan?
Zijn de drivers goed geïnstalleerd? (CH340 of Arduino)
Controleer daartoe de COM-poort (Configuratiescherm->apparaatbeheer->Poorten)
Kun je een screendump maken van het zwarte upload scherm?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 11 april 2017, 22:27:26
Hoi Nico,

De voortgang zie ik niet. Bij de com poort krijg ik de mededeling: "Er is geen beter of nieuwer stuurprogramma is gevonden".
Hierbij een prtscr van het zwarte scherm. Fijn dat je me verder wilt helpen, ik begrijp ook goed dat hulp op afstand lastig is.

PeterC

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mar1.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mar1.png)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 april 2017, 22:28:40
Heb je wel een Arduino Uno?
Is COM3 de juiste poort?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 12 april 2017, 14:20:17
Hoi Nico,

Beide vragen kan ik met ja beantwoorden. Zie de prtscrn.

Peter.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino_poort.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Arduino_poort.png)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 14 april 2017, 17:54:20
Hallo Nico
Ik hoor niets meer over de arloco.
Is er op kort termijn nog nieuws over dit
systeem te verwachten.
Of word het niet verder ontwikkeld.
Mvg
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 april 2017, 20:05:56
Hallo Wesley,

De Arloco met Okkie is in principe klaar. Op de open dag van de EMV heeft het kinderbaantje van Jake perfect gedraaid.
Het printontwerp voor het Arloco shield en de Okkie zijn naar China voor een eerste probeerserie.
Ik moet nog wel de handleiding schrijven en de installatiesoftware maken.
Dus nog even geduld.

Alvast wat features:
- 16 kanalen
- aparte configuratie voor stroomdetectie en pulsdetectie (bv reedswitch)
- per kanaal is dat instelbaar.
- gegarandeerde constante bezetmelding bij kleine stroomonderbreking.
- 2 loconet connectors; je kunt dus doorlussen.

De Okkie is een 8 kanaals stroomdetectieprint

Geschatte kosten: totaal €16-€17 voor een complete 16-kanaals terugmeldmodule op basis van LocoNet inclusief Arduino, ArLoco shield en 2 Okkies.

Groetjes Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 14 april 2017, 20:40:50
Hallo Nico

Dat is goed nieuws over de arloco
Ik kijk er naar uit.
Is het al nodig printen te reserveren.
Of komt er een grote oplage. ;D
Mvg Wesly

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 april 2017, 11:23:01
De proefoplage is 30 stuks voor beide printen.
Geen idee wat de belangstelling zal zijn.
Maar reserveren kan altijd.
Stuur dan een mail naar Mardec@ziggo.nl

Ook de componenten zijn pas besteld. Kan dus nog een paar weken aanlopen.

Gr. Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 15 april 2017, 15:01:44
Hallo Nico

Je schrijft:
Geschatte kosten: totaal €15 voor een complete 16-kanaals terugmeldmodule op basis van LocoNet inclusief Arduino, ArLoco shield en 2 Okkies.

Word de arduino ook meegelevert met de onderdelen,  + 1 keer Arloco shield en 2x Okkie print of is dit onjuist.

Mvg Wesly
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 april 2017, 15:11:24
Dacht al dat je dat zou vragen.
Maar de Arduino ga ik niet meeleveren.
Ook bij de Mardec en de Arsigdec wordt geen Arduino geleverd.
De genoemde prijs is slechts een indicatie van de totale kosten.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 15 april 2017, 15:19:29
Hallo Nico

Ik dacht al dat je dat ging antwoorden ;D
Jammer, scheeld weer een ritje china.

Bedankt het is duidelijk.

Mvg Wesly
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 16 april 2017, 10:42:32
Hoi Nico,

Na toch nog even flink experimenteren en proberen is het me toch gelukt de laatste update in de Uno te installeren. Dat het niet lukte is gelegen in het feit dat er iets niet goed zit op het shield, deze had ik er steeds opzitten bij het installeren, na het verwijderen ervan lukte het wel. Ik ga kijken wat er fout zit op het shield. Ben blij dat het me toch gelukt is. Ga verder met experimenteren met deze leuke mogelijkheid.

PeterC.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 april 2017, 10:44:22
Wil je eens een (scherpe) foto maken van je shield?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 16 april 2017, 12:04:43
Dat is wel merkwaardig. Het shield kan gewoon blijven zitten tijdens de upload.
Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?
In mijn mail had ik je verschillende alternatieven geboden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 16 april 2017, 12:27:58
Heren,

Dat dacht ik ook dat het shield kon blijven zitten. Ik heb de laatste upload weer gewoon binnen gehaald en uitgepakt zoals ik het al meerdere keren eerder had gedaan. Ik denk dat er iets op het shield niet goed is, hierbij de foto's.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/100_4983.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/100_4983.jpg)

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/100_4990_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/100_4990_1.jpg)

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Peter Giling op 17 april 2017, 15:38:38
Hoe krijg ik een andere poort ingesteld bij Configure Mardec?
Programma blijft dit melden:
Mardec is not currently loaded via COM14. Continue?

Vink ik 'nee' aan dan stopt het programma, vink ik 'ja' dan krijg ik mededeling
Unable to open connection to COMxx
Unable to open serial port

en breekt programma af.

Dat is allemaal duidelijk, maar hoe verander ik de com port?


 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 17 april 2017, 16:24:33
@PeterC

Zo te zien is er niks mis met de print. Maar echt scherp zijn je foto's niet. Dat lukt alleen met een normale camera in macro stand.
Heb je nog iets gehad aan de alternatieven die ik noemde in mijn mail aan jou?
Is je probleem reproduceerbaar? Dus zonder shield altijd probleemloos uploaden en met shield altijd de eerder genoemde fout?

@Peter Giling
Het blijft lastig dat Windows zo z'n eigen idee heeft over de COM poort die aan een USB poort gekoppeld word.
Daarom is het zo belangrijk om altijd dezelfde USB poort te gebruiken. De Arcomora software onthoudt zelf op welke COMpoort  Mardec en Arsigdec de eerste keer zijn ge-upload.  Die poort wil Mardec/Arsigdec ook steeds weer gebruiken.

Hoe dit te wijzigen vind je op pagina 23 van de handleiding. Dat gaat weliswaar over wat anders maar het is wel bruikbaar.
In het startmenu vind je Arcomora-> Configure Putty.
Selecteer het Mardec profiel en klik op Load.
Wijzig de COM poort en klik op Save en daarna op Open.
Je moet wel eerst bij apparaatbeheer (in Configuratiescherm) de juiste COM poort opzoeken.

Nico


Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: PeterC op 17 april 2017, 17:08:12
Hallo Nico,

Het probleem wat ik had is opgelost. Ik ben alle pinnen van het shield maar eens gaan nameten en daardoor kwam ik erachter dat er op 2 pinnen een verbinding zat die er niet hoorde. Ik heb deze nu verwijdert en zie het werkt als een zonnetje dus ook met shield op de Arduino. Ik had alle alternatieve geprobeerd maar ja met een onbedoelde verbinding gaat dat dus niet werken. In ieder geval enorm bedankt voor je adviezen en het meedenken, ik ga nu weer verder met wat experimenten. Prettige dag nog.

PeterC
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Peter Giling op 17 april 2017, 18:39:01
@Nico

Nico  bedankt, ik heb het door!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 april 2017, 19:11:04
Hola Nico,
ik heb n arduino blijkbaar per ongeluk als arsigdec geconfigureerd, maar wil hem niet voor signals gebruiken maar voor mijn spoelenwissels, dus als Mardec, hoe verander ik dat??
groet Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 april 2017, 19:17:02
Wat dacht je van het uploaden van de Mardec sketch naar de Arduino.
Windows startmenu->arcomora->mardec->load and configure mardec
Doe na upload eerst een reset (R-commando) om de arsigdec configuratie geheel  te verwijderen.

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 18 april 2017, 19:36:28
Dat had ik al geprobeerd , arsigdec gereset en mardec geladen maar dat lukt niet blijft met ardsigdec komen
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 april 2017, 19:40:29
Is de upload helemaal goed gegaan?
En heb je gezien dat mardec.hex werd geladen?
Waar zie je Arsigdec staan? In putty zelf of in titelbalk van putty?

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bentomiz op 19 april 2017, 12:28:36
Nico,
met load en configure is het gelukt
Ik heb nu met desktop station 29 spoelenwissels en 55 terugmelders werkend
perfect
groet
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MartinH0 op 04 mei 2017, 19:33:14
De 1e stappen zijn gezet.

Mardec shield gesoldeerd, duo relaiskaartje aangesloten. Uno met Mardec geladen en 2 DCC adressen ingesteld voor de wissel rechtuit en afbuigend.
Centrale is de Roco z21start met WIFI. De UNO en relaiskaarten komen uit China en de shield en software van Nico.

Vraag 1: De relais worden met pin = laag actief maar in Mardec kan ik alleen een one shot kiezen met pin actief hoog. De relais blijven dus nu ingeschakeld. De spanningsregelaar op de shield wordt natuurlijk bloedheet. Kan de functie geinverteerd worden?

Vraag 2: Als ik de centrale een noodstop geef komt hij niet meer bij tenzij ik de Mardec loskoppel. De Mardec shield is gevoed met de railspanning met daaraan DCC parallel aangesloten. De UNO start niet meer op. De groene LED gaat ook niet meer aan. Wat kan het probleem zijn?

Groet, Martin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 mei 2017, 23:13:49
Hallo Martin,

Vraag 1.
Als ik het goed begrijp wil je een relais aansturen met een one shot?
Je hebt dan inderdaad het door jou beschreven effect.
Dat de duo relais  laag actief zijn kan ik niks aan doen. Je kunt ook de single relais gebruiken (https://nl.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html (https://nl.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html)). Deze zijn dacht ik hoog actief.
Ik ga ook niet zonder meer de one shot output inverteren. Dan ben je niet meer compatibel.
Je kunt er ook zelf een inverter tussen zetten; bv middels de klassieke transistor.
Je kunt ook beter een andere stroomvoorziening gebruiken voor die relais. In de praktijk gebruiken ze meer stroom dan gespecificeerd.
Maar waarom wil je überhaupt een relais aansturen met een one-shot? De one-shot is primair bedoeld voor wisselspoelen.

Vraag 2.
Ik heb zo gauw geen idee. Maar ik zou de Arduino dan toch maar voeden vanuit een aparte voeding en niet vanuit DCC. Het kan wel, maar het is niet verstandig en leidt blijkbaar tot vreemde effecten. Die 5V van het shield komt dan ook uit het DCC signaal. Al die extra stroom gaat dan ten koste van de rijstroom.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MartinH0 op 05 mei 2017, 13:47:36
Hallo Nico,

Fijn dat je zelf even antwoordt.

Met betrekking tot de inzet van relais voor wissels is dit blijkbaar een beginnersfout van mij. Ik heb op een oude FLM trafo gekeken en er staat toch echt een wisselspanningsteken (slingertje) bij de wisselaansluitingen. Gemeten was dit 16.3Vac. Ik wist niet dat je wisselaandrijvingen ook met DC kunt aansturen. Net geprobeerd en het werkt inderdaad. Al is er bij het omzetten bij 16Vdc wat minder enthousiasme lijkt het. Ik kan dus voortaan toe met de MosFet printjes voor de wissels en daarbij is een hoog actieve pin output nodig dus komt goed.

De relaisprinten kan ik wel ergens anders voor gebruiken. Altijd fijn om iets geisoleerd te schakelen en ze kosten "niets". Net gemeten dat ze grofweg 75mA per relais wegzuigen op 5V. Jammer dat je niet overweegt om een inverter in de software op te nemen. Echter als ik denk aan 40mA per pin (sink and source?) x 16 beschikbare pinnen kom ik op 3.2Watt die de Uno zou moeten kunnen leveren bij gelijktijdigheid van 100%. Dat kan ik me niet voorstellen als ik dat kleine bultje van een processor zie. Een transistor inverter betekent dus ook een langere levensduur voor de UNO. Misschien bestaat hier ook wel een shield voor.

Ik kom er nu niet aan toe een externe spanning op de Mardec te zetten al denk ik dat de centrale inderdaad moeite heeft met de belasting en mischien grotendeels wel met het opladen van de shield elco (1mF)  bij opstarten. Dit is voor de volgende periode wanneer ik weer eens lekker een paar dagen kan rommelen.

Mijn dank voor je reactie  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Pjotr500 op 06 mei 2017, 10:03:44
Hallo Nico,


Ik heb ondertussen met verschillende servo's getest. Het blijkt bij mij dat de standaard SG90 het beste reageert op de Mardec. Een SG92R (digitale servo) loopt wat schokkerig.  Waar zou dit aan kunnen liggen ?  Ik gebruik een externe 12V en een externe 5V voeding.

Een MG90 met metalen tandwielen komt nagenoeg niet in beweging, maar dit type is voor mijn N-spoor modelbaan wat overdone.

De Mardec is wat mij betreft een fantastisch product. Al zou ik het ook wel graag nog eens direct op een Linux PC of een Mac aan de praat krijgen.  Op dit moment stel ik de Mardec in middels een Virtual Box.


Groeten,
Pieter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 mei 2017, 10:33:49
Hallo Pieter,

Leuk dat je de Mardec een fantastisch product vind.
Wel verrassend dat je de SG90 de beste vind. Voor mij scoort de SG92R toch beter.
Maar als hij voor jou goed werkt dan gewoon gebruiken natuurlijk. Het blijft de goedkoopste servo.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Pjotr500 op 06 mei 2017, 10:45:57
Hoi Nico,

Wellicht dat de oorzaak exemplarisch is.  Ik zal vandaag eens met een nieuw exemplaar SG92R testen.

Groeten,
Pieter
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Erik84750 op 10 mei 2017, 09:15:00
Is het Arduino hex bestand ergens te vinden? Of het .ino bestand? Met andere woorden: het programma om in een Arduino als decoder zoals beschreven hier te laden?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 mei 2017, 09:34:22
Jazeker. Op diverse pagina's wordt een update aangeboden, maar dat is even zoeken.
Het makkelijkste is om naar het allereerste item te gaan en daar de handleiding te downloaden.
In de handleiding zitten downloadlinks voor de sofware.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Erik84750 op 10 mei 2017, 10:04:48
Jazeker. Op diverse pagina's wordt een update aangeboden, maar dat is even zoeken.
Het makkelijkste is om naar het allereerste item te gaan en daar de handleiding te downloaden.
In de handleiding zitten downloadlinks voor de sofware.

Mvg
Nico
Ik vind enkel dowloads terug voor een .msi installer software maar geen link voor een download van het .ino of .hex programma?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 mei 2017, 10:19:08
Als je die MSI nu eerst eens installeert dan gaat de rest vanzelf.  De zipfile bevat een installatie handleiding.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Erik84750 op 10 mei 2017, 10:30:50
Als je die MSI nu eerst eens installeert dan gaat de rest vanzelf.  De zipfile bevat een installatie handleiding.

Ah ok; maar dus geef je de .ino of het eigenlijke Arduino programma niet vrij?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 mei 2017, 10:51:16
Ah ok; maar dus geef je de .ino of het eigenlijke Arduino programma niet vrij?
Zou het kunnen zijn dat de .ino en .hex gewoon op je pc staan na installatie?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Erik84750 op 10 mei 2017, 11:02:50
Zou het kunnen zijn dat de .ino en .hex gewoon op je pc staan na installatie?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
Ok, ik zal dat uitproberen; dit ziet er in elk geval geweldig interessant uit!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 10 mei 2017, 21:59:02
Staat de laatste versie altijd in het eerste bericht.
Of moet ik de draad doorzoeken voor de laatste versie?

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 mei 2017, 23:27:33
Inderdaad. Op de eerste pagina staat ook altijd de laatste versie.
Niet alle links die daar staan zijn nog relevant en ook de filenamen verschillen.
Maar als je daar de handleiding download heb je geheid de laatste versie.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 11 mei 2017, 13:00:06
Okay, bedankt het is duidelijk.  ;D ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 14 mei 2017, 16:25:46
Beste Nico,

Sorry dat ik zo lang op me heb laten wachten met een reactie op het arsidec probleem.
De "error 01" melding bleek van de arduino af te komen.
Ik heb nu een ander en daar kon ik arsidec wel op zetten.
Ik heb aangegeven dat ik een roco centrale gebruik maar toch weer het probleem met de adressen. Zou het aan de interface xpressnet van rocosoft kunnen liggen?
Verder heb ik nog wat moeite om de seinen (P) aan te sturen volgens het seinenbeeld van Itrain.

Dat was weer een heel verhaal.

Groeten, Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 14 mei 2017, 16:26:49
Beste Nico,

Sorry dat ik zo lang op me heb laten wachten met een reactie op het arsidec probleem.
De "error 01" melding bleek van de arduino af te komen.
Ik heb nu een ander en daar kon ik arsidec wel op zetten.
Ik heb aangegeven dat ik een roco centrale gebruik maar toch weer het probleem met de adressen. Zou het aan de interface xpressnet van rocosoft kunnen liggen?
Verder heb ik nog wat moeite om de seinen (P) aan te sturen volgens het seinenbeeld van Itrain.

Dat was weer een heel verhaal.

Groeten, Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 14 mei 2017, 16:29:34
Beste Nico,

Sorry dat ik zo lang op me heb laten wachten met een reactie op het arsidec probleem.
De "error 01" melding bleek van de arduino af te komen.
Ik heb nu een ander en daar kon ik arsidec wel op zetten.
Ik heb aangegeven dat ik een roco centrale gebruik maar toch weer het probleem met de adressen. Zou het aan de interface xpressnet van rocosoft kunnen liggen?
Verder heb ik nog wat moeite om de seinen (P) aan te sturen volgens het seinenbeeld van Itrain.

Dat was weer een heel verhaal.

Groeten, Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 14 mei 2017, 16:31:58
Beste Nico,

Sorry dat ik zo lang op me heb laten wachten met een reactie op het arsidec probleem.
De "error 01" melding bleek van de arduino af te komen.
Ik heb nu een ander en daar kon ik arsidec wel op zetten.
Ik heb aangegeven dat ik een roco centrale gebruik maar toch weer het probleem met de adressen. Zou het aan de interface xpressnet van rocosoft kunnen liggen?
Verder heb ik nog wat moeite om de seinen (P) aan te sturen volgens het seinenbeeld van Itrain.

Dat was weer een heel verhaal.

Groeten, Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 14 mei 2017, 16:34:22
4x is wel veel van het goede,
wat upload problemen. 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 mei 2017, 17:21:42
Hallo Bert,

Wellicht handig om twee van je drie (identieke ?) berichten te verwijderen.

(ook uploadproblemen)
Of, nog beter, te posten in het Arsigdec draadje.

Ik ben even kwijt waar je probleem over ging. Waar kan ik dat terug vinden?

Bert_Apd heeft een document gemaakt voor iTrain:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71976.msg3221740645.html#msg3221740645 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71976.msg3221740645.html#msg3221740645)
Misschien heb je daar wat aan.


Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 14 mei 2017, 17:26:39

Ik heb aangegeven dat ik een roco centrale
Ik heb nu een ander en daar kon ik arsidec wel op zetten.gebruik maar toch weer het probleem met de adressen. Zou het aan de interface xpressnet van rocosoft kunnen liggen?


Nee, aan de s88xPressnetLI van RoSoft zal en kan het niet liggen. Die doet alleen uitvoeren wat jij hem verteld te moeten doen.
Het probleem zit letterlijk en figuurlijk ergens anders.

Mvg
Wim.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: straatje op 14 mei 2017, 19:17:45
Nico en Wim,
Bedankt voor de info.
Ik ga verder op het Arsidec draadje.

Groet, Bert
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 21 mei 2017, 22:26:10
ik heb een probleem met mardec en dan vooral met de dcc schakeling. Ik heb de vraag al in het draadje over de bouw van mijn baan gesteld: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71437.msg3221746785.html#msg3221746785 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71437.msg3221746785.html#msg3221746785). Zou top zijn als iemand me daar kan helpen!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 mei 2017, 00:01:04
Hallo Martin,

De DR5000 heeft geen last van het offset probleem zoals de Roco centrales.
Wat opvalt is dat je het programmeer spoor lijkt te hebben gebruikt.
En ik zie geen draadje aan de track output. En daar staat toch echt je DCC signaal op.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 22 mei 2017, 07:29:32
Ik gebruik de ingebouwde controls van de dr5000 software om te testen en dan lijkt het signaal uit beide poorten te komen. Mijn treinen rijden in ieder geval gewoon. Ik heb net voor de zekerheid het bord ook nog even via track output aangesloten maar ook nu werkt het niet. Treinen rijden wel.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 mei 2017, 09:34:34
Hallo Martin,

Uit de foto's is het lastig om te zien wat er eventueel fout zit.
Probeer inderdaad eerst eens met een monitor programma te zien wat er gebeurt.
Anders wellicht toch handig om een DCC shield te gebruiken.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Misha op 22 mei 2017, 09:40:53
Hallo Martin,

Uit de foto's is het lastig om te zien wat er eventueel fout zit.
Probeer inderdaad eerst eens met een monitor programma te zien wat er gebeurt.
Anders wellicht toch handig om een DCC shield te gebruiken.

Nico
Misschien wel erg basic maar ik neem aan dat de Mardec niet meer in config mode staat!
Tenminste (nog) niks over langs zien komen.


Groetjes  Misha.

Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 mei 2017, 09:42:22
Dat zou ook nog kunnen. Je zou de eerste niet zijn.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 22 mei 2017, 17:53:21
Met de dcc sniffer zijn er ook geen signalen zichtbaar. De dcc signalen komen dus niet aan in de arduino lijkt het. Zijn er nog dingen die ik kan checken op het breadboard?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 22 mei 2017, 18:15:25
Draai de 1N4148-diode eens om naast de optocoupler. Ik kan op de foto's helaas niet zien of je optocoupler goed om zit.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 mei 2017, 19:36:23
Als de oranje draad naar pin 2 van de Arduino gaat dan moet dat pin 6 van de 6n137 zijn.
De kathode van de diode en de weerstand zitten dan op pin 3.
En dat is niet goed; die horen op pin 2.
Dus inderdaad diode omdraaien en weerstand van pin 3 naar pin 2.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/martin1_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/martin1_4.jpg)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 22 mei 2017, 19:48:12
Het werkt nu! (y) Bedankt voor jullie hulp, ben een beetje een electronica noob. Maar dat hadden jullie zelf al bedacht denk ik...   :angel:
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 mei 2017, 17:55:51
NIEUW: MARDEC 3.2
Mardec is nu toe aan versie 3.2
In deze versie zijn wat bugs opgelost en de inputfunctie is uitgebreid met een derde controle adres

Download de nieuwe versie en handleiding op arcomora.wordpress.com/download (http://arcomora.wordpress.com/download)

Een update versie komt binnenkort beschikbaar.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 juni 2017, 17:55:32
Inmiddels is ook een update installatie aanwezig op arcomora.wordpress.com/download (http://arcomora.wordpress.com/download).
Hiermee kun je een update uitvoeren van 3.x naar 3.2

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 21 juni 2017, 11:59:46
Hallo Nico,

Als ik de DCC printjes gebruik met externe voeding, moet ik die voeding dan ook al aansluiten bij het testen?

Ik heb nu het eerste printje in elkaar gezet, zonder printje kan ik 7 servo's op de mardec testen (met de USB kabel en zonder externe voeding)
Als ik het printje op de Mardec zet en de servo's aansluit (ook de +5 en GRND) gebeurt er niks meer.
Het testprogramma loopt zonder foutmeldingen door maar er beweegt geen servo.
Kan de Mardec ook programmeren met de DCC print erop. De gele led knippert zoals in de handleiding is beschreven.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juni 2017, 12:56:25
Vraag 1: nee moet niet mag wel
Vraag 2: uiteraard kun je configureren met shield. Knipperen is OK.

Sluit je de servo's aan op de 5 v van het shield?
Draaien de servo's in testmode wel zonder het shield. ? En hoe zijn dan de servo's aangesloten?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 21 juni 2017, 13:08:15
Vraag 1: nee moet niet mag wel
Okay duidelijk.
Citaat
Vraag 2: uiteraard kun je configureren met shield. Knipperen is OK.
Dat dacht ik ook al.
Citaat
Sluit je de servo's aan op de 5 v van het shield?
inderdaad op de 5V en de grnd.
Citaat
Draaien de servo's in testmode wel zonder het shield. ? En hoe zijn dan de servo's aangesloten?
Ja zonder de shield draaien de servo's.
Citaat
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juni 2017, 13:15:35
Maar zonder shield geen 5v.
Dus hoe aangesloten?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 21 juni 2017, 13:35:45
Zonder shield op de 5V en GND van de Arduino. (werkt wel)

Met shield op op de 5V en GND van de shield. (werkt niet)

Ik neem aan dat de 5V en de GND tussen de Arduino en shield gewoon doorverbonden zijn?

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juni 2017, 14:43:55
De 5V van Arduino en shield staan geheel los van elkaar
 Zie schema. Nooit servo's aansluiten op Arduino en op shield alleen om te testen en dan max 1-2 servo's. Gebruik aparte 5v voor servo's zoals aanbevolen in handleiding


Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 21 juni 2017, 22:21:10
Nu ben ik even helemaal de weg kwijt?  ???

Citaat
In de handleiding staat: De voeding van servo’s en relais kun je nu aansluiten op de +5V en GND schroefconnectoren op de print.

Ik heb nu de externe voeding ook op de Arduino aangesloten en nog steeds geen bewegend servo.
Wat doe ik nu verkeerd? Ik heb de DCC print gemaakt volgens optie 1.

Citaat
Optie 1: Voeding vanuit een externe voeding.  Er zijn dan geen andere componenten meer nodig. Sluit dan een DC voeding van 7-12 V aan op de jackplug van de Arduino.  Het DCC circuit wordt gevoed met de 5 Volt uitgang van de Arduino. Ga verder met punt 14

Zonder shield werk het dus wel gewoon.  ::)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 juni 2017, 22:36:23
Nu ben je duidelijk. Dan heb je ook geen 5V op het shield want er zijn geen voedingscomponenten. De servo's moet je dan voeden vanuit een aparte 5v voeding. De 5v uitgang van de Arduino is daar niet geschikt voor en is ook niet verbonden met 5v schroefconnector.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 22 juni 2017, 11:55:55
Dus als ik de voedingscomponenten wel op de shield zet, worden de servo's wel gevoed met de externe voeding op de Arduino?  ::)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2017, 16:17:44
Ja. Dan heb 5v op de schroefconnector. Maar daar moet je geen 7 servo's aanhangen. Alleen 1 of 2  om te proberen. Nogmaals: gebruik een aparte voeding voor al je servo's.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 22 juni 2017, 22:22:04
Helemaal top, Nu werkt het inderdaad.  (y)

Komend weekend maar eens kijken of ik de servo's nu ook met het DCC signaal kan omzetten.   ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 juni 2017, 22:23:47
😀🚂😀

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 26 juni 2017, 22:32:48
Nu 2 complete dcc printjes (met alle voedingscomponenten) gemaakt voor de Mardec.

Op de configure Mardec werkt alles prima, op beide Mardecs 7 servo's aangesloten en verder niets.
Ik heb een Digikeijs centrale waarmee ook wissels (dus ook servo's?) kunnen worden aangestuurd.

Als ik Mardec 1 aansluit op het dcc signaal en servo 1 (adres 101) wil aansturen wordt signaal 100 verzonden?
Ik zie de statusled wel knipperen dus het signaal komt binnen.
Als ik adres 102 aanstuur wordt 101 verzonden, dan zou toch de eerste servo moeten bewegen?
Maar er gebeurt helemaal niets?

Als ik Mardec 2 aansluit op het signaal en servo 1 (adres 201) wil aansturen wordt signaal 200 verzonden.
Echter ik zie nu geen knipperende statusled? Dus vermoedelijk zit hier een fout in de constructie (soldeer? contact doorverbonden?)

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 juni 2017, 08:31:06
Wat bedoel je met: als ik adres 102 aanstuur wordt 101 verzonden?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 27 juni 2017, 09:59:08
Bij de Digikeijs centrale staat er een logfile open, zodat je ziet welk commando er verzonden word.
Als ik wissel 101 omzet zie ik dar er naar wissel 100 (die niet bestaat) verzonden wordt.

Als je wil kan ik er vanavond even een schermafdruk van maken?

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 juni 2017, 11:37:16
Met wissel 101 bedoel je een wissel met dcc adres 101?
En wat zegt putty? In Mardec heeft de pin ook adres 101?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 27 juni 2017, 11:43:11
Met wissel 101 bedoel je een wissel met dcc adres 101?
En wat zegt putty? In Mardec heeft de pin ook adres 101?

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Klopt allebei.  ;)

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 27 juni 2017, 16:52:04
Kom er volgende week op terug. Na vakantie.
Of heeft iemand anders een suggestie.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Wim Ros op 27 juni 2017, 17:22:20
Marco, neem even contact op met Digikeijs en vraag hun op welke manier zij tellen.
Of bedien met een software programma wissel 101 en kijk of de juiste reageert, dus degene die volgens je instelling op 101 staat.  :-X :-X :-X

Groetjes
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 27 juni 2017, 18:48:40
Citaat uit digitaal digikeijs dr5000
Mijn vraag is of ik iets fout doe met de adressen?
Mijn wissels en seinen beginnen met de eerste decoder met adres 5 enz. Het zijn er 8.
Mijn eerste bezetmelder begint met 1. Zijn er 5
Mijn treinen beginnen met adres 4.
Zou dit het probleem kunnen zijn??

Ik weet het even niet meer!
Hoop dat iemand mij kan helpen.

Mvg,
Wout
« Laatst bewerkt op: 20 oktober 2016, 23:04:36 door elroy15 »
 Gelogd
Karst Drenth
Offline Offline


Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #427 Gepost op: 20 oktober 2016, 23:01:56 »
Hoi,

De oplossing voor jouw probleem is heel simpel. ;)

Je gaat naar "Track-Output|Turnouts" en vult daar onder 'First Turnout addres' de waarde 0 in. (daar staat nu de waarde 1)

Dan zullen al je wissels, seinen en draaischijf weer gewoon werken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 27 juni 2017, 21:31:00
Kom er volgende week op terug. Na vakantie.
Of heeft iemand anders een suggestie.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Fijne vakantie, ik hoor het wel.  :D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 27 juni 2017, 21:34:15
Marco, neem even contact op met Digikeijs en vraag hun op welke manier zij tellen.
Of bedien met een software programma wissel 101 en kijk of de juiste reageert, dus degene die volgens je instelling op 101 staat.  :-X :-X :-X

Groetjes

Voordat ik dat doe ga ik eerst even bovenstaande actie van Karst proberen.  ???
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 28 juni 2017, 22:11:47
Citaat uit digitaal digikeijs dr5000
« Laatst bewerkt op: 20 oktober 2016, 23:04:36 door elroy15 »
 Gelogd
Karst Drenth
Offline Offline


Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #427 Gepost op: 20 oktober 2016, 23:01:56 »
Hoi,

De oplossing voor jouw probleem is heel simpel. ;)

Je gaat naar "Track-Output|Turnouts" en vult daar onder 'First Turnout addres' de waarde 0 in. (daar staat nu de waarde 1)

Dan zullen al je wissels, seinen en draaischijf weer gewoon werken.

Dit werkt helaas niet, kleinste adres wat je in kan vullen is 1.  :(
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 28 juni 2017, 22:52:07


Als ik Mardec 1 aansluit op het dcc signaal en servo 1 (adres 101) wil aansturen wordt signaal 100 verzonden?
Ik zie de statusled wel knipperen dus het signaal komt binnen.
Als ik adres 102 aanstuur wordt 101 verzonden, dan zou toch de eerste servo moeten bewegen?
Maar er gebeurt helemaal niets?

Als ik Mardec 2 aansluit op het signaal en servo 1 (adres 201) wil aansturen wordt signaal 200 verzonden.
Echter ik zie nu geen knipperende statusled? Dus vermoedelijk zit hier een fout in de constructie (soldeer? contact doorverbonden?)

Groeten Marco
hallo Marco,

Ik heb ook een DR5000 en vroeg me ooit ook af hoe dit zat.
Ik heb dit vervolgens gewoon gevraagd aan Karst en kreeg het volgende antwoord:
Wissel 400 -> 399 is volledig normaal. DCC rekent vanaf 0, de mens vanaf 1 ;) :P

Dus als jij bijvoorbeeld dcc adres 300 schakelt op de dr5000 zie je in het terminalscherm dat hij 299 stuurt.
Volkomen normaal dus, je MARDEC krijgt gewoon DCC adres 300 binnen en zal daar dus op reageren!
Dus als jij op je mardec op pin 3 een servo hangt en configureert op dcc adres 300, zal je servo reageren.
laat je niet in de war brengen door wat er op de achtergrond gebeurt!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 28 juni 2017, 23:02:54
hallo Marco,

Ik heb ook een DR5000 en vroeg me ooit ook af hoe dit zat.
Ik heb dit vervolgens gewoon gevraagd aan Karst en kreeg het volgende antwoord:
Wissel 400 -> 399 is volledig normaal. DCC rekent vanaf 0, de mens vanaf 1 ;) :P

Dus als jij bijvoorbeeld dcc adres 300 schakelt op de dr5000 zie je in het terminalscherm dat hij 299 stuurt.
Volkomen normaal dus, je MARDEC krijgt gewoon DCC adres 300 binnen en zal daar dus op reageren!
Dus als jij op je mardec op pin 3 een servo hangt en configureert op dcc adres 300, zal je servo reageren.
laat je niet in de war brengen door wat er op de achtergrond gebeurt!

Ik ben bekend met het probleem dat programmeurs beginnen te tellen bij 0.
Ik kom zelf uit de automatisering dus dit is niet nieuw voor mij.

Dus als ik servo 101 aanstuur en signaal 100 wordt verzonden daar kan ik mee leven.
Maar ik zie de statusled wel oplichten maar geen reactie van het servo.

Met de USB kabel aangesloten werkt alles perfect in de testmodus.
Ik tap het DCC signaal af van de rails door middel van 2 krokodillenklemmen.

Groeten Marco

PS het nummer van de Mardec doet niet ter zake?

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 29 juni 2017, 06:55:56
Hallo Marco,

De statusled van de mardec zal alleen oplichten als er een dcc adres gelezen wordt wat voorkomt in de configuratie.
Dus als je op de diverse pinnen bijvoorbeeld 206 t/m 209 geconfigureerd hebt,zal de statusled alleen branden als (een van)die adressen gelezen worden.
Heb je een tweede mardec met totaal andere adressen configureerd dan geld hiervoor hetzelfde.
Maar je kunt ook twee mardecs hetzelfde configureren, dan zal natuurlijk bij beide mardecs de statusled gaan branden als een geconfigureerd adres voorbij komt!
Heb je bijvoorbeeld op beide mardecs pin 3 als servo geconfigureerd op dcc adres 8, en je bedient op je centrale magneet artikel 8, dan zal op beide mardecs dit adres worden ontvangen, het status led zal reageren en beide servo's zullen gaan bewegen(mits aangesloten op pin 3 natuurlijk ;-))
De mardec aangesloten met twee krokodillenklemmen op de rails is prima.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 juni 2017, 07:31:59
Ik kan het zelf niet beter vertellen 😉

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 29 juni 2017, 08:46:37
Okay,

Samenvatting van wat ik gedaan heb.
Mardecs helemaal gereset en maar 1 servo geconfigureerd.
Mardecs hebben de nummers 1 en 2 (dit doet volgens mij verder helemaal niks?)

Op Mardec 1 pin 3 als adres 101 geconfigureerd en met het test commando werkt dit.
Op Mardec 2 pin 3 als adres 201 geconfigureerd en met het test commando werkt dit.

Mardec 1 op het dcc signaal aangesloten, servo met adres 101 aansturen, statusled knippert, servo blijft roerloos.
Mardec 2 op het dcc signaal aangesloten, servo met adres 201 aansturen, statusled knippert niet, servo blijft roerloos.

Mardec 1 zou theoretisch dus moeten werken?
En vermoedelijk is er op de DCC print van Mardec 2 iets niet goed gesoldeerd?

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 29 juni 2017, 11:24:19
Mardecs helemaal gereset en maar 1 servo geconfigureerd.
Mardecs hebben de nummers 1 en 2 (dit doet volgens mij verder helemaal niks?)

Op Mardec 1 pin 3 als adres 101 geconfigureerd en met het test commando werkt dit.
Op Mardec 2 pin 3 als adres 201 geconfigureerd en met het test commando werkt dit.

Mardec 1 op het dcc signaal aangesloten, servo met adres 101 aansturen, statusled knippert, servo blijft roerloos.
Mardec 2 op het dcc signaal aangesloten, servo met adres 201 aansturen, statusled knippert niet, servo blijft roerloos.

Mardec 1 zou theoretisch dus moeten werken?
En vermoedelijk is er op de DCC print van Mardec 2 iets niet goed gesoldeerd?

Groeten Marco
Hallo Marco,

mardec 1 werkt dus goed, want je statusled knippert even, dus hij heeft het dcc signaal goed gelezen.
Werkt de servo wel als je via putty configureert en test? Zo ja, dan lijkt mij de aansluiting van de servo goed dan is het echter de vraag waarom de mardec de servo wellicht niet zou aansturen. Heb je hem wel omgeschakeld naar bedrijfsmodus? Krijgt de servo wel voeding (meet even op de servo)?
Mardec 2 , hiervan zou de status led niet branden. Dan moet je even je dcc gedeelte van je mardec shield testen. Dat kan door:

Je kunt de schakeling eenvoudig testen door bij de dcc ingang 5v aan de 1K5 (is bij mardec binnenste aansluiting naast voeding)weerstand te leggen en de andere kant aan de gnd (beide van de arduino).
Voor dat je dit doet moet er 5V spanning staan op pin 6.
Als je de 5V op de dcc ingang gooit, moet die 5V op pin 6 van de opto naar 0V trekken.
Als dit zo is, werkt de schakeling

De nummers van de mardec maken niks uit, is slechts voor jouw informatie!
De mardec kijkt puur of hij een dcc adres gelezen krijgt wat voor hem bedoeld is.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 29 juni 2017, 12:00:50
Citaat
mardec 1 werkt dus goed, want je statusled knippert even, dus hij heeft het dcc signaal goed gelezen.
Werkt de servo wel als je via putty configureert en test? Zo ja, dan lijkt mij de aansluiting van de servo goed dan is het echter de vraag waarom de mardec de servo wellicht niet zou aansturen. Heb je hem wel omgeschakeld naar bedrijfsmodus? Krijgt de servo wel voeding (meet even op de servo)?

IK sluit de Mardec aan met de USB kabel en aparte voeding. Met Putty kan ik de servo configureren en testen.
Daarna sluit ik af met E, Mardec is dan in bedrijfsmodus en sluit Putty af. Dus de servo moet voeding hebben.
Ik haal de USB kabel los en sluit het DCC signaal aan. En dan doet het servo niks meer.

Citaat
Mardec 2 , hiervan zou de status led niet branden. Dan moet je even je dcc gedeelte van je mardec shield testen. Dat kan door:

Je kunt de schakeling eenvoudig testen door bij de dcc ingang 5v aan de 1K5 (is bij mardec binnenste aansluiting naast voeding)weerstand te leggen en de andere kant aan de gnd (beide van de arduino).
Voor dat je dit doet moet er 5V spanning staan op pin 6.
Als je de 5V op de dcc ingang gooit, moet die 5V op pin 6 van de opto naar 0V trekken.
Als dit zo is, werkt de schakeling

Okay, dat zal ik vanavond even gaan testen.

Citaat
De nummers van de mardec maken niks uit, is slechts voor jouw informatie!
De mardec kijkt puur of hij een dcc adres gelezen krijgt wat voor hem bedoeld is.

Dat was me inderdaad al duidelijk, zuiver administratief.  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 29 juni 2017, 12:07:12
IK sluit de Mardec aan met de USB kabel en aparte voeding. Met Putty kan ik de servo configureren en testen.
Daarna sluit ik af met E, Mardec is dan in bedrijfsmodus en sluit Putty af. Dus de servo moet voeding hebben.
Ik haal de USB kabel los en sluit het DCC signaal aan. En dan doet het servo niks meer.

Ik vraag me dan even af hoe je het voedingsgedeelte hebt?
Dan lijkt het er namelijk sterk op dat de servo zijn voeding uit je usb haalt (dat is niet lekker!)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 29 juni 2017, 12:11:08
Ik vraag me dan even af hoe je het voedingsgedeelte hebt?
Dan lijkt het er namelijk sterk op dat de servo zijn voeding uit je usb haalt (dat is niet lekker!)

Nee, ik heb een losse voeding op de Mardec aangesloten via de Jack plug.
Er gaat wel een aparte 5V voeding voor de servo's komen.

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Timo op 29 juni 2017, 12:15:12
De spanningsregulator op een Arduino kan geen servo aansturen. Misschien een korte beweging maar dat is al over spec. Servo's zijn hongerige jongens en de spanningsregulator op de Arduino erg klein.


Timo
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 juni 2017, 16:46:19
Waarom sluit je Mardec af na E-commando? Gewoon aanlaten. Dan zie je wat Mardec doet.

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 juni 2017, 16:58:28
Als je de Arduino voedt met de jackplug heb je nog steeds geen spanning op de 5V schroefconnector

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 29 juni 2017, 17:02:06
Als je de Arduino voedt met de jackplug heb je nog steeds geen spanning op de 5V schroefconnector

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Aha duidelijk, dan zit daar het probleem.
Zal nu eerst een andere voeding aan gaan sluiten.

Allemaal bedankt voor het meedenken!  ;D

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 29 juni 2017, 22:17:31
En inderdaad, met de USB voeding nog aangesloten werkt alles naar behoren.

Voor Mardec 2 zal ik wat metingen gaan uitvoeren, maar lijkt een maandagochtend (door Marco gemaakt) model te zijn.

Tip voor Nico, Over de voeding: ik zou dit ook in de handleiding aanpassen, die is hier niet echt duidelijk over.

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: wesly op 29 juni 2017, 22:19:16
Dit werkt helaas niet, kleinste adres wat je in kan vullen is 1.  :(
Bij mijn dr5000 is de instelling wel te wijzigen in 0.
Hoe is het met je voeding afgelopen, werkt het nu wel.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 29 juni 2017, 22:32:20
Bij mijn dr5000 is de instelling wel te wijzigen in 0.
Hoe is het met je voeding afgelopen, werkt het nu wel.

Met een extra voeding (zie hierboven) werkt het nu inderdaad wel.  8)

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 juli 2017, 17:12:58
Citaat
Tip voor Nico, Over de voeding: ik zou dit ook in de handleiding aanpassen, die is hier niet echt duidelijk over.

Het staat toch echt ondubbelzinnig in de montagehandleiding.

Citaat
Als je een externe voeding gebruikt voor de Arduino (7-12 volt DC) sluit deze dan aan op de jackplug van
de Arduino.

Als je de voeding van de print gebruikt sluit dan een wisselspanning aan van12-18 volt.
Je kunt hier ook een gelijkspanning van 12-20 volt op aansluiten. De polariteit is dan niet van belang door
de diodebrug.
De voeding van servo’s en relais kun je nu aansluiten op de +5V en GND schroefconnectoren op de print.

Hoe kun je nu verwachten dat je 5V op de schroefconnector krijgt als je geen ingangsspanning aansluit?
De jackplug en de USB plug voeden direct de Arduino maar hebben niks met het shield te maken.

Desalniettemin heb ik toch maar wat plaatjes toegevoegd.
Een nieuwe versie van de montagehandleiding kun je downloaden op arcomora.wordpress.com/download (http://arcomora.wordpress.com/download)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 05 juli 2017, 21:47:46
Hallo Nico,

Heb Mardec 3.2.1 geïnstalleerd en zie een paar dingen die, volgens mij. niet helemaal kloppen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_Error_12.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_Error_12.jpg)

Bij de keuze hoe je de pin wilt instellen, is optie 2 weggevallen in de tekst; je kunt nog wel voor 2 kiezen, dat werkt.

Verder vindt er een afronding in de 'on' tijd plaats.

Heb het getest op 2 Arduino's en beide geven hetzelfde resultaat.

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 05 juli 2017, 22:19:29
Hallo Willem,

Beide waarnemingen zijn juist.

De eerste:
Er staat niet 1 of 3, maar van 1 t/m 3; dus 1, 2 of 3.
Het is een standaard inputroutine voor numerieke waardes met een onder-en bovengrens.

De tweede:
Ook hier wordt dezelfde routine gebruikt.
De ingegeven waarde wordt inderdaad afgerond op 20 millisec. Maar dat was altijd al zo.
Het zou wellicht beter gedisplayed kunnen worden (als 240 ipv 250) en vermeld moeten worden in de handleiding.
Deze afronding komt echter ook bij andere instelbare waardes voor.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MOVisser op 05 juli 2017, 22:38:59
super goed draadje. Leer ik veel van. (y)

Ronald Visser
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 05 juli 2017, 23:10:00
Hallo Nico,

1 to 3 is duidelijk, maar ik heb het over de tekst op de regel daarboven, daar is keuze 'Servo(2)' tussenuit gevallen.

Afronding is niet zo'n punt; is alleen verwarrend als na de invoer de tijd bevestigd wordt zoals ingevoerd, maar later toch anders blijkt te zijn.

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 05 juli 2017, 23:14:27
Ah ja, die tekstregel.
Dat is inderdaad een slordigheidje. Zal het in de volgende release corrigeren.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 juli 2017, 09:33:17
Nog even nagekeken hoe het zit.
Citaat
if (curpin>15)
    Serial.println(F("\nSpecify Accessory(1) or Input(3)"));   //16-19 no servo
  else
    Serial.println(F("\nSpecify Accessory(1), Servo(2) or Input(3)"));

Geen slordigheidje dus, maar een bewuste keus.

Citaat handleiding:
Citaat
Je kunt voor accessoires en inputs alleen de pinnummers 3 t/m 12 en 14 t/m 19 gebruiken
gebruiken. Voor servo’s alleen de pinnen 3 t/m 12 en 14 en 15.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 06 juli 2017, 12:41:57
Nico,

Klopt wat je zegt, blijft alleen het feit dat je de pinnen 16-19 wel kunt configureren als servo (keuze 2 wordt geaccepteerd). Ik heb geen idee of een servo op die pinnen aangesloten ook echt werkt (gebruik ze momenteel nog niet) of dat het kwaad kan (denk het zelf niet). Als het zo kan werken wordt het voordeel alleen maar groter.

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 juli 2017, 13:02:39
In oudere versies werd pin 16 t/m 19 automatisch op 'accessory' gezet.
Nu wordt inderdaad ook een servo geaccepteerd. Dat is een bug en zal worden aangepast.
Deze beperking is omdat er maximaal 12 servo's aangestuurd kunnen worden door de servo library.
Door 16 t/m 19 uit te sluiten hoef ik geen teller bij te houden van het aantal servo's.
Maar zo'n grote beperking is dat toch niet?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 06 juli 2017, 15:35:15
Nico,

Duidelijk verhaal en voor mij geen enkel probleem.

Om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen: loop je bij de servo library tegen geheugenproblemen op ? of is het de tijd die roet in het eten gooit ?

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 06 juli 2017, 18:00:26
Het fijne ervan ontgaat mij ook.
Ik dacht dat het te maken heeft met de interne timers van de Arduino.
Iemand anders meer?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 07 juli 2017, 16:32:17
Nico,

Gebruik je de standaard met de Arduino IDE meegeleverde servo library ?

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 juli 2017, 16:54:41
Ja

Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 07 juli 2017, 20:38:38
Na enig spitwerk ben ik er dus achter dat het te maken heeft met de manier waarop de library de servo's bedient: sequentieel.

De library maakt de pin van de eerste servo hoog en start dan een timer voor de duur van de puls (1 tot 2 ms).
De timer loopt af, de pin van de eerste servo wordt laag gemaakt en de pin van de tweede servo hoog en weer wordt de timer gestart maar nu voor de tijd van de tweede servo. De timer loopt af, de pin van de tweede servo wordt laag... enz. Zo worden alle servo's achter elkaar afgewerkt.

Als alle servo's de maximale tijd van 2 ms nodig zouden hebben komen we uit op een herhaaltijd van 12 x 2 ms = 24 ms. Rekenen we daar een beetje processortijd bij dan komen we uit op 40 Hz, voor de meeste servo's geen probleem.

De library houdt overigens zelf een teller bij van het aantal aanwezige servo's en zodra je de 13e toevoegt via een attach() functie krijg je een waarde 255 terug gemeld ipv het volgnummer.

Er is ook nog een variabele 'ServoCount' die het aantal voor je bijhoudt, maar ik weet niet of die globaal beschikbaar is of niet (heb me nog niet echt in het Arduinoos verdiept), maar misschien kun je er iets mee.

Je zou de 'bug' dus kunnen laten zitten, zodat alle pins een servo kunnen worden, maar zodra iemand een 13e servo wil toevoegen een melding geven. Als 'ServoCount' globaal werkt kun je zelfs de tekst van te voren al aanpassen ('servo(2)' niet displayen) en de 2 niet als input accepteren.

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 juli 2017, 11:07:57
De variabele ServoCount is niet globaal beschikbaar en is dus niet bruikbaar.
Bovendien wordt deze alleen opgehoogd bij een attach() van een servo.

Bij de attach() functie kun je inderdaad een returnwaarde meegeven:

x=Servo.attach(pin);

Na de 12de attach krijg je dan de waarde 255 terug.
Maar dan moet je dus eerst alle reeds gedefinieerde servo's een keer attachen om te weten hoeveel er zijn.
Dan kun je beter in de setup tellen hoeveel accessoires er zijn van het type 2 (servo). Dat wordt nu ook al afgetest.
Ik zie wel of ik dat ga gebruiken. Maar ik begrijp niet waarom het zo belangrijk is om pin 16 t/m 19 ook een servo te laten zijn.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mijnmodelbaan op 10 juli 2017, 13:33:29
Is ook absoluut niet belangrijk (voor mij, tenminste).

Ik vind het alleen handig als de software die ik gebruik mij ondubbelzinnig vertelt dat iets niet kan of anders moet. Dat kan die software veel beter 'onthouden' (want het zit er tenslotte ingebakken) dan ik, die eerst de handleiding moet raadplegen als ik de instellingen na een poosje wil wijzigen of iets toevoegen.

En of jij iets wel of niet gaat gebruiken, is helemaal aan jou; het is tenslotte jouw 'kindje' en wij (ik) maken dankbaar gebruik van jouw bedenksels.

Heb nu inmiddels 3 Uno's binnen en heb daar de verschillende ArCoMoRa software onderdelen op gezet. Werkt geweldig zo. Heb ook al een paar Pro Mini's binnen en ga deze week eens kijken of ik daar de software ook op krijg.

Willem.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: JoopdeMan op 24 juli 2017, 20:51:14
Na een aantal N-banen te hebben gebouwd (en weer afgebroken) ben ik nu bezig een digitale baan te bouwen. Inmiddels loopt een proefbaantje met s88XPressNetLI en een s88SD16-n van Rosoft. De wisselaansturing gaat gebeuren met servo's. Toevallig ;) kreeg ik dit draadje onder ogen en dacht... zo'n Mardec lijkt me ideaal, moet ik ook hebben. Dus mijn vraag: hoe krijg ik de Mardec in huis?
Dank alvast voor je reactie.

Joop
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Henk Boshuyzen op 24 juli 2017, 21:22:30
Joop, een stukje terugscrollen naar de link van Nico om te downloaden.
Daar geeft Nico ook in de handleiding aan wat je nodig hebt en waar je het (goedkoop) kunt aan schaffen.
Het werkt gewoon perfect.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 juli 2017, 21:46:28
Hallo Joop,

Kijk even op Arcomora.wordpress.com (http://Arcomora.wordpress.com)
Daar kun je alles downloaden en het DCC shield bestellen.
Op dit moment is er geen voorraad, maar er zijn nieuwe printen in bestelling.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 09 augustus 2017, 21:37:45
Horror.....
Hebben jullie dat nu ook dat er soms vreemde dingen gebeuren. De afgelopen dagen heb ik mijn frieslijst weer boven de baan gemonteerd. Dat ding heeft tl verlichting gecombineerd met wat ledstrippen. Als ik nu de pc met mijn arduino's heb opgestart met de bedoeling er wat mee te gaan doen en ik besluit de verlichting boven de baan aan te doen, dan slaan direct een aantal servo's op hol.
Doe ik eerst de verlichting aan en daarna de rest dan gebeurd er niets. Volgens mijn vrouw heb ik mijn medicijnen vergeten. ;D
Nu denken jullie hij maakt een geintje, maar dat is niet zo.
Overigens loopt de verlichting via een ander stopcontact.
Het zit me overigens niet mee. Enige weken terug blies ik mijn pc op, dus een nieuwe laptop gekocht. Nieuwe software er op gezet, de compoort aangepast en de configuratie gewijzigd omdat ik in de baan wat heb veranderd. Ik heb de zaak gereset en de servo's opnieuw getracht te configureren. Stel ik keurig de eerste servo in -wat prima lukte- maar tijdens de tweede bleek de eerste servo gewoon mee te bewegen tijdens de test (T) van nr. twee. Andersom het zelfde resultaat. Dit met de wetenschap dat alle 22 wissels prima hebben gewerkt en de treinen onder Rocrail prima hebben gereden. Ik denk dat je na verloop van tijd blind wordt voor je eigen fouten.
Wie nog gaat een goede vakantie toegewenst, ik denk dat ik er ook aan toe ben.

Frans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 augustus 2017, 10:36:39
Hallo Frans,

Helaas wat weinig nuttige reacties op merkwaardige problemen.
Ik kan er ook niet veel zinnigs over zeggen.
Bij het TL probleem zou ik zeggen: zet dan dus eerst de verlichting aan.
Overigens zegt dat andere stopcontact weinig als ze allebei op dezelfde groep zitten.
Je tweede probleem is ook wel vreemd. Zeker als op je oude PC alles goed werkte.
Ik heb helaas geen zinnige suggesties voor je. Gaat dit testen ook fout als je er bv een Single Steady led op aansluit; gaan ze dan ook beiden tegelijk aan als je er één test? Als dat wel goed gaat zou ik de voeding of bedrading van de servo's verdenken. Maar ja, die is natuurlijk niet veranderd door een nieuwe PC.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 15 augustus 2017, 15:50:29
Hallo Nico,
De volgende dag heb ik er nog wat energie in gestoken (dat werkt vaak goed) en toen kwam ik er achter dat er een servo niet goed werkte (zo'n SG90) en die beïnvloedde de rest ook. Een nieuwe er in en toen wat dat verholpen. Die tl verlichting blijft een raadsel. Je hebt gelijk dat het stopcontact niets uit maakt als ze op de zelfde groep zitten. Gisteravond op de club ventileerde ik mijn  probleem ook. Direct kwam er een reactie van iemand die gehoorapparaten had. Die gingen ook als een gek te keer als hij zijn hoofd dicht bij de starter van een TL -bak had. Dus wat je zegt....eerst de verlichting aan en dan de centrale aan. In de toekomst gaan die tl-buizen toch vervangen worden door ledverlichting. Dus alles gaat zich oplossen. Ik heb 2 arduino's en 22 wissels (met microschakelaars voor de puntstukompoling) aan gestuurd voor door de DR5000 en Rocrail. Alles werkt fantastisch. Ik ben je dus zeer dankbaar.

Frans
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: FransS op 17 augustus 2017, 20:59:43
Ik denk toch nog een nuttige tip te geven. Mijn railmateriaal is allemaal van Tillig Elite en Peco code 73. Mijn wissels zijn allemaal van Tillig. De wissels zijn nog van de oude serie en regelmatig heb ik storing op de puntstukken. Het is niet zo dat de trein stopt of op een andere wijze hapert, maar het geeft ogenblikkelijk storing op de servo's. Ze staan te klapperen of de DR5000 sluit de spanning af. Ik heb alle wissels aan gepast en het puntstuk verlengt naar de wisseltongen(c.a. 1 cm). De nieuwe wissels van Tillig worden vanaf fabriek tegenwoordig allemaal zo geleverd.
Probleem opgelost.

Frans
Titel: Re: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Bert van Gelder op 20 augustus 2017, 22:33:08
Vriendelijk verzoek aan ieder om even na te gaan of je bericht wel te maken heeft met de MARDEC...

Het lijkt alsof mensen problemen hebben met Koploper en decoders, en nu dit draadje "vervuilen".

Maak anders even een nieuw draadje aan met je vraag.

Gr, Bert
Team moderatoren.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 augustus 2017, 23:45:12
In het kader van de opmerking van Bert is door de moderator het probleem van Joop de Man, over de aansturing van Mardec vanuit Koploper, verplaatst naar dit draadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,75013.0.html (https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,75013.0.html)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 september 2017, 12:12:04
Mardec 3.3 is beschikbaar.

Nu met verbeterde puntstukpolarisatie en de optie om ook servo's aan de pinnen 16 t/m 19 te 'hangen'.
Ook twee nieuwe tools voor alle Arcomora programma's om de COM poorten beter te beheren.

Voor meer details en downloads kijk even op Arcomora.wordpress.com/news (http://Arcomora.wordpress.com/news)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MichelKuijpers op 05 september 2017, 10:52:21
Dank je wel voor de update!!  :D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 05 september 2017, 22:00:21
Na de volledige release van Mardec 3.3 is er nu ook de update van Mardec 3.x naar 3.3
Lees er alles over op Arcomora.wordpress.com/news (http://Arcomora.wordpress.com/news)
De update kun je downloaden op Arcomora.wordpress.com/download (http://Arcomora.wordpress.com/download)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 september 2017, 20:57:25
Eindelijk is ook een Engelstalige handleiding van Mardec beschikbaar!
Arcomora.wordpress.com/download (http://Arcomora.wordpress.com/download)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 10 september 2017, 21:10:57
Hallo,

Ik heb Arcomora geïnstalleerd, had de oude Mardec versie er nog op staan deze verwijderd en opnieuw installeren!
Alleen krijg ik het niet meer voor elkaar, krijg de onderstaande melding:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec_1.jpg)

En als ik de MARDEC opstart een leeg scherm:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Mardec1.jpg)

Zal wel wat fout doen, maar wat?

Met vriendelijke groeten Erwin

 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 september 2017, 22:43:04
Hallo Erwin,

Even wat vraagjes:
- Heb je de compoort gecontroleerd? Dus is COM16 inderdaad de poort waar de Arduino aan hangt.
Je kunt de poort eventueel wijzigen met de nieuwe tool Change Compoort in het Windows startmenu
- Als de poort klopt heb je dan wel het zwarte upload scherm voorbij zien komen? Zie de installatiehandleiding.
- Heb je de optie Load and Configure Mardec   in het Windows startmenu al geprobeerd? Zorg wel dat Putty niet is gestart.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 10 september 2017, 22:51:00
Hallo Nico,

Compoort gecontroleerd is de juiste poort.
Zwarte scherm voorbij zien komen daarna komt de foutmelding.
Load en Configure dan komt ook dezelfde melding.

Met vriendelijke groeten Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 10 september 2017, 23:13:42
Erwin,

Zie je ook in het zwarte scherm de voortgang van het schrijven van Mardec en het weer teruglezen ter controle.
Allebei tot 100%?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 11 september 2017, 09:02:35
Goedemorgen Nico,

Dat zwarte scherm heb ik gezien! Maar Reading en Writing 100% niet. wel de bovenste regel van dat zwarte scherm ( avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions ), daarna kreeg ik de melding zoals boven aangegeven: Uploading of MARDEC has failed!

Met vriendelijke groeten,
Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: luutjelewis op 11 september 2017, 12:36:30

Ik heb Arcomora geïnstalleerd, had de oude Mardec versie er nog op staan deze verwijderd en opnieuw installeren!


Hoi wat voor Arduino versie werk je?(Uno ,Nano ,Mini ect)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 september 2017, 13:10:40
Goeie vraag.
De standaard uploadscripts zijn alleen voor de Arduino UNO
Ik heb Erwin ook al een PM gestuurd hierover.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 12 september 2017, 21:05:05
Hallo Allen,

Probleem opgelost  (y) de Bootloader van de Arduino was niet goed! Een andere Arduino erbij en de Bootloader opnieuw gebrand en met de  hulp van Nico is het dus opgelost. 

Nico nogmaals bedankt voor je hulp.

Met vriendelijke groeten,
Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 september 2017, 16:26:29
MARDEC 3.3.1 is inmiddels ook al beschikbaar.
Hierin is het probleem opgelost dat een nieuw te configureren servo eerst naar 1 graad werd gedraaid en daarna pas naar 75 graden.
Bij een bestaande, reeds gemonteerde, servo kon daardoor de pin uit de wissel worden getrokken. (Met dank aan Ruud Boer)

Meer op Arcomora.wordpress.com/news (http://Arcomora.wordpress.com/news)

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: luutjelewis op 14 september 2017, 19:37:53
Geweldig Nico  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Leeeke op 06 oktober 2017, 23:05:52
Hoi Nico,
Een tijdje geleden viel toevallig mijn oog op de Mardec decoder.
Ben zelf al tijden bezig met arduino, esp’s en attinny 2313. Een van mijn eerdere projecten was een DCC wisseldecoder op basis van de software van Dave van der Logt.
Sinds kort zijn wij in Bergen op Zoom een Modelspoorclub begonnen waarmee we het station van Bergen op Zoom en omgeving willen gaan nabouwen (periode 1958 -1965) met K-rail van Marklin, mede omdat 80% van onze clubleden ook Marklin rijders zijn.
We waren het er al snel over eens dat wisselaandrijvingen met een servo gedaan moesten gaan worden... aan mijn DCC wisseldecoder had ik dus niets. Dus op zoek naar een alternatief met mogelijheid voor servo’s en andere zaken. Toen schoot mij dit topic ineens weer te binnen
Met de Mardec heb ik die decoder gevonden.  ;D
Na wat geprul in een testopstelling (vanwege ruimte, prijs en eenvoud wilde ik gebruik maken van de Nano) en de tips & trics in de handleiding heb ik hem aan de praat gekregen.
Omdat jij gebruik maakt van de Uno kon ik jou printen niet gebruiken.
Met mijn DCC wisseldecoder als basis ben ik aan de slag gegaan in eagle. Het resultaat zie je in onderstaande foto.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/BEF30C86-6045-44C0-AD2D-5286F96F578B.jpeg)

Een multifunctionele decoder inclusief print en alle materialen voor nog geen €5,-  (y)
Ook op de club zijn ze laaiend enthousiast.
Hartelijk dank voor het opzetten van dit geweldige software pakket, is echt TOP.
Uiteraard respecteer ik en de ook de club de gestelde voorwaarden voor het gebruik van de software!
Nogmaals dank voor dit geweldige pakket!!!
Groetjes,
Leo Ooms
Modelspoorclub Bergen op Zoom
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 oktober 2017, 10:02:34
Hallo Bergen op Zoom,

Als ik het goed begrijp heb je een alternatief gemaakt voor het DCC/Power shield.
Daar is natuurlijk niks mis mee. Iedereen mag maken en verkopen wat hij wil.
Mijn 'product' zijn alleen maar de drie sketches. De printjes verkoop ik alleen als service om de Arduino toegankelijker te maken.
Zelf heb ik ook al eens gedacht aan een variant met een 'on board' Arduino, maar dat is er nooit van gekomen.
Echter de laatste Mardec versie (3.3.1) past niet op een Nano. Daarvoor is het vrij beschikbaar geheugen te klein.
Daarom lever ik nu ook geen hex-file meer mee voor de Nano.
Het past zelfs ook niet op een UNO als je de .ino compileert met de IDE versie 1.8.4 of 1.8.5.
Versie 1.8.2 is wat efficiënter, die 'doet het wel'.
Dus heb je gesleuteld aan de sketch neem ik aan. Mijn vraag is nu dus: wat heb je er aan gedaan om het te laten passen?
Ik ben dus meer in de sketch geinteresseerd dan in de Eagle files.
Die zijn voor mij niet zo interessant. Ik ga daar toch niks mee doen. Wellicht heeft Servé Wouters interesse, de ontwerper van het DCC/Power shield.

Maar mooi dat jullie de Mardec willen gebruiken op de clubbaan. Je bent zeker niet de enige modelspoorclub die dat doet.

Mvg
Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Leeeke op 07 oktober 2017, 12:17:27
Hoi Nico,
Ik heb de nano geflashed met de uno firmware zoals jij het omschreef in de handleiding voor de micro. Aan de sketch zelf heb ik niets veranderd, dit werkt inclusief jouw tools prima via putty :D
Goed dat je meldt dat de nieuwe sketch niet werkt, scheelt weer een hoop testen.... (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 oktober 2017, 13:40:52
Ja dat kan natuurlijk ook.

Wat bedoel je met 'dat de nieuwe sketch niet werkt' ?
De sketch werkt wel. Omdat je de Nano geflasht hebt m.b.v  een UNO kun je denk ik de standaard hex file (versie 3.3.1) gebruiken om te uploaden.
Alleen de IDE 1.8.4 en 1.8.5 zijn niet bruikbaar om de .INO te compileren.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Leeeke op 07 oktober 2017, 13:56:51
Hoi Nico,
Na nog een keer lezen begrijp ik je opmerking pas  ::)
In dat geval gaan we het gewoon proberen, bedankt voor de tip!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 oktober 2017, 13:14:54
Ik heb zelf ook eens getest met het flashen van een Nano met de UNO bootloader.
Dat werkt goed en je kunt Mardec 3.3.1 uploaden naar de Nano.
Weet alleen niet of er nu Nano specifieke mogelijkheden verdwenen zijn.
Een verdere test moet dat uitwijzen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Leeeke op 08 oktober 2017, 13:33:18
Thanks!!!
Als er al nano specifieke mogelijkheden zouden zijn die dan verdwijnen dan had ik ze met de Mardec software toch al niet gebruikt  :angel:
Bedankt voor de moeite!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Leeeke op 08 oktober 2017, 13:47:02
Nog wel een vraag Nico, misschien dat het al wel in je topic staat of in de handleiding, maar heb het zo snel niet kunnen vinden. Als ik de nieuwe Mardec software upload, blijven dan de instellingen van de diverse outputs bewaard?
Alvast bedankt!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 oktober 2017, 13:53:33
Ja dat blijft allemaal bewaard. (y) Die staan in EEPROM; zeg maar de 'harde schijf' van de Arduino.
Alleen het programmageheugen wordt 'ververst'.
Anders zou je bij iedere update alles weer moeten configureren.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 08 oktober 2017, 23:00:50
Ik heb de afgelopen dagen twee Mardec shields gebouwd en heb daarna het traject doorlopen om e.e.a. op de PC in te kunnen stellen en met de Roco centrale te kunnen laten werken. Dat is tot nu toe allemaal best eenvoudig, alleen was me niet helemaal duidelijk hoe de boel gevoed moet worden. Met alleen de 9V op de Arduino bleek het met de Roco centrale niet te werken, maar nadat de shield met 16V AC gevoed was werkte alles. Daarna heb ik zonder problemen de 16V AC voeding nog vervangen door een kleinere 12V DC voeding.
Inmiddels heb ik de shields ingesteld om de tien wissels op mijn modulebak te besturen.
De bak komt op Eurospoor te staan en één unit gebruik ik daar als backup voor het geval dat.

Leen.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 oktober 2017, 00:09:37
Hallo Leen,

Om misverstanden te voorkomen: Mardec heeft geen voeding nodig. Mardec is namelijk een Arduino sketch die geladen is op de Arduino.
Wat jij Mardec noemt is het DCC/Power shield. Maar je hebt waarschijnlijk nog een oude versie waar Mardec op de print staat.
Dit shield bestaat uit twee delen:
- DCC circuit
- Voedingsdeel.

De voeding voedt de Arduino met 9 V en een extra 5V voor bv leds. De Arduino zelf geeft weer een spanning af van 5V. Deze wordt gebruikt om het DCC circuit te voeden.
Je kunt het voedingsdeel ook weglaten en de Arduino voeden via de jackplug.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 09 oktober 2017, 11:45:59
Je hebt gelijk.
In de wandelgangen halen we die dingen door elkaar.
Ik heb de tekst aangepast.

Heb je misschien nòg twee shields voor me?

Leen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 oktober 2017, 15:39:02
Hallo Leen,

Wil je die dan bestellen op arcomora.wordpress.com/order (http://arcomora.wordpress.com/order) ?
Wel even wachten want de voorraad is op en er zijn nog 51 wachtenden voor je.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 09 oktober 2017, 22:12:25
Bedankt, het is besteld.

Leen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 15 oktober 2017, 19:06:36
Ik heb nu 10 servo's aangesloten en afgesteld en het functioneert. Alleen zijn de servo's heel gevoelig voor stoorsignalen en daardoor steekt er af en toe ineens een pin boven het maaiveld uit waardoor de trein niet verder kan.
Is daar misschien een oplossing voor?

Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 oktober 2017, 19:38:07
Hallo Leen,

Dat is een bekend probleem en is besproken in vele draadjes waaronder ook het Mardec draadje.
De handleiding zegt er ook wat over:
Het kan wel voorkomen dat een servo toch enigszins beweegt als gevolg van stoorsignalen. Een goede voeding is
daarom een vereiste evenals kwalitatief goede digitale servo’s (TG9d, HXT900, ES9051).
Eventueel kan een ferrietkern vlak bij de servo ook helpen.
Ook een weerstand van 4k7 tussen signaal en 5V kan helpen.


Dus nooit de 5V van het shield gebruiken.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 15 oktober 2017, 22:58:19
Ik wist dat ik het ergens gelezen had maar begreep toen het probleem niet. Gisteren kon ik het niet meer terug vinden. Ik heb TowerPro SG90 servo's.

Hoe kan ik de 4k7 weerstand aansluiten? Moet ik bij elke servo tussen de 5V (plus) en signaal een weerstand aansluiten?
Kun je mij een voeding adviseren voor mijn 10 servo's? Zelf denk ik aan een voeding van minimaal 3A en 5 of 6V afhankelijk van verkrijgbaarheid.

Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 15 oktober 2017, 23:25:44
P.S. Ik heb 10 HXT 900's besteld.

Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 oktober 2017, 23:56:49
Dat zal een hele verbetering geven. Die SG90 is berucht. De SG92R is, als budget servo, al een stuk beter. De HXT900 is natuurlijk ook goed.

Voor die 4k7 weerstand kijk hier even: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221691469.html#msg3221691469 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221691469.html#msg3221691469)

Voor voeding: https://nl.aliexpress.com/item/Single-Output-Switching-power-supply-5V-5A-25W-Transformer-110V-220V-AC-To-DC-5-V/32829508014.html (https://nl.aliexpress.com/item/Single-Output-Switching-power-supply-5V-5A-25W-Transformer-110V-220V-AC-To-DC-5-V/32829508014.html)

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 16 oktober 2017, 10:33:26
Bedankt. De voeding is ook besteld.

Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 21 oktober 2017, 20:15:03
Ik heb ook nog ferrietkernen met een 2mm diameter besteld bij een bekende Chinese speciaalzaak.
Moeten die alleen om de signaalkabel van de servo of ook om de voedingskabels?

Leen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 oktober 2017, 20:34:26
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,69267.msg3221668461.html#msg3221668461 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,69267.msg3221668461.html#msg3221668461)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 21 oktober 2017, 20:47:45
Bedankt.
Dit is zo'n grotere ferrietkern zoals die ik op mijn zoektocht in de speciaalzaak ook tegenkwam.
Nog even het formaat van de kabel opmeten.......
5mm misschien?  ???

Leen.

P.S. Ik heb even gemeten en 3,5 mm lijkt voldoende.
Kleiner van dit type heb ik niet gevonden.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans van de Burgt op 21 oktober 2017, 20:51:19
@Leen,

Op de foto zijn de standaard aansluitdraden van een servo door de ferrierkern gehaald.

Gr, Hanss
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 21 oktober 2017, 20:58:58
Ja, als dat werrukt: PRIMA!  (y)
Je wil niet weten welke ellende het allemaal oplost.  :-\

Leen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: St00mboy op 22 oktober 2017, 22:07:58
Ik heb vanmiddag drie storende sg90 servo's vervangen door type HXT900 en de storing lijkt nu over.  (y)

Leen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 12 november 2017, 12:44:59
Hallo Nico,

Ik heb inmiddels 2 Mardecs en 2 Arsigloco's in gebruik (inclusief Okkie)
Nu wil ik een vijfde Arduino gaan installeren (Mardec) en krijg de volgende foutmelding:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/mardec_foutmelding.jpg)

Enige suggesties?

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 november 2017, 14:06:00
Hallo Marco,

Je zegt dat je een Mardec wil installeren, maar in het scherm toch echt ArLoco ???

Mogelijk is de bootloader van deze Arduino niet goed.
Probeer het eens met een ander Arduino waar al Mardec(Arloco ?) op staat.
Nee, je configuratie wordt overschreven.
Als die het wel doet is het toch die nieuwe Arduino.
Je kunt dan de bootloader er opnieuw opzetten m.b.v. een andere, goede, Arduino.
Op Arcomora.wordpress.com/download (http://Arcomora.wordpress.com/download) staat hierover een document over hoe dat moet.


Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 12 november 2017, 21:31:19
Je zegt dat je een Mardec wil installeren, maar in het scherm toch echt ArLoco ???

Klopt inderdaad, dit was de tweede poging. :-)

Citaat
Mogelijk is de bootloader van deze Arduino niet goed.
Probeer het eens met een ander Arduino waar al Mardec(Arloco ?) op staat.
Nee, je configuratie wordt overschreven.
Als die het wel doet is het toch die nieuwe Arduino.
Je kunt dan de bootloader er opnieuw opzetten m.b.v. een andere, goede, Arduino.
Op Arcomora.wordpress.com/download (http://Arcomora.wordpress.com/download) staat hierover een document over hoe dat moet.

Dat zal ik nog wel even gaan proberen.

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 november 2017, 22:57:14
Ik bedoel natuurlijk:
Nee, je configuratie wordt NIET overschreven.  :-[
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 13 november 2017, 11:54:00
Ik bedoel natuurlijk:
Nee, je configuratie wordt NIET overschreven.  :-[

Dat had ik al begrepen.  ;D

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 14 november 2017, 10:49:49
Hallo Nico,

De handleiding heb ik gevonden.

De draden zijn aangesloten, maar nu raak ik het spoor kwijt.
In welke applicatie kan ik dit vinden: Start the Arduino IDE and open: Files Examples ArduinoISP

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 november 2017, 10:59:34
Hallo Marco,

De Arduino IDE is de Arduino Integrated Development Environment.
Die heb je dus waarschijnlijk niet.
Even downloaden en rechttoe rechtaan installeren.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
Gebruik de Windows Installer variant.
Negeer de doneervraag (of doneer als je wilt).
Zal dit wel toevoegen aan de handleiding.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 14 november 2017, 11:21:08
Top, bedankt voor de snelle actie.  (y)

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 14 november 2017, 22:26:34
Alles gedaan volgens de handleiding.
Ook de 2 keer 5V aangesloten op 1 keer Vin.

Met dit als resultaat, lijkt volgens mij op de eerste foutmelding.
Dus maar weer een paar Arduino's en het verre oosten bestellen.
En hopen dat de kwaliteit dan beter is.

Logbestand:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Error while burning bootloader.

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: guest9985 op 15 november 2017, 00:33:46
Deze foutmelding wijst naar het niet kunnen vinden van de com-poort.

Verbindt de Arduino aan de pc.
Kijk in Apparaatbeheer welke compoort door de Arduino gebruikt wordt.
Kijk dan of dezelfde poort gebruikt wordt bij uploaden.

Zo niet, dan in Apparaatbeheer het poortnummer gelijk zetten als bij uploaden.

Martin.

Oh - en gebruik ALTIJD dezelfde USB aansluiting van de pc.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 november 2017, 08:21:46
Als de COM-poort verkeerd is krijg je de melding:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM9": Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Ook heeft Marco de sketch ArduinoISP al ge-upload naar de Arduino. Dus de COM-poort moet goed zijn.
Het gaat kennelijk fout bij uitvoeren van Bootloader branden.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 15 november 2017, 11:34:21
Nee, de COM poort is inderdaad goed, want ik kan de sketch uploaden.

Denk echt dat deze Arduino gewoon overleden is, jammer maar helaas.

Groeten Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 15 november 2017, 22:35:49
Ik heb een probleempje met de mardec shield. Na wat geklooi op een breadboard heb ik vorig jaar de shields besteld en nu de eerste twee in elkaar gesoldeerd.
Er lijkt iets niet goed te zitten in het dcc gedeelte. In de teststand via de pcc werkt alles namelijk prima maar als ik de mardec aan probeer te sturen via de baan lijkt er geen signaal binnen te komen.
Ik zie de status led in ieder geval niet knipperen en de servo reageert ook niet.

Ik heb gecheckt of er wel dcc signaal op de draden staat door een stukje testrail met de draden te verbinden. De lok die op de testrail stond reageert.

Op pagina 69 stelt Goosie:

Je kunt de schakeling eenvoudig testen door bij de dcc ingang 5v aan de 1K5 (is bij mardec binnenste aansluiting naast voeding)weerstand te leggen en de andere kant aan de gnd (beide van de arduino).
Voor dat je dit doet moet er 5V spanning staan op pin 6.
Als je de 5V op de dcc ingang gooit, moet die 5V op pin 6 van de opto naar 0V trekken.
Als dit zo is, werkt de schakeling

Dit heb ik getest met de multimeter en voordat ik 5v aansluit op de dcc ingangen staat er inderdaad 5v op pin 6 van de optocoupler. Maar als ik 5v aansluit op de dcc ingangen dan verandert er niets aan de spanning op pin 6 van de optocoupler. De 5v heb ik niet van het bord zelf afgehaald want ik heb het voedingsgedeelte niet gebouwd. Ik heb hiervoor een externe voeding gebruikt.

Er lijkt dus iets niet goed te zitten in de DCC schakeling maar ik heb geen idee wat of hoe ik dit verder kan testen. Ik heb hieronder een foto van de boven en onderkant van mijn shield toegevoegd. Kan iemand me helpen?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5322_4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5322_4.jpg)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5324_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_5324_2.jpg)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 november 2017, 23:30:05
Werken ze allebei niet?
Als de een het wel doet zou je de 6N137 eens kunnen omwisselen.
Aan de print is niets te zien.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: hepost op 16 november 2017, 02:39:44
Je zou dcc sniffer kunnen proberen. Misschien komt er wel een dcc signaal binnen alleen misschien de verkeerde. https://rudysmodelrailway.wordpress.com/software/
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 16 november 2017, 07:28:15
Werken ze allebei niet?
Als de een het wel doet zou je de 6N137 eens kunnen omwisselen.
Aan de print is niets te zien.

Nico

Beide doen het inderdaad niet. Ik heb de 6N137 al vervangen door een nieuwe volgens mij omdat ik er 10 uit China heb laten komen destijds. Ik zal hem vanavond vervangen door degene die nog op het breadbord zit. Aangezien die schakeling wel werkte.

Je zou dcc sniffer kunnen proberen. Misschien komt er wel een dcc signaal binnen alleen misschien de verkeerde. https://rudysmodelrailway.wordpress.com/software/

Heb ik geprobeerd maar helaas laat dit ook geen signaal zien.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 16 november 2017, 07:58:31
Het soldeerwerk ziet er niet echt je-van-het uit. Ga nog eens overal langs met de soldeerbout en een beetje tin en laat het goed vloeien (niet langer dan een seconde of 3!).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 16 november 2017, 23:12:13
Ik heb de optocoupler vervangen zonder resultaat helaas.
Ik heb het soldeer bijgewerkt maar ook hier geen resultaat.

Kan ik nog iets doormeten op het bord om erachter te komen welk element of gedeelte er voor zorgt dat het niet werkt?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 17 november 2017, 06:08:59
Kun je eens meten of er op pin 2 (3e pin onder de statusled, niet de schroefconnector!) Ongeveer 2,5 volt staat?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 18 november 2017, 17:44:39
ik meet 3.44 volt op pin 2
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 20 november 2017, 20:53:14
Maakt dit verschil van 1 volt uit?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 20 november 2017, 20:56:31
Nee, die 3,44V lijkt mij goed. Ik was nog even aan het denken, maar kan niet zo 123 nog een reden verzinnen...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: luutjelewis op 20 november 2017, 22:36:18
Hoi mvdbrand,

Kun je van de 6n137 pinverbindingen tov de 8pins socket doormeten
of ze wel contact maken met elkaar met bijv. een multimeter
bij mij is het wel eens voorgekomen dat
er 2 of meer pinnen geen contact maakten.

Succes
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 21 november 2017, 15:39:09
zowel met als zonder de optocoupler in de socket meet ik de volgende waarden:
pin 2 & 3: 5V
pin 6, 7 & 8: 3,5V
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 21 november 2017, 17:58:07
Daar klopt iets niet. Meet eens alle pinnen t.o.v. Gnd (schroefconnector).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 21 november 2017, 20:52:42
als ik t.o.v. de gnd schroefconnector meet dan meet ik niets op pin 2&3.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 21 november 2017, 22:22:56
En de andere pinnen?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hans sprinter op 21 november 2017, 22:25:51
Op Pin 8 hoor je 5 volt te meten en op pin 5 0Volt.
6 en 7 zal ook 5 volt zijn, maar das vanwege de ontbrekende opto.
Ergens gaat het dus echt fout bij pin 8.
Zonder voldoende voeding doet de opto niets.
Succes!!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: mvdbrand op 21 november 2017, 23:22:03
Op pin 6,7 & 8 meet ik inderdaad 3,5V als ik t.o.v. de gnd schroefconnector meet. Als ik Hans goed begrijp dan gaat er dus iets fout op pin 8.
Als ik in het schema kijk dan is deze aan de 5v op de arduino gekoppeld. Net over de arduino gemeten over de 5v en een gnd van de arduino dan zie ik ook maar 3,5V. De voeding lijkt dus maar 3,5 volt te geven. Ik heb hem aan de usb van mijn computer gehangen en dan meet ik wel 4.9V op pin 6,7 & 8. Niks op pin 2 & 3.

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 25 maart 2018, 15:45:54
Hallo,

Ik heb mijn Mardec niet goed afgesloten en krijg nu alleen een grijs scherm!
Wat kan ik doen om het weer goed op te laten starten?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel-2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel-2.jpg)

Alvast bedankt met vriendelijke groeten Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 maart 2018, 15:56:48
Doe mardec opnieuw laden. Zie startmenu. Load and configure mardec

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MOVisser op 25 maart 2018, 16:32:15
Het is wel mooi g-g-g-grijs.

Ronald Visser
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 25 maart 2018, 20:21:43
Hallo Nico,

a
Doe mardec opnieuw laden. Zie startmenu. Load and configure mardec

Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met TapatalkDan krijg ik deze melding:

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel-3.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Knipsel-3.jpg)

Met vriendelijke groet Erwin

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: luutjelewis op 25 maart 2018, 20:30:47
Heb je de usbstekker vd mardec op dezelfde usb poort vd computer gestoken als tijdens installatie?

Groeten Dennis

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 26 maart 2018, 10:34:49
Hallo,

Probleem is opgelost lag aan een corrupte Arduino. Andere Arduino aangesloten en alles werkt weer.

Bedankt voor het meedenken.

Met vriendelijke groet Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 26 maart 2018, 10:37:02
 (y) (y) (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 06 april 2018, 08:59:05
Hallo,

Vraag:

Bij het uitzetten van de spanning op mijn baan waarmee ik ook de Mardec uitschakel ( aparte 5 Volt voeding ) deze hangt aan de GND voeding van de baan dan maken de servos SG92 een beweging van links naar rechts. Wanneer ik de Mardec via een USB kabel aan de laptop laat zitten en dan de spanning uitzet dan hebben de servos dit niet. Ik heb een 4k7 weerstand tussen de stuur en voeding zitten voor het jitteren. Wat zou ik hier aan kunnen doen?

Bij het aanzetten heb ik geen last hiervan!

Mvg Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 06 april 2018, 09:24:33
Hallo Erwin,

Heb jij de mardec dan gevoed vanaf de baanspanning?
Dus je hebt de baanspanning aangesloten op de voedings aansluiting van het mardec shield om de arduino te voeden?
Dan zou je eens kunnen proberen het shield aan te sluiten op een externe 12V voeding.
Ik heb deze kleine bewegingen ook altijd met opstarten, en heb al van alles geprobeerd (is geen jitteren trouwens, dat is rommelen van de servo in bedrijfstoestand).
Ik neem ze nu maar voor lief en laat iTrain als eerste alle wissels een paar keer omzetten om zeker te weten dat alle wisseltongen goed aanliggen.

groet
Henk
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 06 april 2018, 09:37:22
Hallo Henk,

Bedankt voor je reactie, de Mardec voeding heb ik via een DC/DC converter aangesloten uit de voeding die ook naar de Booster gaat. Ik zal vanavond een aparte voeding aansluiten.

Met vriendelijke groet Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 06 april 2018, 21:05:32
Hallo Henk,

Ik heb de Mardec op een aparte voeding aangesloten! Dan is het heen en weer gaan als ik start i.p.v. als ik afsluit!En gaat dan zelfs onregelmatig heen en weer. Heb het nu weer terug gezet. Het gaat goed als ik eerst de 230Volt afsluit en daarna de laptop die met een USB zit aangesloten op de Mardec. Kijken of ik daar wat op kan vinden.

In ieder geval bedankt voor het meedenken  (y).

Met vriendelijke groeten Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 april 2018, 17:25:21
Vandaag, 21 april is Mardec 3.4 gereleased.
Wijzigingen:
- De dialoog voor het configureren van de puntstukrelais is verbeterd.
  Inversie van het tweede relais is nu mogelijk zonder eerst het puntstuk te verwijderen.
- Het M-commando is vervangen door het S(peed)-commando.
- Nieuw algemeen 'A'-commando. Daarmee kun je een pin, naast het P-commando, ook specificeren met z'n DCC adres.
- Waar van toepassing staat bij het pinnummer ook z'n adres vermeld.
   B.v: "Specify action for Servo on pin 4 (23):". 23 Is het adres van pin 4
- Het hoogste DCC adres is nu 2000. dit verschilde per ingave.

Om te updaten gebruik je het update package op arcomora.wordpress.com/download
 (http://arcomora.wordpress.com/download)

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 mei 2018, 14:09:39
Storingen en ongewenste servobewegingen

Huub Bakker had veel last van plotselinge servobewegingen indien een trein over een sectie-overgang ging.
Bij deze zijn relaas ter leering ende vermaeck:

Heb tijdens het "lange" weekend hier in België mijn testbaan aangesloten op de mardec en de arloco (met okkie)

Echter, als een lok overgaat van een railgedeelte dat langs 1 kant aangesloten is aan de okkie, naar een stuk dat rechtstreeks op de booster is aangesloten (de wissel) er diverse servo's spontaan bewegen; tot aan het volledig omschakelen van een wissel.

Ik heb dan de voedingen van alles apart op verschillende trafo's gezet (zoals Peter Giling adviseert), ipv alles op een oude pc voeding, en dan wordt het ietsje beter maar er blijven frequent spontane servo bewegingen.
 (ik had dat probleem vroeger niet toen alles op het spul van Peter liep).
Het gebeurt ook als een lok van een blok naar een andere gaat waarbij beide railstukken op een okki zitten.

Als booster gebruik ik de nieuwe van Peter Giling(instelbaar tot 20A, en een  voeding uit een afgedankt dell dockingstation  7A 19v

Tijdens het testen dit terug omgebouwd naar het originele systeem; trafo 15v en een booster ORD2 van Peter.  Maar dit lost ook het probleem niet op zoals boven beschreven.

Na een dagje lezen en zoeken op internet, op switching servo's + arduino, kom je uit bij MERG (https://www.merg.org.uk/), waar de specialist ter zake een aantal aanbevelingen doet op basis van een aantal tests.  blijkbaar hebben ze, en niet alleen zij, met hun modules dezelfde problemen.
Er is inderdaad het klassieke advies van de weerstand en de condensator, maar het primaire advies is om de signaalleidingen van de servo's en die van het DCC signaal minimaal 5 cm uit elkaar te houden
Blijkbaar liggen de signalen in de zelfde frequentiebuurt, en komt het tot overslag.
ik moet toegeven dat ik die draden samen door het zelfde gaatje had lopen...............om over samen en parallel nog maar te zwijgen.
Na vervanging van de draden naar de servo's, en het verleggen, zodat er inderdaad afstand is tussen de leidingen, (hierbij moet ook de rails gerekend worden want die ligt maar een multiplexje hoger als de leidingen onder de baan) en het gebruik van een stuk dubbel geïsoleerde internet kabel(voor de servo's) die ik nog had liggen, zijn de storingen volledig weg.
ook draait alles op 1 voeding  (een voeding uit een oude afgedankte pc)
de baan heeft gisteren een uurtje op volautomatisch gedraaid met 4 loks, en geen enkele fout meer.
Blijkbaar is de oplossing via de Uno's wat gevoeliger voor interferentie als de oplossing van PHG, maar het prijsverschil is er dan ook naar.........


Doe er je voordeel mee!

Mvg
Nico
www.arcomora.com (http://www.arcomora.com)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 30 juni 2018, 15:12:18
Nico en anderen,

Op basis/advies van de hieronder gekopieerde link heb ik 25 SG92R  servo's gekocht bij alie...
maar het volgende probleem doet zich nu voor:
Deze servo's blijven ongecontroleerd rondtollen zodra zij op de mardec worden aangesloten, geen enkele uitgezonderd. dit in tegenstelling tot de reeds 20 aangesloten SG90 servo's die redelijk goed werken op wat jitteren na bij het opstarten.
Is dit te configureren via mardec op de een of andere manier, of heb ik de totaal verkeerde servo's?
Wie weet raad? ::) ???

https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73098.msg3221729442#msg3221729442

M.v.g.
Rien
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 30 juni 2018, 17:41:11
Hallo Rien,

Je bent niet de enige met SG92R problemen.
Ook Gustaaf Kikkert had problemen metr de SG92R:
Zijn relaas:

Helaas heb ik op dit moment geen andere servo's die ik kan proberen. Maar ik denk dat ik inmiddels wel weet waarom het fout gaat. Er was namelijk nog iets raars aan de hand met nieuwe servo's, de servo armen passen niet op de servo. Het gaatje in de arm is te klein, of beter gezegd het tandwieltje op de servo is te groot.

Dus het leek er sterk op dat deze servo's niet op dezelfde manier te zijn gemaakt als mijn eerdere SG92R en dat lijkt te kloppen. Hoewel de sticker op de servo zegt dat het TowerPro servo's zijn (uit Taiwan), zijn het Fungwan servo's uit China. De foto's op Aliexpress laten namelijk een sticker zien met Fungwan erop. Ik ben eens terug gegaan naar de link die jij hebt in de MARDEC manual voor de SG92R en die gaat naar een Aliexpress pagina waarop de foto's van de servo's wel de sticker Towerpro hebben. Dus mijn eerste serie waren dus echte en deze serie een namaak. En de kwaliteit van de namaak is niet zo goed.

Helaas kan ik op aliexpress geen 'echte' Towerpro SG92R meer vinden, het zijn allemaal Chineze versies. De link in de manual gaat naar een winkel die ze niet meer verkoopt. Ik vroeg me daarom af of je een andere servo's kunt aanbevelen die min of meer hetzelfde doen als de TowerPro SG92R (en waarvan je weet dat ze goed werken).


Nou weet ik niet wanneer je die SG92R hebt gekocht, maar controleer het merk. Ze moeten dus wel van Towewrpro zijn. Op dit moment is de Towerpro SG92R dan ook niet meer verkrijgbaar bij AliExpress.

Aan Mardec ligt het niet. Die doet helemaal niets met de servo's bij opstarten.

De door mij geadviseerde servo's zijn:
https://nl.aliexpress.com/item/4pcs-Emax-ES9051-Digital-Mini-Servo-For-RC-Model/32797117247.html (https://nl.aliexpress.com/item/4pcs-Emax-ES9051-Digital-Mini-Servo-For-RC-Model/32797117247.html)
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9d-digital-micro-servo-1-8kg-0-09sec-9g.html (https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9d-digital-micro-servo-1-8kg-0-09sec-9g.html)
https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9g.html (https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9g.html)
https://hobbyking.com/en_us/hxt500-micro-servo-0-6kg-0-08sec-6-2g.html (https://hobbyking.com/en_us/hxt500-micro-servo-0-6kg-0-08sec-6-2g.html)

Maar als je er net 25 gekocht hebt.....

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 30 juni 2018, 18:05:36
Halo Nico,

Bedankt voor de info, ik had het verhaal ook al een keer gelezen maar hoopte dat het softwarematig misschien op te lossen was, helaas dus niet. De servo's kwamen overigens van Fungwan, echt fout dus. Ik ga aan de slag met je aanbevelingen en ga er vanuit dat het dan wel zal lukken.

Mvg
Rien  ;)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 08 augustus 2018, 12:43:22
Goedemiddag,
Ik heb al met Nico contact gehad, maar ik hoop dat eventueel iemand anders hier ervaring heeft met het werkend krijgen van de Chinese kloon wavgat. Nico is het nog niet gelukt.
Nu krijg ik een fout bij het uploaden. De Arduino werkt, kan code uploaden echter het bestand van mardec.ino niet.

Ik werk met Windows 10 ik krijg hier alleen helaas geen foto geüpload van wat er fout gaat. Maar ik krijg een not in sync code.

Ter verduidelijking, ik krijg de wavgat wel werkend met andere sketches, blink als voorbeeld.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: luutjelewis op 08 augustus 2018, 13:10:40
Hoi,

Hier een link , misschien kan je er iets mee  (y)

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=540421.0

of http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 08 augustus 2018, 14:55:51
Dat werkt dus allemaal, heb ik ook uitgevoerd.
Echter lijkt de mardec de wavgat niet te herkennen.

Ik kan dus wel in de Arduino Ido werken,, blink uploaden uitvoeren en aanpassen.

Echter als ik de mardec.ino wil uploaden gaat het al mis bij het compilen.
Hierbij wordt #include <dcc.decoder.h> als melding gegeven
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Dirk J op 08 augustus 2018, 15:15:17
#inculde

Tikfout in je bericht, of de oorzaak van je probleem?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 08 augustus 2018, 15:28:28
Tikfout op het forum! Staat goed in de sketch.
Ga het aanpassen.
Er achter staat nog, no such file OR directory
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Servé op 08 augustus 2018, 15:32:45
En je hebt wel die library toegevoegd?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 08 augustus 2018, 15:45:17
Ik heb niks extra gedaan. Bedoelt u dan de library in de sketch of ergens anders?

Kan zijn dat het dus daar mis gaat?
Ben geen technisch wonder qua pc's.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 08 augustus 2018, 17:24:34
De library DCC_Decoder.h kun je vinden in Programfiles(x86)\arcomora\lib
Kopieer de map DCC_Decoder naar Programfiles(x86)\arduino\libraries

Mooi als het uiteindelijk lukt. Maar het zou goed kunnen dat de bootloader van dat ding te groot is en Mardec niet in het geheugen past.
De WAVGAT is een onmogelijke kloon. Je moet eerst nog wat boardtypes toevoegen aan de IDE en de platform.txt editen.
De documentatie van de verkoper is slecht en ondersteuning is er al helemaal niet.

Koop dat ding dus NOOIT!

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 08 augustus 2018, 21:17:51
(dikgedrukte stukken heb ik zelf net bijgetyped)
Dat is intussen gelukt compileren op de normale UNO wordt geaccepteerd, selecteer ik echter de WAVGAT komt er volgend te staan:

Waarschuwing: platform.txt van versie 'Arduino AVR Boards' bevat verouderde recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatisch geconverteerd naar recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Overweeg deze versie te vernieuwen. Kan niet nieuwer op dit moment.
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void setup()':

MARDEC:210: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(500,255);  // to fix uncontrolled changes of address 500 or autoreset

            ^

MARDEC:244: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     for (int n=0;n<1024;n++) EEPROM.update(n,255);

                                     ^

MARDEC:247: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(499,decnum);

            ^

MARDEC:255: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(498,offset);

            ^

C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void startscreen()':

MARDEC:370: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(A_RESET,resetval);

            ^

C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void defaultspeed()':

MARDEC:700: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(230,defspeed);

            ^

C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void exittonormal()':

MARDEC:739: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(500,0);  //Force normal mode

            ^

C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void savepin()':

MARDEC:754: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

     EEPROM.update(1+11*curpin,allpins[curpin].Langle);

            ^
enz enz, heb er een stuk uit geknipt

C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void processervo(byte)':

MARDEC:2395: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'

       EEPROM.update(270+n,allpins[n].setpoint);     

              ^

exit status 1
'class EEPROMClass' has no member named 'update'


Kortom 1 stap vooruit, 2 stappen terug.
Ik ga uiteindelijk als het lukt alsnog op de nu aangeraden uno/uno kloon verder.
Morgen komt er een echte uno binnen als test unit en eventueel als boatloader repair.

Misschien dat iemand nog een snelle oplossing heeft, kan er slecht tegen als iets niet werkt.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 09 augustus 2018, 15:50:56
Kontroleer welke EEPROM.h er gebruikt wordt.
Zet uitgebreide compilerlogging aan.
Kennelijk word er een hele oude gebruikt.
EEPROM.update bestaat echt wel.
Welke IDE versie gebruik je?
Om MARDEC.ino te kunnen compileren is 1.8.2 het meest geschikt.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 10 augustus 2018, 17:37:59
Welke IDE versie gebruik je? 1.8.5
EEPROM.update bestaat echt wel.Bestaat inderdaad, wordt niet gevonden,nu wel..
Volgend probleem ontstaat


C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\Arduino\libraries -fqbn=WAV:avr:lardu_328p -ide-version=10805 -build-path C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443 -warnings=all -build-cache C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_362687 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\Arduino\libraries -fqbn=WAV:avr:lardu_328p -ide-version=10805 -build-path C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443 -warnings=all -build-cache C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_362687 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino
Using board 'lardu_328p' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr
Using core 'lgt8f' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr
Waarschuwing: platform.txt van versie 'Arduino AVR Boards' bevat verouderde recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatisch geconverteerd naar recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Overweeg deze versie te vernieuwen.
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8p" "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\sketch\MARDEC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8p" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DCC_Decoder" "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\sketch\MARDEC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8p" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DCC_Decoder" "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\sketch\MARDEC.ino.cpp" -o "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino:2:17: fatal error: nrf.h: No such file or directory

 #include <nrf.h>

                 ^

compilation terminated.

Bibliotheek DCC_Decoder in map: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DCC_Decoder (legacy) wordt gebruikt
exit status 1
Fout bij het compileren voor board WAVGAT UNO R3


*Sidenote,
Normale UNO binnen, doet het perfect qua laden en op de putty.
Gebruikt om de bootloader van de WAVGAT te resetten, dat lukt zelfs niet ondanks de handleiding.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 augustus 2018, 18:33:12
NRF.h wordt niet gebruikt in Mardec.
Dus gooi weg die WAVGATs
Kan me niet voorstellen dat je met IDE 1.8.5 Mardec hebt kunnen compileren.

Nico

PS
Gebruik voortaan code tags ##
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: sven279 op 12 augustus 2018, 19:01:28
Compileren niet meer gedaan, gewoon via de arcomora software.
Wavgat voor de mardec niet haalbaar, ga het maar gebruiken voor verlichting.
Dank voor het meedenken van iedereen!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 19 oktober 2018, 12:16:37
MARDEC 4.0 is er!

Mardec 4.0 is nu beschikbaar.
Download het van www.arcomora.com/download (http://www.arcomora.com/download)
Ook de update is daar te vinden.

Wijzigingen:

Als de servo wat verdraaide door inschakelverschijnselen bij starten van de Arduino werd dit niet goed gecorrigeerd.
Dit is hersteld.

Nieuw is het algemene I-commando. Hiermee kun je de volgende basisinstellingen aanpassen.
- Het administratieve Mardec nummer
- Aangeven hoe Mardec moet opstarten. (NIEUW)
  Opties: zoals afgesloten, altijd configuratiemode of altijd normale mode
- Aangeven of een servo moet worden detached (ontkoppeld) na het bereiken van de eindstand. (NIEUW)
  Wel detachen: geen 'gejitter' maar kans op verdraaiing door externe krachten op de servo arm.
  Niet detachen: kans op 'jitter' maar servo wordt wel constant op de juiste stand gehouden.
- Aangeven of je een z21 of Multimaus hebt.
- Instellen van de default draaisnelheid van de servo (S-commando is daardoor vervallen)

Ook nieuw is het I-commando voor accessoires. (Inversie)
Hiermee kun je de output van een pin omdraaien. Dus dan gaat een led juist uit i.pv. aan en omgekeerd.

De MEGA2560 wordt beter ondersteund bij gebruik van het DCC shield.
Op een Mega zijn 'shield'-pinnen 14 t/m 19 verbonden met de pinnen 54 t/m 59.
Daardoor waren ze niet goed bruikbaar.
In versie 4.0 zal Mardec op een MEGA nu de pinnen 54 t/m 59 aansturen bij gebruik van de pinnen 14 t/m 19.

De communicatiesnelheid met Putty is verhoogd van 9600 baud naar 57600 baud.

Ook bevat de installatie nieuwe versies van  Arsigdec (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71976.msg3221955823#msg3221955823)(met fading) en ArLoco (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74161.msg3221955826#msg3221955826).
Beiden zijn nu ook voor de MEGA2560 beschikbaar waarbij alle pinnen gebruikt worden.

Succes!

Mvg
Nico

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hennik op 19 oktober 2018, 14:50:56
Dat klinkt als geweldige updates. Bedankt!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Overet op 19 oktober 2018, 15:36:28
Prachtig dat de ontwikkeling door gaat. Ook mijn dank  (y)

Tom
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: luutjelewis op 19 oktober 2018, 23:26:22
Geweldig Nico  (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 20 oktober 2018, 18:36:38
Hallo Nico,

Enthousiast Mardec 4.0 geïnstalleerd en tot mij grote verrassing schoten alle pennetjes/verenstaaltjes ruim een centimeter omhoog boven de rails direct na het opstarten.
In 3.4 werkte alles prima nu dus niet meer. Het laat zich ook niet corrigeren via configuratie.
3.4 opnieuw geïnstalleerd en alles werkt weer zoals het hoort. Ra, ra wat is er aan de hand? Iets verkeerd gedaan, ik heb geen idee. Graag wat hulp in deze.

M.v.g Rien
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 20 oktober 2018, 20:02:31
Hallo Rien,

Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wel vreemd omdat 4.0 al een aantal weken gebruikt wordt op de museumbaan van de EMV.
Juist in het herstellen van de hoek zat een probleem.
Citaat
schoten alle pennetjes/verenstaaltjes ruim een centimeter omhoog boven de rails direct na het opstarten.
Betekent dat, dat de servo arm eerst naar een hoek springt buiten de ingestelde waardes?
Kun je het verschijnsel zo nauwkeurig mogelijk omschrijven?
Welke bewegingen maakt de servo en naar welke hoeken en met welke snelheid (zeer snel of met de ingestelde snelheid)
Komt de servo uiteindelijk wel op de juiste stand?
Hoe staat de (nieuwe) startupmodus?
Heb je bij versie 3.4 last van elektrische inschakelverschijnselen of staan de servo's keurig stil?

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 20 oktober 2018, 20:45:38
Nico,
De servo's draaien direct a het inschakelen van de spanning zeer snel naar hun uiterste stand dus door de ingestelde hoek heen. Bij 3.4 bleef alles stil op 1 servo na die snel naar zijn uiterste hoek draaide maar op zich geen probleem opleverde omdat het simpel gecorrigeerd kon worden. Tijdens het rijden was er geen enkel probleem.  Ik kan niet goed zien welke richting de arm schiet maar ik meen te zien naar de  high angle.
Een aantal blijft ook jitteren en proberen de hoek nog groter te maken. Ik heb diverse opties uitgeprobeerd maar dit geen enkel effect.

M.v.g. Rien
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 21 oktober 2018, 23:35:51
Hallo Rien,

Ik heb hier geen verklaring voor. Zulke problemen zijn niet eerder gezin. Deze week zal ik er nog eens mee testen.
Maar als 4.0 voor jou geen verbetering is, kun je natuurlijk gewoon 3.4 blijven gebruiken.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 22 oktober 2018, 13:12:38
Hallo Nico,

Ik ben ook nog even aan het puzzelen geweest en ben na het alles te hebben geherinstalleerd tot de ontdekking gekomen dat nu niets meer werkt.
Of ik 3.4 of 4.0 installeer maakt geen verschil. ik heb dit gedaan met alleen de USB op de pc aangesloten. dan lijkt het er op dat alles geladen kan worden maar er is geen reactie op de servo's. Bij het inschakelen van de normale spanning van 5V DC voor servo's is er een korte reactie van een van de servo's, maar verder niets. Zou dit er op kunnen wijzen dat Mardec shield of de Arduino opgeblazen is of beiden? Ook iets vreemds is dat de 5V dc op de trafo helemaal wegzakt zodra deze ingeschakeld en gekoppeld is aan de servo's, kan dit doordat de min van de deze voeding gekoppeld is aan de min van de Arduino voeding? Deze is overigens 18V DC.            Heb jij enig idee hieromtrent ?  ???  ::)
 
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 22 oktober 2018, 13:31:38
Nico,

Na alles losgekoppeld en opnieuw geïnstalleerd te hebben ziet het er nu naar uit dat alles werkt.  ;D ;D Bedankt in ieder geval

m.v.g. Rien
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 22 oktober 2018, 14:00:25
Ook met 4.0?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 22 oktober 2018, 14:11:37
Yep, ook met de 4.0  ;D (y)
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 24 oktober 2018, 21:14:47
Hallo Lezers,

Ik wil de relais i.v.m. puntstuk aanpassen zie screenshot pin 14 t/m 19 kan dit? En hoe zou ik dat kunnen doen?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Realais.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Realais.jpg)

Alvast bedankt voor de reacties, mvg Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 oktober 2018, 22:19:49
@Erwin

Wat zou je dan willen aanpassen?
Het enige wat je kunt doen is de inversie aanpassen of het puntstukrelais verwijderen.
En dat doe je dan met F-commando bij de pinnen 4, 5 en 6

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 24 oktober 2018, 22:58:43
Hallo Nico,

Het puntstuk schakelt niet mee wanneer de wissel omgaat! Het blijft stroomloos.

Ik gebruik 2 x een dubbel relais voor een peco 3-weg wissel zie hieronder.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Peco_2_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Peco_2_1.jpg)

mvg Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 24 oktober 2018, 23:14:24
Je probleem is dus eigenlijk: hoe polariseer ik puntstukken van een 3-weg wissel?

Uit de encyclopedie:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/3wegwisselfrog.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/3wegwisselfrog.jpg)
Je hebt dus twee servo's nodig en twee relais. Die sluit je aan zoals op de figuur is aangegeven.
Als je toch per puntstuk het 2-relais principe wil toepassen combineer je dit plaatje met het plaatje in de handleiding.
Relais 1 zorgt dan voor de ompoling en relais 2 maakt het puntstuk stroomloos tijdens het verdraaien.

Heb je Electrofrog wissels?
Opnieuw de encyclopedie:
Peco Electrofrog wissels

Bij de Peco electrofrog wissels zijn de beweegbare wisseltongen met het puntstuk verbonden. De polarisatie wordt bij deze wissels automatisch geregeld door de stand van de wisseltongen. Er valt dus niets te polariseren, daar dit af fabriek al geregeld is. De tong die tegen de aanslagspoorstaaf ligt, werkt als een schakelcontact, waarmee zowel de tong als het puntstuk van spanning worden voorzien. Afhankelijk van de wisselstand krijgt het puntstuk dus spanning van links of van rechts.
Let op! De twee spoorstaven achter het puntstuk moeten geïsoleerd worden van het puntstuk én van de andere spoorstaven, anders krijgt u gegarandeerd kortsluiting.
Als het goed is staat dat in de handleiding die met het electrofrog-wissel wordt meegeleverd.

U kunt nog een stap verder gaan, door het puntstuk van de tongen te scheiden. Het puntstuk schakelt u dan met een extern contact van de wisselaandrijving en de tongen verbindt u vast met de naastliggende doorgaande spoorstaaf. Daarmee vermijd u kortsluiting door een flens die de tong schampt.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 25 oktober 2018, 08:32:17
Goedemorgen Nico,

Bedankt voor je antwoord, Ik heb de wissel al aangesloten! Alleen heb ik het idee dat de relais verkeerd schakelen ( inv / no inv ) of heeft dat hier niets mee te maken en kan ik deze pinnen dan aanpassen pin 14 t/m 19? En hoe eventueel.

Mvg Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 oktober 2018, 09:30:20
Als de handleiding niet duidelijk genoeg is hoor ik het graag:

Citaat
F-Commando (Frog point = puntstuk)
Met het F-commando kun je automatisch een pinnummer laten bepalen waarop je een relais kunt aansluiten voor puntstuk-polarisatie (frog point). Als je één relais wilt geef je een ‘1’ in, of een ‘2’ voor twee relais.
MARDEC zal nu zelf een vrije pin kiezen en begint daarbij te zoeken vanaf pin 19 naar pin 3

Bij het omzetten van de wissel zal het relais precies halverwege de verdraaiing van de servo ook omgezet worden. Daarbij geldt dat bij verdraaiing naar de grootste hoek het relais bekrachtigd wordt en bij verdraaiing naar de kleinste hoek zal afvallen. Als dat ‘verkeerd om’ is dan kun je middels de ‘inversie’-optie het relais ‘andersom’ bekrachtigen.
Omdat de servo zelf ook een inversie-optie heeft kun je geheel softwarematig de stand van de wissel en de puntstukpolarisatie op elkaar afstemmen.
Als er al een ‘frog pin’ is toegekend vraagt MARDEC of je deze wilt verwijderen (R) of inversie van het relais wilt omdraaien (1 voor eerste relais, 2 voor tweede relais).

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 25 oktober 2018, 10:19:48
Hallo Nico,

Is duidelijk genoeg  (y) ik moet alleen beter lezen!
Ik ga er van het weekend mee verder. Ik laat weten hoe het is gegaan.

Bedankt zover.

Mvg Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: ETH023 op 29 oktober 2018, 22:08:42
Hallo Nico,

Het werkt hoor  (y) met de inversie functie Mardec software relais omdraaien. De loc rijdt nu stapvoets zonder haperen over het Peco drie-wegwissel.
Bedankt voor het meedenken.

Mvg
Erwin
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 30 oktober 2018, 16:54:03
Dat is mooi Erwin,

Kun je mij de configuratie eens mailen?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 30 oktober 2018, 16:55:38
Helaas werd een klein foutje gevonden in Mardec 4.0.
De set attach/detach optie kon niet correct worden ingesteld.
Deze bug is opgelost in release 4.0a.
Beide pakketten (volledig en update) zijn bijgewerkt met 4.0a
Gebruik de nieuwe tool 'Update' om een Arduino te updaten van 4.0 naar 4.0a.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 01 november 2018, 15:42:56
Hallo Nico

Citaat
Gebruik de nieuwe tool 'Update' om een Arduino te updaten van 4.0 naar 4.0a.

Misschien een domme vraag, maar waar vind ik die nieuwe tool?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: gilpin43 op 01 november 2018, 16:35:17
Hallo Nico,


Op je site is de update optie niet te openen. Trouwens hoe kan ik zien dat ik versie 4.0a heb en niet de oude 4.0?


Groeten,

Ron
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 01 november 2018, 19:54:49
Oeps  >:( :-[ :-\
Vergeten te kopiëren.
Nu staat ie er wel.

Als je 4.0 hebt geïnstalleerd kun je de update 4.0a installeren.
De update tool (om een Arduino te laden)  staat gewoon op je bureaublad en in het Windows Startmenu --> Arcomora.
Evenals de handleiding.
Deze tool is nieuw in 4.0 en vervangt de oude Load and Configure tool en de Add new Arduino tool.
Als je Mardec start staat er altijd een versie nummer in het scherm.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 02 november 2018, 11:21:45
Hallo Nico,

Het is allemaal gelukt, bedankt
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 november 2018, 23:06:23
Mooi dat het gelukt is.
Alleen wat ik Update tool noemde is dus eigenlijk Upload tool.
Dat gaf wellicht verwarring.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Rien Ridderhof op 03 november 2018, 10:03:21
Dat was inderdaad het geval, maar na enig zoeken en proberen ging het goed.  ;D
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MMTB op 25 november 2018, 14:58:30
Hallo Nico,

Is er een manier op een pin te resetten in de Mardec zonder dat ik de hele Mardec moet resetten? Als ik bijvoorbeeld van een servo naar een ander soort output wil wisselen, dan is dit nu niet mogelijk. Zeker in een testfase is het handig om een pin weer leeg voor gebruikt te maken.

Groeten, Mark
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 november 2018, 17:06:48
Hallo Mark,

Citaat handleiding:

A-Commando (Address, ook voor accessoires en inputs)
Met het A-commando wordt het DCC adres van de servo ingesteld. Je krijgt een waarschuwing als het adres al is toegewezen aan een andere servo, accessoire of input. Door dat te accepteren kun je met één adres meerdere servo’s/accessoires tegelijk aansturen.

Door ingave van adres 0 (nul) wordt een eerder ingestelde pin weer vrijgegeven en wordt de pin gezien als ‘niet ingesteld’.


mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MMTB op 25 november 2018, 20:00:43
Hallo Nico,

Hartelijk dank! Ik heb het gelijk uitgeprobeerd en het werkt perfect. Ik had hier overheen gelezen in de handleiding.

Is het verstandig om 12 servo's op een Mardec aan te sluiten of is het handiger om het te verdelen over meerdere? Aangezien 12 het maximum is vroeg ik mij af of het kwaad kan om de grens op te zoeken? Kunnen de servo's dan ook alle 12 tegelijk schakelen? Ik ga hem namelijk gebruiken voor wisselstraten.

Als laatste vroeg ik mij af of het ook mogelijk is om een backup te maken van een geconfigureerde Mardec?

Groeten, Mark
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 25 november 2018, 22:52:52
Hallo Mark,

12 Servo's aansluiten zal geen probleem zijn. Maar ik heb het zelf nooit getest.
Wellicht andere Mardec gebruikers?

Je kunt de configuratie niet back-uppen van EEPROM naar je PC.
Wel kun je een screendump maken van de configuratie of de logfile gebruikn (Zie handleiding).

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 26 november 2018, 21:37:15
Hallo Mark,

12 Servo's aansluiten zal geen probleem zijn. Maar ik heb het zelf nooit getest.
Wellicht andere Mardec gebruikers?

Mvg
Nico

Ik gebruik de Mardec (nu 2 stuks en ben de volgende 2 aan het voorbereiden) met 12 servo's, wel met een externe voeding.
Maar bij mij wordt er geen wissel gelijktijdig geschakeld.  :o

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 28 november 2018, 14:07:38
Hallo Mark,

12 Servo's aansluiten zal geen probleem zijn. Maar ik heb het zelf nooit getest.
Wellicht andere Mardec gebruikers?
Ik heb er 12 per mardec zonder probleem. Ze schakelen echter niet tegelijkertijd.Heb ze wel eens snel achter elkaar laten werken, dus dan waren er diverse tegelijkertijd aan het bewegen. Dit ook zonder probleem
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: tfro71 op 28 november 2018, 18:58:27
Is het verstandig om 12 servo's op een Mardec aan te sluiten ....

In principe stuurt de mardec helemaal geen servo aan, dat doet je arduino. En die kan prima voor 12 servo's het signaal leveren zolang je de servo's hebt aangesloten volgens het voorbeeld waarin de servo's hun eigen voeding krijgen.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MMTB op 28 november 2018, 21:58:46
Hartelijk dank allemaal! Dat is een geruststelling, want omdat je maar 12 servo's mag aansluiten op de 16 aanwezige uitgangen had ik het idee dat er ergens een maximum wordt bereikt. Het is voor een beursbaan bedoelt en dan heb ik liever betrouwbaarheid dan de grenzen van de electronica op te zoeken.

Groeten, Mark
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Goosie op 28 november 2018, 22:06:22
Hartelijk dank allemaal! Dat is een geruststelling, want omdat je maar 12 servo's mag aansluiten op de 16 aanwezige uitgangen had ik het idee dat er ergens een maximum wordt bereikt.
Dat heeft niks met een maximum te maken maar met de eigenschappen van de poorten. Niet elke poort kan pwm worden aangestuurd.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 28 november 2018, 23:42:30
Citaat
In principe stuurt de mardec helemaal geen servo aan, dat doet je arduino.

Dat is maar hoe je het bekijkt. Mardec is software en Arduino is hardware.
Doorgaans bepaald de software wat de hardware doet
Dus Mardec stuurt de Arduino aan en daarmee dus ook de servo.
Maar Mardec wordt aangestuurd door DCC.
En DCC wordt aangestuurd door de centrale.
Die op zijn beurt weer wordt aangestuurd door je handregelaar of PC.
En je PC wordt bestuurd door Windows.
Dus uiteindelijk is het Bill Gates die je servootje om zet.
Toch !?! ::)

Citaat
Niet elke poort kan pwm worden aangestuurd
Alleen de hardware pwm poorten van de Arduino worden niet specifiek gebruikt voor servo's.
Alle 16 poorten kunnen immers een servo aansturen.
Het maximum van 12 wordt bepaald door de servo library die een software pwm genereert op de met een servo 'attached' poort.
Daarvoor worden de interne timers van de Arduino gebruikt. De beperking van deze timers zorgen voor het maximum van 12.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: bask185 op 29 november 2018, 08:34:31
Als je zelf gaat verdiepen in software voor het aansturen van servo's met arduino's dan ga je er achter komen dat je wel degelijk 12 servo's aan kan sturen. Dan heb je ook nog een truukje die je kan uithalen met een decade counter, dan kan je 10 servo's op 1 I/O aansluiten met een extra IC. Maar wat naar mijn mening het beste is, is om een servo driver board te kopen voor 4€ die je met I2C kan aansturen. Daar kan je er 12 of 14 servo's op aansluiten en kost je 0 timers.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 29 november 2018, 11:32:53
Citaat
dan ga je er achter komen dat je wel degelijk 12 servo's aan kan sturen.

Maar dat is toch ook wat Mardec al doet vanaf versie 1.0.
12 Servo's gelijktijdig laten draaien.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Eegtrain op 29 november 2018, 17:49:53
Als je zelf gaat verdiepen in software voor het aansturen van servo's met arduino's dan ga je er achter komen dat je wel degelijk 12 servo's aan kan sturen.
In mijn geval gebruik ik op de baan ook nog hartstuk polarisatie dus dan heb ik wat meer Mardec's. Voor de prijs kan je het niet laten.

dan heb ik liever betrouwbaarheid dan de grenzen van de electronica op te zoeken.

@Mark; Mijn baan wordt ook een beursbaan, 46 wissels, allemaal bestuurd via Mardec / ArCoMoRa; het kan soms nog veiliger zijn om te zorgen dat de wissels na elkaar schakelen, soms met een halve seconde (of langer) ertussen. Dit als de rijwegen van het treinbesturingsprogramma dat toelaten uiteraard. Verder moet je Sounddecoders van ESU in de gaten houden, die kunnen nog wel eens storingen bij wissels op de baan veroorzaken.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Alex Langenkamp op 29 november 2018, 21:08:45
Citaat
Verder moet je Sounddecoders van ESU in de gaten houden, die kunnen nog wel eens storingen bij wissels op de baan veroorzaken.

Jakeman,

Interesante aanhaling.
Kun je uitleggen welke storing je dan ervaart bij Loksounddecoders van ESU?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: MartinH0 op 15 december 2018, 18:21:36
Hallo Nico,
Ik ben een nitwit op het gebied van software. Eindelijk ben ik bezig mijn baan te maken en jij hebt ervoor gezorgd dat ik de drempel heb overwonnen om die Uno's en shields en mosfetprintjes etc. te bestellen en te testen. Vandaag heb ik voor het eerst via de Z21 App op mijn telefoon een wissel aan de praat gekregen. Je wilt niet weten hoe blij ik hiermee ben  (y)

Ik vind het fantastisch dat je die software hebt gemaakt, het werkt - voor zover ik dan kan beoordelen allemaal prima - en dat allemaal gratis beschikbaar gesteld...  :angel: Grote bewondering en allerbeste wensen voor 2019 !
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 15 december 2018, 20:14:36
Hallo MartinH0,

Bedankt voor je complimenten.
De opzet van Arcomora is ook juist om de leek over te streep te trekken om eens wat met de Arduino te proberen.
Het is immers goedkoop en met de Arcomora software kan iedereen er mee uit de voeten.
Ook voor jou, en alle medespoorders, een goed 2019.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Hennik op 15 december 2018, 20:49:24
De opzet van Arcomora is ook juist om de leek over te streep te trekken om eens wat met de Arduino te proberen.
Hier nog zo eentje waarbij dat gelukt is. Ik sluit me aan bij MartinH0: Super bedankt hiervoor!
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 18 december 2018, 16:00:02
Misschien dat iemand mij kan helpen.

Ik wil mijn Fleischmann modelgleis Engelse wissels ook aansturen met de Mardec.
Per wissel heb ik daar twee servo's voor nodig.
Inmiddels heb ik dit ook werkend, maar ik wil beide servo's met 1 commando aan kunnen sturen.


Zodat ik wel de servo's apart kan configureren (bijvoorbeeld de richting en uitslag) maar dat in 1 keer het wissel bediend wordt.

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 december 2018, 16:02:40
Hallo Marco,

Gewoon beide servo's hetzelfde DCC-adres geven.
Dan gaan ze tegelijk om.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 18 december 2018, 16:27:57
Hallo Marco,

Gewoon beide servo's hetzelfde DCC-adres geven.
Dan gaan ze tegelijk om.

Nico

Hallo Nico,

Dat snap ik maar dan kan ik niet meer per servo de uitslag instellen?

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 18 december 2018, 16:42:37
Waarom niet?

Voorbeeld:
Pin 3, servo 1, DCC 12, afregelen op 70-120 graden, eventueel puntstuk
Pin 4, servo 2, DCC 12, afregelen op 65-115 graden, eventueel puntstuk

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 18 december 2018, 21:39:54
Waarom niet?

Voorbeeld:
Pin 3, servo 1, DCC 12, afregelen op 70-120 graden, eventueel puntstuk
Pin 4, servo 2, DCC 12, afregelen op 65-115 graden, eventueel puntstuk

Nico

Aha, dom van mij.
Je regelt het niet per adres maar per pin.

Hartelijk dank voor de ondersteuning, ik kan weer verder.

Groet Marco
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Juroen op 01 januari 2019, 22:28:24
Ook ik heb recent de mardec gebouwd en in bedrijf genomen.
Geweldig! (y)

Nico bedankt voor het beschikbaar stellen van de software en de bouwpakket voor het shield.

Mijn enige opstart-probleempje was dat ik bij het instellen van de servo's de C-commando's te snel achter elkaar gaf. Dan leek de putty vast te lopen. Met een klein beetje meer geduld (gewoon een tel wachten tot de servo klaar is)  :) heb ik nu vier wissels met gepolariseerd puntstuk.

Ondertussen ook aangestuurd door rocrail.

Groet, Juroen
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 02 januari 2019, 09:30:38
Hallo Juroen,

Mooi dat het gelukt is. Ook met Rocrail.
Het C-commando zal niet het probleem zijn denk ik. Dat gebruik je niet snel na elkaar.
Wel het + (plus) en - (min) commando om de servo af te regelen. Dat moet je inderdaad niet te snel doen en steeds even de toets loslaten en niet ingedrukt houden.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: erikkral op 04 januari 2019, 17:59:47
Ik heb de DCC-shields eerder deze week thuis gekregen. Binnenkort ga ik ze solderen en wil ik ze testen met mijn wissels. Omdat ik wissels met een spoel heb, heb ik ook een paar MOSFETS uit China besteld en die zijn inmiddels ook gearriveerd!

Ik heb alle spullen in huis op een centrale na. Ik heb een witte z21 start en die ondersteunt geen Loconet. En volgens mij werkt Mardec met Loconet.
Er moet later dus een andere centrale komen of ik moet een interface kopen (als die bestaat) om de centrale met Loconet te laten werken.
Kan ik tot die tijd de wissels aansturen via Mardec op de computer?
Dat ik mijn commando’s voor de wissels invoer in de computer?
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 04 januari 2019, 18:26:18
Citaat
En volgens mij werkt Mardec met Loconet.

Waar heb je dat gelezen Erik?
Citaat handleiding (pag. 5 onderaan):
Citaat
•   Onafhankelijk van gebruikte busstructuur (LocoNet, S88 e.d). De aansturing is echter specifiek voor DCC.
Waarom zouden die shields anders DCC/Power shields heten?
Maar je z21 spreekt uitstekend DCC. Dus geen probleem daarmee.
Je stuurt dus je wissels gewoon met DCC vanaf de z21 met een handregelaar of via PC.
Je kunt alleen de ArLoco niet gebruiken, want die gebruikt, zoals de naam al zegt, wel LocoNet.

Maar als je de keus hebt, zou ik de z21 verkopen en er een DR5000 voor kopen.
Die kan alles.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Overet op 04 januari 2019, 19:06:53
Of een Z21 natuurlijk (de zwarte)  (y)

Tom
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: erikkral op 07 januari 2019, 17:59:31
@Nico, Je hebt gelijk ik haal hier dingen door elkaar.
Een andere centrale staat overigens op het verlanglijstje, maar voorlopig wil ik het hier nog even mee doen.

Wat raden jullie aan voor de voeding van de MOSFETs voor de wisselspoelen? Ik zie dat ik 16-18v gelijkstroom nodig heb, maar mijn Fleischmann trafootje gaat maar tot 14v...
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 07 januari 2019, 18:08:37
Dat ligt dus aan de spoelen zelf. Gewoon proberen of 14V voldoende is om de wissel te laten 'omgaan'.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 11 januari 2019, 13:12:35
Hallo,

Ik begrijp de aansluiting van het relais voor puntstukpolarisatie op blz. 26 niet.
Ik zie een aansluiting op het puntstuk en twee aansluitingen op de mardec.
Heb ik dan twee pinnen nodig voor de aansturing van relais?
Kan het relais ook voor twee wissel puntstukken gebruikt worden?

Groet Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 11 januari 2019, 13:28:55
Hallo Jan,

Zoals je aan de kop op bldz 26 kunt zien gaat het over het aansluiten van twee relais om het puntstuk te schakelen.
Kijk even op bldz 16. Daar wordt uitgelegd hoe je voor een betere omschakeling ook twee relais kunt gebruiken i.p.v. één.

mvg Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 11 januari 2019, 13:36:23
Hallo Nico,

Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik ga verder studeren op de werking en aansluiting van het relais.
Verder heb ik nu de arloco en de seindecoder werkende.
Ik ben heel blij met het Arcomora systeem.

Mvrg Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 13 januari 2019, 09:38:48
Hallo Nico,

Een vraagje over een didode schakeling die gebruikt wordt voor de ongedetecteerde baanstukken.
Moet ik daar op een of andere manier nog rekening mee houden bij het ArCoMoRa systeem?

Groet,
Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 januari 2019, 11:16:29
Hallo Jan,

Je hebt altijd een diodeschakeling nodig bij ongedetecteerde secties als je stroomdetectie gebruikt.
Dat staat los van Arcomora.
Maar Arcomora komt je hierbij wel helpen.
Als je toch al Okkies gebruikt voor stroomdetectie dan kun je die ook gebruiken als diodeschakeling.
Je kunt meerdere ongedetecteerde secties aansluiten op 1/8 Okkie. De uitgang van de Okkie laat je dan gewoon open.
Op die manier gebruik je voor alle secties dezelfde diodeschakeling.
Als je 4 ingangen op rij gebruikt kun je ook de optocoupler (PC844) weglaten en als reserve gebruiken.

Mvg
Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 13 januari 2019, 11:24:59
Hallo Nico,

Bedankt voor de uitleg.
Als ik het goed begrijp kan ik meerdere ongedetecteerde secties aansluiten op de zelfde kant van de okkie waar ook de gedecteerde secties aangesloten worden.

Groet,
Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 13 januari 2019, 11:54:04
Ja, dat klopt.
Per 1/8 Okkie één wel gedetecteerde sectie met doorverbinding naar ArLoco.
of
Per 1/8 Okkie een of meerder niet gedetecteerde secties zonder doorverbinding naar ArLoco.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 14 januari 2019, 13:44:16
Hallo Nico,

Ik heb een probleem met de aansturing van het hartstuk van een wissel.
Ik meet een DCC spanning van 18V (gemeten met een dubbelzijdige gelijkrichter) op de baan.
Als ik de wissel schakel meet ik op de uitgang van het relais in de ene stand 12V en de andere 7.5V.
Dit zou toch ook 18V moeten zijn?
Wat is hier aan de hand?

Gr Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 januari 2019, 14:29:06
Hallo Jan,

Wat bedoel je precies met de 'uitgang van het relais'?
Ik neem aan dat je Chinese Arduino relais gebruikt, van die blauwe blokjes op een print.
Dat zijn gewoon éénmaal wissel relais.
Het middencontact is verbonden met het puntstuk.
De twee wisselcontacten (no en nc) zijn verbonden met beide spoorstaven.
Het relais schakelt dus het puntstuk met de ene of de andere spoorstaaf.
Als je tussen beide spoorstaven 18V meet dan moet je dus tussen beide contacten no en nc ook 18V meten.
Als je wat anders meet, heb je mogelijk toch wat verkeerd aangesloten.
Je kunt de werking ook testen met een weerstandsmeting. Wel eerst de DCC van de baan halen.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 14 januari 2019, 14:36:35
Hallo Nico,

Ik gebruik het relais zoals in de handleiding van de Mardec blz 26 staat.
Heb het aangesloten zoals in het schema staat en gebruik 1 pin van de Mardec voor de aansturing van het relais.
Ik meet dus die 12 en 7V op de gele draad zoals in het schema staat getekend.

Gr Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 januari 2019, 14:55:36
Dat schema is dus, zoals eerder gezegd, bedoeld voor het gebruik van twee relais.
De gele draad zit dan aan relais 2 van het schema op bldz. 16.
Ik begrijp uit je verhaal dat je met één relais werkt. Dus is dat schema niet van toepassing.
Je meet op de gele draad zeg je. Maar meten doe je tussen twee punten. Wat is dan dat andere punt?
Blijft dus de vraag hoe je dat ene relais hebt aangesloten.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 14 januari 2019, 15:16:11
Hallo Nico,

Ik begin het te snappen.
Ik heb het zo aangesloten dat ik 2 relais gebruik.
Dat ga ik veranderen en 1 relais gebruiken.
Ik meet op de ingang van het relais ook 18V dus dat is goed.
Ik ga verder knutselen en laat weten of het gelukt is.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 14 januari 2019, 16:40:31
Je kunt wel twee relais gebruiken. Alhoewel dat meestal niet nodig is.
Maar dan blijft mijn vraag: tussen welke punten meet je nu eigenlijk?

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: zwitserland op 14 januari 2019, 21:44:54
Nico,

Heb het voor elkaar nu.
Ik had ergens sluiting in de bedrading en de baan zitten. Ook de wissel was niet in orde en de inverse van de wissel stond verkeerd.
Weer een hoop geleerd.
Die meting waar je naar vroeg deed ik tussen de baan en het middelste punt van het relais.
Bedankt voor de hulp.

Gr Jan.
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 12 februari 2019, 12:40:07
Vreemd probleem.

Zal eerst de baan even beschrijven, deze bestaat uit 2 verdiepingen verbonden door een klimspiraal.
Op de onderste verdieping (schaduwstation) gebruik ik 2 Mardecs (16 servo's voor 16 wissels) en 2 Arloco's.
Op de bovenste verdieping (hoofdbaan) gebruik ik 3 Mardecs (36 servo's voor 29 wissels) en 3 Arloco's)
Alle Mardecs hebben een eigen 9 of 12 volt voeding.

Het bovenste deel van de baan kan opgeklapt worden. Dat is handig bij de bedrading monteren en testen.
Dus bij het testen (opgeklapte baan) alle Mardecs via de USB kabel geconfigureerd, daarna de centrale (Digikeijs) aangesloten en de software (RocRail) gestart.
Ook via Rocrail kan ik alle wissels bedienen.

Echter als de baan neergeklapt is werkt er 1 Mardec maar sporadisch.
Als ik een wissel omzet zie ik de statusled oplichten en de wissel wordt omgezet, maar soms ook niet, ik zie ook de statusled dan niet oplichten..
Als ik dan 5 minuten wacht kan ik de wissel die ik niet kon omzetten wel omzetten.
Zat aan de bedrading te denken maar vind het vreemd dat een wissel de ene keer werkt en de andere keer niet werkt?

Heeft hier misschien iemand een tip voor me waar ik nog meer naar kan kijken.
Overigens heb ik het ook nog een keer met een ander DCC shield geprobeerd maar het probleem blijft hetzelfde?

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/bedrading.jpg)

De bedrading moet overigens nog netjes weggewerkt worden.  ;D

Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: Reinout van Rees op 12 februari 2019, 13:02:58
De arduino herprogrammeert zich niet als jij je baan naar beneden klapt. Dus kan het vrijwel alleen aan de bedrading liggen. Ene keer wel, andere niet: los contactje? Kabelbreuk?

Reinout
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: heuvelbaan op 12 februari 2019, 22:35:55
10.000 maal excuses, ik ben een beetje dom geweest.
Ik was vergeten de externe voeding van de Mardec weer aan te sluiten.

Vandaar ook dat hij soms na een aantal minuten weer werkte.
Dan zat er vermoedelijk weer net genoeg vermogen in de Elco om net 1 wissel om te kunnen zetten.

Ben zo blij met dit voordelige en goed werkend digitaal systeem.

Nu nog 2 Mardecs bouwen en aansluiten voor de armseinen (hopelijk komt Nico ooit nog met het bouncing effect) en 1 Arsigdec voor de wachtseinen (die hoeven alleen maar aan of uit te schakelen).
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Bericht door: NTeering op 12 februari 2019, 22:44:10
Als de wachtseinen alleen maar aan en uit gaan kun je wellicht ook Mardec gebruiken.

Nico
Titel: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.